Klassitsistlik kunst

Embed Size (px)

Text of Klassitsistlik kunst

  • 1. Klassitsism
    18. sajandi II poole ja 19. sajandi I poole kunstistiil

2. Sissejuhatus
Klassitsism oli 18. sajandi viimasel veerandil Prantsusmaal tekkinud kunstistiil, mis vttis otseselt eeskuju antiikkunstist (Vana Kreeka ja Vana Rooma) seda peeti ideaaliks.
Lhtus renessaansiaja antiigiharrastusest
Avaldus Euroopa maade arhitektuuris, maalis, skulptuuris, kirjanduses, teatrikunstis ja muusikas.
3. Klassitsismi phimtted
Peale Suurt Prantsuse revolutsioonija Napoleoni valitsusajal muutus klassitsism uue valitseva klassi kodanluse kunstiks, mis vastandas ennast aadlike ja kuninga poolt soositud kerglasele rokokoole.
Klassitsistlikus kunstis taotleti mistusepra, selgust, vormide kooskla, stiilipuhtust baroki msslevus ja rokokoo kerglus ei sobinud enam.
Phimte llas ilu ja rahulik suurus. Kunsti lesanne oli olla petlik, listada inimeste voorusi ja videlda pahedega.
4. Klassitsistlikus kunstis oli thtis smmetria.
5. Arhitektuur
Eeskujuks veti Vana Kreeka templid oma sammaste ja viiludega ning Vana- Rooma uhked triumfikaared, kuplid.
Ehitis pidi olema smmeetriline, suured siledad seinapinnad, maja esiosa meenutas kreeka templit sammastik, mille lal kolmnurkne viil
6. Arhitektuurinited
Madeleine kirik Pariisis tielik kreeka templi koopia
Panteon Pariisis suurmeeste matmispaik
7. Triumfikaar Pariisis
8. Klassitsistlik arhitektuur Eestis
Riispere misa peahoone
Tartu likooli peahoone
9. Skulptuur
Ka siin veti tielikult eeskuju antiigist.
Sile marmorpind, selge siluett
Tagasihoidlilikud liigutused
Rivastatud antiigipraselt vi olid alasti
Idealiseeritud nojooned ja sirgekreeka nina
Ka oma kaasaegseid kujutati antiigikangelastena
ThorvaldsenGanymedes jootmas kotkaks moondunud Zeusi
10. Thtsamad skulptorid
Antonio Canova Amor ja Psyche
Bertel ThorvaldsenKristus
11. Canova Paolina Borghese Venusena
12. Maalikunst
Maalikunstile antiigist eeskuju ei leidunud, sest siis seda peaagu polnud ning siin hakati jljendama samuti antiikskulptuuri.
Piirjooned ja inimeste kehajooned maaliti hoolikalt vlja
Vrve ei rhutatud
Kujutati kangelasi antiikajast ning pti neid tuua edasi oma kaasaega.
Teosed petlikud vi eeskuju andavad
Suur thtsusportreemaalil
J. L. DavidSabiinitaride rvimine
13. Jacques Louis David Horatiuse vanne
14. Sabiinitaride rvimine
J.L. David Sabiinitaride rvimine
N. Poussin Sabiinitaride rvimine
15. N. Poussin Saturnus ja neli aastaaega
16. Jean Auguste Dominique Ingers Suur odalisk
17. Klassitsistlik portreekunst kik detailideni peenelt vlja toodud
J.L.D Ingers Pauline Eleanore de Galardi portree
Ingers Madam Moitessier
18. Lpetuseks
Kopeerimise, elukauguse ja liiga rangete reeglite tttu oli klassitsism 19. sajandi keskpaigaks muutunud juba ilmseks piduriks kunsti arengule. Siiski andis ta vga visalt ruumi nendele uutele suundadele, mis tema krval olid trganud.
Klassitsismi reeglid judsid kunstiakadeemiate ppekavadesse ning hilisemal ajal kandis ta nime akadeemiline vi ametlik kunst.