KHB Form 1Sept

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ujian

Text of KHB Form 1Sept

SULIT 76

13SULIT NAMA

TINGKATAN

79KHB PKSEPT20152 jam [Lihat sebelah]

1

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 2015TINGKATAN 1

PERSEKUTUAN KAJANGBT 13, JLN CHERAS KAJANG SELANGOR

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

2 JAM

Satu jamTINGKATAN DUA

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama penuh dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

BAHAGIAN A[60 MARKAH]

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan1. Berikut adalah maklumat bagi amalan 4M.

Menilai diri dan tempat kerjaMendisplinMenyusur aturMembersih

Lengkapkan pernyataan berikut dengan amalan 4M yang betul pada ruangan yang disediakan.

PernyataanAmalan 4M

Bengkel dan alatan perlu disenggara supaya sentiasa kemas, selesa dan selamat untuk digunakan

Murid mesti mematuhi peraturan keselamatan bengkel, alatan dan diri

Alatan yang telah digunakan mesti disimpan di tempat yang disediakan

[3 markah]

2. Susun mengikut urutan yang betul langkah mengendalikan alat pemadam api dengan menulis 1,2 dan 3 pada petak yang disediakan

Halakan nozel ke punca api Tekan tuas rapat ke pemegang Cabut pin picu keselamatan

[3 markah]

3. Lengkapkan jadual yang berikut dengan menulis gred kertas las yang betul diruang yang disediakan. Satu jawapan diberi.

KERTAS LASGRED

Kasar2 1/2 ,3

Sederhana Halus

Halus

Paling halus

[3 markah]

4. Susun urutan yang betul langkah menyapu cat licau pada permukaan kayu dengan menulis 1, 3 dan 4. Langkah 2 telah diberikan.AktivitiLangkah

Gosok kayu dengan kertas las gred halus

Sapukan permukaan kayu dengan cat alas dan biarkan kering2

Sapukan cat licau

Bersihkan permukaan kayu dengan berus

[3 markah]

5. Tandakan ( / ) pada kebaikan penggunaan skru yang betul dan (x) pada yang tidak berkaitan. i. Memberikan cengkaman yang lebih kuat ii Susah ditanggalkan dan merosakkan permukaan iii Kepala skru dapat dijadikan hiasan[3 markah]

6. Labelkan bahagian sel kering berikut

[3 markah]

7. Padankan jenis wayar elektrik dan gambarnya yang betul1.

Wayar teras tunggal

2. Wayar teras kembar

3. Wayar tiga teras

[3 markah]

8. Rajah 1 menunjukkan kerja membuang gergis dalam bagi sebatang paip PVC.

Tandakan ( / ) pada alatan tangan yang betul dan ( x ) pada yang salah pada petak yang disediakan. Kikir Rata Kikir bulat

Kikir parut

[3 markah]

9. Jadual di bawah ini adalah tentang fungsi bahagian dalam tangki simbah.

Fungsi Bahagian Dalam Tangki Simbah

AMengalirkan air lebihan keluar dari tangki simbah

BMenarik injap gegendang supaya air boleh keluar ke paip alur keluar

CMengawal aliran air ke dalam tangki simbah

Padankan fungsi tersebut dengan bahagian tangki simbah yang betul dengan menanda A, B atau C di petak yang disediakan. i. Injap Bebola ii Paip Limpah iii Tuil Tarik[3 markah]

10. Rajah 2 menunjukkan sejenis pili air.

a) Namakan jenis pili yang ditunjukkan di atas

................................................................................................................................................[1 markah] b) Namakan bahagian yang bertanda Q. .[1 markah] c) Namakan alatan tangan yang digunakan dalam aktiviti di atas

.................................................................................................................................................[1 markah]

11. Rajah 3 menunjukkan jenis-jenis mesin jahit.

A B C

Nyatakan jenis-jenis mesin jahit berdasarkan label A , B dan C. A : .............................................................................................................. B : .............................................................................................................. C : ..............................................................................................................[3 markah]

12. Rajah 4 menunjukkan mesin jahit.

CA

B

a) Namakan bahagian yang berlabel

A : [1 markah]b) Nyatakan fungsi pada bahagian yang berlabel :

B :

C : [2 markah]

13. Rajah 5 menunjukkan langkah menjahit tanpa benang.

A B C

Namakan jenis jahitan garisan berdasarkan label A, B dan C yang diberi.

A :

B :

C : [3 markah]Anak pokok yang telah ditanam memerlukan penjagaan yang rapi supaya anak pokok hidup dalam keadaan sihat dan subur

14.

Senaraikan kaedah penjagaan anak pokok i) .............................................................................................................

ii) .............................................................................................................

iii)............................................................................................................. [3 markah]

15. Rajah 6 menunjukkan satu keratan batang tumbuhan yang akan dibiak menggunakan kaedah keratan batang.

Nyatakan nama keratan yang berlabel;

A : .

B : .

C : .[3 markah]

16. Nyatakan tiga jenis alat pembayaran masa kini.

i) .............................................................................................................

ii) .............................................................................................................

iii).............................................................................................................[3 markah]

17. Nyatakan jenis milikan berdasarkan nama kedai-kedai berikut. Klinik Pergigian Low & Liew

Farmasi Wellness Sdn Bhd

Koperasi SMK Kuching High

[3 markah]

18. Nyatakan tiga jenis perniagaan antarabangsa.

i ..................................................................................... ii ..................................................................................... iii .....................................................................................[3 markah]

19. Nyatakan badan yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan lesen perniagaan di sesebuah kawasan bandar seperti Petaling Jaya dan berikan dua jenis borang yang perlu disi oleh peniaga milikan tunggal semasa mendaftarkan perniagaannya.

a) Badan yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan lesen perniagaan disesebuah kawasan bandar

......................................................................................................................................................[1 markah]

b) Dua jenis borang yang perlu diisi oleh peniaga milikan tunggal semasa mendaftarkan perniagaannya.

i ..................................................................................... ii .....................................................................................[2 markah]20. Nyatakan tiga etika amalan perniagaan

i ..................................................................................... ii ..................................................................................... iii .....................................................................................[3 markah]

Bahagian B ( 40 markah )

21. Rajah 7 menunjukkan aktiviti menyenggara perangkap S yang tersumbat.

Berdasarkan rajah tersebut,

(a)i) Namakan tiga jenis perangkap yang biasa digunakan di rumah. [3 markah]

ii) Nyatakan tiga alatan yang diperlukan untuk memulihkan singki yang tersumbat. [3 markah]

(b) Huraikan langkah untuk membersihkan perangkap di atas.[4 markah]

22. i ) Penyenggaraan mesin jahit dilakukan sentiasa supaya ia berada dalam keadaan yang baik dan tahan lama. Nyatakan tiga kerja penyenggaraan yang boleh dilakukan oleh pengguna[3 markah]

ii) Nyatakan dua kesilapan memesin dan cara membaiki kesilapan tersebut[4 markah]

iii) Namakan tiga jenis jahitan untuk menghias artikel?[3 markah]

23. Rajah 8 menunjukkan tiga jenis bahan yang diperlukan untuk menyediakan medium semaian untuk keratan batang.

a)Berdasarkan rajah di atas