Ketrin Džejms Dodir kao koprena sna

Embed Size (px)

Text of Ketrin Džejms Dodir kao koprena sna

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  1/79

  1

  Naslov originala Kristin James A very special favour

  Kristin Dejms

  DODIR KAO KOPRENA SNA

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  2/79

  2

  Napolju je sijalo sunce i ulice su vrvele od ljudi, a ovo je bio najtuniji

  roendan u njenom ivotu. Lejsi nije moglada se seti nijednog svog roendana

  koji je bio posebno srean, ali je ovaj zaista bio najgori. Nikada nije mis lila da

  e trideseti roendan tako brzo doi. Ali toga dana, dvanaestog maja, napunila

  je trideset godina.

  Lejsi je obrisala zamagljeno ogledalo i zagledala se u svoj lik. Koliko ima bora

  oko oiju? A na elu? Obrisala je naoare i stavila ih, a zatim se paljivije

  zagledala u svoje lice. Da, na elu ima jednu veliku boru.

  Skinula je naoare i poela da sui kosu. To je dugo trajalo, jer joj je kosa

  bila duga i gusta. Nikada nije pravila posebne frizure. Samo bi osuila kosu i

  ona bi ravno padala niz lea.

  Lice joj nije bilo runo, ali je bilo obino. Njene oi su bile sive, ali to niko ni-

  je ni primeivao, jer je nosila naoare. Nita na njenom licu nije izazivalo, niti

  privlailo posebnu panju.

  Bila je visoka i vitka. Imala je duge noge, ali male grudi. To nije fer, pomislila

  je. Onda se setila da treba da ide na posao. Ne treba da gubi vreme

  saaljevajui sebe. Obino je uvek govorila da ima divnog efa, interesantan

  posao, dobru platu sa kojom je mogla da kupi skoro sve to je elela, pa ak imalo da utedi.

  Imala je vie stvari nego veina ljudi i nije imalo smisla da plae za neim

  to ne moe da ima. Meutim, danas nije mogla da se odupre oseanju

  samosaaljenja.

  Brzo se obukla. Uvek je nosila obinu odeu, jer je smatrala da joj elegantna

  odea ne pristaje. Ono ega se najvie plaila bilo je to da e joj se neko

  smejati ih e se zagledati u nju due nego stoje potrebno. Od minke je

  koristila samo ru. Sada ga je odmah stavila i izala iz kupatila.

  Kako je prilazila kuhinji, ula je dva poviena enska glasa koja su se

  svaala. Zar e uvek iveti tako, pitala se.

  - Ne moe ni tost da ispee! - uo se ljutiti glas tetke Mejvis.

  Kada je Lejsi ula, njena tetka je stajala pored tostera i u ruci drala

  prepreni tost. Prekorno je gledala Lejsinu majku. Mejvisina seda kosa je bila

  podignuta i privrena u punu, a lice bez imalo minke i veoma strogo.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  3/79

  3

  Lejsina majka Doana je bila u drugom delu kuhinje. Ruke su joj bile

  prekrtene na grudima, a brada prkosno isturena. Kao i uvek, bila je ivi kont-

  rast svojoj sestri. Njena kosa je bila boje zlata, u uima je imala velike na-

  unice i modernu haljinu boje purpura.

  Iako jo uvek nije stavila dnevnu minku, na trepavicama je jo bila ma-

  kara od sino. Lejsi je uvek bilo neprijatno kada bi videla svoju majku

  modernu, ali pomalo napadno obuenu.

  - Da nisi ila sino da pije, ovakve stvari se ne bi dogaale - nastavila je

  tetka Mejvis.

  Lejsi se nije dopadao takav tetkin stav. Koliko se zbog Doane oseala

  neprijatno, toliko je Mejvis iritirala.

  - Dobro jutro - rekla je da bi prekinula svau i obe ene su se okrenule

  prema njoj.

  - Zdravo, duo - rekla je Doana osmehnuvi se iroko.

  Doana nikada nije bila posebno dobra majka. Uglavnom je vie bila

  zainteresovana za zabave, mukarce i raznorazne sedeljke nego za

  vaspitavanje svoje kerke. Ah, Lejsi zbog toga nikada nije posumnjala daje

  majka ne voli, ak ni u vreme kada ih je Lejsin otac napustio i kada se Doana

  preselila kod svoje sestre, Mejvis. , - Dobro jutro, Lejsi - osmeh njene tetke jebio suzdran, ali po njenom pogledu Lejsi je videla daje tetka zadovoljna

  njenim izgledom.

  Mejvis nije bila osoba koja bi iskazivala svoja oseanja, naroito ne ljubav

  prema svojoj neaki. Ali, Lejsi je znala da je ona voh na svoj nain. Podizala je

  dete svoje sestre bez prebacivanja i aljenja i bila je ponosna na ono to je

  Lejsi bila. Bila je ponosnija na Lejsi nego na svoju kerku Vivijen.

  - Spremamo doruak - rekla je Doana, a Lejsi se trudila da sakrije osmeh.

  -Ja spremam doruak - rekla je Mejvis, pogledavi Doanu. - Ti si dozvolila

  da tost izgori.

  - Zato insistira na tome? To je bila samo mala greka.

  - Sve to ti uradi je mala greka.

  - Mama! Tetka Mejvis! Molim vas! Lejsi se pitala zato te dve sestre, koje su

  toliko razliite, ive zajedno. Meutim, jo vie se pitala zato ona ivi s njima.

  Nastavila je da ivi sa svojom majkom da bi je finansijski pomagala. Doana je

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  4/79

  4

  radila kao slubenik u robnoj kui i bila je veoma loe plaena, a sa

  najmanjom sumom koju joj je Lejsi davala je plaala stanarinu.

  - Da li moemo to da zaboravimo? Ja u staviti drugi tost.

  Doana je sa trijumfom u oima pogledala svoju sestru, a Mejvis je ljutito

  napuila usne. Doana je sela za sto i poela da govori o unuci prvog komi -je

  koja se zabavljala sa rok-pevaem. Mejvisino lice je bilo sve napetije i napetije i

  na kraju je poela da govori o tome kako e unuka da zavri u paklu.

  Ono to je Lejsi vie mrzela od traeva svoje majke bilo je Mejvisino

  puritansko propovedanje. Brzo je dorukovala i ustala.

  - Moram da urim. Hvala za doruak, tetka Mejvis.

  - Veoma naporno radi - rekla je Doana. -Jo nije ni pola osam.

  - Znam, ali me na radnom stolu eka gomila poslova koje moram da uradim.

  To je bilo istina. Na njenom radnom stoluje uvek bilo mnogo papira koje je

  morala da sredi. Brzo je sila i sela u svoj auto.

  To je bio kamaro", sportski auto za koji niko ne bi pomislio daje Lejsin, jer

  je toliko odudarao od njenog obinog izgleda. Ali Lejsi je oboavala svoj auto.

  Parkirala se na slubenom parkingu i ula u zgradu preduzea Kosvel i

  Rigins". Poto jo nije bilo osam sati, jo uvek nije bilo nikog od zaposlenih.

  Primetila je svetio u kancelariji Kobna Kosvela, a to znai daje Kolin ve biotu. im je to pomislila, on je izaao iz svoje kancelarije.

  Sve ove godine rada, Lejsi je uvek bila ponovo iznenaena efektom kojim je

  muevnost Kolina Kosvela delovala na nju. Kolin je bio visok i vitak, irokih

  ramena i uskih kukova. Njegov izgled je odavao uspenog advokata, koji je svoj

  arm koristio u sudnici, a i izvan nje. Zbog svog izgleda i drutvenog statusa,

  Kolin je mogao imati svaku enu koju je poeleo.

  Lejsi je godinama bila zaljubljena u njega. Kohn je pogledao u Lejsi i iroko

  se osmehnuo.

  - Tu ste! Dobro je.

  - Da li vam je neto bilo potrebno?

  -Traio sam predmet Forman. Lejsi je ula u svoju kancelariju iotkljuala

  poslednju fioku. - Jue sam prekucalataj predmet, pa je zbog toga ostao u

  fioci. - Pruila mu je fasciklu..

  - Odlino. Ne znam ta bih bez vas!

  Njegov osmeh je uvek izazivao slabost u Lejsinim kolenima.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  5/79

  5

  - Doite u moju kancelariju. Treba neto da vam izdiktiram.

  Lejsi je krenula za Kolinom. Kolinova kancelarija je bila prostrana i

  opremljena najmodernijim nametajem. Akten tana je stajala otvorena na

  njegovom radnom stolu i sada je vadio papire iz fascikle i stavljao ih u tanu.

  Sve to vreme je citirao poslovno pismo. Za trenutak je zastao u pola ree-

  nice, jer je itao papir koji je drao u ruci. Lejsi je iskoristila priliku da se

  paljivije zagleda u njegovo lice i ruke.

