40

Kolesterol dietpharm

 • Upload
  mrak1

 • View
  132

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Diethpharm časopis

Citation preview

 • Nedavno sam proitala jednu divnu izreku:Osmijeh ne stoji nita, a djeluje udesno:obogauje onoga koji ga prima, a ne osiro-mauje onoga koji ga daruje.

  Kada bolje razmislim to je stvarno istina!

  Jasno je da u ova nesigurna vremena koja supred nama i kada smo sa svih strana stalnobombardirani loim vijestima, teko moemooekivati osmjehe na licima. No, treba ipakmalo pogledati oko sebe i pronai neke vri-jednosti koje su nam vane u ivotu. Vrijed-nosti nam omoguuju da upravljamo svojimemocijama i ponaanjem, onime to mislimo igovorimo. Razmislite o tome to je Vamavano u ivotu! Okrenite se obitelji, pri-jateljima, te brizi za svoje zdravlje jerzdravlje je jedina glavnica vrijedna ulaganja!Pazite na prehranu, bavite se nekom fizikomaktivnou, redovito odlazite na sistematskepreglede. Najbitnije od svega je dobrazdravstvena edukacija. Zato se i ovaj put cijeli tim naih strunjakapotrudio da i ovaj broj asopisa bude tozanimljiviji te da Vam sa svojim korisnim savjetima prui potrebne informacije koje subitne za ouvanjezdravlja.

  I ovog puta elimVam ugodno i-tanje, a i pod-sjeam Vas danam slobodnopiete jer svakoVae pismo pa bilo po-hvalno ili upueno sa kritikom, daje nam pozi-tivne smjernice za daljnji rad!

  Srdano Vas pozdravljam

  Vanda Kovaevidr. med.

  glavna urednica

  Poviene masnoe u krvi

  Prehrana kod poviene razine masnoa (kolesterola) u krvi

  Mediteranska prehrana - izbor zdravlja

  Dijeta pri istodobno povienom kolesterolu i trigliceridima u krvi

  NAGRADNA IGRA - znanjem do poklona

  Refemin plus - nova snaga menopauze

  Bolesti dojke - Prim.mr.sc. Vinja Matkovi, dr.med.

  Erektilna disfunkcija - impotencija - Tomislav De Both, dr.med.

  NOVO IZ DIETPHARMA

  Migrena - Prof.dr. Vida Demarin, Doc.dr. Vanja Bai Kes

  PITANJA ZA STRUNJAKA: Mr.sci. Ksenija Berdnik - Gortan, dr.med.

  Mezoterapija - Sanja Toljan, dr.med.

  Opstipacija

  Nagluhost - Mr.sc. Petar Drvi, dr.med.

  Bolovi u leima - Mato ugaj, dr.med.

  DIETPHARM SAVJETOVALITE

  Idemo na espresso!

  3

  Prevencijom do zdravlja

  SadrajRije urednice

  04

  06

  08

  10

  11

  12

  14

  16

  19

  20

  22

  24

  26

  28

  30

  32

  34

  IZDAVA:Fidifarm d.o.o.Obrtnika 37, 10437 Rakitjewww.dietpharm.hr [email protected]

  REDAKCIJA I MARKETING:Obrtnika 37, 10437 Rakitjetel. 01/33 35 600 fax. 01/33 35 635

  GLAVNA UREDNICA:Vanda Kovaevi, dr.med.

  STRUNI KOLEGIJ:Marija Klajn Vukeli, dr.med.Josipa Mazalin Protulipac, dr.med.Natalija Kanaki, dr.med.Katarina Kujundi, mr.pharm.

  DIZAJN I PRIPREMA ZA TISAK:DVA M d.o.o., Drenovaka 1, 10000 Zagrebtel. 01/ 30 96 871 fax. 01/ 30 94 453

  TISAK:TISKARA MEI, Milana enoe 25, Sveta Klaratel. 01/ 65 70 964 fax. 01/ 65 70 887

  IMPRESSUM NAKLADA: 100.000

  DISTRIBUCIJA (UVOZNICI): BiH: Ataco d.o.o. Mostar, Kralja Tomislava L4Crna Gora: Baypharm d.o.o. Cetinje, M. Bakia 50, Podgorica

  Plimont d.o.o., N. Merdovia 16, Bijelo Polje

  Kosovo: Asgeto, Pellagonia, PritinaMakedonija: Galev 2002 d.o.o.e.i., Kiro Krstev 1, KavadarciSrbija: Atlantic BG d.o.o., Save Kovaevia bb, Beograd

 • LDL kolesterol esto se naziva i loim koles-terolom.

  Lipoproteini visoke gustoe (HDL) uklanjajuviak kolesterola iz tkiva i vraaju ga, pa ihsa opravdanim razlogom esto nazivamodobrim kolesterolom. Iz toga se lako moezakljuiti da je najbitnije za organizam darazina LDL kolesterola bude to nia, a ra-zina HDL kolesterola to via.

  Poviene masnoe u krvi jedan je odnajeih problema suvremenog

  ovjeka. Najvei problem je tajto ne daju nikakve simptome,pa ih veina ljudi otkrije sluaj-nom pretragom krvi.

  Uz to se esto i nedovoljno dobrolijee, a i sami pacijenti taj problem

  ne shvaaju dovoljno ozbiljno.

  Masnoe u krvi su uobiajeninaziv za kolesterol i trigliceride. Kolesterol

  je vrsta masnoe koja u organizmu ima vanuulogu u izgradnji stanica, izmjeni tvari, stvaranjuhormona i sudjelovanja u procesu probave.Hranom unosimo manji dio kolesterola, dok jejetra organ u kojem se proizvodi njegov najveidio. Tako uneeni i stvoreni kolesterol moradospjeti u krv da bi doao do ciljanih tkiva posvim dijelovima organizma. S obzirom da je ko-lesterol masnoa, pa nije topljiv u krvi, zbogtoga se u krvi nalazi u obliku posebnih esticakoje se zovu lipoproteini. Postoje razliitevrste lipoproteina (razlika je u njihovoj gustoi),koji imaju i razliitu ulogu u tijelu.

  Lipoproteini niske gustoe (LDL) imaju uloguu prijenosu kolesterola do stanica. Ukolikopostoji viak LDL-a u krvi doi e do nje-govog nakupljanja u stjenke krvnih ilauzrokujui tako aterosklerozu. Iz tog razloga

  Poviene masnoeu krvi

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  4

  Poviene masnoe u krvi (hiperlipidemija) su uz povieni krvni tlak, puenje,eernu bolest (dijabetes) i debljinu, najvaniji imbenik rizika od infarkta srca,koronarne bolesti srca (angina pectoris) i modanog udara. Sve te esto smrto-nosne bolesti u podlozi imaju aterosklerozu, tj. nakupljanje masnih naslaga nastjenkama krvnih ila, zbog ega se promjer tih ila suava, pa njima stiemanje krvi u tkiva koja moraju prehranjivati. Kada se tako suena krvna ila za-epi ugrukom, potpuno se prekine dotok krvi u tkivo koje ta ila inae opskrb-ljuje, pa u srcu nastaje infarkt, a u mozgu ishemijski modani udar.

  ZATO SU POVEANE MASNOE U KRVITOLIKO OPASNE?

  Posebno su znaajne dvijevrste lipoproteina; lipoproteini

  niske gustoe (LDL) i lipopro-teini visoke gustoe (HDL).

 • UZ FITOSTEROL -> SMANJITE KOLESTEROL!Bolesti srca i krvoilnog sustava glavni su uzrok smrtnosti u Hrvatskoj, a njihov broj je u stalnom porastu. Poznati sumnogi imbenici rizika za nastanak bolesti srca i krvoilnog sustava: povieni krvni tlak, eerna bolest, neuravnoteenaprehrana, pretilost, stres, puenje i prekomjerno konzumiranje alkohola.Ipak, najvanijim imbenikom rizika smatra se poveana koncentracija ukupnog i LDL kolesterola u krvi. Poviena ra-zina kolesterola u krvi dovodi do ateroskleroze (bolesti zaepljenja krvnih ila),koja u konanici moe izazvati srani udar.Stoga se preporua redovita kontrola razine kolesterola u krvi te uzimanje pomonih ljekovitih sredstava za njegovo sma-njenje.

  ZA ZDRAVE OTKUCAJE!Fitosteroli i njihovi esteri su grupa prirodnih tvari koji su graom slini koles-terolu. Budui da se u itaricama, uljima i mahunarkama nalaze samo u malimkoliinama, njihov unos najee nije dostatan. Istraivanja su pokazala da fi-tosteroli smanjuju apsorpciju, tj. upijanje kolesterola iz hrane u tankom crijevuza ak 50 %. To ine tako da se umjesto kolesterola prenose iz crijeva u kr-votok. Na taj nain, kolesterol ostaje u crijevu i izluuje se stolicom. Dietpharm, poznati proizvoa dodataka prehrani, vodei se najnovijim,svjetskim spoznajama u lijeenju kolesterola, stavio je na trite novi proizvod- Fitosterol.Fitosterol kapsule preporuuju se osobama koje na prirodan nain ele sma-njiti razinu kolesterola u krvi, odnosno svima koji ele ouvati zdravlje srca idugorono sprijeiti pojavu bolesti srca i krvoilnog sustava. Fitosteroli senalaze u VegaGels R kapsulama, koje su potpuno biljnog porijekla a zbog speci-finosti svoje grae izrazito se lako gutaju. Kapsule su neutralnog okusa i mirisaa upravo zbog 100% biljnog porijekla, pogodne su i za vegetarijance.Do smanjenja razine kolesterola dolazi ve nakon 1-3 tjedna redovitog uzimanjaa kapsule se mogu kombinirati i s lijekovima za snienje razine kolesterola (sta-tini i fibrati) ime se postie bolji uinak na smanjenje razine kolesterola u krvi. Preporuuje se njihova konstantnaupotreba, kako bi se postigao trajni uinak na smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti.

  FITOSTEROLI SMANJUJU:Ukupni kolesterol 6-10%, LDL kolesterol 8-15%

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  5

  Ribasan forte Rkapsule

  sadre bioloki vrijedne tvari koje predstavljaju pomou regulaciji povienih vrijednosti masnoa u krvi,

  povienog krvnog tlaka te kod psorijaze, nurodermitisai seboreje.

  je 12 sati prije pretrage gladovati, odnosnounositi se smije samo voda.

  Samo se na taj nain osigurava rano otkrivanjeporemeaja kada posljedice jo nisu uznapre-dovale, te se pravilnom prehranom i dodacimaprehrani stanje moe znatno poboljati.

  Jetra je vrlo vaan organ koji slui za odstra-njivanje vika kolesterola iz krvi. Kododreene grupe ljudi postoji nasljedni pore-meaji zbog kojih je smanjeno uklanjanjelipoproteina iz krvi. Oni najee imaju jakopovien kolesterol i pojavu sranih bolesti uobitelji. Kod takvih pacijenata samo dijetalnemjere nee biti dovoljne, nego se morajulijeiti lijekovima.

  Korisno je jo jednom napomenuti da u veinisluajeva poviene masnoe u krvi nemajusimptome. Mnoge osobe imaju poviene mas-

  noe u krvi, a da pri tome nemaju povienu tje-lesnu teinu. Jedini nain da se otkriju je krvnapretraga. Iz tog razloga je potrebno napravi-ti pretragu kolesterola i triglicerida svakih 5 go-dina, poevi jo u 20-tim godinama. Da bi seizbjegle lane vrijednosti pretraga, potrebno

  Preporuena vrijednostukupnog kolesterola (sve

  podvrste) trebala bi bitimanja od 5,0 mmol/L, od

  ega bi LDL trebao biti nii od3,0 mmol/L, a HDL vii od 1,0

  mmol/L.

 • U narodu esto spominjana poslovica Bolje sprijeiti nego lijeitimogla bi se vrlo lako primijeniti za povien kolesterol. Ako sekrvnom pretragom ustanovi poviena razina kolesterola, paci-jent bi morao odmah uz konzultaciju sa svojim lijenikom poetiprovoditi dijetalne mjere.

  Sam bolesnik ima najveu ulogu u ci-jelom tom procesu. Treba sestrogo pridravati pravilaprehrane - jer hrana izravno ut-jee na koliinu masti u krvi.Pridravanjem dijete e se upravilu smanjiti povieni koles-terol u krvi, no dijetom e gapotpuno uspjeti normaliziratisamo oni bolesnici kod kojih je onumjereno povien. Oni s jakopovienim kolesterolom morati e najvje-rojatnije uz dijetu uzimati i lijekove (najeestatine). Nasuprot tome, trigliceridi e se dijetom najee uspjeti normalizirati,ak i ako su jako povieni.

  Kako se pridravati dijete?Tjedni jelovnik treba sloiti tako da se za glavni obrok najmanje 3 puta natjedan jede riba, 2-3 puta piletina ili puretina bez koe, a samo jednom natjedan crveno meso (govedina, teletina, svinjetina itd.), no prethodno s njegatreba ukloniti svu vidljivu masnou. Nikako se ne bi smjelo jesti vie odukupno 200 grama crvenog mesa i mesnih preraevina na tjedan. Svako-dnevno valja jesti najmanje 500 grama povra (bez krumpira). Ne trebagladovati! Dnevno treba imati 4 do 5 obroka koji su sastavljeni sukladno di-jetnim preporukama. Hrana ne mora biti neukusno pripremljena, ve ju valja

  Prehrana kod poviene razinemasnoa (kolesterola) u krvi

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  6

  Fitosterolkapsule

  Fitostreoli su prirodne tvari graomsline kolesterolu. Osim smanjenjaapsorpcije kolesterola iz hrane, fi-

  tosteroli potiu i uklanjanje LDL es-tica iz krvi.

