Klasifikacija nagrobnikov

  • Published on
    14-Jun-2015

  • View
    152

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p>Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za arheologijo</p> <p>26.6.2009</p> <p>Seminarska naloga pri predmetu Klasina arheologija</p> <p>Klasifikacija nagrobnikov iz antine Murse</p> <p>Mentor: prof. dr. Bojan Djuri</p> <p>Avtor: Nika Lunik</p> <p>4. letnik</p> <p>KazaloKlasifikacija nagrobnikov iz antine Murse........................................................................1 Kazalo..............................................................................................................................2 Uvod.................................................................................................................................3 Kratek opis in zgodovina mesta...................................................................................3 Katalog in razdelitev na tipe...........................................................................................6 Titulusi.........................................................................................................................7 Sarkofagi....................................................................................................................13 Are..............................................................................................................................18 Edikule.......................................................................................................................20 Stele............................................................................................................................21 Neopredeljivo.............................................................................................................35 Statistika.........................................................................................................................36 ........................................................................................................................................38 Zakljuek .......................................................................................................................39 Literatura........................................................................................................................39</p> <p>2</p> <p>UvodLetos je bila tem seminarja klasifikacija nagrobnikov posameznega mesta. Sama sem obravnavala primer Murse, dananjega Osijeka. Nagrobne spomenike sem se namenila razdeliti na pet glavnih tipov: tituluse, stele, edikule, are in sarkofage. Stele sem med seboj razdelila e na enostavne / nerazlenjene, reliefne in arhitektonske. V podtipih sem jih razdelila na tiste s plastinim ali reliefnim zakljukom. Nato sem napravila e krajo statistiko. Zaradi zelo nepopolnih podatkov sem razdelila le, koliko je procentualno posameznih tipov in kako asovno nastopajo.</p> <p>Kratek opis in zgodovina mestaOsijek je etrto najveje mesto na Hrvakem, ki spada pod Osijeko-baranjsko upanijo. Leta 2001 je mesto imelo 114.616 prebivalcev. Lei blizu sotoja Drave in Donave (sl. 1 in 2).</p> <p>3</p> <p>sl. 1 lega Osijeka (Google Earth, 26.6.2009)</p> <p>4</p> <p>sl. 2 Lega Murse (dan. Osijek; Pinterovi 1978, k.2) Ob osvojitvi Panonije, konec 1. stoletja pred Kristusom, so Rimljani na mestu dananjega Donjega grada v Osijeku osnovali vojaki tabor in civilno naselje Murso. Veji razcvet je mesto doivelo po letu 133 po Kristusu, ko je cesar Hadrijan mestu podelil status kolonije. Colonia Aelia Mursa je nastala v treh gradbenih fazah od sredine 2. do sredine 4. stoletja. To utrjeno rimsko mesto ob meji cesarstva je bilo pravokotne oblike, z obzidjem in ortogonalnim rastrom ulic (sl. 3). Bilo je izrednega stratekega pomena, pomembno cestno in trgovsko vozlie. Ravno tako je bilo pomembna rena luka in