of 33 /33
KOLEKSI SOALAN KBKK : PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 KOLEKSI SOALAN KBKK : PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 TINGKATAN 4 Bab 1 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia F1 Mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki F2 Mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan seharian F3 Perancangan bandar / Mohenjo-Daro / Harappa F4 Sumbangan ilmu geometri/ kesenian / matematik / pembinaan F5 Perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi empat F6 Yang mempunyai rangkaian jalan raya yang lurus F7 Teknologi pembakaran batu bata F8 Sikap keterbukaan F9 Hubungan dengan tamadun lain / Mesopotamia / Mesir Purba F10 Agama Hindu F11 Tugasan piktograf F12 Cap mohor F13 Ilmu pengetahuan F14 Arca Berdasarkan pemerhatian anda, adakah bandar tempat tinggal anda merupakan bandar yang terancang? Berikan alasan-alasan anda. Ya: F1 Ada jalan raya F2 Petempatan tersusun, berjajar F3 Sistem pembentungan F4 Kewujudun majlis perbandaran F5 Bangunan tersusun

KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

KOLEKSI SOALAN KBKK : PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

KOLEKSI SOALAN KBKK : PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011

TINGKATAN 4

Bab 1

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia

F1 Mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki

F2 Mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan seharian

F3 Perancangan bandar / Mohenjo-Daro / Harappa

F4 Sumbangan ilmu geometri/ kesenian / matematik / pembinaan

F5 Perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi empat

F6 Yang mempunyai rangkaian jalan raya yang lurus

F7 Teknologi pembakaran batu bata

F8 Sikap keterbukaan

F9 Hubungan dengan tamadun lain / Mesopotamia / Mesir Purba

F10 Agama Hindu

F11 Tugasan piktograf

F12 Cap mohor

F13 Ilmu pengetahuan

F14 Arca

Berdasarkan pemerhatian anda, adakah bandar tempat tinggal anda merupakan bandar yang terancang?

Berikan alasan-alasan anda.

Ya:

F1 Ada jalan raya

F2 Petempatan tersusun, berjajar

F3 Sistem pembentungan

F4 Kewujudun majlis perbandaran

F5 Bangunan tersusun

Page 2: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F6 Aktiviti pembinaan dikawal selia oleh kerajaa

Tidak:

F1 Petempatan berselerak

F2 Tiada jalan raya

F3 Kemudahan infrastruktur tidak teratur

F4 Ketiadaan badan pengawal selia petempatan

F5 Petempatan sering dilanda bencan

Bab 2

Pada pengetahuan sejarah anda,apakah kebaikan sistem pemerintahan demokrasi?

F1 Rakyat terlibat dalam memilih/membentuk kerajaan

F2 Rakyat boleh bersuara/kemukakan pandangan

F3 Pemimpin tidak berkuasa mutlak

F4 Menjamin hak asasi rakyat

F5 Tidak kejam

F6 Kedaulatan di tangan rakyat

F7 Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya

F8 Menjamin kerajaan yang adil/stabil

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan ekonomi dalam tamadun India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.

F1 Sentiasa bersikap inovatif

F2 Sentiasa berusaha membaiki/ meningkatkan kehidupan

F3 Memelihara/ mengekalkan keamanan negara

F4 Mempunyai pemerintahan yang kuat/ adil

F5 Pemerintahan yang berwibawa

F6 meneliti/ menghayati perubahan masyarakat lampau

F7 Pengetahuan agama yang baik/ falsafah/ sains dan teknologi

F8 Kebolehan menjangka perubahan yang akan berlaku/ pandangan jauh

F9 Meningkatkan pemikiran/ kemahiran

F10 Meningkatkan ilmu

Page 3: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F11 Meneroka bidang baru

Mana-mana jawapan munasabah

Sebagai seorang warganegara Malaysia, mengapakah kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang negara ?

F1 Menjamin kedaulatan sesebuah negara

F2 Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah

F3 Menjaga hak asasi rakyat

F4 Melaksanakan hukuman yang adil

F5 Menjalankan pentadbiran mengikut protokol

F6 Membentuk sistem pentadbiran kemas dan teratur

F7 Memastikan rakyat berdidiplin

F8 Memastikan rakyat hidup bersatu padu

F9 Membentuk hidup bertoleransi dalam masyarakat berbilang kaum

F10 Memupuk sikap saling hormat menghormati

F11 Menjamin keamanan negara

F12 Menjamin kemakmuran negara

F13 Menjamin keselamatan Negara

Sebagai generasi muda, apakah sumbangan anda untuk memajukan ekonomi negara?

F1 Meningkatkan ilmu pengetahuan

F2 Kreatif dan inovatif

F3 Berfikiran terbuka

F4 Bersifat daya saing

F5 Bersifat gigih dan dinamik

F6 Berani menanggung risiko

F7 Bersedia bekerja dalam pelbagai sektor

F8 Membeli barangan buatan Malaysia

[Mana-mana jawapan munasabah]

Bab 3

Page 4: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

Sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah anda boleh mengekalkan bangunan bersejarah untuk dijadikan warisan generasi akan datang?

F1 Memelihara monumen

F2 Menubuhkan agensi yang mengurus monumen

F3 Mewartakan sebagai khazanah negara

F4 Mewartakan sebagai tapak warisan dunia

F5 Menggubal undang-undang khazanah negara

F6 Kempen melindungi monumen

Mana-mana yang munasabah

Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kebudayaan kebangsaan daripada pengaruh budaya luar ?

F1 Memahami budaya sendiri / negara

F2 Mempelajari segala aspek budaya tempatan

F3 Mengamalkan budaya tersebut dalam kehidupan seharian

F4 Tidak terikut-ikut dengan budaya luar

F5 Mengadakan kempen kesedaran tentang pentingnya mempertahankan budaya bangsa

F6 Memestikan rancangan televisyen memaparkan banyak budaya tempatan

F7 Media massa juga tidak digalakkan qq mempamerkan / mengagungkan budaya luar

Mana-mana yang munasabah

Pada pandangan anda,apakah usaha yang boleh dilakukan bagi memajukan bidang maritim di negara kita?