  Pitala se kako bi izgledalo kada bi pomilovala to lice ih zavukla prste u

  njegovu kosu. Brzo je pogledala u stranu, plaei se da je Kolin iznenada ne

  pogleda i shvati o emu misli.

  - U redu! - rekao je Kolin sputajui papir. - Gde sam stao?

  - eleh ste da pozovem Majka Volisa i da odloim sastanak sa njim za petak

  ujutru.

  - Da, ehm da ga vidim pre nego to sud zasedne.

  - Da h je to sluaj Samo?

  Klimnuo je glavom. - Zbog toga danas idem kod Hiksa. - Zatvorio je svoju

  tanu i krenuo prema vratima. - Biu odsutan ceo dan. O, skoro sam za-

  boravio. Rezerviite mi kartu za jednog inenjera iz Jute. U utorak u ga

  pozvati kao svedoka. Prema tome, trebalo bi da bude ve u ponedeljak ovde.- Da h mislite na doktora Bojla? -Tano. Poto rezerviete kartu, pozovite ga

  i recite mu. U stvari, bolje kaite njegovoj sekretarici. On je veoma zaboravan.

  - U redu!

  - To bi bilo sve. Zapisujte sve poruke koje dobijem u toku dana. Ako morate

  neto da mi javite, ja u biti u Pinketu, u kancelariji Rajlija Bridisa.

  - elim vam prijatan dan.

  - Hvala, ali sumnjam da e biti vanih stvari. Videemo se sutra.

  Lejsi je setno gledala za njim. Nije ak ni pomenuo njen roendan. Naravno,

  ne postoji razlog zato bi se neko kao to je Kolin Kosvel setio roendana svoje

  sekretarice.

  Verovatno su mu dali da potpie roendansku kartu, pa je dao izvesnu

  svotu novca kao prilog za roendansku tortu, to je ve bilo tradicionalno u

  njihovom preduzeu.

  Meutim, kada je neko toliko zaposlen kao Kolin, onda ne treba ni oekivati

  da se seti. Bilo bi luckasto kada bi oekivala to od njega, ah to joj nije

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  6/79

  6

  umanjilo bol. Zaljubila se u Kolina u trenutku kada gaje prvi put videla. Tek je

  bio zavrio studije i bila mu je potrebna sekretarica. Ona je tek bila zavrila

  kolu za sekretarice i bila je na smrt preplaena kada je dola na razgovor.

  Kolin je veoma mirno i ljubazno razgovarao sa njom i na kraju razgovora

  Lejsi je bila beznadeno zaljubljena u njega.

  Tada je bio oenjen. I nikada nije pokazao ni najmanji interes za Lejsi, sem

  za njene radne sposobnosti. Radei sa njim upoznala je i njegove slabosti i

  lou stranu, ah to nije umanjilo njenu ljubav. Naprotiv, jo vie ga je volela.

  Lejsi je znala da je ta ljubav beznadena i nije se nadala da e Kolin Kosvel

  ikada o njoj misliti kao o eni, a jo manje da moe da se zaljubi u nju. Ona je

  bila sasvim obina sekretarica, a on je bio Kolin Kosvel, zlatni sin bogate

  porodice.

  Kosvelovi su bili jedna od najstarijih, najbogatijih i najpotovanijih porodica

  u dravi Ajova. Kolinov pradeda je bio dravni sudija, deda je osnovao

  advokatsko preduzee, njegov brat banku, Kolinov otac se oenio Doanom

  Target, naslednicom tekstilne fabrike. Kosvelovi su u svemu bih prvi.

  Kolin je takoe bio blistava zvezda svoje porodice, privlaan, briljantan,

  armantan advokat i savreni sin. ene su ga elele, mukarci su mu se divili.

  On je bio primer uspenog poslovnog oveka.Lejsi je znala daje on daleko od nje kao Mesec od Zemlje. On je birao

  najlepe ene u gradu, ene koje su drugi mukarci eleli, ene kao Helena

  Kosvel.

  Svo ovo razmiljanje je u Lejsi izazvalo pomeane emocije, gnev, saoseanje,

  bol, oajanje. Kolin je jo uvek voleo Helenu. Otkad gaje ona ostavila, njegovo

  hce je izgubilo uobiajenu ivahnost. Lejsi je zavidela Heleni, jer je imala

  Kolinovu ljubav, a prezirala je, jer je Kolin patio zbog nje.

  - Zdravo, Lejsi - pozdravila je jedna koleginica.

  Lejsi se trgla, a zatim se odmah os-mehnula. - Zdravo.

  Ula je u svoju kancelariju i ukljuila kompjuter. Ovo e biti jo jedan dug i

  sumoran radni dan.

  Vremenom su se sve kancelarije napunile i onda je doao Stjuart Kosvel,

  Kolinov otac. Koraao je uzdignute glave. Fiziki je veoma nalikovao Kolinu, ali

  nije imao toplinu i arm svog sina.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  7/79

  7

  Do podne Lejsi je zavrila najvanije poslove i treinu poslova koji su je

  ekah odjue. Odluila je da rua sendvie i sve vreme pauze za ruak provede

  za radnim stolom. Ba u trenutku kada se spremala da napusti kancelariju,

  ula je Vivijen, Mejvisina kerka.

  - Lejsi! Plaila sam se da te neu nai ovde. Vodim te na ruak.

  - Ba sam htela da uzmem sendvie...

  - I da celu pauzu za ruak provede za radnim stolom - prekinula je Vivijen.

  - Ponekad me zaista nervira. Zar ne shvata daje danas tvoj roendan?

  - Ne treba da me podsea.

  - Ne budi luckasta! Trideset godina ne znai nita. I dalje se moe lepo

  zabavljati.

  Lejsi se osmehnula. To bi se moglo rei za Vivijen koja se zabavljala bez

  obzira gde se nalazila i koliko godina imala. Ali Vivijen je bila sve ono to Lejsi

  nije.

  Njena sestra je bila ivahna i moderna mlada ena. Imala je plavu kosu boje

  zlata, sive oi koje su imale odsjaj srebra i uvek je bila moderno odevena. Iako

  je imala nekoliko ljubavnika, njeno srce je ostalo netaknuto.

  Bez obzira na njihove razhite stilove oblaenja njih dve su bile veoma dobre

  prijateljice i Vivijen je bila jedina koja je znala da Lejsi voli Kolina Kosvela.- Hajde, idemo da proslavimo tvoj roendan - rekla je Vivijen i uhvatila Lejsi

  ispod ruke.

  - Ali nisam ponela torbu.

  - Nee ti ni trebati.

  - U redu! U redu!

  Dok su ruale razgovarale su o proteklim dogaajima.

  - Kako je Don? - upitala je Lejsi, a Vivijen se nasmejala i odmahnula rukom.

  - On i ja smo se davno rastali. Ne govorimo ve est meseci. ta ima novo

  kod tebe? Da li si upoznala nekog interesantnog?

  -Ti nikada ne odustaje, zar ne?

  - Ne, dok je tvoja srea u pitanju.

  -Ja sam srena.

  - Jesi h?

  - Zaista jesam. Volim svoj posao.

  -Ti voli svog efa.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  8/79

  8

  - Volim i svoj posao. Veoma je interesantan.

  - Draga devojko, na svetu postoje mnoge zanimljivije stvari, nego to je

  kucanje poslovnih pisama i noenje kafe Kolinu Kosvelu.

  Lejsine oi su postale tune. Vivijen jebila u pravu. ivot je prolazio pored

  nje. Nikada nije bila vie svesna te injenice nego danas. Ona zaista od ivota

  nije nita probala. Nije znala ni ono to veina ena zna.

  Iako je imala trideset godina, jo uvek je bila devica. Nikada je nijedan

  mukarac nije voleo. Nije znala staje to ljubav ili strast, osim onog sto je

  oseala prema Kobnu Kosvelu. Njeno telo je gubilo ari. Tek sada je shvati la

  kako je njen ivot prazan.

  - Lejsi, izvini - rekla je Vivijen kada je videla bol u Lejsinim oima i odmah je

  poalila zbog rei koje je izgovorila. - Nisam mislila da te povredim, ve me ljuti

  to to se krije od mukaraca. elela bih da pokae mukarcima ta

  proputaju time to se ne zabavljaju sa tobom. elim da bude srena.

  Lejsi je uspela da se osmehne. - Sve je u redu, zaista me nisi povredila.

  Vivijen je sumnjiavo pogledala. Znala je daje povredila, ah nije znala kako

  da joj pomogne. Takoe je znala da bi Lejsi bila srenija da uopte ne govore o

  toj temi.

