of 22 /22
Књига ментора Табеле 9.8. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ

KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Књига ментора Табеле 9.8.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ

Page 2: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Списак ментора

Златко Ахметовић Душан Перић Милан Нешић Романа Романов Сања Драча Зоран Ђокић Бојан Међедовић Зубанов Виолета Јелена Сокић Станислава Попов Душан Ступар

Page 3: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Име и презиме Златко Ахметовић Звање Професор емеритус Ужа научна, уметничка односно стручна област

Физичко вапитање и спорт, Кинезиологија

Академска каријера Година Институција Ужа научна област Избор у звање 2017 Факултет за спорт и туризам Нови Сад научна област Физичко васпитање и

спорт, ужа научна област Кинезиологија Докторат 1986 Факултет за физичко васпитање, Универзитет у Београду Физичка култура Магистратура 1984 Факултет за физичко васпитање, Универзитет у Београду Физичка култура Диплома 1980 Факултет за физичко васпитање, Универзитет у Београду Физичка култура Списак дисертација-докторских уметничких пројеката а у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година

Р.Б. Наслов дисертације- докторског уметничког пројекта Име кандидата *пријављена ** одбрањена 1. Стандарди и функције менаџмента спортских такмичењ Борислав Пелевић 2011. 2. Ефекти акутног седења и утицај кинезиолошких третмана

на антрополошке карактеристике студентске популације Романа Романов 2012.

3. Каузалитет повезаности кинематичких показатеља са брзином пливања у различитим пливачким дисциплинама тенденције тог развоја

Бојан Међедовић 2012.

4. Трендови техничко-тактичке активности учесника светских првенстава у одбојци за мушкарце одржаних 2006. и 2010. године

Петар Караџић 2013.

5. Кинезиолошки феномени у православној онтологији Горан Гојковић 2016. 6. Моделне карактеристике младих рукометаша у односу на

морфолошка и моторичка обележја Слађана Грујић 2016.

7. Предиктивне вредности обележја спортисткиња у синхроном пливању

Слађана Станковић 2016.

8. Кинематичка и динамичка анализа завеслаја у веслању Небојша Илић 2018. 9. Ефекти кинезиолошког третмана код особа са

функционалном дистонијом Ива Мусулин 2020.

10. Валидација теренских тестова за процену снаге стабилизатора трупа у односу на еквивалентне динамометријске процедуре

Страхиња Николић

2019.

11. Физичка активност предшколског детета за време боравка у предшколској установи

Тамара Пејовић 2019.

*Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат пријављена-пријављен (само за дисертације-докторске уметничке пројекте које су у току), **Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат одбрањена (само за дисертације-докторско уметничке пројекте из ранијег периода) Категоризација публикације научних радова из области датог студијског програма према класификацији ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20) Категоризација публикације уметничких референци из области датог студијског програма према класификацији из Упутства за припрему документације за акредитацију студијског програма а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1. Romanov, R., Perić, D., Ahmetović, Z. & Međedović, B. (2014). Obesity and Physical Work Capability of Students in Novi Sad. Facta Universitatis: Series Physical Education and Sport, 12(3), 315-325.

М24

2. Stojanović-Tošić, J., Jakovljević, V., Živković, V., Srejović, I., Valdevit, Z., Radovanović, D., Đurić, D., Ahmetović, Z., Perić, D., Čanković, M., Jovanović, M., Đorđevic, D. (2015). Biphasic response of cardiodynamic adaptations to swimming exercise in rats. General Physiology and Biophysics, 34(3), 301-310.

М23

3. Arsić, A., Vučić, V., Glibetić, M., Popović, T., Debeljak-Martačić, J., Čubrilo, D., Ahmetović, Z., Perić, D., Borozan, S., Đurić, D., Barudžić, N., Jakovljević, V. (2016). Redox balance in elite female athletes: differences based on sport types. Journal of sports medicine and physical fitness, 56(1-2), 1-8.

М23

4 Stanojević, D., Jakovljević, V., Barudžić, N., Živković, V., Srejović, I., Parezanović Ilić, K., Čubrilo, D., Ahmetović, Z, Perić, D., Rosić, M., Radovanović, D., Djordjevic, D. (2016). Overfrequent training does not induce oxidative stress and

М23

Page 4: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

inflammation in blood and heart of rats. Physiological Research, 65(1), 81-90. 5 Perić, D., Nešić, M., Dačić, D., Ahmetović, Z., Srdić, V., Milosavljević, S. (2017). The assessment of quality of sports

services in karate clubs based on users’ perception. Archives of Budo, 13(1), 131-137. М22

6 Međedović, B., Romanov, R., Zubanov, V., Perić, D., Stupar, D. & Ahmetović, Z. (2018). Influence of familiarization on the motor performance test results of preschool children. Acta Gymnica, vol. 48(4): 161-168.DOI:10.5507/ag.2018.020

М23

7 Perić, D., Kovačević-Zavišić, B., Međedović, B., Romanov, R., Ahmetović, Z., Novaković-Paro, J. & Dimitrić, M. (2018). Physical activity and bone turnover in women with osteopenia, Vojnoanitetski Pregled, 75(9): 875–883.

М23

8 Nešić, M., Ahmetović, Z., Srdić, V., Badrić, M. (2017). Evaluation of the HEDUQUAL Scale Intended for Assessment of Students’ Perceptions of Service Quality in Higher Education Institution in Vojvodina, 19(3), 869-889.

М23

9 Perić, D., Ilić, N., & Ahmetović, Z. (2019). Kinematic and dynamic stroke variables of elite and sub-elite rowers. International Journal of Performance Analysis in Sport, 19(1), 65-75.

М23

Збирни подаци научне активност наставника Укупан број цитата, без аутоцитата Укупан број радова са СЦИ (или ССЦИ) листе Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним: • Радио кao саветник за врхунски спорт у Заводу за физичку културу Војводине где је био и директор, помоћник покрајинског

секретара за образовање, спорт и омладину, универзитетски професор на Факултету за физичку културу у Новом Саду где је био: доцент, ванредни и редовни професор и продекан за науку

• Био председник Комисије за врхунски спорт СОФК Југославије, председник Комисије за припрему олимпијских кандидата Југословенског олимпијског комитета, био спортски директор Југословенског олимпијског тима на олимпијади у Барселони 1992 год.

• Аутор једног патента, монографије, и аутор многобројних истраживања и стручно-научних радова из области спорта, организације спорта, аутор једног броја уџбеника, приручника

Page 5: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Име и презиме Душан Перић Звање Редовни професор Ужа научна област Физичко васпитање и спорт / Кинезиологија Академска каријера Година Институција Ужа научна област Избор у звање 2011. Универзитет Educons Физичко васпитање и спорт Докторат 1992. Универзитет у Београду Методологија Магистратура 1989. Универзитет у Београду Кинезиологија Диплома 1986. Универзитет у Београду Кинезиологија Списак докторских дисертација у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 год. Р.Б. Наслов дисертације Име кандидата *пријављена ** одбрањена

1. Ефекти спевифичних кинезиолошких оператора усмерених на побољшање психо-социјалног статуса и јачање имунитета деце предшколског узраста

Андрија Пештерац 2011.

