Click here to load reader

Komunalni vjesnik

 • View
  226

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prvi broj komunalnog vjesnika Sibenik.hr

Text of Komunalni vjesnik

 • ibenik.hr | 1

  sibenik.hr

 • 2 | ibenik.hr ibenik.hr | 3

  Suradnja Senckenberg instituta i Instituta Ruer Bokovi realizirat e se u ibeniku

  Na poziv ravnateljice Instituta Ruer Bokovi (IRB) dr.sc. Danice Ra-mljak i gradonaelnika Grada ibenika dr. Ante upanovia u ibeni-ku je boravio prof.dr. MichaelTrkay zamjenik direktora njemakog Senckenberg instituta za istraivanje prirode sa sjeditem u Fran-kfurtu.

  Naime, ovaj visoki posjet rezultat je zajednike inicijative IRB-a i navedenog instituta da kroz partnerski odnos pokrenu projekte za obrazovanje mladih ljudi kako Hrvata, tako i Nijemaca u podruju biologije mora. Hrvatski dio projekta u ovom partnerskom odnosu realizirao bi se upravo na Martinskoj u sklopu postojeeg objekta In-stituta IRB, kojeg je jutros, u pratnji dr.sc. Ramljak i dr. upanovia, obiao prof.dr. Trkay.Na sastanku na Martinskoj, kojem su nazoili i znanstvenici Zavoda za istraivanje mora IRB-a: dr.sc. Irena Cigleneki, dr.sc. Goran Miheli te znanstveni suradnici i novaci, zakljueno je kako je cilj projekta ibenik, odnosno postaju na Martinskoj, podii na viu razinu kao morske postaje, s obzirom da je rije o vrlo zanimljivom bio-podru-ju i zbog ua rijeke Krke, ali i dva nacionalna parka. Takoer je zakljueno kako je kratkoroni cilj kroz ovaj projekt otvoriti nova radna mjesta mladim znanstvenicima prirodoslovnih znanosti i vezati ih uz ibenik, dok je dugoroan cilj prepoznatljivost ibenika kao edukacijsko-znanstvenog centra. Nakon sastanka na Martinskoj, prof.dr. Trkey obiao je i gradilite iNavisa, jer takoer postoji interes da se postaja na Martinskoj pove-e s buduim inovacijskim centrom gdje bi se opremili laboratoriji i odravale ljetne kole i predavanja na temu istraivanja mora.

  Obiljeen dan osloboenja ibenikaod faistike okupacije

  U povodu sjeanja na 3. studenog 1944. godine, kada je ibenik oslo-boen od faistike okupacije, gradonaelnik Grada ibenika dr. Ante upanovi i njegovi zamjenici Franko Vidovi i Petar Baranovi primi-li su predstavnike Zajednice udruga antifaistikih boraca ibensko-kninske upanije: v.d. predsjednika Krstu Lambau, Slavka Matia i Zoru eko.Gradonaelnik je podsjetio kako se svi vani datumi i-benske povijesti ne smiju zaboraviti, ve ih se treba, prije svega radi narataja koji dolaze, sjeati: Ponosni smo na svoju prolost koja je bila teka i burna i trebamo odati dunu zahvalnost svima onima koji su nam omoguili ivot u slobodi. Antifaizam je tekovina kojom se ponose brojni narodi, a hrvatski antifaisti su odigrali znaajnu ulogu u borbi protiv velikoga zla koje je zadesilo tadanju Europu i svijet.

  Zato se danas prisjeamo svih onih ibenanki i ibenana koji nisu vie s nama, i koji su se u tekom trenutku hrvatske povijesti svrstali uz antifaizam i sile pobjednice Drugoga svjetskog rata, kazao je gradonaelnik. lanovi Zajednice udruga antifaistikih boraca ibensko-kninske u-panije kazali su kako se antifaizam u Hrvatskoj jo uvijek istie samo kada trebamo Europi i svijetu poruiti da smo i mi Hrvati dio antifai-stike Europe, dok s druge strane, unutar Hrvatske antifaizam se jo uvijek ne cijeni dovoljno kao vaan dio nae povijesti.Prije 67 godina, 3. studenoga 1944., ibenik je osloboen od fai-stike okupacije. Slobodarski i ponosan grad, prednjaio je tijekom Drugog svjetskog rata u narodnooslobodilakoj borbi i pruanju otpo-ra faistikim okupatorima i njihovim slugama u nastojanjima da za-gospodare ovim dijelom hrvatske zemlje. U sjeanje na sve poginule ibenske antifaiste gradonaelnik upanovi, njegov zamjenik Petar Baranovi i lanovi Zajednice udruga Zora eko i Slavko Mati polo-ili su vijenac i zapalili svijeu kod Spomen-kosturnice na Gradskom groblju Kvanj.

