of 1 /1
4 66 Klatka piersiowa mm. kolcowy i pólkolcowy klatki piersiowej (mm. spinalis et semispinalis thoracis) chrząstka lopatki (cartilago scapulae) m. podgrzebieniowy w dole podgrzebieniowym (m. infraspinatus in fossa infraspinata) guz grzebienia lopatki (tuber spinae scapulae) węzly chlonne szyjne powierzchowne dodatkowe (lnn. cervicales superficiales accessorii ) m. nadgrzebieniowy w dole nadgrzebieniowym (m. supraspinatus in fossa supraspinata) wyrostek barkowy (acromion) m. naramienny, część barkowa (m. deltoideus, pars acromialis) węzel chlonny szyjny powierzchowny (ln. cervicalis superficialis) m. naramienny, część lopatkowa (m. deltoideus, pars scapularis) m. trójglowy ramienia, glowa dluga (m. triceps brachii, caput longum) n. skórny przedramienia doczaszkowy (n. pachowy) (n. cutaneus antebrachii cranialis, n. axillaris) m. ramienno-glowowy (m. brachiocephalicus) m. ramienny (m. brachialis) n. skórny przedramienia boczny (n. promieniowy) (n. cutaneus antebrachii lateralis, n. radialis) m. piersiowy zstępujący (m. pectoralis descendens) m. piersiowy poprzeczny (m. pectoralis transversus) m. najdluższy klatki piersiowej (m. longissimus thoracis) kąt doogonowy lopatki (angulus caudalis scapulae) m. zębaty dogrzbietowy doogonowy (m. serratus dorsalis caudalis) mm. dźwigacze żeber (mm. levatores costarum) m. obly większy (m. teres major) żebro 9 (costa 9 ) mm. międzyżebrowe zewnętrzne (mm. intercostales externi ) m. napinacz powięzi przedramienia (m. tensor fasciae antebrachii ) m. najszerszy grzbietu, krawędź odcięcia (m. latissimus dorsi ) m. zębaty dobrzuszny klatki piersiowej (m. serratus ventralis thoracis) m. trójglowy ramienia, glowa dluga (m. triceps brachii, caput longum) m. skośny zewnętrzny brzucha (m. obliquus externus abdominis) wyrostek lokciowy (olecranon) m. piersiowy wstępujący (m. pectoralis ascendens) m. prostownik wspólny palców (m. extensor digitorum communis) m. prostownik lokciowy nadgarstka (m. extensor carpi ulnaris) m. prostownik boczny palców (m. extensor digitorum lateralis) m. prostownik promieniowy nadgarstka (m. extensor carpi radialis) Ryc. 4.7. Lewa ścia- na klatki piersiowej po usunięciu mięśnia najszerszego grzbietu. Doogonowa krawędź mię- śnia trójgłowego ramienia stanowi doczaszkową gra- nicę pola do osłuchiwania i opukiwania.

Klatka piersiowa Doogonowa krawędź mię · 4 66 Klatka piersiowa mm. kolcowy i półkolcowy klatki piersiowej (mm. spinalis et semispinalis thoracis)chrząstka łopatki (cartilago

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Klatka piersiowa Doogonowa krawędź mię · 4 66 Klatka piersiowa mm. kolcowy i półkolcowy...

 • 4

  66

  Kla

  tka

  pier

  siow

  amm. kolcowy i półkolcowy klatki piersiowej

  (mm. spinalis et semispinalis thoracis)

  chrząstka łopatki (cartilago scapulae)

  m. podgrzebieniowy w dole podgrzebieniowym (m. infraspinatus in fossa infraspinata)

  guz grzebienia łopatki (tuber spinae scapulae)

  węzły chłonne szyjne powierzchowne dodatkowe (lnn. cervicales

  superficiales accessorii )

  m. nadgrzebieniowy w dole nadgrzebieniowym (m. supraspinatus in fossa supraspinata)

  wyrostek barkowy (acromion)

  m. naramienny, część barkowa (m. deltoideus, pars acromialis)

  węzeł chłonny szyjny powierzchowny (ln. cervicalis superficialis)

  m. naramienny, część łopatkowa (m. deltoideus, pars scapularis)

  m. trójgłowy ramienia, głowa długa (m. triceps brachii, caput longum)

  n. skórny przedramienia doczaszkowy (n. pachowy) (n. cutaneus antebrachii

  cranialis, n. axillaris)m. ramienno-głowowy (m. brachiocephalicus)

  m. ramienny (m. brachialis)n. skórny przedramienia boczny

  (n. promieniowy) (n. cutaneus antebrachii lateralis, n. radialis)

  m. piersiowy zstępujący (m. pectoralis descendens)

  m. piersiowy poprzeczny (m. pectoralis transversus)

  m. najdłuższy klatki piersiowej (m. longissimus thoracis)kąt doogonowy łopatki (angulus caudalis scapulae)m. zębaty dogrzbietowy doogonowy (m. serratus dorsalis caudalis)mm. dźwigacze żeber (mm. levatores costarum)m. obły większy (m. teres major)

  żebro 9 (costa 9 )mm. międzyżebrowe zewnętrzne (mm. intercostales externi )m. napinacz powięzi przedramienia (m. tensor fasciae antebrachii )m. najszerszy grzbietu, krawędź odcięcia (m. latissimus dorsi )m. zębaty dobrzuszny klatki piersiowej (m. serratus ventralis thoracis)

  m. trójgłowy ramienia, głowa długa (m. triceps brachii, caput longum)

  m. skośny zewnętrzny brzucha (m. obliquus externus abdominis)

  wyrostek łokciowy (olecranon)

  m. piersiowy wstępujący (m. pectoralis ascendens)

  m. prostownik wspólny palców (m. extensor digitorum communis)m. prostownik łokciowy nadgarstka (m. extensor carpi ulnaris)m. prostownik boczny palców (m. extensor digitorum lateralis)

  m. prostownik promieniowy nadgarstka (m. extensor carpi radialis)

  Ryc. 4.7. Lewa ścia-na klatki piersiowej po usunięciu mięśnia najszerszego grzbietu. Doogonowa krawędź mię-śnia trójgłowego ramienia stanowi doczaszkową gra-nicę pola do osłuchiwania i opukiwania.