2. Ефекти програма изборних предмета у настави физичког васпитања у односу на трансформацију морфолошких карактеристика, моторичких и функционалних способности ученика трећег циклуса основне школе.

Бранислав Радуловић 2013.

3. Утицај миогених способности и нивоа технике на дужину једноручног бацања лопти различитих тежина код младих рукометаша.

Драган Кубуровић 2015.

4. Утицај обима и садржаја кретних активности на радну способност и телесни састав млађих адолесцената Копривничко-крижевачке жупаније.

Бојана Милићевић Маринковић

2018.

5. Фактори управљања карате клубом Лазар Радош 2019. * Година у којој је дисертација пријављена (само за дисертације који су у току) ** Година у којој је дисертација одбрањена (само за дисертације из ранијег периода) Категоризација публикације научних радова из области датог студијског програма према класификацији ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1. Perić, D., Salapura, S., Džinović-Kojić, D., & Nešić, M. (2018). Effects of adapted karate program in the treatment of persons with mild intellectual disability. Archives of Budo, 14(1), 159-167. М22

2. Perić, D., Nešić, M., Dačić, D., Ahmetović, Z., Srdić, V. (2017). The quality of sports services in karate club based on users’ perception. Archives of Budo, 13(1), 131-137. М22

3. Perić, D., Ilić, N., & Ahmetović, Z. (2019). Kinematic and dynamic stroke variables of elite and sub-elite rowers. International Journal of Performance Analysis in Sport, 19(1), 65-75. М23

4. Perić, D., Kovačev-Zavišić, B., Međedović, B., Romanov, R., Ahmetović, Z., Novaković-Paro, J., & Dimitrić, M. (2018). Physical activity and bone turnover in women with osteopenia. Vojnosanitski Pregled, 75(9), 875-883. М23

5. Stanojević, D., Jakovljević, V., Barudžić, N., Živković, V., Srejović, I., Parezanović Ilić, K., Čubrilo, D., Ahmetović, Z, Perić, D., Rosić, M., Radovanović, D., Djordjevic, D. (2016). Overfrequent training does not induce oxidative stress and inflammation in blood and heart of rats. Physiological Research, 65(1), 81-90.

М23

6. Arsić, A., Vučić, V., Glibetić, M., Popović, T., Debeljak-Martačić, J., Čubrilo, D., Ahmetović, Z., Perić, D., Borozan, S., Đurić, D., Barudžić, N., Jakovljević, V. (2016). Redox balance in elite female athletes: differences based on sport types. Journal of sports medicine and physical fitness, 56(1-2), 1-8.

М23

7. Stojanović-Tošić, J., Jakovljević, V., Živković, V., Srejović, I., Valdevit, Z., Radovanović, D., Đurić, D., Ahmetović, Z., Perić, D., Čanković, M., Jovanović, M., Đorđevic, D. (2015). Biphasic response of cardiodynamic adaptations to swimming exercise in rats. General Physiology and Biophysics, 34(3), 301-310.

М23

8. Perić, D., Amanović, Đ., Milošević, M., & Milošević, M.M. (2018). Control of muscle force development in arm extensors during isometric tension. Acta Kinesiologica, 12(1), 5-13. М23

9. Perić, D., Nešić, M., Romanov, R., Marković, J., Mišković, I., Jezdimirović, T. & Stupar, D. (2016). Participant's Quality Perception and Motives for Attending Marathon Events in Natural Areas. International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism, 23(a), 1-21.

М23

10. Stanković, M., Ruiz-Lamas, G., Perić, D., Quiroga-Escudero, M.E. (2018). Analysis of serve characteristics under rules tested at Volleyball Men’s Under 23 World Championship. Retos: Nuevas Perspectivas de Educacion Fisica, Deporte y Recreacion, 33, 20-26.

М23

11. Gojković, G., Nešić, M., & Perić, D. (2018). The Physicality in Philosophy - Contribution to Sport Philosophy. Journal of Martial Arts Anthropology, 18(4), 5-10. М23

12. Međedović, B., Romanov, R., Zubanov, V., Ahmetović, Z., Perić, D., Stupar, D., & Ahmetović, Z. (2018). Influence of familiarization on preschool children’s motor tests results. Acta Gymnica, 48(4), 161-166. М23

Page 6: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

13. Grujić, S., Perić, D., Ahmetović, Z., & Okičić, T. (2018). Athropometric and motor characteristics of young handball players for the purpose of early selection. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16(1), 33-45. М24

14. Romanov, R., Perić, D., Ahmetović, Z., Međedović, B. (2014). Obesity and the physical work capability of students in Novi Sad. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 12(3), 315-325. М24

15. Međedović, B., Perić, D., & Ahmetović, Z. (2013). The physical worc capacity of the students from Novi Sad. In: XVI Scientific conference FIS Comunications 2013, Niš: Faculty of sport and physical education, 264-275. М33

Збирни подаци научне активност наставника: 59 Укупан број цитата, без аутоцитата 85 Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 12 Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни / Усавршавања IAAF International lecturer (Talin, Estonia, 2012) Други подаци које сматрате релевантним - Уредник научног часописа за спорт, туризам и велнес Тims.Acta (2007-2009). - Уредник научног часописа Sport – Science & Practice (2009-2012). - Главни уредник националног стручног часописа за кондиционе тренере Profico (2005-2008). - Ментор у 17 докторских дисертација (од 2002-2020. год.) на домаћим и међународним универзитетима. - Рецензент у неколико међународних и домаћих научних часописа. - Руководилац 3 научна пројекта финансирана буџетским средствима (АПВ). - Руководилац тимова за израду стратегије спорта у АП Војводини и Републици Српској. - Председник стручног савета атлетског савеза Србије од 2011-2016. - Председник стручног савета Савеза за фитнес и рекреацију Србије од 2016-2019.

Page 7: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Име и презиме Милан Нешић Звање редовни професор Ужа научна, уметничка односно стручна област Комплементарне кинезиолошке науке/менаџмент и бизнис

Академска каријера Година Институција Ужа научна, уметничка односно стручна област

Избор у звање 2016. Универзитет Едуконс, Ср. Каменица

Комплементарне кинезиолошке науке/менаџмент и бизнис

Докторат 2005. Универзитет Привредна академија, Нови Сад

Менаџмент и бизнис

Магистратура 2002. Факултет физичке културе, Нови Сад Кинезиологија

Мастер диплома

Диплома 1996. Факултет физичке културе Нови Сад Кинезиологија

Списак дисертација-докторских уметничких пројеката а у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година Р.Б. Наслов дисертације- докторског уметничког пројекта Име кандидата *пријављена ** одбрањена

1 Mодели управљања у успешним фудбалским клубовима Милан Радаковић 2015.

2 Детерминанте промена компетенција људских ресурса у туристичким агенцијама у републици србији

Мишковић Ивана 2017.

3 Ефекти адаптираног карате програма у третману особа са сметњама у развоју

Салапура Симо 2018.

4 Физичке активности у стиловима живота особа средње животне доби у Републици Српској

Шабић Ернест 2018.