  Dovrava se prva faza radova na koli Meterize

  kola na Meterizama koja je projektirana za oko 420 uenika sve vie dobiva svoj konani izgled. Metalne sekcije krovita sportske dvorane su postavljene. Krenulo se s radovima postavljanja ploica i dovrenjem sanitarnih vorova, kao i prilaznim putovima te rampama za invalide. Arhitektonsko oblikovanje kole proizlazi iz zadanosti sadraja te zado-voljenja oblikovnih zakonitosti podneblja. Svojim gabaritom graevina odgovara mjerilu lokacije. Zavretkom ove kole realizirat e se projekt na kojeg se eka ak 30 godina. Naime sama povijest projekta see jo iz 80-tih godina kada je PUP-om Meterize planirana izgradnja osnovne kole na istoj parceli na kojoj se danas gradi. kola je temeljem glavnog projektanta akademika prof. Dinka Kovai-a oblikovana u dva volumena: osnovni gabarit nastavnih i pomonih sadraja rubnih dimenzija 65x56 metara, visine 3.7 metara, a volumen trodjelne portske dvorane tlocrtne je veliine 46x29 metara, odnosno, zajedno s pomonim i servisnim prostorima 48x46, visine 11.8 metara.

  Najavljena zabrana konzumiranja alkoholana javnim mjestima

  Gradonaelnik Grada ibenika dr. Ante upanovi sazvao je 10. sjed-nicu Odbora za prevenciju kriminaliteta na kojoj se raspravljalo o prevenciji vezano uz borbu protiv bolesti ovisnosti, posebice droge i alkohola, kao i zabrane konzumiranja alkohola mlaim osobama na javnim povrinama.Zbog specifinosti teme, pored redovnih lanova Odbora, sjednici je nazoila i dr. Suzi Vatavuk ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo ibensko-kninske upanije i predsjednica upanijskog povjerenstva za prevenciju ovisnosti. Gradonaelnik je uvodno pozdravio nazone lanove, te podsjetio kako su neki gradovi (Karlovac, Drni) donijeli odluke o zabrani kon-zumiranja alkoholnih pia na javnim povrinama, te izvijestio kako Grad ibenik namjerava takoer uvesti istu praksu.Naelnik PUK-a Ivica Kostani je naglasio vanost prevencije kao novog, proaktivnog rada policije, te kazao kako e Policija pozdraviti i ovaj vid kontrole odnosno prevencije alkoholiziranja mlae popula-cije koja je definitivno u porastu.Dr. Vatavuk je takoer najavila za 22. studenog u knjinici tribinu o ovisnosti i odgovornosti drutva u tom kontekstu, te potvrdila kako je trend alkoholiziranja mlae populacije naalost u uzlaznoj putanji.

  Poinje sanacija Tvrave sv. Nikole

  Ureenje pristanita na irju

  Gradonaelnik primio zlatne veslae

  Grad ibenik je u utorak, 8. studenog, sklopio ugovor o javnim radovima na sanaciji zidova Tvrave sv. Nikole s tvrtkom Minigradnja d.o.o. iz Vodica.Vrijednost radova je 162.772,05 kuna s PDV-om. Izvoa se obvezao radove izvriti u roku od 30 radnih dana od dana potpisa ugovora. Ugovoreni rok produit e se u sluaju da zbog vie sile ne bude mogue radove zavriti u ugovorenom roku. Struni nadzor nad ugovorenim radovima vrit e Miroslav kugor iz Konzervatorskog odjela u ibeniku.

