Komponen Atau Bidang Gerak Kerja Kokurikum (GERKO)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 Komponen Atau Bidang Gerak Kerja Kokurikum (GERKO)

  1/12

  Komponen/Bidang Gerak

  Kerja KokurikulumUnit

  beruniform

  Kelab danPersatuan

  Sukan danPermainan

 • 7/23/2019 Komponen Atau Bidang Gerak Kerja Kokurikum (GERKO)

  2/12

  Unit Beruniform

  Perlu mengikutkeperluan setempat

  atau sekolah.

  Kemudahan

  peralatan.

  Tenagapengajar/jurulatih.

  Kemudahan yangdisediakan di

  sekolah.

 • 7/23/2019 Komponen Atau Bidang Gerak Kerja Kokurikum (GERKO)

  3/12

  Bulan Sabit Merah Wataniah

  PengakapKadet Polis

 • 7/23/2019 Komponen Atau Bidang Gerak Kerja Kokurikum (GERKO)

  4/12

  Kelab & Persatuan

 • 7/23/2019 Komponen Atau Bidang Gerak Kerja Kokurikum (GERKO)

  5/12

  Persatuan dan Kelab

  berasaskan Akademik

  ontoh! PersatuanBahasa"Sains"Matematik" Mu#ik"

  Komputer" Sejarah" $eografi.

  Tujuan! menambahkan minat dan

  kemahiran dalam pelajaran tersebut.

 • 7/23/2019 Komponen Atau Bidang Gerak Kerja Kokurikum (GERKO)

  6/12

  tuan dan Kelab berasa

  at, Pekhidmatan dan HTujuan! menarik minat dan ilmu

  pengetahuan pelajar terhadap bidangyang mereka minat.

  ontoh! Persatuan Perpustakaan"Koperasi sekolah" kelab Bimbingan dan

  Kaunselling" Seni %oto.

 • 7/23/2019 Komponen Atau Bidang Gerak Kerja Kokurikum (GERKO)

  7/12

  ukan dan

  PermainanSukanSukan &ir! di kolam renang.

  Sukan 'lahraga! di air laut.

  &kti(iti 'lahraga di sekolah rendah! )**M" +**M" ,**M" , - )**M",- ,**M.

  &kti(iti 'lahraga di sekolah Menengah! **M" )**M" 0***M" ))*Mberpagar.

 • 7/23/2019 Komponen Atau Bidang Gerak Kerja Kokurikum (GERKO)

  8/12

  Akti!iti "lahraga

  Padang

  1ompat 2auh

  Menjeram 1embing

 • 7/23/2019 Komponen Atau Bidang Gerak Kerja Kokurikum (GERKO)

  9/12

  1ompat Tinggi

  1ontar akera

 • 7/23/2019 Komponen Atau Bidang Gerak Kerja Kokurikum (GERKO)

  10/12

  Permainan

  Antarabangsadan #radisionalPermainan &ntarabangsa

  ontoh! Bola Sepak"Badminton.

  Permainan Tradisional

  ontoh! Wau" $asing" BatuSeramban.

 • 7/23/2019 Komponen Atau Bidang Gerak Kerja Kokurikum (GERKO)

  11/12

  Bola 2aring Bola Sepak

  Ping Pong Sepak Takra3

 • 7/23/2019 Komponen Atau Bidang Gerak Kerja Kokurikum (GERKO)

  12/12

  Permainan Batu Seramban Permainan ongkak

  Permainan $asing Permainan Wau