  - Pa, kako su mama i tetka Doana?U kancelariju se vratila kasnije nego stoje planirala. Primetilaje daje ekaju

  dve poslovne poruke, nijedna lina. To je ponovo podsetilo koliko je njen ivot

  prazan. Osetila je jo veu potitenost zbog toga, ali se predala poslu, elei

  daje bol ne savlada. Meutim, nije mogla da se odupre mislima da je njena

  mladost prola, a da nita uzbudljivo nije doivela.

  Kakvo je to oseanje kada ue u prostoriju u kojoj te eka mukarac koga

  voli i koji voli i eli tebe, pitala se. Kako izgleda leati pored mukarca i

  oseati njegovu toplinu i snagu njegovog tela?

  Pokuala je da zamisli nekog mukarca u svom krevetu, da se okree prema

  njoj, da joj se smei, a da njegova ruka klizi preko njenog tela. Meutim, nije

  mogla da zamisli lice bilo kog mukarca, ve samo Kolinovo.

  Grlo joj se steglo. Nije elela nikog drugog sem Kolina Kosvela. Ali eleti

  njega je sasvim iluzorno. Ne postoji mogunost da ona i Kolin budu u istom

  krevetu i vode ljubav. Bilo bi bolje da potrai nekog drugog, manje uglednog

  mukarca i nekog koga bi ona privukla, pokuala je da zamisli nekog, ali nije

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  9/79

  9

  mogla da se seti nijednog drugog lika. Postoje barovi u koje bi mogla da ode i

  ako bi sedela dovoljno dugo, moda bi joj neko priao. Ali ta je ideja plaila i

  bila joj je odbojna.

  Moda bi mogla da pokua sa portirom. On joj se uvek osmehuje i ima lepu

  re za nju. Zatim, postoji i veliki ljubavnik u njihovom preduzeu, koji vodi

  ljubav sa svima kojima je to potrebno. Meutim, ni ta ideja joj se nije dopala.

  Lejsi je elela samo Kolina i svaka pomisao da vodi ljubav sa nekim drugim

  joj je bila odbojna. Ali, tako nee nikada doiveti dodir mukarca, i osetiti

  stvarni intenzitet strasti. Budunost joj je izgledala zastraujue sumorna.

  Kada je bila pauza za kafu, Keli Holmsted je pozvala da popiju kafu u

  drutvenoj prostoriji. Lejsi je znala da treba da glumi iznenaenje zbog svega

  to su joj spremili. Znala je da su se druge sekretarice trudile da sve bude u

  najboljem redu, kao to se ona trudila kada su bih njihovi roendani.

  Sa spremnim osmehom na usnama je ula u drutvenu prostoriju gde su

  bile gotovo sve sekretarice. Lejsi je odmah pocrvenela, to joj se redovno

  deavalo kada bi bila u centru panje.

  Na sreu, pauza je bila kratka.

  Lejsi je zahvalila na poklonu i odmah otila u svoju kancelariju. Otvorila je

  roendanskuestitku i odmah ugledala Kolinov potpis.Bez sumnje je neka od sekretarica otila u njegovu kancelariju i dala mu da

  potpie roendansku estitku, a on je to uradio brzo i verovatno nije ni po-

  gledao ta potpisuje, jer je u toku radnog vremena potpisivao bezbroj doku-

  menata.

  Oi su joj se napunile suzama, ali je odmah ukljuila kompjuter i nastavila

  da radi. Danas je njen roendan, a ona je ceo dan u melanholinom

  raspoloenju.

  Radno vreme se zavravalo u pet sati i do est gotovo nije bilo nikoga u

  zgradi. Kada je Lejsi prekinula da kuca, jer su je lea zabolela i pogledala na

  sat, videla je daje bilo skoro sedam.

  Posao nije popravio njeno raspoloenje, ali pomisao da ide kui gde je ekaju

  majka i tetka je bila jo manje privlana. Poela je da rasprema sto.

  Iznenada je zazvonio telefon. Najpre je pomislila da ne podigne slualicu, jer

  je radno vreme odavno isteklo, ali postoje telefon uporno zvonio, podigla je

  slualicu.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  10/79

  10

  - Ovde Kosvel i Rigins" - rekla je hladnim glasom.

  - Znala sam da si jo uvek tamo - ula je majin negodujui glas. - Nadala

  sam se da e bar izai na pie, jer je danas tvoj roendan. Nadala sam se, ali

  nisam oekivala.

  - Zdravo, mama.

  - Zdravo! Zar ne shvata daje ve sedam sati?

  - Da, upravo sam zavrila sa poslom.

  - Veeras izlazim, pa poto te neu videti, mislila sam daje najbolje da ti

  telefoniram.

  - Lepo od tebe.

  - Mejvis ti je ispekla lep kola koji bih ja mogla da pojedem da imam figuru

  kao ti. Meutim, ne mogu se jo dugo ovde zadrati, jer me ta ena uasno

  nervira.

  - Zar se ta ena - Lejsi je shvatila daje to njena tetka - jo uvek svaa sa

  tobom?

  - Kada se mi ne svaamo? Ah nisam te zbog toga zvala. Da li si itala

  dananje novine?

  - Nisam.

  - Pogledaj drutvenu rubriku! Dah moe da pogodi ko se udaje?- Ko? - upitala je ravnoduno Lejsi.

  - Nikada ne bi pogodila! Udaje se Sara Grifit.

  - Sara Grifit! - Lejsi je morala da sedne od iznenaenja. -Ti se ali!Zamislila je malu pegavu devojicu sa kojom je ila u osnovnu kolu i runu

  tinejderku sa kojom je ila u srednju kolu. Lejsi je uvek mislila daje bolja od

  Sare i zbog toga je Sara bila poslednja osoba za koju bi pomislila da se udaje.

  - Ne alim se. Ako se Sara Grifit udaje za inenjera, zato si ti jo uvek

  neudata?

  - Mama!

  - Neu da ujem mama"! Zna i sama da govorim istinu. Sara je nula u

  poreenju sa tobom i udaje se sledeeg meseca. A ti jo uvek sedi u kancela -

  riji i kuca. Ako ti to ne govori nita, ne znam ta bi moglo. Treba da prestane

  da sve vreme provodi u kancelariji. Treba da se lepo obue, naminka i

  izae.

  - Mama!

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  11/79

  11

  - Lejsi, to ti govorim za tvoje dobro.

  - Molim te, nemoj - Lejsine oi su se napunile suzama. - Sada ne mogu da

  razgovaram. Zdravo.

  Spustila je slualicu, ne ekajui odgovor. Znala je da to nije lepo od nje, ali

  joj to u ovom trenutku nije bilo vano.

  Ova vest je zaista poslednja kap u prepunoj ai. Svako je naao ljubav osim

  nje. Svaka ena, ak i Sara Grifit, zna tajne voenja ljubavi. Ona e postati

  stara usedelica. Za nju vie nema nade. Pomislila je na Kobna i njen prazan

  krevet, a zatim spustila glavu na radni sto i zaplakala.

  II

  Kolin Kosvel je zaustavio auto na slubenom parkingu svog preduzea.

  Portir gaje pozdravio i Kolin mu je uzvratio pozdrav. Bio je ve umoran, ali je

  bilo jo nekoliko poslova koje je morao da obavi pre nego to ode kui.

  Znao je da se na njegovom radnom stolu nalaze uredno sloene poruke

  pristigle u toku dana. Koliko on poznaje Lejsi, znao je da se sa leve strane

  nalaze vanije, a sa desne manje vane poruke. Kadaje primio u preduzee,nije ni znao kako e ona biti dragocen slubenik. Radila je posao za dve osobe.

  Bilo mu je ao to je jutros zaboravio da joj estita roendan pre nego to je

  otiao. Trebalo je da se seti. Jue mu je Hejzel Saliven dala da potpie

  roendansku estitku. Meutim, ovaj iznenadni put gaje toliko okupirao da je

  sasvim zaboravio.

  Pitao se ta bje Hejzelkupila Lejsi za roendan i da li je ostala kafa i pare

  torte u drutvenoj prostoriji. Nije veerao i kola bi mu dobro doao.

  Otiao je pravo u drutvenu prostoriju. Nije ostalo nimalo kafe. Pitao se da li

  da skuva sebi kafu. Ako se bude zadubio u posao kao stoje imao obiaj, ostae

  bar tri sata. Cesto se tako dogaalo, naroito u poslednjih nekoliko godina.

  Otkad gaje Helena napustila, nije imao razloga da ide kui. - Otvorio je friider

  i ugledao pare kolaa, znao je daje Lejsi to ostavila za njega. Kola bez kafe ne

  ide, prema tome morae da skuva kafu. Ba kada je hteo da sipa vodu, postao

  je svestan nekog udnog zvuka.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  12/79

  12

  Zastao je i oslunuo. Ponovo gaje zauo, ali nije mogao da ga identifikuje.

  Priao je vratima i pogledao niz hodnik. Meutim, nita neobino nije video.

