Knjiga Plućne Bolesti Dragan Keser

 • View
  479

 • Download
  19

Embed Size (px)

Text of Knjiga Plućne Bolesti Dragan Keser

 • 8/17/2019 Knjiga Plućne Bolesti Dragan Keser

  1/423

   

  2012 

  D.Keser, F. Ljuca, R. Sejdinović, H. Ž

  B. Prnjavorac, Ž. Šantić, M. Košnik,

  Šušković, B. Milenković, S. Popov-gr

  i suradnici

  TUZLA MEDICINSKI FAKULTET 

  Plućne bolesti 

 • 8/17/2019 Knjiga Plućne Bolesti Dragan Keser

  2/423

    2

   

  SADRŽAJ SIMPTOMI I ZNACI U OBOLJENJIMA RESPIRATORNOG TRAKTA ...................................................... 5

  DISPNEA ............................................................................................................................................... 5

  DUGOTRAJNI KAŠALJ ......................................................................................................................... 10

  BOL U GRUDIMA ............................................................................................................................... 13

  HEMOPTIZIJA I HEMOPTOA .............................................................................................................. 15

  PLEURALNI IZLJEVI ........................................................................................................................... 18

  DIFUZNE BOLESTI PLUĆA ................................................................................................................... 20

  DIFUZNO KRVARENJE U ALVEOLAMA ............................................................................................... 31

  RESPIRATORNA SIMPTOMATOLOGIJA U POSEBNIM KLINIČKIM STANJIMA ......................................... 35

  PREOPERATIVNA PROCJENA I PRIPREMA RESPIRATORNIH BOLESNIKA .......................................... 60

  KRITIČNO UGROŽENI PACIJENT SA PLUĆNIM BOLESTIMA ................................................................ 63

  BOLESTI GASTROINTESTINALNOG SISTEMA I PLUĆA ........................................................................ 65

  NEOBJAŠNJENA RESPIRATORNA INSUFICIJENCIJA ............................................................................ 69

  DISPNEA U POSTOPERATIVNOM PERIODU ....................................................................................... 72

  TRUDNOĆA I BOLESTI PLUĆA ............................................................................................................ 76

  KLINIČKA STANJA ................................................................................................................................... 80

  BOLESTI GORNJIH RESPIRATORNIH PUTEVA ..................................................................................... 80

  VASKULITIS I PLUĆA ........................................................................................................................... 93

  GIGANTOCELULARNI VASKULITIS (TEMPORALNI ARTERITIS) ......................................................... 105

  AKUTNI RESPIRATORNI DISTRES SINDROM ..................................................................................... 105

  AZBESTNA BOLEST ........................................................................................................................... 107

  MEZOTELIOM .................................................................................................................................. 110

  TOKSIČNA OŠTEĆENJA PLUĆA ......................................................................................................... 112

  JATROGENA OBOLJENJA PLUĆA ...................................................................................................... 117

  RIJETKE BOLESTI PLUĆNOG INTERSTICIJUMA ................................................................................. 123

 • 8/17/2019 Knjiga Plućne Bolesti Dragan Keser

  3/423

    3

  ASTMA ............................................................................................................................................. 131

  PROFESIONALNA ASTMA ................................................................................................................. 154

  ALERGIJSKA BRONHOPULMONALNA MIKOZA ................................................................................ 157

  EOZINOFILNI BRONHITIS ................................................................................................................. 160

  BRONHIOLITIS .................................................................................................................................. 162

  BRONHIEKTAZIJE ............................................................................................................................. 165

  HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA .................................................................................... 171

  GOJAZNOST I PLUĆNE BOLESTI ....................................................................................................... 188

  KARCINOM BRONHA I PLUĆA .......................................................................................................... 198

  RESPIRATORNE INFEKCIJE ............................................................................................................... 209

  BAKTERIJSKE INFEKCIJE ................................................................................................................... 209

  GLJIVIČNE INFEKCIJE PLUĆA ............................................................................................................ 239

  VIRUSNE INFEKCIJE .......................................................................................................................... 255

  TUBERKULOZA ................................................................................................................................. 260

  PARAZITARNE INFEKCIJE RESPIRATONOG TRAKTA ......................................................................... 284

  PNEUMOTORAKS ............................................................................................................................. 287

  TRANSPLANTACIJA PLUĆA ............................................................................................................... 290

  PLUĆNA HIPERTENZIJA .................................................................................................................... 295

  PLUĆNA EMBOLIJA .......................................................................................................................... 300

  SARKOIDOZA .................................................................................................................................... 309

  IDIOPATSKE INTERSTICIJSKE PNUMONIJE ....................................................................................... 313

  HIPERSENZITIVNI PNEUMONITIS ..................................................................................................... 338

  PLUĆNI EOZINOFILNI INFILTRATI ETIOLOGIJE ............................................................................... 342

  HIPERVENTILACIJSKI SINDROM ....................................................................................................... 350

  PNEUMOKONIOZE ........................................................................................................................... 353

  BOLESTI VEZIVNOG TKIVA I PLUĆA .................................................................................................. 361

  BOLEST SRPASTIH CELIJA ................................................................................................................. 367

 • 8/17/2019 Knjiga Plućne Bolesti Dragan Keser

  4/423

    4

  NERAZJAŠNJENA RESPIRACIJSKA ZATAJENJA .................................................................................. 370

  Etička pitanja u kliničkoj medicini .................................................................................................. 378

  INHALERI I NEBULAJZERI ................................................................................................................. 388

  NAJČEŠĆE INDIKACIJE ZA UPUĆIVANJE PACIJENTA U JEDINICU RESPIRATORNE INTEZIVNE NJEGE 400

  NEINVAZIVNA VENTILACIJA ( NIV – NIMV) .................................................................................... 403

  PLUĆNA REHABILITACIJA ................................................................................................................. 411

 • 8/17/2019 Knjiga Plućne Bolesti Dragan Keser

  5/423

    5

  SIMPTOMI I ZNACI U OBOLJENJIMA RESPIRATORNOG

  TRAKTA(Sejdinović Rifat, Prnjavorac Besim, Bedak Omer) 

  Simptomatologija oboljenja respiratornog trakta vrlo često je nespecifična. Kašalj, povišena temperatura, osjećaj otežanog disanja različitog stupnja, prisutni su kod velikog broja bolesti respiratornog trakta. Ponekad simptomi traju dosta dugi vremenski period, a da nije definiran konkretan klinički entitet koji je simptom izazvao.

  U posljednje vrijeme je prisutna tendenca kvantifikacije, odnosno stupnjvanje intenziteta svih patoloških procesa, te subjektivnog doživljavanja tegoba od strane svakog pacijenta. Pristup analizi najčešćih simptoma bolesti respiratornog trakta predstavlja težnju da se maksimalno objektivizira subjektivni osjećaj tegobe za potrebu postavljanja dijagnoze pojedinog kliničkog entiteta. S druge strane je nastojanje da se što je moguće objektivnije

  diferencira subjektivni osjećaj tegobe od re

Search related