of 143 /143
Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 62. Statuta Osnovne škole Kaštanjer , Školski odbor je na sjednici održanoj 13. rujna 2013.g. donio ŠKOLSKI KURIKULUM ZA 2013./2014.GODINU

ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

i članka 62. Statuta Osnovne škole Kaštanjer , Školski odbor je na sjednici održanoj

13. rujna 2013.g. donio

ŠKOLSKI KURIKULUM

ZA

2013./2014.GODINU

Page 2: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

SADRŽAJ:

1.UVOD

2.PODRUČJA KURIKULUMA

2.1. IZBORNA NASTAVA

2.2 .DODATNA NASTAVA

2.3. DOPUNSKA NASTAVA

2.4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

2.5. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

2.6. TERENSKA I IZVANUČIONIČKA NASTAVA

2.7. PROJEKTI U NASTAVI

2.8. PLANOVI I PROGRAMI

3. VIŠEGODIŠNJE PERMANENTNE AKTIVNOSTI

Page 3: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

1.UVOD

DEFINICIJA KURIKULUMA

Kurikulum škole temeljni je dokument kojim se predviđa rad, način djelovanja i evaluiranje

učinaka sveukupnog školskog života na učenike i učitelje/nastavnike. Pojašnjenje razloga za

kvalitetniji kurikulum škole dovodi se u vezu s njenom učinkovitošću ka zadovoljenju potreba

učenika, roditelja i učitelja/nastavnika. Zbog toga se kurikulum škole dovodi u vezu s funkcijama

škole, tendencijama njenog optimalnog razvoja, autonomijom škole i poželjnim organizacijskim

modelima na osnovi razvojnog kurikuluma.

Kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja

s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo te kontrolu

postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje

procesa.

GLAVNA ZADAĆA ŠKOLSKOGA KURIKULUMA

IZGRADNJA JEDINSTVENOG PROFILA ŠKOLE

INDIVIDUALNI KONCEPT ŠKOLE IZ KOJEG PROIZLAZE SMJERNICE NASTAVNOG PLANA

VIDLJIVOST KONKRETNE POVEZANOSTI ZAJEDNICE UČITELJA I ZAJEDNICE UČENIKA

Page 4: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

KURIKULARNI KRUG- nastava KURIKULARNI KRUG- školski kurikulum

Page 5: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

2. PODRUČJA KURIKULUMA 1. IZBORNA NASTAVA

2. DODATNA NASTAVA

3. DOPUNSKA NASTAVA

4. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

5. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

6. TERENSKA I IZVANUČIONIČKA NASTAVA

7. PROJEKTI U NASTAVI

8. PROGRAMI

Page 6: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

2.1. PLAN IZBORNE NASTAVE U ŠKOLI

naziv izborne nastave ime i prezime voditelja

planirani broj

učenika

planirani broj sati

tjedno

Katolički vjeronauk 1.abc Lilijana Vranjican 35 6

Katolički vjeronauk 2.abc Katja Damjanić 28 6

Katolički vjeronauk 3.abc Lilijana Vranjican 46 6

Katolički vjeronauk 4.abc Katja Damjanić 28 6

Katolički vjeronauk 5.abc Lilijana Vranjican 16 6

Katolički vjeronauk 6.abc Katja Damjanić 20 6

Katolički vjeronauk 7.abc Lilijana Vranjican 23 6

Katolički vjeronauk 8.abc Katja Damjanić 29 6

Talijanski jezik 2.abc Sanja Rubba 73 6

Talijanski jezik 3.abc Sanja Rubba 74 6

Talijanski jezik 4.abc Sanja Rubba 64 6

Talijanski jezik 7.ac Sanja Rubba 30 4

Talijanski jezik 6.abc Milan Mišković 68 6

Talijanski jezik 5.abc Milan Mišković 58 6

Talijanski jezik 8.abc Milan Mišković 36 6

Talijanski jezik 7.b Milan Mišković 20 2

Informatika 5.abc Svjetlana Prkić 58 6

Informatika 6.abc Svjetlana Prkić 63 8

Informatika 7.abc Svjetlana Prkić 41 6

Informatika 8.abc Antonija Volf 51 8

Page 7: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

2.2. PLAN DODATNE NASTAVE

naziv dodatne nastave ime i prezime voditelja planirani broj

učenika planirani broj

sati tjedno

Matematika 1.a Katica Lučić 10 1

Matematika 1. Marija Čulinović 10 1

Matematika 1.c Mirjam Serblin 10 1

Matematika 2.a Magdalena Šverko Černjul 10 1

Matematika 2.b Eržebet Kvaranta 10 1

Matematika 2.c Vera Šebelić 10 1

Matematika 3.a Branka Medančić 10 1

Matematika 3.b Lara Čikada 10 1

Matematika 3.c Marija Mišan 10 1

Matematika 4.a Igor Mihovilović 10 1

Matematika 4.b Gordana Sauliig 10 1

Matematika 4.c Vera Škrinjar 10 1

Engleski jezik 8.r. Emi Belušić 10 1

Engleski jezik 6.r. Lucijana Milanović 10 1

Engleski jezik, RN Anita Stipić 10 1

Matematika 6.i 8.r. Ecio Božac 10 2

Matematika 5.i 7.r. Gužvić Tatjana 10 2

Fizika 7. i 8.r. Ivan Stanojević Grčar 8 1

Page 8: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

2.3. PLAN DOPUNSKE NASTAVE

naziv dopunske nastave

ime i prezime voditelja planirani broj

učenika planirani broj

sati tjedno

Hrvatski jezik i matematika 1.a Katica Lučić 5 1

Hrvatski jezik i matematika 1.b Marija Čulinović 5 1

Hrvatski jezik i matematika 1.c Mirjam Serblin 5 1

Hrvatski jezik i matematika 2.a Magdalena Šverko Černjul 5 1

Hrvatski jezik i matematika 2.b Eržebet Kvaranta 5 1

Hrvatski jezik i matematika 2.c Vera Šebelić 5 1

Hrvatski jezik i matematika 3.a Branka Medančić 5 1

Hrvatski jezik i matematika 3.b Lara Čikada 5 1

Hrvatski jezik i matematika 3.c Marija Mišan 7 1

Matematika4.a Igor Mihovilović 5 1

Matematika 4.b Gordana Sauliig 5 1

Matematika 4.c Vera Škrinjar 5 1

Hrvatski jezik Nada Baričević 5 1

Hrvatski jezik Nataša Ilić Agatić, 5 1

Hrvatski jezik Mirjana Fiorido 5 1

Engleski jezik 6.r. Lucijana Milanović 12 1

Matematika 6.i 8.r. Ecio Božac 15 2

Matematika 5. i 7. Tatjana Gužvić 15 1

Fizika 7. i 8.r. Ivan Stanojević Grčar 8 1

Page 9: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

2.4. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI, UČENIČKIH DRUŠTAVA,DRUŽINA I SEKCIJA/ SLOBODNE AKTIVNOSTI U ŠKOLI

ime i prezime voditelja slobodne aktivnosti planirani broj učenika

planirani broj sati tjedno

Katica Lučić Likovna grupa 15 1

Marija Čulinović Mješovita grupa 15 1

Mirjam Serblin Mješovita grupa 15 1

Magdalena Šverko Černjul Ritmička grupa 25 1

Eržebet Kvaranta Likovno-scenska grupa 24 1

Vera Šebelić Dramska grupa 25 1

Branka Medančić Scenska grupa 15 1

Lara Čikada Folklor/ ples 12 1

Marija Mišan Likovna grupa 15 1

Igor Mihovilović Glazbena grupa 10 1

Gordana Sauliig Dramska grupa 10 1

Vera Škrinjar Likovna Grupa 10 1

Mirjana Fiorido Grupa mladih pripovjedača 15 2

Nada Baričević Literarna grupa 15 1

Nataša Ilić -Agatić Dramska grupa 15 1

Sanja Rubba Literarno-dramska grupa 10 1

Marlena Lakić Povijesna grupa 10 2

Svjetlana Prkić Mladi informatičari 15 2

Blanka Dužman Mladi tehničari 10 2

Tatiana Giorgi Crnogorčić Pjevački zbor 35 3

Milena Rudan Likovna grupa 15 3

Katja Damjanić Vjeronaučna grupa 7 2

Danijel Konović Košarka 20 2

Danijel Konović Nogomet 20 2

Davor Suton Grupa mladih geografa (GMG) 10 1

Page 10: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

2.5. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA KUD-a OSNOVNE ŠKOLE KAŠTANJER, 2013./2014.

Kulturno-umjetničko društvo Osnovne škole Kaštanjer obuhvaća grupe izvannastavnih aktivnosti koje kod učenika potiču, njeguju i razvijaju stvaralačke i umjetničke sposobnosti. Rad u grupama odvija se kontinuirano cijele nastavne godine pod vodstvom razrednih i predmetnih učitelja. Članovi KUD-a pripremaju i ostvaruju prigodne programe kojima se u školi obilježavaju značajni društveni, kulturni i povijesni događaji. Svojim programom članovi KUD-a predstavljaju školu u lokalnoj sredini i Gradu uključivanjem u akcije koje organiziraju društva i udruge Grada. Suradnja: INK-Gradsko kazalište Pula, Mjesni odbor Kaštanjer, Društvo Naša djeca, Dom oružanih snaga,Crveni križ Pula, Gradska knjižnica i čitaonica Pula…Središnja aktivnost KUD-a je priprema, organizacija i realizacija završne školske priredbe pred kraj nastavne godine na kojoj učenici sa svojim učiteljicama prezentiraju roditeljima i građanstvu svoj godišnji rad. Priredba se održava u sportskoj dvorani škole ili u Zajednici Talijana Circolo u Puli.

Tijekom školske godine planirana su četiri sastanka KUD-a: 1. sastanak početkom rujna 2013. – izrada godišnjeg plana i programa rada KUD-a ; 2. sastanak krajem studenoga 2013. - dogovor i organizacija božićno-novogodišnje priredbe; 3. sastanak sredinom veljače 2014. – organizacija maskenbala; dogovor za priredbu kod domaćinstava za natjecanje; definiranje točaka s kojima voditelji nastupaju na završnoj priredbi; 4. sastanak krajem svibnja 2014. – organizacija završne priredbe u povodu Dana škole;dogovor o programu za prijem prvašića u rujnu 2013. Napomena Učenici i učitelji uključeni u KUD sudjelovat će na natjecanjima, smotrama i festivalima prema godišnjem kalendaru natjecanja za učenike osnovnih škola.Tijekom školske godine likovne grupe i eko grupa radit će na estetskom i ekološkom uređenju školskoga prostora i svojim radovima aktivno sudjelovati u pripremi svih školskih programa.U slučaju da se školi dodijeli domaćinstvo smotre ili natjecanja, članovi KUD-a pripremit će i ostvariti prigodan program otvaranja smotre ili natjecanja kao i prigodno uređenje školskoga prostora.

VODITELJ GRUPA BROJ UČENIKA

Katica Lučić Likovna grupa 15

Marija Čulinović Recitatorska grupa 15

Mirjam Serblin Literarna grupa 15

Magdalena Šverko Černjul Mješovita grupa 25

Eržebet Kvaranta Mješovita grupa 24

Vera Šebelić Mješovita grupa 25

Branka Medančić Scenska grupa 15

Lara Čikada Folklor ples 28

Marija Mišan Ekološka grupa 26

Igor Mihovilović Glazbena grupa 15

Gordana Sauliig Dramska grupa 15

Vera Škrinjar Likovna Grupa 15

Mirjana Fiorido Grupa mladih pripovjedača 15

Nada Baričević Literarna grupa 15

Nataša Ilić -Agatić Dramska grupa 15

Sanja Rubba Literarno-dramska grupa 10

Tatiana Giorgi Crnogorčić Pjevački zbor 35

Page 11: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

NADNEVCI ZA OBILJEŽAVANJE

2013. / 2014.

RUJAN

8. 10. 26.

Međunarodni dan pismenosti (UNESCO) Olimpijski dan Europski dan jezika

LISTOPAD

1. 2. 5. 7. 7.-11. 8. 12. 15. 16. 20. 28. 31.

Međunarodni dan glazbe Međunarodni dan nenasilja Svjetski dan nastavnika (UNESCO) Međunarodni dan djeteta (DND) Dječji tjedan (DND) Dan neovisnosti – blagdan RH Dan zahvalnosti za plodove zemlje Svjetski dan pješačenja Svjetski dan hrane (FAO) Svjetski dan jabuke Međunarodni dan školskih knjižnica Međunarodni dan štednje

STUDENI

1. (11.-17.) 16. 20.- 25. 23.

Svi sveti – blagdan RH Interliber – međunarodni sajam knjiga i učila Međunarodni dan snošljivosti (tolerancije) (UNESCO) Sveopći dječji dan Svjetski humanitarni dan Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (UN)

PROSINAC

1. 5. 6. 8.-15. 10. 11. 20. 25. 26. 31./1. /

Svjetski dan AIDSa (WHO) Svjetski dan volontera Sveti Nikola Tjedan solidarnosti (Hrv.CK) Dan čovjekovih prava (UN) Dan UNICEF-a Završetak 1. polugodišta Božić – blagdan RH Prvi dan po Božiću, sv. Stjepan – blagdan RH Nova godina – blagdan RH

SIJEČANJ

6.- 10.- 27. 27.

Sveta tri kralja – blagdan RH Svjetski dan smijeha Početak 2. polugodišta Dan sjećanja na Holokaust i sprečavanja zločina protiv čovječnosti/ Svjetski dan vjerske slobode

Page 12: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

VELJAČA 14.

21. Valentinovo Međunarodni dan materinskog jezika (UNESCO)

OŽUJAK 8. (11. do 17. ožujka) 14. 20. 21. 22. 27.

Međunarodni dan žena Dani hrvatskoga jezika Dan Pokreta prijatelja prirode Lijepa naša Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade Svjetski dan pjesništva (UNESCO) /Svjetski dan lutkarstva Svjetski dan voda (UN) Svjetski dan kazališta

TRAVANJ

1. 2. 7. 8. 14. 20./21. 22. 22. 23. 29.

Dan borbe protiv alkoholizma Međunarodni dan dječje knjige Svjetski dan zdravlja Svjetski dan Roma Početka proljetnog odmora Uskrs/Uskrsni ponedjeljak Dan planeta Zemlje Dan hrvatske knjige Svjetski dan knjige (UNESCO) Svjetski dan plesa

SVIBANJ 1. 6. 8. (8.-15. 5.) 9. 11. 15. 18. 19. 22. 25. 28.

Praznik rada – blagdan RH Dan smijeha Svjetski dan Crvenoga križa Tjedan Crvenoga križa Dan Europe/ Dan pobjede nad fašizmom Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni dan biološke raznolikosti Dan Afrike Svjetski dan sporta

LIPANJ

5. 8. 13. 19. 21. 22. 25.

Svjetski dan zaštite čovjekove okoline (UNEP) Svjetski dan oceana Završetak nastavne godine Tijelovo – blagdan RH Svjetski dan glazbe (vidi i 1. listopada) Dan antifašističke borbe – blagdan RH Dan državnosti – blagdan RH

Page 13: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

2.6. IZLETI, EKSKURZIJE I TERENSKA NASTAVA

ime i prezime voditelja RAZ Naziv izleta ili terenske nastave Planirani

br.učenika vremenski okviri

KATICA LUČIĆ MARIJA ČULINOVIĆ MIRJAM SERBLIN

1.ABC

HAND-MADE,SAJAM KNJIGA,KINO VALLI,GRADSKI MASKENBAL,MONTE

LIBRIĆ,INK,DND

72 Tijekom šk.godine

KATICA LUČIĆ MARIJA ČULINOVIĆ MIRJAM SERBLIN

1.ABC FEŠTINE I MANJADVORCI 72 SVIBANJ 2014.

MAGDALENA ČERNJUL ŠVERKO ERŽEBET KVARANTA VERA ŠEBELIĆ

2.ABC GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA,INK,KINO

VALLI 73 Tijekom šk.godine

MAGDALENA ČERNJUL ŠVERKO ERŽEBET KVARANTA VERA ŠEBELIĆ

2.ABC NP BRIJUNI, PARK ŠUMA ŠIJANA,AKVARIJ

PULA 73

Ožujak Travanj

Svibanj 2014.

BRANKA MEDANČIĆ LARA ČIKADA MARIJA MIŠAN

3.ABC INK,SAJAM KNJIGA,KINO VALLI,

ARHEOLOŠKI MUZEJ 81 Tijekom šk.godine

BRANKA MEDANČIĆ LARA ČIKADA MARIJA MIŠAN

3.ABC POSJET ULJARI BALE I MOČVARI PALUD 81 Listopad 2013.