  Grad ibenik sklopio je ugovor o javnim radovima na sanaciji pristanita Mikavicana irju s obrtom avo iskopi iz Zatona. Radovi u vrijednosti od 222.237,63 kuna s PDV-om trebali bi biti gotovi u roku od 30 radnih dana, odnosno do polovice prosinca 2011. Rije je o sanaciji obalnog zida i starog mula. Mikavica je uvala na irju gdje se veu mjesne brodice. Ovim e se radovima omoguiti mjetanima bolji vezovi.

  Gradonaelnik ibenika dr. Ante upanovi primio je lanove posade i vodstvo Veslakog kluba Krka koji su na Prvenstvu Hrvatske osvojili zlatne medalje. Rije je o etvercu sa i osmercu mlaih juniora, te kadetskom etvercu na parie koji su vrlo uvjerljivo savladali konkurenciju na zagrebakom Jarunu. Uz estitke na sjajnom uspjehu gradonaelnik je mladim veslaima zaelio da nastave s dobrim radom, te izrazio nadu da e s vremenom ibenski veslaki klub dobiti bolje uvjete za rad.

  Potovani sugraani,

  Svima nama je ibenik na srcu! tom reenicom

  poinje i moj predizborni program koji sam vam

  predoio u vrijeme kada ste mi dali povjerenje; ta

  reenica i jest misao vodilja u mom, a siguran sam i

  vaem, svakodnevnom poslu, ali i ivotu uope.

  U toj reenici krije se osjeaj pripadnosti i ljubavi

  prema svome gradu, ali iz te reenice moramo crpiti

  ponos to smo potekli s ovog kamena, rasli meu

  ovim zidinama kojima se brojni posjetitelji i gosti dive. Nae tvrave, katedrala sv. Jakova, kanal sv.

  Ante i mogli bismo tako u nedogled, odavno su

  nai brandovi, no ibenik je i vie od toga; ibenik

  smo, prije svega, svi mi koji u njemu i s njim ivimo,

  ali i svi oni koji fiziki nisu tu, no osjeaju i vole

  ibenik, jednom rijeju osjeaju se ibenanima.

  I upravo zbog onih koji vole svoj grad, ali i zbog obeanja da u u svome radu biti otvoren prema

  vama, dragi sugraani, odluio sam se na jedan

  novi vid izravne komunikacije u kojem vam elim

  predoiti ono najvanije to radim i kako upravljam

  gradskom imovinom, gradskim financijama,

  jednom rijeju gradskim resursima. Vremena su

  iznimno teka; to osjeamo svi; no bez obzira na to

  mi u Gradskoj upravi radimo na brojnim projektima i stvaramo pretpostavke za dugoroniji i kvalitetniji

  razvoj naeg ibenika. Ne prihvaam zato kada vam

  se ponekad plasiraju netone informacije kojima se

  na rad nastoji obezvrijediti i poslati poruku kako se ne radi dobro, odnosno kako se ne radi nita.

  U izdanju IBENIK.HR elim vam pokazati da smo

  odgovorni i da pametno, ali i s dovoljno opreza ulaemo naa zajednika proraunska sredstva

  i poruiti vam da ima razloga za optimizam i da

  ibenik uistinu hoe i moe bolje!

  VA GRADONAELNIK

  Dr. Ante upanovi

  Iz ureda Gradonaelnika

  Izdava: Grad ibenik | Za izdavaa: dr. Ante upanovi, gradonaelnik grada ibenika | Priprema za tisak: SiMMS | Naklada: 5000 | Tisak: Tiskara Zagreb

 • 4 | ibenik.hr ibenik.hr | 5

  Poljana se nalazi na spoju kljunih komunikacija grada i mjesto je formirano uz povijesno zie i ba-stione stare jezgre ovakvim rijeima bi sredinji ibenski trg opisao netko struan, netko poput arhitekta Gusta-va ervara, predsjednika ocjenjivakog suda koji je nedavno odabrao idejno rjeenje za redizajn Poljane. Svakod-nevnim govorom, Poljana je ibenani-ma, ne tako davno, bila mjesto susreta i oku

Search related