of 100 /100
Ko je varnost odvisna od naših odločitev Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave ˇ ˇ

Ko je varnost odvisna od naših odločitev - Vezave...Slovar 6 ˇ 4 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 ˇ ˇ ˇ dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 ... močnih vetrov,

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ko je varnost odvisna od naših odločitev - Vezave...Slovar 6 ˇ 4 Prirocnik za nacrtovanje zasilne...

 • Ko je varnost odvisna od naših odločitev

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljaveˇ ˇ

 • Priročnik za načrtovanje zasilne razsvetljave, različica 4

 • We deliver:• Electrical solutions that use less energy, improve power reliability

  and make the places we live and work safer and more comfortable

  • Hydraulic and electrical solutions that enable machines to deliver more productivity without wasting power

  • Aerospace solutions that make aircraft lighter, safer and less costly to operate, and help airports operate more efficiently

  • Vehicle drivetrain and powertrain solutions that deliver more power to cars, trucks and buses, while reducing fuel consumption and emissions

  Discover today’s Eaton.

  Powering business worldwideAs a global power management company, we help customers worldwide manage the power needed for buildings, aircraft, trucks, cars, machinery and businesses.

  Eaton’s innovative technologies help customers manage electrical, hydraulic and mechanical power more reliably, efficiently, safely and sustainably.

  We provide integrated solutions that help make energy, in all its forms, more practical and accessible.

  With 2013 sales of $22 billion, Eaton has approximately 100,000 employees around the world and sells products in more than 175 countries.

  Eaton.com

  Energizing a worldthat demands more.

  Eaton and Cooper united.

 • 1

  Priročnik za načrtovanjezasilne razsvetljave, različica 4

  Vodnik za nacrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  2Notranja zasilna razsvetljava

  3Svetlobni znaki za zasilne izhode

  5

  4

  Reflektorska svetila in zasilni moduli (convertalite)

  Zunanja zasilna razsvetljava

  6Slovar

  ˇ

 • 4 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014ˇ ˇ ˇ

 • 1.1 Zasilna razsvetjava in varnost ................................................................................................. 6

  1.2 Svetloba ob izpadu električnega omrežja .............................................................................. 7

  1.3 Varnostna razsvetljava ............................................................................................................ 8

  1.4 Varnostna razsvetljava poti za izhod v sili .............................................................................. 9

  1.5 Varnostna razsvetljava v delovnih okoljih ............................................................................11

  1.6 Protipanična razsvetljava .......................................................................................................13

  1.7 Pomožna razsvetljava .............................................................................................................13

  1.8 Varnostni znaki ali piktogrami: kakovost je ključnega pomena ..........................................14

  1.9 Svetlobni znaki za zasilne izhode ..........................................................................................16

  1.10 Primeri uporabe ......................................................................................................................17

  1.11 LED svetobni viri .................................................................................................................... 22

  1.12 Standardi in predpisi ............................................................................................................ 23

  Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  1

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 5ˇ ˇ ˇ

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  6 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014

  1

  ˇ ˇ ˇ

  1.11

  Dolge prekinitve oskrbe z električno energijo – izpadi električnega omrežja – niso redke. V vse bolj omreženem svetu je verjetnost takega dogodka vse večja. Ko glavna razsvetljava zaradi izpada električne energije ugasne, se vklopi zasilna razsvetljava. Varuje nas pred paniko in nesrečo.

  Zasilna razsvetjava in varnost

  Izpad električnega napajanja lahko ohromi celotne regije: tramvaji ne vozijo, računalniki se zrušijo in luči v trenutku ugasnejo.

  Večina izpadov je lokalnih in ne trajajo več kot nekaj ur. Izpadi električnega napajanja se pripetijo iz različnih vzrokov: neviht, močnih vetrov, potresov, zemeljskih del, požarov in sistemskih preobremenitev.

  Varnostna razsvetljava

  Brez elektrike ni razsvetljave. Ko ni elektrike, se vklopi zasilna razsvetljava, ki je neodvisna od električnega omrežja. Če v stavbi naenkrat nastane mrak, se lahko razširi panika – še posebej, če je prisotno veliko število ljudi, ki okolja niso navajeni. Izpad električnega napajanja v neznanem prostoru zaradi neznanih razlogov povzroči strah.

  Svetlobni znaki za zasilni izhod pokažejo poti iz stavbe, dodatna varnostna razsvetljava v zasilnih izhodih pa olajša orientacijo in zmanjša nevarnost nezgod. Varnostna razsvetljava je obvezna. Kjer je varnostna razsvetljava po zakonu obvezna, je za njeno nameščanje in vzdrževanje odgovoren upravljavec ustanove; zagotavljati mora, da je nova in moderna instalacija v skladu s predpisi in odgovornostmi načrtovalca. Ravnanje, ki ni v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, se lahko šteje kot nevarna gradbena praksa.

  Vsak izpad elektrike predstavlja tveganja. Nenadna tema sproži strah: razlog za izpad električnega napajanja je neznan in ljudje se s tem težko soočijo, še posebej tisti, ki stavbe ne poznajo. Zato je za veliko stavb opremljenost z od električnega omrežja neodvisno dodatno varnostno razsvetljavo in znaki za zasilni izhod.

  Znaki za zasilne izhode

  Bela podoba človeka na zelenem ozadju ali stilizirana zelena podoba človeka na belem ozadju? Trenutno sta v uporabi dva znaka za zasilni izhod. Kateri je pravilen? Na novo nameščeni sistemi zasilne razsvetljave morajo vsebovati nov znak (na levi), ki ustreza vsem Evropskim delovnim direktivam.

  Vendar ostaja star znak za zasilni izhod še vedno veljaven. Eaton priporoča, da starih in novih znakov v obstoječem sistemu ne mešate.

  Nov znak za zasilni izhod Star znak za zasilni izhod

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 7

  1

  ˇ ˇ ˇ

  1.21

  Ko glavna umetna razsvetljava zaradi izpada električnega omrežja ugasne, se prižge sistem zasilne razsvetljave. Vsepovsod, kjer obstaja po izpadu električnega omrežja nevarnost nesreč, je treba aktivirati varnostno razsvetljavo.

  Svetloba ob izpadu električnega omrežja

  Zasilna in varnostna razsvetljava zagotavljata minimalno stopnjo svetlosti po izpadu glavne razsvetljave. Pomagata pa tudi pri drugih nevarnostih. V primerih, ko je treba evakuirati stavbo, igra zasilna razsvetljava glavno vlogo pri pomoči ljudem, ki stavbe ne poznajo, kako naj ravnajo in najdejo pot skozi zasilne izhode do varnih območij.

  Za zasilno in varnostno razsvetljavo veljajo razni standardi, uredbe in navodila. Delodajalci, upravljavci zgradb, načrtovalci in monterji razsvetljave morajo ustrezne zahteve poznati. Seznanjeni morajo biti tudi s terminologijo tega posebnega področja dodatne razsvetljave.

  Po mednarodnih standardih in Evropskih direktivah se zveza “zasilna razsvetljava” uporablja kot krovni pojem od električnega omrežja neodvisne dodatne razsvetljave. Vključi se, ko izpade električno omrežje. Zasilna razsvetljava vključuje:

  • varnostno razsvetljavo in

  • pomožno razsvetljavo.

  Izraz “varnostna razsvetljava” se uporablja za označevanje od električnega omrežja neodvisne dodatne razsvetljave, ki je nameščena z namenom, da zagotavlja varno evakuacijo ali da omogoča zaključek obratovanja potencialno nevarnih delovnih postopkov. Po Zakonu o zdravju in varnosti pri delu morajo delodajalci oceniti tveganja delovnih mest. Če se pri tem izkaže, da lahko izpad električnega napajanja predstavlja tveganje, je treba namestiti varnostno razsvetljavo.

  Pomožna razsvetljava označuje od električnega omrežja neodvisno dodatno razsvetljavo, ki mora biti nameščena, kjer tveganje za zdravje in življenje zaposlenih ne nastopa. Zagotavlja svetlobo, kjer med izpadom električnega napajanja ni dejanskega tveganja, ampak je svetloba za vzdrževanje dela vseeno potrebna.

  Delitev varnostne razsvetljave

  Varnostna razsvetljava se deli na:

  • razsvetljavo zasilnih izhodov in znakov,

  • varnostno razsvetljavo za posebno tvegana delovna območja in

  • protipanično razsvetljavo.

  Varnostna razsvetljava mora ustrezati zahtevam različnih standardov. Standard EN 1838 določa zahteve za varnostno razsvetljavo v primerih sile, na primer pri izpadu električnega omrežja.

  Zasilna razsvetljava

  Pregled zasilne in varnostne razsvetljave

  Varnostna razsvetljava

  Varnostna razsvetljava zasilnih izhodov mora biti skladna s predpisi o zdravju in varnosti na delovnem mestu in z gradbenimi predpisi

  Varnostna razsvetljava objektov, v katerih je prisotna nevarnost nesreč, mora biti v skladu s predpisi o zdravju in varnosti na delovnem mestu

  Protipanična razsvetljava

  Pomožna razsvetljava

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  8 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014

  1

  ˇ ˇ ˇ

  1.31

  Varnostna razsvetljava se vključi, ko izpad glavne razsvetljave onemogoča varno evakuacijo stavbe in s tem predstavlja nevarnost nastanka nezgod.

  Varnostna razsvetljava zagotavlja, da se dela z visokim tveganjem nastanka nezgod lahko varno zaključijo in da lahko delavci, ki ne poznajo stavbe, v primeru izpada električnega napajanja varno zapustijo nevarne prostore in območja. Državne gradbene predpise in predpise o zdravju in varnosti pri delu je treba upoštevati že v fazah projektiranja in gradnje.

  Varnostna razsvetljava se deli na:

  • razsvetljavo zasilnih izhodov in znakov za zasilne izhode,

  • varnostno razsvetljavo za posebej nevarna delovna mesta in

  • protipanično razsvetljavo.

  Značilnosti varnostne razsvetljave

  • Svetila za razsvetljavo in označevanje zasilnih izhodov morajo biti nameščena vsaj 2 metra nad tlemi.

  • Vsi znaki ob zasilne izhode in vzdolž poti za izhod v sili morajo svetiti ali imeti osvetljeno ozadje.

  • Kjer zasilni izhod ni neposredno viden, mora vzdolž poti za izhod v sili biti nameščen vsaj en ali še bolje več znakov za zasilni izhod, ki so lahko osvetljeni in/ali imajo osvetljeno ozadje.

  Standard EN 1838 zahteva več kot le dobro glavno razsvetljavo za poti za izhod v sili. Določa, da mora biti dodatna razsvetljava nameščena tudi v drugih varnostnih in potencialno tveganih območjih. Varnostna svetila mora biti nameščena tudi na sledečih točkah:

  • na izhodnih vratih, ki se uporabljajo ob nevarnostih

  • v bližini stopnišč, posameznih stopnic ali drugih sprememb višine tal

  • ob zasilnih izhodih in varnostnih znakih

  • povsod, kjer se spremeni smer poti za izhod v sili

  • na vsaki točki, kjer se križajo hodniki ali prehodi

  • b vsaki omarici za prvo pomoč, gasilnem sredstvu ali alarmni napravi

  • b končnem izhodu

  • zunaj stavbe do varne razdalje od vsakega izhoda.

  EN 1838 definira “blizu” kot razdaljo največ dveh metrov.

  1 Luks2 m

  2 m

  A B

  D

  C

  EA Na poteh za izhod v sili širine do 2 metrov mora biti horizontalna osvetljenosti na osrednji osi vsaj 1 luks (merjeno na višini dva centimetra nad tlemi). Med drugimi morajo biti varnostna svetila postavljena kot je navedeno spodaj:

  B najmanj dva metra nad tlemi

  C blizu (največ. dva metra vstran) stopnišč, tako da bo zagotovljena neposredna osvetlitev vsake stopnice

  D blizu (največ dva metra vstran) vsake omarice za prvo pomoč, gasilnega sredstva in alarmne naprave

  E zven stavbe ob vsakem končnem izhodu (največ dva metra vstran).