 • zainiti zainima i zainskim biljem (papar,perin, bosiljak, kopar, origano, majinaduica, paprika, metvica, timijan, rumarin,vlasac itd.)

  Treba jesti to vie povra i voa, i to najboljesirovog, ali dozvoljeno je i kuhano. Mesovalja jesti kuhano ili pirjano u vlastitom soku,a za pripremu bi bilo najbolje upotrebljavatiposue koje ne zahtijeva ulje ili drugu mas-nou. Preporuuje se priprema i u mikrovalnojpenici, a mogu se jesti i riba i meso peenina rotilju (gradelama). Hranu pri kuhanjumanje solite, a ve kuhanu hranu nemojtenikada dodatno soliti.

  to osim dijete?Treba redovito provoditi tjelesnu aktivost, naj-bolje svakodnevno ili barem svaki drugi dan ito najmanje po 30 minuta, a po mogunosti 1

  sat. To ne mora biti naporan sport, ve ak-tivnost pri kojoj se umjereno zadiete i modalagano oznojite (lagano tranje ili samo brzohodanje 2-3 km, plivanje, vonja bicikla, pa isobnog, rolanje, tranje na skijama i sl.).

  Ako puite, obavezno prestanite! Ako imateviak kilograma, obavezno morate smra-viti tako da postignete normalni indeks tje-lesne mase (BMI) koji treba biti izmeu 18,5i 25. Mjerite redovito krvni tlak, a ukoliko je

  vii od 140/90 mmHg (kod dijabetiaravii od 130/90 mmHg), trebate se redovitolijeiti.

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  7

  Ako imate poviene masnoeu krvi dijete se morate

  pridravati cijelog ivota!

  Jabuni ocatkapsule

  Jabuni ocat zbog sadraja pektina iz jabune koremoe biti korisna pomo pri regulaciji kolesterola i

  masnoa u krvi. Smatra se da moe dovesti dosmanjenja razine ukupnog kolesterola ak do 10%.

  esto se pitamo kako to daEskimi gotovo uope nemajuproblema s krvoilnim boles-tima. Odgovor lei u njihovoj

  prehrani koja je bogata ribomi ribljom masti, koje pak

  sadre viestruko nezasieneomega-3 masne kiseline.

 • Znanstvenici koji su is-traivali razliite trendoveu prehrani, dokazali su dasu ljudi koji se dre medi-

  teranske prehranezdraviji i due

  ive!

  Na velika suzvona posvuda

  objavljeni podaci prema kojima puanstvojune Europe ima due oekivano trajanje i-vota od sjevernjaka, i to uglavnom zbog niihstopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti,raka dojke i debelog crijeva.

  Zapadni nain prehrane karakteristian je poizobilju kalorija, brzoj hrani, crvenom mesu, za-sienim masnoama i visokoj razini kolesterola.Mediteranska prehrana je potpuna suprotnost.Ovdje riba zamjenjuje meso, maslinovo uljemargarin, koristi se obilje voa i povra te sepiju umjerene koliine vrlo zdravog crnog vina.Takva hrana ima puno manje kalorija, a osigu-rava mnogo vitamina, antioksidansa (beta-karoten, vitamin E, polifenoli) te omega 3 mas-nih kiselina.

  Jedna od glavnih komponenata mediteranskeprehrane je maslinovo ulje. Njegova ljekovitostkrije se u tome to mu je glavni sastojak oleinska

  kiselina. Za razliku od kiselina prisutnih u veinidrugih ulja (npr. palmitinska i stearinska kiselina),oleinska kiselina je monozasiena masnakiselina te pokazuje veliku otpornost na procesoksidacije. To znai da e se maslinovo uljepuno sporije zasititi tetnim tvarima koje nastajuoksidacijom to je od iznimne vanosti za ljud-sko zdravlje. Takoer se dokazalo da redovitokonzumiranje maslinovog ulja dovodi do sma-njenja razine kolesterola u krvi.

  Zamjena crvenog mesa ribom je jo jedna odprednosti mediteranske kuhinje. Riba je bogataomega 3 masnim kiselinama koje su bitne zarast i razvoj djece, smanjuju razinu kolesterola

  Mediteranska prehrana - izbor zdravlja

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  8

  MEDITERANSKAPIRAMIDAPiramida mediteranskeprehrane pokazuje da su najvie zastupljeni tjestenina i kruh, a najmanje crvenomeso.

 • Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  Kolestat Rkapsule

  Kolestat kapsule u svojem sastavuimaju vitamin B12, folnu kiselinu i po-likozanol, koji pomau pri regulaciji

  kolesterola u krvi, u prevencijiateroskleroze, te ine pouzdanu za-

  titu za srce i krvne ile.

  Omega 3kapsule

  Omega 3 kapsule pruaju sigurnuzatitu srca i krvnih ila, pomau usniavanju masnoa u krvi, te pre-

  veniraju aterosklerozu. Preporuujuse i kod brojnih neurolokih i der-

  matolokih poremeaja.

  i ukupnih masnoa u krvi, jako su vane u prevenciji od infarkta, a korisne su iu lijeenju psorijaze i ostalih konih bolesti poput atopijskog dermatitisa, te kodraznih upalnih procesa. Skoro sve ostale namirnice ne sadravaju omega 3masne kiseline, pa je konzumiranje ribe izrazito vano.

  Jedna od najomiljenije hrane kodveine stanovitva je pizza, kojapredstavlja okosnicu medite-ranske prehrane. Postavlja se pi-tanje da li se za pizzu moe reida spada u zdravu prehranu. Nasreu, pizza je zdrava naodreeni nain i to zahvaljujui velikoj koliini rajice koju sadri. Rajica u sebisadri pigment likopen koji djeluje kao antioksidans, titi od sranog udara i bla-gonaklono djeluje na zdravlje prostate. Likopen se oslobaa tek prilikom kuhanjarajice, pa ga se u pizzi moe nai u zadovoljavajuoj koliini, dok svjea raj-ica ne oslobaa ovaj dragocjeni pigment.

  Prehrana bogata voem i povrem osigurava i velike koliine vitamina i mine-rala. Vrlo vanu ulogu ima vitamin C koji nikako ne manjka osobama koje sehrane ovom vrstom prehrane, a odavno je poznato da on djeluje kao antioksi-dans te jaa obrambeni sustav organizma.

  Mediteranska kuhinja je poznata i po konzumiranju crnog vina. Preporuljivakoliina od 1-2 ae dnevno povoljno djeluje na zdravlje, budui da sadravapolifenole koji djeluju kao jedni od najsnanijih antioksidansa te usporavajuzgruavanje krvi, a tako se i smanjuje opasnost od sranog udara.

  Mediteranska prehranadanas je model koji Svjetska

  zdravstvena organizacija pre-poruuje svima koji ele

  dobru i zdravu prehranu zadug i zdrav ivot.

 • Prevencijom do zdravlja

  Tema broja: Povien kolesterol

  10

  VRSTA HRANE

  Obrano mlijeko, kiselo mlijeko, kefir,jogurt (sve s najvie 0,1% masti), svjei

  kravlji sir

  DOPUTENO ZABRANJENO DOPUTENO, ALI RJEE I UMANJIM KOLIINAMA

  MLIJEKO I MLIJENIPROIZVODI

  RIBA, MESO IMESNI PROIZVODI

  ULJA I MASNOE

  ZAINI

  SLATKII

  KRUH, PECIVO ITJESTENINA

  PIE

  VOE

  POVRE

  JAJA

  Maslac, kiselo vrhnje, slatko i tuenovrhnje (lag), topljeni i punomasni sirevi(s vie od 25% masti), punomasno mli-

  jeko (s vie od 0,9% masti)

  Riba, posebno plava morska(sardina, skua, tuna,

  haringa, losos), ali i bi-jela, piletina i puretina

  bez koe

  Masna svinjetina, govedina, janjetina,meso divljai i pitomih kunia, jezik,

  patete, mesne konzerve (mesnidoruak), slanina, varci, kobasice,salame, mesni naresci i sl., iznutrice

  (mozak, jetra, bubrezi), rakovi

  Govedina,teletina, janje-tina, pa i svi-

  njetina, ako je obrezana sva vidljivamasnoa, od narezaka pilea i pureaprsa u ovitku ili dimljena, preana unka

  ili prut s obrezanom masnoom

  bjelanjak umanjak

  Povre pripremljeno bez mas-noa: soja i sojini proizvodi, zelena

  salata, endivija, matovilac, radi, kupus(svjei i kiseli), kelj, blitva, kelj papuar,

  pinat, rajica, krastavac, paprike,tikvice, artioke, paroge, patlidan,brokula, cvjetaa, mrkva, rotkvice,

  bamija, gljive, celer, korabica, komora,poriluk, bijeli i crveni luk

  Krumpir - osobito preni, restani, pireili pomfrit, kukuruz,

  zemni orai (kikiriki)

  Krumpir (smije se jesti tek kuhani i umaloj koliini), ria, grah, graak,

  mahune, bob, slanutak, lea

  Jabuke (neoguljene), vinje, grejp, limun,dunje, jagode, maline, kupine, ogrozd,

  ribiz, borovnice

  Groe, banane,smokve, groice, datulje, sueno i kandi-rano voe, ljenjaci, orasi, bademi, sve

  vrste kompota sa eerom, kokosov orah,slatko tropsko voe

  Trenje,kruke, breskve, marelice, ljive, narane,

  mandarine, kivi, dinje, lubenice

  aj (osobito zeleni) sumjetnim sladilomili bez eera,

  mineralna voda

  Sva alkoholna pia (estoko, vino,pivo), svi sokovi s dodanim

  eerom, svi gazirani sokovi, kakaoi okolada

  Voni sokovi koji ne sadre eer, kava sumjetnim sladilom ili bez eera

  Lisnato tijesto, ti-jesto s maslacem ili

  jajima, ips,smoki, slani

  tapii, krekeri,kokice i sl., krum-pirovo tijesto na

  sve naine

  Tjestenina bilo koje vrste, ganci (pa-lenta), kruh od cjelovitog zrnja, zobeni,

  crni i raeni te graham kruh, alinajvie jedna tanka krika ili

  jedno manje pecivo nadan (ako obrok

  sadri krumpir, riuili tjesteninu, kruh se

  ne smije jesti)

  eer i med u svim oblicima, kolai svihvrsta, torte, keksi, okolada, bomboni

  svih vrsta, sladoled, puding, palainke,utipci i drugo tijesto preno u masnoi

  Marmelada za dija-betiare

  Svi zaini, pa i sol, ali najvie 3 g/dan,gorica (senf), ocat, sve zainsko bilje

  Majoneza, keap

  Maslinovo ulje Svinjska mast, loj, margarin, biljna mast,palmino ulje

  Ulje od uljanerepice, sojino,suncokretovo

  Dijeta pri istodobno povienomkolesterolu i trigliceridima u krvi

 • Nagradna igra

  Prevencijom do zdravlja

  NAGRADNA IGRAznanjem do poklona

  KOLIKO POZNAJETE NAE PROIZVODE? Ve se druimo godinama kroz nae proizvode, reklame i asopise. Koliko zaistapoznajete nae proizvode? Da biste provjerili svoje znanje i dobili poklon paket potrebno je tono odgovoriti na slijedea pitanja.

  Prvih 20 meu Vama koji budu poslali tone odgovore na adresu DIETPHARM d.o.o., Obrtnika 37, 10437 Rakitje-Zagreb, oekuje pok-lon paket! Sve ostale uesnike ulanjujemo u Dietpharm Klub zdravlja.

  Za lijepu i zdravu kosu, te vrstenokte koristiti ete:

  a Nutrival plus

  b Fitosterol

  c Refemin

  d Uroprostal

  1 Fitosterol je proizvod koji se koristi za:

  a Nadopunu vitaminai minerala

  b Zdravlje prostate

  c Ublaavanje simptoma PMS-a

  d Smanjenje kolesterola

  2

  Acidical tablete za vakanje ugodnog suokusa:

  a Maline

  b Narane

  c okolade

  d Crnog ribizla

  3 Pomo vaim crijevima pruiti e:

  a Refemin plus

  b Fitosterol

  c Lactobiotic

  d Makulin plus

  4

  Jedna umea tableta Magnezij 300 R+C sadri:

  a 150 mg magnezija

  b 350 mg magnezija

  c 300 mg magnezija

  d 200 mg magnezija

  5 Ime i prezime:

  Ulica i broj:

  Mjesto i potanski broj:

  Zanimanje:

  Datum i godina roenja:

  Telefon:

  11

 • Ako znamo da je prosjena i-votna dob ene oko 78 godina,

  jasno je da e ena oko 1/3 ivota provesti u

  menopauzi.

  ena brine za svoje zdravlje te eli proi krozmenopauzu to lake i sa to manje neugodnihsimptoma.

  Kako moemo eni osigurati ouvanje i pro-duetak zdravlja sve do u kasnu ivotnu dob?

