of 22 /22
Kompetitivne prednosti Rijeke Svježe ideje za 21. stoljeće Mr. sc. Damir Medved Interesni odbor za gospodarstvo

Kompetitivne Prednosti Rijeke

Embed Size (px)

Text of Kompetitivne Prednosti Rijeke

  • 1. Kompetitivne prednosti Rijeke Svjee ideje za 21. stoljedeMr. sc. Damir Medved Interesni odbor za gospodarstvo

2. Danas su teme ... 1. Statistika 2. LatheralThinking toje to ? 3. Kompetitivneprednosti Rijeke 4. Nekolikobizarnih (?!)ideja 5. to dalje? 3. Struktura upisanih studenata 4. Statistike - razne Stvara se samo250 radnihmjestagodinje 5. Statistike razne 6. Latheral Thinking Bono razmiljanje Metoda rjeavanja problema koritenjem nestandardnih ili inovativnih postupaka Pokuati se odmaknuti i sagledati problem iz nekog drugog gledita esto oita rjeenja ne vidimo zbog naina rada, edukacije ili objektivnih psiholokih problema 7. I kakve to veze ima sa Rijekom? Pitanje je to bi trebala biti osnova za razvoj ili glavna kompetitivna prednost Rijeke: Brodogradnja ? Promet ? Urbani turizam ? kolstvo ? Da li moda postoje i neke alternative ? 8. Kreativna ekonomija Nakupinekreativnihkompanija Kreativna radnasnaga Kreativne zajednice 9. Kreativna radna snaga Kreativna radna snaga se nastanjuje na lokacijama koje imaju posebne kvalitete: Otvorenost drutva Raznolikost poslova Mogudnost visokih prihoda Dobri javni servisi Kultura i razonoda Gradovi koji mogu privudi takvu radnu snagu dramatino povedavaju svoju sposobnost ekonomskog rasta. Kreativna radna snaga donosi tehnika i ekonomska znanja koja u interakciji sa lokalnim prednostima stvaraju sinergijsku spiralu 10. Proizvodi kreativne radne snageOdmak od proizvodnje dobaraka proizvodnji znanja i vjetinate iz toga proizlazede noveindustrije Neumitan je gubitak pojedinihznanja iz tehnike domene kojese vie ne nogu nadoknaditi(primjer nanotehnologije)potrebno je osvojiti neke novedomene i obaviti tranziciju Oita domena je zdravlje i sve satim povezano od proizvodnjezdrave hrane, zdravstvenogturizma i lijeenja, te na koncustarakih domova 11. Kreativne zajednice Kljuno je pitanje zato bi netko doao ivjeti i raditi u Rijeku ? 12. Nakupine kreativnih kompanije Organizacija rada i grupiranje kompanija u tehnoloke parkove pokazuje bitne prednosti pogotovo ako su takvi tehnoloki parkovi u blizini univerziteta Kljuno je slobodno kolanje ideja i radne snage izmeu kompanija kao i sposobnost udruivanja na izvoenju vedih projekata 13. Bizarne ideje ? Mikro-ekonomija Kako povezati rijeke fakultete sa privredom? Istraivaki laboratoriji orijentirani ka unaprijeeniju proizvodnje zdrave hrane i/ili kozmetike Osnova za razvoj zdravstvenog turizma u iroj regiji (Od Loinja do Bjelolasice) veliki sinergijski efekti 14. Bizarne ideje ? Hidroponiki uzgoj povrdaKoliko ima neiskoritenog prostora u gradu koji besmisleno propada Moe funkcionirati i kao privremeno rjeenje 15. Bizarne ideje ? 16. Bizarne ideje ?Automatizirano skladite za jahte ili amce 17. Bizarne ideje ? 18. to dalje? Gradovi su tijekom povijesti uvijek bili generatori blagostanja ili propasti Jedini nain da se osigura prosperitet je privlaenje kreativne radne snagekoja je generator novih ideja te ekonomskog i drutvenog razvoja A sami gradovi, ukoliko ele ostvariti odrivi razvoj, moraju raditi na konstantnom unapreivanju i inovaciji vlastite administracije, organizacije i tehnoloke infrastrukture grada 19. Koji bi trebali biti ciljevi? Razvoj izvozno orijentiranih kompanija Povezati kreativnost sa znanstvenim institucijama Podrati kompanije nastala u inkubatorima u nastupu na tritima Razviti visoko kvalitetne i kreativne prostore u gradu koji su magnet za mlau i obrazovanu radnu snagu Povedati broj diplomiranih studenata koji ostaju u rijeci na kvalitetnim poslovima Pojaati ekonomske veze sa gradovima partnerima 20. Pitanja i diskusija [email protected] 21. Literatutra: Edward de Bono Jane Jacobs: The Economy of cities 22. Urbani turizam 130.000 * 500 kn = 65 M kn