  Ponovo je zauo isti zvuk. Bio je slian jecanju. Namrtio se, jer nije verovao

  da u sedam sati neko plae na radnom mestu. Jo jednom je paljivo pogledao

  u dno svakih vrata i ispod vrata Lejsine kancelarije je ugledao svetlost.

  Jo vie se namrtio i priao njenim vratima. Sada je uo da brie nos.

  Otvorio je vrata i ugledao Lejsi.

  - Lejsi! - rekao je nenim i zabrinutim glasom. Nije znao da li je dobro to je

  uznemirava.

  Iznenaeno je podigla glavu i irom otvorenih oiju pogledala Kolina. Oi su

  joj bile crvene, kapci teki, a obrazi vlani od suza.

  - Koline! Izvinite!

  - Zbog ega se izvinjavate? - Priao joj je blie. U njegovim plavim oima je

  videla zabrinutost i zbog toga je osetila da joj se stomak gri.

  Zato je morao sada da doe? Ovo je njen najgori dan u ivotu. Znala je da

  ne izgleda ni najmanje privlano.

  - Nita. Mora da izgledam kao idiot. On se blago osmehnuo. - Ne budite

  luckasti! O emu se radi? ta se dogodilo?

  - Nita! Zaista. Verovatno sam bila napeta.Na njen uas, dve krupne suze su poele da se kotrljaju niz njene obraze.

  Brzo je stavila ruku na usne da bi sakrila njihovo drhtanje.

  - Lejsi!

  Kolin je seo pored nje i zagledao se u nju. Njegova blizina je inila jo

  nervoznijom i blago je zadrhtala.

  - Izvinite!

  - Molim vas, prestanite da se izvinjavate! Nema razloga da se neprestano

  izvinjavate, jer danas je va roendan.

  Setio se, bilo je prvo to je Lejsi pomislila. Pokuala je da se osmehne,

  meutim, ponovo su joj potekle suze i morala je ponovo da ih obrie. Kakva

  poniavajua situacija. Poelela je da nije doao veeras u kancelariju.

  Odmahnulaje glavom. Bilo bi joj lake da govori kada je ne bi posmatrao.

  -To nije nita. Zaista. - Glas joj je drhtao.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  13/79

  13

  - Mislim da sam tuna to sam navrila tridesetu godinu. - Kolin nije znao

  koliko ona ima godina. Nikada nije postojao odreen razlog da sazna i sada je

  bio iznenaen, mada ni sam nije znao da lije mislio daje mlaa ili starija.

  -To sve objanjava. Da li znate ta vam je sada potrebno?

  Lejsi je odmahnula glavom.

  - Pie - odgovorio je. - Vodim vas u kafi.

  - Ne, nije potrebno - rekla je zbunjeno.

  - Naravno da jeste. To je deo posla svakog efa kada njegova sekretarica

  napuni trideset godina. Idemo!

  - Koline, molim vas. Morala bih da odem kui. Ne mogu ovakva da idem na

  neko javno mesto.

  -Kakva?

  Nemo je pokazala na svoje lice i oi.

  - U kafiu je polumrak. Idemo! Ne prihvatam negativan odgovor. - Pristala je,

  jer Kolina jednostavno nije mogla da odbije i bez obzira koliko je sve ovo

  poniavalo, nije smela da propusti priliku da bar nekoliko trenutaka bude

  sama s njim.

  Dok su se vozili liftom, oboje su utali. Lejsi je bila nesigurna i uzbuena.

  Sem novogodinjih proslava, ona i Kolin nikada nisu bili na nekomdrutvenom skupu. elela je da moe bar neega da se seti o emu bi

  razgovarali. Bilo joj je ao to je plakala.

  Ulice su bile gotovo prazne. Peice su otili do kafia. Veoma lako su nali

  slobodan sto. Lejsi je pogledala oko sebe. Atmosfera je bila tiha, ulisu se

  prigueni zvui muzike, ljudi su tiho razgovarali. Lejsi je prekrstila ruke na

  krilu, ne znajui ta da kae.

  Kolin je veoma ljubazan, ali sigurno nema lepo miljenje o njoj. Pogledala je

  u njega. Naslonio se na naslon stolice i olabavio je kravatu.

  - Da li se oseate bolje?

  Klimnula je glavom.

  - Da, hvala. Sve ovo nije normalno, mislila je.

  Veoma lako je razgovarala s njim u kancelariji, ali ovo joj je izgledalo kao

  ljubavni sastanak i ona je bila nesigurna kao i uvek kada bi se nala na veem

  skupu ljudi.

  - ta biste eleli da popijete?

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  14/79

  14

  Oklevala je jer je retko pila alkoholna pia. - Martini - rekla je na kraju.

  Kohn je naruio burbon i kada je konobarica otila, poeo je da joj postavlja

  pitanja u vezi sa poslom. Lejsi je bila srena to moe da govori o nee mu

  neutralnom. Meutim, kada su i tu temu iscrpeli, utali su i ispijah svoja pia.

  Kohn od ruka nije nita jeo i alkohol gaje inio oputenijim. Posmatrao je

  Lejsi kako nervozna ispija martini i pitao se ta da kae. Impulsivno je doveo u

  ovaj kafi, jer je mislio da e je pie umiriti i raspoloiti. Ali sada kada su bih

  tu, nije znao ta da radi.

  Najpre je nameravao da sazna staje toliko uznemirilo. Kao i u poslu, tako je i

  u privatnom ivotu prodirao u sr problema i nalazio nain kako da ga rei.

  Meutim, gledajui kako Lejsi nervozno pije martini i izbegava njegov pogled,

  pitao se da li bi njegova elja da mu kae zato je plakala bila neutivo

  uplitanje u njen ivot.

  Lejsi je bila veoma zatvorena osoba. Tek sada je shvatio koliko malo zna o

  njoj. Nije znao ni koji auto vozi, niti da h ikada nosi farmerke i majicu.

  - Koja kola vozite? - upitao je iznenada.

  - Molim? - upitala je instinktivno, a zatim se nasmejala'. Nije shvatila da je

  pie relaksira. - Vozim kamaro"! Zato pitate?

  Slegnuo je ramenima.- Samo sam radoznao. Iznenada sam shvatio daje udno to to radite za

  mene ve deset godina, a ja ne znam ak ni koji auto vozite.

  Otpila je jo jedan gutljaj i osmehnula se. - Ja znam koji auto vi vozite.

  Bentli.

  - Vidite, to je ono to sam vam rekao. Vi znate vie o meni, nego ja o vama.

  Mislim da ste veoma tajanstveni.

  - Nisam - bunila se, ne primeujui daje nestalo nelagodnosti. - Samo nema

  nieg zanimljivog u mom ivotu.

  - Ne verujem u to. -To je istina.

  - Mnoge stvari mogu da saznam o vama. Recimo, gde ivite?

  - U kui u Ist Dorelu. Vidite da nema nieg interesantnog.

  - Ali tek smo na poetku.

  - Na alost, veoma brzo e doi kraj.

  -To emo tek da vidimo. - Otpioje gutljaj viskija i zamiljeno se zagledao u

  nju. Lejsi je nervozno skrenula pogled.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  15/79

  15

  - Prvi znaci nervoze. Vi neto krijete.

  Lejsi se zacrvenela, mislei na bezbroj stvari koje krije, kao to su injenica

  da ga voli, nelagodnost to nije poeljna, da ima trideset godina i da je jo

  devica, samoa i sumorna budunost.

  Popila je svoj martini naiskap i osetila toplotu. Pogledala je Kolina. - Pitam

  se da li sam ve pij ana.

  - Ne budite smeni! - Kohn je rukom dao znak konobarici da donese jo

  jednu turu pia. - Popili ste tek jedno pie.

  - Veoma retko pijem martini i zbog toga brzo deluje.

  - Odlino! To znai da u veoma lako saznati ono to vas mui.

  - Biete razoarani.

  - O tome u sam da prosudim. Konobarica je donela pie i odnela prazne

  ae. Kada je popio prvi gutljaj, oseao je da ga pie greje i daje sve oputeniji,

  a Lejsin problem gaje veoma interesovao.

  Pitao se zato je neko kao ona tako tajanstven.

  Ona mu je izgledala kao obrazac pristojnosti. Nikada je nije video da flertuje

  sa njegovim bratom Edom koji je flertovao sa svim enama.

  - S kim ivite?

  - Molim? - upitala je iznenaeno. -Ponovo unakrsno ispitivanje!-Aha!

  Uglovi njegovih usana su se iskrivili u osmeh. Lejsi bi odgovorila na hiljadu

  pitanja samo da joj se jo jednom tako osmehne.

  - ivim sa majkom i tetkom.

  - Sa majkom i tetkom? - podigao je obrve.