  Varnostna razsvetljava

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 9

  1

  ˇ ˇ ˇ

  1.41

  Varnostna razsvetljava poti za izhod v sili mora zagotoviti ustrezne pogoje za vizualno orientacijo ob poti za izhod v sili in v sosednjih prostorih stavbe. Gasilni aparati in varnostna oprema morajo biti lahko dosegljivi in pripravljeni za uporabo.

  Da zagotovite zaposlenim in obiskovalcem hiter umik na varno v primeru sile, morata biti zasilna razsvetljava in razsvetljava poti za izhod v sili izvedeni v skladu s standardi. Za to so:

  • potrebni svetlobni znaki za zasilne izhode ali osvetljeni znaki za zasilne

  • izhode ter svetila za osvetljevanje poti za izhod v sili.

  Vsi delodajalci morajo namestiti označbe za izhode v sili in evakuacijske načrte na vsem vidna mesta: zaposleni in obiskovalci morajo imeti možnost, da si zapomnijo poti za izhod v sili, da lahko vedno najdejo stopnice in izhode. Načrti za evakuacijo in reševanje služijo tudi kot orientacijsko sredstvo reševalcem in gasilcem.

  Zahteve glede razsvetljave

  V skladu z EN 1838 je varnostna razsvetljava poti za izhod v sili del sistema varnostne razsvetljave, ki omogoča, da so elementi sistema varnostnih izhodov jasno vidni in da jih osebe lahko varno uporabljajo. Predpisi glede ureditve delovnih mest določajo tudi, da kjer ni možno zagotoviti varne evakuacije oseb v primeru izpada razsvetljave, morajo biti poti za izhod v sili opremljene z varnostno razsvetljavo.

  Ko standardi omenjajo pot za izhod v sili, gre vedno za pas širine 2 metra. Poti s širino več kot 2 metra morajo biti opremljene s protipanično razsvetljavo (glej stran 27).

  Najpomembnejše zahteve za osvetlitev, določene v standardu EN 1838, in tehnični predpisi za varnost na delovnih mestih so:

  • Horizontalna osvetljenost vzdolž osrednje osi poti za izhod v sili mora biti vsaj 1 luks - merjeno na višini do 20 centimetrov, po možnosti nič več kot dva centimetra (EN 1838) nad tlemi. Levo in desno od osrednji osi je dovoljeno zmanjšanje osvetljenosti do 50 odstotkov na razdalji 50 cm od osi.

  • Varnostna razsvetljava mora doseči 100% osvetlitve v 15 sekundah po izpadu glavne razsvetljave. Ker ima večina generatorskih agregatov z motorji z notranjim izgorevanjem 15-sekundni čas vklopa, so baterijski sistemi edini primeren vir energije.

  • Najmanjši indeks barvne reprodukcije za znake za zasilne izhode je Ra 40; ta omogoča hitro in jasno razpoznavanje znakov za zasilne poti.

  A Dosledna zasnova svetil: glavna in varnostna razsvetljava sta lahko združeni v eni enoti; Ustrezni sistemi za upravljanje razsvetljave omogočajo ločen vklop in izklop glavne in varnostne razsvetljave.

  B Pri kotih azimuta med 60° in 90° v navpični smeri v primeru horizontalnih poti za izhode v sili mora svetilnost biti v določenih mejah.

  C Razmerje med največjo in najmanjšo osvetljenostjo vzdolž osrednje osi ne sme presegati 40:1. S tem se preprečijo preveliki kontrasti med svetlimi in temnimi področji.

  C

  B

  A

  Varnostna razsvetljava poti za izhod v sili

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  10 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014

  1

  ˇ ˇ ˇ

  Enakomernost osvetlitve

  Razmerje med največjo in najmanjšo osvetljenostjo vzdolž osrednje osi ne sme niti v najslabšem premeru presegati 40:1 - npr. med dvema svetiloma ob koncu

  njune življenjske dobe. To pa zaradi tega, ker lahko pretirano svetla/temna področja predstavljajo ovire in je zaradi njih potek poti izhoda v sili težje razbrati.

  Časovni zamik med trenutkom, ko odpove glavna umetna razsvetljava odpove ob začetku izpada elektrike in trenutkom, ko varnostna osvetljava doseže zahtevano svetilnost, mora biti čim krajši. Varnostna razsvetljava v delovnih okoljih mora biti zagotovljena najmanj še eno uro po vklopu.

  Preprečevanje bleščanja - pogosto podcenjen dejavnik

  Preveč intenzivna svetloba lahko povzroča bleščanje, ki je lahko tako intenzivno, da celo povzroči neprepoznavanje ovir ali znakov za izhod . Tveganje je še posebej prisotno, če se uporabljajo navadna svetila z razpršeno svetlobo.

  Pri kotih azimuta med 60° in 90° v navpični smeri v primeru horizontalnih poti za izhod v sili mora svetilnost biti v določenih mejah. Za vse ostale poti za izhod v sili in evakuacijska območja te mejne vrednosti ne smejo biti presežene pod katerim koli kotom (glejte slike na strani 11, risbo B).

  Pomembne so tudi oznake poti za izhod v sili. Zahteve glede razsvetljave v primeru izpada električne energije so določene v standardu EN 1838. Prav tako je treba omeniti, da morajo biti svetlobni znaki za zasilni izhod, opredeljeni v standardu DIN4844, jasno prepoznavni tudi pri splošnih pogojih osvetlitve, zato morajo zagotavljati višji nivo svetlosti.

  V primerih sile mora biti svetlost vsake točke na zeleni površini ≥ 2 cd/m2, v pogojih glavne razsvetljave pa mora biti svetlost celotne oznake ≥ 200 cd/m2.

  Tloris prikazuje značilen načrt za evakuacijo in reševanje.

  Načrt za evakuacijo in reševanje

  Gasilni aparat

  Cev za gašenje

  Požarni alarm, ročni

  Telefon za javljanje požara

  Sredstvo in oprema za gašenje

  Smerokaz

  Pot za izhod v sili/zasilni izhod

  Telefon za primer sile

  Zasilni tuš

  Postaja za izpiranje oči

  Zdravnik

  Nosila

  Zbirališče

  Lokacija

  Varnostna razsvetljava poti za izhod v sili1.4

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 11

  1

  ˇ ˇ ˇ

  Varnost in zdravje pri delu za zaposlene urejajo predpisi, ki veljajo za celotno EU. To pa je podlaga zakonskih instrumentov, ki določajo osnovne standarde za zdravje in varnost. Njihove posamezne določbe so konkretizirane s tehničnimi predpisi za delovna mesta.

  Predpisi zahtevajo od delodajalcev, da zaščitijo svoje zaposlene pred morebitnimi nevarnostmi na delovnem mestu. To vključuje tudi splošno varstvo pred nezgodami. Če razsvetljava odpove zaradi izpada električne energije, je nevarnosti izpostavljen celo hišnik, če v temi ne najde poti ven ali če pade in se zaradi slabe osvetlitve evakuacijske poti poškoduje. Zaščitni ukrep je varnostna razsvetljava.

  Odgovornost nosijo delodajalci

  Ali je varnostna razsvetljava potrebna ali ne, mora doreči delodajalec na podlagi ocene tveganja. Oceno tveganja in posledično sprejete ukrepe je treba dokumentirati.

  Ključno vprašanje je, ali je možna varna evakuacija z delovnega mesta. Pritrdilni odgovor na to vprašanje je možen le, če je v primeru izpada električne energije zagotovljena zadostna razsvetljava. ( tudi podnevi za delovna mesta v prostorih brez oken oz. virov naravne svetlobe) Pozimi pa se stemni zgodaj, zaradi česar je že popoldne premalo svetlobe za orientacijo. Zato je varnostna razsvetljava skoraj vedno potrebna. Dajati mora vsaj en luks osvetljenosti. V prostorih, kjer lahko varno evakuiramo vse zaposlene, morajo biti označeni samo zasilni izhodi.

  Delodajalci morajo zagotoviti tudi, da lahko po izpadu elektrike zaposleni in obiskovalci varno zapustijo zgradbo. Kjer je povečana nevarnost nesreč – npr. na stopniščih, zaradi ovir, ki jih je v temi težje razločiti ali pri zahtevnih poteh za izhod v sili – mora biti nameščena varnostna razsvetljava poti za izhod v sili.

  Na še posebej nevarnih delovnih mestih je verjetnost nezgod pri nenadni zatemnitvi precej višja. Na takih delovnih mestih morajo sistemi varnostne razsvetljave zagotavljati najmanj 15 luksov osvetljenosti, da se lahko delo varno zaključi. V primeru požara

  predstavljajo dodatno nevarnost delovni prostori in poti za izhod v sili, ki se lahko napolnijo z dimom. Na takih področjih je treba dodatno ob varnostni razsvetljavi namestiti sistem za vodenje.

  Posebej nevarna delovna območja

  Nevarnost nesreč je še posebej visoka pri “posebno nevarnih delovnih območjih” in na “posebej nevarnih delovnih mestih” (EN 1838).

  V ta območja sodijo na primer:

  • Laboratoriji z velikimi akutnimi nevarnostmi vsled poskusov. Akutne nevarnosti so lahko eksplozije in požari ter sprostitev patogenih ali strupenih, zelo strupenih ali radioaktivnih snovi v nevarnih količinah.

  • Delovna mesta, ki morajo biti temna zaradi tehničnih razlogov.

  • Območja za upravljanje električnih sistemov zgradbe in območja za upravljanje zgradbe, do katerih je treba dostopati v primeru izpada umetne razsvetljave.

  • Območja, kjer so nameščeni stroji, ki lahko delujejo še dalj časa po izpadu napajanja. Taki primeri vključujejo na primer stružnice, kjer ob izpadu razsvetljave nastopajo dodatna tveganja.

  • Kontrolne točke pri sistemih, ki zahtevajo stalen nadzor, kot so na primer stikalni pulti in upravljalne plošče elektrarn, kemijskih in metalurških obratov, kot tudi delovna mesta z izolacijsko ali regulacijsko opremo, ki jo je treba varno upravljati za prekinitev ali prenehanje proizvodnega procesa med normalnimi ali motenimi postopki proizvodnje.

  • Delovna mesta v bližini vročih kopeli ali livnih jam, ki jih iz tehničnih razlogov ni mogoče ustrezno zavarovati z zaščitno ograjo ali pregrado.

  • Področja okrog delovnih jaškov, ki jih iz tehničnih razlogov ni mogoče prekriti.

  • Gradbišča.

  1.5Delodajalci so dolžni varovati zdravje in varnost svojih zaposlenih. To med drugim vključuje izdelavo ocene tveganja na vseh delovnih mestih. Treba si je zastaviti vprašanje, ali se lahko vsi zaposleni varno umaknejo s svojih delovnih mest v primeru odpovedi sistema razsvetljave.

  Delodajalci morajo zagotoviti, da lahko po izpadu elektrike zaposleni in obiskovalci varno zapustijo zgradbo. Varnostna razsvetljava je obvezna za “posebno nevarna delovna mesta”.

  Varnostna razsvetljava v delovnih okoljih

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  12 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014

  1

  ˇ ˇ ˇ

  Zahteve glede razsvetljave

  Varnostna razsvetljava v “posebno nevarnih delovnih območjih” mora izpolnjevati višje zahteve. Osvetljenost mora znašati najmanj 15 luksov. Na to se osredotočata tehnična uredba o delovnih mestih in standard EN. Priporočena osvetljenost naj bo 10 % osvetljenosti glavne razsvetljave. Višja kot je osvetljenost pri zasilni razsvetljavi, manjša je nevarnost poškodb pri zatemnitvi zaradi izpada elektrike.