  Dobro je poznato da hormonska nadomjesna ter-apija (HNL) moe smanjiti rizik od nekih bolestiija se pojavnost poveava upravo u razdobljuklimakterija i menopauze - koronarna bolestsrca, osteoporoza, karcinom dojke, karcinom en-dometrija maternice. Radi toga mnogi lijenicipreporuuju HNL za sve ene koje nemaju med-icinsku kontraindikaciju za uzimanje tih lijekova.

  S druge strane, dio lijenika smatra da postojipretjerana medikacija menopauze te potiuene da poduzmu razliite preventivne mjere zaouvanje zdravlja (redoviti pregledi kodlijenika, poveani unos kalcija, tjelesna ak-

  tivnost, uravnoteena prehrana, prestanakpuenja i sl.). Oni gledaju na menopauzu kaoprirodan proces u kojem se menopauza doiv-ljava kao korak prema slijedeoj ivotnoj fazigdje dolaze do izraaja ivotni mir i mudrost tezavravanje ivotnih zadataka zapoetih umlaoj dobi. Smatra se da su simptomi klimak-terija manji u kulturama koje s manje bojaznipristupaju tom novom ivotnom razdoblju.

  Kao to svako ensko tijelo jedinstveno, tako jei svako iskustvo ulaska u menopauzu takoerjedinstveno. Dok oko 25% ena nema nikakvihtjelesnih simptoma, osim gubitka menstrualnogciklusa, druge ene doivljavaju simptome srazliitim intenzitetom.

  Koje e simptome i kojoj mjeri ena razvititijekom menopauze ovisi o mnotvu razliitihimbenika. Dok veina ena razvije vie simp-toma klimakterija, njihov intenzitet je razliit

  Refemin plusnova snaga menopauze

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  12 Promjena u menstruacijskim ciklusima (slabija/jaa te nepravilna krvarenja)

  Navale vruine (valunzi, fumade)

  Psihike tegobe - razdraljivost, nesanica, oteana koncentracija

  Vaginalne promjene

  Promjene urogenitalnog trakta

  Simptomiklimakterija:

  Promjena. Kraj reproduktivnog raz-doblja. Poetak slobodeKao god je minazivali, menopauza je jedinstveno iosobno iskustvo svake ene.

  Ta prirodna pojava koja oznaava gubitakmenstruacijskog ciklusa i kraj reproduktivnograzdoblja sve do nedavno je bila pomalo itaboo tema. O njoj su se ene samo ponekadpotuile suprugu ili najboljoj prijateljici.

  Meutim, danas stasa jedna nova generacijaena koja je otvorena, ne eli skrivati svojesimptome i koja aktivno trai pomo. Dananja

  Refemin R plus kapsule

  Optimalno i posebno formulirana kombinacija ekstraktapodanka biljke Cimicifuga racemosa, ekstrakta korijena

  biljke Valeriana i ekstrakta lista biljke Melisa. Refemin pluskapsule povoljno djelulu na ublaavanje karakteristinih

  simptoma menopuze, te dodatno ublaavaju stres i nemir.

 • radi naina prehrane, tjelesne aktivnosti, kul-turne sredine, nasljednih osobina te vlastitihoekivanja.

  Danas postoje razliite mogunosti za ublaa-vanje simptoma klimakterija. Svaka e ena udogovoru sa svojim ginekologom dobiti vrstu te-rapije koja je najprimjerenija za nju osobno. Zamnoge ene to je hormonska nadomjesna te-rapija, dok je za druge, radi moguih nuspo-java i rizika bolji biljni proizvod. Nemali se brojena i radi vlastitih ivotnih stavova odluuje zaprimjenu biljnih proizvoda i suplemenatatijekom tog razdoblja.

  U tradicionalnoj medicini ameriki su Indijancikoristili Cimicifugu racemosu u lijeenju dis-menoreje, produljenog poroda, reumatizma iugriza zmije. Ve 1743.g. je preneena u Eu-ropu od kada se i koristi u ginekologiji. 1830.g.Cimicifuga racemosa se prvi puta spominje u Pr-voj farmakopeji SAD-a.

  Zbog relativno neugodnog mirisa cvijeta,uspjeno odbija veinu insekata (cimex lat.in-sekt; fuga lat. otjerati).

  U Njemakoj se Cimicifuga racemosa koristidue od 40 godina u terapiji perimenopauzal-nih tegoba. Ona potie blagu i postepenu regu-laciju simptoma klimaterija (navale vruine, po-jaano znojenje, pad libida i sl.) Smatra se dasu triterpenski glikozidi temeljne aktivne tvari nakojima poiva djelovanje ekstrakata C. race-mosae. Pretpostavlja se da i fenoli izolirani iz ek-strakta doprinose njenoj biolokoj aktivnosti.

  U tradicionalnoj i suvremenoj medicini valeri-jana se upotrebljava primarno za ublaavanjei smanjenje podraljivosti ivanog sustava.

  Savjetuje se kontinuirana upotreba, jer teknakon 2-3 tjedna redovite primjene valerijanapokazuje puni uinak na produbljenje i pro-duenje sna, bez negativnih posljedica na bud-

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  nost slijedeeg jutra. Kod nesanica uzrokovanihstresom valerijana ima pozitivan uinak, kakona nesanicu tako i na kontrolu stresa.

  Matinjak se tisuama godina upotrebljava zarazliite bolesti poremeaje ivanog sustava.Takoer je zabiljeena upotreba matinjaka ulijeenju herpesa, kod proljeva i povraanja teprobavnih smetnji koje su uzrokovane stresom. Klinika ispitivanja su pokazala da ekstraktmatinjaka ima utjecaja na GABA inhibicijskineurotransmiterski modani sistem, ime se ob-janjava njegovo anksiolitiko djelovanje.(Awad R at al., 2007) Takoer se smatra dadjeluju dobro na smanjenje anksioznosti i raz-draljivosti kod ena koje su sklone PMS-u tekod ena u menopauzi. Upotreba matinjaka jevrlo esta u pripravcima za ublaavanje kli-makterijskih tegoba kao to su valunzi, nervozai razdraljivost, kao i za regulaciju menstrua-cijskih ciklusa.

  Refemin plus je posebno formulirana kombi-nacija ekstrakata cimicifuge, valerijane i mati-njaka namijenjena dvjema skupinama ena:

  enama sa snano izraenim iviestrukim klimakterijskim tegobama (va-lunzi, nesanica, razdraljivost, nemir,napetost i sl.)

  enama koje osim klimakterijskih imajuizraene i druge tegobe (nemir, nervoza,stres, nesanica) koje po simptomimanalikuju klimakterijskim, alitakoer mogu biti i drugog pori-jekla. Kod tih ena primjena monosupstan-cija za ublaavanje klimakterijskih tegobanee ublaiti ostale tegobe u dovoljnojmjeri, jer postoje i drugi imbenici koji utje-u na njih, kao to su stres, poveanje tje-lesne teine, garavica te nono mokrenje.Polivalentni pripravci su jednostavna iuinkovita pomo za tu skupinu ena, jer nemoraju uzimati istodobno vie pripravaka.

  Ve od davnina su korijen i po-danak Cimicifuge racemose

  hvaljeni zbog svojih ljekovitihsvojstava.

  Efikasnost korijena valerijane jeprouavana u vie klinikih

  studija, koje dokazuju uinkovi-tost valerijane u poboljanju

  kvalitete sna.

  Matinjak se pokazao i kaoodlino sredstvo za ublaavanje

  migrene i glavobolje.

  Ublaava klimakterijske tegobe

  Smanjuje potekoe sa spavanjem

  Smanjuje nemir, napetost i radraljivost

  Kombinacija cimicifuge,valerijane i matinjakauinkovito:

 • Razvoj dojke zapoinje u pubertetu spojavom menarhe i izluivanjem en-skih spolnih hormona.

  Dojka je graena od 15-20 renjeva smjetenihkruno oko bradavice i meusobno odvojenihmasnim i vezivnim tkivom. Svaki reanj ima svojodvodni kanali koji zavrava otvorom u bra-davici. Reanj je graen od renjia. Dojka jedobro opskrbljena krvnim i limfnim ilama to jevano kod nastanka patolokih procesa u dojci.

  U razdoblju od prve do zadnje menstruacijedojka ene pod utjecajem hormona prolazi re-dovite ciklike promjene. Nastupom menopauzeu dojci se razvijaju regresivne promjene koje senajvie odraavaju na stanicama lijezdanihkanalia. Involucijski procesi zapoinju venakon 35 godine ivota i dovode do pre-raspodjele lijezdanog i masnog tkiva te za-vravaju potpunom zamjenom lijezdanog tkivamasnim i vezivnim.

  Dobroudne bolesti dojke rezultat su ciklikih pro-mjena tijekom menstrualnog ciklusa ene. Sa svakim

  Bolestidojke

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  14 Prim.mr.sc. Vinja Matkovi,dr.med.spec. radioterapije i onkologijeVoditelj ambulante za dojku, Klinika zaenske bolesti i porode KBC, Zagreb

  Soja flavon Rkapsule

  Optimalna kombinacija izoflavona soje i vitamina E.Pruaju prirodnu pomo enama u menopauzi te zatitu

  cijelog organizma.

  U fibrocistine bolesti dojke (FCB)javljaju se tri patoloke promjene:

  1. bujanje vezivnog tkiva

  2. bujanje stanica mlijenih lijezda

  3. stvaranje cistinih formacija.

  Najee se sve ove tri promjenejavljaju zajedno, ali se mogu po-

  javiti i svaka za sebe.

  Bujanje vezivnog tkiva poznatije pod imenomfibroza, javlja se izmeu 30 i 35 godine i-vota. Obino se kliniki manifestira stvaranjemvorastih formacija bolnih u drugoj fazi men-strualnog ciklusa.

  Epitelijalna hiperplazija (displazija) jenepravilno, vieslojno bujanje stanica u kana-liima i acinusima mlijenih lijezda.

  Ciste se javljaju prije menopauze i uzrok nji-hovog nastanka je cikliko bujanje stanica u mli-jenim odvodnim kanaliima. Najee su mul-tiple veliine do 1 cm, ali mogu biti solitarne, atada su esto veliine preko 3 cm.

  Fibroadenom je najei dobroudni tumor u

  menstrualnim ciklusom dolazi do proliferacije sta-nica u dojci, kako lijezdanog epitela tako i epitel-nih stanica kanalia. Nakon menstruacije nikada setkivo dojke ne vraa u prvobitno stanje ve dio sta-nica ostaje u aktivnoj fazi to dovodi do proliferacijeepitela kanalia, lijezdanog tkiva i veziva - fi-brocistine bolesti dojke (FCB).

 • Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  dojci. Javlja se u pubertetu i u mladih ena, a uzrokuje ga poveanje estrogenskeaktivnosti. Graen je od veziva i lijezdanog tkiva pa je na opip tvrd. Obinosu solitarni, ali mogu biti i multipli i to u obje dojke. Moe se poveavati i sma-njivati tokom menstrualnog ciklusa. Kako nije dokazana povezanost fibroade-noma i raka dojki ne preporua se ekstripacija, osobito u mladih ena i ako sumanji od 2 cm.

  Postupci u dijagnostici be-nignih bolesti dojke oviseo: dobi ene, klinikomnalazu i anamnezi. Kodena mlaih od 35 godinauz kliniki pregled radi seUZV koji se moe nadopuniti citolokom punkcijom, a kod ena iznad 35 go-dina mamografija je osnovna dijagnostika pretraga nakon koje se po potrebiradi UZV i/ili citoloka punkcija.

  Rak dojke je najei zloudni tumor u ena. Svaki etvrti tumor u ena je rakdojke. Rijedak je prije 25 godine ivota, a uestalost mu raste sa starou s naj-veom incidencijom u dobi od 45-55 godina. to je ena starija to je veamogunost da e dobiti rak dojke.Zloudni tumori dojke mogu biti mezenhimalnog porijekla kao to su liposarkom,angiosarkom, limfomi, no najei su oni epitelnog porijekla - karcinomi.Karcinomi mogu nastati iz epitela kanalia (90%) ili epitela renjia (10%), a obase dijele na one koji nisu probili bazalnu membranu (neinfiltrirajui - in situ) i naone koji su je probili (infiltrirajui).Lijeenje raka dojke ovisi o veliini primarnog tumora, smjetaju, zahvaenostiregionalnih limfnih vorova, hormonalnoj oviosnosti tumora, diferencijacijitumora, dobi i stanju bolesnice.

  U dijagnostici raka dojke cilj je otkriti tumor u to ranijem stadiju jer je tada ipreivljenje bolesnice due.

  Dojka je organ lako dostupan pregledima, pa pregled uvijek zapoinje pal-pacijom dojke. esto se veliki broj ena javlja lijeniku zbog napipane kvriceu dojci. Uz palpaciju vano je uzeti anamnezu, kako osobnu tako i obiteljsku.Naime dobro su poznati faktori rizika za razvoj raka dojke - kod ena s pozi-tivnom obiteljskom anamnezom (rak dojke kod majke, sestre, tete) postoji veavjerojatnost pojave raka. Slino je kod ena koje rano dobiju prvu menstruacijute onih koje kasno uu u menopauzu. Kod ena s dobroudnim proliferativnimbolestima dojke postoji dva puta vea vjerojatnost pojave raka dojke. Ugroene su takoer nerotkinje i ene koje su rodile nakon 35 godina. Ako jeena operirala rak na jednoj dojci, ima 4-5 puta povean rizik pojavljivanja rakana drugoj dojci.