5 Еколошка одрживост пословања у хотелијерству Ђурић Зорица 2019. *Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат пријављена-пријављен (само за дисертације-докторске уметничке пројекте које су у току), ** Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат одбрањена (само за дисертације-докторско уметничке пројекте из ранијег периода) Категоризација публикације научних радова из области датог студијског програма према класификацији ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1 Nešić, M., Ahmetović, Z., Srdić, V., Badrić, M. (2017). Evaluation of the HEDUQUAL Scale Intended for Assessment of Students’ Perceptions of Service Quality in Higher Education Institution in Vojvodina, 19(3), 869-889. М23

2 Perić, D., Nešić, M., Dačić, D., Ahmetović, Z., Srdić, V., Milosavljević, S. (2017). The assessment of quality of sports services in karate clubs based on users’ perception. Archives of Budo, 13(1), 131-137. М23

3 Perić, D., Salapura, S., Džinović-Kojić, D., Nešić, M. (2018). Effects of adapted karate program in the treatment of persons with mild intellectual disability. Archives of Budo, 14(1), 159-167. М23

4 Nešić, M., Fratrić, F., Vukašinović, V. (2013). Motivational characteristics of Karate Coach. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 11(3), 275-284. M24

5 Нешић, М. (2014). Улога локалних заједница у развоју рекреативног спорта, Зборник Матице српске за друштвене науке, 147 (2), 309-322. М24

6 Нешић, М. (2016). Валоризација упитника намењеног процени квалитета живота студената. Настава и васпитање, 65(2), 329-343. М24

7 Škrbić, I., Nešić, M., Mišković, I., Milošević, S. (2019). Perception of factors of entrepreneurship development in Vojvodina’s sustainable tourism by various business actors. Economics of Agriculture, 66(4), 1143-1155. М24

8 Nešić, M., Stupar, D.(2020). Factors of Satisfaction with Coach Vocation. "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", 20(2), 63-70. М23

9 Srdić, V., Nešić, M., Jakupović, S. (2019). Metrijske karakteristike upitnika primijenjenog u procjeni kvaliteta usluga visokoškolskih institucija u Republici Srpskoj. EMC-Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 9(2), 264-276. М23

10 Šabić, E., Nešić, M., Tufegdžija, M. (2018). Gender as a determinant of physical activity in middle aged persons in Republic of Srpska. Acta Kinesiologica, 12(2), 72-78. М23

11 Gojković, G., Nešić, M., Perić, D. (2018). The Physicality in Philosophy – Contribution to Sport Philosophy. "Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology", 18(4), 5-10. М23

12 Srdić, V., Nešić, M., Radoš. L. (2016). Evaluation of sports and recreational services in a local community based on М23

Page 8: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

users’ perception. Acta Kinesiologica,10(2), 93-100.

13 Perić, D., Nešić, M., Romanov, R., Marković, J., Mišković, I., Jezdimirović, T., Stupar, D. (2016). Visitor quality perception and motives for attending marathon events in natural areas. International Journal of Sport, Management, Recreation and Tourism, 23(a), 1-21.

М23

14 Нешић, М. (2014). Момчило Тапавица – учесник првих олимпијских игара модерног доба. Међународна научна конференција ''Личности војвођанског простора'', Тематски зборник (ур.: Гавриловић, В., Бошков, С.), Филозофски факултет Нови Сад, 353-362.

М14

15 Nešić, M., Fratrić, F., Banić, B., Goranović, K. (2013). Determinants of cognitive abilities of Competitors in Sports karate. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 11(1), 51-56. М24

16 Нешић, М. (2013). Вредносни аспекти универзитетског спорта. Teмe, 37(2), 1011-1024. М24

17 Нешић, М. (2012). Животни стил као одредница опредељења према спорту на Универзитету. Настава и васпитање, 51(4), 766-786. М24

18 Нешић, М. (2017). Детерминанте компетенција менаџера у спорту. Пословна економија, 11(2), 150-166. М51

19 Нешић, М., Зубанов, В. (2015). Задовољство корисника спортских услуга као чинилац лојалности спортској организацији. Пословна економија, XVI(1), 335-354. М51

20 Нешић, М. (2013). Значај евалуације спортско-рекреативних услуга од стране њихових корисника. У: Јовановић, М. и Нићин, Ђ. (ур.). 3. међународној научној конференцији ''Спортске науке и здравље'', Уводни реферат (предавање по позиву),Зборник радова, Бања Лука: Факултет спортских наука Универзитета Апеирон, 30-41.

М31

Збирни подаци научне активност наставника 78,5 Укупан број цитата, без аутоцитата 30 Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 9 Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантним

Рецензент у неколико домаћих и међународних научних часописа; Руководилац 3 научна пројекта пројекта финансирана буџетским средствима (АПВ); председника Eвропског удружења карате стручњака „АСK“.

Page 9: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Име и презиме Романа Романов Звање Ванредни професор Ужа научна, уметничка односно стручна област Физичко васпитање и спорт

Академска каријера Година Институција Ужа научна, уметничка односно стручна област

Избор у звање 2017. Факултет за спорт и туризам, Нови Сад Физичко васпитање и спорт Докторат 2012. Факултет за спорт и туризам, Нови Сад Физичко васпитање и спорт Магистратура 2009. Универзитет у Новом Саду, АЦИМСИ Спортска медицина са кинезитерапијом Мастер диплома ---

Диплома 2004. Факултет спорта и физичког васпитанја, Нови Сад Физичко васпитање и спорт

Списак дисертација-докторских уметничких пројеката а у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година

Р.Б. Наслов дисертације- докторског уметничког пројекта Име кандидата *пријављена ** одбрањена

1. Вежбе за регију врата и њихов утицај на квалитет хода код особа са трауматском повредом мозга. Ладислав Месарич 2020.

Категоризација публикације научних радова из области датог студијског програма према класификацији ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1. Romanov, R., Međedović, B. i Ahmetović Z. (2012). Kineziološki tretman u procesu akutnog sjedenja kod studentske populacije. U: Miletić, Đ., Krstulović, S., Grgantov, Z., Bavčević, T. i Kezić, A. (ured.) (2012). 4. Međunarodni znanstveni kongres ‘’Suvremena kineziologija’’,24-26. Avgust 2012. (pp. 446-452), Split: Kineziološki fakultet.

М33

2. Sente, J., Jakonić, D., Smajić, M., Mihajlović, I., Vasić, G., Romanov, R. i Marić, L. (2012). Redukcija juvenilne gojaznosti programiranim fizičkim vežbanjem i kontrolisanom ishranom. Vojnosanitetski Pregled, vol 69(1): 9-15. ISSN 0042-8450

M23

3. Stupar, D., Romanov, R., Kerić, M., Rubin, P. & Hrnjić, J. (2014). The importance of directed physical activity programs for preschool population. Sport Science, 7(2), 107-119. М51

4. Romanov, R., Perić, D., Ahmetović, Z. & Međedović, B. (2014). Obesity and Physical Work Capability of Students in Novi Sad. Facta Universitatis: Series Physical Education and Sport, 12(3), 315-325. M24

5. Romanov, R. & Međedović, B. (2014). Morphological Characteristics of Table tennis Players with Spinal Cord Injury. In Pantelić, S. (Ed.), XVII Scientific Conference „FIS Communications 2014" in physical education, sport and recreation and II International Scientific Conference, 17-18. October 201, (pp. 436-443). Niš: Faculty of Sport and Physical Education. ISBN 978-86-85871-26-9

M33

6. Romanov, R., Kerić, M., Garunović, B. i Lipovac, V. (2016). Morfološke karakteristika i motoričke sposobnosti slijepih i slabovidih učenika uzrasta od 12 do 15 godina. Vaspitanje i obrazovanje časopis za pedagošku teoriju i praksu, 3: 79-90. ISSN 0350 – 1094

М51

7. Keric, M., Romanov, R., Ujsasi, D., Fratrić, F., & Branković, P. (2016). Comparative analysis of morphological characteristics responsible for longitudinality of the skeleton, volume and body mass in preschool children. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, vol. 14 (3): 399-406.