F1 Membina pelabuhan

F2 Menurunkan cukai

F3 Menyediakan kemudahan moden

F4 Membina pusat-pusat perdagangan

F5 Memudahkan urusan kemasukan pelabur asing

Mana-mana yang munasabah

Pada pendapat anda , mengapakah bidang berikut penting bagi rakyat sesebuah negara ?

i. Pendidikan

ii. Pertanian

Page 5: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

Pendidikan

F1 Melahirkan masyarakat yang berpengetahuanF2 Melahirkan modal insan berilmuF3 Memajukan negara/ membangunkan negaraF4 Mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum[mana-mana jawapan munasabah]

PertanianF1 Menyediakan sumber makanan kepada rakyatF2 Rakyat boleh mengusahakan tanah terbiar dengan pelbagai jenis tanamanF3 Menambahkan sumber pendapatanF4 Menyumbangkan modal kepada rakyat untuk perkembangan industriF5 Mengelakkan pengangguran di kawasan luar bandarPada pendapat anda, apakah pengaruh Hindu dan Buddha yang masih diwarisi hingga kini?

F1 Dalam bidang kesenian/pembinaan

F2 Adat budaya/seni tarian/muzik/perkahwinan

F3 Kesusasteraan

F4 Keagamaan

F5 Kitab-kitab perubatan lama/ramuan herba/pemakanan

(Mana-mana jawapan munasabah)

Bab 5

Sebagai seorang pemimpin, apakah peranan anda untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara terus berkekalan?

F1 Mengutamakan kebajikan rakyat

F2 Mengamalkan akhlak yang mulia

F3 Saling bertolak ansur

F4 Menunjukkan teladan yang baik

F5 Mengutamakan kesabaran

F6 Memiliki kebijaksanaan

F7 Mengutamakan perpaduan

F8 Mengadakan perundingan

F9 Mengadakan perjanjian damai

F10 Menggunakan diplomasi

F11 Menunjukkan sikap persefahaman

F12 Tidak mudah menyerah kalah

F13 Menanam sikap perjuangan

Page 6: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F14 Cekal menempuh rintangan/ halangan

F15 Mengamalkan sikap berkecua

F16 Merealisasikan Gagasan ‘Satu Malaysia’

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada Perjanjian Aqabah.

F1 Toleransi antara kaum

F2 Kebijaksanaan dalam kepimpinan

F3 Mengutamakan keamanan

F4 Permuafakatan

F5 Kesungguhan dalam perjuangan

F6 Menepati janji

F7 Bijak mengatur strategi

F8 Amalan bersaudara

F9 Memberi bantuan kepada yang memerlukan

F10 Berakhlak mulia

F11 Tidak mudah berputus asa

F12 Memohon pertolongan Allah

Pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh

diperolehi daripada peristiwa perjanjian Aqabah ?

F1 Amalkan sikap tolong menolong / bekerjasama

F2 Pentingnya pengorbanan utk mencapai kejayaan

F3 Menepati janji

F4 Kesetiaan kepada pemimpin

F5 Mementingkan sikap berdisiplin

F6 Mewujudkan persefahaman

F7 Keikhlasan

F8 Semangat setia kawan

F9 Bersifat terbuka

Page 7: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F10 Tolak ansur / diplomasi

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan perjanjian dalam kehidupan.

F1 Membina persefahaman

F2 Kaedah perundingan

F3 Sumber rujukan masa hadapan

F4 Sesuatu yang dipersetujui tidak mudah dimungkiri

F5 Kepentingan ekonomi

F6 Kepentingan sosial

Pada pendapat anda, bagaimanakah konsep hijrah dapat

diamalkan dalam kehidupan seorang pelajar.

F1 Sifat negatif kepada positif

F2 Pemalas kepada rajin

F3 Berusaha mencari ilmu pengetahuan

F4 Menggunakan strategi dalam pembelajaran

Apakah iktibar yang boleh rakyat Malaysia contohi daripada sikap masyarakat Madinah yang mementingkan perpaduan?

F1 Mengenepikan perbezaan bangsa dan agama

F2 Mengelakkan perbalahan semasa sendiri

F3 Mematuhi undang-undang

F4 Taat kepada ketua

F5 Mementingkan persaudaraan

F6 Menjaga keamanan

F7 Mengamalkan sikap bekerjasama

F8 Bertolak ansur

F9 Mematuhi ajaran agama

F10 Sanggup berkorban

Bab 6

Pada pendapat anda, mengapa Islam menekankan konsep syura dalam pemilihan pemimpin?

F1 Menjamin bakal pentadbir yang tepat

Page 8: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F2 Memilih pemimpin yang benar-benar layak

F3 Memastikan pemimpin yang berhemah

F4 Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan umat

F5 Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan negara

F6 Memilih pemimpin yang cemerlang dalam pentadbiran

F7 Memastikan kelancaran pentadbiran

F8 Pemimpin yang mampu membawa kebahagian dunia akhirat

(Mana-mana jawapan munasabah)

Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia boleh muncul sebagai pusat keilmuan?

F1 Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju

F2 Menganjurkan banyak seminar/konvensyen berkaitan ilmu bertaraf antara bangsa

F3 Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia

F4 Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negara

F6 Melahirkan ramai tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam

pelbagai bidang ilmu

F7 Memajukan kegiatan penyelidikan/R&D

F8 Menggalakkan kegiatan penulisan

F9 Menggalakkan kegiatan penterjemahan

(Mana-mana jawapan munasabah)

Pada pandangan anda, bagaimanakah Malaysia boleh menjadi pusat kecemerlangan ilmu di persada dunia?

F1 Mengambil lebih ramai pelajar luar negara

F2 Melahirkan ramai cendekiawan tempatan

F3 Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D)

F4 Menaiktaraf universiti di negara ini

F5 Menyediakan pelbagai kursus yang relevan

F6 Menaiktaraf tenaga pengajar institusi pengajian tinggi

F7 Menggalakkan program pertukaran pelajar

F8 Memajukan program penterjemahan

Page 9: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F9 Memajukan program penulisan karya-karya/buku baru

F10 Menganjurkan program pendidikan antarabangsa

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah negara kita perlu memberi penekanan kepada pendidikan?