BRANKA MEDANČIĆ LARA ČIKADA MARIJA MIŠAN

3.ABC NEZAKCIJ 81 Travanj 2014.

BRANKA MEDANČIĆ LARA ČIKADA MARIJA MIŠAN

3.ABC UPOZNAJMO ISTARSKU ŽUPANIJU 81 Svibanj 2014.

Page 14: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IGOR MIHOVILOVIĆ GORDANA SAULIG VERA ŠKRINJAR

4.ABC ZERO STRASSE,KINO VALLI,INK 70 Tijekom šk.godine

IGOR MIHOVILOVIĆ GORDANA SAULIG VERA ŠKRINJAR

4.ABC Trodnevni izlet

SREDNJA DALMACIJA (NP PLITVICE,NP KRKA,ZADAR,ŠIBENIK)

70 Svibanj 2014.

EMI BELUŠIĆ BRANISLAVA LAVRNJA MIRJANA FIORIDO

5.ABC INK, KINO VALLI 62 Tijekom šk.godine

EMI BELUŠIĆ BRANISLAVA LAVRNJA MIRJANA FIORIDO

5.ABC SAJAM INFORMATIKE I POSJET ZOOLOŠKOM

VRTU U ZAGREBU 62 Studeni 2013.

EMI BELUŠIĆ BRANISLAVA LAVRNJA MIRJANA FIORIDO

5.ABC JEDNODNEVNI IZLET NA KRK 62 Svibanj 2014.

RAZREDNICI 5.-8. JEDNODNEVNI IZLET NA PLATAK 100 Siječanj/veljača

2014.

ECIO BOŽAC SANDRA PAVLETĆ TATIANA GIORGI

6.ABC JEDNODNEVNI IZLET U RIJEKU

(PLITVIČKA JEZERA) 74 Svibanj 2014.

MARLENA LAKIĆ IVANA MARIJANOVIĆ

7.A 8.A

POLUDNEVNI IZLETI- ALEJA GLAGOLJAŠA -ZVJEZDARNICA U VIŠNJANU

42 Ožujak 2014. Travanj 2014.

MARLENA LAKIĆ NATAŠA ILIĆ AGATIĆ DANIJEL KONOVIĆ

7.ABC PLAN ZAVRŠNE EKSKURZIJE 70 Za 2014./2015.

IVANA MARIJANOVIĆ NADA BARIĆEVIĆ IVAN STANOJEVIĆ GRČAR

8.ABC POSJET ZVJEZDARNICI U VIŠNJANU 67 Listopad 2013.

IVANA MARIJANOVIĆ NADA BARIĆEVIĆ IVAN STANOJEVIĆ GRČAR

8.ABC SAJAM INTERLIBER I ZOOLOŠKI VRT U

ZAGREBU 67 Studeni 2013.

Page 15: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IVANA MARIJANOVIĆ NADA BARIĆEVIĆ IVAN STANOJEVIĆ GRČAR

8.ABC SAJAM KNJIGE,KINO VALLI, HNK 67 Tijekom šk.godine

IVANA MARIJANOVIĆ NADA BARIĆEVIĆ IVAN STANOJEVIĆ GRČAR

8.ABC (ZAVRŠNA) EKSKURZIJA OSMAŠA 67 Svibanj 2014.

NATAŠA ILIĆ- AGATIĆ NADA BARIČEVIĆ MARLENA LAKIĆ

HJ INK,KINO VALLI,GRADSKA KNJIŽNICA I

ČITAONICA,SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA,SAJAM KNJIGE

286 Tijekom šk.godine

TATIANA GIORGI 5.-8.r. HNK RIJEKA- POSJET OPERI 70 Ožujak 2014.

TATIANA GIORGI 2.ABC 6.ABC

DOM BRANITELJA UPOZNAVANJE INSTRUMENATA

147 Svibanj 2014.

TATIANA GIORGI ZBOR DANI PRIJATELJSTVA- HISTRIA

GLAZBENE SVEČANOSTI U VARAŽDINU 35

Listopad 2013. Svibanj 2014.

DAVOR SUTON LARA ČIKADA DANIJEL KONOVIĆ MILKA ČUBRILO

3.B 5.-8.

JEDNODNEVNI IZLET –SJEVERNI VELEBIT 100 travanj 2014.

DAVOR SUTON IVANA MARIJANOVIĆ MARLENA LAKIĆ KATJA DAMJANIĆ

7. I 8. JEDNODNEVNI – SAJAM ŽUPANIJA- ZAGREB 52 Rujan 2013.

LILIJANA VRANJICAN KATJA DAMJANIĆ

1.-8. POSJET ARENI, POSJET ŽUPI 200 Tijekom šk. godine

LILIJANA VRANJICAN KATJA DAMJANIĆ

7.i 8. POSJET VJERSKIM OBJEKTIMA U ZAGREBU 52 Siječanj 2014.

Page 16: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

2.7. PROJEKTI U ŠKOLI

ime i prezime voditelja Naziv projekta Planirani

br.učenika vremenski okviri

Razrednici od 1.do 8.razreda

školski projekt

UNICEF- Za sigurno i poticajno okruženje u školama

(prevencija nasilja među djecom) Škole za Afriku

572 Tijekom šk. godine

Razrednici od 1. do 8. razreda

školski projekt

KESTEN

572 Tijekom šk.godine

Svi nastavnici Energetska učinkovitost

/ sudjelovanje u projektu Zelene Istre 572 Tijekom šk.godine

Razrednice 3.razreda Branka Medančić

Lara Čikada Marija Mišan

Razredni projekt NAŠ ZAVIČAJ U PROŠLOSTI

80 1.ožujka do 31.svibnja 2014.

Razrednici 4.razreda Igor Mihovilović Gordana Saulig

Vera Škrinjar

Razredni projekt MASLINE

71 Listopad 2013.- ožujak 2014.

Emi Belušić Lucijana Milanović

Predmetni projekt (engleski jezik) IRELAND (Irska)

15 Veljača/ožujak 2014.

Marlena Lakić Ivana Marijanović

Predmetni projekt (povijest) ALEJA GLAGOLJAŠA

30 15.- 30.ožujak 2014.

Sanja Rubba 7.ac Plešimo zajedno

(svjetski dan plesa) 30 Travanj 2014.

Page 17: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

2.8. ŠKOLSKI PLANOVI I PROGRAMI ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN za 2013. /2014. SAMOVREDNOVANJE je proces sustavnog i kontinuiranog praćenja, analiziranja i procjenjivanja uspješnosti rada škole. To je proces profesionalne refleksije kroz koji škole dobro upoznaju same sebe i pronalaze najbolje načine za unapređenje. U projektu „Samovrednovanje u osnovnim školama“ pokrenutom 2008. godine odabrane su tri kategorije kvalitete koje zajedno daju cjelovitu sliku funkcioniranja škole: obrazovna postignuća učenika, procesi unutar škole i organizacija rada škole. Svaka od tih kategorija sastavljena je od nekoliko područja unapređenja rada škole. Nakon obavljenog prikaza i tumačenja rezultata ispita vanjskog vrednovanja, analize upitnika učitelja, roditelja i učenika te prikupljenih podataka i tumačenja o organizaciji rada škole TIM ZA KVALITETU odredio je prioritetna područja unapređenja rada škole Prioritetna područja unapređenja su:

čenika prema drugim učenicima u školi čitelja, roditelja i škole

čeničkog napretka i postignuća

Ova područja ( u koje škola želi unijeti promjene s ciljem podizanja kvalitete rada) ujedno čine i ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN za 2013./2014. godinu koji predstavlja jednogodišnju strategiju poboljšanja kvalitete. On će nam služiti kao vodič za ostvarivanje željenih ciljeva, kao sredstvo za planiranje razvoja te kao mjera dinamike razvoja. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN pruža nam jasan pregled ciljeva i aktivnosti koje valja poduzeti u određenom vremenskom razdoblju. Proces samovrednovanja nastavit ćemo u ovoj školskoj godini praćenjem provedbe aktivnosti i ostvarivanja ciljeva definiranih Školskim razvojnim planom. P O D R U Č J A U N A P R E Đ E NJ A ODNOS UČENIKA PREMA DRUGIM UČENICIMA Ciljevi: Razvoj tolerancije i prihvaćanja različitosti menu učenicima Aktivnosti i metode: tematski satovi razrednika, ind. razgovori, timski igrupni rad u nastavi, poticanje- organiziranje vršnjačke-suradničke pomoći projekt UNICEF, suradnja sa školom za odgoj obrazovanje. Nužni resursi: stručna literatura, stručno znanje učitelja i s. suradnika Datum do kojeg će se cilj ostvariti: tijekom nastavne godine Odgovorne osobe: razrednici, stručni suradnici Mjerljivi pokazatelji : broj obuhvaćenih učenika, učenici obuhvaćeni vršnjačkom-suradničkom pomoći ODNOS UČITELJA, RODITELJA I ŠKOLE

Page 18: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

Ciljevi: Razvoj tolerancije i kvalitetne komunikacije Aktivnosti i metode:,uvođenje teme plan suradnje s roditeljima (roditeljski sastanci), suradnja sa udrugama i ustanovama koje promiču toleranciju (Crveni križ, Obiteljski centar, Suncokret, Centar za djecu i mlade oboljele od cerebralne paralize),realizacija projekata predviđenih kurikulumom, osiguranje pomoći i podrške za djecu sa teškoćama (defektolog, logoped, liječnik, udruge) Nužni resursi: stručna literatura, stručno znanje učitelja i stručnih suradnika Datum do kojeg će se cilj ostvariti: tijekom nastavne godine Osobe odgovorne: ravnatelj, razrednici, stručni suradnici Mjerljivi pokazatelji : broj obuhvaćenih roditelja na Vijeću roditelja, broj obuhvaćenih roditelja na roditeljskim sastancima i informacijama VREDNOVANJE UČENIČKOG NAPRETKA I POSTIGNUĆA Ciljevi: Praćenje i održavanje objektivnih kriterija vrednovanja učeničkog napretka i postignuća Aktivnosti i metode: predavanje za učitelje škole na odabranu temu, analiza metoda vrednovanja i praćenja postignuća na stručnim aktivima , praćenje nastave (satovi vrednovanja- ocjenjivanja učenika), primjena novog pravilnika o praćenju i vrednovanju i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, uključivanje u različite projekte vrednovanja i provjere učeničkog znanja. Nužni resursi: stručna literatura, stručno znanje Datum do kojeg će se cilj ostvariti: tijekom nastavne godine Osobe odgovorne: ravnatelj, stručni suradnici, aktivi RN i PN Mjerljivi pokazatelji : Broj učitelja obuhvaćenih predavanjem, broj učitelja obuhvaćenih radom po aktivima, evaluacijski listić za učitelje RAZVOJ UGODNOG I POTICAJNOG ŠKOLSKOG OKRUŽENJA Ciljevi: Stvaranje optimalnih uvjeta za ostvarivanje odgojnih i obrazovnih ciljeva Aktivnosti i metode: uređenje škole i okoliša, uređenje sportskih terena, kontinuirano tehnološko opremanje škole i osuvremenjivanje nastavnih sredstava i pomagala, estetsko uređenje interijera škole, provođenje dežurstva učitelja, Dan otvorenih vrata, projekti iz područja ekologije i prevencije nasilja među djecom Nužni resursi: osiguranje financijskih sredstava, educirano nastavno osoblje Datum do kojeg će se cilj ostvariti: tijekom nastavne godine Osobe odgovorne: ravnatelj, stručni suradnici, aktivi RN i PN Mjerljivi pokazatelji:evaluacijski listići, iskoristivost i upotreba sportskih terena,broj i vrsta nastavnih pomagala,učestalost njihove primjene u radu

Page 19: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI

1. CILJ PROGRAMA Osnovni cilj i zadaća školskog preventivnog programa zlouporabe sredstava ovisnosti jest smanjenje interesa mladih za uzimanje sredstava ovisnosti, stvaranje kod mladih pozitivne slike o sebi, razvijanje i učvršćivanje samopouzdanja te unapređivanje i poboljšanje kvalitete života. U sklopu ŠPP-a škola organizira i provodi niz nespecifičnih i specifičnih mjera za cjelokupnu populaciju učenika. Dio mjera provodi se samo za učenike s posebnim potrebama, odnosno specifično za učenike za koje smatramo da su pod znatno većim rizikom ulaženja u ovisnost. Nespecifične mjere, odnosno briga o kvaliteti života učenika u školi, dio su redovnog odgojno-obrazovnog rada škole i izrečene su i propisane prosvjetnim zakonima, provedbenim propisima, ostalim planovima i programima škole kao što su:

Kvaliteta zakona, planova i programa, provedbenih propisa te osiguranje uvjeta za njihovu provedbu osnova su prevencije rizičnih ponašanja u djece.

- Plan i program izvannastavnih aktivnosti /slobodne aktivnosti /sportske, umjetničke - Projekt „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ –UNICEF / „Za Afriku“ - Protokol o postupanju u slučaju nasilja - Plan i program zdravstveno-socijalne i ekološke zaštite učenika - Plan i program kulturne i javne djelatnosti - Program mjera za povećanje sigurnosti u školi - Plan permanentnog stručnog usavršavanja - Pravilnik o kućnom redu , - Etički kodeks učenika škole /Vijeće učenika 2. REALIZATORI PROGRAMA Program organiziraju, prate i provode: 1. Ravnatelj 2. Stručni suradnici: knjižničar, pedagog, psiholog 3. Učitelji razredne i predmetne nastave osobito učitelji hrvatskog jezika, prirode-biologije, voditelj mladeži Crvenog križa 4. Povjerenstvo za borbu protiv pušenja (učitelji i predstavnik roditelja) 5. Vanjski suradnici : stručni suradnici Obiteljskog centra, stručni djelatnici Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti, liječnici preventivne medicine Zavoda za javno zdravstvo, stručni djelatnici Centra za socijalnu skrb, stručni djelatnici odjela za maloljetnike u Policijskoj upravi 6. Predstavnici Vijeća roditelja ( aktivnosti, povjerenstva, predavanja...)

Page 20: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

3. PROSTOR Program i aktivnosti u školi realiziraju se u prostorima u kojima učenici borave – učionice, školska knjižnica, dvorana tjelesno zdravstvene kulture, školski hol. Aktivnosti izvan škole realiziraju se u raznim društvima i udrugama kao što su: Društvo Naša djeca, Crveni križ, Mjesni odbor te u kulturnim i javnim ustanovama i objektima ( Istarsko narodno kazalište, Dom oružanih snaga, Aruba club,Zajednica Talijana Circolo) gdje se organiziraju i provode različiti programi i aktivnosti (predstave, predavanja, okrugli stolovi, tribine....). 4. OSNOVNI ELEMENTI PROGRAMA a) SURADNJA ŠKOLE I RODITELJSKOG DOMA

Suradnja škole i roditeljskog doma ostvaruje se putem roditeljskih sastanaka, Vijeća roditelja, Otvorenog dana za roditelje, individualnih informacija te zajedničkih aktivnosti i druženja. Roditeljska uloga je najprije podupiranje djece u njihovu odrastanju, pružanje kvalitetne pomoći i podrške. Nastojimo poticati roditelje na kvalitetan i sadržajan obiteljski život koji uključuje učenje i pripremanje djece za uloge koje ih u životu očekuju. Tendencija je što većeg uključivanja očeva u odgoj djece kroz radionice, druženja i roditeljske sastanke. Razrednici odabiru i realiziraju najmanje dvije od ponuđenih tema ili izabiru prikladnu temu na inicijativu i interes roditelja. Naglasak je na sprečavanju novih oblika ovisnosti među djecom, kao što su video medijska ovisnost ( mobiteli, kompjuteri, Internet, facebook i sl.) Teme će se obrađivati kroz satove razrednika, roditeljske sastanke i neposredni rad sa učenicima. TEME ZA RODITELJSKE SASTANKE 1. razred : a) Ja sam đak prvak - očekivanja 5. razred: a) Predmetna nastava i roditeljska potpora

b) Domaće zadaće bez suza b) Prihvatljiva i neprihvatljiva ponašanja c) Govorni razvoj djeteta u 1. razredu c) Problemi petoškolaca, pubertet d) Igra nije prestala polaskom u školu (važnost igre)

2. razred: a) Dječje potrebe 6. razred: a) Postavljanje i održavanje granica u odgoju b) Srdačnost i odgovornost- osnova dobrog odnosa b) Kako uspješno učiti c) Pomoć u svladavanju šk.gradiva c) Zašto vam dijete govori laž d) Radne navike

3. razred: a)Samopouzdanje i kako ga postići 7. razred: a)Oslobođenje negativne energije b) Djela su učinkovitija od riječi b) Motivacija za uspješnija postignuća

c) Odgojni stilovi c) Zlostavljanje u školi i obitelji 4. razred: a) Pohvala i nagrada 8. razred: a) Između djetinjstva i odraslosti

b) Emocionalna stabilnost roditelja b) Kako prepoznati ovisnosti o... c) Zablude o kritici i krivnji c) Identitet i seksualnost u odrastanju d) Mladi i AIDS