  - Rekla sam vam daje moj ivot neinteresantan.

  - Kako stojite sa mukarcima?

  - Mukarcima? - ponovila je kao eho.

  - Znam da niste udati, ali mora da postoji neki prijatelj, verenik ili ljubavnik.

  ak i samo pominjanje te rei je izazvalo uzbuenje u njoj. Odmah je

  zamislila krevet i nju i Kolina u njemu.

  Brzo je pogledala u stranu, da on ne bi primetio o emu razmilja. I sama

  re ljubavnik je izazvala uzbuenje u usedelici koja udi za seksom.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  16/79

  16

  Kolin je primetio daje brzo skrenula pogled i shvatio je da je to razlog njene

  uznemirenosti. Trebalo je da to odmah shvati. Da li je ljubav ta koja uvek

  izaziva bol u ljudima? Spustio je ruku na njenu.

  - Izvinite! To je sigurno razlog zbog kojeg ste plakali, zar ne?

  Lejsi ga je pogledala pravo u oi, oseajui da su joj se obrazi zarumeneli.

  - Kako ste pogodih? - ponovo je pogledala u stranu. - Ah, to je oigledno, zar

  ne?

  - Oigledno? - ponovio je zbunjeno. Ponovo gaje pogledala.

  - Da ja, znate... nemam... - zastala je, ne mogavi vie nita da kae.

  Kolin se nagao napred, elo mu je bilo namrteno i bio je potpuno zbunjen.

  - ta nemate?

  - Mukarca! - znala je da su joj obrazi potpuno crveni.

  - Da li time mislite da vas je mladi ostavio?

  - Mishm, ja nemam nikakvog mladia i nisam ga nikad ni imala. U tome je

  moj problem. Ve imam trideset godina i jo uvek nisam spavala sa

  mukarcem.

  Nekoliko trenutaka su se netremice gledah i tek onda je Lejsi shvatila ta je

  rekla i kome, pa je ponovo pocrvenela. Nervozno je uzela au i ponovo

  popila pie naiskap. Dva pia na prazan stomak!Nije ni udo to govori gluposti. Mora daje ve pijana. Stavila je ruke na

  obraze.

  - Izvinite! Ponaam se potpuno nenormalno.

  - Ne, nemojte tako misliti.

  Kohn se namrtio. Nije znao ta da kae. Njene reci su ga potpuno iznena-

  dile. Nikada do sada nije razmiljao o Lejsinim ljubavima, ab je mislio da ima

  bar jednu. Zato Lejsi nije nikada ila u krevet sa nekim mukarcem?

  Sigurno ne zato stoje edna ih zbog toga to bi joj posle bilo ao. S druge

  strane, nije mogao da shvati da nije imala prilike. Lejsi nije bila lepa, recimo,

  kao Helena, ali nije bila ni runa.

  Bila je samo veoma stidljiva i povuena, ah kada je ovek upozna, shvati

  daje ona veoma prijatna osoba. Veoma je inteUgentna i otroumna, a s

  vremena na vreme, kada bi bila veoma oputena, bila je i duhovita. Mislio je

  da postoje mukarci koji je ele.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  17/79

  17

  Pokuao je da se seti kada je poslednji put video Lejsi da razgovara sa nekim

  mukarcem, ah sem poslovnih razgovora nije mogao da se seti nijedne druge

  prilike. Nije mogao da se seti da je flertovala sa Bernijem Pajkom ili Erlom

  Lilandom, koji su bili najvei zavodnici u predueu.

  Zatvorio je oi i pokuao da se seti Lejsi onakve kakvu je viao u predueu.

  Uvek je stajala daleko od njega, ak i kada bi joj na papiru neto pokazivao.

  Ruke su joj esto bile skrtene na grudima. Tako se ponaala prema njemu,

  koga je poznavala deset godina.

  Nije mogao ni da zamisli kako bi se ponaala sa nekim strancem. Nekoliko

  puta je video na ulici. Uvek je ila pognute glave, izbegavajui poglede drugih.

  ovek bi morao daje zaustavi da bi joj se javio.

  Nosila je haljine jednostavnog kroja i neupadljivih boja. Oito je da se

  zatvorila u sebe branei se od mukaraca pre nego to bi moglo da doe do

  neke romanse. Kolin se namrtio, pitajui se zato je to radila. Lejsi Blejn mu

  je uvek bila draga kao to mu je draga njegova kona jakna ili stolica za

  ljuljanje pored kamina u njegovom salonu. Ali sada je ona predstavljala

  zagonetku, a zagonetke su uvek pobuivale interes u njemu.

  Lejsine oi su se napunile suzama i potraila je u torbi maramicu. Nee

  valjda opet poeti da plae. Kolin se sigurno ve pokajao stoje doveo ovamo.Iznenadilo je to to je njegova ruka jo uvek poivala na njenoj. Bilo je tako

  lepo oseati njegovu snanu ruku na svojoj, oseati njenu toplinu i utehu.

  - Da li biste eleli da razgovaramo o tome? - upitao je neno. Odmahnula je

  glavom, ah rei su dole same od sebe.

  -To je strano, oseam se kao dinosaurus.

  - Vi svakako niste dinosaurus - rekao je Kolin blago i osmehnuo se.

  - Mislim da sam jedina ena u Americi koja je toliko naivna.

  - Nije zloin biti devica.

  - Izgubila sam tako mnogo od ivota, oseam se praznom i beskorisnom.

  ivot je proao pored mene. Nikada nisam saznala... Ne znam kako da objas-

  nim.

  Nije mogla rei Kolinu da ezne za ljubavlju i strau. Njene oi i njeno lice

  bi mu sigurno rekli daje on taj za ijom ljubavlju i strau ezne.

  - Va ivot se nije ugasio.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  18/79

  18

  - Zar vi mislite ako to nisam doivela do tridesete, da u kasnije da doivim?

  Neu biti vie privlana kada ostarim.

  - Lejsi...

  - Ne! - odluno je odmahnula glavom. - Hajde da se ne pretvaramo. Ja sam

  sasvim obina. Sa tim sam se suoila jo pre mnogo godina. Ipak, i obini ljudi

  ele da dozive neto tako kao to je seks.

  - Ne postoji razlog zbog kojeg vi to ne moete da doivite. - Oseao se

  bespomono, a to je bilo novo oseanje za njega. Uvek je znao kako da

  pomogne ljudima, ali ovog puta zaista nije znao tada radi, niti ta da kae.

  Lejsi je prstom prelazila preko vrha ae, a zatim se tuno nasmejala.

  - Ponekad sam tako oajna da pomislim da odem u neki bar i priem nekom

  mukarcu, ah se plaim da on ne bi bio zainteresovan za mene i da bih

  doivela ponienje.

  - Ne - rekao je Kolin uasnutim glasom. -To ne dolazi... To bi bilo pogreno -

  dodao je blaim glasom.

  - Nemam mnogo mogunosti - nelagodno mu se osmehnula. - Misbla sam da

  pitam Bernija Pajka da li eli daspava sa mnom. Jednostavno zbog iskustva.Nita nas ne bi vezivalo.

  - Berni Pajk! - Kolin je tako glasno izgovorio njegovo ime daje nekoliko ljudipogledalo u njihovu stranu. Odmah je utiao glas.

  - Zato ba njega? On je najobinija hulja.

  - Zato to svi znaju da on spava sa svakim.

  - Kakva preporuka!

  -Jeste, ako se plaite da e da vas odbiju. Pored toga, ja ne elim neku duu

  vezu. elim da neko to uradi i posle toga nee biti neugodnih situacija.

  - Ako elite da to bude brzo i bez emocionalnog predavanja, trebalo bi da

  izaberete pravu osobu. - Kolin je ljutito vrteo glavom, a gnev mu se jo uvek

  video na licu. - To je ludost. Verujte mi, ako budete ili u krevet sa Bernijem

  Pajkom, neete doiveti ono to biste eleh. To e biti hladan, mehaniki

  seksualni odnos i nije ono to vi mislite da vam nedostaje. Ne razumem vas.

  Ako ste eleli takav eksperiment, zato niste pitali nekog koga poznajete i ko

  vam se dopada? Nekoga ko se lepo ponaa prema vama. Do vraga, zato niste

  pitah mene?

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  19/79

  19

  Lejsi je zapanjeno gledala u Kolina. Mislila je daje pijana i da ga nije dobro

  ula. Nije mogue da joj se Kolin ponudio kao partner za njeno prvo iskustvo u

  seksu. Meutim, on je mirno gledao u nju.

  - Vas? - upitala je tihim glasom.

  - Da, mene. Zato me gledate tako zapanjeno? Seksualno sam potentan,

  prema tome mogu da posluim vaoj svrsi.

  Lejsi je i dalje gledala zapanjeno u njega, a zatim je posegnula za piem, ali

  njena aa je bila prazna. Zatim je uzela Kolinov burbon i otpila dobar gutljaj.

