Kitab Tauhid Jilid 1 fasal 3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kitab Tauhid Syeikh Majid Az-Zindani

Text of Kitab Tauhid Jilid 1 fasal 3

  • 1. Fasal 3_______KepentinganIlmu Tauhid Dalam Kehidupanmanusia_______

2. Bahaya Jahil Ilmu TauhidApakah kesan tidak memahami ilmu Tauhid terhadap kehidupan manusia? 3. sama sepertibinatang ternak Orang yangtidak mengenalpenciptanyasama sepertibinatang ternak 4. Muhammad:12Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orangyang beriman serta mengerjakan amal-amal yangsoleh - ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnyabeberapa sungai; dan (sebaliknya) orang-orang yangkafir menikmati kesenangan di dunia serta merekamakan minum sebagaimana binatang-binatangternak makan minum, sedang nerakalah menjaditempat tinggal mereka. 5. kehidupan duniaOrang yangtidak beriman dengan hari akhirat akanterpedayadengankehidupan dunia 6. bermaharajalelaAkidah danamalanrosak ...maksiat dan dosabermaharajalela 7. Ar-Rum:41Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencanadi darat dan di laut dengan sebab apa yang telahdilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yangdemikian) kerana Allah hendak merasakan merekasebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan burukyang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali(insaf dan bertaubat). 8. Implikasi Ilmu Tauhiddalam kehidupan manusiaApakah implikasi ilmu Tauhid dalam kehidupan manusia? 9. 1 : Tahu tujuan penciptaannya di duniaal-Mulk : 22Maka adakah orang yang berjalan (melalui jalanyang tidak betul, yang menyebabkan dia selalujatuh) tersungkur di atas mukanya: bolehmendapat hidayah - atau orang yang berjalantegak betul, melalui jalan yang lurus rata? 10. 2 : Hati manusia bersatu dibawah naungan satu Akidahal-Hujurat: 10Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalahbersaudara, maka damaikanlah di antara duasaudara kamu (yang bertelingkah) itu; danbertaqwalah kepada Allah supaya kamu berolehrahmat. 11. Perumpamaan orang yang beriman dalam kemesraan dankasih sayang antara mereka umpama seperti satu jasad,Apabila satu anggota sakit, semuaanggota lain terpaksa berjagamalam dan menaggung sakitnya ...maksud al-Hadis 12. Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yangdilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruhberbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dankebanyakan mereka: orang-orang 13. 3 : Membuahkan amal solehal-Araf :96Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduknegeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah Kamiakan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan)yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit danbumi. Tetapi mereka mendustakan (Rasul Kami),lalu Kami timpakan mereka dengan azab seksadisebabkan apa yang mereka telah usahakan. 14. Muhammad : 7 Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela (ugama) Allah nescaya Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu. 15. KesimpulanOrang yang tidak mengetahui ilmu Tauhid hidup dalamkeadaan buta seperti haiwan.Orang yang tidak beriman dengan kiamat hanyatamakkan habuan dunia.Iman yang lemah mudah melakukan dosa dan mendapatlaknat Allah.Orang yang beriman tahu tujuan hidupnya dan hidupmengikut petunjuk AllahIman membuahkan amal yang soleh