Page 21: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

b) RAD S UČENICIMA Na satu razrednog odjela ( od 1. – 8. razreda) Tijekom školske godine izdvojiti 5-10 sati na teme koje su usmjerene na učenje onih socijalnih vještina koje će pomoći učeniku pri donošenju odluke u rizičnim situacijama, odupiranju pritiscima i stjecanju samokontrole. Razrednici imaju u svojim planovima razrednog odjela sadržaje iz ovog dijela programa te se preporuča nekoliko tema realizirati kroz radionice. Razrednici 7. i 8. razreda Unutar 5-10 sati razrednika posvećenih prevenciji ovisnosti obraditi teme iz prevencije štetnih ponašanja ( pijenje alkoholnih pića, pušenje duhana, konzumiranje droga, nezdrava prehrana, rizici u području seksualnog ponašanja). Učitelji prirode-biologije i kemije Kroz nastavu svojih predmeta realizirati će sadržaje i gradivo o sredstvima ovisnosti, donošenju odluka, važnosti pravog i dobrog izbora. Učitelji hrvatskog jezika od 5. do 8. razreda Pisanje školskih zadaća, pismenih radova koristit će za otkrivanje visoko rizične djece (Moja obitelj, Moji životni problemi, Osoba koju najviše volim, Moja budućnost, Što bih u životu mijenjao..) te za utvrđivanje specifičnih uzroka školskog neuspjeha (Da sam učitelj, Što u školi volim, Moja vizija škole, Što bih promijenio u školi...). Vođenje diskretnog personalnog zaštitnog programa Potrebno je izdvojiti dio visoko rizične populacije učenika i pratiti događaje u obitelji učenika kako bi se uočila ona djeca čiji je život opterećen teškim problemima. Razrednik i učitelji svaku promjenu trebaju signalizirati pedagogu koji je voditelj ovog dijela programa. Zaustaviti proces izdvajanja problematične djece iz škole Stalno održavati i povećavati motivaciju učenika za što redovitiji dolazak u školu i ispunjavanje obveza kao i za poštivanje pravila kućnog reda. Surađivati s vanjskim suradnicima i stručnjacima (djelatnici Dječjeg doma, Centra za soc. skrb, Obiteljskog centra ) Razred kao terapijska zajednica Razred je potrebno uključiti u proces rješavanja problema i pružanja pomoći učeniku s posebnim potrebama ili s teškoćama. Na taj način učenici postaju sudionici u rješavanju svojih teškoća i pružaju pomoć svom prijatelju iz razreda pa tako uspostavljaju nadzor nad ponašanjem pojedinca. Uključuju se stručni suradnici a i liječnik školske medicine kako bi se otkrile dječje depresije i neuroze. c) AKTIVNOST SLOBODNOG VREMENA UČENIKA Otvorenost škole – bit škole je da postane ne samo mjesto gdje se uči već mjesto gdje se učenici druže, zabavljaju, plešu i igraju u slobodno vrijeme. Tu mogućnost pruža veliki izbor grupa slobodnih aktivnosti kao i održavanje školskih čajanki uz prigodne programe i prezentacije plesnih grupa i družina . Osobito je važno uključiti učenike s posebnim potrebama u grupe izvannastavnih aktivnosti i omogućiti im postizanje uspjeha i zadovoljstva.

Page 22: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

5. ZADAĆE UČITELJA I OSTALIH SURADNIKA – REALIZATORA PROGRAMA 1. Učitelji, razrednici- realiziraju sadržaje ŠPP u okviru nastave pojedinih predmeta i kroz satove razrednog odjela. Rade na organizaciji razreda kao terapijske zajednice , prate i ukazuju na sve promjene, izostanke i sl. Posebno je važno istaknuti da se kroz odgojnu grupu predmeta radi terapijski i preventivno. 2. Stručni suradnici – pomažu učiteljima u radu i provedbi ŠPP-a. Neposredno rade u savjetodavnom radu s učenicima i roditeljima. Surađuju s vanjskim suradnicima koji pomažu i učestvuju u realizaciji programa. 3. Ravnatelj – omogućava svim strukturama uključenim u realizaciju ŠPP primjerenu i potrebnu edukaciju. Prati provođenje i poštivanje Pravilnika o unutarnjem redu (unos cigareta, alkohola u školu ) kao i ponašanje učenika tijekom školskih odmora . Vodi brigu da učitelji svojim ponašanjem i izgledom te izvođenjem nastave budu uzor i primjer učenicima, pozitivan model za identifikaciju. 4. Školski liječnik – surađuje sa školom na realizaciji ŠPP, izvodi predavanja na Učiteljskom vijeću ili u razrednim odjelima (prema potrebi i planu) 5. Školski knjižničar – u suradnji s pedagogom sudjeluje u provođenju aktivnosti ŠPP-a, prati literaturu, napise u stručnim časopisima koje škola ima o prevenciji ovisnosti, prati i obilježava značajne nadnevke i informira učenike i učitelje 6. Voditelj programa – koordinira aktivnosti svih navedenih realizatora. Na Učiteljskom vijeću drži predavanje u cilju promicanja ovog programa. Neposredno sudjeluje u provedbi i realizaciji ŠPP, s učenicima, roditeljima i vanjskim suradnicima. Sudjeluje u radu stručnih aktiva u cilju educiranja i informiranja učitelja o načinu provođenja programa i realizacije zadataka. U okviru permanentnog stručnog usavršavanja učitelja, na Učiteljskom vijeću realiziramo stručne teme iz područja prevencije zlostavljanja i nasilja u obitelji. Roditelje vidimo kao aktivnu vezu s vlastima lokalne zajednice (npr. u organizaciji predavanja i tribina u svezi problema ovisnosti, organizacija izvanškolskih aktivnosti koje bi za djecu bile besplatne...).Uz priznavanje sati učiteljima ili dodatno plaćanje bilo bi moguće proširiti odgojno djelovanje škole, npr. produženo bavljenje s djecom koja imaju poteškoće u učenju, obogatiti ponudu izvannastavnih aktivnosti, bolje opremiti školu didaktičkim sredstvima te omogućiti učiteljima kvalitetno stručno usavršavanje.

Page 23: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

PLAN I PROGRAM ŠSK – A KAŠTANJER

U ŠSK – u KAŠTANJER djelovat će sljedeće sekcije u školskoj 2013./2014. godini :

NOGOMET – učenici od 4. – 8. razreda KOŠARKA - učenici od 5. – 8. razreda ATLETIKA – učenice i učenici od 5. – 8. razreda 1. Planira se animirati što više učenika za aktivno sudjelovanje u klubu. 2. Radom u klubu voditi prevenciju protiv ovisnosti. 3. Pokušati iznaći materijalna sredstva da bi klub što kvalitetnije radio. 4. U rad kluba treba uključiti roditelje i vanjske suradnike. 5. Suradnju kluba usmjeriti prema Savezu sportova Pula 6. Uspostaviti suradnju sa drugim klubovima i školama i održavati međusobne susrete. Planirana natjecanja - ODBOJKA studeni- djevojčice i dječaci krajem listopada 2013. - MALI NOGOMET – listopad 2013. učenici 7.i 8. . razreda - KOŠARKA – listopad- učenici 7. i 8. . razreda - ATLETIKA – listopad 2013.- kros za učenike i učenice 1. – 8. raz. - ATLETIKA – listopad 2013.- ekipno prvenstvo 7. i 8. razreda - ATLETIKA – listopad 2014.- tradicionalna trka za Dan Uljanika - STOLNI TENIS – veljača 2014. - gradsko prvenstvo -TENIS – svibanj2014. - županijsko prvenstvo osnovnih škola -RUKOMET - ožujak 2014.- djevojčice i dječaci -GIMNASTIKA - ožujak 2014. - djevojčice - gradsko prvenstvo osnovnih škola 7. i 8. razred - svibanj 2013. - gradsko prvenstvo osnovnih škola 5. i 6. razred - lipanj 2014. - svibanj 2014. - – sportski dan škole

Page 24: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

2. VIŠEGODIŠNJE PERMANENTNE AKTIVNOSTI

PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak neobvezni je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Produženi boravak organizira se za učenike I., II. i III. razreda.Rad se odvija u dvije smjene .U jednoj smjeni su prvi razredi, a drugi i treći razredi (mješovita skupina) u drugoj smjeni.

Voditeljice boravka su dvije učiteljice i svaka vodi svoju skupinu koje se izmjenjuju tjedno (prema školskom rasporedu učenika).Radno vrijeme boravka je od 7.00 do 16.00 sati, a zbog potreba roditelja započinje s radom i u 6.30 sati.

U boravku je organizirana prehrana učenika. Jutarnja smjena uključuje doručak i ručak, a popodnevna ručak i užinu. Ispravnost namirnica i zdravstvena sigurnost pod nadzorom je Zavoda za javno zdravstvo

( HACCP).

U organiziranome odgojno-obrazovnom radu učenici, pod vodstvom učitelja, izrađuju domaće zadaće, samostalno uče i izrađuju ostale zadatke. Ovaj je rad usuglašen s nastavnim programom, a metode rada učitelja i učenika u odgojno-obrazovnom radu identične su metodama rada redovite nastave.

Slobodne aktivnosti podrazumijevaju učiteljevu slobodu kreiranja, smisao za stvaralaštvo, a istodobno su i uspješan poticaj za angažiranje učenika za rad izvan redovite nastave.Osim učenja, u boravku je učenicima organizirano vrijeme za odmor i zabavu. Gledaju se dječji igrani i animirani filmovi (CD, video), sluša glazba, slave rođendani i obilježavaju značajni datumi. Učiteljice ponekad organiziraju šetnju, boravak u parku te odlazak u neku ustanovu (knjižnicu, muzej…) tako da se vrijeme u boravku što ljepše i zanimljivije provede.

Page 25: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

PROGRAM RADA TIMA ZA PREVENTIVNU ŠKOLSKU MEDICINU CIJEPLJENJE I DOCIJEPLJIVANJE UČENIKA : Rujan – prosinac razred : cijepljenje MPR ( necijepljeni pred upis ) DI – TE – POLIO VI.razred: 2 doze cjepiva protiv hepatitisa B ( u razmaku mjesec dana jedna od druge ) VII. razred : PPD test . Očitavanje i cijepljenje ( BCG ) nereaktora VIII. razred : cijepljenje protiv difterije, tetanusa i dječje paralize ( DI - TE – POLIO ) Travanj – svibanj Treća doza protiv hepatitisa B – VI. razred SISTEMATSKI PREGLEDI I PROBIRI Listopad: pregled vida učenika 3. razreda Studeni : sistematski pregled učenika 5. razreda uz zdravstveno odgojni rad na temu pubertet i menstruacijski ciklus Prosinac – veljača : sistematski pregled učenika 8. razreda sa profesionalnom orijentacijom Zdravstveni odgoj na temu reproduktivno zdravlje i osvrt na spolno prenosive bolesti, štetnost pušenja i alkohola Travanj : pregled lokomotornog sustava učenika 6. razreda Svibanj – lipanj : sistematski pregled učenika pred upis u 1. razred osnovne škole . Rad u Povjerenstvu NAMJENSKI PREGLEDI Kontinuirano : prije školski sportskih natjecanja, izleta i dr. ( na zahtjev škole ) ZDRAVSTVENI ODGOJ : učenika, roditelja, programi kojima je cilj promicanje zdravlja, prevencija bolesti, rizičnih oblika ponašanja i sl. STRUČNI RAD SA STRUČNIM SURADNICIMA ŠKOLE Praćenje djece sa specifičnim teškoćama, oslobađanje od tjelesnog odgoja. Suradnja sa profesorima i roditeljima SAVJETODAVNI RAD Namijenjen učenicima , roditeljima , učiteljima , svim zainteresiranima NOSITELJI : - dr. Nataša Čičić- Marčetić, specijalist za školsku medicinu - pedagog škole - defektolog škole

Page 26: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

PROGRAM RADA MLADEŽI CRVENOG KRIŽA PULA ZA 2013./2014.ŠK.G.

Gradsko društvo Crvenog križa Pula provodi neformalne edukacije djece i mladeži kroz programe : „Humane vrednote“ za djecu osnovnih škola . Učenici iskustveno uče kroz sudjelovanje u organiziranim natjecanjima Mladeži Crvenog križa,sudjelovanje u socijalnim akcijama kroz Klub mladeži i sudjelovanje u ljetnom kampu Mladeži Crvenog križa Pula. Program „Humane vrednote“ provodi se kao vannastavna aktivnost ili na satu razredne zajednice, a provode je prosvjetni djelatnici-voditelji mladeži Crvenog križa. Program se sastoji od tri dijela: -odgoj za humanost koji se temelji na poimanju važnosti humanih osjećaja i djelovanja -zdravstveni odgoj je odgoj za zdrav život, daje spoznaje iz osnova zdravstvene izobrazbe te kako postići viši stupanj zdravlja za sebe i svoju zajednicu- razvoj socijalne svijesti obuhvaća interpersonalno, interkulturalno razumijevanje i komunikaciju, njegovanje tolerancije Metodološki program provodi se putem radionica, dakle kao vođena aktivnost po pojedinim temama s naglaskom na otvorenu komunikaciju voditelja i djece. Uloga voditelja je poticanje i olakšavanje razmjene različitih dječjih iskustava. Na taj način djeca se izravno uključuju u proces učenja i zajednički izvode zaključke. To je učenje koje se zasniva na vlastitom iskustvu, a ne iskustvu drugih kao većine konvencionalnih oblika učenja. Grupna interakcija i komunikacija u kojoj se mogu podijeliti iskustva među vršnjacima, u kojoj se povećava dječja osjetljivost na tuđe osjećaje i doživljaje, razvija suradnja , tolerancija, razumijevanje i povjerenje, a odgovornost i briga za sebe razvijaju neposredno s odgovornošću i brigom za druge i vrijedno je za cijelu zajednicu. Iz ovog programa proizašle su radionice „Poznaješ li Crveni križ?“ koje se provode u svim šestim razredima te r adionice za osme razrede“Mladi i rano konzumiranje alkohola“.

Page 27: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

Školski kurikulum objavljen je na oglasnoj ploči škole 13.09. 2013. godine te na web- stranici OŠ Kaštanjer.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA RAVNATELJ ŠKOLE ______________________________ _________________________________ Pula, 13. rujna 2013.