M24

8. Stupar, D., Popović, B., Romanov, R., Janković, M., Jezdimirović, T. & Međedović, B. (2017). The Effects of Specific Exercise Program on Anthropometric Characteristics and Motor Abilities of Preschool Children. International Journal of Morphology, 35(3): 1050-1057. ISSN 0717-9502

M23

9. Romanov, R., Međedović, B., Stupar, D., Jezdimirović, T. & Garunović, B. (2017). The connection between certain morphological parameters and result in golball players. International Journal of Morphology, 35(4): 1396-1402. ISSN 0717-9502

M23

10. Perić, D., Kovačević-Zavišić, B., Međedović, B., Romanov, R., Ahmetović, Z., Novaković-Paro, J. & Dimitrić, M. (2018). Physical activity and bone turnover in women with osteopenia, Vojnoanitetski Pregled, 75(9): 875–883. M23

11. Međedović, B., Romanov, R., Zubanov, V., Perić, D., Stupar, D. & Ahmetović, Z. (2018). Influence of familiarization on the motor performance test results of preschool children. Acta Gymnica, vol. 48(4): 161-168.DOI:10.5507/ag.2018.020

M23

12. Lepeš, J., Andrašić, S., Nešić, M., Romanov, R. & Jezdimirović, T. (2018). Funkcionalna procena oboljenja lumbalne kičme u Vojvodini. U Zborniku radova 12. Međunarodna konferencija „Migraciona struktura – Očuvanje zajednice – Obrazovanje“ od 18-20.10.201, (pp: 117-125). Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na mađarskom jeziku u Subotici. ISBN 978-86-87095-81-6

М33

Page 10: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

13. Nešić, M., Romanov, R., Jezdimirović, T., Lepeš, J. & Andrašić, S. (2018). Validaton of the scale intended for the assessment of the quality of life of pearsons with Lumbal syndrome. Sport Science and Health, 8(1): 28-41. М51

Збирни подаци научне активност наставника 40 Укупан број цитата, без аутоцитата 72 Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 17 Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни Усавршавање: 2005. „Уводни семинар седеће одбојке“; 2006. „Употреба модерне технологије у тестирању спортиста и програмирању тренинга“; Лиценце за класификацији спортиста са инвалидитетом (стони тенис), верификовао ITTF-PTT: 2007 (ниво 1, национална), 2009 (ниво 2, регионална), 2011 (ниво 3, интернационална), a od 2016 лиценца - јуниор предавач за ниво 1; 2013. „ Обука и тренинг пливача са физичким и интелектуалним инвалидитетом“; 2019. лиценца Роњење за особе са инвалидитетом/ Dive Budd (DBC) Други подаци које сматрате релевантним: Акредитовани семинари: „Адаптирана физичка активност и инклузија’’ Протић-Гава Б, Микалачки М, Романов Р. (коаутор и реализатор), Завод за унапређење образовања и васпитања Републике Србије: решење: 513-X-6/2011, Београд 2011: Каталог 2011/12, бр. 417 (обавезан), пп 235. ‚‚КОПИ програм једнаки у свему (корективно превентивне игре) ’’, Романов Р. (коаутор и реализатор) и Керић М. Завод за унапређење образовања и васпитања Републике Србије: одлука бр: 570-562/2016 од 18.04.2016, Београд 2016: Каталог за школску 2016/17 и 2017/2018, бр. 530.

Page 11: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Име и презиме Сања Драча Звање Ванредни професор Ужа научна, уметничка односно стручна област Интердисциплинарно подручје медицина у спорту

Академска каријера Година Институција Ужа научна, уметничка односно стручна област

Избор у звање- научни сарадник

2011 2016.

Институт за мултидисциплинарна истраживања у Београду Институт за биолошка истраживања “Др Синиша Станковић” Београд

Докторат 2010 Медицински факултет Крагујевац Медицина, Неуронауке Магистратура Мастер диплома

Диплома 1987. Медицински факултет у Београду Списак дисертација-докторских уметничких пројеката а у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година

Р.Б. Наслов дисертације- докторског уметничког пројекта

Име кандидата *пријављена ** одбрањена

/ / / / *Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат пријављена-пријављен (само за дисертације-докторске уметничке пројекте које су у току), ** Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат одбрањена (само за дисертације-докторско уметничке пројекте из ранијег периода) Категоризација публикације научних радова из области датог студијског програма према класификацији ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1 Drača S. Lazar K. Lazarević, the author who first described the straight leg raising test. Neurology, 2015; 85: 1074-1077. (М21а) М21а

2 Drača S. Gender differences in motor recovery and stroke-specific disability after the first ever unilateral stroke. NeuroRehabilitation 2012; 30: 247-54. (М21) М21

3 Drača S. Differences in cerebrogenic cardiac disturbance in men and women. Lancet Neurology 2012; 11: 842. (М21а) М21а

4 Drača S. A possible relationship between Takotsubo cardiomyopathy and female sex steroid-related modulation of functional cerebral asymmetry (Review). Medical Hypotheses, 2014; 84: 238-240. (М23) М23

5 Drača S. “Foreign scientists on the contribution of Serbian physician and scientist Dr. Lazar K. Lazarević to medical science“. Srp Arh Celok Lek, 2016: 144(1-2):111-115. (М24) М24

6. Drača S. Lazar K. Lazarević, the author who first described the straight leg raising test. 10th FENS forum of Neurosciences, Copenhagen, Denmark, July 2016. (M34) М34

7. Drača S. Gender-related cerebrogenic cardiac dysfunction. 5thInternational Symposium on Neurocardiology- Neurocard, Belgrade, 2013. (M34) М34

8. Drača S. Monohemispheric stroke and cardiac dysfunction. 3rdInternational Symposium on Neurocardiology. Belgrade, 2011. (M34) М34

Збирни подаци научне активност наставника= 34,5 бодova Укупан број цитата, без аутоцитата 154 Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 14 Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни Усавршавања Други подаци које сматрате релевантним звање Примаријус стекла 2011. године

Page 12: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Име и презиме Зоран Ђокић Звање Ванредни професор Ужа научна, уметничка односно стручна област

Физичко васпитање и спорт

Академска каријера Година Институција Ужа научна, уметничка односно стручна област

Избор у звање 2018 Универзитет Educons Кинезиологија Докторат 2004 Факултет физичке културе Универзитета у Новом

