of 4 /4
 Bielsko-Biała 19.01.2016 KOMUNIKAT CYKL ZAWODÓW „PUCHAR GRUPY AZOTY” W BIEGACH NARCIARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU BIEGÓW NARCIARSKICH BIEG NA IGRZYSKA Kubalonka 23-24 stycznia 2016 roku /eliminacje do OOM / Organizatorzy: Plski Związek Narciarski 30-313 Kraków, ul. Mieszczaoska 18/3, tel. (012)26 09 970, fax. (012) 26 97 112, Centrum Promocji AK-Pol 43-000 Bielsko-Biała, ul. Batorego 8, tel. 0 33 815 00 22, 816 96 62, mail. [email protected]  Współorganizator:  

Komunikat Organizacyjny Puchar Grupy Azoty Kubalonka 23-24-01 16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bieg Na Igrzyska, Puchar Grupy Azoty

Text of Komunikat Organizacyjny Puchar Grupy Azoty Kubalonka 23-24-01 16

Page 1: Komunikat Organizacyjny Puchar Grupy Azoty Kubalonka 23-24-01 16

7/21/2019 Komunikat Organizacyjny Puchar Grupy Azoty Kubalonka 23-24-01 16

http://slidepdf.com/reader/full/komunikat-organizacyjny-puchar-grupy-azoty-kubalonka-23-24-01-16 1/3

Bielsko- Biała 19.01.2016

KOMUNIKAT

CYKL ZAWODÓW „PUCHAR GRUPY AZOTY” W BIEGACH NARCIARSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻ

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU BIEGÓW NARCIARSKICH

BIEG NA IGRZYSKA

Kubalonka 23-24 stycznia 2016 roku

/eliminacje do OOM /

Organizatorzy:

P lski Związek Narciarski

30-313 Kraków, ul. Mieszczaoska 18/3,

tel. (012)26 09 970, fax. (012) 26 97 112,

Centrum Promocji AK-Pol

43-000 Bielsko- Biała, ul. Batorego 8,

tel. 0 33 815 00 22, 816 96 62,

mail. [email protected]

Współorganizator:

Page 2: Komunikat Organizacyjny Puchar Grupy Azoty Kubalonka 23-24-01 16

7/21/2019 Komunikat Organizacyjny Puchar Grupy Azoty Kubalonka 23-24-01 16

http://slidepdf.com/reader/full/komunikat-organizacyjny-puchar-grupy-azoty-kubalonka-23-24-01-16 2/3

1. Cel zaw ów

– p pularyzacja biegów narciarskich

- z bycie punktów klasyfikacji Pucharu Grupy AZOTY

- kwalifikacje do OOM w Sportach Zimowych

2. Termin i miejsce zaw ów: 23-24 stycznia 2016 - Kubalonka

Biur Zaw ów: Trasy biegowe PZN Kubalonka, e-mail: [email protected] , Odprawa techniczna:

22.01.2016 – piątek – 19:00, Sala Sesyjna Urzę u Miasta w Wiśle Plac H ffa 3. Zgł szenia nia

22.01.2016 do godz. 17:00 w formie elektronicznej na oficjalnych formularzach PZN na adres

[email protected] .Weryfikacja zgł sz nych zaw ników bę zie bywad się w g zinach 17:00

19:00 przez delegata technicznego.

3. Uczestnictwo – praw startu mają zaw nicy p sia ający licencje PZN (seni r, juni r A, B, C) raz

nie pos ia ający licencji PZN (juni r D) p prze stawieniu św iadczenia opiekuna wzięciu na siebie

p wie zialn ści za start zaw nika. W Pucharze Grupy AZOTY /za wyjątkiem zaw ów

finał wych/ nie startują juni rzy E, la których startem głównym w sez nie 2016 są Ligi Regi nalne

Grupy AZOTY /zg nie z rębnym re gulaminem/.4. Ekipy p szczególnych klubów narciarskich przyjeż żają na zaw y na własny k szt (wyżywienie

i noclegi).

5. Pr gram zaw ów:

l.p. miejsce data senior A B C D

1 Kubalonka 23.01.2016

10 km CL Mass(M)

5 km CL Mass(K)

10 km CL Mass(M)

5 km CL Mass(K)

5 km CL Mass(M)

5 km CL Mass(K)

3 km CL Mass(M)

3 km CL Mass(K)

3 km CL Mass(M)

3 km CL Mass(K)

2 Kubalonka 24.01.2016

15 km F Mass(M)

7,5 km F Mass(K)

15 km F Mass(M)

7,5 km F Mass(K)

10 km F Mass(M)

7,5 km FMass (K)

5 km F Mass(M)

5 km F Mass(K)

3 km F Mass(M)

3 km F Mass(K)

*g ziny i k lejn śd r zgrywania biegów z staną ustal ne na prawie technicznej w niu 22.01.2016.

6. Zaw nicy bi rący u ział w zaw ach muszą p sia ad ważne ba ania lekarskie zezwalające na start

w imprezie raz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypa ków.

7. Organizat r nie p n si p wie zialn ści za ewentualne zaistniałe nieszczęśliwe wypa ki p czas

trwania imprezy raz zastrzega s bie praw zmiany pr gramu zaw ów

Page 3: Komunikat Organizacyjny Puchar Grupy Azoty Kubalonka 23-24-01 16

7/21/2019 Komunikat Organizacyjny Puchar Grupy Azoty Kubalonka 23-24-01 16

http://slidepdf.com/reader/full/komunikat-organizacyjny-puchar-grupy-azoty-kubalonka-23-24-01-16 3/3

8. Zaw y z staną r zegrane zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym PZN, oraz regulaminem

„Puchar Grupy AZOTY”.

9. Organizat r zapewnia w trakcie trwania zaw ów p siłek raz g rące nap je la wszystkich

zaw ników, trenerów, piekunów raz sę ziów bi rących u ział w zaw ach.

Ze sportowym pozdrowieniemDyrekt r „Bieg na Igrzyska”

Sław mir Strzelczyk