prehod ez reko, v ta namen so zgradili masiven kamniti most, katerega deli so danes ohranjeni v</p> <p>5</p> <p>osijekem muzeju. Mesto je bilo nekajkrat opustoeno, zadnjikrat so ga leta 441 do tal poruili Huni. Po tem katastrofalnem vpadu mesto ni bilo ve obnovljeno, novi prebivalci so se nastanili v njegovi neposredni okolici. Od poslednje omembe rimske Murse, 591. leta, do prve pisne omembe srednjevekega Osijeka, 1196. leta, ni pisnih virov, a arheoloke sledi dokazujejo, da se je ivljenje v kraju vseeno dalje odvijalo, eprav v manji meri.1</p> <p>sl. 3 Lega antine Murse na podroju Osijeka (Pinterovi 1978, k.3)</p> <p>Katalog in razdelitev na tipe1</p> <p>http://www.osijek.hr/povijest_b.aspx (26.6.2009)</p> <p>6</p> <p>Titulusi1.</p> <p>Klasifikacija: epitaf titulus Material: marmor Viina: 29,8 cm; irina: 28,2 cm; debelina: 3,8 cm Datacija: k. 1. / z. 2. st. AD Napis: D(is) M(anibus) / C(ai?) IVLII / PATERNI / QVI VIXIT A / NN (os) VII / C(aius) IVL(ius) PATERNUS D(omo) AMA / NTINVS / PR(inceps??) CIV(itatis??) / BR(eucorum) ET (???) / / PAREN / TES FILIO DVLCISSIMO??? / Vir: Bulat, M. 1989, Novi rimski natpisi iz Osijeka, Osijeki zbornik XX</p> <p>2.</p> <p>7</p> <p>Klasifikacija: epitaf - titulus Material: / Viina: 22,0 cm; irina: 14,0 cm; debelina: 8,0 cm Datacija: 101-200 AD Napis: ] / an(norum?) [--- leg(ionis)] / II adi[utri]/cis I(?)[---]/ren[---] Vir: Epigraphische Datenbank Heidelberg; Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba 3.</p> <p>Klasifikacija: epitaf titulus Material: / Viina: / cm; irina: / cm; debelina: / cm Datacija: 2. st. Napis: napis konjenikega poveljnika 8</p> <p>Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba 4.</p> <p>Klasifikacija: epitaf titulus Material: apnenec Viina: 12,0 cm; irina: 10,5 cm; debelina: 4,0 cm Datacija: 2./3. st. AD Napis: MI / . AN / . V Vir: Bulat, M. 1989, Novi rimski natpisi iz Osijeka, Osijeki zbornik XX 5.</p> <p>Klasifikacija: epitaf - titulus</p> <p>9</p> <p>Viina: 40,0 cm; irina: 41,5 cm; debelina: 6,4 cm Datacija: 171-250 AD Napis: D(is) M(anibus) / Aur(elio) Agripp(a)e ex / provinci(a) Arabia / c(ivitate) CILIS Sahareno / qui vix(it) ann(os) XXIII / M(arcus) Aur(elius) Bass(us) eq(ues) R(omanus) / nepoti dulcis/simo Vir: Epigraphische Datenbank Heidelberg; Bulat, M. 1989, Novi rimski natpisi iz Osijeka, Osijeki zbornik XX 6. klasifikacija: epitaf - titulus Viina: 19,0 cm; irina: 19,0 cm; debelina: 8,0 cm Datacija: 251-330 AD Napis: ]/lia[---] / PROL[---] / PROC[---] / [-](?)VMAV[---] / parenti[bus ---] Vir: Epigraphische Datenbank Heidelberg 7.</p> <p>Klasifikacija: epitaf titulus Viina: 10,0 cm; irina: 8,0 cm; debelina: 1,0 cm Datacija: 301-500 AD Napis: ]AE[---] / [---]ME[ Vir: Epigraphische Datenbank Heidelberg, Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba</p> <p>8.</p> <p>10</p> <p>Klasifikacija: epitaf titulis Material: / Viina: / cm; irina: / cm; debelina: / cm Datacija: 300-500 AD Napis: .. CE / IVIC / SADRI / VICXIT Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba 9.</p> <p>Klasifikacija: epitaf titulus Material: / Viina: / cm; irina: / cm; debelina: / cm Datacija: 300 500 AD Napis: ?? Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba</p> <p>11</p> <p>10.</p> <p>Klasifikacija: epitaf - titulus Material: apnenec Viina: 40,0 cm; irina: 41,0 cm; debelina: / cm Datacija: / Napis: D(is) M(anibus) / Aur(elio) Agripp(a)e ex / [ pr]ovinc(ia) Arabia / c(ivi ?) Chis(ensi ?) Sahareno / qui vix(it) ann(os) XXIIII / M(arcus) Aur(elius) Bass(us) eq(uo) p(ublico) / nepoti dulcis/simo Vir: Ubi erat lupa 11.</p> <p>Klasifikacija: epitaf - titulus 12</p> <p>Material: / Viina: / cm; irina: / cm; debelina: / cm Datacija: / Napis: --- ] / D(is) [M(anibus)] / M(arcus) Aur(elius) Di[omedes(?)] / ui vixit an[nos --- ] / mens(es) VIIII dies [ --- ] / M(arcus) Aur(elius) Achilleus [vet(eranus)] / ex cust(ode) armor(um) leg(ionis) I[I] / Adiut(ricis) vivos(!) ecit il/io karissimo Vir: Ubi erat lupa; Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba 12.