Click here to load reader

KNJIŽNIČNI KATALOGI

 • View
  46

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KNJIŽNIČNI KATALOGI. Irena Kavčič Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana. Kaj je katalog?. po abecedi ali po kakem drugem sistemu urejen popis knjižničnega gradiva (Delovno gradivo za Bibliotekarski terminološki slovar) podatki o knjižničnem fondu – kaj hrani knjižnica - PowerPoint PPT Presentation

Text of KNJIŽNIČNI KATALOGI

 • KNJININI KATALOGIIrena KaviNarodna in univerzitetna knjinicaLjubljana

 • Kaj je katalog?po abecedi ali po kakem drugem sistemu urejen popis knjininega gradiva (Delovno gradivo za Bibliotekarski terminoloki slovar)

  podatki o knjininem fondu kaj hrani knjinicapodatki o lokaciji gradiva kje v knjinici se nahaja

 • Funkcija kataloga Katalog omogoa, da ugotovimo:ali knjinica ima publikacijo z doloenim naslovom oz. publikacijo doloenega avtorjakatera dela nekega avtorja so v knjinicikatere izdaje tega dela so v knjiniciali knjinica ima publikacijo z doloeno vsebino

 • Cilji knjininega katalogaCharles Ammi Cutter (Rules for a printed dictionary catalog, 1876)Seymour LubetzkyParika naela (1961)Osnutek novih katalogizacijskih nael, sprejet na 1. sreanju strokovnjakov za izdelavo mednarodnega katalogizacijske-ga pravilnika v okviru IFLE, Frankfurt, 2003

 • Parika naela (1)Katalog omogoa, da ugotovimo:2.1ali knjinica ima knjigo, ki jo oznauje:a) avtor in stvarni naslov alib) samo stvarni naslov, e avtor na publikaciji ni naveden, alic) ustrezno nadomestilo za naslov, e avtor in stvarni naslov nista primerna ali ne zadoata za identifikacijo

 • Parika naela (2)2.2a) katera dela doloenega avtorja inb) katere izdaje doloenega dela ima knjinica

  Parika naela tako omogoajo izpolnitevdveh funkcij: iskalne (2.1) in zbirne (2.2).

 • Nova mednarodna katalogizacijska naelaFunkcije kataloga uporabniku omogoajo:3.1 najdenje bibliografskih virov v zbirki (dejanski ali virtualni)3.2 identifikacijo bibliografskega vira3.3 izbiro bibliografskega vira3.4 pridobitev dostopa do opisovane enote ali pridobitev normativnega ali bibliografskega zapisa3.5 preiskovanje kataloga

 • Knjinini katalogi (1)Delitev po razlinih kriterijih:

  glede na ureditevglede na namembnostglede na popolnostglede na zvrst zajetega gradivaglede na zunanjo obliko

 • Knjinini katalogi (2)Glede na ureditev:formalni katalogiabecedni imenski katalog (AIK)naslovni katalogstvarni katalogiabecedni stvarni katalog (ASK)sistematski katalogtematski katalogkrini katalogi

 • Knjinini katalogi (3)Formalni katalogi (katalogi, urejeni po podatkih, ki ne opisujejo vsebine publikacije, dokumenta):

  abecedni imenski katalog (AIK)katalog, urejen po abecedi imen avtorjev ali stvarnih naslovovnaslovni katalogkatalog, urejen po abecedi stvarnih naslovov publikacij

 • Knjinini katalogi (4)Stvarni katalogi:abecedni stvarni katalog (ASK)stvarni katalog, urejen po abecedi predmetnih oznak (abecedni geselski/predmetni katalog)sistematski katalogstvarni katalog, urejen po doloenem klasifikacijskem sistemu, npr. UDK-katalogtematski katalogabecedni stvarni katalog za leposlovje

 • Knjinini katalogi (5)Krini katalog:

  - v eno abecedno zaporedje zdruena dva ali ve abecednih katalogov in sicer imenski, stvarni in naslovni katalog

 • Knjinini katalogi (6)Glede na namembnost:

  javni katalogi (namenjeni uporabnikom knjinice)

  interni katalogi (matini katalog)(namenjeni knjiniarjem)Vsaj en katalog (abecedni imenski) v dveh izvodih

 • Knjinini katalogi (7)Glede na popolnost:

  popolni (vkljueno vse gradivo, ki ga ima knjinica)

  izbirni (vkljuen le del zaloge knjinice)

  Obiajno ima knjinica en popoln katalog (abecedni imenski katalog), drugi so izbirni.