  - Ali zato?

  - Zato to ne mogu da podnesem i samu pomisao da se prepustite nekome

  kao to je Berni Pajk. To bi bilo uasno iskustvo, neto kao silovanje i to ni u

  kom sluaju ne bi bilo vae upoznavanje sa draima seksa.

  Popustio je kravatu i ponovo pogledao u nju.

  - Iskreno reeno, mislim da bi trebalo da saekate mukarca koga volite. To

  bi bilo najbolje. Ah, ako insistirate na eksperimentu, trebalo bi da pitate nekog

  kome se dopadate i ko vas potuje, ko e se ponaati prema vama onako kako

  treba. Na taj nain ete imati lepu uspomenu, a ne neto zbog ega ete se

  kajati.

  Lejsi je videla da govori ozbiljno, i da gaje sasvim dobro ula. Kolin Kosvel jojse ponudio da vodi ljubav sa njom, i to je na smrt preplailo. Postoje Lejsi i

  dalje gledala u njega, Kolin je nastavio:

  - Ako pored mene izaberete Bernija Pajka, to e za mene biti potpuno

  ponienje.

  - Ali ta e biti sa naim poslom nakon svega? - uspela je neto da kae.

  -To nije problem. Dogovorili smo se da e to biti samo izvesno vreme, a po-

  to smo oboje zreli, ulazimo u to bez lanih nada. Kada se bude zavrilo,

  jednostavno emo nastaviti kao da se nita nije dogodilo. Obeavam da e to

  biti kao sa Bernijem Pajkom.

  To nije bio ni najmanje romantian poziv u Kohnovo srce i krevet, kao to je

  ona oduvek matala. Njen stari strah je poeo daje hvata. ta e se dogoditi

  ako Kolina ne bude odbilo njeno neiskustvo i neprivlano telo?

  ta e se dogoditi ako joj bude toliko lepo da njena ljubav postane jo jaa

  ibolnija, da postane neizdriva? Moda e ga kasnije jo vie eleti i poniavati

  sebe trei za njim,

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  20/79

  20

  Ali uprkos svemu tome, Lejsi nije mogla da ga odbije. Ova ponuda joj je

  izgledala kao deli raja i nije smela da propusti takvu priliku.

  - U redu! Prihvatam!

  III

  Lejsi je najpre pogledala u Kolina, a zatim je odmah skrenula pogled. Od

  straha i uzbuenja srce joj je bre kucalo. Da li je on mislio veeras? Da lie

  otii u neki hotel i tamo to obaviti? Mishla je da ne moe da se pomeri sa

  stolice.

  - Ovaj... Koline, kada... Mislim... Veeras?

  On je iznenaeno pogledao, a zatim se osmehnuo.

  - Morate se osloboditi te prozainosti. Ne veeras, to bi bilo suvie brzo. Taj

  dogaaj mora da bude neto posebno. elim da razmislim o svemu. Sledeih

  sedmica sam zauzet zbog sluaja ije suenje poinje uetvrtak. Mislim da bi

  bilo najbolje da to uradimo kada ovaj sluaj bude gotov, kako vam to zvui?

  Khmnula je glavom, oseajui olakanje. To joj prua mogunost da se

  navikne na tu ideju i da se pripremi.- Mislim da bi sada bilo najbolje da neto jedemo. Hajdemo u Oliv Garden".

  - Ne - brzo je rekla Lejsi. Pomislila je na svoje uplakano hce i obian kostim,

  koji je nosila na radnom mestu. Ovakva ne moe ii u tako ekskluzivan klub.

  Kohn je samo utivo pozvao, ah ona je znala da bi njemu bilo neprijatno da

  sada odu tamo.

  - Zaista treba da idem kui. Mislim da moja tetka jo uvek dri podgrejanu

  veeru za mene.

  - U redu!

  Rukom je dao znak konobarici da donese raun i rekao joj da pozove taksi.

  - Taksi mi nije potreban - protivila se Lejsi. - Stanujem svega nekoliko

  blokova dalje.

  - Niste u stanju da vozite.

  - Nisam pijana.

  - Moda, alimislim da ne biste bili dovoljno koncentrisani na vonju. Mogu

  sutra ujutru doi po...

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  21/79

  21

  - Ne, nije potrebno - brzo gaje prekinula. - Majka e me dovesti.

  Kada su platili raun, izali su iz kafia. Kolin je vrsto drao za ruku. U

  drugim situacijama to bi joj bilo drago, ah sada je znala da on to radi, jer misli

  da ne moe normalno da hoda.

  - I sami znate da sam popila samo dva pia.

  - Znam, ali se pitam da li je to dovoljno da sutra poalite zbog toga. Moda

  ete se pokajati zbog onog to ste mi ispriali i zbog onog na ta ste pristali.

  - Ne povlaim ono to sam rekla -rekla je tvrdoglavo i isturila bradu. -Ono

  to sam mislila, to sam i rekla. Meutim, - pogledala je u stranu - razumeu

  vas ako se vi pokajete zbog onog to ste rekli i budete sutra drugaije mislili.

  Neu biti povreena.

  Stigao je taksi, ali Kolin kao da ga nije ni primetio. Blago je uhvatio Lejsi za

  bradu i zagledao se u njene oi.

  - Niti u se pokajati, niti u se predomisliti. Trebalo bi da me poznajete

  dovoljno dugo da znate da ne menjam brzo miljenje. Ali u vama pruiti pri-

  liku da se predomislite.

  - Neu se predomisliti.

  - U redu! Onda, videemo se ujutru. Otvorio je vrata taksija i zatvorio je

  vrata kada je ula, a onda se obratio vozau.- Gospoica e vam rei adresu. Laku no, Lejsi!

  - Laku no!

  Kada je taksi otiao, Kolin je stavio ruke u depove i preao pustu ulicu.

  Razmiljao je da li sam da ode u Oliv Garden". Skoro daje poznavao sve koji

  su tamo dolazili na veeru i sigurno bi ga neko pozvao da sedne za njihov sto.

  Meutim, njemu veeras nije bilo do razgovora.

  Kupio je hamburger i vratio se u kancelariju. Kakav razvoj dogaaja, po-

  mislio je. Ni u snu nije pomislio da se ovo moglo dogoditi kada je veeras

  ulazio u kancelariju.

  Iznenada je bio veoma usamljen. Jo uvek nije preboleo Helenu i pitao se da

  h e je ikada preboleti. Otkad gaje Helena napustila, mnogo noi je proveo u

  svojoj kancelariji.

  Radio je sve dok nije zaspao na radnom stolu. Nije mogao da ode i suoi se

  sa praznim domom i irokim hladnim krevetom. Obino bi se probudio pre

  nego to bi iko doao na posao i onda otiao kui da se istuira, obrije i

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  22/79

  22

  presvue, a onda bi se vratio na posao. Ipak, nekoliko puta je Lejsi dola rano

  na posao i zatekla ga usnulog u kancelariji.

  Skoro da nije mogao da poveruje da su on i njegova najsposobnija

  sekretarica proveli vee, razgovarajui o njenom ivotu bez ljubavi. Jo mu je

  tee bilo da shvati da e joj on pokazati sve ari seksa.

  Zavrteo je glavom i prekrstio ruke. To uopte ne lii na njega. To vie lii na

  njegovog brata Bernija. Berni je bio taj koji se tako ponaao, plejboj koji je

  osvajao ene.

  Ah ne on, Kolin Kosvel. On je bio suvie ozbiljan i krut za tako neto, rekla

  bi Helena. Uvek je radio prave stvari na pravom mestu. On je sin koji je pre-

  uzeo tradiciju porodinih poslova i koji je vodio preduzee.

  Oenio se devojkomkoju je oboavao i za koju su svi govorili daje divna

  prilika za njega. U toku osam godina, koliko su bili u braku, nijednom joj nije

  bio neveran.

  Davao je sve od sebe u svakom sluaju koji je imao i nikada nije izbegavao

  odgovornost. Oblaio se dobro, govorio je pravimo, izgledao je sjajno i bio je

  jedan od najboljih pravnih zastupnika u dravi. Bio je primer dobrog sina iz

  dobre porodice. Nije bio od one vrste ljudi koji bi neto ovako uradili.

  Ali otkad se razveo, uradio je mnogo luckastih stvari. Pre dve godine nijemogao da zamish da vodi ljubav sa enom prema kojoj nije oseao strast, ve

  samo potovanje. Ali onda mu je Helena rekla da ve est meseci ima

  ljubavnika i da eh za njega da se uda, a da se od Kolina razvede.

