of 27 /27
Klaster intermodalnog prijevoza Inicijativa travanj 2010. godine

Klaster intermodalnog prijevoza - KIP

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Klaster intermodalnog prijevoza - KIP

Klaster intermodalnog prijevoza - KIPŠto su klasteri?
Klaster ine posebno organizirana i meusobno povezana skupina tvrtki koja se nadopunjuju s ciljem poveanja razvoja i uspjeha na trištu.
Klaster u prijevodu znai grozd, a po nainu organizacije slian je našim zadrugama. Posebno su jaki u Italiji (klaster proizvoaa namještaja i klaster proizvoaa cipela) i Austriji (automobilsk klasteri).
3
Zajedniko djelovanje - sinergija
Kooperacija je zajedniko djelovanje najmanje dvaju lanica u cilju promjene situacije u kojoj se nalaze. Svaka lanica doprinosi posebnim vještinama, te istovremeno koristi prednosti, tj. jake strane ostalih. Upravo ta sinergija pridonosi poboljšanu zajednikog poslovnog uinka i stvaranju vrijednosti.
Za uspješno zajedniko djelovanje potrebno je: - povjerenje izmeu lanica, - dobrovoljnost u pridruivanju, - projektom upravljaju lanice, - svi sudionici imaju korist od projekta.
Osobito je za SMEs korisna suradnja za nadoknaivanje resursa i know – how koji im nedostaje i isticanje svoje jake strane, a kompenzacija slabe s drugima.
4
Zašto klaster ?
Globalizacija primorava tvrtke da stalno imaju bolje i nove proizvode, da budu na samom vrhu s obzirom na kvalitetu i nove tehnologije te da po konkurentnim cijenama plasiraju svoje proizvode i usluge.
Rijetki su oni koji sami mogu sve, a iznimno košta biti najbolji na svim podrujima.
Prepoznata je potreba zajednikog nastupa, dijeljenje iskustva, znanja i kontakata, te izobrazba i ljudski resursi.
5
Financiranje klastera
Kako bi ostvarili zajedniki utvrene ciljeve i strateške prednosti za svoje lanove u odnosu na konkurenciju, klasteri trebaju imati solidno i odrivo financiranje. Naelno se glavni izvori financiranja u Hrvatskoj mogu podijeliti na 2 skupine
Javna poticajna sredstva
Izvori prihoda u gospodarstvu:
(nacionalni natjeaji, EU, Svjetska banka) - ueše u prihodima iz zajednikih patenata i licenci (klasteri koji se bave istraivakim radom) - sponzorstva velikih tvrtki
6
Što je intermodalni prijevoz?
“Intermodalni prijevoz je prijevoz tereta u jedinicama, kombiniranjem najmanje dviju vrsta prijevoza u prijevoznom lancu, gdje se veina puta prolazi eljeznicom, unutarnjim vodenim putovima ili oceanskim brodom i gdje je poetni i završni cestovni dio puta što je mogue krai.”
prof. dr. Macharis Cathy
Trebamo cjelovit sustav za planiranje i praenje transportnog procesa ?
Toni i pouzdani podaci o obujmu prijevoza ne postoje Pojednostavljenje i ubrzavanje logistikih procesa –
razmjena dokumentacije u digitalnom obliku i prema standardiziranoj bazi sa autorizacijom korisnika.
Definiranje i promicanje novih proizvoda i usluga. Uzimajui u obzir definiciju klastera EU mora biti
ukljuena akademska zajednica – suradnja akademske zajednice i gospodarstva
8
KIP
9
Hrvatska udruga za promicanje meuobalnog prometnog povezivanja
• Udruga osnovana 2005. godine s ciljem promicanja SSS • Valorizacija hrvatskog prometnog pravca • Ukljuivanje u europske prometne tokove • Ukazivanje da je meuobalna plovidba: − Jednostavnija – one stop shop − Bra – just in time − Sigurnija – kontejnerizacija, paletizacija − iša – do 70 % manja emisija NOx za g/t/km − Jeftinija – do 80 % manja potrošnja goriva za g/t/km
• lan ESN
• Od 2008. godine aktivno pomaemo lanicama u pripremi i voenju projekata financiranih iz fondova EZ
10
Hrvatska udruga za promicanje meuobalnog prometnog povezivanja
LU Pula LU Rijeka LU Zadar LU Šibenik LU Split LU Ploe LU Dubrovnik Luka Rijeka d.d Luka d.d. Split Luka Ploe d.d.