Саду Кинезиологија

Магистратура 1999 Факултет физичке културе Универзитета у Новом Саду

Кинезиологија

Диплома 1995 Факултет физичке културе Универзитета у Новом Саду

Кинезиологија

Списак дисертација-докторских уметничких пројеката а у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година Р.Б. Наслов дисертације- докторског

уметничког пројекта Име кандидата *пријављена ** одбрањена

1 Утицај аеробног тренинга и тренинга снаге на ниво минерала у телу

Небојша Нешић 2014

*Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат пријављена-пријављен (само за дисертације-докторске уметничке пројекте које су у току), ** Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат одбрањена (само за дисертације-докторско уметничке пројекте из ранијег периода) Категоризација публикације научних радова из области датог студијског програма према класификацији ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1 Nikolić, S., Ahmetović, Z., & Đokić, Z. (2020). Kinanthropological analysis of the core. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 18 (2), (In Press). UDC 65:796.015

M24

2 Sindik, J., Furjan-Mandić, G., Zenić, N., Čerkez Zovko, I., Stanković, V., Savić, Z., Djokić, Z. & Kondrič, M. (2017). Comparison of Psychological Skills, Athlete’s Identity and Habits of Physical Exercise of Students of the Faculty of Sport in Four (Balkan) Countries. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, 6(1)

M23

3 Djokic, Z. & Zagatto, A.M. (2019). Ultra Short-Term Heart Rate Recovery after maximal exercise in elite European table tennis players. Sport Sciences for Health, 15(2), 343-350

M23

4 Djokic, Z., Straub, G., Malagoli Lanzoni, I., Katsikadelis, M. & Munivrana, G. (2019). Effects of rule changes on performance efficacy: Differences between winners and losers table tennis players. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, 17(1), 149-163.

M24

5 Đokić, Z., Jovanović D & Kondrič, M. (2014). Health related physical fitness levels of the elderly. Facta universitatis – series: Physical Education and Sport, 12(1), 19 – 29.

M24

6 Djokić, Z., Munivrana, G., Levajac, D. (2016). Match analyses of final game of Men’s Team European Championships 2014 - Portugal vs. Germany. In: Kondrič. M., Zhang, X. & Xiao D., Science and Racket Sports V. Suzhou University Press, China: Soochow University & International Table Tennis Federation (pp. 113-121)

M34

7 Djokić, Z., Munivrana, G., Levajac, D. (2016). Match analyses of the final game of Men’s World Championship 2014 - China vs. Germany. In: Kondrič. M., Zhang, X. & Xiao D., Science and Racket Sports V. Suzhou University Press, China: Soochow University & International Table Tennis Federation (pp. 242-250)

M34

8 Djokić, Z., Munivrana, G., Levajac, D. (2017). Anthropometric characteristics of top-class World and European male table tennis players. In: Kondrič, M., Fuchs, M. & Matjašič, T. (Eds.) Proceedings book of the 15th ITTF Sports Science Congress. Switzerland: International Table Tennis Federation (pp. 170-175)

M34

9 Djokić, Z., Munivrana, G., Levajac, D. (2017). Role of serve and return of serve at European Games 2015 table tennis tournament. In: Kondrič, M., Fuchs, M. & Matjašič, T. (Eds.) Proceedings book of the 15th ITTF Sports Science Congress. Switzerland: International Table Tennis Federation (pp. 242-246)

M34

10 Djokić, Z., Munivrana, G., Levajac, D. (2017). Match characteristics of professional European male table tennis players. In: Kondrič, M., Fuchs, M. & Matjašič, T. (Eds.) Proceedings book of the 15th ITTF Sports Science Congress. Switzerland: International Table Tennis Federation (pp. 237-241)

M34

11 Djokić, Z., Malagoli Lanzoni, Katsikadelis, M. & Straub, G. (2019). Receive analysis in elite European table tennis matches, in: Sports and Health Sciences Notebooks, 3(1), pp. 109 – 109, The 16th ITTF Sports Science Congress, Budapest, Hungary, 19-20 April 2019, Pecs: University of Pecs Faculty of Health Sciences

M34

Page 13: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

12 Djokić, Z., Malagoli Lanzoni, I., Katsikadelis, M. & Straub, G. (2019). Serve analysis in elite European table tennis matches, in: Sports and Health Sciences Notebooks, 3(1), pp. 110 - 110, The 16th ITTF Sports Science Congress, Budapest, Hungary, 19-20 April 2019, Pecs: University of Pecs Faculty of Health Sciences

M34

13 Malagoli Lanzoni, I., Katsikadelis, M., Straub, G. & Djokic, Z. (2019). Footwork technique used in elite table tennis matches, in: Sports and Health Sciences Notebooks, 3(1), pp. 122 – 122, The 16th ITTF Sports Science Congress, Budapest, Hungary, 19-20th April 2019, Pecs: University of Pecs Faculty of Health Sciences

M34

14 Katsikadelis, M., Djokić, Z., Malagoli Lanzoni, I. & Straub, G. (2019). Multiball training: a review, in: Sports and Health Sciences Notebooks, 3(1), pp. 105 – 105, The 16th ITTF Sports Science Congress, Budapest, Hungary, 19-20 April 2019, Pecs: University of Pecs Faculty of Health Sciences

M34

Збирни подаци научне активност наставника Укупан број цитата, без аутоцитата

16

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

2

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи Међународни

Усавршавања Други подаци које сматрате релевантним: Члан Олимп. Комитета Црне Горе (2004), Члан Олимп. Комитета Јордана (2005-2006), Сарадник Олимп. Комитета Србије (пројекат „Рио 2016“), Селектор стонотениских репрезентација Исланда (1996), Туниса (1997), Индије (2001-2002), Јордана (2005-2006), тренер стонотениске репрезентације Југославије (1998-2004, 2009-2014), Помоћни тренер кошаркашке репрезентације Јордана (2006-2007), Сарадник Светске Стонотениске Федерације (комитета за едукацију (2017- ), Тренер специјалиста за физичку припрему кошаркашких репрезентативаца (Никола Калинић – СП 2014 – друго место, ОИ 2016 – друго место, Евролига 2017 – прво место), Тренер специјалиста за физичку припрему Владимира Самсонова (2018 -), Тренер специјалиста за физичку припрему Америчких олимпијскоих тимова у стоном тенису (2020)

Page 14: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Име и презиме Бојан Међедовић Звање Ванредни професор Ужа научна, уметничка односно стручна област Физичко васпитање и спорт

Академска каријера Година Институција Ужа научна, уметничка односно стручна област

Избор у звање 2017. Факултет за спорт и туризам Физичко васпитање и спорт Докторат 2012. Факултет за спорт и туризам Физичко васпитање и спорт Магистратура 2008. Факултет за спорт и туризам Физичко васпитање и спорт Мастер диплома Диплома 2004. Факултет спорта и физичког васпитања Физичко васпитање и спорт Списак дисертација-докторских уметничких пројеката а у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година

Р.Б. Наслов дисертације- докторског уметничког пројекта Име кандидата *пријављена ** одбрањена

- - - - *Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат пријављена-пријављен (само за дисертације-докторске уметничке пројекте које су у току), ** Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат одбрањена (само за дисертације-докторско уметничке пројекте из ранијег периода) Категоризација публикације научних радова из области датог студијског програма према класификацији ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1. Perić, D., Kovačev-Zavišić, B., Međedović, B., Romanov, R., Ahmetović, Z., Novaković-Paro, J., & Dimitrić, M. (2018). Physical activity and bone turnover in women. Vojnosanitetski pregled, 75(9), 875-883.