  Nakon klinikog pregleda potrebno je uiniti mamografiju kod svih ena kojese jave zbog suspektnog nalaza u dojci, bez obzira na dob. Mamografija moe biti upotpunjena s UZV, nakon ega slijedicitoloka punkcija. Ukoliko postoji sumnja na maligni procestokom ovih pretraga radi se biopsija.

  Ovisno o patohistolokom nalazu nakon operacije provodise zraenje u kombinaciji sa kemoterapijom i/ili hor-monskom terapijom. Kemoterapija se primjenjuje kodpozitivnih limfnih vorova u pazunoj jami, udaljenihmetastaza i visokog histolokog gradusa tumora. Hor-monska terapija (antiestrogeni) se daje kada postojihormonska ovisnost tumora.

  Dobroudni tumori dojke mogunastati iz bilo kojeg njezinog sas-

  tavnog dijela: vezivno tkivo - fi-bromi, masno tkivo - lipomi,

  krvnih ila - hemangiomi.

 • Uzroci erektilne disfukcije mogubiti psihiki, organski i mjeani.

  Tomislav De Both, dr. med. specijalist urolog, Poliklinika Simbex

  Do nedavno problemi erekcije kod mu-karaca bili su tabu. Poslijednjih 15 god-ina sve vie se pozornosti posveuje tomproblemu, a u medicini se unaprijediladijagnostika i terapija takvih poremeaja.

  Oko 10 % mukaraca ima neki stupanj erektilnedisfuncije, a svaki trei je stariji od 60 godina.

  Erektilna disfunkcija - impotencija

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  16

  Organski poremeaj uzrokovan je raznim im-benicima. Poremeaji mogu biti neurogeni, hor-monski i oteenja arterija i vena.

  Takoer i odreeni lijekovi mogu dovesti doporemeaja potencije. Kod starijih ljudi kojiuzimaju vie lijekova problem je ustanoviti kojilijek ili kombinacija lijekova dovodi do pore-meaja potencije.

  Diabetes mellitus (eerna bolest) je vrlo estuzrok impotencije. On ini oko 33% svih or-ganskih impotencija. Povien eer dijeluje i nakrvne ile i ivce.

  Za uspjenu erekciju potrebno jeuzajamno djelovanje mozga,

  krvnih ila, ivaca i hormona.

  Erektilna disfunkcija ili impotencija jenemogunost ostvarivanja dovoljnjo duge ivrste erekcije potrebne za zadovoljavajuispolni odnos.

  Nakon erotske stimulacije dolazi do oputanjamiia u penisu i krvne ile se ire i pune krvlju.Spuvasto tijelo se napuni krvlju i pritie venei tako sprjeava otjecanje krvi iz penisa zavrijeme erekcije.

  Do nedavno se smatralo da je kod 50%bolesnika problem psihikog porijekla, danas setaj postotak smanjio na oko 15 %.

  Ljudi koji pue 20 cigaretadnevno 5 godina imaju za

  treinu veu ansu za poremeajpotencije zbog bolesti krvih ila.A oni koji pue 20 godina 75 %

  veu ansu da imaju problema spotencijom.

 • Veliki utjecaj na potenciju ima i uzimanje alkohola, cigareta idroga.

  Danas je vano educirati ljude o tom problemu. Mukarci moraju uoiti problemi shvatiti da je to isto bolest. Samo dobra dijagnoza moe dovesti do prave te-rapije.

  Treba znati da poremeaj potencije moe nastupiti u svakoj ivot-noj dobi i nije samo rezervirana za stariju populaciju. Kada mukaracprimjeti potekoe potrebno se bez srama obratiti svom lijeniku ili urologu.

  Taj prvi korak je najvaniji. Kada mukarac doe do lijenika tada je vie odpola problema rijeeno!

  Potrebno je bolesnika pregledati, uiniti opi uroloki pregled i osnovne labo-ratorijske pretrage. Zatim se pristupi dijagostici koja nam treba ukazati o kojemse tipu poremeaja potencije radi.

  Postoji nekoliko naina terapije.Oralni lijekovi (sildenefil, vardenafil, tadalafil), danas su jako uspjeni u rjeavanjuproblema erektilne disfunkcije.

  Uspjeh imaju i intakavernozne injekcije. Injekcija preparata u penis dovodi doautomatske erekcije. Lijek djeluje samo na krvne ile penisa i nije povezan s djelo-vanjem mozga.

  Kod bolesnika kod kojih injekcije ne reagiraju vjerojatno se radi o poremeajukrvnih ila. Kada se dijagostikim metodama to dokae takvi bolesnici obinoidu na operativni zahvat.

  Takoer je potrebno provjeriti razinu testosterona u krvi. Testosteron je muki spolnihormon. Odgovoran je za razvoj djeaka u mukarca i odravanje kvalitete i-vota kod mukaraca. Simptomi njegovog manjka su: slabiji spolni nagon, erek-tilna disfunkcija, atrofija miia, osjeaj depresije, anemija i atrofija kostiju.

  Danas se testosteron moe uspjeno nadoknaivati davanjem injekcija testos-terona svaka tri mjeseca. Podizanjem nivoa testosterona u krvi dolazi i dosmanjenja simptoma, izmou ostalog i do poboljanja erekcije.

  Danas zbog sve vie novih metoda u terapiji erektilne disfukcije, niti jedanmukarac ne bi trebao dalje s tim problemom ivjeti. Najgore je nijekati prob-lem ili zbog srama ne obratiti se lijeniku. Poremeaj erekcije je oboljenjekao i svako drugo i potrebno ga je dijagosticirati i lijeiti na pri-kladan nain.

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  Koprivit forte Rkapsule

  kombinacija su ekstrakta korijena koprive,ulja sjemenki bundeve te prirodnog vita-

  mina E, koja smanjuje smetnje primokrenju nastale uslijed dobroudnog

  poveanja prostate ili kroninih upala umokrano-

  spolnom sustavu.

 • Prevencijom do zdravlja

  je vodei proizvoa dodataka prehrani namijenjenih sportaima,rekreativcima i svim osobama koje brinu o vlastitom zdravlju. U svojoj paleti proizvoda ima razne dodatke prehrani

  namijenjene za: energiju i izdrljivost, mravljenje, brzo i zdravo gubljenje potkonog masnog tkiva, odravanje vrstog i vitkog tijela,poveanje tjelesne teine, jaanje otpornosti organizma, odlaganje umora i iscrpljenosti te ubrzavanje oporavka.

  Mnogobrojni proizvodi koriste se praktino kao dodatak prehrani u obliku praha, ploica, gotovih napitaka, tableta ilikapsula ovisno o cilju koji elite postii, a namijenjeni su svima.

  - Vrlo uinkovita pomo kod mravljenja.- Ubrzava sagorijevanje masnoa i smanjuje celulit.- Pomae kod sindroma kroninog umora.- Pozitivno djeluje na imunoloki sustav.- titi srce i krvoilni sustav.- Poveava kapacitet plua.- Sprjeava stvaranje mlijene kiseline i bolove u miiima.

  - Poveava energiju i izdrljivost tijekom vjebanja.

  L-CARNITIN

  - Smanjuje nadutost, glavobolju i napetost miia.- Regulira probavu i krvni tlak.- Poboljava metabolizam.- Smanjuje umor i iscrpljenost.- Sprjeava nastanak

  ozljeda tijekom vjebanja.

  MAGNEZIJ

  - Jaa otpornost organizma.- Smanjuje umor i iscrpljenost.- Namijenjen svima u oporavku nakon operativnih zahvata.- Ubrzava opravak organizma nakon intenzivnog vjebanjai tijekom mravljenja.

  - Jaa miinu stanicu i poboljava tonus miia.

  L-GLUTAMIN

  Promo

  L-CARNITIN OMOGUAVA PRIJENOS DUGOLANANIHMASNIH KISELINA U MITOHONDRIJE STANICA GDJE IH ISKORI-TAVAMO ZA STVARANJE ENERGIJE. Srce, skeletni miii i mnogadruga tkiva ne mogu sami sintetizirati L-Carnitin. U sluaju deficitaL-Carnitin u organizmu, masti se ne iskoritavaju za stvaranje ener-gije nego se pojaano taloe u miiima i masnim tkivima.

  EKSKLUZIVNI DOBAVLJA SPORTSKE PREHRANE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

 • Dietpharm Klub zdravlja

  Prevencijom do zdravlja

  Potovani itatelji,dragi korisnici naih proizvoda,s Vama smo ve vie od 20 godina. Tisuugodinjeznanje o ljekovitim tvarima iz prirode i iskustvatradicionalne medicine u Dietpharmu nadopunju-jemo najnovijim znanstvenim spoznajama iproizvodimo prirodne lijekove, vitamine i minera-le, proizvode s lje-kovitim biljem te do-datke prehrani.

  Ime Dietpharm je tije-kom godina postalosinonim za zdravinain ivota i osobnubrigu za zdravlje. Cen-travit R, Magnezij 300 R +C, Kondroin forte R, Omega3, Koprivit R, Bio C-500 R samo su neki od naihproizvoda koje smo proizveli po paljivo odabranimrecepturama i najsuvremenijim tehnolokim pri-stupom s jedinstvenim ciljem zatite i unaprjeenjaVaeg zdravlja! Sigurni smo da ste prepoznali nauvrijednost i kvalitetu i da je bar jedan ili vie Diet-pharmovih proizvoda dio Vae kune ljekarne.

  U elji da s Vama - naim vjernim kupcima - ostva-rimo to kvalitetniji kontakt, proirili smo svojedjelovanje novim projektom pod nazivom - DIETPHARM KLUB ZDRAVLJA.

  elja nam je da Vam pomou itavog niza razli-itih aktivnosti uinimo dostupnijim naa znanja,

  iskustva i informacije te da ostvarimo zajedniki cilj- cjeloviti pristup zatiti i unaprjeenju zdravlja.

  Za pristupanje Klubu potrebno je poslati osobnepodatke (ime i prezime, adresu, broj telefona/mo-bitela, e-mail adresu i datum roenja). Kao potvrdulanstva dobit ete identifikacijsku karticu KLUBAZDRAVLJA kojom moete ostvariti mnoge pogod-nosti.

  Ukoliko elite postati lan/lanica DIETPHARMKLUBA ZDRAVLJA molimo Vas da popunitesljedeu pristupnicu te je poaljete na adresu:

  DIETPHARMObrtnika 37

  10437 Rakitje, Zagreb.

  Nakon primitka poslat emo Vam lanskuiskaznicu i Pravila DIETPHARM KLUBA ZDRAVLJAi poklon Dietpharm proizvod.

  Podrobnije informacije o DIETPHARM KLUBUZDRAVLJA potraite na www.dietpharm.hr ili nazovite telefon 01/3335 604

  lanstvo u KLUBU ZDRAVLJA pruit e Vammogunost da ostvarite brojne pogodnosti: Primanje besplatnih proizvoda ili njihovih

  uzoraka

  Sudjelovanje u nagradnom programukupovinom Dietpharm proizvoda - NAGRADNO BODOVANJE

  Obavijest o novitetima i redovno primanje edukativnih materijala

  Mogunost povoljnije kupnje proizvoda prilikom akcijskih prodaja, organiziranjih samo za lanove DKZ

  Sudjelovanje u zdravstvenim i edukativnim radionicama te na prigodno organiziranim mjerenjima (npr. krvnog tlaka, gustoe kostiju, eera u krvi..)

  Mogunost specijalistikih pregleda po povoljnijim cijenama kod izabranih lijenikih ordinacija i poliklinika - Partneri DKZ

  Sudjelovanje u nagradnim igrama namijenjenim iskljuivo lanovima DKZ

  Zdravljeje jedinaglavnicavrijedna

  ulaganja!

  Dietpharm Klub zdravljaznanje za zdravlje

  najiu sirovinu vrhunsku tehnologiju snano ime

  Danas odgovoriti potrebama za ouvanjem zdravljaznai ugraditi:

  PROVJERITE - MI IMAMO TO SVE!

 • Partneri DietpharmKluba zdravlja

  Prevencijom do zdravlja

  Specijalistika dermatoveneroloka ordinacijaJasminka Bili, dr.med. specijalist dermatovenerologVaradin, Vidoveka 59Tel./Fax: 042/261 800e-mail: [email protected]

  Ordinacija je utemeljena 1999. pod vodstvom Jas-minke Bili, dr.med. U sklopu ordinacije pruaju seusluge prevencije, dijagnostike i lijeenja konih ispolnih bolesti. Uz to na raspolaganju je irokapaleta kozmetolokih usluga i laserskih tretmana.

  POLIKLINIKA ORLANDO Klaieva 8, 10000 Zagrebwww.poliklinika-orlando.hrTel.: 01/4826 175Fax: 01/4828 937Radno vrijeme:ponedjeljak - petak08.30 - 20.00 sati

  Poliklinika je specijalizirana za otorinolaringologiju, cervikofacijalnu kirurgiju,anesteziologiju, lijeenje boli, estetsku medicinu, centar za vene i mezoterapiju.Poliklinika Orlando je dobar izbor, odgovor na potrebe modernog ovjeka. Otori-nolaringologija i anesteziologija, potpomognute mezoterapijom i suvremenom galenikom, Polikliniku Or-lando, angairaju u rjeavanju problema stvarnosti - brzom lijeenju boli i otklanjanju straha od neuspjeha,boljitku zdravlja poslovnih ljudi, zdravstvenih problema starijih, njihovom boljem izgledu.Poliklinika Orlando zastupa shvaanje: starenje je mudrost, mladost je stjecanje iskustva, urbana kulturausklaenost iskustva i mladosti. Zdravlje i dobar izgled naa je misija.