Hrvatske eljeznice (H Holding) Jadroagent Rijeka Tankerkomerc Zadar Euromar agencija Rijeka Transadria Rijeka Jadranski pomorski servis d.d. Brodospas Split Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika Intermodalni promotivni centar Dunav- Jadran
11
u Republici Hrvatskoj, • primjena najviših europskih i svjetskih standarda s
posebnim naglaskom na odrivi razvoj Republike Hrvatske,
• porast udjela eljeznikog prometa u prometnom sustavu RH, i
• zadovoljstvo svih korisnika usluga eljeznikog prometa.
12
Pravnika udruga eljeznikih društava Ergonomska udruga H Sindikat eljezniara Hrvatske Sindikat tehnikog pregleda vagona i vlakova H Udruga branitelja i invalida domovinskog rata H Udruga klaster proizvoaa u eljeznikoj infrastrukturi RH Udruga ”Plavo svijetlo” KUD ”eljezniar” Zagreb Klub ljubitelja eljeznice Centar za kvalitetu ivota Forum 50+ IPC Dunav-Jadran Sindikat infrastrukture H-a Udruga ”Ekoturistiko” ALTPRO d.o.o. išenje i njega putnikih vagona d.o.o. C.I.O.S. d.o.o. DIV d.o.o
Fakultet prometnih znanosti H Cargo d.o.o.
H Holding d.o.o. H Putniki prijevoz d.o.o.
H Vua vlakova d.o.o.
Konar KET d.d. Konar KEV d.d. Luka Rijeka d.d.
Luka Šibenik Luka d.d. Split
OVV d.o.o. Petrokemija d.d.
Samplast d.o.o. Strojna obrada metala Kodrnja
Šela TV Gredelj d.o.o.
Viševica-komp d.o.o. Zagrebšped d.o.o.
Tvrtka je osnovana 2003. godine s ciljem:
• Razvoja i modernizacije unutarnje plovidbe pomou najsuvremenije tehnologije,
• Ukljuivanja unutarnje plovidbe u intermodalne prometne lance,
• Revitalizacije hrvatskih rijeka, • Razvoja luka unutarnjih voda, • Povezivanja jadranske i podunavske regije, i • Promocije i lobiranja
14
Aktivnosti: • Razvoj softvera • Upravljanje projektima • Istraivanje i razvoj • Studije izvedivosti, prometne i
ekonomske studije • Marketing i odnosi s javnošu • Tehnika potpora • Izrada elektronskih
navigacijskih karata
LU Sisak LU Slavonski brod LU Osijek LU Vukovar Dunavski Lloyd Sisak Luka Osijek d.d. Luka Vukovar d.d. RTC Brod Brodska posavina Nautika Vukovar
15
Osnovano je 1995. godine sa sjedištem u Zagrebu: • Djelatnost se protee na cijelu Republiku Hrvatsku, • Unapreenje i promicanje prijevoznike djelatnosti, • Zastupanje i zaštita interesa svojih lanica kod
gospodarskih, politikih i dravnih organa u zemlji i inozemstvu,
• Spreavanje nelojalne konkurencije, i • Osiguravanje protoka informacija meu lanicama
16
Hrvatska udruga pomorskih agenata
Osnovana je 1992. godine sa sjedištem u Rijeci. • Djelatnost Udruge se protee na cijelu Republiku
Hrvatsku. • Trenutno broji 23 lanice, pomorske agencije sa
sjedištima od Dubrovnika do Umaga. lanice udruge agentiraju oko 60% od svih agentiranih brodova u hrvatskim lukama.
• Udruga je lan Meunarodne federacije pomorskih agenata – FONASBA-e sa sjedištem u Londonu.