М23

2. Stupar, D., Popović, B., Romanov, R., Janković, M., Jezdimirović, T., & Međedović, B. (2017). The Effects of Specific Exercise Program on Anthropometric Characteristics and Motor Abilities of Preschool Children. International Journal of Morphology, 35(3), 1050-1057.

М23

3. Stanković, S., Ahmetović, Z., Madić, D., Međedović, B., & Perić, M. (2017). Morphological characteristics and functional abilities in predicting performance of synchronized swimming. Facta Univeritatis, 15(1), 93-101.

М24

4. Stojanovic, M.D., Stojanovic, M.V., Kanostrevac, K., Veljovic, D., Medjedovic, B., & Ostojic, S.M. (2011). The Effects of Pre-exercise High Energy Drink on Exercise Performance in Physically Active Men and Women. Advances in Physical Education, 1(1), 1-5.

М23

5. Perić, D., Kuburović, D., Nešić, M., Mavrić, F., Međedović, B., & Milosavljević, S. (2015). Impact of Muscle Strength and Sport Technique on Throwing Distance of Balls of Various Weights with a Dominant Arm. International Journal of Sports Science, 5(5), 213-220.

М23

6. Stupar, D., Fratrić, F., Nešić, M., Rubin, P., & Međedović, B. (2015). The Effect of an Experimental Program of Speed Developement on Preschool Children. Facta Universitatis, 13(1), 139-148.

М24

7. Romanov, R., Perić, D., Ahmetović, Z., & Međedović, B. (2014). Obesity and physical work capability of students in Novi Sad. Facta Universitatis, 12(3), 315-325.

М24

8. Međedović, B., Romanov, R., Zubanov, V., Perić, D., Stupar, D., & Ahmetović, Z. (2018). Influence of familiarization on preschool children’s motor tests results. Acta Gymnica, 48(4), 161-168.

M23

9. Međedović, B., Ahmetović, Z., & Perić, D. (2013). The Physical Work Capacity of the Students from Novi Sad. In S. Pantelić (Ed), XVI International Congress "Fis Communications 2013" in Physical Education, Sports and Recreation and I International Scientific Conference (pp. 264-277). Niš: Faculty of sport and physical education.

M33

10. Međedović, B., Veljović, D., Stojanović, M., & Kanostrevac, K. (2010).Effect of chronological age on sprinting abilityes of young football players. XIII International Congress "Fis Communications 2013" in Physical Education, Sports and Recreation and I International Scientific Conference (pp. 238-244). Niš: Faculty of sport and physical education.

M33

Збирни подаци научне активност наставника 36 Укупан број цитата, без аутоцитата 83 Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 10 Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни Усавршавања Други подаци које сматрате релевантним

Page 15: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Име и презиме Зубанов Виолета Звање Ванредни професор Ужа научна, уметничка односно стручна област

Комплементарне кинезиолошке наукe

Академска каријера Година Институција Ужа научна, уметничка односно стручна област

Избор у звање 2016. Факултет за спорт и туризам, Нови Сад Комплементарне кинезиолошке наукe Докторат 2008. Интердисциплинарне студије Универзитета у

Новом Саду (АЦИМСИ), Нови Сад Менаџмент, Организација, Социологија и Психологија

Магистратура 2002. Факултет за предузетни менаџмент, Нови Сад

Менаџмент (Управљање људским ресурсима)

Диплома 1993. Филозофски факултет, Нови Сад Социологија Списак дисертација-докторских уметничких пројеката а у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година Р.Б. Наслов дисертације-

докторског уметничког пројекта

Име кандидата *пријављена ** одбрањена

*Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат пријављена-пријављен (само за дисертације-докторске уметничке пројекте које су у току), ** Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат одбрањена (само за дисертације-докторско уметничке пројекте из ранијег периода) Категоризација публикације научних радова из области датог студијског програма према класификацији ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1. Marinković, L., Zubanov, V., & Potočnik Topler, J. (2019). Assertiveness Scale as a Teamwork Aptitude Predictor. Annales - Anali za Istrske in mediteranske studije, 29(3), 511-522. ISSN: 1408-5348.

М23

2. Međedović, B., Romanov, R., Zubanov, V., Perić, D., Stupar, D. & Ahmetović, Z. (2018). Influence of familiarization on preschool children’s motor tests results. Acta Gymnica, 48(4), 161–166. doi: 10.5507/ag.2018.020

М23

3. Zubanov, V., Katić, I., Grubić-Nešić, L., & Berber, N. (2017). The Role of Management Teams in Business Success: Evidence from Serbia. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2017, 28(1), 68–78. http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/15132/8646

М22

4. Зубанов, В., & Раденковић-Шошић, Б. (2015). Управљање садржајем у кризним ситуацијама. Теме, 39(3), 1029-1045. ISSN 0351-1685 (http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/55)

M24

5. Нешић, М., & Зубанов, В. (2015). Задовољство корисника спортских услуга као фактор лојалности спортској организацији. Пословна економија, 16(1), 335-354. ISSN:1820-6859.UDK 005:796

М51

6. Pupavac, D., & Zubanov, V. (2014). Doping in Professional Sport: Students' Attitudes. U Vranešević, T., Peručić, D., Hudina, B., Mandić, M., & Plantić Tadić, D. (Eds.) (2014). 3rd International M-Sphere Conference: Book of Proceedings (pp.75-81). Zagreb: Accent. ISBN: 978-953-7930-06-6.

М33

7. Marić, B., Kamberović, B., Radlovački, D., Delić, M., & Zubanov, V. (2011). Observing the dependence between dynamic indicators of investment profitability - Relative net present value and internal rate of return. African Journal of Business Management, 5 (26), 10331-10337 (http://academicjournals.org/journal/AJBM/article-abstract/47E653714733)

М22

Збирни подаци научне активност наставника 26 Укупан број цитата, без аутоцитата

29

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

5

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи Међународни

Усавршавања

Page 16: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Други подаци које сматрате релевантним

Чланство у извесном броју невладиних организација и асоцијација (област: образовање) од 1995. до данас: Дебатни клуб, Нови Сад; Новосадска новинарска школа; Женске студије и истраживања, Нови Сад; Центар за креативни развој, Београд. Од 1999. до 2001. тренер БК центра за људске ресурсе. Водитељ/ко-водитељ, у више од 20 професионалних програма обука из области организационог понашања (више од 300 одржаних семинара, у периоду 1994-2012; 2016-2018. на српском и енглеском језику). Сарадница ЗУОВ-а, Београд, у процени програма сталног стручног усавршавања (2014-2015.) Предавач по позиву из области Организационог понашања (Комуникологија; Тимски рад; Етика) на Конгресима лекара опште медицине са међународним учешћем (2011, 2012, 2013, 2014, 2015; 2016; 2017.). Од септембра 2012. уредница је истакнутог националног научног часописа Tims Acta, (М52), издавач: Факултет за спорт и туризам, Нови Сад. ISSN:1452-9467