Page 28: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DETALJAN PLAN KURIKULUMA

Page 29: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Katolički vjeronauk ime i prezime voditelja Lilijana Vranjican,1. razredi

planirani broj učenika 35

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave spoznaja duhovnog, nadnaravnog apsoluta (Boga)kroz sadržaje određene planom i programom katoličkog vjeronauka

način realizacije izborne nastave kroz redovnu nastavu, metodama razgovora, poučavanja, demonstracije, posjeta sakralnim objektima, molitva

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave produbljivanje vjerskih znanja, upoznavanje Biblijskih tekstova,oblikovanje katoličkog svjetonazora

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave praćenje napredovanja učenikovih postignuća

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave kao motivacija i pobuđivanje interesa učenika za vjerske sadržaje, bolja postignuća učenika

Page 30: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Katolički vjeronauk ime i prezime voditelja Katja Damjanić,2. razredi

planirani broj učenika 28

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave spoznaja duhovnog, nadnaravnog apsoluta (Boga)kroz sadržaje određene planom i programom katoličkog vjeronauka

način realizacije izborne nastave kroz redovnu nastavu, metodama razgovora, poučavanja, demonstracije, posjeta sakralnim objektima, molitva

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave produbljivanje vjerskih znanja, upoznavanje Biblijskih tekstova,oblikovanje katoličkog svjetonazora

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave praćenje napredovanja učenikovih postignuća

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave kao motivacija i pobuđivanje interesa učenika za vjerske sadržaje, bolja postignuća učenika

Page 31: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Katolički vjeronauk ime i prezime voditelja Lilijana Vranjican,3. razredi

planirani broj učenika 46

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave spoznaja duhovnog, nadnaravnog apsoluta (Boga)kroz sadržaje određene planom i programom katoličkog vjeronauka

način realizacije izborne nastave kroz redovnu nastavu, metodama razgovora, poučavanja, demonstracije, posjeta sakralnim objektima, molitva

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave produbljivanje vjerskih znanja, upoznavanje Biblijskih tekstova,oblikovanje katoličkog svjetonazora

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave praćenje napredovanja učenikovih postignuća

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave kao motivacija i pobuđivanje interesa učenika za vjerske sadržaje, bolja postignuća učenika

Page 32: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Katolički vjeronauk ime i prezime voditelja Katja Damjanić,4. razredi

planirani broj učenika 28

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave spoznaja duhovnog, nadnaravnog apsoluta (Boga)kroz sadržaje određene planom i programom katoličkog vjeronauka

način realizacije izborne nastave kroz redovnu nastavu, metodama razgovora, poučavanja, demonstracije, posjeta sakralnim objektima, molitva

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave produbljivanje vjerskih znanja, upoznavanje Biblijskih tekstova,oblikovanje katoličkog svjetonazora

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave praćenje napredovanja učenikovih postignuća

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave kao motivacija i pobuđivanje interesa učenika za vjerske sadržaje, bolja postignuća učenika

Page 33: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Katolički vjeronauk ime i prezime voditelja Lilijana Vranjican, 5.razredi

planirani broj učenika 16

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave spoznaja duhovnog, nadnaravnog apsoluta (Boga)kroz sadržaje određene planom i programom katoličkog vjeronauka

način realizacije izborne nastave kroz redovnu nastavu, metodama razgovora, poučavanja, demonstracije, posjeta sakralnim objektima, molitva

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave produbljivanje vjerskih znanja, upoznavanje Biblijskih tekstova,oblikovanje katoličkog svjetonazora

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave praćenje napredovanja učenikovih postignuća

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave kao motivacija i pobuđivanje interesa učenika za vjerske sadržaje, bolja postignuća učenika

Page 34: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Katolički vjeronauk ime i prezime voditelja Katja Damjanić,6.razredi

planirani broj učenika 20

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave spoznaja duhovnog, nadnaravnog apsoluta (Boga)kroz sadržaje određene planom i programom katoličkog vjeronauka

način realizacije izborne nastave kroz redovnu nastavu, metodama razgovora, poučavanja, demonstracije, posjeta sakralnim objektima, molitva

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave produbljivanje vjerskih znanja, upoznavanje Biblijskih tekstova,oblikovanje katoličkog svjetonazora

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave praćenje napredovanja učenikovih postignuća

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave kao motivacija i pobuđivanje interesa učenika za vjerske sadržaje, bolja postignuća učenika

Page 35: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Katolički vjeronauk ime i prezime voditelja Lilijana Vranjican, 7. razredi

planirani broj učenika 23

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave spoznaja duhovnog, nadnaravnog apsoluta (Boga)kroz sadržaje određene planom i programom katoličkog vjeronauka

način realizacije izborne nastave kroz redovnu nastavu, metodama razgovora, poučavanja, demonstracije, posjeta sakralnim objektima, molitva

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave produbljivanje vjerskih znanja, upoznavanje Biblijskih tekstova,oblikovanje katoličkog svjetonazora

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave praćenje napredovanja učenikovih postignuća

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave kao motivacija i pobuđivanje interesa učenika za vjerske sadržaje, bolja postignuća učenika

Page 36: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Katolički vjeronauk ime i prezime voditelja Katja Damjanić, 8. razredi

planirani broj učenika 29

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave spoznaja duhovnog, nadnaravnog apsoluta (Boga)kroz sadržaje određene planom i programom katoličkog vjeronauka

način realizacije izborne nastave kroz redovnu nastavu, metodama razgovora, poučavanja, demonstracije, posjeta sakralnim objektima, molitva

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave produbljivanje vjerskih znanja, upoznavanje Biblijskih tekstova,oblikovanje katoličkog svjetonazora

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave praćenje napredovanja učenikovih postignuća

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave kao motivacija i pobuđivanje interesa učenika za vjerske sadržaje, bolja postignuća učenika

Page 37: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Talijanski jezik ime i prezime voditelja Sanja Rubba,2. razredi

planirani broj učenika 73

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave usvajanje sadržaja prema nastavnom planu i programu iz talijanskoga jezika, jezično izražavanje na talijanskom jeziku

način realizacije izborne nastave kroz satove izborne nastave, individualan, rad u paru i grupni rad

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave komunikacija na talijanskom jeziku

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave kroz usmenu i pismenu provjeru znanja i sposobnosti

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave za vrednovanje učenikovih postignuća i donošenja zaključne ocjene

Page 38: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Talijanski jezik ime i prezime voditelja Sanja Rubba, 3. razredi

planirani broj učenika 74

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave usvajanje sadržaja prema nastavnom planu i programu iz talijanskoga jezika, jezično izražavanje na talijanskom jeziku

način realizacije izborne nastave kroz satove izborne nastave, individualan, rad u paru i grupni rad

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave komunikacija na talijanskom jeziku

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave kroz usmenu i pismenu provjeru znanja i sposobnosti

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave za vrednovanje učenikovih postignuća i donošenja zaključne ocjene

Page 39: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Talijanski jezik ime i prezime voditelja Sanja Rubba , 4. razredi

planirani broj učenika 64

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave usvajanje sadržaja prema nastavnom planu i programu iz talijanskoga jezika, jezično izražavanje na talijanskom jeziku

način realizacije izborne nastave kroz satove izborne nastave, individualan, rad u paru i grupni rad

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave komunikacija na talijanskom jeziku

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave kroz usmenu i pismenu provjeru znanja i sposobnosti

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave za vrednovanje učenikovih postignuća i donošenja zaključne ocjene

Page 40: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Talijanski jezik ime i prezime voditelja Sanja Rubba, 7.ac razredi

planirani broj učenika 30

planirani broj sati tjedno 4

ciljevi izborne nastave usvajanje sadržaja prema nastavnom planu i programu iz talijanskoga jezika, jezično izražavanje na talijanskom jeziku

način realizacije izborne nastave kroz satove izborne nastave, individualan, rad u paru i grupni rad

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave komunikacija na talijanskom jeziku

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave kroz usmenu i pismenu provjeru znanja i sposobnosti

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave za vrednovanje učenikovih postignuća i donošenja zaključne ocjene

Page 41: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Talijanski jezik ime i prezime voditelja Milan Mišković, 5. razredi

planirani broj učenika 58

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave usvajanje sadržaja prema nastavnom planu i programu iz talijanskoga jezika, jezično izražavanje na talijanskom jeziku

način realizacije izborne nastave kroz satove izborne nastave, individualan, rad u paru i grupni rad

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave komunikacija na talijanskom jeziku

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave kroz usmenu i pismenu provjeru znanja i sposobnosti

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave za vrednovanje učenikovih postignuća i donošenja zaključne ocjene

Page 42: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Talijanski jezik ime i prezime voditelja Milan Mišković, 6.razredi

planirani broj učenika 68

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave usvajanje sadržaja prema nastavnom planu i programu iz talijanskoga jezika, jezično izražavanje na talijanskom jeziku

način realizacije izborne nastave kroz satove izborne nastave, individualan, rad u paru i grupni rad

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave komunikacija na talijanskom jeziku

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave kroz usmenu i pismenu provjeru znanja i sposobnosti

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave za vrednovanje učenikovih postignuća i donošenja zaključne ocjene

Page 43: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Talijanski jezik ime i prezime voditelja Milan Mišković, 7.b

planirani broj učenika 20

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi izborne nastave usvajanje sadržaja prema nastavnom planu i programu iz talijanskoga jezika, jezično izražavanje na talijanskom jeziku

način realizacije izborne nastave kroz satove izborne nastave, individualan, rad u paru i grupni rad

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave komunikacija na talijanskom jeziku

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave kroz usmenu i pismenu provjeru znanja i sposobnosti

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave za vrednovanje učenikovih postignuća i donošenja zaključne ocjene

Page 44: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Talijanski jezik ime i prezime voditelja Milan Mišković, 8.razredi

planirani broj učenika 36

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave usvajanje sadržaja prema nastavnom planu i programu iz talijanskoga jezika, jezično izražavanje na talijanskom jeziku

način realizacije izborne nastave kroz satove izborne nastave, individualan, rad u paru i grupni rad

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave komunikacija na talijanskom jeziku

troškovnik detaljni za izbornu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja izborne nastave kroz usmenu i pismenu provjeru znanja i sposobnosti

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave za vrednovanje učenikovih postignuća i donošenja zaključne ocjene

Page 45: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Informatika ime i prezime voditelja Svjetlana Prkić, 5. razredi

planirani broj učenika 58

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave usvojiti znanja iz područja informacijskih znanosti, praktična primjena znanja na kompjutoru, pratiti razvoj informacijskih i

tehnoloških znanosti

način realizacije izborne nastave individualan rad na kompjutoru, grupni rad, kroz satove izborne nastave

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave služenje informacijskiim tehnologijama

troškovnik detaljni za izbornu nastavu održavanje kompjutora, fotokopirni papir, obrazovni materijali

način vrednovanja izborne nastave provjerom znanja i sposobnosti

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave izrada plakata, prezentacija, poticanje stvaralaštva

Page 46: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Informatika ime i prezime voditelja Svjetlana Prkić, 6. razredi

planirani broj učenika 63

planirani broj sati tjedno 8

ciljevi izborne nastave usvojiti znanja iz područja informacijskih znanosti, praktična primjena znanja na kompjutoru, pratiti razvoj informacijskih i

tehnoloških znanosti

način realizacije izborne nastave individualan rad na kompjutoru, grupni rad, kroz satove izborne nastave

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave služenje informacijskiim tehnologijama

troškovnik detaljni za izbornu nastavu održavanje kompjutora, fotokopirni papir, obrazovni materijali

način vrednovanja izborne nastave provjerom znanja i sposobnosti

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave izrada plakata, prezentacija, poticanje stvaralaštva

Page 47: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Informatika ime i prezime voditelja Svjetlana Prkić, 7.razredi

planirani broj učenika 41

planirani broj sati tjedno 6

ciljevi izborne nastave usvojiti znanja iz područja informacijskih znanosti, praktična primjena znanja na kompjutoru, pratiti razvoj informacijskih i

tehnoloških znanosti

način realizacije izborne nastave individualan rad na kompjutoru, grupni rad, kroz satove izborne nastave

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave služenje informacijskiim tehnologijama

troškovnik detaljni za izbornu nastavu održavanje kompjutora, fotokopirni papir, obrazovni materijali

način vrednovanja izborne nastave provjerom znanja i sposobnosti

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave izrada plakata, prezentacija, poticanje stvaralaštva

Page 48: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZBORNA NASTAVA - PLAN

naziv izborna nastave Informatika ime i prezime voditelja Antonija Volf, 8. razredi

planirani broj učenika 51

planirani broj sati tjedno 8

ciljevi izborne nastave usvojiti znanja iz područja informacijskih znanosti, praktična primjena znanja na kompjutoru, pratiti razvoj informacijskih i

tehnoloških znanosti

način realizacije izborne nastave individualan rad na kompjutoru, grupni rad, kroz satove izborne nastave

vremenski okviri izborne nastave tijekom školske godine prema rasporedu sati

osnovna namjena izborne nastave služenje informacijskiim tehnologijama

troškovnik detaljni za izbornu nastavu održavanje kompjutora, fotokopirni papir, obrazovni materijali

način vrednovanja izborne nastave provjerom znanja i sposobnosti

način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave izrada plakata, prezentacija, poticanje stvaralaštva

Page 49: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave Matematika ime i prezime voditelja Igor Mihovilović,4.a

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave usvajanje dodatnih sadržaja, priprema za natjecanja

način realizacije dodatne nastave individualan pristup talentiranim učenicima

vremenski okviri dodatne nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave razvijanje mišljenja imatematičko-logičkog zaključivanja

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu uredski materijal

način vrednovanja dodatne nastave kroz matematička natjecanja

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave matematička natjecanja,kroz redovnu nastavu

Page 50: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave Matematika ime i prezime voditelja Gordana Saulig,4.b

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave usvajanje dodatnih sadržaja, priprema za natjecanja

način realizacije dodatne nastave individualan pristup talentiranim učenicima

vremenski okviri dodatne nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave razvijanje mišljenja imatematičko-logičkog zaključivanja

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu uredski materijal

način vrednovanja dodatne nastave kroz matematička natjecanja

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave matematička natjecanja,kroz redovnu nastavu

Page 51: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave Matematika ime i prezime voditelja Vera Škrinjar,4.c

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave usvajanje dodatnih sadržaja, priprema za natjecanja

način realizacije dodatne nastave individualan pristup talentiranim učenicima

vremenski okviri dodatne nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave razvijanje mišljenja imatematičko-logičkog zaključivanja

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu uredski materijal

način vrednovanja dodatne nastave kroz matematička natjecanja

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave matematička natjecanja,kroz redovnu nastavu

Page 52: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave Matematika ime i prezime voditelja Katica Lučić,1.a

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave Zainteresirati učenike za mozgalice, primjena u rješavanju problemskih zadataka,otkrivanje matematičke primjene u

svakodnevnom životu

način realizacije dodatne nastave mozgalice, zanimljivi zadatci,rješavanje u paru i samostalno, prezentiranje

vremenski okviri dodatne nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave razvijati kreativnost,naučiti rješavati nove matematičke probleme

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu Radni materijal-fotokopirni papir

način vrednovanja dodatne nastave Matematička natjecanja

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave Redovna nastava, matematička natjecanja i životne situacije

Page 53: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave Matematika ime i prezime voditelja Marija Čulinović, 1.b

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave Poticanje logičkog matematičkog razmišljanja, otkrivanje zakonitosti prirode,poticanje interesa za suradniči i timski rad

način realizacije dodatne nastave individualno, u paru, timski,izmjena znanja i iskustava

vremenski okviri dodatne nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave praktična primjena, poticanje natjecateljskog duha

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu Radni materijal-fotokopirni papir

način vrednovanja dodatne nastave Matematička natjecanja, sustavno praćenje talentiranih učenika

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave Redovna nastava, matematička natjecanja i životne situacije

Page 54: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave Matematika ime i prezime voditelja Mirjam Serblin,1.c

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave Poticanje logičkog matematičkog razmišljanja

način realizacije dodatne nastave Timski rad, obrazlaganje dobivenih rezultata

vremenski okviri dodatne nastave Jedan sat tjedno

osnovna namjena dodatne nastave praktična primjena, poticanje natjecateljskog duha

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu Radni materijal

način vrednovanja dodatne nastave Matematička natjecanja

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave Redovna nastava, matematička natjecanja i životne situacije

Page 55: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave matematika ime i prezime voditelja Magdalena Černjul Šverko,2.a

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave Poticanje zainteresiranosti za kreativno rješavanje matematičkih zadataka u svrhu boljeg snalaženja na redovnim satovima i u

svakodnevnom životu

način realizacije dodatne nastave rješavanje matematičkih listića, kvizovi, križaljke, matematičke igre

vremenski okviri dodatne nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave razvoj logičkog mišljenja,rješavanje problemskih zadataka i samostalnost u radu

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu Radni materijal-fotokopirni papir

način vrednovanja dodatne nastave matematičke igre, razredni kviz, društvene ugre za poticanje matematičkih znanja

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave igre, natjecanje, kviz,redovna nastava

Page 56: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave matematika ime i prezime voditelja Eržebet Kvaranta,2.b

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave Poticanje zainteresiranosti za kreativno rješavanje matematičkih zadataka u svrhu boljeg snalaženja na redovnim satovima i u

svakodnevnom životu

način realizacije dodatne nastave rješavanje matematičkih listića, kvizovi, križaljke, matematičke igre

vremenski okviri dodatne nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave razvoj logičkog mišljenja,rješavanje problemskih zadataka i samostalnost u radu

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu Radni materijal-fotokopirni papir

način vrednovanja dodatne nastave matematičke igre, razredni kviz, društvene ugre za poticanje matematičkih znanja

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave igre, natjecanje, kviz

Page 57: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave matematika ime i prezime voditelja Vera Šebelić,2.c

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave Poticanje zainteresiranosti za kreativno rješavanje matematičkih zadataka u svrhu boljeg snalaženja na redovnim satovima i u

svakodnevnom životu

način realizacije dodatne nastave rješavanje matematičkih listića, kvizovi, križaljke, matematičke igre

vremenski okviri dodatne nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave razvoj logičkog mišljenja,rješavanje problemskih zadataka i samostalnost u radu

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu Radni materijal-fotokopirni papir

način vrednovanja dodatne nastave matematičke igre, razredni kviz, društvene ugre za poticanje matematičkih znanja

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave igre, natjecanje, kviz

Page 58: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave matematika ime i prezime voditelja Branka Medančić,3.a