  POLIKLINIKA STELA - medicinsko-biokemijski laboratorij

  Prijepoljska 19B, 10000 ZagrebTel.: 01/2993 595www.poliklinika-stela.hr Radno vrijeme laboratorija:ponedjeljak - petak 07.00 - 20.00 satisubota 08.00 - 12.00 sati

  Uz struno osoblje, najmodernije ureaje za analizui laboratorijske pretrage, te ugodan ambijent, paci-jentima je omogueno da na najkvalitetniji nain vode

  brigu o svojem zdravlju. Sve na jednommjestu, bez nepotrebne birokracije, te nizomdrugih pogodnosti Poliklinika Stela je pri-lagoena potrebama i mogunostima pa-cijenata. Uz savjete i poseban tretmanprema svakom pacijentu, u medicinsko-

  biokemijskom laboratoriju mogue je obavitipreko 200 analiza i laboratorijskih pretraga;

  biokemijske pretrage, funkcionalni testovi, hema-toloke pretrage, analize hormona, imunokemijskepretrage, koagulacijske pretrage, pretrage stolice, tu-morski biljezi, urin

  LJEILITE ISTARSKE TOPLICESv. Stjepana 60, 52427 LivadeTel.: 052/603 000e-mail: [email protected]

  Izvor ljekovite vode Sv. Stjepan poznat je po visoko sumpornoj optimalno ra-dioaktivnoj i toploj vodi punoj minerala (13 vrsta) za koju je znanstveno i u praksidokazano da pospjeuje lijeenje kroninih reumatskih bolesti, dermatolokihbolesti, bolesti gornjih dinih puteva, ginekolokih bolesti i postoperativnu reha-bilitaciju.

  Fango - ljekovito blatoNjegovo osnovno djelovanje je termiko, uvjetovano toplin-skim svojstvima peloida i kemijsko zbogdjelovanja sumpora i ostalih minerala.Metode fizikalne terapije

  - hidroterapija- termoterapija- kinezioterapija

  Tretmani ljepote, zabava, izleti, sport.

  - elektroterapija- masae- inhalacije

  MEDICINSKE USLUGE- lijeenje konih i spolnih bolesti - lijeenje bolesti vlasita - lijeenja akni - uklanjanje bradavica - dermatoskopija - lijeenje proirenih vena - sklerozacija vena i lasersko uklanjanje venektazija

  - uklanjanje benignih konih izraslina

  KOZMETOLOGIJA I ESTETSKA DERMTOLOGIJA- nekirurki lifting lica - mikrodermoabrazija - njega koe ultrazvukom - specifina njega i terapija koe lica (koe oteenesuncem, suhe i dehidrirane koe, aknaste koe,koe sklone crvenilu i proirenim kapilarama) - klasini kozmetiki tretmani ienja lica - depilacije

  LASERI- Nd:YAG - ER:YAG - uklanjanje dlaica - uklanjanje kapilara (teleangiektazija i venektazija) - uklanjenje bora - skin resurfacing - uklanjanje starakih pjega - laserski piling - uklanjenje oiljaka - uklanjanje tamnih mrlja

  lanoviKluba zdravljaostvaruju popustod 20% na usluge PoliklinikeOrlando!

  lanoviKluba zdravljaostvaruju popustod 10% na usluge OrdinacijeBili!

  lanoviKluba zdravljaostvaruju popustod 10% na usluge PoliklinikeStela!

  Partneri Dietpharm Kluba zdravlja

  lanoviKluba zdravljaostvaruju popustod 10% na usluge ljeilita IstarskeToplice!

 • Partneri Dietpharm Kluba zdravlja

  Prevencijom do zdravlja

  POLIKLINIKA SIMBEXZagreb, Koranska 16,Tel.: 01/6170 034e-mail: [email protected]

  Prua usluge prevencije, dijagnostike i li-jeenja.

  Na raspolaganju Vam je struni tim lijenika:urolog, ginekolog, internist-hematolog, kardiolog i ostalisuradnici lijenici za kompletnu dijagnostiku.

  Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, etvrtak, petak 09.00 - 17.00 satisrijeda 12.00 - 20.00 sati

  POLIKLINIKA DR. ZORA PROFOZIZagreb, Trnje, Bosutska 19

  Tel.: 01/6112 501 e-mail: [email protected]

  Poliklinika se bavi specijalistiko-konzilijarnomzdravstvenom zatitom iz podruja: medicinskemikrobiologije s parazitologijom, ginekologije,

  interne medicine, urologije i medicine rada.

  Radno vrijeme: 08.00 - 17.00 sati ili po dogovoru

  CENTAR AKUPUNKTURE I HOMEOPATIJEZagreb, P. Radia 17/1Tel.: 01/4830 937 e-mail: [email protected]

  Smjeten u samom srcu Zagreba, Centar prua razliite usluge:laser i elektro-akupunkture, trajne iglice za akupunkturu, tretmancelulita i medicinske kozmetike, homeopatske medicine te druge us-luge.

  Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak 09.00 - 18.00 satiutorak i etvrtak 09.00 - 12.00 sati

  MEDICO osiguranje zagrebPOLIKLINIKA MEDICORijeka, Metrovieva 2Tel.: 051/263 109; 051/263 991

  Poliklinika Medico je najvea privatna poliklinika u Rijeci. Bavi se preventivnim, sistematskim i kon-trolnim pregledima iz podruja: ginekologije, dermatovenerologije, otorinolaringologije (ORL),oftalmologije, neurologije, ortopedije, kirurgije, urologije, interne medicine te prua laboratorijskeusluge.

  Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07.30 - 21.00 satisubota 07.30 - 13.00 sati

  Ordinacija za ultrazvunu dijagnostiku i dijagnostiku bolesti dojke Nenad Kos, mr. sci. dr. med. Velika Gorica, V. Majera 9 Tel.: 01/6213 095 e-mail: [email protected]

  Osnovana jo 1990.g. ordinacija dr. Kosa jedna je od prvih koja prua kompletnu UZV i rentgensku dijagnos-tiku cijelog tijela: UZV titnjae, UZV i mamografija dojke, denzitometrija, endorektalni pregled prostate, UZV testisate Doppler perifernih krvnih ila.

  Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda i etvrtak 14.00 - 20.00 satipetak 08.00 - 14.00 sati

  lanoviKluba zdravljaostvaruju popustod 20% na usluge PoliklinikeSimbex!

  lanoviKluba zdravljaostvaruju popustod 20% na usluge savljetovalitaXE&DA!

  Zalanove Klubazdravlja posebnipaketi pretragapo povoljnimcijenama!

  lanoviKluba zdravljaostvaruju popustod 20% na usluge Centra!

  lanoviKluba zdravljaostvaruju popustod 10% na usluge PoliklinikeMedico!

  lanoviKluba zdravljaostvaruju popustod 20% na usluge OrdinacijeKos!

  XE&DASAVJETOVALITE ZA REUMATOLOGIJU I FIZIKALNU MEDICINURibnjak 36, ZagrebTel.: 01/4920 011, 01/4817 593 Fax: 01/4920 011e-mail: [email protected]

  Savjetovalite se bavi konzilijarnim i preventivnim djelovanjem izpodruja fizikalne medicine i reumatologije. Struni voditelj:prim. mr. sci. Ksenija Berdnik-Gortan, dr. med., specijalistfizikalne medicine, reumatolog, balneolog.

  Radno vrijeme: po dogovoru

 • Partneri DietpharmKluba zdravlja

  Partneri Dietpharm Kluba zdravlja

  Prevencijom do zdravlja

  SKIN CENTARNova cesta 76, ZagrebTel.: 01/3012 612www.centar-skin.hr

  Centar Skin je medicinsko - kozmetiki centar koji svoj radtemelji na vrhunskoj IPL tehnologiji koja je najbolje rjeenjeza trajno uklanjanje dlaica, kapilara, mrlja, akni i pho-torejuvinacije. Kada su u pitanju dlaice, novo rjeenjeza svjetle dlake dolazi u obliku Ultrazvuka i specijalnekozmetike iz linije Fuhlendorf Perfect Beauty.

  Osim ove svjetlosne tehnologije, u Centar Skin koristimoi mikrodermoabraziju - izvrsnu metodu za uklanjanjeoiljaka, akni, bora, strija te za osvjeavanje neiste koelica. Kao izvrsna dopuna ovom tret-manu su AFAs kiseline.

  Tretmani mravljenja, obliko-vanja figure te uklanjanje celulita izvode se uz pomo nekoliko tehnologija.Najnovija metoda je Derma Art System, aparat koji je svojim funkcijamaozbiljno zaprijetio neumoljivom celulitu, Slomo Vital te Presoterapija uslubi oblikovanja eljene figure, poticanja cirkulacije te uklanjanja celulitatoplo-hladnim zavojima u kombinaciji sa bioelektrostimulacijom.

  Poliklinika za fizikalnu medi-cinu i rehabilitaciju Dr. UGAJKrianieva 13, ZagrebTel.: 01/455 8955

  Radno vrijeme:radnim danom od 08.00 - 21.00 satisubota od 08.00 - 16.00 sati

  Poliklinika za fizikalnu med-icinu i rehabilitaciju Dr.ugaj osnovana je

  1999. godine. Bavimo se lijeenjem bolesti sustava za pokretanje (de-generativne bolesti kraljenice i zglobova, reumatska oboljenja, sportskepovrede, rehabilitacija nakon operativnih zahvata i sl.) te rehabilitaci-jom kod neurolokih oboljenja.

  Poliklinika je opremljena i dijagnostikim ultrazvukom te aparatom za den-zitometriju (mjerenje gustoe kosti) te najmodernijim aparatima za fizikalnu ter-apiju (elektroterapija, terapija ultrazvukom, laserom, magnetoterapija), veliku vanost u naem raduima i kinezioterapija. Provoenje fizikalne terapije u naoj Ustanovi je individualno.

  Uz lijenika specijalistu u naem timu je i 7 viih fizioterapeuta.

  lanoviKluba zdravljaostvaruju popustod 15% na usluge PoliklinikeDr. ugaj!

  POLIKLINIKA NOLAFolnegovieva 1c, ZagrebTel.: 01/4619 191www.poliklinika-nola.hr

  Poliklinika Nola osnovana je 1995. godine, da bi danasizrasla u najsuvremeniji centar koji ima dvije osnovne djelat-nosti; dermatologiju s estetskom dermatologijom te kirurgiju snaglaskom na onkoloku problematiku. U poliklinici se mogu izvriti i ginekoloki, otorinolaringoloki,uroloki, gastroenteroloki i nefroloki pregledi u suradnji svrhunskim vanjskim suradnicima. Poliklinika je opremljena najsuvremenijimureajima za razliite vrste pretraga teprua najvie medicinske standarde.

  Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 08.00 - 20.00 sati

  lanoviKluba zdravljaostvaruju popustod 10% na usluge PoliklinikeNola!*

  lanoviKluba zdravljaostvaruju popustod 10% na usluge Skin centra!

  *popust se iskljuivo odnosi na dermatoloke i kirurke usluge

 • Novo iz Dietpharma

  Prevencijom do zdravlja

  19

  Novo izDietpharma

  Espresso greenkapsuleza mravljenje

  Espresso green je dekofeinizirani ekstrakt zrna zelene kave ija je uinkovitost potvrena klinikimstudijama. Glavni aktivni sastojak je klorogenina kiselina. Prenjem kave unitavaju se mnogi ko-risni sastojci koji se nalaze u zelenom zrnu, posebno klorogenina kiselina iji se sadraj na tajnain smanjuje i do 70%. Smatra se da ekstrakt zelene kave, odnosno aktivni sastojak kloro-genina kiselina, ograniava otputanje glukoze u cirkulaciju. Time se poveava sagorjevanjemasti kao izvora energije te dolazi do posljedinog gubitka masnog tkiva.

  Espresso green znaajno smanjuje tjelesnu teinu te poveava udio miinog tkiva u tijelu. To po-voljno utjee na smanjenje indeksa tjelesne mase (BMI) te doprinosi pravilnom oblikovanju tijela.

  Silimarin Artiokakapsuleza bolju funkciju jetre

  Silimarin Artioka kapsule sadre 200 mg silimarina i 100 mg suhog ekstrakta lista artioke, idealnu kombinaciju biljaka za prirodno obnavljanje i zatitu jetre.

  Silimarin je snaan antioksidans koji titi i pomae obnovu stanica jetre. Artioka dodatno titijetru jer pospjeuje izluivanje ui to potie prirodnu probavu namirnica bogatih masnoama.Vitamin E, cink, selen, kao snani antioksidansi dodatno pojaavaju zatitni uinak silimarina i ar-tioke.

  Silimarin Artioka kapsule posebno se preporuuju kod poveanog uzimanja lijekova, neredovite inepravilne prehrane te kod poveanog konzumiranja alkohola. Savjetujemo ga i kod ciroze jetre,masne degeneracije jetre te upalnih bolesti jetre razliitog porijekla.