F1 Meningkatkan ilmu pengetahuan

F2 Menaikkan imej negara

F3 Melahirkan masyarakat berilmu

F4 Memajukan negara

F5 Meningkatkan ekonomi negara

F6 Membina modal insane cemerlang

F7 Melatih pemimpin masa depan

F8 Membina ilmu drp pelbagai sumber

F9 Mengadun budaya positif dari tamadun lain

F10 Menjana transformasi negara

F11 Melahirkan ilmuan / intelektual

Mana-mana yang munasabah

Bab 8

Sebagai seorang rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu mempertahankan sistem beraja di negara kita?

F1 Raja merupakan ketua negara

F2 Raja lambing kedaulatan negara

F3 Warisan turun temurun sejak zaman KMM

F4 Lambang keamanan rakyat

F5 Lambang perpaduan

F6 Pelindung semua rakyat

F7 Pelindung orang Melayu

F8 Menjaga hak istif1mewa orang Melayu dan bumiputera

F9 Memastikan keadilanj dilaksanakan

F10 Melicinkan pentadbiran

Mana-mana yang munasabah

Page 10: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah fungsi wang?

F1 Kuasa membeli

F2 Lambang status

F3 Keperluan hidup

F4 Penjagaan kesihatan

F5 Peluang pendidikan

F6 Keselesaan hidup

F7 Keharmonian rumahtangga

F8 Memenuhi kehendak

(Mana-mana jawapan munasabah)

Pada pandangan anda, apakah usaha yang boleh dilakukan supaya nilai hidup yang dibawa oleh Islam ini terus diamalkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia?

F1 Melalui kempen

F2 Melalui didikan ibu bapa

F3 Melalui aktiviti sekolah/persatuan

F4 Pihak media massa memperbanyak program berkaitan

F5 Peranan sesebuah keluarga menghidupkan budaya ini

F6 Generasi muda mesti mempunyai jati diri yang kukuh

F7 Generasi muda mesti berbangga/tidak malu mengamalkan budaya ini

F8 Peranan pemimpin

Berikan cadangan anda untuk mengembalikan kegemilangan negara kita dalam bidang perdagangan.

F1 Bersama-sama berganding bahu memajukan negara

F2 Berusaha gigih demi masa depan negara

F3 Menekankan kemajuan dari sudut dunia /akhirat

F4 Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial

F5 Menjadi modal insan terbilang / memiliki personaliti unggul

F6 Mendapatkan pendidikan berkualiti / berprestasi tinggi

F7 Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa

F8 Berfikiran kritis / kreatif dalam memajukan bangsa

Page 11: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F9 Mencipta inovasi / nilai baru / ciptaan baru

F10 Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran

F11 Meningkatkan disiplin diri

F12 Sentiasa mengamalkan sahsiah / sikap / akhlak / moral yang baik

F13 Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

F14 Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan minda / keterampilan diri

F15 Menjauhi diri daripada gejala negatif

F16 Mematuhi ajaran agama

F17 Memelihara jati diri

F18 Mengamalkan gaya hidup sihat

F19 Mengekalkan perpaduan / Gagasan Satu Malaysia

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

Pada pendapat anda, apakah langkah yang boleh dilakukan kerajaan untuk menjadikan negara ini sebagai pelabuhan utama dunia?

F1 Membina institusi pelaut

F2 Penambahan kemudahan pelabuhan

F3 Kemudahan baik pulih kapal

F4 Menyediakan pusat kemahiran

F5 Menyediakanj kursus perkapalan

F6 Memajukan sektor perikanan

F7 Menjalankan penyelidikan dan pembangunan

Bagaimanakah pendidikan dapat membantu seseorang menjadi insan yang berperibadi mulia?

F1 Menerap nilai-nilai murni

F2 Mengajar manusia bertanggung jawab

F3 Membangunkan sahsiah

F4 Menjadikan manusia berfikiran matang

F5 Menjadi insan yang seimbang dari segi rohani dan jasmani.

(Mana-mana jawapan munasabah)

Page 12: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

Andaikan anda seorang pemimpin negara, apakah langkah yang akan diambil untuk melahirkan masyarakat berilmu?

F1 Membina banyak sekolahF2 Memastikan semua pelajar berpeluang belajarF3 Memberi bantuan kepada pelajar yang tidak mampu

meneruskan pelajaranF4 Menyediakan kemudahan sistem maklumat / ICT F5 Meluaskan penggunaan jalur lebarF6 Membekalkan komputer kepada sekolahF7 Membanyakkan institusi pengajian tinggi

Pada pendapat anda, apakah kepentingan pendidikan ?

F1 Melahirkan manusia berakhlak mulia

F2 Melahirkan warganegara yang mematuhi undang-undang

F3 Mengukuhkan semangat patriotisme rakyat

F4 Mengukuhkan perpaduan antara kaum

F5 Meningkatkan taraf hidup penduduk

F6 Meningkatkan bilangan pekerja mahir

F7 Memajukan ekonomi negara

F8 Memajukan teknologi canggih/inovasi

F9 Menguasai ilmu pengetahuan

(Mana-mana jawapan munasabah)

Bab 9

Nyatakan nilai kehidupan yang boleh anda pelajari dari sejarah Zaman Gelap di Eropah?

F1 Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan

F2 Tanpa ilmu, kehidupan masyarakat akan mundur

F3 Mentaati pemerintah

F4 Hubungan baik antara rakyat dan pemerintah akan mengukuhkan negara

Bab 10

Kemasukan imigran Cina dan India telah mewujudkan masyarakat berbilang kaum di Malaysia hari ini.

Cadangkan bagaimana perpaduan kaum dapat dipupuk.

F1 Sukatan pelajaran sekolah yang sama

F2 Penubuhan sekolah wawasan

F3 Sekolah satu aliran / aliran kebangsaan

Page 13: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F4 Pengamalan kebudayaan

F5 Amalan budaya dan agama yang berbeza dihormati

F6 Menggalakkan budaya rumah terbuka / perayaan raya bersama

F7 One Malaysia

F8 Sukan untuk semua

F9 Program Latihan Khidmat Negara / PLKN

F10 Amalan gotong-royong dan Rukun Tetangga

F11 Melalui subjek Sejarah / Pendidikan Moral / Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

F12 Perkahwinan antara kaum digalakkan

Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kesan dasar kerajaan British terhadap orang Melayu?

