of 18 /18
„Alacsony státusú szakok” – Kísérlet a diplomák munkaerő-piaci értékkülönbségeinek alternatív magyarázatára Kiss László Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Kiss László

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„Alacsony státusú szakok” – Kísérlet a diplomák munkaerő-piaci értékkülönbségeinek alternatív magyarázatára. Kiss László. Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kiss László

Page 1: Kiss László

„Alacsony státusú szakok” – Kísérlet a diplomák munkaerő-piaci értékkülönbségeinek alternatív

magyarázatára

Kiss László

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Page 2: Kiss László

Diplomák értékének különbözősége• Képzési területi különbségek – gazdaságtudományi, műszaki,

informatikai terület: jó munkaerő-piaci lehetőségek; agrár, pedagógusképzés, természettudomány: kevésbé jól értékesíthető diplomák

• A „képzési terület” értelmezésének problémái• Elitképzések – „elit” hallgatók, jó munkaerő-piaci értékesítési

lehetőség• Elitképzés vs. tömegképzés – a „tömegszakok” és a munkaerő-

piaci értékesíthetőség• Alternatíva: „elit” szakok vs. „alacsony státusú” szakok

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Page 3: Kiss László

„Alacsony státusú” szakok körének meghatározása

• Lehetőségek: jelentkezések száma, túljelentkezés, ponthatár – nehezen értelmezhetők

• Felvettek átlagpontszáma – jól méri a bekerültek középiskolai (érettségi) teljesítményét

• Meghatározás: azon szakokat vizsgáljuk, amelyek 2008-2011 között a nappalis felvettek átlagpontszámát tekintve legalább három évben a „ranglista” utolsó tizenöt szakja közé tartoztak

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Page 4: Kiss László

„Alacsony státusú” szakokÁllattenyésztő mérnöki Mezőgazdasági és élelmiszeripari

gépészmérnökiAnyagmérnöki Mezőgazdasági mérnökiCsecsemő- és kisgyermeknevelő Műszaki szakoktatóEgészségügyi gondozás és prevenció Növénytermesztő mérnökiEgészségügyi szervező ÓvodapedagógusFaipari mérnöki RomológiaFöldmérő és földrendező mérnöki TanítóKönnyűipari mérnöki Vadgazda mérnökiKörnyezettan Védelmi igazgatási

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Page 5: Kiss László

TÁRSADALMI HÁTTÉR, KÖZÉPISKOLAI ÉLETÚT

Page 6: Kiss László

Társadalmi státus - lakóhely településtípusa

összesen

többi szak

alacsony státusú szakok

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19.0%

19.7%

11.3%

23.2%

22.3%

32.7%

főváros megyeszékhely, m. j. város városközség, nagyközség külföld

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Forrás: Jelentkezési és felvett adatok, 2011

Page 7: Kiss László

Társadalmi státus – apa iskolai végzettsége

összesen

többi szak

alacsony státusú szakok

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24.4%

23.8%

33.0%

32.3%

33.1%

20.7%

legfeljebb 8 általános szakmunkásképző, szakiskolaszakközépiskola, technikum gimnáziumfőiskola, egyetem nem tudja, nem ismerte, nem élt

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Forrás: DPR Hallgatói felmérés, 2011

Page 8: Kiss László

Társadalmi státus – anya iskolai végzettsége

összesen

többi szak

alacsony státusú szakok

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13.0%

12.7%

17.6%

39.5%

40.0%

31.2%

legfeljebb 8 általános szakmunkásképző, szakiskolaszakközépiskola, technikum gimnáziumfőiskola, egyetem nem tudja, nem ismerte, nem élt

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Forrás: DPR Hallgatói felmérés, 2011

Page 9: Kiss László

Középiskolai végzettség – iskolatípus

összesen

többi szak

alacsony státusú szakok

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

72.00%

72.50%

67.00%

25.20%

24.60%

31.10%

gimnázium szakközépiskola, technikumkülföld egyéb

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Forrás: Jelentkezési és felvett adatok, 2011

Page 10: Kiss László

Felvételi során igazolt nyelvvizsgák

összesen

többi szak

alacsony státusú szakok

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

38.00%

35.60%

62.60%

felsőfokú középfokú alapfokú nincs nyelvvizsgájaProjekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Forrás: Jelentkezési és felvett adatok, 2011

Page 11: Kiss László

MUNKAERŐ-PIACI ÉRVÉNYESÜLÉS – 2008-BAN ÉS 2010-BEN VÉGZETTEK

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Page 12: Kiss László

Abszolutórium megszerzése után a diplomát is kézhez kapta?

összesen

többi szak

alacsony státusú szakok

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

71.70%

73.10%

57.40%

28.30%

26.90%

42.60%

igen nemProjekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Forrás: DPR Végzett felmérés, 2011

Page 13: Kiss László

Abszolutórium megszerzése után a diplomát is kézhez kapta?

• Elsősorban nyelvvizsga-probléma

• Az „alacsony státusú” szakok 2008-as és 2010-es végzettjeinek 39,5 százaléka nyelvvizsga hiányában nem kapott diplomát

• Ugyanez az arány az összes nappalis végzett esetében „mindössze” 22 százalékos

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Page 14: Kiss László

Végzettség megszerzése óta volt-e munkanélküli

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

összesen

többi szak

alacsony státusú szakok

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

39.9%

38.5%

53.9%

60.1%

61.5%

46.1%

Igen Nem

Forrás: DPR Végzett felmérés, 2011

Page 15: Kiss László

A végzettek beosztása

összesen

többi szak

alacsony státusú szakok

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22.0%

20.5%

36.0%

Felső vezető KözépvezetőAlsó vezető Beosztott diplomásDiplomához nem kötött foglalkozás

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Forrás: DPR Végzett felmérés, 2011

Page 16: Kiss László

Főállásból származó nettó havi jövedelem (e Ft)

összesen

többi szak

alacsony státuszú szakok

133.94

137.35

102.52

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Forrás: DPR Végzett felmérés, 2011

Page 17: Kiss László

Összegzés – az alacsony státusú szakok

• Alacsony státusú szakok hallgatói: szakmunkás v. szakközépiskolát végzett apa, érettségizett anya; községi vagy kis- és középvárosi lakóhely; az átlagosnál több szakközépiskolai érettségi

• Komoly nyelvi hátrányok belépéskor, majd végzéskor is• Alacsonyabb munkaerő-piaci státus

• Korlátozottabb mobilitási csatorna-szerep; főleg a diplomás munkaerőpiac alsó, a középfokú végzettségű munkaerőpiaccal részben összeolvadó szegmensébe képeznek

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Page 18: Kiss László

Kiss László

[email protected]

Projekt megnevezése: Felsőoktatási szolgáltatásokrendszerszintű fejlesztése 2. ütem (TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001)Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.