  To je tudi razlog za določbo, da mora biti zahtevana osvetljenost dosežena v 0,5 sekunde. Pri številnih virih svetlobe je to mogoče doseči le z varnostno razsvetljavo s stalnim delovanjem. Enakomernost osvetljenosti v teh delovnih področjih ne sme biti manjša od 10:1.

  Nazivni čas delovanja zasilne razsvetljave mora biti vsaj tako dolgo kot je čas izpostavljenosti nevarnosti po izpadu napajanja. Ta čas delovanja se določi med izdelavo ocene tveganja.

  Gradbišča

  Gradbišča so v uredbi izrecno omenjena, ker so delovna mesta tam še posebej nevarna.

  Uredba določa, da je varnostna razsvetljava nujna, če dnevna svetloba ne zagotavlja najmanj en luks osvetljenosti za osvetlitev poti za izhod v sili, in se zaradi tega delavci ne morejo varno umakniti s svojih delovnih mest.

  Zato mora vsako gradbišče, kjer se delo izvaja zvečer ali ponoči, imeti nameščeno vsaj varnostno razsvetljavo poti za izhod v sili.

  Za kletne nivoje je zahtevana višja vrednost – najmanj 15 luksov – kar je enako kot pri gradnji predorov.

  Optični varnostni sistemi za vodenje

  Varnostno razsvetljavo odlično dopolni optični varnostni sistem za vodenje, ki omogoča evakuacijo, če je orientacija v prostoru in vzdolž poti za izhod v sili otežena zaradi prisotnosti dima. Pomembno je omeniti, da optični sistemi za vodenje niso nadomestilo za s standardom skladno varnostno razsvetljavo, ampak so dodatek.

  Razlikujemo med:

  • fotoluminiscenčnimi sistemi za vodenje (znaki),

  • električnimi sistemi za vodenje (ki so priključeni na vir za zasilno napajanje),

  • dinamičnimi sistemi za vodenje – “inteligentnimi” sistemi, ki vključujejo smerokaze, katerih smer se spreminja glede na lokacijo nevarnega področja.

  Smerokazi in drugi sistemi za vodenje so nameščeni na zidove na višini največ 40 cm od tal. Take oznake omogočajo identifikacijo evakuacijske poti s smerokazi. V primerjavi s svetlobnimi znaki za zasilni izhod imajo optični sistemi za vodenje to slabost, da niso nameščeni na višini oči. Vidnost nizkih označb ovirajo telesa oseb pred nami.

  Kadar obstaja nevarnost nesreč, je varnostna razsvetljava vsekakor potrebna. Nič drugega ne more omogočiti razpoznavanja razlik v višinah tal, stopnic in ovir na poti za izhod v sili in s tem zaščititi pred padcem.

  Fotoluminiscenčni znaki

  V primerjavi z osvetljenimi oznakami imajo fotoluminiscenčni znaki slabost, da morajo pred izpadom razsvetljave biti zadostno in trajno osvetljeni. Kljub vzbujevalni svetlobi - za katero, mimogrede, ne veljajo nobeni predpisi - je čas, v katerem je fotoluminiscenčni znak razpoznaven, omejen Svetlost takih znakov, kot jo zaznava človeško oko, hitro pojema. S tem pa se krajša tudi razdalja, s katere je znak viden.

  Eaton opozarja, da se v primeru, ko obstaja nevarnost nesreče, lahko uporabijo optični varnostni sistemi za vodenje samo za dopolnilne označbe ob varnostni razsvetljavi s svetlobnimi znaki za zasilni izhod. Optični sistemi so obvezni – kot dopolnilni ukrepi – kjer nevarnosti nastajanja dima med požarom ne moremo izključiti in kadar je pot za izhod v sili širša od 3,6 metra.

  1.5

  Varnostna razsvetljava na “posebno nevarnih delovnih mestih” mora zagotavljati osvetljenost najmanj 15 luksov. Če obstaja nevarnost, da se na delovnih mestih in v zasilnih izhodih v primeru požara pojavlja dim, mora biti poleg tega nameščen optični varnostni sistem za vodenje.

  Posebej nevarna delovna mesta (EN 1838)

  Osvetljenost: Emin = 10% trajne osvetljenosti, potrebne na delovnem mestu > 15 lx

  Enakomernost osvetlitve: Emax : Emin ≤ 10 : 1

  Omejitev bleščanja:h/m < 2.5 2.5 ≤ h < 3 3 ≤ h < 3.5 3.5 ≤ h < 4 4 ≤ h < 4.5 ≥ 4.5 Imax/cd 1,000 1,800 3,200 5,000 7,000 10,000

  Vrednosti v tej tabeli ne smejo biti presežene na nobenem kotu azimuta med 60° in 90° v navpični smeri.

  Barvna reprodukcija: Ra ≥ 40 Varnostne barve morajo biti jasno razpoznane

  Nazivni delovni čas dokler obstaja nevarnostza evakuacijske poti:

  Zakasnitev vklopa: 0.5 sekunde

  Varnostna razsvetljava v delovnih okoljih

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 13

  1

  ˇ ˇ ˇ

  Na športnih dogodkih, rock koncertih ali pri predavanjih z večjim številom udeležencev

  - kjerkoli se ljudje zberejo v večjem številu, lahko nastopi panika, če se luči vsled izpada elektrike nenadoma ugasnejo. Ljudje se med evakuacijo lahko v gneči poškodujejo ali celo umrejo.

  Protipanična razsvetljava daje večji občutek varnosti. Njen namen je zmanjšanje verjetnosti nastanka panike in ustvarjanje vizualnih razmer, v katerih lahko ljudje varno pridejo do poti za izhod v sili.

  Protipanična razsvetljava mora biti nameščena povsod, kjer poti za izhod v sili niso jasno določene – na primer v večjih dvoranah – ali kjer se lahko kot pot za izhod v sili uporablja ves prostor. Potrebna je tudi v konferenčnih dvoranah s površino nad 60 kvadratnih metrov, kjer ni označenih poti za izhod v sili, ter v manjših zaprtih prostorih, kjer bi zaradi gneče lahko nastala panika. Takšni prostori so na primer kabine dvigal.

  Kriteriji za razsvetljavo

  Protipanična razsvetljava mora biti usmerjena navpično navzdol in osvetljevati predmete do višine dveh metrov nad referenčno ravnino.

  Poleg tega EN 1838 določa, da

  • zaradi obstojnosti vida razmerje med največjo in najmanjšo osvetljenostjo ne sme biti večje od 40:1. S tem se preprečijo prevelike razlike v svetlosti, ki otežujejo vid.

  • Indeks barvne reprodukcije izvorov svetlobe mora biti najmanj Ra 40, tako da so varnostni znaki in njihove barve jasno razvidne.

  • 50% potrebne osvetljenosti mora biti dosežene v petih sekundah, 100% v 60 sekundah.

  • Zahteve za omejitev bleščanja so enake kot pri varnostni razsvetljavi poti za izhod v sili (glej tabelo na strani 11, risbo B).

  1.6

  1.7

  Protipanična razsvetljava je tretja kategorija varnostne razsvetljave poleg varnostne razsvetljave poti za izhod v sili in varnostne razsvetljave za posebej nevarna delovna mesta. Svetloba, ki jo zagotavlja, je namenjena zmanjšanju histerije in panike v nujnih primerih.

  Pomožna razsvetljava je poleg varnostne razsvetljave druga vrsta zasilne razsvetljave (glejte shemo na strani 9).

  Varnostna razsvetljava mora biti vedno nameščena, kadar obstaja nevarnost nesreč. Pomožna razsvetljava pa je lahko nameščena samo, kadar so nevarnosti za zaposlene in obiskovalce brezpogojno izključene.

  Zato prvenstvena funkcija pomožne razsvetljave ni preprečevanje nezgod. Namešča se iz operativnih razlogov, na primer zaradi preprečevanja časa zastojev vsled izpada glavne umetne razsvetljave. V tem primeru od električnega omrežja neodvisna pomožna razsvetljava zagotavlja osvetljenost

  Če naj sistem pomožne razsvetljave izvaja tudi funkcijo zasilne razsvetljave, mora izpolnjevati vse predpisane zahteve. Bistvene dejavnosti se nato lahko nadaljujejo.

  Če pa je stopnja osvetljenosti manjša od minimalne osvetljenosti glavne razsvetljave, se pomožna razsvetljava sme uporabiti samo za varno prenehanje ali prekinitev delovnih procesov.

  Pomožna razsvetljava daje svetlobo, potrebno za delovanje bistvenih delovnih procesov v primeru izpada napajanja.

  Protipanična razsvetljava pomaga v primeru izpada energije preprečevati pojave panike.

  Protipanična razsvetljava

  Pomožna razsvetljavaVodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  14 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014

  1

  ˇ ˇ ˇ

  1.8Varnostni znaki (piktogrami) za evakuacijske poti so lahko osvetljeni z zunanjo svetlobo (fotoluminiscentni piktogrami) ali pa imajo lasten vir osvetljitve. (svetlobni znaki)

  Varnostni znaki (piktogrami) označujejo evakuacijske poti in mesta protipožarne opreme. V skladu z uredbo združuje varnostni znak geometrijske oblike in barve z grafičnim simbolom z namenom izraziti določeno varnostno in zdravstveno sporočilo. Varnostni znaki za evakuacijske poti se imenujejo tudi znaki za zasilne izhode. Označujejo smer evakuacijskih poti in položaj izhodov v sili ter postaje za prvo pomoč. Potrebno je zagotoviti, da bo vsaj en znak za zasilni izhod viden iz vsake možne točke v prostoru.

  V letu 2007 je bil z evropskimi predpisi iz varnostnih razlogov uveden nov znak za zasilni izhod. Odlikuje se po piktogramu, v katerem je puščica smeri jasneje in hitreje razpoznavna. Obstoječih starih znakov ni treba zamenjati, vendar se na novih objektih ne smejo več uporabljati. Eaton odsvetuje vsaj v istem delu stavbe uporabo obeh znakov skupaj.

  Parametri razsvetljave

  EN 1838 in trenutno veljavni standard DIN 4844-1 postavljata različne zahteve za osvetljene varnostne znake in znake z osvetlitvijo ozadja v smislu parametrov osvetlitve, ki morajo biti

  izpolnjeni v različnih delovnih pogojih. Pri svetlobnih znakih za zasilni izhod zahteva EN 1838 za znak v celoti mnogo nižjo stopnjo svetlosti kot DIN 4844-1. DIN 4844-1 velja za delovanje v običajnih razmerah in predvideva, da kadar glavna razsvetljava deluje, morajo znaki za zasilne izhode izstopati iz osvetljene okolice, torej morajo biti svetlejši.

  Svetlost in enakomernost osvetlitve ter kontrasta sta ključni merili za oceno dobrih svetil za izhode v sili in z njimi zagotovljene varnosti. Preglednica na desni povzema zahteve dveh standardov.

  Višina namestitve piktogramov

  Ker z večje razdalje znak z osvetljenim ozadjem lažje prepoznamo kot znak, ki je samo osvetljen, določata EN 1838 in DIN 4844, da je pri določanju razdalje vidnosti znaka treba upoštevati različne faktorje razdalje (glej sliko 1).

  Da bi z enake razdalje razpoznali oba znaka, mora biti osvetljen znak dvakrat višji kot znak z osvetljenim ozadjem. Znaki z osvetljenim ozadjem so vselej boljša izbira, ker jih ob prisotnosti dima lahko razpoznamo dlje in z daljše razdalje. Osvetljeni znaki in znaki z osvetljenim ozadjem morajo biti nameščeni največ 20 stopinj nad vodoravno vidno linijo (merjeno pri največji vidni razdalji).