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave Stjecanje šire obrazovne osnove potrebne za usvajanje matematičkih sadržaja, razvijanje matematičkog mišljenja, uočavanje

uporabe matematike u svakodnevnom životu

način realizacije dodatne nastave kroz individualni rad i rad u manjim skupinama, omogućiti pristup razl. Izvorima znanja

vremenski okviri dodatne nastave tijekom cijele školske godine

osnovna namjena dodatne nastave praćenje i poticanje darovitih učenika, dodatno motiviranje i ostalih učenika na učenje matematike

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu Radni materijal-fotokopirni papir

način vrednovanja dodatne nastave matematičke igre, razredni kviz, društvene ugre za poticanje matematičkih znanja,natjecanje

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave rezultati natjecanja, visoka motiviranost i veće samopouzdanje učenika

Page 59: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave matematika ime i prezime voditelja Lara Čikada,3.b

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave Stjecanje šire obrazovne osnove potrebne za usvajanje matematičkih sadržaja, razvijanje matematičkog mišljenja, uočavanje

uporabe matematike u svakodnevnom životu

način realizacije dodatne nastave kroz individualni rad i rad u manjim skupinama, omogućiti pristup razl. Izvorima znanja

vremenski okviri dodatne nastave tijekom cijele školske godine

osnovna namjena dodatne nastave praćenje i poticanje darovitih učenika, dodatno motiviranje i ostalih učenika na učenje matematike

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu Radni materijal-fotokopirni papir

način vrednovanja dodatne nastave matematičke igre, razredni kviz, društvene ugre za poticanje matematičkih znanja,natjecanje

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave rezultati natjecanja, visoka motiviranost i veće samopouzdanje učenika

Page 60: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave Matematika ime i prezime voditelja Marija Mišan,3.c

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave Stjecanje šire obrazovne osnove potrebne za usvajanje matematičkih sadržaja, razvijanje matematičkog mišljenja, uočavanje

uporabe matematike u svakodnevnom životu

način realizacije dodatne nastave kroz individualni rad i rad u manjim skupinama, omogućiti pristup razl. izvorima znanja

vremenski okviri dodatne nastave Tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave praćenje i poticanje darovitih učenika, dodatno motiviranje i ostalih učenika na učenje matematike

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu Radni materijal-fotokopirni papir

način vrednovanja dodatne nastave matematičke igre, razredni kviz, društvene ugre za poticanje matematičkih znanja,natjecanje

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave rezultati natjecanja, visoka motiviranost i veće samopouzdanje učenika

Page 61: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave matematika ime i prezime voditelja Ecio Božac, 6.i 8.razredi

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi dodatne nastave usvajanje dodatnih sadržaja,poticanje logičkog matematičkog razmišljanja, pripreme za natjecanja

način realizacije dodatne nastave timski, individualni i frontalni rad

vremenski okviri dodatne nastave jednom tjedno

osnovna namjena dodatne nastave praktična primjena, poticanje natjecateljskog duha

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu 50,00 kn za fotokopirni materijal, plakate i sl., cca 700 kn za participaciju učestvovanja na Festivalu matematike u Puli

način vrednovanja dodatne nastave Natjecanje, prezentacije, projekti

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave Sudjelovanje na školskom i županijskom natjecanju, Klokanu bez granica, Festivalu matematike i sl.

Page 62: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave Matematika ime i prezime voditelja Tatjana Gužvić, 5. i 7. razredi

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave usvajanje dodatnih sadržaja, poticanje na kreativno rješavanje problemskih zadataka

način realizacije dodatne nastave individualan pristup darovitim učenicima,timski i frontalni rad

vremenski okviri dodatne nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave poticanje na rješavanje matematičkih zadataka i uočavanje njezine primjenjivosti u svakodnevnom životu, priprema učenika za natjecanja

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu 50,00 kn za fotokopirni materijal, plakate i sl., cca 700 kn za participaciju učestvovanja na Festivalu matematike u Puli

način vrednovanja dodatne nastave Natjecanje, prezentacije, projekti

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave Sudjelovanje na školskom i županijskom natjecanju, Klokanu bez granica, Festivalu matematike i sl.

Page 63: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave Engleski jezik ime i prezime voditelja Emi Belušić, 8. razredi

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave usvajanje dodatnih sadržaja, proširivanje tema

način realizacije dodatne nastave individualan pristup darovitim učenicima, rad u paru, timski rad

vremenski okviri dodatne nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave nadopuna znanja, sudjelovanje na natjecanjima, podržavati i poticati jezično izražavanje na engleskom jeziku

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu nabava dodatnih materijala i fotokopirni papir cca 500kn

način vrednovanja dodatne nastave postignuća na natjecanjima

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave poticanje na postizanje boljih ocjena u redovnoj nastavi

Page 64: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave Engleski jezik ime i prezime voditelja Lucijana Milanović, 6.razred

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave usvajanje dodatnih sadržaja, proširivanje tema

način realizacije dodatne nastave individualan pristup darovitim učenicima, rad u paru, timski rad

vremenski okviri dodatne nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave nadopuna znanja, sudjelovanje na natjecanjima, podržavati i poticati jezično izražavanje na engleskom jeziku

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu nabava dodatnih materijala i fotokopirni papir cca 500kn

način vrednovanja dodatne nastave postignuća na natjecanjima

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave poticanje na postizanje boljih ocjena u redovnoj nastavi

Page 65: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave Fizika ime i prezime voditelja Ivan stanojević Grčar, 7. i 8. razredi

planirani broj učenika 8

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave usvajanje dodatnih sadržaja iz fizike,poticanje na kreativno rješavanje problemskih zadataka

način realizacije dodatne nastave individualan pristup darovitim učenicima, rad u paru, timski rad

vremenski okviri dodatne nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave poticanje na rješavanje zadataka iz područja fizike i uočavanje njezine primjenjivosti u svakodnevnom životu, priprema

učenika za natjecanja

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu nabava dodatnih materijala i fotokopirni papir cca 500kn

način vrednovanja dodatne nastave postignuća na natjecanjima

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave poticanje na postizanje boljih ocjena u redovnoj nastavi

Page 66: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DODATNA NASTAVA - PLAN

naziv dodatne nastave Engleski jezik ime i prezime voditelja Anita Stipić, 1.- 4. razredi

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dodatne nastave usvajanje dodatnih sadržaja, proširivanje tema iz engleskog jezika

način realizacije dodatne nastave individualan pristup darovitim učenicima, rad u paru, timski rad

vremenski okviri dodatne nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dodatne nastave nadopuna znanja,podržavati i poticati jezično izražavanje na engleskom jeziku

troškovnik detaljni za dodatnu nastavu fotokopirni papir

način vrednovanja dodatne nastave kroz redovnu nastavu

način korištenja rezultata vrednovanja dodatne nastave prezentacije, plakati, za postizanje bolje ocjene

Page 67: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave Matematika i hrvatski jezik ime i prezime voditelja Igor Mihovilović, 4.a

planirani broj učenika 5

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave usvajanje temeljnih znanja prema Nastavnom planu i programu 4. razreda

način realizacije dopunske nastave kroz individualan pristup,vježbanjem

vremenski okviri dopunske nastave tijekom cijele školske godine

osnovna namjena dopunske nastave stjecanje temeljnih znanja koja nisu ili su otežano usvojena u redovnoj nastavi

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu uredski materijal

način vrednovanja dopunske nastave kroz nastavni proces

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave kroz redovnu nastavu

Page 68: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave Matematika i hrvatski jezik ime i prezime voditelja Gordana Saulig,4b

planirani broj učenika 5

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave usvajanje temeljnih znanja prema Nastavnom planu i programu 4. razreda

način realizacije dopunske nastave kroz individualan pristup,vježbanjem

vremenski okviri dopunske nastave tijekom cijele školske godine

osnovna namjena dopunske nastave stjecanje temeljnih znanja koja nisu ili su otežano usvojena u redovnoj nastavi

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu uredski materijal

način vrednovanja dopunske nastave kroz nastavni proces

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave kroz redovnu nastavu

Page 69: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave Matematika i hrvatski jezik ime i prezime voditelja Vera Škrinjar,4.c

planirani broj učenika 5

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave usvajanje temeljnih znanja prema Nastavnom planu i programu 4. razreda

način realizacije dopunske nastave kroz individualan pristup,vježbanjem

vremenski okviri dopunske nastave tijekom cijele školske godine

osnovna namjena dopunske nastave stjecanje temeljnih znanja koja nisu ili su otežano usvojena u redovnoj nastavi

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu uredski materijal

način vrednovanja dopunske nastave kroz nastavni proces

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave kroz redovnu nastavu

Page 70: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave MATEMATIKA I HRVATSKI

JEZIK

ime i prezime voditelja Katica Lučić,1.a

planirani broj učenika 5

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave Utvrditi osnove nastavnih sadržaja i olakšati svladavanje novog gradiva

početno čitanje i pisanje

računanje

način realizacije dopunske nastave individualni pristup,kroz didaktičke igre

vremenski okviri dopunske nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dopunske nastave Utvrditi osnove nastavnih sadržaja i olakšati svladavanje gradiva 1. razreda

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu Fotokopirni papir

način vrednovanja dopunske nastave Kroz redovni nastavni proces

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave Kroz svladavanje redovnog nastavnog programa,pomoć pri zaključivanju ocjena

Page 71: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave MATEMATIKA I HRVATSKI

JEZIK

ime i prezime voditelja Marija Čulinović,1.b

planirani broj učenika 5

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave Utvrditi osnove nastavnih sadržaja i olakšati svladavanje novog gradiva

način realizacije dopunske nastave individualni pristup

vremenski okviri dopunske nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dopunske nastave Utvrditi osnove nastavnih sadržaja i olakšati svladavanje gradiva 1.razreda

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu Fotokopirni papir

način vrednovanja dopunske nastave Kroz redovni nastavni proces

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave Kroz svladavanje redovnog nastavnog programa

Page 72: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave MATEMATIKA I HRVATSKI

JEZIK

ime i prezime voditelja Mirjam Serblin,1.c

planirani broj učenika 5

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave Utvrditi osnove nastavnih sadržaja i olakšati svladavanje novog gradiva

način realizacije dopunske nastave individualni pristup

vremenski okviri dopunske nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dopunske nastave Utvrditi osnove nastavnih sadržaja i olakšati svladavanje novog gradiva

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu Fotokopirni papir

način vrednovanja dopunske nastave Kroz redovni nastavni proces

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave Kroz svladavanje redovnog nastavnog programa

Page 73: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave dopunska nastava

matematika/hrvatski jezik

ime i prezime voditelja Magdalena Černjul Šverko,2.a

planirani broj učenika 5

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave pomoć u svladavanju gradiva 2. razreda, utvrditi osnove i vježbanje nastavnih sadržaja

način realizacije dopunske nastave čitanje,pisanje,vježbanje

vremenski okviri dopunske nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dopunske nastave pomoć u svladavanju gradiva, utvrditi osnove i vježbanje nastavnih sadržaja,pomoć u učenju, razvoj samostalnosti

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu uredski materijal

način vrednovanja dopunske nastave na satovima dopunske i redovne nastave

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave na satovima dopunske i redovne nastave

Page 74: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave dopunska nastava

matematika/hrvatski jezik

ime i prezime voditelja Eržebet Kvaranta,2.b

planirani broj učenika 5

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave pomoć u svladavanju gradiva, utvrditi osnove i vježbanje nastavnih sadržaja

način realizacije dopunske nastave čitanje,pisanje,vježbanje

vremenski okviri dopunske nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dopunske nastave pomoć u svladavanju gradiva, utvrditi osnove i vježbanje nastavnih sadžaja,pomoć u učenju, razvoj samostalnosti

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu uredski materijal

način vrednovanja dopunske nastave na satovima dopunske i redovne nastave

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave na satovima dopunske i redovne nastave

Page 75: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave dopunska nastava

matematika/hrvatski jezik

ime i prezime voditelja Vera Šebelić,2.c

planirani broj učenika 5

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave pomoć u svladavanju gradiva, utvrditi osnove i vježbanje nastavnih sadržaja

način realizacije dopunske nastave čitanje,pisanje,vježbanje

vremenski okviri dopunske nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dopunske nastave pomoć u svladavanju gradiva, utvrditi osnove i vježbanje nastavnih sadržaja,pomoć u učenju, razvoj samostalnosti

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu uredski materijal

način vrednovanja dopunske nastave na satovima dopunske i redovne nastave

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave na satovima dopunske i redovne nastave

Page 76: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave hrvatski jezik/ matematika ime i prezime voditelja Branka Medančić, 3.a

planirani broj učenika 8

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave pomoć u učenju i uspješnom savladavanju nastavnih sadržaja; osposobljavanje učenika za samostalno praćenje nastave

način realizacije dopunske nastave individualan rad s učenicima

vremenski okviri dopunske nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dopunske nastave usvojiti sadržaje koji nisu usvojeni na redovnoj nastavi i omogućiti svim učenicima da se osjećaju uspješnima

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu uredski materijal

način vrednovanja dopunske nastave individualno praćenje napredovanja učenika

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave primjena usvojenog znanja u redovnoj nastavi i svakodnevnom životu

Page 77: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave hrvatski jezik/ matematika ime i prezime voditelja Lara Čikada3.b

planirani broj učenika 8

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave pomoć u učenju i uspješnom savladavanju nastavnih sadržaja; osposobljavanje učenika za samostalno praćenje nastave

način realizacije dopunske nastave individualan rad s učenicima

vremenski okviri dopunske nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dopunske nastave usvojiti sadržaje koji nisu usvojeni na redovnoj nastavi i omogućiti svim učenicima da se osjećaju uspješnima

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu uredski materijal

način vrednovanja dopunske nastave individualno praćenje napredovanja učenika

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave primjena usvojenog znanja u redovnoj nastavi i svakodnevnom životu

Page 78: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave Hrvatski jezik ime i prezime voditelja Nataša Ilić Agatić,5.a;6.b;7.b;8.a

planirani broj učenika 5

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi dopunske nastave Vođenje učenika ka stjecanju osnovnih znanja u hrvatskome jeziku

način realizacije dopunske nastave Učionički tip nastave uz individualizirani pristup ;Korištenje nastavnih listića namijenjenih dopunskoj nastavi

vremenski okviri dopunske nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dopunske nastave stjecanje osnovnih znanjai spoznaja o hrvatskome jeziku;primjena istih u svakodnevnom životu te usmenoj i pisanoj komunikaciji

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu fotokopirni papir,nastavni listići,krede u boji i prozirnice;cca 50,00 kn

način vrednovanja dopunske nastave usmena i pisana provjera znanja u redovnoj nastavi

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave utjecaj na završnu ocjenu iz predmeta

Page 79: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave Hrvatski jezik ime i prezime voditelja Mirjana Fiorido,5.c;6.a;7.c;8.c

planirani broj učenika 5

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi dopunske nastave Vođenje učenika ka stjecanju osnovnih znanja u hrvatskome jeziku

način realizacije dopunske nastave Učionički tip nastave uz individualizirani pristup ;Korištenje nastavnih listića

vremenski okviri dopunske nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dopunske nastave stjecanje osnovnih znanja i spoznaja o hrvatskome jeziku;primjena istih u svakodnevnom životu te usmenoj i pisanoj komunikaciji

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu fotokopirni papir,nastavni listići,krede u boji i prozirnice;cca 50,00 kn

način vrednovanja dopunske nastave usmena i pisana provjera znanja u redovnoj nastavi

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave utjecaj na završnu ocjenu iz predmeta

Page 80: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave Engleski jezik ime i prezime voditelja Lucijana Milanović,5.-8.razredi

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave usvajanje i utvrđivanje osnovnih sadržaja predviđenih Planom i programom za engleski jezik

način realizacije dopunske nastave Učionički tip nastave uz individualizirani pristup

vremenski okviri dopunske nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dopunske nastave pomoć učenicima da usvoje najvažnije sadržaje i motivirati ih za rad

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu Školski materijal 50 kn

način vrednovanja dopunske nastave praćenje aktivnosti i napretka kroz kraće usmene i pismene provjere

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave uspjeh u redovnoj nastavi

Page 81: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave matematika ime i prezime voditelja Ecio Božac, 6. i 8. razredi

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi dopunske nastave pomoć u svladavanju gradiva, utvrditi osnove i vježbanje nastavnih sadržaja

način realizacije dopunske nastave pomoć u svladavanju gradiva, utvrditi osnove i vježbanje nastavnih sadržaja

vremenski okviri dopunske nastave tijekom cijele školske godine

osnovna namjena dopunske nastave pomoć učenicima da usvoje najvažnije sadržaje i motivirati ih za rad

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu Različiti potrošni materijal - trošak kopiranja

način vrednovanja dopunske nastave usmena i pismena provjera na stovima redovne i dopunske nastave

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave utjecaj na stečeno znanje i na završnu ocjenu iz predmeta

