1
* A szórólapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A hivatalos forrás a felvi.hu honlapon érhető el. FELSÕOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FOKSZ PTE Illyés Gyula Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Tel: 74/528-300, Fax: 74/528-301 E-mail: [email protected] Web: www.igyk.pte.hu Keress minket a facebook-on! PTE Illyés Gyula Kar Képzési idő: 4 félév Képzési szint, munkaforma, finanszírozási forma: FNA, FLA, FNK, FLK Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: felsőfokú moderátor-asszisztens (Assistant Moderátor) Elhelyezkedési lehetőségek: Olyan szakmai területen, amely szélesebb társadalomtudományi és kommunikációs képzettséget igényel (pl. cégek és szervezetek irányítási és adminisztratív rendszereiben, a sajtó / média területén). A felsőoktatási szakképzettséggel legjellem- zőbben betölthető FEOR szerinti munka- kör(ök): 1416 Reklám-,pr- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője 2531 Piackutató, reklám- és marketing- tevékenységet tervező, szervező 2532 Pr-tevékenységet tervező, szervező 2715 Könyv-és lapkiadó szerkesztője 2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor- szerkesztő 4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású 4224 Ügyfél- (vevő) tájékoztató 4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású További információk / megjegyzés: A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. Az összefüggő gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév A besorolási szakon (kommunikáció és médiatudomány BA) való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit A képzési terület (társadalomtudomány) szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma : legalább 30 kredit. Képzési terület: társadalomtudomány Érettségi követelmények, vizsgatárgyak: bármely két érettségi tárgy Képzés célja: Olyan médiaszakemberek képzése, akik alkalmazzák a társadalmi kommunikáció rendszereit és eszközeit intézményi körülmények között. Segítik a felsővezetők kommunikációval kapcsolatos munkáját, eltérő intézményi struk- túrákban és terepeken egyaránt. A moderátor asszisztens a médiában legkülönbözőbb műfajakot képviselő produkciókban szerkesztőként, riporter- ként, műsorvezetőként működik közre. Kulturális intézmények rendezvényeinek aktív szerkesztője, közreműködője és irányítója. A moderátor elkészíti a műsorok koncepcióját, forgatókönyvét, temati- kusan felépíti a programot. Felvételi információ / jelentkezési feltételek: Napjaink társadalmi problémáira érzékenyen reagáló, jó általános tájékozottsággal, műveltség- gel rendelkező jelentkezőket várunk, akik a hivatásukat abban látják, hogy segítsék, moderál- ják azt a széles társadalmi viszonyrendszert, amelynek normális működése nélkül nem létezhet egyetlen nagy vagy kisebb közösség sem. Főbb tárgyak: általános társadalom- és kommunikációtudományi tárgyak, médiaismeret, PR- és marketingismeretek, kiadói és újságírói ismeretek. Önköltséges hallgatók esetén az önköltség összege: 115 000 Ft/félév moderátor szakirány

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA - igyk.pte.hu file* A szórólapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A hivatalos forrás a felvi.hu honlapon érhető el. FELSÕOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Embed Size (px)

Citation preview

* A szórólapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek.A hivatalos forrás a felvi.hu honlapon érhető el.

FELSÕOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA

FOKSZ

PTE Illyés Gyula Kar

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

Tel: 74/528-300, Fax: 74/528-301

E-mail: [email protected]

Web: www.igyk.pte.hu

Kere

ss m

inket

a f

ace

bo

ok-

on

!

PT

E I

llyé

s G

yula

Kar

Képzési idő: 4 félévKépzési szint, munkaforma, finanszírozási

forma: FNA, FLA, FNK, FLK

Az oklevélben szereplő szakképzettség

megnevezése: felsőfokú moderátor-asszisztens

(Assistant Moderátor)

Elhelyezkedési lehetőségek: Olyan szakmai

területen, amely szélesebb társadalomtudományi

és kommunikációs képzettséget igényel (pl. cégek

és szervezetek irányítási és adminisztratív

rendszereiben, a sajtó / média területén).

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellem-zőbben betölthető FEOR szerinti munka-kör(ök):

1416 Reklám-,pr- és egyéb kommunikációs

tevékenységet folytató egység vezetője

2531 Piackutató, reklám- és marketing-

tevékenységet tervező, szervező

2532 Pr-tevékenységet tervező, szervező

2715 Könyv-és lapkiadó szerkesztője

2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-

szerkesztő

4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai,

ügyviteli foglalkozású

4224 Ügyfél- (vevő) tájékoztató

4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású

További információk / megjegyzés: A

felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez

összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. Az

összefüggő gyakorlat időtartama teljes idejű

képzésben: 1 félév

A besorolási szakon (kommunikáció és

médiatudomány BA) való továbbtanulás esetén a

beszámítandó kreditek száma: legalább 90 kredit

A képzési terület (társadalomtudomány) szerinti

továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek

száma : legalább 30 kredit.

Képzési terület: társadalomtudomány

Érettségi követelmények, vizsgatárgyak:

bármely két érettségi tárgy

Képzés célja: Olyan médiaszakemberek képzése,

akik alkalmazzák a társadalmi kommunikáció

rendszereit és eszközeit intézményi körülmények

között. Segítik a felsővezetők kommunikációval

kapcsolatos munkáját, eltérő intézményi struk-

túrákban és terepeken egyaránt. A moderátor

asszisztens a médiában legkülönbözőbb műfajakot

képviselő produkciókban szerkesztőként, riporter-

ként, műsorvezetőként működik közre. Kulturális

intézmények rendezvényeinek aktív szerkesztője,

közreműködője és irányítója. A moderátor elkészíti

a műsorok koncepcióját, forgatókönyvét, temati-

kusan felépíti a programot.

Felvételi információ / jelentkezési feltételek:

Napjaink társadalmi problémáira érzékenyen

reagáló, jó általános tájékozottsággal, műveltség-

gel rendelkező jelentkezőket várunk, akik a

hivatásukat abban látják, hogy segítsék, moderál-

ják azt a széles társadalmi viszonyrendszert,

amelynek normális működése nélkül nem létezhet

egyetlen nagy vagy kisebb közösség sem.

Főbb tárgyak: általános társadalom- és

kommunikációtudományi tárgyak, médiaismeret,

PR- és marketingismeretek, kiadói és újságírói

ismeretek.

Önköltséges hallgatók esetén az önköltség

összege: 115 000 Ft/félév

moderátor szakirány