  Refemin R pluskapsuleprirodna pomo enama u menopauzi

  Refemin R plus kapsule su posebno formulirana kombinacija ekstrakta podanka biljke Cimicifugaracemosa, ekstrakta korijena biljke Valeriana i ekstrakta lista biljke Melisa.

  Cimicifuga racemosa potie blagu i postupnu regulaciju hormonalne ravnotee, te tako ima povo-ljan uinak na karakteristine simptome menopauze (navale vruine, pojaano znojenje, pad li-bida..). Valerijana i matinjak, kako u tradicionalnoj tako i u suvremenoj medicini, upotrebljavajuse za ublaavanje i smanjenje podraljivosti ivanog sustava. Za razliku od Refemin R kapsula,Refemin R plus kapsule e dodatno ublaiti stres i nemir koji prati mnoge ene kroz razdobljemenopauze.

 • Napad migrene satoji se od etiri(ili tri) faze: prodromalna faza,

  (faza aure), faza glavobolje i za-vrna faza.

  Doc.dr. Vanja Bai Kes, Prof.dr. Vida DemarinKlinika za neurologiju, KB Sestre milosrdnice, Zagreb

  bija), glasni zvukovi (fonofobija), a ponekad imirisi (osmofobija).U zavrnoj ili postdromalnoj fazi veinabolesnika osjea se iscrpljeno i umorno. Meu-tim, neki bolesnici se nakon napada osjeajuizuzetno dobro, povienog su raspoloenja imogu biti izuzetno kreativni.

  DijagnozaU Hrvatskoj se glavoboljom bave neurolozi. Unekim Klinikama postoje specijalizirane ambu-lante za glavobolju. Iskusan neurolog dijag-nozu migrene postavlja na temelju klinike slikei povijesti bolesti. Dijagnostiki kriteriji za mi-grenu bez aure su: barem 5 glavobolja kojetraju izmeu 4 i 72 sata i imaju barem dvoje odslijedeeg: jednostrana, pulzirajui karakter,umjeren do jak karakter bolova, pogoranje sfizikom aktivnosti. Za vrijeme glavobolje morabiti prisutna munina i povraanje i/ili fotofobijai fonofobija.U dijagnostikoj obradi glavobolje koriste se sni-manje glave (kompjutorska tomografija, CT imagnetska rezonancija mozga, MR), snimanjekrvnih ila glave i vrata (doppler), snimanjemodane aktivnosti (elektroencefalogram, EEG).Rendgenskim snimanjem kostiju glave, vrata ilidrugih dijelova tijela moe se primjerice, otkritipostoje li degenerativne promjene kraljenice,artritike promjene na zglobovima itd. Vrlo jevano voenje dnevnika o glavobolji, u koji seunose podaci o uestalosti, trajanju i jaini na-padaja, mjestu i prirodi boli te o popratnimtegobama (munina, osjetljivost na buku i

  MigrenaTema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  20

  Magnezij kompleks tablete za vakanje

  optimalna kombinacija magnezija, vitamina B1, vitaminaB6, vitmina B12, folne kiseline prua pomo kod zatitesrca i krvnih ila, kod oputanja bolnih greva miia,

  stresa i napetosti te kod opstipacije i garavice.

  U Hrvatskoj od migrene pati oko400.000 osoba.

  Migrena je najdue poznata i najea do-broudna, ponavljajua, pulsirajua gla-vobolja najee u jednoj polovici glave.

  Vani imbenici u nastanku migrene su prehrana,stres, umor, nain ivljenja, hormoni, vremenskiuvjeti, a dio migrena uzrokovan je i genetski.

  Uestalost migrene, osim o dobi, ovisi i o spolu- ene pate od migrene ee nego mukarci.Migrena je ea u gradskim nego u seoskimsredinama, te u osoba ije zanimanje zahtijevaboravak u zatvorenim prostorijama, dugotrajnosjedenje, psihiki napor i jaku koncentraciju. Mehanizam nastanka migrene nije u potpunostijasan. U nastanku migrenske glavobolje su-djeluju najmanje tri mehanizma. To su proirenjekrvnih ila vrata i glave, zatim upalne promjeneivaca koji obavijaju krvne ile glave i vrata tesmanjeno sprjeavanje prijenosa bolnih impulsas periferije u centre za bol u mozgu.

  Klinika slikaNajei oblici migrene su migrena bezaure (zvana i obina migrena) i migrena saurom (zvana i klasina migrena).

  Nagovjetavajui stadij ili prodromalnafaza javlja se satima ili danima prije nastupaglavobolje. Obiljeavaju je promjeneraspoloenja (depresija, euforija), hiperaktivnost,preosjetljivost, unutarnji nemir, oslabljena kon-centracija, pospanost, zijevanje, osjeaj stezanjau vratu, gubitak apetita ili pojaana elja za hra-nom, pojaana e, poremeaji probave (pro-ljev ili opstipacija), uestalo mokrenje. Nakonprodromalne faze javlja se aura. Aura jeskupina simptoma koja se javlja obino izmeupet i trideset minuta prije napadaja glavobolje.Ti su simptomi svjetlucajue cik-cak crtice ispredoiju, nedostatak vidnog polja, trnci u rukama ililicu i smetnje govora.Slijedea faza je glavobolja koja traje od 4 do72 sata, a lokalizirana je obino u jednoj straniglave pulzirajueg je karaktera, pri naprezanjuse pojaava, srednje je jakog do izrazito jakogintenziteta. Bol je redovito praena muninom ipovraanjem, a pogoravaju je svjetlost (fotofo-

 • svijetlo). Vano je unijeti podatak o moguim pokretaima migrene (tjelesna ak-tivnost, okolada, crno vino).

  LijeenjeU lijeenju migrene primjenjuju se nefarmakoloki postupci, te farmakolokolijeenje. U farmakoterapiji migrene razlikuje se lijeenje akutnog napada i pre-ventivno lijeenje.Nefaramkoloki postupci obuhvaaju identifikaciju i izbjegavanje provocirajuihimbenika napada kao to su crno vino, okolada, neke vrste sira, neki mirisi,gladovanje, poremeaji spavanja, stres.

  Terapija akutnog napadaOpenito potrebno je primijeniti odgovarajuu dozu lijeka to ranije nakonpoetka napada. Nesteroidni antiupalni lijekovi su uinkoviti u mnogih bolesnikas blagim ili srednje tekim napadina. Veina nedijagnosticiranih migreniara sesama lijei kombiniranim analgeticima koji se mogu dobiti bez recepta.

  5-HT1 agonistiU tu skupinu lijekova ubrajamo ergotamin i dihidroergotamin, te triptani. Nahrvatskom tritu postoje tri vrste triptana. Pojedini triptani imaju slian far-makoloki profil, a razlikuju se u nainima primjene, dozi i klinikoj uinkovitosti.Kod nekih bolesnika zbog jakog povraanja nije mogue postii uinak table-tama (jer ih bolesnici povrate), pa je potrebno primjeniti nazalni sprej, supkutanuinjekciju ili tablete topive u ustima.Na hrvatskom tritu dostupni su: sumatriptan u tabletama (50 mg), supkutaniminjekcijama (6mg) i nazalnom spreju (20 mg), zolmitriptan u tabletama (2,5 mg)i rizatriptan u tabletama (10 mg) i u ustima topivim tabletama.

  Nuspojave triptana su relativno blage: crvenilo lica, trnjenja lica i vrata, osjeajvruine, pospanost, munina i povraanje. Rijetke, no znatno neugodnije nus-pojave triptana su osjeaj bola ili stezanja u grudima ili vratu, oteano disanje,tahikardija, edem kapaka ili lica, osip, promjene u otrini vida. Ove nuspojavenisu povezane s elektrokardiografskim promjenama, i nisu prouzroene ko-ronarnom vazokostrikcijom. Triptani mogu rijetko dovesti do konstrikcije krvnihila srca, ali je ta pojava vrlo kratkog trajanja. Stoga je potrebno u svihbolesnika prije prve primjene triptana provjeriti nazonost imbenika rizika zakrvoilne bolesti.

  Preventivno lijeenje migrene Preporua se zapoeti preventivno lijeenje migrene ako se mjeseno javlja vieod 3 napada, napadi traju due od 48 sati, napadi se ne mogu adekvatnolijeiti akutnom terapijom, nuspojave akutne terapije su nepodnoljive ili su mi-

  grenski napadaji dugotrajni s izraenim popratnim tegobama.Cilj preventivne terapije je smanjiti uestalost napadaja i

  njihovu teinu. Pri tome je bitno bolesniku objasniti dase na uinak terapije mora ekati i due od 6tjedana. U preventivnom lijeenju migrene se s naj-vie uinkovitosti primjenjuju beta blokatori; pro-pranolol i timolol, antidepresiv amitriptilin iantiepileptici; gabapentin i valproat.

  Osim lijekova koji su uinkoviti u lijeenju migrenskeglavobolje sve ee se primjenjuje i akupunktura.

  Akupunktura je drevni kineski postupak s po-mou tankih igala koje se zabadaju u tonoodreene toke na koi. rezultati brojnih studijasu pokazali veliku uinkovitost akupunkture u

  lijeenju glavobolje akupunkturom.

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

 • Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  22

  Mr. Sci. Dr. Ksenija Berdnik - GortanSpecijalista fizijatar-reumatologXE&DA savjetovalite za reumatologiju i fizikalnu medicinu

  Pitanja za strunjaka:REUMATOLOGLOG

  Pitanje: Imam 48 godina, bolujem od reumatoidnog artritisa ve 12 go-dina. Troila sam antireumatike i kortikosteroide , te koristilafizikalnu terapiju ambulantno i u dva navrata u toplicama. Stanjeje bez veeg poboljanja mada redovito odlazim reumatologu. i-tala sam o primjeni biolokih lijekova, pa Vas molim da mikaete vie o njihovom djelovanju i primjeni s obzirom da sestanje moje bolesti u posljednja 4 mjeseca pogoralo. Da li ihmogu poeti troiti, koliko dugo i kako ih mogu nabaviti?

  Zvjezdana iz Kutine

  Odgovor:U lijeenju reumatoidnog artritisa cilj nam je suzbiti upalu i time zaus-taviti neminovno oteenje zglobova. Vi oito na dosadanju terapiju nereagirate zadovoljavajue to je rezultiralo pogoranjem bolesti. Zbogovakvog tijeka bolesti u bolesnika, a od prije desetak godina, primjenju-je se skupina biolokih lijekova. To su lijekovi koji se proizvode indus-trijski, a djeluju protiv odreenih kemijskih tvari u organizmu, a koje suuzrokovale upalu (citokin TNF). Radi se o 4 skupine lijekova od kojih suu nas odobreni tzv. anti-TNF lijekovi. Iste propisuju reumatolozi, speci-jalisti fizijatri i internisti, a odobrava ih bolniko povjerenstvo. Danas sejo ne zna tono koliko dugo se mogu primjenjivati, a poinju se uvoditiu terapiju ukoliko se nakon godinu dana od postavljene dijagnoze iprovedene standardne terapije objektivno ne postie poboljanje. Vanoje napomenuti da ukoliko nakon 3 mjeseca nema poboljanja u terapijibiolokim lijekovima uvodi se drugi iz iste skupine ili pak druge skupine.Dakle, preporuujem Vam da u dogovoru sa Vaim reumatologomuvedete promjenu u Vau standardnu terapiju.

  Pitanje: Bolujem od bronhijalne astme i troim kortikosteroide, a utvrenomi je da bolujem od osteoporoze. Imam 52 godine, slubenik sampo zanimanju. Koja je terapija osteoporoze u mukaraca?

  Darko iz Zagreba

  Odgovor:U 16% do 18% sluajeva u mukaraca uzrok nastanka osteoporoze suupotreba kortikosteroida, jer potiu osteoklaste a inhibiraju osteoblaste.To znai da kortikosteroidi smanjuju reapsorpciju kalcija u bubregu i takopoveavaju gubitak kalcija. Osteoporoza se utvruje UZV metodom ko-jom dobivamo podatke o kvaliteti kosti a mjeri se na petnoj kosti (buduida je dostupnija i sadri 90% spuvaste kosti). Potom odreujemo bilje-ge kotane pregradnje dok se biopsija kosti rijetko primjenjuje. to sepak lijeenja tie, potrebno je svakodnevno unijeti 1000 do 1500 mgkalcija, vitamin B 800 IU, paratiroidni hormon (povremena primjena) tebisfosfonati. Samo bih zakljuila da zbog vee uestalosti osteoporozeu ena, nepravedno je podcijenjen problem osteoporoze u mukaraca.

  Pitanje: Po zanimanju sam slubenik, radim preteno sjedei posao iimam 38 godina. Imam este kriobolje radi kojih troim lijeko-ve protiv bolova, a prije dvije godine ila sam na fizikalnu terapijubez veeg poboljanja. to mi je initi da bih sprijeila takvetegobe?

