13
Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle 13/01/2012

Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

Klinische audits in deNucleaire Geneeskunde

Inleiding

Dr. Patrick Van Der DoncktBescherming van de Gezondheid

Federaal Agentschap Nucleaire Controle

13/01/2012

Page 2: Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 2001 (Euratom richtlijn 97/43 (1997)):• Definitie (art 50.1):

“Een stelselmatige analyse of het stelselmatig doorlopen van medisch-radiologische procedures ter verbetering van de kwaliteit en de resultaten van de patiëntenzorg via een gestructureerde doorlichting waarbij radiologische

handelingen, procedures en resultaten worden getoetst aan de overeengekomen normen voor goede radiologische praktijk, waarna de handelingen, waar zulks wenselijk is, worden gewijzigd en waarna zo nodig nieuwe normen worden toegepast.”• Reglementaire verplichting (art 51.4):

“Klinische audits worden uitgevoerd in de radiologische installaties die door het Agentschap worden aangeduid

en volgens de door het Agentschap bepaalde of goedgekeurde modaliteiten.”

Page 3: Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

Reglementaire basis

Koninklijk Besluit 2001 (Euratom richtlijn 97/43 (1997)):• Definitie (art 50.1):

“Een stelselmatige analyse of het stelselmatig doorlopen van medisch-radiologische procedures ter verbetering van de kwaliteit en de resultaten van de patiëntenzorg via een gestructureerde doorlichting waarbij radiologische

handelingen, procedures en resultaten worden getoetst aan de overeengekomen normen voor goede radiologische praktijk, waarna de handelingen, waar zulks wenselijk is, worden gewijzigd en waarna zo nodig nieuwe normen worden toegepast.”• Reglementaire verplichting (art 51.4):

“Klinische audits worden uitgevoerd in de radiologische installaties die door het Agentschap worden aangeduid

en volgens de door het Agentschap bepaalde of goedgekeurde modaliteiten.”

Conclusie internationale workshop 2008: Klinische audits niet uitgevoerd in 2/3 van

Europa!Duidelijke nood aan aanbevelingen voor

de invoering van klinische audits en harmonisatie tussen de verschillende

lidstaten!

?

Page 4: Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

2009 2010

Internationale initiatieven

2008

2010: Voldoende richtlijnen om de modaliteiten vast te leggen voor klinische audits in België zoals vermeld in Koninklijk Besluit 2001

Page 5: Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

• Vergaderingen met sector:– QUANUM als basis voor KA op voorwaarde dat

het wordt aangepast aan Belgische situatie– Akkoord over stappenplan voor invoering KA– Steun andere competente overheden

+ BelNuc

Belgisch initiatief

Page 6: Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

Stappenplan invoering KA

• Pilootstudie: aanpassing QUANUM naar B-QUANUM• Zelfevaluatie: met B-QUANUM (07/2011 - …)

– Eigen dienst evalueren en opstarten correctieve acties– Continu proces– Door collega’s van dezelfde dienst

• Interne KA: met B-QUANUM (07/2012 - …)– Punctueel: 1x/jaar– Door collega’s van hetzelfde ziekenhuis

• Externe KA: met B-QUANUM (07/2013 - …)– Punctueel: 1x/5 jaar– Door Belgische collega’s van andere ziekenhuizen

+ Externe KA+ Interne KAZelfevaluatie

07/201307/2012

165 NG165 NG165 NG

07/201109/2010

Piloot

18 NG

B

Page 7: Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

B-QUANUM inhoud

• Algemeen: Wie? Wat? Wanneer? Waarom? Hoe? • Bijlagen:

– Belgische vragenlijsten + reglementaire basis• 11 onderwerpen• 114 vragen (67.5 A, 38.5 B, 4 C)

– Voorbeeld van een jaarverslag 20101

– Lijst van Standard Operating Procedures (SOP’s)• Klinische procedures• Medische stralingsfysica• Radiofarmacie• Ondersteuning