F1 Terpaksa membayar cukai

F2 Tidak bebas mengusahakan/memiliki tanah

F3 Melayu terdedah dengan ekonomi wang

F4 Melayu terpaksa bergantung dengan orang tengah untuk meminjam wang

F5 Terpaksa menjual tanah untuk melangsaikan hutang

F6 Melayu kekal miskin/sebagai petani

F7 Pekebun kecil Melayu terpinggir daripada aliran/kemajuan ekonomi

F8 Melayu tidak berpeluang terlibat dengan ekonomi moden

F9 Melayu gagal bersaing dalam ekonomi

F10 Dasar tanah British menyulitkan orang Melayu

(Terima mana-mana jawapan munasabah dan kesan positif)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sebab negara kita harus mempertimbangkan kegiatan ekonomi perdagangan.

F1 Negara dapat dibangunkan kerana mempunyai sumber ekonomi yg banyak dan menguntungkan

F2 Dapat membantu meningkatkan pendapatan penduduk tempatan

F3 Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan

F4 Kemudahan infrastuktur yang lebih baik

F5 Kemudahan prasarana yg bberkembang dgn pesat

F6 Jalinan jalan raya di seluruh negara dapat dibina

Page 14: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F7 Wujudnya bandar-bandar baru di seluruh negara

F8 Wujudnya kawasan-kawasan perindustrian

Pada pendapat anda, apakah kesan kehadiran buruh asing ke Tanah

Melayu pada ketika itu?

F1 Terbentuk masyarakat berbilang kaum

F2 Penempatan yang berbeza

F3 Orang Melayu di kampung / luar bandar

F4 Orang India di estet

F5 Orang Cina di lombong / bandar

F6 Pekerjaan yang berbeza mengikut fungsi ekonomi

F7 Orang Melayu bertani / miskin

F8 Orang India menjadi buruh

F9 Orang Cina peniaga / bekerja di lombong

F10 Bahasa pertuituran yang berbeza

F11 Pertambahan penduduk

Sebagai masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, bagaimanakah anda berusaha mengisi kemerdekaan negara?

F1 Bersama-sama berganding bahu memajukan negara

F2 Menekankan kemajuan dari sudut dunia /akhirat

F3 Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial

F4 Menjadi modal insan terbilang / memiliki personaliti unggul

F5 Mendapatkan pendidikan berkualiti / berprestasi tinggi

F6 Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa

F7 Berfikiran kritis / kreatif dalam memajukan bangsa

F8 Mencipta inovasi / nilai baru / ciptaan baru

F9 Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran

F10 Meningkatkan disiplin diri

F11 Sentiasa mengamalkan sahsiah / sikap / akhlak / moral yang baik

Page 15: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F12 Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

F13 Menjauhi diri daripada gejala negatif

F14 Mematuhi ajaran agama

F15 Memelihara jati diri

F17 Mengekalkan perpaduan / Gagasan 1 Malaysia

Pada pendapat anda, mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu perlu dikekalkan?

F1 Dapat melindungi Tanah Simpanan Melayu

F2 Sebagai warisan Melayu

F3 Elak daripada jatuh ketangan bukan Melayu / orang asing

F4 Menjaga warisan tanah orang Melayu

Mana-mana yang munasabah

Sekiranya anda memiliki tanah pusaka, bagaimanakah anda dapat mengekalkan hak milik tanah tersebut?

F1 Tidak menjual tanah tersebut

F2 Memajukan tanah yang dimiliki

F3 Mengusahakannya dengan aktiviti yang menguntungkan

F4 Memberikan pendidikan/ilmu tentang kepentingan tanah

F5 Memberikan kesedaran pentingnya tanah pusaka untuk kelangsungan hidup

F6 Menguatkuasakan undang-undang melarang tanah pusaka daripada dijual kepada orang asing

F7 Menubuhkan syarikat mengurus hartanah pusaka

Sebagai seorang rakyat Malaysia, apakah pentingnya kita mempertahankan hak tanah yang kita miliki daripada terlepas ke tangan orang asing?

F1 Tanah merupakan sumber ekonomi negara

F2 Mengekalkan kedaulatan negara

F3 Menjamin kekayaan sama rata

F4 Mengekalkan hak warisan bangsa

Sebagai warganegara yang prihatin, apakah peranan anda dalam mengekalkan perpaduan kaum?

F1 Belajar di sekolah yang sama

Page 16: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F2 Menggunakan bahasa pertuturan yang sama

F3 Pelajar daripada kaum berlainan boleh berinteraksi melalui

kokurikulum

F4 Menggunakan kurikulum yang sama

F5 Saling hormat-menghormati

F6 Bekerjasama/bertoleransi

F7 Kunjung –mengunjungi pada hari perayaan

F8 Tidak membangkitkan isu-isu sensitif

Bagaimanakah kepelbagaian budaya dapat disepadukan di negara ini?

F1 Melalui Dasar Pendidikan Negara

F2 Melalui kempen 1 Malaysia

F3 Melalui aktiviti sukan

F4 Melalui program/aktiviti di sekolah

F5 Melalui aktiviti kokurikulum

F6 Sambutan perayaan semua kaum

Tingkatan 5

Bab 1

Anda adalah pengerusi Persatuan Sejarah di sekolah anda, cadangkan aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di negara kita.

F1 Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar

F2 Menghormati lambang-lambang kebesaran

F3 Menghayati Rukun Negara

F4 Menganjurkan pertandingan bahas/pidato/syarahan/kuiz/melukis berkaitan Yang di Pertuan Agong dan raja

F5 Lawatan ke muzium diraja

F6 Mencari maklumat berkaitan melalui internet

F7 Menghasilkan buku skrap mengenai institusi raja

F8 Menggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu

F9 Meraikan hari keputeraan sultan

F10 Kembara Tengku Mahkota dibukukan

Page 17: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

(Mana-mana jawapan munasabah)

Sebagai warganegara, apakah usaha yang perlu anda lakukan bagi menghadapi cabaran yang mendatang bagi mengekalkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat?

