Click here to load reader

KOMPLETI ZA 5. RAZRED - radovednih-pet.si za 5. razred.pdf · • Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje matematike* • Z glavo na kolo, priročnik za

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KOMPLETI ZA 5. RAZRED - radovednih-pet.si za 5. razred.pdf · • Zbirka osnovnih in zahtevnejših...

 • * Brezplačna priloga ni vključena v komplet. Prilogo prejmete po pošti za vse učence, brezplačno na vašo zahtevo, in sicer konec avgusta.

  www.radovednih-pet.si

  UČNO SERIJO RADOVEDNIH PET odlikujeta premišljena medpredmetna usklajenost

  in bogato interaktivno gradivo na spletu. Gradivo

  omogoča izvedbo zanimivega pouka, lažje povezovanje

  in nadgrajevanje znanja z različnih predmetnih področij

  ter posledično lažje učenje v šoli in doma.

  Založba Rokus Klett, d. o. o.Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

  Telefon: 01/513 46 00Faks: 01/513 46 99

  E-pošta: [email protected]

  13,00 EUR

  Sam

  osto

  jni d

  elov

  ni z

  veze

  k

  5

  Rado

  vedn

  ih p

  et –

  Gla

  sben

  a um

  etno

  st

  Radovednih petSamostojni delovni zvezek

  Glasbena umetnost 5

  GUM SDZ R5 5 ZA TISK.indd 1,3 22/07/16 11:02

  MALI KOMPLET V kompletu so samostojni delovni zvezki za:• slovenščino(vdvehdelih)• matematiko(vtrehdelih)• naravoslovjeintehniko• družbo

  + brezplačni prilogi:• koda za dostop do www.radovednih-pet.si

  • Zbirkaosnovnihinzahtevnejšihnalog za ponavljanje in utrjevanjematematike*

  KOMPLET AV kompletu so samostojni delovni zvezki za:• slovenščino(vdvehdelih)• matematiko(vtrehdelih)• naravoslovjeintehniko

  + brezplačni prilogi:• koda za dostop do www.radovednih-pet.si

  • Zbirkaosnovnihinzahtevnejšihnalog za ponavljanje in utrjevanjematematike*

  KOMPLET B V kompletu so samostojni delovni zvezki za:• slovenščino(vdvehdelih)• matematiko(vtrehdelih)• družbo

  + brezplačni prilogi:• koda za dostop do www.radovednih-pet.si

  • Zbirkaosnovnihinzahtevnejšihnalog za ponavljanje in utrjevanjematematike*

  KOMPLET CV kompletu so samostojni delovni zvezki za:• slovenščino(vdvehdelih)• matematiko(vtrehdelih)• glasbenoumetnost

  + brezplačni prilogi:• koda za dostop do www.radovednih-pet.si

  • Zbirkaosnovnihinzahtevnejšihnalog za ponavljanje in utrjevanjematematike*

  KOMPLET PETIH SAMOSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOVV kompletu so samostojni delovni zvezki za: • slovenščino(vdvehdelih)• matematiko(vtrehdelih)• naravoslovjeintehniko• družbo• glasbenoumetnost

  + brezplačne priloge: • koda za dostop do www.radovednih-pet.si

  • gradivozarazvijanjebralnepismenosti• dvostranskizemljevidSlovenije*• beležkazvsebinskimidodatki• Zbirkaosnovnihinzahtevnejšihnalog zaponavljanjeinutrjevanjematematike* • Zglavonakolo,priročnik zapripravonakolesarskiizpit*

  KOMPLET PETIH SDZ-jev in priročnik s praktičnim gradivom za NIT V kompletu so samostojni delovni zvezki za: • slovenščino(vdvehdelih)• matematiko(vtrehdelih)• naravoslovjeintehniko• družbo• glasbenoumetnost• priročnikspraktičnimgradivomzaizvedbodejavnostipriNIT(posodobljeno)

  + brezplačne priloge: • koda za dostop do www.radovednih-pet.si

  • gradivozarazvijanjebralnepismenosti• dvostranskizemljevidSlovenije*• beležkazvsebinskimidodatki• Zbirkaosnovnihinzahtevnejšihnalog zaponavljanjeinutrjevanjematematike* • Zglavonakolo,priročnik zapripravonakolesarskiizpit*

  KOMPLET ŠTIRIH SDZ-jev in priročnik s praktičnim gradivom za NITV kompletu so samostojni delovni zvezki za: • slovenščino(vdvehdelih)• matematiko(vtrehdelih)• naravoslovjeintehniko• družbo• priročnikspraktičnimgradivomzaizvedbodejavnostipriNIT(posodobljeno)

  + brezplačne priloge: • koda za dostop do www.radovednih-pet.si

  • gradivozarazvijanjebralnepismenosti• dvostranskizemljevidSlovenije*• beležkazvsebinskimidodatki• Zbirkaosnovnihinzahtevnejšihnalog zaponavljanjeinutrjevanjematematike* • Zglavonakolo,priročnik zapripravonakolesarskiizpit*

  KOMPLETI ZA 5. RAZRED

  DN190150 - Kompleti Radovednih pet.indd 2 28/01/2019 08:26