47
KIT DE plantilles D’

KIT DE - Family · 2020-04-14 · Explicació recepta 10. Plantilla recepta. 11. Explicació entrevista 10. Plantilla entrevista 11. Explicació poema 12. Plantilla poema 13. Plantilla

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

KIT DE plantilles D’

index

DISsenyadeS AMOR

Per a fer des de amb

L’

Estes plantilles estan dissenyades

perquè els alumnes puguen practi-

car l des dels seus dis-

positius electrònics sense haver

d'imprimir. Encara que si ho prefe-

reixen, les poden utilitzar impreses.

indicacions

objeCTIU

Totes les plantilles inclouen una primera pàgina amb l'

teòrica per a realitzar l'activitat d'escriptura de manera correcta.

En alguns casos s'han elaborat diversos : dues orienta-

cions (horitzontal i vertical) i plantilles amb pauta per a si es desi-

tja imprimir.

L'alumne/a sols ha de punxar sobre el requadre de text i .

1. Explicació obra teatral.

2. Plantilla teatre.

3. Explicació conte

4. Plantilla conte

5. Explicació carta

6. Plantilla carta

7. Explicació notícia

8. Plantilla notícia

9. Explicació recepta

10. Plantilla recepta.

11. Explicació entrevista

10. Plantilla entrevista

11. Explicació poema

12. Plantilla poema

13. Plantilla resumen llibre

14. Explicació text instructiu

15. Plantilla instruccions

dialeg

ES DONAR VIDA

A LES

acotacio

personatges

Escriu amb lletres cridaneres el

de la teua obra de teatre.

Ací escriuràs les indicacions sobre l’ (decorat,

música, il·luminació…) i sobre l' dels personatges.

del per-

sonatge que

parla

Ací escriuràs les que ha de pronunnciar el perso-

natge sobre l’escenari.

dialeg

ES DonAR VIDA A LeS

acotacio

personatges

dialeg personatges

FI

ES DonAR VIDA A LeS

dialeg

ES DonAR VIDA A LeS

acotacio

personatges

dialeg personatges

FI

ES DonAR VIDA A LeS

introducció Aquí es presenten els personatges, el lloc i l'època en què ocorre la història. Contindrà gran quantitat , ja que hauràs de fer bones

.

un conte

En aquesta part és on es donen les aventures. Sor-geix algun que els personatges han de resoldre. Ocupa gran part del conte. S'han de donar detalls del problema o els problemes que van a anar sorgint.

nus

dessenllaç És la part final del conte. Aquí s'ha de el problema i acabar la història.

En primer lloc, després, a

continuació, més enda-

vant, finalment, per aca-

bar ..

Hi havia una vegada ... En un temps llunyà ... Un dia ... de sobte ... Conte contat, conte aca-bat.

R U

R T

R U

R

T

R

R

U

R T

R U

R

T

R

CONTES R U R

T

R U

R

T

R

PER ALS TEUS

Pots retallar-los, escollir tres a l'atzar i començar el teu conte

R U

R T

T

U

R T

R U

R

R

T

R

R U

R

R U

R T

T

U

R T

R U

R

R

T

R R

R U

SIGNAT:

data La carta s’encapçala amb la

DATA del dia en què l'escrius

SALUTACIÓ, depèn del destinatari serà més cordial o més propera

En el COS de la carta comptem coses que ens han passat, curiositats. També podem deixar escrites

qüestions per a rebre contestació

COMIAT, ha d'anar a la fi de la carta

Has d'incloure la SIGNATURA, és a dir, el teu nom.

SIGNAT:

DATA

SIGNAT:

DATA

titular

et conte El que ocorre en el

cos

entradeta

Ací escriu amb lletres majúscules i cridaneres el de la notícia. La seua intenció és

captar l’atenció del lector. En una línia has de recollir el de la notícia.

Ací escriu un de la informació més important de la

notícia.

Afig una o di-

buix de la notícia.

i explica tots els detalls de la noticia. Co-

mença per aquells més importants.

El cos ha de respondre aquestes cinc qüestions:

ha ocorregut?

?

?

?

?

titular

cos

entradeta et conte

El que ocorre en el

titular

cos

entradeta et conte

El que ocorre en el

titular

et conte el que ocorre

cos

entradeta

En el

titular

et conte el que ocorre

cos

entradeta

En el

INGREDIENTS

PASsOS

amb AMOR t’alimenta l’

Posa nom a la teua recepta

Els ingredients han d'aparèi-

xer en forma de llista. Has de

posar també les quantitats per

a cada un dels ingredients

Usa guions, punts ....

Posa un ingredient en cada un

d'ells, és a dir, un a cada línia.

Aquí pots posar una

foto o fer un dibuix

si decideixes impri-

mir aquesta fitxa

Aquí has d'explicar el procés a seguir per fer la recepta, ho has de fer de forma ordenada.