</p> <p>Klasifikacija: epitaf - titulus Material: apnenec Viina: 46,0 cm; irina: 62,0 cm; debelina: / cm Datacija: / Napis: D(is) M(anibus) / A[u]r[e]liae Sabi[n]ae q(uon)d(am) co/niugi A[u]r(eli) Abellon(is?) v[et(erani)] / qu(a)e [vi]xit ann(os) XXX Aur/eli Gratus [e]t Grata f/ili(i) heredes matri b/ene [me]renti fecerunt cu/rante Aur(elio) Sabino tut/ore p(uerorum) s(upra) s(criptorum) h(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur) Vir: Ubi erat lupa</p> <p>Sarkofagi</p> <p>13</p> <p>13.</p> <p>Klasifikacija: sarkofag Material: apnenec Viina: 30,0 - 63,0 cm; irina: 250,0 - 215,0 cm; debelina: 100,0 cm Napis: / Datacija: / Vir: Ubi erat lupa 14.</p> <p>Klasifikacija: sarkofag Material: apnenec Viina: 105,0-107,0-77,0 cm; irina: 195,0-200,0-170,0 cm; debelina: 88,0-65,0 cm Napis: / Datacija: / Vir: Ubi erat lupa</p> <p>14</p> <p>15.</p> <p>Klasifikacija: epitaf sarkofag - pokrov Material: / Viina: 45,0 cm; irina: 150,0 cm; debelina: 48,0 cm Datacija: / Napis: / Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba 16.</p> <p>Klasifikacija: sarkofag Material: / Viina: / cm; irina: / cm; debelina: / cm Datacija: / Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba</p> <p>17.</p> <p>15</p> <p>Klasifikacija: sarkofag Material: / Viina: / cm; irina: / cm; debelina: / cm Datacija: / Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba 18.</p> <p>Klasifikacija: sarkofag Material: / Viina: / cm; irina: /0 cm; debelina: / cm Datacija: / Napis: v sarkofagu poiva C. Pollius Martianus Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba</p> <p>19.</p> <p>16</p> <p>Klasifikacija: sarkofag Material: / Viina: / cm; irina: 244,0 cm; debelina: / cm Datacija: / Napis: sarkofag od Kvinta Valerija Severijana, konjenika tretje kohorte pretorijancev Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba 20.</p> <p>Klasifikacija: sarkofag fragment Material: / Viina: / cm; irina: / cm; debelina: / cm Datacija: / Napis: D / T SEPT V / VALEN . / NAE VI Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba</p> <p>21.</p> <p>17</p> <p>Klasifikacija: sarkofag Material: / Viina: / cm; irina: / cm; debelina: / cm Datacija: / Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba</p> <p>Are22.</p> <p>Klasifikacija: epitaf ara fragment piramidalni zakljuek Material: apnenec Viina: 74,0 cm; irina: 54,0 cm; debelina: 42,0 cm Datacija: / Napis: / Vir: Ubi erat lupa</p> <p>18</p> <p>23.</p> <p>klasifikacija: epitaf ara fragment piramidalni zakljuek material: apnenec Viina: 75,0 cm; irina: 59,0 cm; debelina: 72,0 cm Datacija: / Napis: / Vir: Ubi erat lupa 24.</p> <p>Klasifikacija: epitaf ara</p> <p>19</p> <p>Material: apnenec Viina: 138,0 cm; irina: 91,0 cm; debelina: 43,0 cm Datacija: / Napis: postavil jo je carski prokurator Emilijan za svojega sina Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba</p> <p>Edikule25.</p> <p>Klasifikacija: fragment grobne strukture edikule? Material: apnenec Viina: 120,0 cm; irina: 100,0 cm; debelina: 32,0-36,0 cm Datacija: / Napis: / Vir: Ubi erat lupa 26.</p> <p>20</p> <p>Klasifikacija: epitaf edikula fragment relief Material: apnenec Viina: 113,0 cm; irina: 89,0 cm; debelina: 30,0 cm Datacija: / Napis: / Vir: Ubi erat lupa</p> <p>Stele</p> <p>nerazlenjene27.</p> <p>Klasifikacija: epitaf stela - PLASTIEN ZAKLJUEK</p> <p>21</p> <p>Material: apnenec Viina: 98,0 cm; irina: 47,0 cm; debelina: 17 cm Datacija: 100-199 AD Napis: D(is) M(anibus / Valirio (!) / Martiali / ex subaedanis / collegae / lapidari / posuerunt Vir: Ubi erat lupa</p> <p>reliefne28.