  Kolinova sigurnost u sopstvenu seksualnu potenciju je bila poljuljana. Od-

  mah posle razvoda se toliko predao poslu da gotovo nije viao ni prijatelje, ni

  roake. Meutim, posle izvesnog vremena je poeo da vodi ljubav sa enama

  prema kojima nije oseao nita, sem fizike privlanosti. Lejsi kae da Berni

  Pajk ima reputaciju da spava sa mnogo ena. Ni on, Kolin Kosvel, nije bolji.

  Ali u poslednjih nekoliko meseci njegov seksualni ivot se smirio. Vie nije

  spavao sa mnogo ena, ali je za njega to i dalje bila samo fizika strast, a ne

  voenje ljubavi. Ista potreba kao i hrana kada je gladan ili san kada je

  iscrpljen.

  Nijednaena nije imala posebno znaenje za njega i zato jedna od njih ne bi

  bila Lejsi. Posle deset godina zajednikog rada, prema njoj je oseao neto vie

  nego prema enama sa kojima je ranije spavao.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  23/79

  23

  To to njoj ini, nije veliki napor za njega, niti neka posebna usluga. Ve je

  unapred znao kako i ta treba da radi, uprkos tome to nita nije oseao.

  Lejsi nije toliko neprivlana devojka kao to misli. Znao je da veoma pati

  zbog toga, da joj nedostaje najvea tajna ivota i da e joj on pomoi da tu

  tajnu sazna.

  Na taj nain moe da joj uzvrati pomo koju je ona njemu pruila kada mu

  je bilo najtee, kada ga je Helena ostavila. Nekoliko puta gaje zatekla usnulog

  u kancelariji i onda bi ga neno probudila i rekla mu da ide kui i da se obrije.

  Pravila se da ne primeuje njegove iznenadne bezrazlone izlive ljutnje i

  greke koje je inio kada je bio iscrpljen i vesto gaje krila od svih koji su ga

  traili.

  Ali najvie mu je pomogla jedne veeri kada su ostali da due rade zajedno i

  kada je iznenada ula u njegovu kancelariju i nala ga kako saaljeva sam

  sebe, jer je jo uvek patio zbog toga to ga je Helena ostavila.

  Prila mu j e i pitala ga da h mu moe pomoi. Onda joj je on sve ispriao. 0

  bolu koji je oseao i praznini i tuzi koja mu je bila u srcu.

  Lejsi gaje strpljivo sluala. Nijednom ga nije prekinula, niti je postavila

  ijedno pitanje. Nije mu drala pridike kao njegova majka, ve gaje pustila da

  joj kae sve to mu je na srcu. Kada joj je sve ispriao, osetio je neobinoolakanje i mir.

  Zbog svega toga to je uinila te veeri za njega, on joj sada moe uzvratiti

  uslugu. Ponovo je seo, razmiljajui kako bi bilo najbolje da sve to izvede.

  Mora sve paljivo da isplanira, jer je neobino vano da sve bude dobro.

  Ne srne da bude nieg mehanikogu uvoenju Lejsi u tajne seksa. Naravno

  da meu njima nema ljubavi, ali on mora da uini sve da ovaj doivljaj bude

  neto naroito lepo za nju. On je to jednom uradio sa mnogo ljubavi i znao je

  koliko je nenosti i topline potrebno da bi to bio lep doivljaj.

  Prvi problem je bio gde bi bilo najbolje da to urade. Motel je bio suvie tri-

  vijalan, a njegov stan, ili njena kua su bih suvie intimni. Pored toga, ona je

  ivela sa svojom majkom i tetkom, a to znai da njena kua nije dolazila u

  obzir.

  Iznenada se osmehnuo, jer se setio idealnog mesta. Otii e u njegovu vi-

  kendicu u brdima. Vikendica je bila daleko, a bilo je to i romantino mesto. U

  okolini je bilo mnogo zelenila i pruao se predivan pogled na vrhove planina.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  24/79

  24

  Poto je tek poetak prolea, jo uvek je hladno, a to znai da e upaliti

  vatru u kaminu. Polako e ispijati pie i voditi ljubav pored kamina u kome

  pucketa vatra.

  Osetio je da mu je toplo od same pomisli na sve to. Nijednu enu nije vodio

  tamo. Helena nije elela da ide, a on sam nije eleo da vodi nijednu drugu.

  Meutim, sada mu se inilo da je vikendica izvanredno mesto za neto ovakvo.

  Mogu ceo vikend da provedu tamo i da vode ljubav ne samo jednom. Na taj

  nain e Lejsi zaista da sazna i oseti prave ari seksa.

  Pozvae oveka koji se brinuo za vikendicu i rei e mu daje oisti i sredi za

  odreeni vikend. Iznenada je osetio zadovoljstvo zbog ovih planova. Na ovako

  neto nije godinama mislio i sada se zaista radovao tome.

  *

  Sledeeg jutra, Lejsi je sa blagom glavoboljom dola na posao. Pored toga,

  bila je veoma nervozna. Tog jutra se probudila kasnije nego obino. Podigla je

  kosu na uobiajen nain i zagledala se u svoj odraz u ogledalu.

  Njen izgled joj se nije nimalo dopao i pitala se kako je Kolin uopte mogao da

  pomisli na to da vodi ljubav sa njom. Sino je bila veoma iznenaena onim to

  joj je Kolin predloio i nije mogla da taj predlog objektivno sagleda. Meutim,sada joj je sve izgledalo nemogue.

  Za vreme doruka njena majka je bila veoma uzbuena zbog toga to je Lejsi

  sino bila u kafiu, a tetka Mejvis je izraavala svoje nezadovoljstvo zbog toga

  to je Lejsi dola taksijem kui i to je mirisala na alkohol. ta bi tek rekla da

  zna da e provesti no sa mukarcem?

  Moda nee biti ni no. Moda e to biti brz seksualni odnos, a moda nee

  doi ni do toga. Moda je Kolin shvatio, ovog jutra kada se probudio, da je

  sino govorio besmislice i da se danas predomislio. Ne sme da se nada da e

  njeni snovi postati java.

  Dok je majka vozila na posao, Lejsi je postajala sve nervoznija. Mislila je da

  nee imati dovoljno snage da se ovog jutra suoi sa Kolinom zbog svega to mu

  je sino rekla.

  Najvee ponienje e doiveti kada je on bude pozvao u svoju kancelariju da

  joj objasni, naravno na nean nain, da ono to joj je sino predloio, nee

  moi da se ostvari. Morae da se nonalantno osmehne i da mu kae da ona to

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  25/79

  25

  i nije shvatila ozbiljno. Nije bila sigurna da e imati dovoljno snage da sve to

  uradi.

  Kada je stigla do svoje kancelarije, kolena su joj drhtala. Bojaljivo je po-

  gledala prema vratima Kolinove kancelarije i sa olakanjem konstatovala da

  jo uvek nije doao. im je ula u svoju kancelariju, odmah je pogledala

  Kolinov raspored za taj dan. Videla je da tog jutra ima razgovor sa svojim kli-

  jentom, a zatim je morao da ide u sudnicu. Moda se nee ni sresti ovog jutra.

  Ukljuila je kompjuter i poela da kuca izdiktirani tekst. Ni sama nije znala

  koliko je dugo radila, kada joj se uinilo daje ula da su se vrata njene

  Kancelarije zatvorila. Odluila je da zavri reenicu i tek onda vidi da li joj se

  to uinilo ili ne.

  Kada je podigla pogled ugledala je Kolina kako stoji naslonjen na vrata i

  posmatra je.

  -Koline! Izvinite, bila sam koncentrisana na posao, pa vas nisam primetila.

  - Znam. Zbog toga svi pokuavaju da vas ukradu od mene.

  - Molim?

  - Polovina rukovodeeg kadra u naem preduzeu pokuava da me ubedi da

  vas pozajmim ili da se zauvek odreknem od vas.

  - Nisam znala.- Upravo sam se vratio iz sudnice. - Spustio je fasciklu na njen sto. - Mo ete

  da zavrite s ovim.

  Nastala je kratka neprijatna pauza, a zatim je Kolin brzo dodao: - Ovaj... Da

  li hoete da doete u moju kancelariju? eleo bih da vam neto kaem.

  - Naravno.

  Uspela je da se osmehne, mada je osetila daje srce prestalo da joj kuca.

  Doao je trenutak da joj kae da se predomislio. Uloila je ogroman napor da

  ustane i odgurne stohcu. Nije elela da ode u Kolinovu kancelariju i da joj on

  kae novosti.

  Meutim, Kolin je stajao i strpljivo ekao da ona ustane i da zajedno pou.

  Kada je Kohn zatvorio vrata svoje kancelarije, Lejsi je veoma intenzivno gledala

  u jednu sliku okaenu na zid.

  Kolin se nakaljao i seo za svoj radni sto. Ni sam nije znao kako da pone.