F1 Cekal/tabah

F2 Tidak berputus asa

F3 Berani

F4 Bijaksana

F5 Berfikiran positif

F6 Berdayasaing

F7 Menguasai pelbagai ilmu

F8 Mempunyai jati diri yang kukuh

F9 Berpegang teguh kepada ajaran agama

F10 Sentiasa bersatupadu

F11 Semangat patriotik/cinta akan negara

F12 Berinovasi/kreatif

(Terima mana-mana jawapan munasabah)

Pada pendapat anda, mengapakah kuasa Barat memperkenalkan perubahan pentadbiran di tempat yang dijajah ?

F1 Untuk menguasai ekonomi tanah jajahan

F2 Menguasai pentadbiran

F3 Memudahkan perluasan pengaruh

F4 Mengekalkan kuasa politik

F5 Mendapatkan cukai

F6 Menyebarkan agama Kristian

F7 Meluaskan jajahan takluk

F8 Menyebarkan budaya Barat

F9 Menguasai jabatan kerajaan

F10 Menghapuskan kuasa raja dan pembesar

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat kepada penduduk tempatan?

Page 18: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F1 Kemerosotan pengaruh golongan Datu

F3 Jawatan pembesar tradisional terhapus

F4 Institusi raja terhapus

F5 Pengaruh golongan agama merosot

F6 Cukai yang tinggi terhadap rakyat

F7 Kerahan tenaga kepada rakyat

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda , mengapakah Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaannya?

F1 Birokrasi Barat diperkenalkan oleh Raja Mongkut/Raja Chulalongkorn

F2 Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat BaratF3 Untuk mengetuai pelbagai jabatan melatih pegawai tempatanF4 Penasihat kewangan/pelabuhan/polis dari BritainF5 Penasihat kastam dari Amerika SyarikatF6 Penasihat tentera dari PerancisF7 Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat RendahF8 Memperkenalkan Majlis Mesyuarat Tertinggi

F9 Memperkenalkan Kabinet Menteri Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara

F10 Sistem Raja Berperlembagaan diperkenalkan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak.

F11 Menjalin hubungan baik dengan kuasa Eropah

F12 Menjalin hubungan baik dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem birokrasi Barat tidak disambut baik oleh penduduk tempatan?

F1 Melantik Gabenor Jeneral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai pentadbir pusat

F2 Menghapuskan jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat

F3 Raja kehilangan kuasa

F4 Memansuhkan fungsi raja sebagai penaung agama

F5 Menjalankan pentadbiran melalui biro yang diketuai oleh pegawai Barat

F6 Memperkenalkan undang-undang Barat

F7 Meluluskan undang-undang bagi tanah jajahan di negara mereka

F8 Memperkenalkan sistem kehakiman Barat

F9 Melaksanakan sistem pungutan cukai

F10 Memaksa raja menerima penasihat Barat

Bab 2

Page 19: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

Andaikan anda seorang penulis cadangkan tema penulisan yang dapat menaikkan imej negara kita.

F1 Perpaduan/Integrasi Nasional

F2 Satu Malaysia

F3 Kemakmuran Malaysia

F4 Keistimewaan Malaysia

F5 Kejayaan Malaysia

F6 Malaysia Boleh

F7 Malaysia Gemilang

F8 Malaysia Kebanggaan Kita

F9 Patriotik

F10 Keindahan Malaysia

Sebagai seorang pemimpin persatuan di sekolah, bagaimanakah anda menangani setiap cabaran yang dihadapi?

F1 Tidak berputus asa

F2 Berani menghadapi risiko

F3 Cekal/tabah

F4 Berfikiran positif

F5 Rasional

F6 Bijaksana

F7 Berilmu

F8 Bertoleransi

Jika anda seorang pemimpin, apakah tindakan yang boleh diambil bagi memastikan sesuatu perjuangan mencapai kejayaan ?

F1 Berwibawa

F2 Semangat perjuangan yang kental

F3 Berilmu pengetahuan

F4 Berjuang melalui organisasi

F5 Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas

F6 Mempunya ilmu pengetahuan

Page 20: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F7 BekerjasamaF8 Mementingkan perpaduan

Pada pandangan anda, apakah peranan akhbar yang sewajarnya demi kemajuan dan kemakmuran negara ?

F1 Melahirkan / membangkitkan semangat kebangsaanF2 Membangkitkan kesedaran untuk memajukan diriF3 Membangkitkan kesedaran agar masyarakat bersatu paduF4 Memajukan bangsa F5 Menggalakkan semua golongan memajukan diriF6 Memajukan pendidikan untuk semua kaumF7 Menggalakkan masyarakat maju dalam ekonomi

Mana-mana jawapan munasabah

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu kepada generasi muda hari ini.

F1 Pentingnya ilmu pengetahuan

F2 Perlunya menyertai kegiatan persatuan / badan sosial

F3 Sikap kerjasama / tolak ansur

F4 Semangat patriotik

F5 Memelihara jati diri

F6 Menghindari budaya negatif

F7 Menguasai ilmu teknologi

F8 Peluang pendidikan kepada semua

Mana-mana yang munasabah

Pada pendapat anda, mengapakah orang Melayu pada masa itu

menubuhkan persatuan?

F1 Menggalakkan kesedaran untuk bersatu

F2 Membela kepentingan orang Melayu dalam semua bidang

F3 Perpaduan untuk menghadapi masalah bersama

F4 Orang Melayu akan menjadi bertambah kuat

F5 Suara orang Melayu akan didengari oleh British

F6 Semangat kenegerian akan diatasi

F7 Orang Melayu tidak mudah ditindas

F8 Mengukuhkan kuasa politik orang melayu

F9 Kebajikan orang Melayu akan terbela

Page 21: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F10 Memupuk semangat kebangsaan

Mana-mana yang munasabah

Bab 4

Sebagai penduduk Tanah Melayu, mengapakah kita perlu menentang Malayan Union ?

F1 Masa tidak sesuai

F2 Kuasa Raja-Raja terhakis.