Pots numerar els passos a seguir.

També has de fer servir paraules com a connectors: Primer, en primer lloc, després, a continuació, més tard ... .. Per acabar,

finalment

Tots els verbs que faràs servir seran en IMPERATIU (prepara,

cuina, curta, agafa, pesa, pela ....)

Hi ha un altre model de fitxa, pots posar amb qui has gaudit la recepta, quin moment has

escollit ...

INGREDIENTS

PASSOS

AMB AMOR T’ALIMENTA L’

INGREDIENTS

PASSOS

AMB AMOR T’ALIMENTA L’

L’HE GAUDIT AMB

introduccio

CONTE històries DE persones

pregunta

resposta

pregunta

resposta

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Escriu el de la perso-

na entrevistada.

Escriu un text breu amb

sobre la persona

entrevistada. Qui és, què ha

fet, com és...

Ací col·loca una

o dibuix

de la persona

entrevistada.

Escriu la que faràs a l’entrevistat/ada.

Escriu de forma literal (amb les mateixes pa-

raules) la de l’entrevistat/ada.

de l’entrevis-

tador/a

de l’entrevis-

tat/ada

introduccio

pregunta

resposta

pregunta

resposta

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

CONTE històries DE persones

pregunta

resposta

pregunta

resposta

pregunta

resposta

pregunta

resposta

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

CONTE històries DE persones

introduccio

pregunta

resposta

pregunta

resposta

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

CONTE històries DE persones

pregunta

resposta

pregunta

resposta

pregunta

resposta

pregunta

resposta

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

CONTE històries DE persones

introduccio

Entrevistador/a

EntrevistaT/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

CONTE històries DE persones

introduccio

Entrevistador/a

EntrevistaT/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

Entrevistador/a

Entrevistat/ada

CONTE històries DE persones

Carregueu-me bé la pila

que he de fer molta claror,

asseguda en branquilló

que és cosa que molt s’estila.

Ja ve la fosca i, tot d’una,

encenc el meu fanal verd,

instal·lada prop d’un gerd

per engelosir la lluna.

Soc un estel de la terra;

si mà incivil em desterra

i em reclou dintre d’un got,

m’apagaré de seguida,

I que la mà entossudida

Em torni a encendre si pot.

títol

vers

estrofa

rima

autor

consonant:

assonant: Totes les lletres són iguals

Només són iguals les vocals

Art menor Es compta fins a l’última síl·laba tònica

art major 8 SÍL·LABES O MENYS

9 SÍL·LABES O MÉS

Els versos que tenen la mateixa rima se li

assigna una lletra, començant per la A, si

canvia la rima B, i així successivament

La lletra corresponent a la rima serà minúscula

La lletra corresponent a la rima serà MAJÚSCULA

SINALEFA: dos vocals juntes es compte com 1

Paraules agudes: sumen com 1 síl·laba més

Palabras esdrúixoles: resten 1 síl·laba

A tenir en compte

’ apariat quartet quarteta tercet

abba

aa

ABA

ABBA + consonant

Carregueu-me bé la pila

que he de fer molta claror,

asseguda en branquilló

que és cosa que molt s’estila.

Ja ve la fosca i, tot d’una,

encenc el meu fanal verd,

instal·lada prop d’un gerd

per engelosir la lluna.

Soc un estel de la terra;

si mà incivil em desterra

i em reclou dintre d’un got,

m’apagaré de seguida,

I que la mà entossudida

Em torni a encendre si pot.

AA

7a

7b

7b

7a

quarteta

INSPIRA’T, AGAFA UNES QUANTES PARAULES QUE RIMEN I

COMENÇA A CREAR EL TEU POEMA

R

U

T U

T

R

R

R

U

T U

T

R

R

R

U

T U

T

R

R

R

U

T U

T

R

R

R

R

U

R T

PERSONATGES

R R

R

protagonista

resumen

GÈNERE el perquè

U

R

U

U

esti_
UPdE

Què és? És un tipus de text que dóna instruccions clares i

ordenades per orientar en la realització d'una activitat,

d'un joc ...

Regles d’un joc

tipus recepta

manual

guia

prescripció

Què necessites? Envàs iogurt

Cotó

Llenties

Aigua

Passos a seguir 1. Primer neteja bé l'envàs de iogurt,

no han de quedar restes

2. A continuació posa cotó al fons del

iogurt

3. Després posa llenties escampades.

4. Ara has de posar una mica més de

cotó cobrint les llenties, però no

massa

5. Finalment, posa-li una mica d’ai-

gua, no molt, n’hi ha prou amb hu-

mitejar el cotó.

ARA NOMÉS HAS D’ESPERAR UNS DIES I

¡JA ESTÀ! TINDRÀS LA TEUA PLANTA

DE LLENTIES

llenties

exemple títol

utensilis imatge

instruccions

imperatiu Verbs en numerar Els passos

Frase final