Click here to load reader

klinička 2 kolokvij

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

klinicka psih

Text of klinička 2 kolokvij

Klinike intervencije - psiholoki tretmani

Klinike intervencijeKliniari kao profesionalne osobe nastoje djelovati na klijente = namjeran pokuaj promjene ponaanja ili socijalnih okolnosti u eljenom smjeru.Ukljuuju:

1. psihoterapiju

2. psihosocijalnu rehabilitaciju

3. prevenciju

PSIHOTERAPIJA

Glavne sastavnice:

Sudionici terapeut i klijent

Terapijski odnos

Sudionici

Klijent: - osoba koja ima problem koji joj izaziva patnju ili je doveo do velikih emocionalnih poremeaja- uobiajeni mehanizmi suoavanja kojima osoba raspolae vie nisu dovoljni

Terapeut: - posebnim obrazovanjem i iskustvom osposobljen da pomogne u prevladavanju tegoba koje zahtijevaju tretman - ima vjetine koje omoguuju razumijevanje klijentovih problema- zna uspostaviti dobru interakciju s klijentom - ima osobine linosti koje e pridonijeti terapiji: sposobnost sluanja, razumijevanja, osjetljivost, bez donoenja sudova (Rogersove kvalitete: iskrenost, autentinost, empatija i bezuvjetno pozitivno prihvaanje - nuan i dovoljan uvjet za postizanje terapijskih promjena), a u svrhu ublaavanja problema ili omoguiti klijentima da se s njima uspjenije sueljavajuNeprofesionalne osobe prijatelj, lijenik, sveenik, uitelj, lan obitelji, susjed, odvjetnik Istraivanja pokazuju da koriste neke od pomagakih strategija koje su vrlo sline profesionalnim tehnikamaProfesionalne osobe sve koje su zavrile edukaciju iz psihoterapije kliniki psiholozi, psihijatri, socijalni radnici itd.

Terapijski odnos

Psihoterapiju ini jedinstvenom - poseban odnos koji nastaje izmeu terapeuta i klijenta

obje strane su svjesne: zato se sastaju, koja su pravila i ciljevi.

- Dragovoljan odnos, potaknut od klijenta i prihvaen od terapeuta

Terapija: esto zapoinje terapijskim ugovorom, koji poblie odreuje ciljeve tretmana, postupak za njihovo postizanje, potencijalni rizik te prava i odgovornosti klijenta i terapeuta

Terapijski ugovor- neformalan ee; oboje kau to oekuju od terapije - formalan potpisani dokument- terapijski ugovor: pomae u ostvarivanju terapijskog odnosa u kojem klijent aktivno sudjeluje u odluivanju, a nije samo pasivni primatelj pomoiTerapeut treba uspostaviti paljivi odnos ne gubei iz vida da mora potaknuti klijenta na promjene - ravnotea izmeu naklonosti i ravnodunosti Korchin, 1976.

Vane obveze terapeuta, kako bi zatitio odnos od vanjskih utjecaja:

- povjerljivost i tajnost podataka, tj. profesionalna tajna

- duan voditi rauna o dobrobiti svog klijenta to je najbolje za mog klijenta?Istraivanja pokazuju da je terapijski odnos najbolji ako su obje strane u odnos unose 3 elementa:

ulaganje u ulogu (velika osobna nastojanja obje strane)

empatijska rezonanca (ista valna duina)

uzajamno potvrivanje (stupanj u kojem su obje strane zainteresirane za dobrobit)

Terapeut: ljubazan, suosjeajan, objektivan procjenjiva, uporni trener za promjenu naina miljenja, stavova i/ili ponaanja. Mogue spontane reakcije, npr. hostilnost, samilost, frustriranost, dosada, seksualna privlanost vano je pratiti nain na koji njihove osobne potrebe ulaze u terapiju, otkriti ih i neutralizirati neki psihoterapeuti se i sami podvrgavaju psihoterapiji

Razliita stajalita o terapijskom odnosu

Zajedniko:

Terapeuti svih teorijskih pravaca vjeruju da se izmeu terapeuta i klijenta stvara podupirui savez kada terapeut na potrebe klijenta odgovara dosljednom empatijom Kada terapeut stvori atmosferu prihvaanja klijent e se poeti osjeati sigurno privrenim drugoj osobi, imat e model jasne interpersonalne komunikacije

Razliitosti:

fenomenoloki orijentirani: bitna sastavnica je terapijski odnos stvara sve to je potrebno za promjenu; rijei imaju minimalno znaenje u odnosu na emocionalni odnos klijenta i terapeuta klasina psihoanaliza sredstvo putem kojeg klijent poinje uviati kako je sadanje ponaanje odreeno doivljajima iz ranijih ivotnih razdoblja;

Transferni odnos ili transfer klijent poinje terapeutu pripisivati prijateljske, hostilne ili ambivalentne stavove i osjeaje koje je imao prema svojim roditeljima ili drugim vanim osobama posljedica: ponavljaju se prvobitni konflikti iz ranih obiteljskih odnosa; da bi potaknuo transfer terapeut mora biti pasivan, udaljen i malo spontan; suvremeni psihoanalitiki terapeuti nisu toliko udaljeni ili neutralni interpersonalni terapeuti terapijski odnos je sredstvo pomou kojeg klijent moe nauiti alternativne stilove interakcija s drugim ljudima; terapeut aktivno procjenjuje i potie na izraavanje odreenog interpersonalnog ponaanja kao i odreene reakcije na to ponaanje te promatra uinak na klijenta bihevioralni i kognitivno-bihevioralni terapeuti vaan ali ne i dovoljan uvjet terapije; neki smatraju da je to samo korisni kontekst, drugi da je vaan u procesu modeliranja novih vjetina i potkrepljivanja specifinih promjena u klijentovom ponaanju

