of 2 /2
KNJIGE MZZ Na tej strani so na voljo elektronske knjige, ki jih je izdalo Ministrstvo za zunanje zadeve RS.  Seznam elektronskih knjig: Pravica do sojenja v razumnem roku in o kratkoročna reforma Evropskega sodišča za človekove pravice (The right to trial within a reasonable time and short-term reform of the European Court of Human Rights)  Okrogla miza, ki jo je organiziralo slovensko predsedstvo Odboru ministrov Sveta Evrope, Bled, Slovenija, 21. in 22. september 2009 V okviru predsedovanja Republike Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope  je Ministrstvo za zunanje zadeve – Sektor za mednarodno pravo, 21. in 22. septembra 2009, v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, organiziral Okroglo mizo o načinih varstva pravice do sojenja v razumnem roku (izkušnje dr žav) in o kratkoročni reformi ESČP. Ministrstvo za zunanje zadeve – Sektor za mednarodno pravo je prav tako v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in Sekretariatom Sveta Evrope izdal istoimenski Zbornik Blejskih razprav, ki je izšel v ugledni zbirki Sveta Evrope Izvajanje Evropske konvencije o človekovih pravicah in nadzor nad njim (Applying and Supervising the ECHR)  Prenesite knjigo: Zbornik blejskih razprav (english, pdf, 1,95 MB) Poročila Slovenije po mednarodnih pogod bah Združenih narodov o človekovih pravicah  Ministrstvo za zunanje zadeve – Sektor za mednarodno pravo je ob 60. obletnici sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah, decembra 2008, izdal zbirko poročil Republike Slovenije po mednarodnih pogodbah Združenih narodov o človekovih pravicah, ki vključuje tudi sklepne ugotovitve in priporočila nadzornih odborov glede na posamezno poročilo.  Prenesite zbirko poročil (.pdf, 7,3 MB) Zbornik znanstvenih razprav ob 60. obletnici Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo  Ministrstvo za zunanje zadeve – Sektor za mednarodno pravo je ob 60. obletnici Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo, oktobra 2008, izdal zbornik znanstvenih razprav, v katerem je predstavljeno delovanje in dosežki komisije v slovenskem prostoru, posebej o progresivnem razvoju mednarodnega prava in njegovi kodifikaciji. Zbornik je nastal kot rezultat sodelovanja med Sektorjem za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve, Društvom za mednarodno pravo za Slovenijo in Katedro za mednarodno pravo Pravne fakultete v Ljubljani.  Prenesite knjigo: Zbornik znanstvenih razprav (.pdf, 1,22MB)

Knjige MZZ | Ministrstvo za zunanje zadeve

Embed Size (px)

Text of Knjige MZZ | Ministrstvo za zunanje zadeve

 • 8/3/2019 Knjige MZZ|Ministrstvo za zunanje zadeve

  1/1

  KNJIGE MZZ

  Na tej strani so na voljo elektronske knjige, ki jih je izdalo Ministrstvo za zunanje zadeve RS.Seznam elektronskih knjig:

  Pravica do sojenja v razumnem roku in o kratkorona reformaEvropskega sodia za lovekove pravice (The right to trial within areasonable time and short-term reform of the European Court of HumanRights)Okrogla miza, ki jo je organiziralo slovensko predsedstvo Odboru ministrovSveta Evrope, Bled, Slovenija, 21. in 22. september 2009

  V okviru predsedovanja Republike Slovenije Odboru ministrov Sveta Evropeje Ministrstvo za zunanje zadeve Sektor za mednarodno pravo, 21. in 22.septembra 2009, v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, organiziral

  Okroglo mizo o nainih varstva pravice do sojenja v razumnem roku (izkunjedrav) in o kratkoroni reformi ESP. Ministrstvo za zunanje zadeve Sektorza mednarodno pravo je prav tako v sodelovanju z Ministrstvom zapravosodje in Sekretariatom Sveta Evrope izdal istoimenski Zbornik Blejskihrazprav, ki je izel v ugledni zbirki Sveta Evrope Izvajanje Evropskekonvencije o lovekovih pravicah in nadzor nad njim (Applying andSupervising the ECHR)Prenesite knjigo: Zbornik blejskih razprav (english, pdf, 1,95 MB)

  Poroila Slovenije po mednarodnih pogodbah Zdruenih narodov olovekovih pravicahMinistrstvo za zunanje zadeve Sektor za mednarodno pravo je ob 60.obletnici sprejetja Splone deklaracije o lovekovih pravicah, decembra 2008,

  izdal zbirko poroil Republike Slovenije po mednarodnih pogodbah Zdru

  enihnarodov o lovekovih pravicah, ki vkljuuje tudi sklepne ugotovitve in

  priporoila nadzornih odborov glede na posamezno poroilo.Prenesite zbirko poroil (.pdf, 7,3 MB)

  Zbornik znanstvenih razprav ob 60. obletnici Komisije Zdruenihnarodov za mednarodno pravoMinistrstvo za zunanje zadeve Sektor za mednarodno pravo je ob 60.obletnici Komisije Zdruenih narodov za mednarodno pravo, oktobra 2008,izdal zbornik znanstvenih razprav, v katerem je predstavljeno delovanje indoseki komisije v slovenskem prostoru, posebej o progresivnem razvojumednarodnega prava in njegovi kodifikaciji. Zbornik je nastal kot rezultatsodelovanja med Sektorjem za mednarodno pravo Ministrstva za zunanjezadeve, Drutvom za mednarodno pravo za Slovenijo in Katedro zamednarodno pravo Pravne fakultete v Ljubljani.Prenesite knjigo: Zbornik znanstvenih razprav (.pdf, 1,22MB)