F3 Raja-Raja kehilangan tahta/kredibiliti

F4 Agama Islam akan tercabar

F5 Zakat dipungut di bawah nama Gabenor

F6 Pemberian kerakyatan yang longgar

F7 Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil

F8 Mengancam status quo orang Melayu.

F9 Ekonomi orang Melayu bertambah mundur

F10 Pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur.

F11 Bimbang warisan tamadun akan hilang.

F12 Menghapuskan sejarah yang dibina oleh Kesultanan Melaka

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan kepada orang Melayu jika Malayan Union tidak dibubarkan ?

F1 Bangsa Melayu akan terhakis

F2 Kesultanan Melayu terhapus

F3 Adat istiadat Melayu pupus

F4 Orang Melayu akan mundur ekonomi

F5 Agama Islam bukan agama rasmi

F6 Bahasa Melayu bukan bahasa kebangsaan

F7 YDP Agong tidak menjadi ketua negara

F8 Imigran akan menguasai ekonomi

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar daripadaKejayaan orang Melayu menentang Malayan Union?

F1 Bersikap tegas.

Page 22: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F2 Bersatu padu

F3 Berdiplomasi

F4 Bersikap sederhana

F5 menyelesaikan masalah melalui perundingan

F6 Bersedia mentadbir kerajaan sendiri

F7 Bekerjasama

F8 Patuh kepada ketua

F9 Muafakat/musyawarah

F10 Cinta kepada negara/patriotik

Sebagai warganegara Malaysia, bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara kita?

F1 Berusaha sehingga mencapai kejayaan

F2 Bertolak ansur dalam politik

F3 Mewujudkan kerjasama

F4 Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat

F5 Sanggup berkorban demi kebaikan bersama

F6 Menjaga kedaulatan negara

F7 Merealisasikan dasar-dasar kerajaan

F8 Menjaga nama baik negara

F9 Mempromosikan Malaysia di luar negara

F10 Menjayakan konsep 1Malaysia

Sebagai warganegara Malaysia, mengapakah kita mesti mengamalkan sikap bertoleransi dalam kehidupan seharian?

F1 Menjamin keharmonian hidupF2 Menjamin kestabilan negaraF3 Mempercepat pembangunan negaraF4 Tidak berlaku pertumpahan darahF5 Menjaga nama baik/imej negaraF6 Mengeratkan perpaduan

Bab 5

Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan negara kita.

Page 23: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F1 Rela berkorban

F2 Menggunakan pendekatan musyawarah/ mesyuarat/ perundingan/ kesepakatanF3 Mendukung konsep kerjasama antara kaum/ pemimpinF4 Menggunakan kebijaksanaan F5 Permuafakatan dalam membuat keputusanF6 Bertoleransi dalam kalangan masyarakatF7 Mengutamakan keamananF8 Mengamalkan toleransi/ tolak ansur F9 Mengamalkan pendekatan diplomasiF10 Perpaduan kaum diutamakanF11 Mengutamakan kesejahteraan/ kesentosaanF12 Kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara

Pada pendapat anda, mengapakah kita mesti menghargai Kemerdekaan yang telah dicapai selama ini ?

F1 Negara bebas daripada penjajahan

F2 Mewujudkan keamanan

F3 Membentuk masyarakat bersatu padu

F4 Menegakkan maruah bangsa

F5 Mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial

F6 Menjadi negara berdaulat

Pada pandangan anda, mengapakah kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 perlu dihayati oleh generasi muda ?

F1 Menerapkan nilai tanggungjawab sebagai warga Malaysia

F2 Taat kepada Raja/ pemimpin

F3 Cinta akan negara

F4 Memupuk perpaduan di antara kaum

F5 Menghormati hak orang lain

F6 Taat kepada agama

Bab 6

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah cabaran semasa pembentukan Malaysia berjaya diatasi?

F1 PTM/British berusaha menjelaskan pembentukan Malaysia

F2 Semangat perpaduan dalam kalangan pemimpin

F3 Sikap toleransi dalam kalangan pemimpin

F4 Pemimpin memberikan kerjasama

Page 24: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F5 Pemimpin mempertimbangkan pandangan penduduk yang

terlibat

F6 Kebijaksanaan pemimpin PTM/TAR tidak menggunakan

Kekerasan semasa menghadapi tentangan

F7 Menghantar bantahan rasmi mengikut saluran betul/PBB

F8 Mengadakan lawatan untuk menjelaskan keadaan

F9 Menggunakan cara diplomasi

F10 Kerjasama daripada rakyat

(Terima mana-mana munasabah)

Pada pendapat anda apakah ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki pemimpin negara ketika itu dalam usaha pembentukan Malaysia?

F1 Menyekat pengaruh parti berhaluan kiri di Singapura/berhaluan kiri

F2 Membendung / menyekat / menjadi benteng ancaman komunis

F3 Mempercepat kemerdekaan Singapura/Sarawak/Sabah

F4 Menjana pembangunan sosial/ekonomi/ politik

F5 Memelihara kestabilan poltik di rantau Asia Tenggara

F6 Memastikan kepentingan British terpelihara

F7 Mewujudkan satu pasaran yang luas

F8 Menggalakkan pelaburan

F9 Menggalakkan perkembangan industri pertanian

F10 Memanfaatkan keistimewaan semulajadi/sumber alam di negeri-negeri ini

F11 Mengimbangi jumlah / kadar pertumbuhan kaum

F12 Membina kesepakatan / semangat setiakawan antara negara

F13 Mewujudkan semangat toleransi / kerjasama

F14 Memastikan kedaulatan negara / negeri terjamin

F15 Mengekalkan kesejahteraan / perpaduan antara negeri

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

Pembetukan Malaysia telah memberi banyak faedah kepada rakyat Malaysia hari ini. Jelaskan faedah tersebut.

Page 25: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F1 Kekayaana Negara bertambahF2 Negeri yang kurang maju dibantuF3 Semua negeri di Malaysia dapat kemerdekaanF4 Pengaruh komunis dihapuskanF5 Keluasan negara bertambahF6 Jumlah penduduk bertambahF7 Pasaran lebih luasF8 Kepelbagaian budaya masyarakat

Mana-mana yang munasabah

Pada pandangan anda, apakah kesan penubuhan Malaysia pada tahun 1963 ?