Tehnike psihoterapijeSvaki sustav psihoterapije ima svoje postupke

Metode se temelje na: formalnoj teoriji, psihopatologiji i klijentovim problemima

Zajednike znaajke:

1. Poticanje uvida

2. Smanjivanje emocionalne nelagode

3. Poticanje katarze

4. Pruanje novih informacija

5. Razvijanje vjere, nade i oekivanje promjena

ad 1. poticanje uvida u psiholoke probleme: poveano znanje o sebi; uvid u razloge odreenih ponaanja, jer to pridonosi razvoju ili nastanku novog ponaanja; upoznavanje s pogrekama iz prolosti kako bi se izbjeglo ponavljanje; poticanje samoanalize na razliite naine (analiza snova, bihevioralna analiza...); uobiajena tehnika je terapeutova interpretacija klijentova ponaanja motiviranje klijenta da razmotri vlastito ponaanje

ad 2. smanjivanje emocionalne nelagode: smanjiti klijentovu patnju u mjeri koja e mu omoguiti poetak suoavanja s problemom; pomou uspostavljanja terapijskog odnosa klijenti stjeu emocionalnu stabilnost i samopouzdanje

ad 3. poticanje katarze slobodno izraavanje emocija u zatitnikoj prisutnosti terapeuta

- oslobaanje emocija ije postojanje klijent do sada nije priznao; pomae da se manje boji emocija

ad 4. pruanje novih informacija esto odgojno-obrazovne uinke terapeut daje nove informacije, direktne savjete, predlae literaturu (biblioterapija); da sagledaju svoje probleme iz druge perspektive

ad 5. razvijanje vjere, nade i oekivanje promjena placebo uinak izazivaju u klijenta oekivanje poboljanja, navodi ga na vjerovanje u dostiivost pozitivnih promjena; potiu vjeru u snagu psihoterapije; vaan je doivljaj uspjeha to ee tijekom terapije ak i za male pomake

Uinci psihoterapije veliki broj istraivanja uspjenost terapije najvie ovisi o dvije klijentove znaajke: otvorenosti i upuenosti na sebe oni su tada nepristrani i fleksibilni, paljivo sluaju terapeuta i koriste ono to uju na konstruktivan nainPsihoterapija je u pravilu individualna, alternativni naini:

- grupna terapija

- brana terapija ili terapija parova

- obiteljska terapija

- psihosocijalna rehabilitacija

- primarna prevencija

Vie su socio- nego psiho-terapije (socijalno orjentirane klinike intervencije)

Cilj: utvrditi kako drugi ljudi doprinose poremeajima ponaanja ili kako to ponaanje na njih djeluje

Grupna terapija- po. 20. st. Joseph Pratt u Bostonu

- razliiti teorijski pravci: analitike grupe, na klijenta usmjerene grupe, gestalt grupe, bihevioralne grupe

- vanost interpersonalnih odnosa

Zajednike znaajke:

- pruanje novih informacija viestruka perspektiva

- davanje nade novi lanovi vide uinak terapije na drugima

- openitost nisu jedini s problemom openitost vlastitih problema

- altruizam otkrivaju interpersonalne slabosti i snagu; pomau drugima

- interpersonalno uenje stjecanje novih interpersonalnih vjetina

- rekapitulacija primarne obitelji grupa kao obitelj

- grupna kohezija - prihvaaju, sluaju i utjeu jedan na drugog; osjeaj sigurnosti; doputaju hostilnost ali samo ako sukob ne kri grupne norme; vani imbenici: prihvaenost i javno potovanje poveavaju samopotovanje, stalo im je da ne iznevjere svoju grupu

Karakteristike grupe

- 612 lanova (prevelike informacije postaju povrne, grupa manje osjetljiva; premale nema univerzalnosti i kohezije)

- traju cca 2 sata (individualna cca 1 sat); maraton grupe 6-48 sati i vie (kod umornih ljudi se smanjuju obrambene reakcije)

- uestalost: nekoliko sastanaka pa sve do stalnih redovitih sastanaka u koje se stalno primaju novi lanovi

- terapeuti moraju odrati ravnoteu izmeu previe kontrole i doputanja grupi da izgubi fokus homogene (sline dobi, spola i problema, olakavaju direktno usmjeravanje na zajedniki problem)

heterogene (razliiti tipovi klijenata, lake organizirati, lanove izlau irokom rasponu razliitih ljudi i stajalita)

Brana terapija ili terapija parova

- klijent je brak ili drugi bliski odnos

- zajednika terapija oba lana para se istodobno sastaju s terapeutom

Fokus: poremeeni odnos, a ne poremeeni pojedinac koji je u odnosu najee uzrok poremeenog odnosa:

- suprostavljena ili razliita oekivanja i potrebe

- problemi u podruju seksualnog zadovoljstva, osobne autonomije, dominacije-submisije, komunikacije, odgoja djece, upravljanja novcem, vjernosti, izraavanja nezadovoljstva i hostilnosti.

Obiteljska terapija- usmjerena na mijenjanje interaktivnih obrazaca u obitelji, kako bi se tako rijeili obiteljski poremeaji, proizala iz ranih teorija o psihopatologiji uzrok neprilagoenog ponaanja je obiteljska okolina i interakcija dijete-roditelj

Temelji se na teoriji sustava 3 naela:

1. cirkularna uzronost dogaaji su meusobno povezani i ovis