  Enačba za izračun višine

  osvetljenih znakov je:: I = z x h (pri čemer je z = 100)

  npr. višina = 15 cm ∆ razdalja, s katere gledamo 15 m

  Pomen simbolov

  I = razdalja, s katere gledamo, h = višina piktograma, z = faktor razdalje

  Enačba za izračun višine

  znakov z osvetlitvijo ozadja je:: I = z x h (pri čemer je z = 200)

  npr. višina = 15 cm ∆ razdalja, s katere gledamo 30 m

  Enačba za izračun višine znaka

  Okolje

  Električno omrežje/zasilno napajanje

  Stalno delovanje

  Zelena varnostna barva

  Bela kontrastna barva

  Enakomernost zeleno/belih površin

  Svetlobni kontrast med zelenimi in belimi površinami

  Povprečna svetlost bele kontrastne barve

  Svetlost zelene varnostne barve

  Izračunana povprečna svetlost znaka v celoti

  Svetlost osvetljenega znaka

  DIN 4844-1

  svetlo in temno

  električno omrežje

  da

  po DIN 4844-1

  po DIN 4844-1

  Lming ≥ –––– 0.2

  Lmax

  ≥ 500 cd/m2

  ni določeno

  ≥ 200 cd/m2

  ≥ 50 lx (po možnosti ≥ 80 lx)

  EN 1838

  temno

  zasilno napajanje

  ni določeno

  po ISO 3864-4

  po ISO 3864-4

  Lming ≥ –––– 0.1

  Lmax

  ni določeno

  ≥ 2 cd/m2

  ≥ 5 cd/m2

  ni določeno

  Primerjava zahtev glede osvetlitve

  Lbelak = ––––––––– = 5:1 to 15:1 Lzelena

  Slika 1

  Varnostni znaki ali piktogrami: kakovost je ključnega pomena

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 15

  1

  ˇ ˇ ˇ

  1.8

  Svetlobni znaki za zasilni izhod v trajnem spoju

  ... 10 minut po izpadu napajanja;

  ... 30 minut po izpadu napajanja;

  ... 60 minut po izpadu napajanja. Najmanjšasvetlost bele kontrastne barve je 10 cd/m2,kot to zahteva EN 1838.

  Standardni fotoluminiscenčni piktogram

  ... 10 minut po izpadu napajanja;

  ... 30 minut po izpadu napajanja;

  ... 60 minut po izpadu napajanja. Najmanjša svetlost bele kontrastne barve mora biti 0,012 cd/m2.

  Varnostni znaki ali piktogrami: kakovost je ključnega pomena

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  16 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014

  1

  ˇ ˇ ˇ

  1.9Svetlobne znake za zasilni izhod ali piktograme z lastnim virom osvetlitve razpoznamo lažje kot fotoluminiscenčne znake. Za to obstaja več razlogov, eden od njih je ta, da imajo lasten vir osvetlitve in niso odvisni od zunanje osvetlitev.

  Svetlobne znake za zasilni izhod zlahka in pravilno razberemo. Zeleno varnostno barvo jasno razberemo tudi v primeru sile, kakor zahteva EN 1838. Svetlobni znaki (piktogrami z lastnim virom osvetlitve) so nedvomno boljši od standardnih fotoluminiscentnih piktogramov. (glej primerjavo na strani 15)

  Učinkovitost

  Svetila z zasilnim napajanjem delujejo ne glede na stanje delovanja glavne razsvetljave. Fotoluminiscenčni materiali pa morajo po drugi strani biti pred izpadom razsvetljave zadostno in trajno osvetljeni. Viri svetlobe s pretežno rdečim spektrom (npr. običajne žarnice) in žarnice z natrijevimi parami pod visokim pritiskom niso primerne za napajanje.

  Svetlost

  Svetlost svetlobnih znakov za zasilni izhod je konstantna od začetka do konca časa delovanja, ki je najmanj od ene ure do treh ur. Vtis svetlosti fotoluminiscenčnega znaka pa se zmanjša v nekaj minutah. Po 60 minutah delovanja je svetlost svetlobnega znaka za zasilni izhod do tisočkrat večja od fotoluminiscenčnega znaka. (glej primerjavo na strani 15)

  Vidna razdalja

  Z zmanjševanjem svetlosti se obenem manjša ostrina in sposobnost razločevanja. 20 cm visok osvetljen znak je možno jasno razpoznati z razdalje 20 metrov; svetlobni znaki za zasilni izhod enake višine daje enako stopnjo razpoznavnosti z dvakrat večje razdalje; zlahka ga je mogoče razpoznati z razdalje 40 metrov.

  Nasprotno pa svetlost fotoluminiscenčnih znakov pojema tako hitro, da se vidna razdalja običajno zmanjša na približno pet metrov že v 10 minutah. Po 60 minutah se lahko vsebina znaka na splošno prepozna le tik pred znakom. Svetlost belih površin znaka mora biti v skladu z evropskimi direktivami vsaj 0,012 cd/m 2. Pri svetlobnih znakih za zasilni izhod ostaja vidna razdalja konstantna.

  Varnostna razsvetljava je potrebna

  “Varnostni sistemi za usmerjanje na osnovi fotoluminiscenčnih znakov ne izpolnjujejo zahtev glede barvne reprodukcije ali osvetljenosti. Lahko se uporabijo le v povezavi s sistemi varnostne razsvetljave, skladnimi s standardom, kot talne oznake ali kot dopolnilni varnostni ukrepi na območjih, kjer varnostna razsvetljava ni potrebna.”

  Svetlobni znaki za zasilni izhod

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 17

  1

  ˇ ˇ ˇ

  1.10Če obstaja predvidljivo tveganje nezgod v primeru izpada glavne razsvetljave, zahtevajo varnostno razsvetljavo vse uredbe, smernice in predpisi.

  Uredbe, smernice in predpisi določajo samo minimalne zahteve. Strokovnjaki se strinjajo, da mora biti varnostna razsvetljava nameščena povsod, kjer obstaja nevarnost nesreč.

  V nekaterih primerih je treba zadostiti še dodatnim zahtevam, na primer pri pridobivanju gradbenih dovoljenj ali drugih soglasij bo morda potrebna še izdelava ekspertiz za protipožarno zaščito ali tveganje panike.

  Primeri uporabe na naslednjih straneh predstavljajo rešitve na podlagi vzorčnih uredb in smernic, katerih vsebina se lahko razlikuje od veljavnih državnih uredb in smernic. Temeljijo na standardu EN 1838, ki velja za vso Evropo, kot tudi na standardu DIN, ki ga je priporočljivo upoštevati.

  Zbirališča

  Zakonodaja opredeljuje zbirališča kot objekte ali dele objektov, ki lahko sprejmejo večje število ljudi, ki se hkrati udeležujejo prireditev – še posebej izobraževalnih, gospodarskih, družbenih, kulturnih, umetniških, političnih, športnih in zabavnih prireditev – in obenem tudi gostinske obrate.

  Športni objekti in restavracije so obravnavani ločeno, ker postavljajo dodatne zahteve.

  Zbirališče je lahko tudi sestavljeno iz več prostorov, če so v stavbi povezani z vrati ali si delijo evakuacijske poti. Območja, ki za obiskovalce niso dostopna se v izračunih ne upoštevajo.

  Uredba zajema

  • zbirališča, ki posamično ali skupaj sprejmejo najmanj 200 oseb, npr. skupščinske dvorane, predsobe, predavalnice, kinodvorane in studii, ne pa tudi šolske učilnice.

  • zbirališča za najmanj 1.000 oseb z odprtimi površinami za predstave (površine manj kot 20 m2 niso opredeljene kot prostori za predstave).

  • športna igrišča, ki sprejmejo več kot 5,000 gledalcev s stojišči za obiskovalce in nepokrite športne površine.

  Ta uredba ne zadeva prostorov za verske obrede, prostorov za muzejske razstave in začasnih objektov.

  Število obiskovalcev se izračunani na podlagi ugotovljenih formul:

  • pri sedenju za mizami: en obiskovalec na m2 površine zbirališča

  • pri sedenju v vrstah in za stojišča (dva obiskovalca na m2 površine zbirališča)

  • za stojišča na terasah: dva obiskovalca na meter dolžine terase

  Označbe evakuacijskih poti in varnostna razsvetljava na zbirališčih zmanjšujeta tveganje za nezgode v primeru odpovedi glavne razsvetljave.

  S standardi skladna varnostna razsvetljava je obvezna.

  Primeri uporabe

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  18 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014

  1

  ˇ ˇ ˇ

  • za razstavišča: en obiskovalec na m2 površine zbirališča.

  Varnostna razsvetljava

  Varnostno razsvetljavo je treba zagotoviti:

  • na potrebnih stopniščih, v prostorih med potrebnimi stopnišči in zunanjimi izhodi in po potrebnih hodnikih.

  • v dvoranah in v vseh drugih prostorih za obiskovalce (npr. v avlah, garderobah, straniščih).

  • na odrih in scenskih površinah.

  • v prostorih za zaposlene in obiskovalce s ploščino tal, večjo od 20 m2, razen v pisarnah.

  • v prostorih z električno opremo ali s servisnimi instalacijami in v prostorih za razsvetljavo in projektorje.

  • na zbirališčih na prostem in športnih igriščih, ki se uporabljajo ponoči.

  • za varnostne znake za označevanje evakuacijskih poti in zasilnih izhodov.

  • za osvetlitev stopnic, vendar ne na hodnikih v dvoranah z zamenljivimi konfiguracijami sedežev ali v primeru športnih igrišč z varnostno razsvetljavo.

  V dvoranah, ki so zatemnjene zaradi namena uporabe, na odrih in scenskih površinah mora biti nameščena varnostna razsvetljava brez stalnega delovanja.

  Še vedno priporočamo, kar določa evropska uredba kot obvezne zahteve: varnostna razsvetljava brez stalnega delovanja se po ponovnem vklopu glavne razsvetljave ne rabi izključiti. Sistemi, nameščeni v zaradi namena uporabe zatemnjenih prostorih, morajo imeti ročno ponastavitev na upravljalni plošči varnostne razsvetljave in na drugem mestu v nadzorni sobi.

  Varnostne razsvetljave ni dovoljeno izklopiti vse dokler ni obnovljena zadostna glavna razsvetljava. Izhodi, hodniki in

  stopnišča v dvoranah morajo biti razpoznavni tudi, ko je prostor zatemnjen, ne glede na to, ali je ostala varnostna razsvetljava vključena ali ne.

  Restavracije

  Uredba, sprejeta v juniju 2005, zajema tudi gostinske lokale, torej morajo bari in restavracije, ki sprejmejo več kot 200 gostov, izpolnjevati iste zahteve varnostne razsvetljave kot ostala zbirališča.

  Število gostov, ki jih prostor lahko sprejme, se izračuna na podlagi naslednje formule:

  • za prostore s sedišči: en obiskovalec na m2 ploščine javnega prostora (brez upoštevanja ploščine prodajnega okenca), t.j. za več kot 200 m2 talne površine.

  • za prostore s stojišči, npr. diskoteke: dva obiskovalca na m2 površine tal, to je za več kot 100 m2 talne površine.

  Varnostna razsvetljava

  Varnostno razsvetljavo je treba zagotoviti:

  • na potrebnih stopniščih, v prostorih med potrebnimi stopnišči in zunanjimi izhodi in po potrebnih hodnikih.

  • v javnih prostorih in v vseh drugih prostorih za obiskovalce (npr. v avlah, garderobah, straniščih).

  • v prostorih za zaposlene in upravljavce s ploščino tal, večjo od 20 m2, razen v pisarnah.

  • v prostorih z električno opremo ali s servisnimi instalacijam zgradbe.

  • v lokalih na prostem, ki se uporabljajo v nočnem času.

