of 17 /17
Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna algebra i geometrija Preporučuje se sljedeći skup zadataka za vježbu (zadaci obuhvataju gradivo tutorijala 1 – 5): 1) Glava 3, str. 50 (Determinante i sistemi linearnih jednačina): 2, 3, 9, 10, 15 b), c), 16, 17, 18 a), d), 23 a); 2) Glava 12, str. 307 (Matrice i linearne forme): 3, 4, 11, 18.1, 18.2 c), e), 23 a)-d), f), 24, 55.2, 58, 62, 68 a), 71, 75, 76, 94, 95, 96, 97, 99, 106, 111, 114 a); Preporučuje se da se zadaci u kojima se traži rješenje linearnog sistema jednačina, riješe i Cramerovim i Kronecker-Capellijevim postupkom (naravno u skladu s tim da li je uopšte moguće rješavati sistem na oba načina). Svi zadaci se pod navedenim rednim brojevima mogu naći u zbirci Mesihović-Arslanagić, Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci, Svjetlost, Sarajevo, 1988, I izdanje NAPOMENA: Ovo ne podrazumijeva da će neki od navedenih zadataka obavezno biti zadatak na ispitu! Sarajevo, 14.10.2010. .

čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,

Elektrotehnički fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna algebra i geometrija Preporučuje se sljedeći skup zadataka za vježbu (zadaci obuhvataju gradivo tutorijala 1 – 5):

1) Glava 3, str. 50 (Determinante i sistemi linearnih jednačina): 2, 3, 9, 10, 15 b), c), 16, 17, 18 a), d), 23 a);

2) Glava 12, str. 307 (Matrice i linearne forme): 3, 4, 11, 18.1, 18.2 c), e), 23 a)-d), f), 24, 55.2, 58, 62, 68 a), 71, 75, 76, 94, 95, 96, 97, 99, 106, 111, 114 a);

Preporučuje se da se zadaci u kojima se traži rješenje linearnog sistema jednačina, riješe i Cramerovim i Kronecker-Capellijevim postupkom (naravno u skladu s tim da li je uopšte moguće rješavati sistem na oba načina). Svi zadaci se pod navedenim rednim brojevima mogu naći u zbirci Mesihović-Arslanagić, Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci, Svjetlost, Sarajevo, 1988, I izdanje NAPOMENA: Ovo ne podrazumijeva da će neki od navedenih zadataka obavezno biti zadatak na ispitu! Sarajevo, 14.10.2010. .

Page 2: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 3: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 4: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 5: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 6: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 7: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 8: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 9: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 10: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 11: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 12: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 13: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 14: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 15: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 16: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,
Page 17: čki fakultet Univerzitet u Sarajevu Predmet: Linearna ... · Zbirka riješenih zadataka i problema iz matematike sa osnovama teorije i ispitni zadaci , Svjetlost, Sarajevo, 1988,