  Odgovor:Preporuujem tjelesnu aktivnost svakodnevno, a koju moete provoditine samo kod kue nego i na poslu, jednostavno bilo na kojem mjestu.Kretnje je potrebno izvoditi pravilno (npr. dizanje predmeta bez savijanjalea). To ete initi savinutim koljenima, napinjanjem trbunih miia uzsputanje do razine predmeta. Preporuujem noenje niskih potpetica do5 cm, sjedenje na stolici s visokim naslonom to moete uiniti stavlja-njem jastuia koji e poduprijeti donji dio lea. Provodite vjebe is-tezanja i stabilizacije kraljenice koje ete nauiti po preporuci fizijatarai nadzor fizioterapeuta. Spavajte na tvrem ortopedskom leaju kojie pomoi Vaoj kraljenici da bude u ravnom poloaju. S obzirom daradite sjedei poloaj preporuujem ee, krae prekide u smislu et-nje i uspinjanje stepenicama.

 • Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  Pitanje: Bolujem od povienog krvnog tlaka i redovito po preporuci specijaliste in-ternista troim lijekove za hipertenziju. Zanima me kojom vrstom tjelesneaktivnosti da se bavim kao bi smanjio rizik nastanka modanog udara?

  Ivan iz Osijeka

  Odgovor:Na 5. Svjetskom krongresu u Kanadi doneene su preporuke namijenjene kakozdravim tako i bolesnim osobama radi smanjenje mogunosti nastanka modanogudara. To su:

  60 minuta na dan lagana tjelesna aktivnost ili

  30 do 60 minuta umjerene tjelesne aktivnosti ili

  20 do 30 minuta dnevno intenzivne tjelesne aktivnosti.

  Pritom treba voditi brigu da se starijim osobama preporuuje tjelesna aktivnost 30do 60 minuta. to se pak tie mladih osoba u smislu prevencije, preporuka je poe-tak tjelesne aktivnosti ve u dobi od 6 do 19 godina.

  Preporuuje se tranje, plivanje, vonja biciklom. Tjelesnu aktivnost treba poetipostupno poveanjem vremena za po 5 minuta vodei pri tome brigu o pulsu naruci.

  Pitanje: Imam 56 godina i bolujem od gihta 15 godina. Dijete se pridravam ko-liko mogu s obzirom da radim u graevinarstvu. Zanima me kakva jeprognoza moje bolesti. Troim Indometacin, a inae sam zdrav. Krvni tlakje povremeno povien. Od lijenika sam dobio popis bezpurinskih namir-nica.

  Darko iz Koprivnice

  Odgovor:Prognoza gihta je dobra uz pravilnu prehranu. Alkaliziranje mokrae se moepostii sokovima npr. naraninim sokom, sodom bikarbonom (uz oprez zbogstvaranja bubrenih kamenaca). Treba smanjiti konzumaciju alkohola te opreznokoristiti lijekove koji poveavaju diurezu. Zbog povienog krvnog tlaka opreznijetroite diuretike i manje piti vode!

  Pitanje: Vegetarijanka sam ve deset godina, 42 su mi godine i bolujem od os-teopenije. Zanima me koje namirnice moram ukljuiti u prehranu a kojesu bogate kalcijem.

  Vanja iz Zagreba

  Odgovor:Namirnice bogate kalcijem su brokula, tofu, repa, maslaak i sojino mlijeko. Pre-poruujem napitke od rie i vone sokove obogaene vitaminima. Takoer i grah,kelj, kruh, tjesteninu, bademe i sezamove sjemenke. Budui da kao dosljedna vege-tarijanka dnevno zasigurno jedete velike koliine povra i itarica, zbog ovakvogunosa dijetalnih vlakana dolazi do znatnog gubitka kalcija. Iz tog razloga pred-laem da povremeno unosite kalcij kao dodatak Vaoj prehrani. Uzmite Calcium600 umee tablete koje su ba namijenjene u prevenciji osteoporoze i kod sma-njenog unosa kalcija hranom.

 • Mezoterapija se preporuasvima koji nisu skloni uzimati

  lijekove per os, ili im je tozabranjeno radi razliitih bolesti

  unutarnjih organa.

  Dr. Sanja Toljanspec. anesteziologPoliklinika Orlando, Zagreb

  Mezoterapija- poticaj brem ozdravljenju

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  24

  U Francuskoj, pedesetih godina XX sto-ljea, dr. Michele Pistor je zapoeoprimjenjivati metodu lijeenja kojom jemale koliine lijeka davao u blizinuoboljelog organa, te time poticao breozdravljenje.

  Prvi njegov pacijent, koji je naglo obolio odgluhoe, nakon koktela lijekova koje mu je dr.Pistor aplicirao neposredno oko uha, mogao jedobro uti. Metodu je prema mezodermu, dijeluiz kojeg nastaju vezivna tkiva, nazvaomezoterapija.

  Od tada je mezoterapija polako osvojila cijeluEuropu i obje Amerike, zbog svoje jednos-tavnosti, nekodljivosti i uinkovitosti. Jednos-tavna metoda, koja ravnopravno kombinira itradicionalne i homeopatske lijekove, kako bi iznjih izvukla maksimalni uinak uz minimalnenuspojave, koristi se za lijeenje razliitih pore-meaja u tijelu.

  Naa jetra nije kanta za otpatke, da ju zatr-pavamo raznim kemikalijama. esto su tvarikoje u jetri nastaju razgradnjom pojedinihlijekova itekako opasnije od njih samih. Kodmezoterapije, daje se samo jedan dio uobia-jene doze, u blizini mjesta poremeaja i tosamo jedanput tjedno. Garancija da je mezote-rapija itekako uspjena metoda je vie desetakatisua lijenika koji metodu prakticiraju svako-

  dnevno. Mnogi sportski klubovi imaju svojelijenike mezoterapeute, jer nema bolje metodeod mezoterapije u svim akutnim bolnim sta-njima.

  Ako Vas mui problem boli bilo gdje u tijelu, naj-ee se rjeava uzimanjem tablete, koja prolazikroz usta, jednjak, eludac, metabolizira se ujetri, izluuje najee putem bubrega. Jedanmali dio dolazi do mjesta gdje je bol. Napro-tiv, mezoterapija se daje i djeluje samoondje gdje treba, i nema nuspojava.Njena prednost je da mala koliina lijeka, os-taje na pravom mjestu i djeluje ondje gdje to ioekujemo.

  Dananja moderna medicina tretira mezote-rapiju ravnopravno sa ostalim metodamalijeenja, i u nekim zemljama se izuava i usklopu medicinskog studija, npr. u Francuskoj.Njene prednosti su uvanje organa, kojenaroito dolazi do izraaja kod ljudi koji inaeuzimaju velike koliine lijekova radi razliitihporemeaja, te relativno rijetko apliciranje, utjednim ili mjesenim intervalima. to to znai?Na mezoterapiju ne treba dolaziti svakidan, nego jedanput tjedno, ili rjee, a daefekt bude jednak. Pogodno za sve koji imajuproblema s kretanjem ili su prezauzeti.

  Mezoterapija se primjenjuje u svimdobnim skupinama. Iako se upotrebljavaju

 • Jednostavna metoda, ini se, mo-gao bi ju primjenjivati bilo tko,

  ipak zahtjeva obrazovanoglijenika, koji e dobro procijeniti

  kada, to i da li lijek treba davati.

  Prevencijom do zdravlja

  male iglice, metodu podnose i djeca, jer jebezbolna, zbog posebnog naina aplikacije.

  A, zapravo nema dijela medicine gdjene pomae mezoterapija. U lijeenju kro-nine boli je superiorna, jer lijek djeluje lokalno,i ima produeno djelovanje. Mezoterapija po-mae takoer kod sanacije sportskih ozljeda,bolova u zglobovima i kraljenici, kodglavobolje i migrene. Psihiki poremeaji, kaonapadi panike i anksioznosti, dobro reagirajuna mezoterapiju jednom mjeseno. Nadutost,problemi sa peristaltikom, bolne menstruacije,problemi sa cirkulacijom, bolesti zubnog mesa,pojaano ispadanje kose, samo su neke od in-dikacija za mezoterapiju.

  Nadalje, tijekom godina, dolo se do saznanjada mezoterapiju moemo primjenjivatii u estetske svrhe, te se u zadnjih desetak

  godina, razvila posebna grana mezoterapije,estetska mezoterapija. Zahvaljujui saznanjimao tome to koi treba, to najvie gubi, mezote-rapijom se to moe i vratiti. Lokalno, podkou, vraaju se hijaluronska kiselina,vitamini, minerali aminokiseline, ota-paju se masti i zatee vezivo, sve samalim bezbolnim ubodima. Kod mezote-rapije smo u potpunosti sigurni da e lijek djelo-vati, jer smo ga stavili ispod koe.

  Naravno, ne radi se o jednokratnim tretmanima.Celulit nije nastao preko noi, pa preko noinee ni nestati. Za poetak treba napraviti 6 tret-mana u tjednim razmacima, a kasnije se u ovis-nosti o postignutim rezultatima mezoterapijanastavlja dvotjedno ili mjeseno. Za pomlai-vanje lica, mezolift, treba provesti 4 tretmana u4 mjeseca, i odravati postignuti svakih 6mjeseci. Strah od igle, najvea je prepreka, nomnoge pacijentice, upravo su se mezoterapijomodvikle takvog neosnovanog straha, jer oveigle zaista ne bole.

  Tretirati se mogu svi dijelovi tijela, a da neizostajete iz kole niti sa posla. ak i nakon tret-

  mana lica, moete nastaviti sa normalnim ak-tivnostima, bez straha da e se primjetiti oiljci.

  Jo jedna velika indikacija mezoterapije jeovisnost o puenju, od koje u Hrvatskojpati oko 25-30% ljudi. Jednim mezoterapijskimtretmanom, oko 75% pacijenata prestalo jepuiti, ili je drastino smanjilo broj cigareta.

  Mezoterapija je metoda koja koristi mudrostljudskog tijela da se samo regenerira, a ona muu tome samo pomae, dovodei mu potrebnesupstance, ali svakao nisu zanemarivi niti maliubodi. Djeluju stimulirajue i regenerirajue,pogotovo kada govorimo o estetskoj mezote-rapiji, jednoj od najuspjenijih grana estetskemedicine.

  U Hrvatskoj, metoda je relativno nova, ali vejako puno ljudi zna za nju i redovito je koristi.Mnoge ene svoju svjeinu odravaju mezo-liftom, jer nakon terapije izgledaju odmorno ada nitko niti ne primjeti da idu na pikanje. Upauzi za ruak, takoer se moe napraviti tret-man celulita, ali i bolna lea i ramena prou zasamo 15 minuta.

  Tema broja: Povien kolesterol

  25

 • Zatvor stolice je jedan od najeih gastrointestinalnih problema.Oko 30% ukupnog stanovnitva ima problem zatvora stolice.Uestalija je kod ena i ea kod osoba starije dobi.

  Opstipacija ili problem zatvora stolice odraava se rijetkim, neredovitim i nepot-punim pranjenjem debelog crijeva.

  Najei uzroci opstipacije:

  ignoriranje potrebe za pranjenjem crijeva

  nedovoljno uzimanje tekuine

  preskakanje obroka i nedovoljno vakanje hrane

  prehrana bazirana na gotovoj hrani i fast food hrani

  prehrana siromana dijetetskim vlaknima

  nedostatak fizike aktivnosti

  uzimanje odreenih vrsta lijekova

  oboljenja debelog crijeva i rektuma

  jai stres

  trudnoa - moe biti uzrokom opstipacije kao posljedice hormonalnih promjena ili zbog pritiska poveane maternice na crijeva

  OpstipacijaTema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  1. Nemojte potiskivati prirodni nagon za pranjenjem crijeva. ak i u stresnim situacijama ostavite za to dovoljno vremena.

  2. Za odravanje normalne tvrdoe stolice, dnevno trebate popiti barem 1,5 L tekuine. to vie tekuine pijete, to su bolji rezultati. Izbjegavajte zaslaene sokove, najbolji izbor je voda.

  3. Redovito uzimajte doruak: stimulirat ete pokretljivost crijeva i na taj nain potaknuti prirodne impulse pranjenja crijeva.

  4. Ukljuite dovoljno vlaknaste hrane u svoju prehranu. esto je to dovoljno za normalizaciju vae probave.

  5. Uzimajte tvari koje bubre kao npr. graak ili itarice.

  6. Pobrinite se da vaa prehrana bude ujednaena i raznovrsna, s pravilnim udjelom bjelanevina, ugljiko-hidrata i masti.

  7. Ne zaboravite tjelesnu aktivnost. Brzo hodanje, gimnasticiranje, vonja bicikla ili plivanje pomoi e vam u odravanju normalne crijevne funkcije.

  Kako izbjei opstipaciju:

 • Biljni laksativi danas su lijekoviprvog izbora u lijeenju opsti-

  pacije.

  Za ljude sklone opstipaciji ograniavanje hranekoja ne sadri ili sadri malo vlakana, kao toje sladoled, sir, meso kao i obraena hrana, jeod velike vanosti. Hrana s visokim udjelomvlakana (graak, itarice, mekinje, svjee voei povre kao paroge, prokulice, kupus, mrkva)pomae formiranju meke, voluminozne stolice.Uzimanje dovoljne koliine vode i drugihtekuina kao to su sokovi od voa i povra,juhe kao i dnevno vjebanje takoer mogu po-moi lijeenju i prevenciji opstipacije.