</p> <p>22</p> <p>klasifikacija: epitaf stela NEOPREDELJIV ZAKLJUEK</p> <p>23</p> <p>material: marmor Viina: 205,0 cm; irina: 90,0 cm; debelina: 16,0 cm Datacija: 71-100 AD Napis: Iuliae C(ai) / libertae / Primillae / annor(um) XXV / h(ic) s(ita) e(st) / C(aius) Iulius Suc/cessus collib(ertae) / bene merenti / d(e) s(ua) p(ecunia) Vir: Epigraphische Datenbank Heidelberg</p> <p>29.</p> <p>Klasifikacija: epitaf stela - NEOPREDELJIV ZAKLJUEK Material: peenec Viina: 137,0 cm; irina: 47,0 cm; debelina: 20,0 cm Datacija: 71-130 AD Napis: Urbana / Aterigis / l(iberta) ann(orum) L et / Gaetulus / Urbana(e) f(ilius) / Aterigis l(ibertus) / ann(orum) XVI / h(ic) s(iti) s(unt) / [A]rcto her(es) / p(osuit) fratres / et sorores / fratri p(ientissimo) Vir: Epigraphische Datenbank Heidelberg, Ubi erat lupa 30.</p> <p>24</p> <p>Klasifikacija: epitaf stela RELIEFEN ZAKLJUEK Material: apnenec Viina: 221,0 cm; irina: 89,0 cm; debelina: 35,0 cm Datacija: 102-107 AD Napis: D(is) M(anibus) / C(aio) Iulio C(ai) f(ilio) / Cl(audia) Verecund(o) / Iu(v)a[v(o)] mil(iti) leg(ionis) / X ge[m(inae)] p(iae) fid(elis) / |(centuria) Paet[i] stip(endiorum) XX / h(eres) f(aciendum) c(uravit) Vir: Epigraphische Datenbank Heidelberg, Ubi erat lupa 31.</p> <p>25</p> <p>Klasifikacija: epitaf stela PLASTIEN ZAKLJUEK Material: peenec Viina: 156,0 cm; irina: 54,0 cm; debelina: 25,0 cm Datacija: / Napis: Niger / Bataro/nis f(ilius) Sve/itrius eques / ala Ara/vacorum / ann(orum) XXXVII / stipendio/rum XVII / h(ic) s(itus) est / Marcellus et / Publius consob/rini idem here/des posuerunt Vir: Ubi erat lupa</p> <p>arhitektonske32.</p> <p>26</p> <p>Klasifikacija: epitaf stela PLASTIEN ZAKLJUEK Material: apnenec Viina: 240,0 cm; irina: 71,0 cm; debelina: 24,0 cm Datacija: 71-150 AD Napis: Velagenus / Manti f(ilius) / Ulattius / eq(ues) coh(ortis) II Alp(inorum) / ann(orum) XXXVIII / stip(endiorum) XVI / h(ic) s(itus) e(st) / Longinus |(centurio) et / Primus c(ustos) ar(morum) b(ene)f(iciarius) / heredes / posuerunt) Vir: Epigraphische Datenbank Heidelberg, Ubi erat lupa 33.</p> <p>27</p> <p>Klasifikacija: epitaf stela - NEOPREDELJIV ZAKLJUEK Material: / Viina: 59,0 cm; irina: 51,0 cm; debelina: 16,0 cm Datacija: 131-171 AD Napis: D(is) M(anibus) / P(ublio) Ael(io) Valeno / et Bitutiae Ma/rcellinae uxo/[ri Vir: Epigraphische Datenbank Heidelberg 34.</p> <p>klasifikacija: epitaf stela - NEOPREDELJIV ZAKLJUEK 28</p> <p>Material: apnenec Viina: 172,0 cm; irina: 83,0 cm; debelina: 24,0 cm Datacija: / Napis: T(itus) Aur(elius) Avitus / vet(eranus) leg(ionis) II adi(utricis) / ann(orum) LXXVI vivos(!) / sibi et Ulpiae / Appianae con/iugi pientissimae / vivi sibi posue/ru[nt] Vir: Ubi erat lupa 35.</p> <p>Klasifikacija: epitaf stela - NEOPREDELJIV ZAKLJUEK Material: / Viina: / cm; irina: / cm; debelina: / cm Datacija: 3. st. AD Napis: / Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba 36.</p> <p>Klasifikacija: epitaf stela RELIEFEN ZAKLJUEK Material: marmor Viina: 148,0 cm; irina: 102,0 cm; debelina: 31,0 cm 29</p> <p>Datacija: / Napis: / Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba 37.</p> <p>Klasifikacija: epitaf stela - NEOPREDELJIV ZAKLJUEK Material: / Viina: / cm; irina: / cm; debelina: / cm Datacija: / Napis: spomenik Zadranina Fidiklanija Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba 38.</p> <p>Klasifikacija: epitaf stela RELIEFEN ZAKLJUEK Material: marmor Viina: / cm; irina: / cm; debelina: / cm Datacija: / Napis: / Vir: Pinterovi, D. 1978, Mursa i njeno podruje u antiko doba</p> <p>30</p> <p>39.</p> <p>Klasifikacija: epitaf stela - NEOPREDELJIV ZAKLJUEK Material: / Viina: 59,0 cm; irina: 51,0 cm; debelina: 16,0 cm Datacija: ok. 250 AD Napis: D(is) M(anibus) / Pu(blio) AEL(io) VALENO / ET BITVTIAE MA / RCLLINAE VXO / RI PIENTISSIMAE ??? / ... Vir: Bulat, M. 1989, Novi rimski natpisi iz Osijeka, Osijeki zbornik XX</p> <p>neopredeljivo40.</p> <p>Klasifikacija: epitaf stela fragment Material: apnenec</p> <p>31</p> <p>Viina: 56,0 cm; irina: 63,0 cm; debelina: 24,0 cm Datacija: / Napis: / Vir: U...</p>