• Osnovna zadaa Udruge je unapreivanje i usklaivanje djelovanja pomorskih agenata.
17
18
Razvoj cjelovitog intermodalnog sustava kroz zajednika podruja rada kao spona gospodarskog sektora i tijela dravne uprave u podrujima:
– Promocija,
Promocija 1.
Edukacija kadra specijaliziranog za razvoj i organizaciju u intermodalnosti – osobe koje rade u managementu (ravnatelji...) i onih koji ue druge (npr. prof na faxu) novosti, nove tehnologije, novi procesi.
Konferencije, Treninzi, lanci, press, linkovi, Kalendar dogaanja, Planer za 2011.
Novi brand HRV gospodarstva.
SPC (ESN – European Shortsea Network) Koordinirano nastupanje na sajmovima Bottleneck exercise – regionalno, po koridorima, po
servisima? Promocija i edukacija korištenja EU fondova Newsletter
22
Usluge: iniciranje projekta, koordinacija i traenje partnera, pomo u pripremi dokumentacije, voenje ili pomo pri implementaciji, identifikacija programa, …
Svi fondovi – Kohezijski fondovi, Europski fond za regionalni razvoj, po ulasku RH u EU (4. komponenta, Regionalna konkurentnost, Ministarstvo gospod., OP za transport 2011-2013, OP za transport 2014-2020)
Marco Polo II, TEN-T, CIP, IEE, Europe for Citizens, FP7, …
IPA
23
Koridor Jadran-Crno more (ukljuivanje rijenih luka – Slavonski Brod, a ne Beograd),
Koridor Vc i VII – povezivanje luke Ploe s Dunavom Iniciranje povezivanja sjevera Afrike s srednjom i istonom Europom Projekti iz podruja zaštite okoliša (obnovljivi izvori energije – luke,
eljeznice, terminali, …), Inovativni projekti CIP (ro-la vagoni akovec, feasibility studija,
inovativno ) Inovativni projekti FP7 (LDC, strategija, feasibility, infrastruktura,
demo aktivnosti, …) Quality Mgt. – openiti, ekološki, intermodalni
24
Zajedniki informacijski sustav i informacijske mree i mreni servisi posjeduju svoje modele i standarde – norme - Povezivanje VTMIS + eljeznica + cesta + RIS
Pridonose uinkovitoj organizaciji rada, upravljanju i donošenju poslovnih odluka, rastu produktivnosti, ekonominosti, te profitabilnosti u ulaganju i investiranju, bitno utjeu na uslugu prijevoza tereta i putnika.
Razvoj sustava praenja na eljeznici Razvoj sustava praenja u cestovnom prijevozu
(kompatibilan sustav sa ostalima)
Informatizacija 2.
Razvoj PCS-a (Port community system Rijeka i Ploe, zajedniko odravanje 24h - administracija) moraju biti kompatibilni sustavi
Common Adriatic VTS ShortSeaXML, IntermodalXML – komunikacija u
servisima – tko e implementirati? Povezivanje sa IT sustavima carine, policije, … Promocija korištenja i ukljuivanje u IT sustave –
informiranje gospodarstva o prednostima ukljuivanja u sustav
Informatizacija prioritetnih koridora do odredišta (Maarska, Bugarska, Srbija, …) – informatizirati cijeli koridor
26
Management
Uredi u Zagrebu, Rijeci (Splitu ili Ploama zbog IPA Adriatic)
Klaster manager i po jedna osoba zaduena za voenje promocije (PR), informatizacije (IT) i razvojnih projekta,
Savjeti/povjerenstva (ekologija, edukacija, pravna pitanja, eljeznice, pomorstvo, ceste, unutarnja plovidba …)
– Uloga savjeta: davati mišljenja, razvijati rješenja, generirati projekte, …
27
Savez za eljeznicu
Savez za eljeznicu
GIU Hrvatski cestovni prijevoznici
Hrvatska udruga pomorskih agenata
Hrvatska udruga pomorskih agenata
Hrvatska udruga pomorskih agenata