  Normalna stolica je po obliku formirana, adnevna koliina iznosi 120-140 grama. U slua-jevima kada je prolaz crijevnog sadraja us-poren, sluznica crijeva due upija vodu i stolicapostaje tvrda. Normalnim pranjenjemsmatramo raspon od 2-3 stolice na dando jedne u 3 dana. Zavrni dio crijeva (rek-tum) je inae prazan, a puni se neposrednoprije poetka pranjenja i to tzv. propulzivnomakcijom gornjeg dijela crijeva. Sama sluznicazavrnog dijela crijeva ima mnogo stanica kojelue sluz, tako da se ona moe primijetiti i ustolici ako se due zadrava u tom dijelu crije-va. Sam podraaj na pranjenje izaziva irenjezavrnog dijela crijeva uz pritisak na meicu,koji upotrebljavaju upravo pacijenti koji imajuproblema s pranjenjem crijeva.

  Probavni sustav sadri oko 100 ml plinova, ijisadraj varira (vodik, metan, duik, kisik, ugljik)ovisno o koliini progutanog zraka i plinovakoje proizvedu bakterije. Upravo je proizvodnjaplinova pod utjecajem bakterija razlog napuh-nutosti nakon obroka povra (npr. graha).

  Ako se opstipacija ipak dogodi, a dijetetskemjere ne pomau, treba pokuati s laksativima.

  Laksativi su preparati koji se redovito upotre-bljavaju, iako esto nekritino, pa se moe do-goditi i otrovanje lijekovima za ienje. Glavnisimptomi su bolovi u trbuhu uz povraanje, sla-bost, gubitak tjelesne teine, a mogu se javiti iporemeaji elektrolita u krvi.

  Obzirom na nain djelovanja, postoje razliitevrste: od onih koji djeluju putem podraaja naivani sustav crijeva, preko poveanja koliinetekuine u crijevu, iritirajui sluznicu crijeva,poveanjem mase crijevnog sadraja bubre-njem ili poveanjem crijevne kiselosti uzpopratno privlaenje vode.

  Jedna od najpoznatijih i najdulje primjenjivanihbiljaka s laksativnim djelovanjem je sena. U

  ljekovite svrhe koristi se Sennae folium (list sene)i Sennae fructus (plod sene), jer sadre znatanbroj komponenti koje potiu rad crijeva. Senapotie i izluivanje toksina koji izazivaju umori loe utjeu na ope zdravlje. Njezino djelo-vanje nastupa priblino 8 do 12 sati nakon uzi-manja, zato je pripravak na bazi sene dobrouzeti naveer prije spavanja, jer tijekom noidolazi do poticanja probavnih procesa,odnosno laksativnog uinka sljedee jutro.

  Sena se preporuuje prije svega u obliku ve go-tovih, standardiziranih farmaceutskih pripra-vaka, zbog mogunosti tonijeg i sigurnijegdoziranja te prilagoivanja doze specifinimpotrebama pojedinca.

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  27

  Pouzdano je djelotvoran: ljekovita biljna vrsta sena poznata kao aleksandrijska sena stoljeima se koristi za olakavanje tegoba opstipacije. Laksativni uinak se temelji na senozidima i njihovim aktivnim metabolitima to rezultira pranjenjem crijeva 6-12 sati nakon unoenja Purisana u organizam.

  Prirodan je: aktivni sastojci su prirodnog podrijetla (jedna vreica sadrava 400mg suhog ekstrakta ploda aleksandrijske sene).

  Praktino je pakiran: vreica od 5 g je pogodna za koritenje na putovanjima, izvan kue, u uredu.

  Jednostavan je za uporabu: jedna vreica se otapa u 1 dl hladne ili tople vode. Preporua se uzeti naveer.

  Kako Purisan moe pomoi?

 • Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  28

  Mr.sc. Petar Drvi, dr.med.specijalist otorinolaringolog i kirurg glave i vrataKB 'Sestre milosrdnice', Vinogradska 29, ZagrebE-mail: [email protected]

  Sluh je osjetilni modalitet koji omoguujepercepciju zvuka. Zvuk je frekvencijskopodruje valovitog gibanja zraka kojeljudsko uho moe uti.

  Zvuk iz ovjekove okoline se prenosi krozzvukovod i uzrokuje titranje bubnjia. Titranje se

  dalje prenosi preko lanca slunih koica dounutarnjeg uha gdje dolazi do pomicanja peri-limfatike tekuine u unutarnjem uhu i do po-draivanja osjetnih slunih stanica. Nakon to supodraene osjetne slune stanice dolazi do pret-varanja mehanike energije zvuka u elektriniimpuls koji se provodi putem slunog ivca domodane kore gdje nastaje svjesna percepcijazvuka.

  Oteenje sluha, prema stupnju teine, kree seod blage nagluhosti do potpune gluhoe.Osobe koje imaju oteenje sluha esto imajuporemeaj u govornoj komunikaciji, osobito uoteanim uvjetima sluanja, npr. pri pozadinskojbuci. Takoer, osobe s oteenim sluhom estoimaju um u uhu ili smetnje ravnotee. Veliki pos-

  Nagluhost

  Oteenje sluha moe bitiuroeno ili steeno, odnosno

  uzrokovano razliitimzaraznim bolestima,

  lijekovima, ozljedom ilibukom.

  totak ope populacije ima odreeni stupanjoteenja sluha, a uestalost oteenja sluhavarira prema pojedinim dobnim skupinama.Kod mlaih od 18 godina postotak oteenjasluha iznosi oko 2%, a kod starijih od 65 go-dina preko 30% populacije.

  Prema tipu oteenja sluha nagluhost moe bitiprovodna ili zamjedbena. Kod provodnenagluhosti radi se o smetnjama u vanjskom ilisrednjem uhu, a u ovisnosti o uzroku moe selijeiti medikamentozno ili operacijom. Kodzamjedbene nagluhosti radi se o oteenju uunutranjem uhu ili oteenju viih razinaslunog puta, a najee se radi o oteenjuslunih stanica unutarnjeg uha. Kod zamjed-bene nagluhosti mogunosti lijeenja su

 • Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  skromne te je kod takvih pacijenata potrebno sluh rehabilitirati uz pomoslunog pomagala.

  Sluno pomagaloSluno pomagalo je elektroniki ureaj koji pojaava zvuk iz okoline, a sastojise od minijaturnog mikrofona, pojaala i zvunika. Osnovni tipovi slunih po-magala su kanalni i zauni. Prednost zaunih aparata je lake podeavanjeaparata i otpornost na unu smolu i sekreciju iz uha. Prednost kanalnih aparataje njihov smjetaj u zvukovodu, odnosno njihova nevidljivost. Tipovi slunih po-magala s obzirom na elektroniki mehanizam su analogni i digitalni, to odreujekvalitetu u reprodukciji zvuka, ali i cijenu samog ureaja. Suvremeni ureaji surazvojem tehnologije sve savreniji i sve manji. Najsuvremenija sluna pomagalasu programabilni digitalni elektroniki ureaji potpuno smjeteni u zvukovod (slunikanal), koji se automatski mogu podeavati prema trenutnim promjenama zvukaokoline te omoguuju bolje sluanje i razumijevanje govora. Potrebno je vrijemei strpljenje da se uho navikne na novi nain sluanja.

  Odreene tipove slunih aparatamogu koristi i osobe koje nemajuoteen sluh, npr. ureaj kojimoe pojaati govor u vrlobunom okruenju, odnosno kojifiltrira ambijentalnu buku. Takviureaji postupno postaju uobiajeni u svakodnevnom, a osobito poslovnom ko-municiranju, pogotovo iz razloga to se buka u suvremenom drutvenomokruenju sve vie pojaava i oteava komunikaciju. Digitalna industrija izbacujena trite sve savrenije audioureaje koje danas u bogatijim drutvima posje-duje gotovo svaka osoba te omoguuje sve bolje koritenje slunih potencijalasuvremenog ovjeka, ali ujedno poveava rizik od eventualnog oteenja sluha.

  Iznenadna nagluhostPonekad do oteenja sluha dolazi naglo, esto unutar jednog dana. Radi o iz-nenadnoj nagluhosti. Takvo oteenje sluha je zamjedbeno, a najee se radio oteenju kao posljedica poremeaja cirkulacije u unutarnjem uhu, virusne in-fekcije te imunolokog ili autoimunog poremeaja u unutarnjem uhu. Iznenadnanagluhost esto ima u podlozi faktore rizika sline kao i kod koronarne bolesti:hiperkolesterolemija, hipoalfalipoproteinemija, poviena razina fibrinogena u krvii puenje. Uestalost bolesti je oko 10 sluajeva na 100.000 stanovnika, to znaida se takav tip nagluhosti javlja kod oko 500 osoba u Hrvatskoj godinje. Iz-nenadna nagluhost je najee jednostrana, a u rijetkim sluajevima moe bitiobostrana i to kod oko 1% oboljelih. Podjednako se javlja kod mukaraca i ena,a najee se javlja kod osoba srednje ivotne dobi. Iznenadna nagluhost se sma-tra hitnim stanjem i zahtjeva to hitniji poetak lijeenja, jer to se ranije zaponesa terapijom iznenadne nagluhosti, vei je i postotak izlijeenja. U lijeenju senajee koriste lijekovi za poboljanje cirkulacije (vazodilatatori) i protuupalnilijekovi (kortikosteroidi), a prema potrebi i lijeenje u barokomori pod povienimtlakom kisika.

  Ukoliko postoji sumnja na oteenje sluha, a osobitokod sumnje na iznenadnu nagluhost, osobu trebauputiti na pregled i ispitivanje sluha specijalistiotorinolaringologu, koji e pregledom i di-jagnostikom obradom utvrditi uzrok,tip i stupanj nagluhosti te ukoliko pos-toji potreba zapoetilijeenje ili propisatiodgovarajue slunopomagalo.

  Mozak osobe oteena sluhamora se postupno nauiti

  obraivati pojaane akustinesignale koje prima putem

  slunog aparata.

 • Dr.med. Mato ugajPoliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. ugaj Krianieva 13, ZagrebTel.: 01/455 89 55

  Bolovi u leima su danas jedan od naj-eih razloga posjeta lijeniku te naj-ei razlog izostanka s posla. Najeeje bol u leima lokalizirana u podrujukria, potom u podruju vrata tegrudne kraljenice.

  Prema nekim statistikim podacima ak 90%stanovnitva je najmanje jedan puta u ivotubolovalo od kriobolje. Razlikujemo akutnu ikroninu bol u leima. O akutnoj boli govo-rimo kada trajanje bolesti ne prelazi trimjeseca. S druge strane bol u leima ozna-avamo kao kroninu ako traje due od trimjeseca ili ako se najmanje dva akutna do-gaaja boli pojave u jednoj godini.

  Za kriobolju su u upotrebi razni nazivi. Lum-bago je stariji termin koji oznaava naglu,

  jaku bol u podrujuslabinske kraljeniceuz izrazito smanjenjepokretljivosti. Za oznaavanje ovogbolnog stanja danas upotrebljavamo izrazlumbalni bolni sindrom. Ako je meutim uokviru ovog bolnog sindroma (skupini simp-toma) zahvaen i n.ischiadicus govorimo olumboischialgiji. Tada dolazi do isijavanja boliu noge sve do stopala.

  Kriobolja ima jako veliki broj moguihuzroka nastanka. Najei razlog boli ukriima su svakako degenerativne pro-mjene (znakovi istroenosti) u podrujudiska (ploice) koja lei izmeu kra-ljeaka te istovrsne promjene na malimzglobovima izmeu kraljeaka. Osim togauzroci boli u kriima mogu biti razliitepriroene i razvojne anomalije, upala (npr.reumatske bolesti, infekcije), trauma, tumori,metaboliki poremeaji (npr. osteoporoza),mehaniki uzroci (loe dranje, oslabljenalena muskulatura, skolioza, nejednaka duljinanogu, statike anomalije stopala, blokiranja upodruju zglobova kraljenice, promjene iblokiranje sakroilijakalnih zglobova),ginekoloke bolesti, bolesti probavnog i uro-genitalnog sustava, psihiki poremeaji.

  Pri pronalaenju uzroka bolova u leimaizuzetno je vana detaljno uzeta anamneza ikliniki pregled pacijenta. U daljnjim koracimaesto se preporuuje uiniti rtg kraljenice. Akose pri pregledu utvrde i neuroloki deficiti (npr.odsustvo refleksa, poremeaj senzi-biliteta, slabost musku-lature i sl.) odluu-jemo se na daljnje

  dijagnostike postupke kao to su CT, mag-netna rezonanca te elektromioneurografija.

  Lijeenje je u najveem broju sluajeva konzer-vativno tj. neoperativno (u oko 95% sluajeva)i sastoji se od medikamentozne terapije

  (sistemske i lokalne), metodafizikalne terapije (elek-

  troterapija, ter-moterapija,

  lagana

  Boloviu leima

  Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  30

 • Tema broja: Povien kolesterol

  Prevencijom do zdravlja

  detonizirajua masaa, laser, magnetoterapija), manualne terapije odnosnokiropraktike kod za te postupke educiranog lijenika. Nakon smirivanja akut-nih bolova preporuuje se u smislu terapije ali i prevencije zapoeti sa ciljanommedicinskom gimnastikom za jaanje lene i trbune muskulature. Danas se sma-tra da ve nakon 3 dana mirovanja zapoinjemo sa odreenim vjebama. Uprogramu medicinske gimnastike vodee mjesto zauzimaju tzv. izometrikevjebe te vjebe istezanja (stretching)