Kod Pembetulan Kesilapan

  • Published on
    19-Aug-2015

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aplikasi Matematik

Transcript

<p>KOD PEMBETULAN KESILAPANAtikah Izzati binti ZainolNursakinah binti AmatslanKod Pmbtulan Ksila!an Suatu al"oritma #an" mn#atakan satu urutan nombor$ %ontoh&amp; ''('' )un"si&amp; Mn"atasi masalah ralat dn"an mn""unakan kons! lbihan *rdundan+#,$ Kod ini mn"san dan mmbtulkan ti!o"ra-$ Mn""unakan sistm binari *asas ., iaitu di"it ' dan ( saha/a$0um!a sana0um!a sinu0um!a sani0um!a sanaSistm Binari *Asas .,1 ''''' A 1''''( B 1 '''(' % 1 '''((D 1 ''('' E 1''('( ) 1 ''((' 2 1 ''(((3 1 '(''' I 1'(''( 0 1 '('(' K 1 '('((L 1 '(('' M 1'(('( N 1 '(((' O 1 '((((P 1 ('''' 4 1('''( 5 1 (''(' S 1 (''((T 1 ('('' U 1('('( 6 1 ('((' 7 1 ('(((8 1 ((''' 9 1((''( Z 1 (('(' : 1 (('(($ 1 ((('' ; 1((('( &amp; 1 ((((' &lt; 1 (((((%ontoh%ara mn"nkod ms/ di"it binari$ 0adi: kita !ilih untuk mnambah ? di"it tambahan brdasarkan !r@akilan A ms/ dalam di"it binari$' 1 '''( 1 ''(. 1 '('&gt; 1 '((B 1 (''? 1 ('(C 1 (('D 1 (((''' '''''''( ('((''(' ('('('(( '''((('' (''((('( ''('(((' ''(('((( (''''&gt; di"it binari? di"it redundantContoh kes:Ms/ dihantar1 '(' ('('(Ms/ ditrima1 ''' ('('( 0ika kita mm!un#ai A ms/: maka kita akan ada A katakod dari!ada smua kmun"kinan iaitu .EA 1 .?C Kod ini bukan saha/a bolh mn"san satu ksila!an tta!i mmbaiki ksila!an$Kadar Maklumat=Kadar InFormasi%ontoh&amp; '(' ('('(5 1k *bilan"an di"it ms/,n */umlah di"it katakod,5 1&gt;1&gt;D$?GAKadar ba"i katakod ini sdrhana rndah$ Maka: smakin tin""i kadar maklumat: smakin tin""i kadar maklumat sam!ai dn"an btul U/i Diri Dkodkan ms/ #an" brikut brdasarkan sistm binari asas .&amp;(''(( ('('' '(((( (''''STOPU/i Diri Ms/ ditrima 1 ''( ((('( Ms/ dihantar 1 Ms/ ditrima 1 '(' '''(( Ms/ dihantar 1''' '''''''( ('((''(' ('('('(( '''((('' (''((('( ''('(((' ''(('((( (''''''( ('((''(( '''((U/i Diri S!an/an" (C di"it katakod tlah dihasilkan #an" trdiri dari!ada B di"it ms/ dan (. di"it tambahan$ Kirakan kadar inFormasi ba"i katakod ini$ 5 1k *bilan"an di"it ms/,n */umlah di"it katakod,5 1B(C</p>