– Extract uit SOP botscintigrafie en whole body [18F]-FDG2

– Extract uit ISO handleiding2

– Extract uit kwaliteitshandboek2

1 Met dank aan dr. J. Rutten, AZ Turnhout2 Met dank aan dr K. Van Laere, UZ Leuven

Page 8: Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

• 1 coördinator/dienst• Zoek input bij

– Ziekenhuisdirectie– Personeelsdienst ziekenhuis– Kwaliteitscoördinator/dienst ziekenhuis– Medisch stralingsfysicus (intern of extern)– Dienst fysische controle (intern of extern)– IAEA, FANC,…– Wetenschappelijke verenigingen (Belnuc1, EANM2, SNM3, NVNG4, BSNM5, …)– …

• Eerste keer zelfevaluatie: antwoord waarschijnlijk niet veel 100%NIET BELANGRIJK ALS START CORRECTIEVE ACTIES!!!

1 Belgisch Genootschap voor Nucleaire Geneeskunde, 2 European Association for Nuclear Medicine, 3 Society for Nuclear Medicine (USA), 4 Nederlandse Vereniging voor NucleaireGeneeskunde, 5 British Society for Nuclear Medicine

Zelfevaluatie

Page 9: Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

• Geen ISO-auditeurs!• Geen inspecteurs van Federale Overheidsdienst Volksgezondheid/

RIZIV/FANC/…!• Wel peer review door multidisciplinaire teams van collega’s

Interne audit: Externe audit:- Nuclearist - Nuclearist- (Medisch stralingsfysicus) - (Medisch stralingsfysicus)- (Technoloog medische beeldvorming) - (Technoloog medische beeldvorming)- (Radio/ziekenhuisapotheker) - (Radio/ziekenhuisapotheker)- (Voorschrijvende arts)- (Ziekenhuisdirectie)

• Auditeurs auditeren hun eigen expertisedomein• Auditeurs moeten voldoende kennis en ervaring hebben • Auditeurs moeten onafhankelijk zijn• Vragenlijsten zijn enkel vertrekpunt voor discussie

Interne en externe KA

Page 10: Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

• Wettelijk verplicht (KB 2001 art 51.4)

• Gelegenheid om de actuele toestand van de dienst te kennen en mogelijkheden tot verbetering te identificeren op basis van ervaring van anderen

• Stoppen en nadenken over

“DOEN WE DE JUISTE DINGEN?”“DOEN WE DE DINGEN JUIST?”

op ieder niveau (nuclearist, medisch stralingsfysicus, technoloog, verpleging,…)

Waarom KA?

Page 11: Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

Waarom KA?

• Optimaliseren van– Stralingsbescherming personeel– (Stralings)bescherming patiënt en zijn

naasten– Patiëntenzorg

• Optimaliseren van gebruik van– Middelen– Infrastructuur– Personeel

• Verlagen risico (bijna)incidenten• Bescherming tegen potentiële

schadeclaims patiënt/personeel

• Bewijs van kwaliteit:– Tov NG gemeenschap– Tov verwijzende artsen– Tov patiënten– Tov ziekenhuisdirectie– Om potentiële (commerciële)

partners aan te trekken

Page 12: Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

http://fanc.fgov.be > Nucleaire Geneeskunde > Klinische audits

Page 13: Klinische audits in de Nucleaire Geneeskunde Inleiding Dr. Patrick Van Der Donckt Bescherming van de Gezondheid Federaal Agentschap Nucleaire Controle

Met dank aan

• 18 pilootcentra Dr P. De Bondt (OLV Aalst) Dr B. Krug (UCL Mont-Godinne) Dr J. Rutten (AZ Turnhout) Dr K. Van Laere (UZ Leuven)

• Pascal Froment (AVC)• Philippe Van Boxem (EBNM/CANMD + QUANUM auditeur voor IAEA)

Aalst OLV ZiekenhuisArlon St-Joseph Bruxelles Jules BordetBruxelles CHU St-PierreCharleroi CHU de CharleroiHornu CH Hornu-FrameriesJette UZ BrusselKortrijk AZ GroeningeLa Louvière CHU TivoliLeuven UZ GasthuisbergMons CHROostende AV SerruysRoeselare Stedelijk ZiekenhuisSt-Truiden St-TrudoTienen Stedelijk ZiekenhuisTournai A.I.T. Site UnionTurnhout AZ St-ElisabethYvoir UCL Mont-Godinne