Page 82: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave Hrvatski jezik ime i prezime voditelja Nada Baričević , 5.b;6.c;7.a;8.b

planirani broj učenika 5

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave Vođenje učenika ka stjecanju osnovnih znanja u hrvatskome jeziku

način realizacije dopunske nastave Učionički tip nastave uz individualizirani pristup ;Korištenje nastavnih listića namijenjenih dopunskoj nastavi

vremenski okviri dopunske nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dopunske nastave stjecanje osnovnih znanja i spoznaja o hrvatskome jeziku;primjena istih u svakodnevnom životu te usmenoj i pisanoj komunikaciji

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu fotokopirni papir,nastavni listići,krede u boji i prozirnice;cca 50,00 kn

način vrednovanja dopunske nastave usmena i pisana provjera znanja u redovnoj nastavi

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave utjecaj na završnu ocjenu iz predmeta

Page 83: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave matematika i hrvatski jezik ime i prezime voditelja Marija Mišan,3.c

planirani broj učenika 7

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave pomoć u učenju i uspješnom savladavanju nastavnih sadržaja; osposobljavanje učenika za samostalno praćenje nastave

način realizacije dopunske nastave individualan rad s učenicima

vremenski okviri dopunske nastave tijekom školske godine

osnovna namjena dopunske nastave usvojiti sadržaje koji nisu usvojeni na redovnoj nastavi i omogućiti svim učenicima da se osjećaju uspješnima

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu uredski materijal

način vrednovanja dopunske nastave individualno praćenje napredovanja učenika

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave primjena usvojenog znanja u redovnoj nastavi i svakodnevnom životu

Page 84: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave matematika ime i prezime voditelja Tatjana Gužvić, 5. i 7. razredi

planirani broj učenika 15

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave pomoć u svladavanju gradiva, utvrditi osnove i vježbanje nastavnih sadržaja

način realizacije dopunske nastave pomoć u svladavanju gradiva, utvrditi osnove i vježbanje nastavnih sadržaja

vremenski okviri dopunske nastave tijekom cijele školske godine

osnovna namjena dopunske nastave pomoć učenicima da usvoje najvažnije sadržaje i motivirati ih za rad

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu Različiti potrošni materijal - trošak kopiranja

način vrednovanja dopunske nastave usmena i pismena provjera na satovima redovne i dopunske astave

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave utjecaj na stečeno znanje i na završnu ocjenu iz predmeta

Page 85: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

DOPUNSKA NASTAVA - PLAN

naziv dopunske nastave Fizika ime i prezime voditelja Ivan Stanojević Grčar, 7. i 8. razredi

planirani broj učenika 8

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi dopunske nastave dopuna znanja koje nije usvojeno tijekom nastavnog procesa u redovnoj nastavi

način realizacije dopunske nastave individualan pristup , objašnjavanje, demonstracija,vježba

vremenski okviri dopunske nastave tijekom cijele školske godine

osnovna namjena dopunske nastave pomoć učenicima da usvoje najvažnije sadržaje i motivirati ih za rad

troškovnik detaljni za dopunsku nastavu uredski materijal

način vrednovanja dopunske nastave usmena i pismena provjera na satovima redovne i dopunske nastave

način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave utjecaj na stečeno znanje i na završnu ocjenu iz predmeta

Page 86: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti LITERARNA GRUPA ime i prezime voditelja NADA BARIČEVIĆ

planirani broj učenika 15

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti rad u skupini,razvijanje kreativnosti,pisanje zavičajnim idiomom,poticati snošljivost ,razumijevanje i različitost u komunikaciji,

uvažavati norme standardnoga hrvatskoga jezika u pismenom izražavanju

način realizacije aktivnosti rad s grupom prema rasporedu sati jedan sat tjedno

vremenski okviri aktivnosti od rujna 2013.do kraja svibnja2014.

osnovna namjena aktivnosti unaprijediti kreativno pismeno izražavanje

troškovnik detaljni za aktivnost potrošni materijal: papir,flomasteri,hamer,škare ,ljepilo

način vrednovanja aktivnosti nazočnost učenika,zalaganje,kreativnost i originalnost u stvaralačkom procesu,uspjesi u tijeku školske godine

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti sudjelovanje na Lidranu,praćenje natječaja ,objavljivanje radova u školskom listu i drugim dječjim listovima

Page 87: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Likovna grupa ime i prezime voditelja Katica Lučić,1.a

planirani broj učenika 15

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti Razvijanje kreativnosti, fine motorike, preciznosti, ustrajnosti u radu, usvajanje svih faza od gline do ukrasne keramike

način realizacije aktivnosti Individualni pristup zadatku, timski rad

vremenski okviri aktivnosti Jedan sat tjedno

osnovna namjena aktivnosti Razvijanje i poticanje učenika na kreativno izražavanje

troškovnik detaljni za aktivnost Potrošni materijal, glina ( 85,00kn po paketu ), boje za glinu i tkaninu ( 20, 00 kn po boji ), platnene vrećice ( 7,00kn po komadu )

način vrednovanja aktivnosti Prezentacijom rada ostalim učenicima i roditeljima

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Kroz obilježavanje važnijih događaja, praćenje projekata, školske priredbe

Page 88: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Mješovita grupa ime i prezime voditelja Marija Čulinović,1.b

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti Razvijanje pravilnog izgovora, disanja, dikcije, glasnosti, usaditi ljubav prema živoj riječi,likovni izraz, dramski izraz

način realizacije aktivnosti Individualni pristup zadatku, timski rad

vremenski okviri aktivnosti Jedan sat tjedno

osnovna namjena aktivnosti Razvijanje i poticanje učenika na kreativno izražavanje

troškovnik detaljni za aktivnost potrošni materijal: papir,flomasteri,hamer,škare ,ljepilo

način vrednovanja aktivnosti Prezentacijom rada ostalim učenicima i roditeljima

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Kroz obilježavanje važnijih događaja, praćenje projekata, školske priredbe

Page 89: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Mješovita grupa ime i prezime voditelja Mirjam Serblin,1.c

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti rad u skupini,razvijanje kreativnosti,pisanje zavičajnim idiomom,poticati snošljivost ,razumijevanje i različitost u komunikaciji,

uvažavati norme standardnoga hrvatskoga jezika u pismenom izražavanju, literarni i dramski izraz

način realizacije aktivnosti Individualni pristup zadatku, timski rad

vremenski okviri aktivnosti Jedan sat tjedno

osnovna namjena aktivnosti Razvijanje i poticanje učenika na kreativno izražavanje

troškovnik detaljni za aktivnost potrošni materijal: papir,flomasteri,hamer,škare ,ljepilo

način vrednovanja aktivnosti Prezentacijom rada ostalim učenicima i roditeljima

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Kroz obilježavanje važnijih događaja, praćenje projekata, školske priredbe

Page 90: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Ritmička grupa ime i prezime voditelja Magdalena Černjul Šverko, 2.a

planirani broj učenika 25

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti poticanje kreativnosti, isticanje razičitih aktivnosti u cilju razvijanja interesa i sposobnosti svakog pojedinog učenika, razvoj

umjetničkih i sportskih sposobnosti kroz tjelesne i ritmičke aktivnosti

način realizacije aktivnosti ,izražavanje pokretom, ples

vremenski okviri aktivnosti jednom tjedno

osnovna namjena aktivnosti razvijati osjećaj za stvaranje vedre atmosfere uz različita izražajna sredstva

troškovnik detaljni za aktivnost kostimi

način vrednovanja aktivnosti razredne priredbe

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti razredna priredbe

Page 91: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Likovno-scenska grupa ime i prezime voditelja Eržebet Kvaranta,2.b

planirani broj učenika 24

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti poticanje kreativnosti, isticanje različitih aktivnosti u cilju razvijanja interesa i sposobnosti svakog pojedinog učenika

način realizacije aktivnosti dramsko i scensko izražavanje, izražavanje bojom, pokretom, glasom,

vremenski okviri aktivnosti jednom tjedno

osnovna namjena aktivnosti razvijati osjećaj za stvaranje vedre atmosfere uz različita izražajna sredstva

troškovnik detaljni za aktivnost kostimi, školski materijal

način vrednovanja aktivnosti razredne priredbe

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti razredna priredbe

Page 92: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Dramska grupa ime i prezime voditelja Vera Šebelić,2.c

planirani broj učenika 25

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti poticanje kreativnosti, isticanje različitih aktivnosti u cilju razvijanja interesa i sposobnosti svakog pojedinog učenika

način realizacije aktivnosti dramsko i scensko izražavanje, izražavanje bojom, pokretom, glasom,

vremenski okviri aktivnosti jednom tjedno

osnovna namjena aktivnosti razvijati osjećaj za stvaranje vedre atmosfere uz različita izražajna sredstva

troškovnik detaljni za aktivnost radni materijal

način vrednovanja aktivnosti razredne priredbe

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti razredna priredbe

Page 93: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Nogomet ime i prezime voditelja Danijel Konović

planirani broj učenika 20

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi aktivnosti Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata nogometa. Omogućiti napredovanje i daljnje usavršavanje te afirmaciju u tom sportu.

način realizacije aktivnosti U nastavnoj godini treninzi će se održavati jednom tjedno.

vremenski okviri aktivnosti Tijekom školske godine.

osnovna namjena aktivnosti Učenici postaju članovi školskog kluba i time predstavljaju školu na natjecanjima.

troškovnik detaljni za aktivnost Sredstva potrebna za nabavu športske opreme (dresov i lopte) osigurava škola.

način vrednovanja aktivnosti Gradsko, županijsko i državno natjecanje u nogometu.

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Prezentacija postignutih znanja.

Page 94: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Folklor-ples ime i prezime voditelja Lara Čikada,3.b

planirani broj učenika 12

1

- otkrivati darovitu djecu i poticati njihovu darovitost,

- zavoljeti različite vrste plesa,

planirani broj sati tjedno

ciljevi aktivnosti

- poticati dječji interes za plesne, glazbene i tjelesne aktivnosti, te voditi brigu o tjelesnom razvoju, - razvijati osjećaj za ritam i skladnost pokreta, - usvojiti koreografiju osnovnih klasičnih i suvremenih plesova,

-

način realizacije aktivnosti Probe i nastupi tijekom školske godine.

vremenski okviri aktivnosti Tijekom školske godine, jednom tjedno.

osnovna namjena aktivnosti - razvijati senzibilitet za glazbu i ples, - razvijati strpljenje i međusobnu toleranciju, - poticati i razvijati kreativnost plesne aktivnosti, - razvijati povjerenje u vlastite sposobnosti,

- poticanje osjećaja za klasične vrijednosti.

troškovnik detaljni za aktivnost Radni materijal.

način vrednovanja aktivnosti Tijekom školske godine.

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti - zainteresiranost, kreativnost i motiviranost za rad i suradnju unutar grupe, - sudjelovanje na priredbama.

Page 95: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Likovna grupa ime i prezime voditelja Marija Mišan, 3.c

planirani broj učenika 15

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti njegovati likovni izraz učenika, poticati na umjetničko i kreativno izražavanje, oblikovanje estetskog ukusa

način realizacije aktivnosti likovna radionica

vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine po rasporedu sati

osnovna namjena aktivnosti provođenje slobodnih aktivnosti prema afinitetu učenika za likovnu umjetnost

troškovnik detaljni za aktivnost cca 100 kn za materijal

način vrednovanja aktivnosti kroz satove likovne kulture

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti likovne izložbe za školski prostor, lkovni natječaji

Page 96: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Literarno-dramska grupa na talijanskom

jeziku

ime i prezime voditelja Sanja Rubba,RN

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti Obilježavanje važnijih datuma,sudjelovanje u priredbama.

način realizacije aktivnosti Recitiranje,gluma i ples te pisanje kraćih literarnih uradaka na talijanskom jeziku.S obzirom na dob učenika uključivat će se i

likovno izražavanje.

vremenski okviri aktivnosti Jednom tjedno.

osnovna namjena aktivnosti Osmišljavanje slobodnog vremena, razvijanje smisla za poeziju i pisanu riječ te scenski/plesni pokret.

troškovnik detaljni za aktivnost Uredski materijal, tkanine za kostime prema ptrebi.

način vrednovanja aktivnosti U kreativnosti i izlaganju.

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Priredbe, izložbe.

Page 97: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Scenska grupa ime i prezime voditelja Branka Medančić,3.a

planirani broj učenika 12

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti - otkrivati i poticati darovitost djece kroz glazbu, pokret, igru - osposobiti ih za kreativan život - pružiti im mogućost u osobnom otkrivanju sposobnosti i talenta

način realizacije aktivnosti - ostvarivanje programa u prostorima škole, na razrednim i školskim priredbama i ostalim događanjima

vremenski okviri aktivnosti - tijekom školske godine

osnovna namjena aktivnosti - oslobađati učenike u govoru, pokretu, igri

troškovnik detaljni za aktivnost - troškovi kopiranja i materijala potrebnih za nastupe

način vrednovanja aktivnosti - razredne i školske priredbe

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti - nastup i osobno zadovoljstvo učenika, roditelja i učitelja.

Page 98: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Dramska grupa ime i prezime voditelja Nataša Ilić Agatić,7.b

planirani broj učenika 15

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi aktivnosti sustavnim vježbanjem,pravilnim govornim izražavanjem,recitiranjem,mimikom i glumom razvijati ljubav prema glumi te ljubavi prema hrvatskom jeziku

način realizacije aktivnosti individualizirani rad,skupni rad ,grupni rad te uporaba didakt sredstava

vremenski okviri aktivnosti prema rsporedu tijekom školske godine

osnovna namjena aktivnosti jačanje samopouzdanja;izražajnosti,govora te ljubavi spram materinjeg jezika

troškovnik detaljni za aktivnost prema potrebi

način vrednovanja aktivnosti pohvale;ukazati na pogrješke i vježbanjem ispraviti nepravilnosti,usmene i pisane pohvale :::nazočnost

učenika,zalaganje,kreativnost i originalnost u stvaralačkom procesu,uspjesi u tijeku školske godine

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti prezentacija postignutih znanja na školskim priredbama;sudjelovanje na Lidranu

Page 99: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Grupa mladih pripovjedača ime i prezime voditelja Mirjana Fiorido,5.a

planirani broj učenika 15

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi aktivnosti Poticati i razvijati kreativnost učenika u govornom izrazu. Razvijati samostalnost izraza učenika.Poticanje na poštivanje

način realizacije aktivnosti Učionička i izvanučionička nastava. Individualiziran pristup učenicima. Posjet učenicima nižih razreda i pacijentima u bolnici.

vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine

osnovna namjena aktivnosti Razvijanje samostalnosti, senzibiliteta za pričanje priča (u literarnom smislu - doživljavanja), kritičko osvrtanje,raspravljanje, …

troškovnik detaljni za aktivnost cca 300 kn-radni materijali

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavu hrvatskoga jezika

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti javni nastupi, posjeti, priredbe

Page 100: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti pjevački zbor ime i prezime voditelja Tatiana Giorgi Crnogorčić

planirani broj učenika 35

planirani broj sati tjedno 3

ciljevi aktivnosti Razvijanje glazbenog sluha i ukusa kod učenika; poticanje na izvođenje glazbe, razvijanje i njegovanje umijeća višeglasnog pjevanja

način realizacije aktivnosti Nastava se odvija nakon redovne nastave 3 sata tjedno gdje se uvježbavaju pjesme namijenjene različitim nastupima. Predviđeni nastupi su: prijem prvašića, Božićna priredba, obilježavanje Dana kruha, domaćinstvo natjecanja, Dan škole, smotra glazbenog stvaralaštva, 56. glazbene svečanosti hrvatske mladeži, Dan MO Kaštanjer)

vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine

osnovna namjena aktivnosti Prigodno obilježavanje svih najbitnijih događaja u školi

troškovnik detaljni za aktivnost 10 000.00 kuna (prijevoz na natjecanja)

način vrednovanja aktivnosti državno natjecanje zborova

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti prezentacija postignutih znanja

Page 101: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti MLADI TEHNIČARI ime i prezime voditelja BLANKA DUŽMAN

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi aktivnosti proširivanje usvojenog znanja iz tehničke kulture

način realizacije aktivnosti dodatna nastava iz tehničke kulture

vremenski okviri aktivnosti jednom tjedno

osnovna namjena aktivnosti priprema za natjecanja iz tehničke kulture, stjecanje dodatnih znanja iz tehničke kulture

troškovnik detaljni za aktivnost uredski materijal

način vrednovanja aktivnosti rezultati postignuti na natjecanjima

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti prezentacija postignutih znanja