Page 17: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Име и презиме Јелена Сокић Звање доцент Ужа научна, уметничка односно стручна област Психологија

Академска каријера Година Институција Ужа научна, уметничка односно стручна област

Избор у звање 2018. Факултет за спорт и туризам Психологија Докторат 2018. Филозофски факултет у Новом Саду Психологија Магистратура - - - Мастер диплома 2013. Филозофски факултет у Новом Саду Психологија Диплома 2011. Филозофски факултет у Новом Саду Психологија Списак дисертација-докторских уметничких пројеката а у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година

Р.Б. Наслов дисертације- докторског уметничког пројекта Име кандидата *пријављена ** одбрањена

*Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат пријављена-пријављен (само за дисертације-докторске уметничке пројекте које су у току), ** Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат одбрањена (само за дисертације-докторско уметничке пројекте из ранијег периода) Категоризација публикације научних радова из области датог студијског програма према класификацији ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20) Категоризација публикације уметничких референци из области датог студијског програма према класификацији из Упутства за припрему документације за акредитацију студијског програма а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1. Sokić, J., Đurović, D., & Biro, M. (2019). Childrens drawings as a triage tool for the assessment of negative emotionality in refugee children. Primenjena psihologija, 12(3), 245-262. М24

2. Popov, S., Sokić, J., & Stupar, D. (2018). The Mental Health Benefits of Long Distance Running. Psihologija, 1-16. М23

3. Djurović, D., Popov, S., & Sokić, J. (2019). The Role of Self-Efficacy and Competitive Anxiety on Sport Performance. Poster presented at WCBCT. Berlin, Germany. Book of abstracts pp. 350. М34

4. Sokić, J., Milinković, I., Novović, Z., & Biro, M. (2017). Situacioni činioci afektivnog stanja – afektivne promene tokom mirovanja i indukcije afekta. Primenjena psihologija, 10(3), 313-334. М24

5. Mihić, Lj., Sokić, J., Samac, N., & Ignjatović, I. (2014). Serbian adaptation and validation of the Intolerance of Uncertainty Scale. Primenjena psihologija, 7(3), 347-370. М24

6. Biro,M., Ković, V., Novović, Z., Pejović, J., & Sokić, J. (2013). ERP Correlates of placebo and “anti-placebo”. Primenjena psihologija, 6(4), 339-354. М24

7.

Ignjatović, I., Novović, Z., Smederevac, S., & Sokić, J. (2013). Bihavioral Inhibition System and Freeze as biological bases of vulnerabilities to anxiety disorders. In K. A. Moore, K. Kaniasty, P. Buchwald, & A. Sesé (Eds.), Stress and Anxiety. Applications to Health and Well–being, Work Stressors, and Assessment (pp. 209-218). Berlin: Logos Verlag.

М13

8. Sokić, J., Volarov, M., Lazic, M., Biro, M., (2015). The effects of rumination on executive function: an experimental study. Paper presented at Rome Workshop on Experimental Psychopathology, Rome, Italy. 20. – 21.03. Book of Proceedings pp. 28

М34

9. Sokić, J., Belopavlović, R., Milinković, I., Mihić, Lj. (2014). LEIDS-R vs DAS-24: which is a better measure of depressive cognitive reactivity in a nonclinical sample? Paper presented at 28th International Congress of Applied Psychology. Paris, France. Book of abstracts pp. 105.

M34

10. Sokić, J., Milinković, I., & Biro, M. (2017). I think, therefore I feel – or the other way round? Invited symposia: Vulnerability to psychopathology: Its nature and mechanism of action. Current trends in psychology. University of Novi Sad, Serbia. Book of abstracts pp. 68.

M34

Збирни подаци научне активност наставника 29 Укупан број цитата, без аутоцитата 4 Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 1

Page 18: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни Усавршавања Други подаци које сматрате релевантним

Page 19: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Име и презиме Станислава Попов Звање Доцент Ужа научна, уметничка односно стручна област Психологија

Академска каријера Година Институција Ужа научна област

Избор у звање 2016 Факултет за спорт и туризам, Универзитет Едуконс Психологија

Докторат 2014 Филозофски факултет, Универитет у Новом Саду Психологија Магистратура - - - Мастер диплома 2008 Филозофски факултет, Универитет у Новом Саду Психологија Диплома 2003 Филозофски факултет, Универитет у Новом Саду Психологија Списак дисертација-докторских уметничких пројеката а у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година

Р.Б. Наслов дисертације- докторског уметничког пројекта

Име кандидата *пријављена ** одбрањена

- - - - - *Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат пријављена-пријављен (само за дисертације-докторске уметничке пројекте које су у току), ** Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат одбрањена (само за дисертације-докторско уметничке пројекте из ранијег периода) Категоризација публикације научних радова из области датог студијског програма према класификацији ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20) Категоризација публикације уметничких референци из области датог студијског програма према класификацији из Упутства за припрему документације за акредитацију студијског програма а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1 Popov, S., Jakovljev, I., Radanović, J. & Biro, M. (2020). The Effect of Unconditional Self-Acceptance and Explicit Self-Esteem on Personal Explanatory Style. International Journal of Cognitive Therapy, 13, 271–286.

M22

2 Popov, S., Prošić-Santovac, D, & Radović, D. (2019). We Scare Because We Care: Young Learners and Test Anxiety. In D. Prošić-Santovac and S. Rixon (Eds.) Integrating Assessment Into Early Language Learning and Teaching (pp. 69-86). Bristol: Multilingual Matters

M14

3 Popov, S. (2019). When is Unconditional Self-Acceptance a Better Predictor of Mental Health than Self-Esteem? Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 37, 251-261.

M23

4 Popov, S., Sokić, J., & Stupar, D. (2019). Relations between motivation for long-distance running and emotional well-being. Psihologija, 52(2), 139-154. M23

5 Lendák – Kabók, K. & Popov, S. (2019), Rodne razlike pri izboru studija maturanata mađarske, slovačke i rumunske nacionalne manjine u Srbiji, Sociologija, 61(1),75-86.

M24

6 Banjanin, S. i Popov, S. (2017). Primena informaciono-komunikacione tehnologije u osnovnim školama. Tematski zbornik radova od međunarodnog značaja "Obrazovanje, elektronske komunikacije i informaciono - komunikacione tehnologije"

M14

7 Popov, S., i Sekulić-Bartoš, O. (2016). Narcizam u kontekstu mentalnog zdravlja adolescenata. Psihološka istraživanja, 19 (2), 147-163.

M51

8 Popov, S., Janičić, B., i Dinić, B. (2016) Validacija srpske adaptacije Upitnika emocionalne regulacije (ERQ).Primenjena psihologija, 9(1), 63-81.

M24

9 Popov, S. i Stefanović, B. (2015). Sindrom izgaranja i kognitivna emocionalna regulacija u profesiji defektologa. U S. Potić, Š. Golubović i M. Šćepanović (Ur. ) Inkluzivna teorija i praksa (str. 284-291). Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine

M14

10 Popov, S., Radanović, J., & Biro, M. (2015) Self-evaluation and mental health: An experimental assessment. Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 15 (2), 219-236. M23

11 Popov, S., Popov, B. & Damjanović R, S. (2015). Тhe role of stressors at work and irrational beliefs in the prediction of teacher stress, Primenjena psihologija, 8 (1), 5-23.

