KNJIGA 3 TEHNIČKE SPECIFIKACIJE II - 3 – tehniČke specifikacije ii 2.3. ... tehniČka zaŠtita sijeČanj 2017. knjiga 3 – tehniČke specifikacije ii 2.3.1. signalno-sigurnosni ureĐaji

 • Published on
  21-May-2018

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • PROJEKT: MODERNIZACIJA I ELEKTRIFIKACIJA PRUGE ZAPREI AKOVEC

  (R201) NA DIONICI ZAPREI (ISKLJUIVO) ZABOK (UKLJUIVO) KM CCA 439+971

  (=0+403,12) DO KM CCA 24+250 SA PRIPADNIM GRAEVINAMA I OPREMOM

  ELJEZNIKA PRUGA: R201 ZAPREI - AKOVEC

  KNJIGA 3 TEHNIKE SPECIFIKACIJE II

  2.3. PROMETNO-UPRAVLJAKI I SIGNALNO-SIGURNOSNI

  INFRASTRUKTURNI PODSUSTAV

  SIJEANJ 2017.

 • KNJIGA 3 TEHNIKE SPECIFIKACIJE II

  2.3.1. SIGNALNO-SIGURNOSNI UREAJI

  List 1 od 89

  .

  PROJEKT: MODERNIZACIJA I ELEKTRIFIKACIJA PRUGE ZAPREI AKOVEC

  (R201) NA DIONICI ZAPREI (ISKLJUIVO) ZABOK (UKLJUIVO) KM CCA 439+971

  (=0+403,12) DO KM CCA 24+250 SA PRIPADNIM GRAEVINAMA I OPREMOM

  ELJEZNIKA PRUGA: R201 ZAPREI - AKOVEC

  KNJIGA 3 TEHNIKE SPECIFIKACIJE II

  2.3.1. SIGNALNO-SIGURNOSNI UREAJI

  2.3.2. TELEKOMUNIKACIJSKI UREAJI

  2.3.3. SUSTAV ELEKTRINOG GRIJANJA SKRETNICA

  2.3.4. TEHNIKA ZATITA

  SIJEANJ 2017.

 • KNJIGA 3 TEHNIKE SPECIFIKACIJE II

  2.3.1. SIGNALNO-SIGURNOSNI UREAJI

  List 2 od 89

  .

  PROJEKT: MODERNIZACIJA I ELEKTRIFIKACIJA PRUGE ZAPREI AKOVEC

  (R201) NA DIONICI ZAPREI (ISKLJUIVO) ZABOK (UKLJUIVO) KM CCA 439+971

  (=0+403,12) DO KM CCA 24+250 SA PRIPADNIM GRAEVINAMA I OPREMOM

  ELJEZNIKA PRUGA: R201 ZAPREI - AKOVEC

  KNJIGA 3 TEHNIKE SPECIFIKACIJE II

  2.3.1. SIGNALNO-SIGURNOSNI UREAJI

  SIJEANJ 2017.

 • KNJIGA 3 TEHNIKE SPECIFIKACIJE II

  2.3.1. SIGNALNO-SIGURNOSNI UREAJI

  List 3 od 89

  .

  2.3.1. SADRAJ

  1. UVOD .................................................................................................................................................. 6

  2. UVJETI ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREAJE, SKLOPOVE I ELEMENTE .................... 6

  2.1. OPI UVJETI ZA SIGNALNO-SIGURNOSNI UREAJ, SKLOPOVE I ELEMENTE6 2.2. OSNOVNI UVJETI DJELOVANJA SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREAJA, SKLOPOVA I ELEMENATA ............................................................................................................ 11 2.3. VOZNI PUTOVI .................................................................................................................. 14 2.4. KOLODVORSKI ELEKTRONIKI SIGNALNO-SIGURNOSNI UREAJI ............. 15

  2.4.1. ESSU NOVI DVORI ................................................................................................................................. 15

  2.4.2. ESSU LUKA............................................................................................................................................. 16

  2.4.3. ESSU VELIKO TRGOVIE ...................................................................................................................... 18

  2.4.4. ESSU ZABOK .......................................................................................................................................... 19

  2.5. KOLODVORSKA SUELJA ............................................................................................. 21 2.6. HARDVER ............................................................................................................................ 22 2.7. SOFTVER ............................................................................................................................. 22 2.8. DIJAGNOSTIKI SUSTAV ............................................................................................... 23