F1 Keluasan negara bertambahF2 Bilangan penduduk bertambahF3 Pertahanan negara lebih kukuhF4 Komunis dapat dibanterasF5 Penjajahan asing dapat ditamatkanF6 Merapatkan hubungan antara kaumF7 Memperkayakan budaya negaraF8 Meluaskan pasaran dalam negaraF9 Sumber hasil diperkayakanF10 Negeri-negeri kurang maju dapat dibangunkan

(Mana-mana jawapan munasabah)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan pembentukan Malaysia ?

F1 Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut.

F2 Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.

F3 Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo

F4 Mewujudkan pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri pertanian.

F5 Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu.

F6 Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota.

F7 Menggalakkan pelaburan

F8 Menggalakkan perkembangan industri pertanian

F9 Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi

F10 Memajukan negeri-negeri yang belum membangun

F11 Kesepakatan memajukan negeri masing-masing demi kepentingan bersama

[mana-mana jawapan munasabah]

Berdasarkan pengetahuan anda, apakah faedah yang diperolehi daripada pembentukan Malaysia kepada rakyat pada hari ini?

F1 Keluasan negara bertambah

F2 Bilangan penduduk bertambah

Page 26: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F3 Pertahanan negara kukuh

F4 Komunis dapat diatasi

F5 Penjajahan asing ditamatkan

F6 Memperkayakan budaya negara

F7 Meluaskan pasaran negara

F8 Negeri kurang maju dapat dibangunkan

(Mana-mana jawapan munasabah)

Bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kedaulatan Malaysia?

F1 Setia akan pemimpin /Yang Dipertuan Agong

F2 Menghayati sejarah perjuangan para pejuang negara

F3 Menjayakan setiap kempen penyatuan/integrasi kaum

F4 Bersatu-padu

F5 Patuh akan undang-undang/peraturan

F6 Menghormati lambang/simbol negara

F7 Patuh akan perlembagaan negara

(mana-mana munasabah)

Bab 7

Pada pendapat anda, apakah peranan sistem kehakiman yang diamalkan di negara kita ?

F1 Mempunyai kuasa mendengar / menentukan perkara sivil / jenayah

F2 Menentukan kesahihan undang-undang

F3 Mentafsir Perlembagaan Persekutuan / Perlembagaan Negeri

F4 Melaksanakan tugas kehakiman

F5 Mentafsir undang-undang

F6 Menjamin keadilan / kesaksamaan undang-undang

F7 Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pesalah

Mana-mana yang munasabah

Sebagai seorang warga negara , apakah tanggungjawab anda dalam sistem demokrasi berparlimen di negara kita?

F1 Menjalin pemuafakatan dengan kerajaanF2 Mendaftar sebagai pengundi

Page 27: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F3 Keluar mengundiF4 Berganding bahu membantu dan menyokong kerajaan mengekalkan keharmonian F5 Bekerjasama dengan semua kaumF6 Sedia bekorban demi tanah airF7 Cintai negaraF8 Perasaan bangga akan negara

Pada pandangan anda, apakah kepentingan lambang-lambang negara kita?

F1 Rakyat dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan terhadap tanah airF2 Rakyat sanggup berkorban terhadap tanah airF3 Taat kepada pemerintahF4 Rakyat sentiasa bersemangatF5 Simbol perpaduanF6 Lambang kemegahan pendudukF7 Membezakan Malaysia dengan negara lainF8 Melambangkan kedaulatan sesebuah negaraF9 Memupuk semangat bersyukurF10 Menyemarakkan semangat patriotismF11 Memupuk kesetiaan kepada rajaF12 Lambang jati diri bangsa dan negaraF13 Lambang identiti negaraF14 Menimbulkan perasaan bangga terhadap negaraF15 Simbol kedaulatan negaraF16 Melahirkan perasaan kecintaan terhadap tanah air

Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah negara tidak mempunyai perlembagaan?

F1 Negara akan kucar-kacir F2 Pentadbiran tidak mantap F3 Berlaku rusuhan kaum F4 Tiada kesetabilan politik F5 Ekonomi yang tidak mantap F6 Tidak dapat membina pembentukan Negara bangsa

( mana-mana munasabah)

Bab 8

Apakah saranan anda kepada generasi muda kini agar mengekalkan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan?

F1 Memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dalam majlis rasmiF2 Menanam rasa bangga dan menyintai bahasa MelayuF3 Mengadakan kempen ‘Minggu Bahasa Melayu’F4 Mengadakan pertandingan penulisan esei Bahasa MelayuF5 Menghayati Bulan BahasaF6 Meningkatkan amalan bacaan bahan-bahan dalam bahasa MelayuF7 Menghargai bahasa Melayu melalui amalan pertuturan yang baik

Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah semangat perpaduan dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum di sekolah?

F1 Menggunakan bahasa kebangsaan semasa komunikasai

F2 Mengamalkan budaya yang baikF3 Menghormati kebudayaan kaum lainF4 Mengasdakan aktiviti perkhemahan yg melibatkan pelbagai kaumF5 Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaumF6 Menyertai pelbagi aktiviti anjuran sekolahF7 Menganjur aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum

Mana-mana yang munasabah

Page 28: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

Pada pandangan anda mengapakah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan?

F1 Untuk memartabatkan bahasa MelayuF2 Jamin perpaduanF3 Pernah menjadi lingua franca di Alam MelayuF4 Bahasa utama negaraF5 Menjadi bahasa rasmi sejak zaman Kesultanan Melayu MelakaF6 Lambang kedaulatan kerajaaan Melayu

Pada pendapat anda, mengapakah perpaduan kaum perlu dipelihara dan diperkasakan dari semasa ke semasa?

F1 Memastikan keamanan negara berkekalanF2 Wujud kehidupan/suasana harmoni dalam kalangan rakyatF3 Dapat membangkitkan rasa cinta akan negaraF4 Mengelak daripada penjajahan kuasa asingF5 Memastikan ekonomi negara terus berkembangF6 Dapat menarik kedatangan pelabur asingF7 Akan dihormati oleh negara luarF8 Kemajuan negara akan berterusan/berkembang pesatF9 Wujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaumF10 Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolak ansur kaum

(Mana-mana jawapan munasabah)

Berdasarkan pandangan anda, apakah kelebihan negara persekutuan?