 • Knjinini katalogi (8)Glede na zvrst zajetega gradiva:

  glavni katalog

  posebni katalogi (za posebno gradivo: rokopise, zemljevide, plakate, muzikalije, lanke )

 • Knjinini katalogi (9)Glede na obliko:

  klasini (konvencionalni)knjinilistkovniv mikro oblikimikrofiimikrofilmiraunalniki (avtomatizirani)OnlineCD-ROM

 • Catalogus

  katalog Licejske knjinice avtor: Franz Wildeobsega gradivo, ki ga je knjinica pridobila do leta 1800izgotovljen leta 1803

 • Listkovni katalogi v NUKkatalog za obdobje od ustanovitve knjinice leta 1774 do 1947katalogi za obdobje 1948-1988 (1992)abecedni imenski, abecedni stvarni in sistematski (UDK) + matini katalogkatalogi zbirkkatalog serijskih publikacij in posebnih zbirk NUK (rokopisne, kartografske in slikovne ter glasbene zbirke)

 • Katalog do 1947

  avtor: Matija opzaetek izdelave: 1832dokonan 1838 (Kastelic in Kosma)razvren po abecedinamenjen le interni uporabidopolnjeval se je do leta 1947 in je uporaben e danes

 • Katalogi za obdobje 1948-88(1992)

 • Katalogi za obdobje 1948-88(1992)

 • Centralni katalog

 • Centralni katalog katalog, v katerem so v enoten pregled zdrueni in s siglami knjinic opremljeni vpisi gradiva ve knjinic z doloenega obmoja ali strokovnega podrojav NUK vpisi predvsem tujih publikacij, ki jih hranijo pomembneje slovenske knjinice(avtorji, anonima, periodika, kongresi)

 • Vzajemni katalograunalniki kooperativni katalog, ki omogoa tudi prevzemanje in uporabo zapisov drugih knjinic(Delovno gradivo za Bibliotekarski terminoloki slovar)

  vzajemna katalogizacija osnovni moto je naelo enkratne obdelave posamezne bibliografske enoteslovenski sistem vzajemne katalogizacije COBISS

 • COBISSCOBISS Cooperative Online Bibliographic System & Services (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi)

  COBIB Cooperative Online Bibliographic Base (vzajemna (kooperativna) online bibliografska katalona baza podatkov)rezultat koordinirane in enotne obdelave knjininega gradiva

 • Raunalniki katalogOPAC Online Public Access Catalog(online javno dostopen katalog)

  OPAC je podatkovna zbirka bibliografskih zapisov, ki opisujejo gradivo navadno ene doloene knjinice. Omogoa iskanje po imenu, naslovu in temi ter je dostopen online preko javnih terminalov. (International Encyclopedia of Information and Library Science - 1997)

 • COBISS/OPACaplikacija COBISS/OPAC omogoa online dostop do:bibliografsko-katalonih baz podatkov v sistemu COBISS (COBIB in lokalne baze podatkov knjinic)drugih baz podatkov COBISS (COLIB, CORES, CONOR)specializiranih baz podatkov na streniku knjininega informacijskega servisa

 • Osnovno iskanje

 • Izbirno iskanje

 • Ukazno iskanje

 • Retrospektivna konverzijakatalog 1774-1947skenirana verzija je nepopolna in ne odraa dejanskega stanja originala potrebna temeljita redakcija (1996 do 1998)vkljuitev zapisov v COBIB (1997-1999)

  matini katalog 1948-1988konverzija v lokalno bazo NUK marec 2004