Page 102: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Mladi informatičari ime i prezime voditelja Svjetlana Prkić

planirani broj učenika 15

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi aktivnosti Dublje i opsežnije proučavanje sadržaja redovne nastave, učešće na natjecanjima i popularizacija informatike

način realizacije aktivnosti Učionička nastava prema planu i programu inf. za dodatni rad s djecom

vremenski okviri aktivnosti Tijekom cijele školske 2013./2014. godine - 2h tjedno

osnovna namjena aktivnosti Poticanje suradnje kroz pripreme natjecanjja, ravijanje kreativnosti, ustrajnosti i samopouzdanja

troškovnik detaljni za aktivnost 600 kn ( hamer, toner, papir, flomasteri, dvd)

način vrednovanja aktivnosti Primjena usvojenih znanja, rezultati postignuti na natjecanjima

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Izložba učeničkih radova, prezentacije

Page 103: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Glazbena grupa ime i prezime voditelja Igor Mihovilović,4.a

planirani broj učenika 15

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti razvijanje kreativnosti, poticanje na glazbeni izraz, razvijati ljubav prema pjevanju i glazbi uopće

način realizacije aktivnosti slušanje glazbe, ritmičke igre, scenske igre

vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine

osnovna namjena aktivnosti razvoj samostalnosti i osobnog kreativnog izraza

troškovnik detaljni za aktivnost školski materijal, gitara-održavanje

način vrednovanja aktivnosti kroz satove glazbene kulture

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti nastupi na školskim priredbama i javni nastupi

Page 104: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Dramska grupa ime i prezime voditelja Gordana Saulig, 4.b

planirani broj učenika 15

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti poticanje kreativnosti, isticanje razičitih aktivnosti u cilju razvijanja interesa i sposobnosti svakog pojedinog učenika

način realizacije aktivnosti radionice, vježbanje scenskog izraza

vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine

osnovna namjena aktivnosti kroz dramske i scenske igre

troškovnik detaljni za aktivnost 300 kn kostimi

način vrednovanja aktivnosti kroz redovnu nastavu

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti nastupi na školskim priredbama i javni nastupi

Page 105: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Likovna grupa ime i prezime voditelja Vera Škrinjar, 4.c

planirani broj učenika 15

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti Razvijanje kreativnosti, fine motorike, preciznosti, ustrajnosti u radu

način realizacije aktivnosti Individualni pristup zadatku, timski rad

vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine

osnovna namjena aktivnosti Razvijanje i poticanje učenika na kreativno izražavanje

troškovnik detaljni za aktivnost cca 300 kn za radni materijal i pribor

način vrednovanja aktivnosti kroz satove likovne kulture

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti likovne izložbe u školskim prostorima, likovni natječaji

Page 106: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Povijesna grupa ime i prezime voditelja Marlena Lakić

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi aktivnosti istraživanje pov. izvora,izložba radova, obilježavanje važnih datuma, priprema za natjecanja

način realizacije aktivnosti obilazak povijesnih spomenika u Puli, izložbe i posjete muzejima,istraživanje

vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine

osnovna namjena aktivnosti produbljivanje znanja o povijesnim sadržajima

troškovnik detaljni za aktivnost cca 300 kn za fotokopirni papir, plakate i školski materijal

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavu povijesti

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti izložbe ,referati, učenički likovni radovi

Page 107: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Likovna grupa ime i prezime voditelja Milena Rudan,,5.-8.razred

planirani broj učenika 15

planirani broj sati tjedno 3

ciljevi aktivnosti Razvijanje kreativnosti, fine motorike, preciznosti, ustrajnosti u radu, razvijanje estetskog ukusa, rad u glini, tehnologija izrade

keramike

način realizacije aktivnosti Individualni pristup zadatku, timski rad

vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine

osnovna namjena aktivnosti Razvijanje i poticanje učenika na kreativno izražavanje, sudjelovanje na likovnim natjecanjima

troškovnik detaljni za aktivnost cca 1000 kn za glinu

način vrednovanja aktivnosti kroz satove likovne kulture

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti izložba učeničkih radova u prostorima škole, likovni natječaji

Page 108: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Vjeronaučna grupa ime i prezime voditelja Katja Damjanić

planirani broj učenika 7

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi aktivnosti usvajanje dodatnih sadržaja i razvijanje kreativnosti

način realizacije aktivnosti na satovima vjeronaučne grupe, posjeti

vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine

osnovna namjena aktivnosti nadopunjavanje znanja, priprema za vjeronaučnu olimpijadu

troškovnik detaljni za aktivnost nabava dodatnih materijala, pribor, fotokopirni papir, cca 300 kn

način vrednovanja aktivnosti postignuća na natjecanjima

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti referati, plakati,priredbe u školi

Page 109: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Vjeronaučna grupa ime i prezime voditelja Lilijana Vranjican

planirani broj učenika 7

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi aktivnosti usvajanje dodatnih sadržaja i razvijanje kreativnosti

način realizacije aktivnosti na satovima vjeronaučne grupe, posjeti

vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine

osnovna namjena aktivnosti nadopunjavanje znanja, priprema za vjeronaučnu olimpijadu

troškovnik detaljni za aktivnost nabava dodatnih materijala, pribor, fotokopirni papir, cca 300 kn

način vrednovanja aktivnosti postignuća na natjecanjima

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti referati, plakati,priredbe u školi

Page 110: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Košarka ime i prezime voditelja Danijel Konović

planirani broj učenika 20

planirani broj sati tjedno 2

ciljevi aktivnosti Usvajanje osnovnih tehničko-taktičkih elemenata košarke. Omogućiti napredovanje i daljnje usavršavanje te afirmaciju u tom sportu.

način realizacije aktivnosti treninzi, vježbanje, takmičenja

vremenski okviri aktivnosti U nastavnoj godini treninzi će se održavati jednom tjedno.

osnovna namjena aktivnosti Učenici postaju članovi školskog kluba i time predstavljaju školu na natjecanjima.

troškovnik detaljni za aktivnost Sredstva potrebna za nabavu športske opreme (dresovi i lopte) osigurava škola.

način vrednovanja aktivnosti Gradsko, županijsko i državno natjecanje u košarci.

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Prezentacija postignutih znanja.

Page 111: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI - PLAN

naziv aktivnosti Grupa mladih geografa (GMG) ime i prezime voditelja Davor Suton

planirani broj učenika 10

planirani broj sati tjedno 1

ciljevi aktivnosti usvojiti dodatna znanja iz geografije, istraživanja i prezentranja rezultata, priprema za natjecanja

način realizacije aktivnosti individualna i grupna istraživanja, timski rad

vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine

osnovna namjena aktivnosti probuditi interes za istraživači rad, pobuditi učenike na putovanaj i upoznavanja drugih krajeva

troškovnik detaljni za aktivnost cca 500 kn za radni materijal

način vrednovanja aktivnosti kroz satove geografije

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti za izložbe, projekte, plakati, referati

Page 112: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Sjeverni Velebit ime i prezime voditelja Davor Suton, Milka Čubrilo

planirani broj učenika 50

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti - Upoznati biljni i životinjski svijet Učke, - utvrditi ključne pojmove vezane uz park prirode, - primijeniti stečena znanja u konkretnim situacijama, - razvijati pozitivan odnos prema prirodi i okolišu, - učiti kroz igru,

- sportom i rekreacijom razvijati pozitivan stav prema zdravom i aktivnom načinu života.

način realizacije aktivnosti Autobus

vremenski okviri aktivnosti travanj 2014.

osnovna namjena aktivnosti Upoznati značajke parka prirode uz boravak na čistom zraku, povezivanje stečenih znanja s neposrednom životnom stvarnosti, njegovanje skladnih odnosa unutar grupe.

troškovnik detaljni za aktivnosti cca 400,00 kn

način vrednovanja aktivnosti Kroz odgovarajuće nastavne predmete.

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti U svakodnevnoj interakciji djece za timski rad i razvoj prijateljstva, primjena vještina spretnosti u svakodnevnim aktivnostima.

Page 113: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Sajam županija u Zagrebu ime i prezime voditelja Davor Suton, Ivana Marijanović,

Marlena Lakić, Katja Damjanić

IVANA MARIJANOVIĆ

MARLENA LAKIĆ

KATJA DAMJANIĆ

planirani broj učenika 52

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti upoznati i doživjeti nematerijalnu kulturnu baštinu, tradicijske zanate, običaje i atraktivne turističke manifestacije iz hrvatskih županija

način realizacije aktivnosti autobus, agencija, vodič

vremenski okviri aktivnosti 20.09. 2013.

osnovna namjena aktivnosti Hrvatska je prva po broju zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara na UNESCO-voj listi, a treća u svijetu (iza Japana i Kine); upoznavanje s kulturnim bogatstvom RH

troškovnik detaljni za aktivnosti 200 kn

način vrednovanja aktivnosti kroz satove geografije,povijesti i vjeronauka

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti plakati, nastavni listići, prezentacije

Page 114: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Posjet vjerskim objektima u Zagrebu ime i prezime voditelja Lilijana Vranjican, Katja Damjanić

planirani broj učenika 52

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti upoznavanje s vjerskim objektima raznih vjera,arhitektura vjerskih objekata, estetika, funkcija vjerskih objekata

način realizacije aktivnosti autobus, stručno vodstvo

vremenski okviri aktivnosti siječanj 2014.

osnovna namjena aktivnosti poštivanje različitosti u vjeroispovijesti

troškovnik detaljni za aktivnosti 200 kn +ulaznice

način vrednovanja aktivnosti na satovima vjeronauka

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti plakati, prezentacije, fotografije, izložba

Page 115: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Posjet Areni, posjet Župi ime i prezime voditelja Lilijana Vranjican, Katja Damjanić

planirani broj učenika 200

upoznati se s Arenom, s aktivnostima Župe

stručno vodstvo

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti

način realizacije aktivnosti

vremenski okviri aktivnosti tijekom školske godine

osnovna namjena aktivnosti poznavanje svoga kraja, vjerski običaji i tradicija

troškovnik detaljni za aktivnosti 100kn

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje vjeronauka

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti praćenje učenikovih postignuća i lakše vrednovanje i oblikovanje zaključne ocjene

Page 116: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti posjet zvjezdarnici u Višnjanu ime i prezime voditelja Ivana Marijanović, Nada Baričević, Ivan

Stanojević Grčar

planirani broj učenika 67

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti usvojiti sadržaje iz tehničke kulture kroz zorni prikaz instrumenata za proučavanje svemira, saznati postignuća zvjedarnice u Višnjanu, upoznati s istraživačkim radom astronoma

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i stručnog voditelja Korada Korlevića

vremenski okviri aktivnosti listopad 2013.

osnovna namjena aktivnosti razvoj interesa za astronomiju i tehničke znanosti, poticanje na kreativnost te poticanje na prijateljske odnose

troškovnik detaljni za aktivnosti kroz nastavne sadržaje prirode, geografije, tehničke kulture, fizike

način vrednovanja aktivnosti 200 kn

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti nastavni plakati i listići. Izrada astronomske karte

Page 117: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Izvanučionična nastava-referentna

zbirka:popularno-znanstvena i stručna

literatura

ime i prezime voditelja Nataša Ilić Agatić,Nada Baričević,

Mirjana Fiorido

planirani broj učenika 260

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti vođenje učenika ka stjecanju novih znanja potrebnog za samostalno pronalaženje informacija uz popularno-znanstvenu literaturu

način realizacije aktivnosti posjet školskoj knjižnici

vremenski okviri aktivnosti svibanj 2014.

osnovna namjena aktivnosti edukacija učenika za pronalaženje informacija

troškovnik detaljni za aktivnosti fotokopiranje nastavnih listića

način vrednovanja aktivnosti na satima HJ,izvannastavnim aktivnostima,SRO te provjera znanja na satu medijske kulture

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti utjecaj na završnu ocjenu iz predmeta

Page 118: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Gradska knjižnica i čtaonica Pula,INK,

kino Valli, Sveučilišna knjižnica, Sajam

knjige

ime i prezime voditelja Nataša Ilić Agatić, Nada Baričević,

Marlena Lakić

planirani broj učenika 286

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti vođenje učenika ka stjecanju novih znanja o sustavu i ulozi pojedinih vrsta knjižnica, praćenje društvenih zbivanja,praćenje noviteta u medijima

način realizacije aktivnosti posjeti, vođenje stručnih voditelja

vremenski okviri aktivnosti ltijekom godine po najavi 2013./2014.

osnovna namjena aktivnosti snalaženje u knjižnici(smještaj građe,mrežno pretraživanje),stvaranje navika posjećivanja kulturnih ustanova i

usvajanje kuturnog ponašanja

troškovnik detaljni za aktivnosti fotokopiranje nastavnih listića

način vrednovanja aktivnosti na satima HJ,izvannastavnim aktivnostima,te provjera znanja na satu medijske kulture na satima HJ,izvannastavnim

aktivnostima te provjera znanja na satu HJ iz medijske kulture

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti utjecaj na završnu ocjenu iz predmeta

Page 119: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti plan završne ekskurzije ime i prezime voditelja Marlena Lakić, Nataša Ilić Agatić,

Danijel Konović

planirani broj učenika 70

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti razvijati prijateljske odnose,promatrati i upoznati ljepote RH, primjena kulturnog ponašanja tijekom ekskurzije

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i stručnog agencijskog vodiča, autobus

vremenski okviri aktivnosti putovanje radi iskustvenog doživljaja znanja o kraju

osnovna namjena aktivnosti svibanj 2015.

troškovnik detaljni za aktivnosti cca 1200- 1400kn

način vrednovanja aktivnosti na satovima razredne zajednice

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti plakati, fotografije, video-uratci

Page 120: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Glazbene svečanosti u Varaždinu ime i prezime voditelja Tatiana Giorgi

planirani broj učenika 35

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti natjecanje u zborskom pjevanju

način realizacije aktivnosti autobus, stručno vodstvo učitelja

vremenski okviri aktivnosti svibanj 2014.

osnovna namjena aktivnosti poticanje na zborsko pjevanje, ljubav prema pjevanju, poticanje na lijepo pjevanje

troškovnik detaljni za aktivnosti 300 kn

način vrednovanja aktivnosti kroz satove glazbene kulture

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti javni nastup, školske priredbe

Page 121: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti upoznavanje instrumenata- Dom

hrvatskih branitelja

ime i prezime voditelja Tatiana Giorgi, 2. i 6. razredi

planirani broj učenika 147

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti upoznavanje s instrumentima , poticanje na učenje sviranja nekog instrumenta

način realizacije aktivnosti vođenje učitelja glazbene kulture

vremenski okviri aktivnosti svibanj 2014.

osnovna namjena aktivnosti informiranje i iskustveno doživljavanje glazbenih instrumenata

troškovnik detaljni za aktivnosti 0kn

način vrednovanja aktivnosti kroz satove glazbene kulture

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti plakati, glazbene reprodukcije,nastavni listići

Page 122: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti POSJET OPERI U RIJECI ime i prezime voditelja Tatiana Giorgi

planirani broj učenika 70

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti upoznati glazbenu formu- opera, kulturno ponašanje u kulturnoj ustanovi, druženje i razmjena iskustava

način realizacije aktivnosti autobus., vodstvo učitelja

vremenski okviri aktivnosti ožujak 2014.

osnovna namjena aktivnosti usvajanje kulturnih navika odlazaka u kazalište, razvijanje ljubavi prema operi

troškovnik detaljni za aktivnosti 50 kn po učeniku

način vrednovanja aktivnosti kroz satove glazbene kulture

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti slušanje opere

Page 123: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Pulski akvarij,Hand-made festival, Sajam

knjiga, Kino Valli, Gradska knjižnica i

čitaonica Pula, Gradski

maskembal,HNK, Monte librić

ime i prezime voditelja učiteljice 1. razreda -Lučić,

Čulinović,Serblin

planirani broj učenika 72

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti poticanje kreativnosti, cijeniti ručni rad, važnost knjige i poticanje navike čitanja,stvaranje i razvijanje navika posjećivanja kulturnih ustanova,razlikovati prostorno i sadržajno kino i kazalište, razvijanje osjećaja pripadnosti i zajedništva u razrednoj

zajednici- grupi(abc),upoznavanje podmorja u specifičnim uvjetima

način realizacije aktivnosti vođenjem razrednika i stručnih voditelja u ustanovama, autobus (Akvarioj- Verudela)

vremenski okviri aktivnosti rujan (kazalište Teatar Naranča- DND)studeni(Hand-made),prosinac (Sajam knjiga i INK),siječanj (kino Valli),veljača(Gradska knjižnica Pula,Portarata),ožujak (kazalište),travanja (Monte libtrić- Circolo),lipanj (Pulski akvarij)

osnovna namjena aktivnosti usvajanje znanja , vještina i navika izvanškolskog prostora

troškovnik detaljni za aktivnosti 20 -25 kn po učeniku- predstave 50 kn akvarij 15 kn Monte librić