F1 Kestabilan politik

F2 Tiada pemusatan kuasa

F3 Raja sebagai ketua negara

F4 Pertahanan menjadi lebih kukuh

F5 Perkongsian ekonomi yang sama rata

F6 Saling membantu dalam meningkatkan ekonomi

F7 Perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat

F8 Keseimbangan kaum

[Mana-mana jawapan munasabah]

Bab 9

Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada Perang Dunia Pertama untuk memupuk keamanan dunia?

F1 Elakkan daripada peperanganF2 Hubungan yang baik dengan semua negara/diplomatikF3 Perpaduan di kalangan rakyatnyaF4 Menghormati kedaulatan negara lainF5 Perlumbaan senjata harus dielakkanF6 Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidangF7 Menyelesaikan masalah melalui rundingan

Page 29: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F8 Menyertai pertubuhan serantau/antarabangsaF9 Tidak menjalankan dasar penjajahan

(Mana-mana jawapan munasabah)

Bagaimanakah generasi muda Malaysia hari ini dapat memanfaatkan keamanan negara?

F1 Belajar bersungguh-sungguh hingga ke peringkat tertinggiF2 Memupuk perpaduan antara kaumF3 Menjaga keamanan dan keselamatan negaraF4 Hidup bertoleransi dan berganding bahuF5 Memajukan ekonomi ke peringkat globalF6 Menghasilkan produk untuk pasaranF7 Memelihara kedaulatan negaraF8 Memelihara demokrasi sedia ada di negara kitaF9 Menghidupkan semangat 1Malaysia

Pada pendapat anda, mengapakah hubungan luar penting bagi sesebuah negara?

F1 Meningkatkan eksport/import negaraF2 Menarik pelabur asingF3 Pertukaran teknologi/kepakaranF4 Mengekalkan kedaulatan negaraF5 Menjamin kestabilan/keamanan duniaF6 Menjalin kerjasama erat dalam semua aspekF7 Mewujudkan perdagangan dua halaF8 Menyelesaikan sebarang masalah secara toleransi/rundinganF9 Menarik lebih ramai pelancong luarF10 Meningkatkan imej negara di mata dunia

Pada pandangan anda, mengapakah negara kita perlu terus menjalin hubungan baik dengan negara luar?

F1 Mengekalkan kestabilan politik / negara /serantau/duniaF2 Meningkatkan kerjasama/kemajuan/ekonomiF3 Meningkatkan kemajuan sains / teknologiF4 Memastikan kemajuan negara berterusan F5 Menarik kemasukan pelabur-pelabur asingF6 Memajukan bidang perindustrian/perladangan negaraF7 Meluaskan pasaran eksport keluaran negaraF8 Mendapat pertukaran teknologiF9 Membantu mengekalkan keamanan dunia sejagatF10 Mengelakkan pergolakan/pergeseran/krisis antara negara-negaraF11 Mengekalkan persefahamanF12 Meneruskan hubungan diplomatikF13 Membina semangat setiakawan F14 Membuka peluang pekerjaanF15 Membantu meningkatkan prasaranaF16 Menjalin kerjasama dalam bidang perubatan/kesihatan

Bagaimanakah sesebuah negara boleh menjalin hubungan antara satu sama lain?

F1 Mengadakan hubungan diplomaticF2 Membuat perjanjian perdaganganF3 Menjalinkan hubungan kebudayaanF4 Melalui sukanF5 Melaksanakan projek usaha sama

Mana-mana yang munasabah

Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah negara dengan negara lain

Page 30: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx

F1 Anggota perlu bersatu dalam menjaga kepentingan bersamaF2 Bantu membatnu bila diserang musuhF3 Sering mengadakan mesyuaratF4 Kerjasama dalam ekonomiF5 Kerjasama pertahananF6 Kerjasama ekonomiF7 Kerjasama politikF8 Pertukaran budayaF9 Hormati kedaulatan negara lainF10 Bertindak satu suara

Pada pendapat anda, bagaimanakah peperangan dapat dielakkan?

F1 Melalui kerjasama masyarakat antarabangsaF2 Melalui PBBF3 Kerjasama serantauF4 Hubungan baik antara negara jiranF5 Hormat menghormati antara negareaF6 Kuasa besar tidak menyerang negara lain sewenang-wenangnya

Jelaskan kebaikan yang diperoleh Malaysia dengan menjalinkan hubungan antarabangsa

F1 Mewujudkan hubungan diplomatikF2 Menjamin hak asasi manusiaF3 Mengelakkan pertelingkahanF4 Membangunkan ekonomi negaraF5 Pasaran ekonomi meluasF6 Meningkatkan nilai ringgit MalaysiaF7 Membangunkan prasarana pendidikanF8 Pertukaran kepakaran / teknologiF9 Mengadakan rundingan/perbincanganF10 Pertukaran ilmuF11 Pertukaran pelajar

Sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, apakah usaha yang boleh anda lakukan untuk mengelak berlakunya peperangan ?

F1 Mematuhi dan mengamalkan undang-undangF2 Menghormati dan tidak mencabar hak orang lainF3 Menanam kesedaran pentingnya keamananF4 Mengutamakan keharmonian kaumF5 Berbaik-baik dengan semua negaraF6 Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luarF7 Mematuhi matlamat Piagam PBBF8 Berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologiF9 Kerjasama di peringkat antarabangsaF10 Bersama-sama menentang keganasanF11 Meningkatkan taraf hidup rakyat

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keburukan peperangan kepada peradaban negara dunia?

F1 Kehancuran perpaduan manusia F2 Kemusnahan/ kehilangan warisan bangsa F3 Kehilangan nyawa F4 Keruntuhan ekonomi F5 Kemunculan kuasa besar/ besar F6 Kehilangan nilai-nilai kemanusiaan F7 Kehancuran negara bangsa F8 Kehilangan hak asasi manusia

[mana-mana jawapan munasabah]

Page 31: KOLEKSI SOALAN KBKK.docx