Click here to load reader

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I REUMATIZMA

 • View
  73

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I REUMATIZMA. Elektrokardiogram EKG - uloga medicinske sestre u procesu snimanja ekg-a -. Pripremile: Alić Vezira Begović Emina. Uvod - Elektrokardiogram. - PowerPoint PPT Presentation

Text of KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINIKA ZA BOLESTI SRCA I REUMATIZMA

 • KLINIKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVUKLINIKA ZA BOLESTI SRCA I REUMATIZMAElektrokardiogramEKG- uloga medicinske sestre u procesu snimanja ekg-a - Pripremile: Ali Vezira Begovi Emina

 • Uvod - ElektrokardiogramElektrokardiogram je grafiki zapis elektrinih potencijala nastalih u srcu. Elektrokardiogram se snima pomou ureaja kojeg zovemo elektrokardiograf . Glavni zadatak EKG ureaja jeste biljeenje promjena elektrinog potencijala na povrini ljudskog tijela.

 • Uloga medicinske sestre u procesu snimanjaUloga medicinske sestre jeste da:

  objasni pacijentu postupak snimanja EKG a, zamoli pacijenta da oslobodi grudni ko od odjee,te donje dijelove ekstremiteta, smjesti pacijenta u udoban poloaj,prikopa elektrode, zamoli pacijenta da miruje i pokuasesuzdrati od pokreta, te da normalno die. Zatim pokrenuti snimanje EKG a.

 • Nain snimanjaNa prsa se stavljaju elektrode povezane sa aparatom koji registrira elektrine impulse koji odgovaraju otkucajima srca i biljei ih na papirnoj traci, gdje se registruju karakteristini poremeaji. Standardni EKG snima 12 odvoda, snimaju se tri standardna (I, II, III), tri unipolarna (aVR, aVL, aVF) i est prekordijalnih (V1 - V6) odvoda.

 • Svakodnevni srani ritam se naziva normalnim sinusnim ritmom. Sve ostalo se naziva aritmijama Termin aritmija odnosi se na bilo koji poremeaj ritma, pravilnosti, mjesta nastanka ili provoenja sranog elektrinog impulsa.

  Veoma vano je da medicinska sestra zna uoiti odreene poremeaje sranog ritma, kao to su: ekstrasistole, paroksizmalana tahikardija, fibrilacija sranih komora, asistolija, AV blok

 • Sinusna bradikardija (frekvencija ispod 60 (50)/ min.)

  Sinusna tahikardija (frekvencija prelazi 100/min.)

 • Poremeaji sranog ritmaAtrijalne ekstrasistole

  Ventrikularna ekstrasistola

 • Supraventrikularna paroksizmalna tahikardija

  Ventrikularna paroksizmalna tahikardija

  Undulacija (lepranje) atrija:

  Poremeaji sranog ritma

 • Atrijska fibrilacija Ventrikularna fibrilacija (defibrilacija)Poremeaji sranog ritma

 • Atrioventrikularni blokovi:

  normalni ritam AV blok 1. stupnja AV blok 2. stupnja (Mobitz I.) AV blok 2. stupnja (Mobitz II.) AV blok u omjer 3:1kompletni AV blok

  Poremeaji sranog ritma

 • Asystolia

  Poremeaji sranog ritma

 • Rezultati istraivanjaIstraivanje je provedeno na KLINICI ZA BOLESTI SRCA I REUMATIZMA KCUS, u periodu od mjeseca Januara do mjeseca Aprila 2010 god.

  Metoda istraivanja posmatranje i analiza podatakaIstraivanje je vreno na etiri odjela te klinike, a u istraivanje su ukljuena oba pola bez starosnih ogranienja.

  Cilj istraivanja: ukazati na znaaj ekg-a

 • Rezultati istraivanjaJedan odjel:

  Dnevno - 5 snimanjaSedmino - 35 snimanjaMjeseno - 150 snimanjaU 4 mjeseca - 600 snimanjaetiri odjela:

  Dnevno - 20 snimanjaSedmino - 140 snimanjaMjeseno - 600 snimanjaU 4 mjeseca - 2400 snimanja

 • ZakljuakEKG je kljuan parametar u pregledu pravilnosti rada srca i otkrivanju aritmija, njihove prirode i uzroka. To je jedna od najstarijih dijagnostikih metoda u kardiologiji, koja do danas ne samo da nije izgubila na vanosti, dolaskom novijih metoda, ve postaje sve rairenija i praktiki nezamjenjiva u dijagnostici mnogih sranih, ali i drugih bolesti.

  Kao potvrda pomenutom koristiemo se injenicom da se na klinici za bolesti srca i reumatizma na jednom odjelu u periodu od 4 mjeseca snimi oko 600 EKG-a, a na 4 odjela u istom periodu snimi se i do 2500 EKG-a.

 • Hvala na panji!

Search related