M24

Page 20: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

12 Popov, S. i Popov, T. (2015). Karakteristike sindroma izgaranja u humanističkim profesijama i strategije prevencije. U S. Nikolić i D. Ilić (Ur. ) Aktuelna defektološka praksa (str. 237-246). Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine

M14

13 Popov, B. & Popov, S. (2013). Adverse working conditions, job insecurity and occupational stress: The role of (ir)rational beliefs. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. 3 (1), 27-38.

M23

Збирни подаци научне активност наставника Укупан број цитата, без аутоцитата 23 (Web of Science) Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 5 Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни Усавршавања 2019. Национални серификат за психотерапију Друштва психотерапеута Србије 2018. г. Сертификат за придруженог члана Института Алберт Елис из Њујорка Други подаци које сматрате релевантним Рецензент у више домаћих и међународних стручних часописа

Page 21: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

Име и презиме Душан Ступар Звање доцент Ужа научна, уметничка односно стручна област Кинезиологија

Академска каријера Година Институција Ужа научна, уметничка односно стручна област

Избор у звање 2016. Факултет за спорт и туризам, ТИМС, Нови Сад Кинезиологија Докторат 2016. Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад Кинезиологија Магистратура Мастер диплома 2010. Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад Кинезиологија Диплома 1998. Факултет спорт и физичког васпитања, Нови Сад Кинезиологија Списак дисертација-докторских уметничких пројеката а у којима је наставнк ментор или је био ментор у претходних 10 година

Р.Б. Наслов дисертације- докторског уметничког пројекта Име кандидата *пријављена ** одбрањена

*Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат пријављена-пријављен (само за дисертације-докторске уметничке пројекте које су у току), ** Година у којој је дисертација-докторски уметнички пројекат одбрањена (само за дисертације-докторско уметничке пројекте из ранијег периода) Категоризација публикације научних радова из области датог студијског програма према класификацији ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја а у складу са допунским захтевевима стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1. Popović, B., Gušić, M., Radanović, D., Andrašić, S., Madić, D. M., Mačak, D., Stupar, D., Đukić, G., Grujičić. D., Trajković. N. (2020). Evaluation of Gross Motor Coordination and Physical Fitness in Children: Comparison between Soccer and Multisport Activities. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(16), 5902. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17165902

M21

2. Stupar, D., Popovic, B., Romanov, R., Jankovic, M., Jezdimirovic, T., & Medjedovic, B. (2017). The Effects of Specific Exercise Program on Anthropometric Characteristics and Motor Abilities of Preschool Children. International Journal of Morphology, 35(3).М23

М23

3. Međedović, B., Romanov, R., Zubanov, V., Perić, D., Stupar, D., & Ahmetović, Z. (2018). Influence of familiarization on preschool children’s motor tests results. Acta Gymnica, 48(4), 161-168. М23

М23

4. Stupar, D., Fratrić, F., Nešić, M., Rubin, P.,& Međedović, B. (2015). The effects on experimental program of speed development in preschool children, FactaUniversitatis, Series Physical Education and Sport, 13(1). М24

М24

5. Popov, S., Sokić, J., & Stupar, D. (2019). Relations between motivation for long-distance running and emotional well-being. Psihologija, 52(2), 139-154.М23 М23

6. Perić, D., Nešić, M., Romanov, R., Marković, J., Mišković, I., Jezdimirović, T. & Stupar, D. (2016). Participant's Quality Perception and Motives for Attending Marathon Events in Natural Areas. International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism, 23(a), 1-21. М23

М23

7. Romanov, R., Međedović, B., Stupar, D., Jezdimirović, T., & Garunović, B. (2017). The Connection Between Certain Morphological Parameters and Results in Goalball Players, International Journal of Morphology, 35(4), 1396-1402. М23

М23

8. Cvetković, M., Grujičić, D., Orlić, D., Arlov, A., Andrašić, S., i Stupar, D. (2015). Students’ Attitudes Towards Practical Teaching Within Summer Outdoor Activities ‐ Camping. XVIII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2015" in physical education, sport and recreation and III International Scientific Conference, 273-280.М33

М33

9. Švent, A., Fratrić, F., Stupar, D., & Goranović, K. (2014). Nordic walking. Sport Science, 7(2), 9-17. М51 М51

10. Popović, B., Radanović, D., Štajer, V., Stupar, D., & Spasić, A. (2017). Interrater Realiability in School-based Fitness Testing. International Scientific Conference on Kinesiology (8; Opatija; 2017 ),725-728. Уniversity of Zagreb, Faculty of Kinesiology. Zagreb. М33

М33

11. Orlić, D., Cvetković, M., Fratrić, F., Badža, V., & Stupar, D. (2012). Razlike u motoričkim sposobnostima mlađeg školskog uzrasta. Sport Mont, 10(34,35,36),305-311.М51

М51

11. Popović, B., Trajković, N., Radanović, D., Madić, D., Spasić. A., Stupar, D. (2019).Gross motor coordination in relation to weight status in 6-year old Serbian children. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 11(1): 7 M23

М23

Page 22: KNJIGA PREDMETA OAS SPORТ фин

12. Stupar, D., Madić, D., Bala, G., Popović, B., Grujičić. D., Kulić, D., Madić, A. (2019). “Sports school” 30 years old kinesiology model - a connection between science and practice. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 11(1): 7. M23

М23

13. Švent, A., Fratrić, F., Stuapr, D., &Goranović, K.(2014). Nordic Walking. Sport Science, 7(2), 9-17. M51 М51

14. Nesic, M. B., & Stupar, D. M. (2020). Satisfaction factors for sports coaches. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 20(2), 63-70.

M23

15. Popović, B., Radanović, D., Štajer, V., Spasić, A., & Stupar, D. (2017).Interrater reliability in school-based fitness testing. International Scientific Conference on Kinesiology (8; Opatija; 2017 ),725-728. M33

М33

16. Madić, D., Trajković, N., Dimitrić, G., Gušić, M., Stupar, D.(2017). Summer Break Paradox: Let the Kids Play. International Scientific Conference on Kinesiology (8; Opatija; 2017 ,713-716.M33

М33

17. Dušan, S., Janković, M. (2018). Strukturalna analiza atletske discipline bacanje koplja. Vaspitno obrazovni i sportski horizonti, 295-300. Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera. M33

М33

18. Janković, M., Dušan, S. (2018). Povezanost telesne mase i potkožnog masnog tkiva sa kretnom aktivnošću dečaka u vrtiću. Vaspitno obrazovni i sportski horizonti, 231-238. Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera M33

М33

19. Stupar, D., Romanov, R., Kerić, M., Rubin, P., Hrnjić, J.(2014). The Importance of Directed Physical Activity Programs for Preschool Population. Sport Science 7(2),107-119.M51

М51

Збирни подаци научне активност наставника 53 Укупан број цитата, без аутоцитата 112

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 15

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни

Усавршавања Erasmus plus“- Литванија 2016. г. Други подаци које сматрате релевантним

Члан Педагошког друштва Србије и Антрополошког друштва Србије, Рецезент у домаћим и страним часописима.