  • za varnostne znake za označevanje evakuacijskih poti in zasilnih izhodov.

  • za osvetlitev stopnic, vendar ne na hodnikih v javnih prostorih z zamenljivimi konfiguracijami sedežev.

  Restavracije so zbirališča.

  Nastanitveni obrati: varnostna razsvetljava je potrebna v vseh stavbah z več kot 12 ležišči za goste.

  Primeri uporabe1.10

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 19

  1

  ˇ ˇ ˇ

  Prodajni prostori

  Prodajni prostori - v starejših standardih pogosto imenovani kot trgovine - so opredeljeni kot stavbe ali deli stavb, ki:

  • se v celoti ali delno uporabljajo za prodajo trgovskega blaga,

  • imajo vsaj eno prodajalno in

  • niso sejemski objekti.

  Uredba zajema vse prodajne prostore - prodajalne na drobno in debelo, veleblagovnice, supermarkete in nakupovalne centre - ki imajo prodajalne in nakupovalne ulice, vključno z njihovimi zgrajenimi objekti, s skupno površino več kot 2,000 m2. Nakupovalne ulice so opredeljene kot zaprte ali pokrite površine, v katerih se nahajajo prodajalne in imajo funkcijo sprehajališča za nakupovalce.

  Varnostna razsvetljava

  Varnostno razsvetljavo je treba zagotoviti:

  • v prodajalnah.

  • na stopniščih, podaljških stopnišč in na nakupovalnih ulicah kot tudi na hodnikih, ki jih uporabljajo nakupovalci.

  • v delovnih prostorih in prostorih za odmor osebja.

  • v toaletnih prostorih vseh velikosti.

  • v prostorih z električno opremo ali s servisnimi instalacijam zgradbe.

  • za oznake, ki označujejo izhode in za osvetlitev stopnic.

  Pravilnik za varnost in zdravje iz leta 2001 vsebuje različne določbe, ki zahtevajo varnostno razsvetljavo v delovnih prostorih in prodajalnah s površino več kot 500 m2 pri visokem razmerju med številom obiskovalcev in številom osebja.

  Nastanitveni obrati

  Evropska uredba, sprejeta decembra 2000, opredeljuje nastanitvene obrate kot vse stavbe z več kot 12 ležišči za goste. To pa ne velja za nastanitvene obrate v stolpnicah.

  Varnostna razsvetljava

  Varnostno razsvetljavo je treba zagotoviti:

  • v potrebnih hodnikih in na potrebnih stopniščih.

  • v prostorih med potrebnimi stopniščni in zunanjimi izhodi.

  • za varnostne oznake, ki označujejo izhode.

  • za stopnice v potrebne hodnike.

  Določila standarda zahtevajo, da mora biti zagotovljeno trajno delovanje z vklopom v povezavi s tipkali za osvetlitev in časovno nastavljivo razsvetljavo, kjer je nazivni čas delovanja izvora energije za napajanje varnostnih naprav samo tri ure. Varnostna razsvetljava se mora samodejno izključiti po poteku vnaprej določenega časa.

  Če to ni tako, mora biti vir napajanja za napajanje varnostnih naprav zasnovan za osemurno delovanje.

  A Varnostna razsvetljava je pri prodajnih prostorih, večjih od 2.000 m2 nujna

  B Visoke stavbe (z višino nad 13 metrov) in stolpnice (z višino nad 22 metrov) morajo imeti varnostno razsvetljavo ne glede na to, ali so namenjene za poslovno ali stanovanjsko rabo.

  A

  B

  Primeri uporabe 1.10

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  20 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014

  1

  ˇ ˇ ˇ

  Športni objekti

  Športni objekti spadajo v okvir uredbe, sprejete junija 2005. Športna igrišča so zbirališča s stojišči za obiskovalce in nepokrite površine za športne aktivnosti. To velja za športna igrišča, ki lahko sprejmejo več kot 5.000 obiskovalcev. Ker je razlikovanje med “športom” in “predstavami” vedno bolj nejasno, se zahteve se lahko uporabljajo tudi za športne objekte na prostem, če:

  • lahko sprejmejo več kot 1.000 obiskovalcev,

  • se na njih izvajajo predstave in

  • če imajo prostore za obiskovalce, ki so v celoti ali delno zgrajeni objekti.

  Prostori za obiskovalce, obdani z ograjami, so “v celoti ali delno zgrajeni objekti” in s tem izpolnjujejo ta pogoj.

  Varnostna razsvetljava

  Poleg zahtev evropske regulative ureja zahteve za športne objekte standard EN 12193. Ta standard zahteva varnostno razsvetljavo za udeležence športnih dogodkov.

  Varnost udeležencev je zagotovljena, če se lahko dogodek izvede varno. Zaključek dogodka brez razsvetljave predstavlja znatno tveganje za nesreče. Varnostna razsvetljava se mora zato vključiti “takoj”.

  Stopnja potrebne varnostne razsvetljave je odvisna od vrste športa; izražena je v odstotku stopnje osvetlitve, ki je običajno potrebna za določen šport:

  • plavanje – 5% za čas vsaj 30 sekund

  • gimnastika, zaprti objekti – 5% za čas vsaj 30 sekund

  • konjeniški športi, zaprti objekti in na prostem – 5% za čas vsaj 120 sekund

  • hitrostno drsanje – 5% za čas vsaj 30 sekund

  • proge za bob in sankanje – 10% za čas vsaj 120 sekund

  • smučarski skoki, odskočne mize in doskočišča – 10% za čas vsaj 30 sekund

  • alpsko smučanje – 10% za čas vsaj 30 sekund

  • kolesarjenje (dirke na progi) – 10% za čas vsaj 60 sekund.

  Visoke stavbe in stolpnice

  Glede na predpis o zasilni razsvetljavi morajo objekti višji od 13 metrov (visoke stavbe) prav tako imeti varnostno razsvetljavo na potrebnih stopniščih, v potrebnih hodnikih in v prostorih pred dvigali. V preteklosti so te zahteve veljale le za stolpnice, ki jih uredba opredeljuje kot stavbe višine nad 22 metrov.

  V obeh primerih se višina meri od ravni tal do višine gotovih tal najvišjega nadstropja, primernega za nastanitev.

  Varnostna razsvetljava

  Določila standarda zahtevajo, da mora v stanovanjskih stolpnicah biti zagotovljeno trajno delovanje z vklopom v povezavi s tipkali za osvetlitev in časovno nastavljivo razsvetljavo, kjer je nazivni čas delovanja izvora energije za napajanje varnostnih naprav samo tri ure. Varnostna razsvetljava se mora samodejno izključiti po poteku vnaprej določenega časa. V nasprotnem mora biti vir napajanja za napajanje varnostnih naprav zasnovan za osemurno delovanje.

  Varnostna razsvetljava športnih objektov spada v okvir.

  Primeri uporabe1.10

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 21

  1

  ˇ ˇ ˇ

  Zaprta parkirišča

  Evropska uredba, ki je bila sprejeta maja 2008, zahteva varnostno razsvetljavo za vsa zaprta parkirišča z neto površino večjo od 1.000 m2 razen za pritlična parkirišča z rednimi uporabniki. Neto površina parkirišča je vsota vseh povezanih parkirnih mest in prometnih področij.

  Evakuacijske poti na splošno vključujejo:

  • vozne pasove

  • poti poleg vhodov in izhodov za vozila

  • stopnišča in poti, ki vodijo do izhodov za pešce.

  Šole

  Evropska uredba, ki je bila sprejeta leta 2009, velja za splošne in poklicne šole, pod pogojem, da se ne uporabljajo izključno za izobraževanje odraslih. Vendar pa smernica ne velja za univerze, višje tehnične šole, akademije, centre za izobraževanje odraslih, glasbene in plesne ali vozniške šole ali vzgojno-izobraževalne ustanove primerljive vrste.

  Varnostna razsvetljava je potrebna v prostorih, skozi katero potekajo evakuacijske poti, v potrebnih hodnikih, potrebnih stopniščih in skupnih prostorih brez oken.

  Bolnišnice

  Evropska uredba zahteva varnostno razsvetljavo za različna področja v bolnišnicah in klinikah, zdravniških in zobozdravniških ordinacijah in centrih za oskrbo z medicinskim materialom. Poleg tega zahteva standard varnostno razsvetljavo v zdraviliščih in okrevališčih, domovih za upokojence in ostarele, zdravstvenih centrih, splošnih bolnišnicah, ambulantnih centrih in ambulantnih objektih (medicina dela, športna medicina in drugo).

  Varnostna razsvetljava je potrebna za

  • evakuacijske poti,

  • znake za zasilne izhode,

  • prostore s stikalno opremo > 1kV,

  • prostore s stikalno in krmilno opremo, varnostnimi viri električne energije, glavnimi razdelilnimi omaricami za glavno in varnostno električno napajanje,

  • prostore, v katerih se vzdržujejo ključne zdravstvene storitve,

  • Skupine sob 1 in 2: za nekatera svetila morata biti na voljo vsaj dva različna vira napajanja za dva ločena tokokroga, pri čemer mora biti en tokokrog vezan na varnostno napajanje. Skupina sob 1 vključuje sobe za preglede in zdravljenje, skupina sob 2 pa operacijske dvorane in enote intenzivne nege.

  • Točke za požarni alarm in opremo za nadzor.

  Poleg teh določil veljajo v evropskih državah odločbe, ki določajo dodatne zahteve za bolnišnične stavbe.

  Varno parkiranje: varnostna razsvetljava je potrebna za zaprta parkirišča (1.000 m2 neto površine).

  .

  Primeri uporabe 1.10

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  22 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014

  1

  ˇ ˇ ˇ

  Prvo pravilo varnostne razsvetljave je, da mora v primeru izpada električne energije biti svetloba na voljo takoj, da se osebe iz nevarnega območja lahko varno umaknejo. Za to ni potrebna visoka svetilnost, zadošča že nekaj luksov.

  Svetila LED so idealen vir svetlobe za varnostno razsvetljavo in so hitro osvojila tržišče. So robustna, učinkovita – posebej pri nizkih močeh in svetlobnih tokovih – in omogočajo visoko število vklopov in izklopov. Najbolj kakovostni sistemi LED imajo danes izjemno dolgo življenjsko dobo – do več kot 60.000 ur. Nekatera svetila dosegajo še daljše dobe delovanja. S tem upravljavcu prihranijo visoke stroške vzdrževanja.

  Za varnostne razsvetljave so priporočeni celoviti sistemi, ki vključujejo LED-module in svetila. Ti moduli in naprave so posebej zasnovani za delovanje z viri napajanja v stanju pripravljenosti. Sijalke za naknadno opremljanje, ki se pogosto uporabljajo za glavno razsvetljavo, so za varnostno razsvetljavo manj primerne.

  Življenjska doba LED-svetil

  Za razliko od običajnih žarnic svetila LED praktično nikoli ne prenehajo delovati. Vendar se intenzivnost njihove svetlobe sčasoma zmanjša. Zato je treba za posamezno aplikacijo določiti

  konec življenjske dobe LED-svetila. Velja pravilo, da se življenjska doba izteče, ko svetilo LED daje le še 70% prvotnega svetlobnega toka.

  Življenjska doba LED-svetila je v veliki meri odvisna od obratovalne in sobne temperature.

  V hladnejšem okolju je delovanje svetil LED bolj učinkovito. LED-svetila ne marajo visokih temperatur; njihov svetlobni tok se postopoma zmanjšuje in njihova življenjska doba se znatno skrajša.

