Koeficijent obrta dobavlja a

 • View
  30

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koeficijent obrta dobavlja ča. js. U vod. Obaveze prema dobavljačima nastaju na osnovu isporučenih sirovina, materijala, robe ili izvršenih usluga. S a dobavljačima se unapred dogovaraju kreditni uslovi zbog plaćanja nakon isporuke: period, diskont, kasa skonto i sl. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Koeficijent obrta dobavlja a

 • js

 • Obaveze prema dobavljaima nastaju na osnovu isporuenih sirovina, materijala, robe ili izvrenih usluga.Sa dobavljaima se unapred dogovaraju kreditni uslovi zbog plaanja nakon isporuke: period, diskont, kasa skonto i sl.Ako se plaanje vri u trenutku isporuke ili izvrenja usluge, ili unapred (avansno), tada nema obaveze prema dobavljaima.Koeficijent obrta dobavljaa pokazuje koliko puta se proseno godinje plaaju obaveze prema dobavljaima.

 • Koeficijent obrta dobavljaa = Ukupne nabavke na kredit od dobavljaa/ Prosean saldo dobavljaa

  Pokazuje koliko puta se proseno godinje plaaju obaveze prema dobavljaim

  Proseni saldo dobavljaa = poetni saldo + krajni saldo 2Proseno vreme plaanja = 360 dana KODPokazuje za koliko dana se u proseku plaaju obaveze prema dobavljaima, odnosno koliko proe dana od trenutka nabavke od dobavljaa do trenutka plaanja obaveze dobavljau.

 • KOD= 435.000 = 435.000 =6 (65.000+80.000)/2 72.500Komentar: obaveze prema dobavljaima plaaju se proseno godinje est puta.

  Proseno vreme plaanja = 360/6= 60 danaKomentar: obaveze prema dobavljaima plaaju se proseno svakog 60 dana, odnosno od trenutka nabavke od dobavljaa do trenutka plaanja obaveza dobavljaima protekne proseno 60 dana.

  Ako je kreditni period koji je ugovoren bio 60 dana, znai da su na vreme plaane dospele obaveze. Meutim, ako je kreditni period bio 40 dana, to znai da se kasni 20 dana u plaanju obaveza.

 • Za izraunavanje koeficijenta obrta dobavljaa moe da se koristi i sledea formula:

  cena kotanja realizovanih proizvoda KOD = + poveanje salda zaliha (ili smanjenje salda zaliha) proseni saldo dobavljaa

  Ovo je loiji pokazatelj obrta dobavljaa, jer CK realizovanih proizvoda sadri neke elemente koji ne korespondiraju sa dobavljaima, kao npr. zarade zaposlenih.