30kn za maskenbal

način vrednovanja aktivnosti kroz odgojno-obrazovni rad, listići, letci

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti za dopunu nastavnim sadržajima ,za unapređenje odgojno-obrazovnog rada

Page 124: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti poludnevni izlet- Feštinsko kravljevstvo i

Manjadvorci

ime i prezime voditelja učiteljice 1. razreda -Lučić, Čulinović,

Serblin

planirani broj učenika 72

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti Naučiti cijeniti i čuvati prirodne ljepote, obilježavanja Dana planeta Zemlje,upoznavanje sa specifičnim prirodnim reljefima- spilja,razvijanje ljubavi prema životinjama i pobuditi interes za aktivnim jahanjem konja

način realizacije aktivnosti Autobus

vremenski okviri aktivnosti svibanj

osnovna namjena aktivnosti Razvijati kod djece naviku za boravkom u prirodi,iskustveni doživljaj boravka u spilji

troškovnik detaljni za aktivnosti 80,00-100,00 kn

način vrednovanja aktivnosti Primjena znanja i vještina u svakodnevnom životu

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti Izrada slika, prezentacija

Page 125: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Gradska knjižnica i čitaonica Pula,

INK,kino Valli,AkvarijVerudela,Park

šuma Šijana,

ime i prezime voditelja učiteljice 2. razreda -Černjul Šverko,

Kvaranta, Šebelić

planirani broj učenika 74

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti obilježavanje Mjeseca knjige, upoznavanje s kulturnim ustanovama, upoznavanje s filmskom umjetnošću i kulturom ponašanja u kinu, osvijestiti potrebu za očuvanjem i štednjom vode, obilježavanje Dana plateta Zemlje, obilježiti Dan voda

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i stručnih voditelja, autobus (Akvarij, Park šuma Šijana)

vremenski okviri aktivnosti studeni- Gradska knjižnica, prosinac (INK) 2013. , siječanj (Kino Valli), ožujak (Akvarij), travanj(Park šuma Šijana)2014.

osnovna namjena aktivnosti boravak u prirodi, posjet kulturnim ustanovama

troškovnik detaljni za aktivnosti 25 kn (4 predstave), 20 kn (2 projekcije), 60 kn (Akvarij),20 kn (Šijana)

način vrednovanja aktivnosti kroz odgojno- obrazovni rad

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti plakati, prezentacije, listići

Page 126: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti izlet u Nacionalni park Brijuni ime i prezime voditelja učiteljice 2. razreda -Černjul Šverko,

Kvaranta, Šebelić

planirani broj učenika 74

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti Upoznavanje s Nacionalnim prakom Brijuni, s prirodnim ljepotama flore i faune, razvijati prometnu kulturu vožnje brodom, poticanje na promatranje tijekom vožnje i vođenja po parku

način realizacije aktivnosti autobus, brod

vremenski okviri aktivnosti svibanj 2014.

osnovna namjena aktivnosti grupni posjet Parku, odgojna i obrazovna edukacija

troškovnik detaljni za aktivnosti 100,00 kn po učeniku

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje hrvatskog jezika i prirode i društva

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti nastavni listići, likovni radovi, plakati

Page 127: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Posjet INK, Sajam knjige, kino Valli,

Arheološki muzej, Nezakcij

ime i prezime voditelja učiteljice 3. razreda -Medančić, Čikada,

Mišan

planirani broj učenika 80

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti uvođenje u osnove filmske umjetnosti, razvijanje ljubavi prema knjizi, razvijanje ljubavi prema kazališnoj umjetnosti, upoznati rad kulturne ustanove- muzej, upoznavanje zavičajne povijesti

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i stručnih voditelja, autobus (Nezakcij)

vremenski okviri aktivnosti studeni (INK), prosinac (Sajam knjige) 2013., veljača (kino Valli), ožujak (Muzej), travanj (Nezakcij)2014.

osnovna namjena aktivnosti upoznavanje s kulturnim ustanovama Grada, praćenje i sudjelovanje u društvenim događajima u Gradu (Sajam),povezivanje

s nastavnim sadržajima 3. razreda

troškovnik detaljni za aktivnosti 25 kn --predstava 20 kn - projekcija 20 kn- muzej

50 kn - Nezakcij

način vrednovanja aktivnosti kroz satove medijske kulture, prirode i društva i hrvatskoga jezika

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti listići, plakati, prezentacije

Page 128: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti jednodevni izlet - uljara Bale i močvara

Palud

ime i prezime voditelja učiteljice 3. razreda -Medančić, Čikada,

Mišan

planirani broj učenika 80

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti upoznati vode zavičaja i rad ljudi u zavičaju, tradicija maslinarstva u Istri i tehnologija prerade od masline do ulja

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i stručnih voditelja autobus

vremenski okviri aktivnosti listopad 2013.

osnovna namjena aktivnosti posjet uljari radi zornog prikaza tehnologije obrade maslina, zorni doživljaj močvare i njezinog bio-sustava

troškovnik detaljni za aktivnosti 60 kn

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje prirode i društva

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti plakati, nastavni listići, fotografije

Page 129: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti jednodnevni izlet- Istarska županija ime i prezime voditelja učiteljice 3. razreda- Medančić, Čikada,

Mišan

planirani broj učenika 80

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti istražiti prošlost i sadašnjost Istre

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i agencijskog vodiča autobus

vremenski okviri aktivnosti svibanj 2014.

osnovna namjena aktivnosti promatranje i istraživanje istarskog poluotoka s povijesnog i arhitektonskog aspekta

troškovnik detaljni za aktivnosti 200-250 kn

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje prirode i društva

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti plakati, nastavni listići

Page 130: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Zero strasse, kino Valli, INK ime i prezime voditelja učitelji 4. razreda- Mihovilović, Saulig,

Škrinjar

planirani broj učenika 70

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti upoznavanje povijesti Istre,uvođenje u osnove filmske umjetnosti, razvijanje ljubavi prema knjizi, razvijanje ljubavi prema kazališnoj umjetnosti, upoznati rad kulturne ustanove- muzej, upoznavanje zavičajne povijesti

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i stručnih voditelja

vremenski okviri aktivnosti rujan (Zero strasse), studeni (kino), prosinac (INK) 2013. siječanj (kino), travanj (INK)2014.

osnovna namjena aktivnosti zorni doživljaj tunelskog prostora, razvijanje medijske kulture

troškovnik detaljni za aktivnosti 10 kn - Zerro strasse 15 kn kino 25 INK

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje prirode i društva te medijske kulture

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti nastavni listići, pismeni radovi, plakati

Page 131: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti trodnevni izlet- srednja Dalmacija ime i prezime voditelja učitelji 4. razreda-Mihovilović, Saulig,

Škrinjar

planirani broj učenika 70

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti upoznati prirodne ljepote i povijesne znamenitosti srednje Dalmacije (,posjet NP Krka, sokolarnik, NP Plitvice, Zadar, Šibenik)

način realizacije aktivnosti autobus, vođenje razrednika i agencijskog vodiča

vremenski okviri aktivnosti svibanj 2014.

osnovna namjena aktivnosti iskustveni doživljaj usvojenog znanja iz nastavnioh sadržaja prirode i društva i hrvatskoga jezika

troškovnik detaljni za aktivnosti 1400 kn

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti plakati, fotografije, letci, promotivni materijali

Page 132: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Posjet INK, kino Valli ime i prezime voditelja Razrednice 5. razreda - Belušić, Lavrnja,

Fiorido

planirani broj učenika 63

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti usvajanje sadržaja medijske kulture,kulturno ponašanje u kulturnim i javnim ustanovama

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i stručnih voditelja

vremenski okviri aktivnosti prosinac (INK)2013.

travanj (kino)2014.

osnovna namjena aktivnosti usvajanje znanja i iskustveni doživljaj sadržaja medijske kulture u kinu i kazalištu

troškovnik detaljni za aktivnosti 20 kn (projekcija) 25 kn (INK)

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje hrvatskoga jezika

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti pismeni sastavci, plakati, nastavni listići

Page 133: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti jednodnevni izlet - Krk ime i prezime voditelja Razrednice 5. razreda - Belušić, Lavrnja,

Fiorido

planirani broj učenika 63

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti upoznavanje sa ljepotama najvećeg jadranskog otoka, promatranje i proučavanje prirodnih i povijesnih znamenitosti otoka

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i stručnih vodiča autobus

vremenski okviri aktivnosti svibanj 2014.

osnovna namjena aktivnosti iskustveni doživljaj usvojenog znanja iz nastavnioh sadržaja prirode i društva i hrvatskoga jezika

troškovnik detaljni za aktivnosti 350-400kn

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje prirode , povijesti , hrvatskog i engleskog jezika

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti plakati, letci, fotografije, pismeni sastavci

Page 134: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti INFO sajam informatike i posjet ZOO-

vrtu u Zagrebu

ime i prezime voditelja Razrednice 5. razreda - Belušić, Lavrnja,

Fiorido,Svjetlana Prkić (INF)

planirani broj učenika 62

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti posjet INFO - sajmu, upoznavanje s najnovijim tehnološkim dostignućima u području informatike, upoznavanje s ranolikostima životinjskog svijeta i načinu zbrinjavanja životinja u zatvorenom prostoru ZOO- vrta

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i stručnih vodiča autobus

vremenski okviri aktivnosti studeni 2013.

osnovna namjena aktivnosti praćenje noviteta i ponude u informatičkoj znanosti

troškovnik detaljni za aktivnosti 300-400 kn

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje informatike i prirode

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti nastavni listići, plakati, fotografije

Page 135: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti jednodnevni izlet na Platak ime i prezime voditelja razrednici 5.-8. razreda

planirani broj učenika 100

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti provođenje sportskih aktivnosti na snijegu

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika uz stručno vođenje agencijskog vodiča autobus

vremenski okviri aktivnosti siječanj / veljača 2014.

osnovna namjena aktivnosti boravak u prirodi u zimskom periodu

troškovnik detaljni za aktivnosti 150 kn

način vrednovanja aktivnosti odgojni aspekti zajedničkog boravka u prirodi na satovima razrednog odjela

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti plakati, fotografije

Page 136: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti jednodnevni izlet u NP Plitvička jezera ime i prezime voditelja razrednici 6. razreda - Božac, Pavletić

Giorgi

planirani broj učenika 72

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti posjet NP Plitvička jezera, upoznavanje s prirodnim ljepotama , ekološka edukacija očuvanja prirode, posebno voda

način realizacije aktivnosti vođenej razrednika i stručnih voditelja (agencija) autobus

vremenski okviri aktivnosti svibanj 2014.

osnovna namjena aktivnosti iskustveni doživljaj ljepota nacionalnog parka

troškovnik detaljni za aktivnosti 300-500 kn

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje prirode i ekologije

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti nastavni listići, plakati,eko- letci

Page 137: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti poludnevni izlet- Aleja glagoljaša ime i prezime voditelja Marlena Lakić (7.A), Ivana Marijanović

(8.A)

planirani broj učenika 42

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti posjet mjestima s obilježjima glagoljičnog pisma, usvajanje povijesnih sadržaja nastanka i korištenja glagoljice te važnosti i značaju koje takvo pismo ima za hrvatsku povijest

način realizacije aktivnosti strčno vodstvo razrednice- prof. povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti

vremenski okviri aktivnosti ožujak 2014.

osnovna namjena aktivnosti iskustveni doživljaj prilikom posjeta mjesta koja "žive " glagoljicu

troškovnik detaljni za aktivnosti cca 220 kn

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje hrvatskoga jezika i povijesti

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti nastavni plakati, listići, fotografije, eseji

Page 138: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti jednodnevni izlet - posjet zvjezdarnici u

Višnjanu

ime i prezime voditelja Marlena Lakić 7.a, Ivana Marijanović,

8.a

planirani broj učenika 42

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti usvojiti sadržaje iz tehničke kulture kroz zorni prikaz instrumenata za proučavanje svemira, saznati postignuća zvjedarnice u Višnjanu, upoznati s istraživačkim radom astronoma

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i stručnog voditelja Korada Korlevića

vremenski okviri aktivnosti travanj 2014.

osnovna namjena aktivnosti razvoj interesa za astronomiju i tehničke znanosti, poticanje na kreativnost te poticanje na prijateljske odnose

troškovnik detaljni za aktivnosti cca 200 kn

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje prirode, geografije, tehničke kulture, fizike

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti nastavni plakati i listići. Izrada astronomske karte

Page 139: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti dvodnevni izlet ime i prezime voditelja razrednica 7.a razreda- Marlena Lakić

planirani broj učenika 72

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti upoznavanje s ljepotama kraja u obilasku, poticanje na očuvanje prirode, promatranje i zapažanje prirodnih i povijesnih znamenitosti kraja u obilasku

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i agencijskog vodiča autobus

vremenski okviri aktivnosti 2014.

osnovna namjena aktivnosti razvijanje i podržavanje prijateljskih odnosa među učenicima, iskustveni doživljaj, usvojenost prometne kulture

troškovnik detaljni za aktivnosti cca 800 kn

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti plakati, nastavni listići, fotografije, letci

Page 140: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti posjet sajmu INTERLIBER, muzeju i

ZOO- vrtu

ime i prezime voditelja razrednici 7. i 8. razreda

planirani broj učenika 67

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti posjet sajmu i informiranje o novitetima u području publicistike, posjet kulturnoj ustanovi, uočavanje bogatstva životinjske raznolikosti

način realizacije aktivnosti pratnja razrednika i stručno agencijsko vodstvo ,autobus

vremenski okviri aktivnosti studeni 2013.

osnovna namjena aktivnosti praćenje kulturnih događaja i poticanje na psjete kulturnim ustanovama, odmor i zabava

troškovnik detaljni za aktivnosti 300 kn po učeniku

način vrednovanja aktivnosti kroz redovnu nastavu

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti plakati, prezentacije,fotografije

Page 141: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Gradska knjižnica i čitaonica Pula,

INK,kino Valli,Sajam knjige

ime i prezime voditelja Ivana Marijanović, Nada Baričević, Ivan

Stanojević Grčar

planirani broj učenika 67

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti usvajanje sadržaja medijske kulture,kulturno ponašanje u kulturnim i javnim ustanovama

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i stručnih voditelja

vremenski okviri aktivnosti

osnovna namjena aktivnosti edukacija učenika,razvijanje znanja i vještina kroz medijske oblike

troškovnik detaljni za aktivnosti ulaznice…cca 150,00 kn

način vrednovanja aktivnosti razvijanje opće kulture te komunikacije s medijima

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti usvojeno znanje koje se primjenjuje kroz životni prostor

Page 142: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti završna ekskurzija osmaša ime i prezime voditelja Ivana Marijanović, Nada Baričević, Ivan

Stanojević Grčar

planirani broj učenika 67

razred ili razredi

ciljevi aktivnosti razvijati prijateljske odnose,promatrati i upoznati ljepote RH, primjena kulturnog ponašanja tijekom ekskurzije

način realizacije aktivnosti vođenje razrednika i stručnog agencijskog vodiča, autobus

vremenski okviri aktivnosti svibanj 2014.

osnovna namjena aktivnosti putovanje radi iskustvenog doživljaja znanja o kraju

troškovnik detaljni za aktivnosti cca 1200- 1400kn

način vrednovanja aktivnosti na satovima razredne zajednice

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti plakati, fotografije, video-uratci

Page 143: ŠKOLSKI KURIKULUM - os-kastanjer-pu.skole.hr · Svjetski dan pisanja pisama Međunarodni dan obitelji (UN) Međunarodni dan muzeja Europski dan borbe protiv pretilosti Međunarodni

ŠKOLSKI IZLETI, TERENSKA I EKSKURZIJE - PLAN

naziv i opis aktivnosti Posjeta Muzeju računalne opreme, Astronomskom centru Rijeka ime i prezime voditelja Svjetlana Prkić i Antonija Volf

planirani broj učenika 50

razred ili razredi 5,6,7

ciljevi aktivnosti Upoznati učenike s prednostima i nedostacima brzog tehnološkog rzavoja

način realizacije aktivnosti prof.informatike i vodič agencije

vremenski okviri aktivnosti početak prosinca 2013

osnovna namjena aktivnosti edukacija učenika,razvijanje znanja i vještina

troškovnik detaljni za aktivnosti 250 kn –ulaznice uključene u cijenu

način vrednovanja aktivnosti kroz nastavne sadržaje inf.

način korištenja rezultata vrednovanja aktivnosti kroz izradu plakata, filmova i prezentacija