  Pri razvoju učinkovitih sistemov za razsvetljavo z LED-svetili je učinkovito odvajanje toplote še posebej pomembno. Dobro upravljanje s toploto je značilnost kakovostnih sistemov, ki so tudi izdelani z zadostno rezervno zmogljivostjo z upoštevanjem zmanjšanja svetlobnega toka, ki se pojavi s staranjem LED-svetila. Po drugi strani pa imajo nekateri sistemi tako imenovano funkcijo vzdrževanja: ta zatemni LED-svetilo za približno 70 % na začetku delovanja in nato s pomočjo mikroprocesorskega krmilja postopoma zvišuje svetilnost do 100 %.

  Moduli in kakovostne značilnosti

  Proizvodnja LED-svetil zahteva veliko vlaganj v razvoj, strokovno znanje v proizvodnji in uporabo visokokakovostnih materialov. Učinkovite rešitve zahtevajo module, sekundarno optiko (leče, reflektorje ali difuzorje-razprševalnike) in ohišja svetil, ki so natančno prilagojena za optimalno učinkovitost; to so sestavine celovitega sistema. Krmiljenje svetilnosti, optična zasnova in upravljanje toplote pa so še ostali kriteriji, ki jih je treba obravnavati učinkovito – in kompaktno.

  Upravljanje toplote še posebej vpliva na delovanje svetil in modulov v smislu svetlobnega toka in življenjske dobe. Ugledni proizvajalci zato vedno navedejo najvišjo temperaturo okolja za njihova LED-svetila, tako da se v polprevodniških vezjih proizvedena toplota lahko razprši.

  Drugo področje, kjer so kompetence proizvajalca pomembne, je pretvorba točkaste LED svetlobe v enakomerno osvetljeno površino. Znaki za zasilne izhode morajo v skladu z zadevnimi standardi biti jasno razpoznavni, tudi ko je glavna razsvetljava vključena.

  Varnostne in fotobiološke zahteve so navedene v standardu EN 62031, zahteve za zmogljivosti pa v standardu EN 62717. Elektromagnetno združljivost (EMC) preverjajo in potrjujejo ustrezne evropske ustanove.

  Na voljo je širok izbor svetil LED – vendar vsak izdelek na trgu ne izpolnjuje svoje obljube. Slaba kakovost osvetlitve in upravljanje toplote pogosto ni razvidno, dokler svetila niso nameščena. Zato je še bolj pomembno – predvsem na področju varnostne razsvetljave – da se prepričate, ali proizvajalec zagotavlja enakomerno visoko kakovost. Energijska učinkovitost, dolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja pomenijo, da se višja začetna vlaganja povrnejo že v nekaj letih.

  Odstranjevanje izrabljenih svetil

  Večina evropskih držav zahteva recikliranje izrabljenih fluorescenčnih in svetilk, ki delujejo na principu električnega praznjenja v plinu. Izrabljene sijalke se morajo predati komunalnim centrom za ravnanje z odpadki, zbiranje pa mora biti prostovoljno in brezplačno. Večji industrijski porabniki lahko organizirajo tudi prevzem svetil v svojih obratih.

  Kako deluje tehnologija LED

  Svetila LED so majhni elektronski čipi iz polprevodniških kristalov. Diode, ki oddajajo svetlobo, sestavlja negativna polprevodniška baza, ki ima višek elektronov. Ta je ojačana s tanko plastjo polprevodniškega materiala tipa p, ki ima primanjkljaj elektronov, oz. tako imenovane “vrzeli”.

  Ko je vzpostavljen tok, se višek elektronov in “vrzeli” pomikajo drug proti drugemu in rekombinirajo, kar je znano kot p-n spoj ali zaporni sloj. Sproščena energija se spremeni v sevanje, torej v svetlobo.

  Polprevodniški kristali so pred vplivi okolja zaščiteni in vgrajeni v plastično ohišje, ki hkrati zagotavlja boljšo svetilnost. Reflektorji usmerjajo svetlobo v zgornji del ohišja pod kotom do 180°. Nato svetlobo uklanjajo leče.

  Za sevanje bele svetlobe se na modri LED-čip nanese zelo tanek sloj fosforja. Kakovostne LED-diode zagotavljajo enakomerni beli ton svetlobe in dobro barvno reprodukcijo.

  1.11Majhne dimenzije, nizka poraba energije in dolga življenjska doba dajejo svetilom s tehnologijo LED široke možnosti dizajna in nižje obratovalne stroške. Že takoj po vklopu dajejo neutripajočo svetlobo, zaradi česar so zelo primerne za varnostno razsvetljavo in ustrezajo vsem veljavnim standardom.

  LED, svetlobni viri

 • Vodnik za načrtovanje sistema zasilne razsvetljave

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 23

  1

  ˇ ˇ ˇ

  Varnostna razsvetljava omogoča varno evakuacijo zgradbe v primeru sile. Zahteve, ki jih mora izpolnjevati razsvetljava, so navedene v standardih in predpisih, za katere so podlaga gradbena zakonodaja in zakonodaja s področja zdravja in varnosti.

  Zdravje in varnost pri delu

  ASR A1.3 (04/2007)

  ASR A2.3 (08/2007)

  ASR A3.4/3 (06/2011)

  BGR 216 (07/2001)

  Tehnična uredba o zdravstvenih in varnostnih znakih na delovnem mestu

  Tehnična uredba o evakuacijskih poteh, izhodih v sili, evakuacijskih in reševalnih načrtih na delovnem mestu

  Tehnična uredba o varnostni razsvetljavi in optični varnosti na delovnem mestu

  Pravila, sprejeta s strani institucij za obvezno nezgodno zavarovanje glede optičnih varnostnih sistemih za vodenje (vključno z varnostjo razsvetljavo)

  Električne zahteveEN DIN 50172 (01/2005)

  DIN VDE 0100-710 (11/2002) in E DIN VDE 0100-710 (06/2004)

  DIN VDE 0100-560 (03/2011)

  DIN VDE 0100-718 (10/2005)

  EN DIN 60598-1 (09/2009)

  EN DIN 60598-2-22 (10/2008)

  EN DIN 50171 (11/2001)

  EN DIN 50272-2 (12/2001)

  EN DIN 62034 (06/2007)

  Svetlobni sistemi za izhode v sili (VDE 0108, del 100)

  Montaža nizkonapetostnih električnih inštalacij – Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – Del 710: Medicinske lokacije

  Nizkonapetostne električne inštalacije – Del 5-56: Izbira in montaža električne opreme – Varnostne storitve

  Montaža nizkonapetostnih električnih inštalacij – Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije – Del 718: Objekti za zbiranje ljudi

  Svetila – Splošne zahteve in preskusi (VDE 0711 del 1)

  Svetila – del 2-22: Posebne zahteve - Svetila za zasilno razsvetljavo (VDE 0711 del 2-22 (IEC 60598-2-22 )

  Centralni sistemi napajanja

  Varnostne zahteve za sekundarne baterije in baterijske inštalacije

  Avtomatski sistemi za testiranje za baterijsko napajano zasilno razsvetljavo (IEC 62034:2006)

  IEC = Mednarodna elektrotehnična komisija (International Electrotechnical Commission)CENELEC = Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique)DIN = Nemški inštitut za standardizacijo (Deutsches Institut für Normung)VDE = Združenje za elektrotehniko, elektroniko in informacijsko

  tehnologijo (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)ISO = Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Organization for Standardization)CIE = Mednarodna komisija za razsvetljavo (Commission Internationale de l’Eclairage)CEN = Evropski odbor za standardizacijo (Comité Européen de Normalisation)

  Tehnični predpisi, ki urejajo “zasilno razsvetljavo”

  Mednarodni IEC ISO / CIE

  Evropa CENELEC CEN

  Nemčija DIN / VDE DIN

  Ne-električni razsvetljavaElektrični

  ISO 30061 (2007)EN 60598-1 (09/2009)EN 60598-2-22

  CIE S 020 (2007)

  EN DIN 1838 (07/1999) in EN DIN 1838 (05/2011)

  EN DIN 13032-3 (12/2007)

  DIN 5035-6 (05/2006)

  EN DIN 4844-1 (06/2011)

  Zasilna razsvetljava

  Zasilna razsvetljava

  Naprave za razsvetljavo – zasilna razsvetljava

  Svetloba in razsvetljava – Meritve in predstavitev fotometričnih podatkov sijalk in svetilk – 3. del: Predstavitev podatkov zasilne razsvetljave delovnih mest

  Umetna razsvetljava – 6. del: Merjenje in vrednotenje

  Grafični simboli – Varnostne barve in varnostni znaki – 1. del: Oddaljenosti opazovanja in kolorimetrične ter gotometrične zahteve

  Zahteve glede razsvetljave

  Standardi in predpisi 1.12

 • 24 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014ˇ ˇ ˇ

 • Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 25ˇ ˇ ˇ

  Notranja zasilna razsvetljava

  2

  2.0 Pregled ................................................................................................................................... 27

  2.1 GuideLED ............................................................................................................................... 28

  2.2 NexiTech LED ........................................................................................................................ 30

  2.3 Planete 400 Disc .................................................................................................................... 32

  2.4 Micropoint 2 Surface ............................................................................................................ 33

  2.5 Micropoint 2 .......................................................................................................................... 34

  2.6 Halo-pack 2 ............................................................................................................................ 36

  2.7 Ledus ..................................................................................................................................... 37

  2.8 Sirios LED .............................................................................................................................. 38

  2.9 Sirios ...................................................................................................................................... 39

  2.10 Star22 ..................................................................................................................................... 42

  2.11 Cronus8W .............................................................................................................................. 44

  2.12 Cronus6W .............................................................................................................................. 45

  ˇ ˇ ˇ

 • Notranja zasilna razsvetljava

  26 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014ˇ ˇ ˇ

 • Notranja zasilna razsvetljava

  2

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 27ˇ ˇ ˇ

  2

  Podatki, navedeni v tej brošuri so točni v času zbiranja podatkov (razen napak in izpustitev), vendar pa si zaradi Eatonove filozofije nenehnega razvoja izdelkov pridržujemo pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

  No

  tran

  ja

  Vg

  rad

  na

  Zu

  nan

  ja

  Ni-

  Cd

  Ni-

  Mh

  Li-I

  on

  Sta

  lno

  del

  ujo

  ča

  Bre

  z st

  aln

  ega

  del

  ovan

  ja

  Sam

  op

  reve

  rjan

  je

  Bo

  lniš

  nic

  e

  Ho

  teli

  Kin

  od

  vora

  ne/

  gle

  dal

  išča

  Šo

  le

  Pis

  arn

  e

  Ind

  ust

  rija

  Skl

  adiš

  ča

  Inštalacija Baterija Delovanje Aplikacije

  2.0Pregled

  GuideLED

  NexiTech LED

  Planete 400 Disc

  Micropoint 2 Surface

  Micropoint 2

  Halo-pack 2

  Ledus

  Sirios LED

  Sirios

  Star22

  Cronus8W

  Cronus6W

 • Notranja zasilna razsvetljava

  2

  28 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014ˇ ˇ ˇ

  GuideLED2.1

  Samostojna svetila GuideLED imajo zahvaljujoč tehnologiji LED edinstven in inovativen dizajn. Na voljo so za vgradnjo na zidove ali strope in imajo življenjsko dobo 50.000 ur. Ta LED-svetila z v notranje vezje vgrajeno diagnostično tehnologijo lahko s samopreverjanjem kontrolirajo avtonomijo delovanja v primeru sile.

  Skupaj z dolgo življenjsko dobo litijevih baterij omogoča prefinjena elektronika občutne prihranke energije in zagotavlja do 8 ur avtonomije v nujnih primerih. Serija samostojnih svetil je na voljo s simetrično enakomerno osvetlitvijo GuideLED za odprte protipanične prostore in z asimetrično osvetlitvijo za poti za izhod v sili.

