of 11 /11
Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima Konferencija SU2010 4.1.2011., Fakultet elektrotehnike i računarstva Autori: Mateja Čuljak Karlo Jež Stjepan Hađić Bruno Mikuš

Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Konferencija SU2010 4.1.2011., Fakultet elektrotehnike i računarstva. Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima. Autori: Mateja Čuljak Karlo Jež Stjepan Hađić Bruno Mikuš. Uvod. Kako to čovjek radi Odabrani žanrovi Značajke (i uloga filtara) Skup podataka Klasifikacija - PowerPoint PPT Presentation

Text of Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

Page 1: Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

Konferencija SU20104.1.2011., Fakultet elektrotehnike i računarstva

Autori:Mateja ČuljakKarlo JežStjepan HađićBruno Mikuš

Page 2: Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

2

Uvod

• Kako to čovjek radi• Odabrani žanrovi• Značajke (i uloga filtara)• Skup podataka• Klasifikacija• Pregled rezultata

Page 3: Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

3

Kako to čovjek radi

Jean-Baptiste-Siméon Chardin

Page 4: Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

4

Odabrani žanrovi

Realizam

Kubizam

Poentilizam

Impresionizam

Fovizam

Naivnaumjetnost

Page 5: Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

5

Filtri

original pooštreno

zamućeno canny rub

(veličina)

Page 6: Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

6

ZnačajkeZnačajke boje Značajke teksture

Intervalni prosjeci histograma Procjena oštrine slike

Broj lokalnih maksimuma histograma Udio rubova (Canny filtar sa prethodnim zamučivanjem ili pooštravanjem)

Pozicije maksimuma histograma Vertikalna i horizontalna simetričnost

Udio tamnih piksela Omjer pooštrenih rubova i stvarnih rubova

(Histogrami)

Page 7: Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

7

Skup podataka

• Google i Artlex

• Šumovi:– Dimenzije– Kvaliteta– Krivi žanr– Preklapanja žanrova– Greške kompresije i vodeni žigovi

Žanr Broj slika

Realizam 166

Impresionizam 165

Kubizam 95

Fovizam 140

Poentilizam 67

Naivna umjetnost 60

Ukupno 693

Page 8: Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

8

Klasifikacija

• Weka:– Umjetna neuronska mreža (ANN)– Nasumična šuma (random forest)– Stroj s potpornim vektorima uz korištenje

sekvencijalne minimalne optimizacije (SMO)– K - najbližih susjeda (k-nn)– Tablica odluke (decision table)

Page 9: Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

9

Pregled rezultataKlasifikator Boja Tekstura SveANN 37.7 55.0 56.6RandomForest 38.2 53.2 50.7

SMO 42.5 52.1 60.2k-NN 38.8 52.9 46.4DecisionTable 36.6 47.0 44.3

• RandomForest, DecisionTable i k-NN imaju problem prevelike dimenzionalnosti

• Srodni radovi 68.3%, 91% i 49.8% nad manje žanrova

Page 10: Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

10

Zaključak

• Značajke na temelju boje i teksture• Značajke iz teksture postižu bolje rezultate• Baza podataka i odabrani žanrovi diktiraju

uspješnost• Radom je postignuta učinkovita klasifikacija

Page 11: Klasifikacija likovne umjetnosti prema žanrovima

11

Hvala!!

Uz dva pitanja:Mogu li računalni sustavi biti kritičari umjetnosti?A mogu li stvoriti umjetnost?