  3. SIGNALI I SIGNALNE OZNAKE ................................................................................................. 26

  3.1. SVJETLOSNI SIGNALI ..................................................................................................... 26 3.1.1. ULAZNI SIGNALI .................................................................................................................................... 27

  3.1.2. IZLAZNI SIGNALI .................................................................................................................................... 28

  3.1.3. PROSTORNI SIGNALI ............................................................................................................................. 30

  3.1.4. PREDSIGNALI ......................................................................................................................................... 30

  3.1.5. GRANINI KOLOSIJENI SIGNALI ........................................................................................................... 31

  3.1.6. MANEVARSKI SIGNALI ZA ZATITU VOZNOG PUTA .............................................................................. 31

  3.2. SIGNALNE OZNAKE ......................................................................................................... 32 3.2.1. PREDSIGNALNA OPOMENICA ............................................................................................................... 32

  3.2.2. OBJAVNICE PREDSIGNALA .................................................................................................................... 32

  3.2.3. GRANICA MANEVARSKIH VONJI .......................................................................................................... 32

  3.2.4. MENIK ................................................................................................................................................. 32

  3.2.5. GRANICA ODSJEKA ................................................................................................................................ 32

  3.2.6. SIGNALNA OZNAKA KRNJEG KOLOSIJEKA ............................................................................................. 33

  3.3. TEMELJI ZA SIGNALE I SIGNALNE OZNAKE .......................................................... 33 3.3.1. MONTANI TEMELJI SVJETLOSNIH SIGNALA ......................................................................................... 33

  3.3.2. MONTANI TEMELJ CESTOVNOG SIGNALA........................................................................................... 33

  3.3.3. TEMELJENJE POLUBRANIKA .................................................................................................................. 33

  3.3.4. TEMELJ ZA SIGNALNE OZNAKE ............................................................................................................. 33

  3.4. ZATITNI PLATO .............................................................................................................. 34

  4. UREAJI ZA DETEKCIJU SLOBODNOSTI KOLOSIJEKA .................................................... 35

  5. SKRETNICE I ISKLIZNICE .......................................................................................................... 38

 • KNJIGA 3 TEHNIKE SPECIFIKACIJE II

  2.3.1. SIGNALNO-SIGURNOSNI UREAJI

  List 4 od 89

  .

  5.1. POSTAVNE SPRAVE ......................................................................................................... 38 5.2. ISKLIZNICE ........................................................................................................................ 42 5.3. SKRETNIKI I ISKLIZNIKI SIGNALI ....................................................................... 43

  6. INDUKTIVNI AUTOSTOP UREAJ .......................................................................................... 44

  7. KABELSKA MREA I INFRASTRUKTURA ............................................................................ 45

  7.1. SIGNALNI KABELI ............................................................................................................ 45 7.2. KABELSKI RAZDJELNI ORMARI ................................................................................. 46 7.3. KABELSKI RAZDJELNICI ............................................................................................... 47 7.4. IZRADA KABELSKE MREE .......................................................................................... 47

  7.4.1. POLAGANJE KABELA U KOLODVORU .................................................................................................... 47

  7.4.2. POLAGANJE LOKALNIH KABELA NA OTVORENOJ PRUZI ....................................................................... 47

  7.5. KABELSKI ZDENCI ........................................................................................................... 49 7.6. PEHD CIJEVI ...................................................................................................................... 49 7.7. OSTALI UVJETI ................................................................................................................. 51

  8. AUTOMATSKI PRUNI BLOK .................................................................................................. 52

  8.1. OPENITO ........................................................................................................................... 52 8.2. OSNOVNI UVJETI DJELOVANJA UREAJA AUTOMATSKOG PRUNOG BLOKA 53 8.3. KOLODVORSKI DIO UREAJA ..................................................................................... 54 8.4. PRUNI DIO UREAJA .................................................................................................... 55

  8.4.1. NAPAJANJE UREAJA AUTOMATSKOG PRUNOG BLOKA .................................................................... 55

  8.4.2. SVJETLOSNI SIGNALI I SIGNALNE OZNAKE ............................................................................................ 55

  8.4.3. SUSTAV ZA DETEKCIJU VLAKA ............................................................................................................... 55

  8.4.4. SUSTAV ZA KONTROLU VLAKA (AUTOSTOP) ......................................

Recommended

View more >