  • Inovativna zasilna razsvetljava z uporabo tehnologije LED

  • Skladno s standardom EN60598-2-22

  • Litij-ionske baterije

  • Izbira avtonomije 1h, 3h in 8h

  • Vgradna ali nadgradna montaža

  Svetlobni vir:

  Visokozmogljive LED-diode z 2x1,6 W ; 50.000 ur

  Zgradba:

  Bel polikarbonat

  Aluminijast raster

  Ohišje iz jeklene pločevine

  Delovanje:

  V trajnem ali pripravnem spoju (izbirno)

  Poljubna avtonomija 1h, 3h, 8h

  Možnosti vgradne:

  V isti višini z visečim stropom (138x1) ali montaža na strop (138x2)

  Na voljo sta dva modela: s simetrično ali asimetrično optiko

  Različice:

  Na voljo so modeli za uporabo v raznih nadzornih sistemih. (centralna baterija, central test)

  S tipko za ročno preverjanje

  Aplikacije:Hoteli, pisarne, kinodvorane, gledališča, muzeji

  Porazdelitev svetlobe za osvetlitev evakuacijskih poti

  GuideLED

  Porazdelitev svetlobe za osvetlitev odprtih prostorov

  GuideLED

  40mm

  195mm

  195m

  m

  172mm

  4,2mm

  130mm

  84m

  m

  27m

  m

  27mm

  Model Višina (m) Razdalja za 1 luks

  13811 03,00 06,60 15,0013812 04,00 08,10 18,00asimetrična 05,00 09,40 20,90

  Model Višina (m) Razdalja za 1 luks

  13821 03,00 04,50 09,40 03,40 09,4013822 04,00 03,50 11,00 03,40 11,00simetrična 05,00 01,40 12,20 01,40 12,20

 • Notranja zasilna razsvetljava

  2

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 29ˇ ˇ ˇ

  Litij-ionske baterije

  Litij-ionske baterije porabijo veliko manj prostora kot celice NiCid ali NiMh enakih zmogljivosti, kar v kompaktni obliki omogoča več prostora za napeljavo kablov. Litij-ionske baterije tudi ne nimajo tako imenovanega nezaželenega spominskega učinka, ki je značilnost NiCid in NiMh celic.

  Trajna varnost

  Padec kapacitete vsled staranja je upoštevan z ustreznim dimenzioniranjem celic.

  Več zaščitnih tokokrogov, integriranih v baterijah, zagotavlja varno delovanje in visoko zanesljivost. NiCd in NiMh baterije imajo bistveno višje samopraznjenje in se zato stalno polnijo. To pri novih svetilih GuideLed ni več potrebno, kar prinaša dodatne prihranke pri stroških energije.

  Litij-ionsko napajanje

  • Majhne vgradne mere

  • Brez spominskega efekta

  • Okolju prijazna

  Vgradna svetila GuideLED

  Nazivno trajanje delovanja v sili uporaba

  1h npr. poti za izhod v sili v delovnih okoljih

  3h npr. zasilni izhodi iz zbirališč,

  8h prodajni prostori,restavracije, šole, razstavni prostori

  Primerna za vse razmere

  Pri vseh svetilih GuideLed lahko izbirate med trajnim načinom delovanja, načinom brez trajnega delovanja in standardnim trajanjem delovanja 1h, 3h in 8h. Zato se lahko vsi nastanitveni objekti in domovi opremijo z neodvisnimi svetili.

  Če svetlobni znaki za zasilni izhod delujejo v okoljih z nizko svetlostjo okolice, jih na take razmere lahko prilagodite, tako da s pritiskom na tipko za preverjanje nastavite 30 % ali 10 % zatemnitev.

  Namestitev na evakuacijski potiIzrez iz stropa

  Debelina stropa 1-20mm

  Potrebna višina odprtine v stropu za vgradno montažo 150 mm

  100m

  m

  100mm

  56mm

  51m

  m

  36mm

  39m

  m

  57m

  m

  337mm

  118m

  m

  18,5mm

  39mm4,5mm

  85mm

  85m

  m

  GuideLED 2.1

  Oznaka za naročilo Opis

  40071353093 GuideLED SL 13811, asimetrična vgradnja LED 2x1,6W 204 Lm 1h, 3h, 8h LiIon 3.7V 4Ah Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

  40071353092 GuideLED SL 13811, simetrična vgradnja LED 2x1,6W 204 Lm 1h, 3h, 8h LiIon 3.7V 4Ah Stalno delujoča/ Brez stalnega delovanja

  40071353091 GuideLED SL 13912, asimetrična montaža na zid LED 2x1,6W 204 Lm 1h, 3h, 8h LiIon 3.7V 4Ah Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

  40071353090 GuideLED SL 13912, simetrična montaža na zid LED 2x1,6W 204 Lm 1h, 3h, 8h LiIon 3.7V 4Ah Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

 • Notranja zasilna razsvetljava

  2

  30 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014ˇ ˇ ˇ

  NexiTech LED2.2

  NexiTech LED je nova LED-svetilka za zasilno razsvetljavo iz varnostnega programa podjetja Eaton Cooper.

  Pri razvoju serije NexiTech LED smo postavili zanesljivost in stalnost delovanja v središče vsake oblikovalske odločitve.

  Zaradi sodobnega sloga, preprostosti oblik in visokokakovostnih površin so svetila NexiTech LED idealna za vsak arhitekturni okvir, natančnost mehanskih in izpopolnjenih elektronskih sklopov pa zagotavlja neprekosljivo zanesljivost.

  Najnovejša generacija svetlobnih virov s tehnologijo LED in s skrbno razvitimi razpršilnimi elementi omogoča enakomerno porazdelitev svetlobe brez svetlobnih izgub.

  Svetlobni vir:Visoko učinkovite LED diode z življenjsko dobo do 50.000 h, glede na moč svetilnosti se uporabljajo modeli z 16, 29 ali 48 LED-diodami

  Zgradba:Ohišje in reflektor iz belega polikarbonata

  Difuzor svetlobe iz prozornega polikarbonata

  Stopnja zaščite IP40 ali IP65 s kompletom pribora

  Delovanje:Podpirajo način delovanja v pripravnem ali trajnem spoju

  Stalna svetilnost 60 lm v trajnem spuju pri vseh različicah zagotavlja visoke energijske prihranke

  Čas delovanja 1 h, 1,5 h in 3 h (avtonomija)

  Način mirovanja in preverjanje preko daljinskega upravljalnika

  Čas polnjenja 12 h (24 h za različico z avtonomijo 3 h)

  Možnosti vgradnje:Stenska in stropna montaža

  Za vgradnjo v viseče strope in zidane stene (z uporabo priborov)

  Enostranski nelepljeni piktogrami po ISO7010

  Vidna razdalja 20 m

  Dvostranske tablice, skladne z ISO7010 z vidno razdaljo 30 m

  Različice:AT samopreverjanje, skladno z EN50171 in EN62034, Na voljo so modeli za uporabo v raznih nadzornih sistemih. (centralna baterija, central test)

  Aplikacije:Šole, univerze, trgovski centri, prodajalne, pisarniški objekti, javna uprava in vsa splošna zaprta okolja

  Varnostna protipanična razsvetljava in razsvetljava poti za izhod v sili

  Enostranski in dvostranski znaki za izhode

  Za prostore z visokimi stropi

  • Svetilo za zasilno razsvetljavo

  • Skladno z EN60598-2-22

  • Certifikat ENEC

  • Različica z avtodiagnozo in 230V napajanjem

  • Izhodni svetlobni tok od 100 do 500 lm

  • Primerljivo z 8, 11 in 24W fluorescentnimi svetilkami

  • Nikelj-kadmijeve HT baterije visoke kakovosti

  Samopreverjanje pri vseh modelih (avtodiagnoza)

  Zanesljivost in nemotenost delovanja je zdaj na voljo vsem. Svetila LED NexiTech smo zasnovali neposredno iz modelov z vgrajenimi diagnostičnimi funkcijami, vse različice pa so opremljene s funkcijo samopreverjanja, ki samodejno preveri delovanje v skladu s standardoma EN62034 in EN50172. (razen različice NexiTech light)

  Vrhunska signalizacija

  Piktogrami, izdelani po naročilu in na voljo na zahtevo, so v skladu z mednarodnim standardom ISO7010, niso lepljeni in jih lahko premikate, ne da bi morali biti posebej pozorni na njihovo vgradnjo. Nameščeni so med ohišje razprševalnika in reflektorja in dajejo vtis prosojnosti, ki pride do najboljšega estetskega vtisa pri vgradnji v zid.

  Garnitura IP65 je združljiva z vsemi različicami.

  Samo za vgradnjo na površine Mere 308x125x53 mm

  NexiTech LED z zaščitno garnituro IP65

  292mm

  111mm

  40mm

  2.2

 • Notranja zasilna razsvetljava

  2

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 31ˇ ˇ ˇ

  Z obojestranskimi piktogram Z enostranskimi piktogrami

  Vidna razdalja: 20mVidna razdalja: 30m Koda za naročanje: Izrez NEXI-FC: 272x95 mm

  Koda za naročanje: Izrez NEXI-RB: 277x100 mm

  Osnova za vgradnjo v zid Nastavek za vgradnjo v viseči strop

  Pribor

  NEXI-IP Zaščitna garnitura IP65

  NEXI-RB Osnova za vgradnjo v zid (izrez 277x100 mm)

  NEXI-FC Nastavek za vgradnjo v viseči strop (izrez 272x95 mm)

  LUM10312 Način mirovanja in preverjanje preko daljinskega upravljalnika

  Enostranski nelepljeni piktogrami

  NEXI-PICTO-D Piktogram Dol ISO7010 enostranski 20 m

  NEXI-PICTO-L Piktogram Levo ISO7010 enostranski 20 m

  NEXI-PICTO-R Piktogram Desno ISO7010 enostranski 20 m

  NEXI-PICTO-U Piktogram Gor ISO7010 enostranski 20 m

  Dvostranske tablice

  Lahka različica – standardna enakomernost

  NEXI-PLEXL-DD Lahka dvostranska tablica Dol/Dol ISO7010 30 m

  NEXI-PLEXL-LR Lahka dvostranska tablica Levo/Desno ISO7010 30 m

  NEXI-PLEXL-DB Lahka dvostranska tablica Dol/Slepo ISO7010 30 m

  Različica Ultra – visoka enakomernost

  NEXI-PLEX-DD Dvostranska tablica Dol/Dol ISO7010 30 m

  NEXI-PLEX-LR Dvostranska tablica Levo/Desno ISO7010 30 m

  NEXI-PLEX-DB Dvostranska tablica Dol/Slepo ISO7010 30 m

  NexiTech LED 2.2

  Oznaka za naročilo Opis

  Različica z avtodiagnozo

  NEXI100-AT NexiTech LED 8W 1,5h AT 12 LED 100 Lm 90’ 3,6V - 0,8Ah NiCd Brez stalnega delovanja

  NEXI150-AT NexiTech LED 11W 1h AT 16 LED 150 Lm 60’ 3,6V - 0,8Ah NiCd Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

  NEXI250-AT NexiTech LED 24W 1,5h AT 48 LED 250 Lm 90’ 7,2V - 1,7Ah NiCd Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

  NEXI400-AT NexiTech LED 24W Ultra 1,5h AT 48 LED 400 Lm 90’ 7,2V - 1,7Ah NiCd Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

  NEXI100-AT-3H NexiTech LED 8W 3h AT 12 LED 100 Lm 180’ 3,6V - 2,0Ah NiCd Brez stalnega delovanja

  NEXI150-AT-3H NexiTech LED 11W 3h AT 16 LED 150 Lm 180’ 3,6V - 2,0Ah NiCd Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

  NEXI250-AT-3H NexiTech LED 24W 3h AT 48 LED 250 Lm 180’ 7,2V - 1,7Ah NiCd Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

  NEXI250-230 NexiTech LED 250lm Električno omrežje 48 LED 250 Lm Električno omrežje

  NEXI500-230 NexiTech LED 500lm Električno omrežje 48 LED 500 Lm Električno omrežje

 • Notranja zasilna razsvetljava

  2

  32 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014ˇ ˇ ˇ

  2.3• Svetilo se v celoti integrira s čistimi arhitekturnimi linijami objekta.

  • Usklajeno s splošno zasnovo razsvetljave zgradbe.

  • Standardni premer 190mm zagotavlja popolno ujemanje z ostalimi svetilkami

  • V stanju pripravljenosti (ko je priključeno električno omrežje) je osvetlitev LED mehka z minimalnim bleščanjem in odsevom

  • Vgradna izvedba (z majhno višino < 2 mm – barve po izbiri)

  Svetlobni vir:

  100 belih LED-diod z močjo 1,5W

  Materiali:

  Visoko zmogljiv difuzor svetlobe z mikro-lečami

  Vgradna:

  Brezvijačne pritrdilne sponke: avtomatski priključki.

  Vgrajeno ohišje za hitro in enostavno pritrditev varnostnega obešala

  Možnost vgradne v strukturne ali viseče strope:

  •premerizvrtinezavgradnjo200 mm

  •plitvavdolbina65mm

  Delovanje:

  Svetilka nam zagotavlja 360 lumnov ob izpadu omrežja in enakomerno osvetlitev navzdol: Enakomerna osvetljenost za optimalno vizualno udobje (Lmax/Lmin

 • Notranja zasilna razsvetljava

  2

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 33ˇ ˇ ˇ

  2.4• Za vsestransko večnamensko uporabo

  • Nizka poraba energije zmanjša stroške vzdrževanja

  • Manjše število svetil zaradi izjemne optike

  • Življenjska doba LED-svetila je 60,000 ur

  • Na voljo so klasični modeli kot modeli z avtodiagnozo

  • Okolju prijazna baterija NiMh

  Svetlobni vir:

  1 X 1W visoko zmogljiva bela LED-dioda

  Poraba energije (trajni spoj) 6,9 VA/ 5 W

  Poraba energije (pripravni spoj) 3,6 VA/2,5 W

  Materiali:

  Ohišje svetila iz polikarbonata

  Baterija NiMh (neodvisna različica)

  Vgradnja:

  Nadgradna montaža

  Vhod za napeljavo 20 mm na štirih straneh, najprej se namesti podnožje BESA nato ostali del.

  Delovanje:

  Lahko deluje tako v trajnem kot pripravnem spuju, svetilko se lahko tudi uporablja s štirimi prednastavljenimi stopnjami svetilnosti.

  Na voljo so modeli s podrejenim načinom delovanja in CBS

  Aplikacije:

  Hoteli, pisarniški prostori, kinodvorane, gledališča in bolnišnice

  Micropoint 2 je cenovno ugodno, visoko zmogljivo svetilo s svetlečimi diodami za površinsko montažo, ki z uporabo najnovejših LED in optičnih tehnologij zagotavlja nevsiljivo, visokokakovostno in visoko zmogljivo razsvetljavo za notranjo uporabo, kjer je estetika bistvenega pomena.

  Svetilo Micropoint 2 je oblikovano za preprosto namestitev, ima manjšo porabo električne energije in zahteva minimalno vzdrževanje, kar posledično znižuje skupne lastniške stroške (total cost of ownership) ne da bi se pri tem okrnil estetski vtis. Inovativna optična zasnova, uporabljena pri svetilih Micropoint 2, ki jo je razvil in jo proizvaja oddelek varnostne razsvetljave pri podjetju Eaton, izkorišča učinkovitost svetlečih diod za zagotavljanje enotne porazdelitve svetlobe bodisi za razsvetljavo poti za izhod v sili ali za protipanično zasilno razsvetljavo na prostem, pri čemer zagotavlja boljše zmogljivosti in manjšo porabo električne energije.

  Micropoint 2 ima tipkovnico na dotik, ki izboljša zaščito pred vdorom vode in prahu.

  Optika za poti za izhod v sili (asimetrična)

  Neodvisna

  Pot za izhod v sili 2m široko, 1 luks min

  02,50 02,70 - - 16,60 07,50

  02,80 02,20 - - 18,10 08,10

  03,00 01,90 - - 19,10 08,30

  Razsvetljava na odprtem (simetrična)

  Neodvisna

  Na odprtem min. 1 luks

  02,50 01,70 04,30 09,40 09,40 04,30

  02,80 01,40 03,30 09,30 09,30 03,30

  03,00 01,20 03,20 09,20 09,20 03,20

  170mm

  50mm

  170mm

  Micropoint 2 Surface

  MP2SO3H Micropoint2 Surface Razsvetljava na odprtem 1 x 1W 30 Lm 180’ 4,8V - 2Ah NiCd Stalno delujoča

  MP2SE3H Micropoint2 Surface Pot za izhod v sili 1 x 1W 30 Lm 180’ 4,8V - 2Ah NiCd Stalno delujoča

  MP2SOS230 Micropoint2 Surface Električno omrežje Razsvetljava na odprtem 1 x 1W 30 Lm Električno omrežje

  Protipanična razsvetljava na odprtem

  Pot za izhod v sili

  Oznaka za naročilo Opis

  Osvetljenost neposredno pod svetilom v luksih

  Način

  Vgradna višina (m)

  Osvetljenost neposredno pod svetilom v luksih

  Način

  Vgradna višina (m)

 • Notranja zasilna razsvetljava

  2

  34 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014ˇ ˇ ˇ

  2.5• Za vsestransko večnamensko uporabo

  • Nizka poraba energije zmanjša stroške vzdrževanja

  • Manjše število svetil zaradi izjemne optike

  • Življenjska doba LED-svetila je 60,000 ur

  • Na voljo so klasični modeli kot modeli z avtodiagnozo

  • Okolju prijazna baterija NiMh

  Svetlobni vir:

  1 X 1W visoko zmogljiva bela LED-dioda

  Poraba energije (trajni spoj) 6,9 VA/ 5 W

  Poraba energije (pripravni spoj) 3,6 VA/2,5 W

  Materiali:

  Telo svetila: aluminij, glava svetila: polikarbonat, daljinski upravljalnik: ABS z zaviralcem gorenja

  Baterija NiMh (neodvisna različica))

  Vgradnja:

  Vgradna montaža

  Za namestitev so nameščene vzmetne sponke, katere nam zagotavljajo hitro in brezhibno montažo.

  Brez razstavljanja med vgradnjo

  Delovanje:

  Lahko deluje tako v trajnem kot pripravnem spuju, svetilko se lahko tudi uporablja s štirimi prednastavljenimi stopnjami svetilnosti.

  Na voljo so modeli s podrejenim načinom delovanja in CBS

  Aplikacije:Vse vgradne aplikacije za notranjo uporabo

  Micropoint 2 je cenovno ugodno, visoko zmogljivo svetilo s svetlečimi diodami za zasilno razsvetljavo. Micropoint 2 z uporabo najnovejših LED in optičnih tehnologij zagotavlja nevsiljivo, visokokakovostno in visoko zmogljivo razsvetljavo za notranjo uporabo, kjer je estetika bistvenega pomena.

  Svetilo Micropoint 2 je oblikovano za preprosto namestitev, ima manjšo porabo električne energije in zahteva minimalno vzdrževanje, kar posledično znižuje skupne lastniške stroške (total cost of ownership) ne da bi se pri tem okrnil estetski vtis. Inovativna optična zasnova, uporabljena pri svetilih Micropoint 2, ki jo je razvil in jo proizvaja oddelek varnostne razsvetljave pri podjetju Eaton, izkorišča učinkovitost svetlečih diod za zagotavljanje enotne porazdelitve svetlobe bodisi za razsvetljavo poti za izhod v sili ali za protipanično zasilno razsvetljavo na prostem, pri čemer zagotavlja boljše zmogljivosti in manjšo porabo električne energije.

  Prednastavljene ravni svetlosti lahko nastavite v načinu vzdrževanja. Svetilo lahko deluje kot varnostna svetilka, ki jo lahko nastavljate s pomočjo na dotik občutljivega gumba na čelni ploskvi svetila.

  Ravni svetlosti

  brezstalnega

  delovanja

  nizka

  srednjavisoka

  polna

  Micropoint 2

 • Notranja zasilna razsvetljava

  2

  Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014 35ˇ ˇ ˇ

  2000

  3000

  Micropoint 2

  Za odprt prostor (simetrično 0,5 luksa)

  Micropoint 2

  2000

  3000

  Pot za izhod v sili (asimetrično 1 luks)

  Velika moč in visok izkoristek vira svetlobe LED zagotavljata enakomerno osvetljenost z asimetrično ali simetrično porazdelitvijo svetlobe za izhod v sili ali za odprte prostore.

  Napredna optika Micropoint 2 s pravokotno porazdelitvijo. Pri svetilih brez optike je za odpravo temnih lis treba zagotoviti prekrivanje.

  2.5Micropoint 2

  MP2O3H Micropoint2 Razsvetljava na odprtem 1 x 1W 30 Lm 180’ 4,8V - 2Ah NiCd Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

  MP2E3H Micropoint2 Pot za izhod v sili 1 x 1W 30 Lm 180’ 4,8V - 2Ah NiCd Stalno delujoča / Brez stalnega delovanja

  MP2ES230 Micropoint2 Električno omrežje Pot za izhod v sili 1 x 1W 30 Lm Električno omrežje

  MP2OS230 Micropoint2 Električno omrežje Razsvetljava na odprtem 1 x 1W 30 Lm Električno omrežje

  MP2O3H (Protipanična razsvetljava na odprtem)

  Model Višina (m) Razdalja za 1 luks

  MP2E3H (Pot za izhod v sili)

  Razdalja za 1 luksModel Višina (m) (Za 2m široko pot za izhod v sili)

  Oznaka za naročilo Opis

 • Notranja zasilna razsvetljava

  2

  36 Prirocnik za nacrtovanje zasilne razsvetljave, razlicica 4 dh_el_rev.4_slv – Julij 2014ˇ ˇ ˇ

  2.6

  Halo-Pack 2 združuje najnovejše dosežke tehnologije LED z izjemno nizkim profilom, ki zagotavlja zasilno razsvetljavo, kjer sta estetika in zanesljivost najpomembnejši. Vgradnja v obstoječi strop je hitra in enostavna.

  • Svetilka namenjena vgradnji v viseče stropove

  • Adapterska plošča za naknadno vgradnjo in votle strope

  • 3-letna garancija

  • Življenjska doba LED-svetila do 50,000

  • Nizka poraba energije zmanjša stroške vzdrževanja

  • Okolju prijazna baterija NiMh

  Svetlobni vir:

  1 X 3W visoko zmogljiva bela LED-dioda

  Materiali:

  Glavna enota svetila, daljinski upravljalnik in adapterska plošča - polikarbonat in ABS

  Baterija – NiMH

  Vgradnja:

  Vgradna montaža

  Za namestitev so nameščene vzmetne sponke, katere nam zagotavljajo hitro in brezhibno montažo.

  Vtičnica za električno omrežje priključi in uporabi

  Brez razstavljanja med vgradnjo

  Delovanje:

  Brez stalnega delovanja (trajnega spoja)

  Aplikacije:Vse vgradne aplikacije za notranjo uporabo

  41mm180mm

  230mm

  55mm

  120mm

  85mm

  Za nadgradnjo in/ali plitvo vgradnjo v strope je na voljo opcijska standardna adapterska plošča.

  Halo-Pack 2

  HPLED3H Halo Pack 2 1 x 3W LED 30 Lm 180’ 4,8V - 2Ah NiCd Brez stalnega delovanja

  Oznaka za naročilo Opis

  Pot za izhod v sili 2m široko, 1 Luks min

  Protipanična razsvetljava na odprtem 0,5 Luks min

  Osvetljenost neposredno pod svetilom v luksih

  Model

  Višina (m)