  Sve vreme puta od sadnice do kancelarije je grozniavo razmiljao kako da

  formulie ono to eli da joj kae.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  26/79

  26

  Pitao se kako e Lejsi reagovati. Mislio je da e biti uasnuta zbog onog to

  mu je rekla sino, da se predomislila i da odustaje od njihovog sinonog

  dogovora.

  On bi to rado prihvatio, jer je ta ideja zaista udna. I on sam je bio pomalo

  rezervisan prema svemu tome, od trenutka kada se probudio. Ipak, bilo bi mu

  ao da se ne ostvare oni planovi koje je sino smislio, jer je ve pozvao oveka

  koji se brine za njegovu vikendicu i rekao mu da je malo sredi i provetri.

  Otiao je u njenu kancelariju da joj kae o svojim planovima i daje pita da li

  se predomislila. Meutim, kada je video zadubljenu u posao, odjednom mu je

  bilo neprijatno. Pozvao je u svoju kancelariju da bi dobio u vremenu, ari sada

  je bio jo nesigurniji.

  Lejsi je gledala u sliku i on je pogledao u sliku takoe, ali nije primetio nita

  znaajno. Pogledao je Lejsi i njeno telo. Pretpostavljao je da ima dobru figuru

  ispod jednostavne haljine. Bila je vitka i imala je duge noge. Meutim, uinilo

  mu se da ima male grudi. Haljina je bila dovoljno iroka da nije mogao da vidi

  njihovu veliinu.

  Pitao se kako izgleda bez odee. Zato ranije nije zapazio njenu figuru? Jo

  jednom se nakaljao.

  - Ovaj... Kada sam se sino vratio u kancelariju, razmiljao sam o naemdogovoru.

  Lejsi je zaustavila dah. Sada e joj rei.

  - I... ovaj... - Zastao je. Kako to da ne moe da naeprave rei i izrazi ono

  to eli? Meutim, njegov pogled je neprestano poivao na njenom telu. Mislio

  je kako nikada do sada nije gledao u Lejsi kao u enu.

  Bilo mu je veoma neprijatno, jer je poznaje ve deset godina, a kao daje tek

  sada upoznao. Pitao se koja je boja njenih oiju. Meutim, nije mogao da ih

  vidi, jer je nosila naoare. Pokuao je da se seti taje poeo da govori.

  Lejsini nervi su bili veoma napeti. Ova tiina je jo vie iritirala. To nije vie

  mogla da podnese i zbog toga je brzo rekla:

  - U redu je! Ne morate da razmiljate toliko dugo o najutivijem nainu na

  koji biste mi to rekli.

  Kolinove obrve su se znaajno podigle, arije ona govorila veoma brzo i on nije

  mogao daje prekine.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  27/79

  27

  - Razumem vas. Verovatno ste shvatili da je... Mislim... To nemogue. Si-

  gurna sam da elite da kaete da ste se predomislili i naravno, uopte vas ne

  krivim.To je... Mislim, verovatno smo oboje malo vie popili sino.

  - O emu vi to govorite?

  - Da neu biti ni iznenaena ni ljuta ako kaete da od naeg dogovora nee

  biti nita.

  - Nisam ni mislio to da kaem. Ona se okrenula i iznenaeno ga pogledala.

  - Zar zaista niste to hteli da kaete? Odmahnuo je glavom. - Ne, ukoliko vi to

  ne elite. Da li ste se vi pokajali zbog onog to smo se dogovorili?

  - Nisam.

  - Nisam ni ja.

  Lejsi nije mogla da poveruje svojim uima. Nije smela da dozvoh da on

  primeti koliko je srena zbog ovakvog ishoda. Takoe ne sme da mu dozvoli da

  primeti daje ona zaljubljena u njega. Najbolje je da bude uzdrana.

  - Dobro, onda... Mislim... Mi smo...

  - Da, teko je nai prave rei za to, zar ne? Zbog toga sam i ja mucao.

  - Razumem. Ja sam mislila da ste pokuavali da pronaete prave rei da mi

  na utiv nain kaete da ste se predomislili.

  - Nisam. Pokuavao sam da vam kaem ta sam planirao. Mislio sam da bimogli da odemo u moju vikendicu u planine i tamo provedemo vikend. Kako

  vam to zvui?

  Boanstveno, pomislila je Lejsi. Ceo vikend e biti sa Kolinom. Nije se usu-

  ivala ni da mata o tome.

  - Ovaj... To je veoma lepo... Mislim, zvui odlino.

  Voleo bi da je pokazala malo vie oduevljenja. Pitao se da li se raduje

  njegovoj ideji ili to prima kao neto neophodno, da bi dola do onog to eli.

  Meutim, kada je malo paljivije pogledao, video je da joj oi sjaje i da su joj

  se obrazi zarumeneli. Na usnama joj je titrao osmeh. Lejsi je bila toliko

  skromna da nije smela ni uzbuenje da pokae.

  S druge strane, moda on eli da to bude neto vie od samog eksperimenta.

  - Mislio sam da to bude prvi vikend posle ovog sluaja. Suenje poinje

  sutra i verovatno e trajati dve nedelje.

  - To mi odgovara.

  -To je sve to sam eleo da vam kaem. Da li ima nekih poruka za mene?

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  28/79

  28

  - Naravno.

  Lejsi je pokazala uredno sloene papke na stolu i onda su se oboje

  nasmejali. Odmah se vratila u svoju kancelariju, jer je bila toliko uzbuena da

  vie nije mogla da glumi ravnodunost.

  Korin se nije predomislio! Zaista je mislio ono stoje rekao! Doivee dva dana

  ljubavi sa njim. Dan je iznenada postao lep i sve joj se inilo divnim.

  Tog dana je Lejsi napustila posao ranije nego ikad u ovih deset godina.

  Odmah je otila u svoju sobu i otvorila ormar. Mora da spremi garderobu za

  vikend sa Kobnom.

  I ranije je znala, a sada je samo konstatovala, da u njenoj garderobi nema

  niega to bi odgovaralo za tu posebnu priliku. Bilo joj je potrebno neto

  posebno, a sva njena garderoba je bila obina.

  Nema nieg romantinog. Naravno da njihov odnos nije romantian, ali bar

  neka se ona trudi da tako izgleda. Kolin nije zaljubljen u nju i moda e mu to

  biti potrebno da se uzbudi da bi vodio ljubav s njom. Uostalom, on sve ovo

  radi zato to je ljubazan.

  Prema tome, njen zadatak je da izgleda to je mogue privlanije. Lejsi nije

  elela nita napadno, niti je elela da izgleda seksi. elela je da obue neto to

  joj lepo stoji i to e najvie istai lepe stvari na njoj. Naravno, u njenojgarderobi nema niega ni nalik tome.

  Onda se setila Vivijen. Njih dve subile skoro iste visine i slinih proporcija,

  samo njihovi stilovi oblaenja su bili potpuno razliiti. Vivijen je uvek nosila

  modernu odeu. Mogla bi da joj pozajmi neto za ovu priliku.

  Vivijen je jo ranije pokuavala da jeubedi da se obue moderno, ali je Lejsi

  odbijala da to uradi. Sada e joj pomoi daodabere najadekvatniju odeu za

  ovaj vikend. Odmah je otila kod nje.

  - Lejsi! - rekla je Vivijen iznenaena to je vidi. - Izvoli, ui.

  Kada su sele na sofu, Vivijen je ponudila piem.

  - Ne bih nita, hvala.

  - ta te dovodi ovamo? I to ovakc' rano!

  - Odmah u ti rei zato sam dola.-Najpre bih elela neto da te zamolim.

  - Izvoli.

  - Da li bi mogla da mi pozajmi netood svoje odee?

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  29/79

  29

  -Ti se ali? - uzviknula je Vivijen: Lejsi je odmahnula glavom. - Naravno da

  u dati pozajmim sve to eli. Zar nisam milion puta pokuala da te ubedim

  da obue neto moje? Idemo da pregledamo moju garderobu.

  Otile su i otvorile nekoliko ormara.

  - Kakvu bi garderobu izabrala?

  - Neto jednostavno, a ipak moderno. Pantalone i bluzu ili farmerke, ali ne

  kao moje. Neto... Zna ve.

  - Znam. Neto atraktivno. -Da.

  - Za kakvu priliku ti je potrebna garderoba?

  - Idem u vikendicu u planinu.

  - Zaista? - Vivijen je bila veoma radoznala. - Onda ti ne treba nita sem

  starih farmerki. Da li ide sa nekim mukarcem?

  Lejsi je klimnula glavom. Trebalo je da zna da e Vivijen odmah da pogodi

  zato joj je potrebna atraktivna odea.

  - Sa kime? Da li ga poznajem? - Lejsi je oklevala. Uvek je Vivijen poveravala

  svoje tajne, ali sada nije elela da joj kae da ide sa Kobnom, jer bi ona to

  pogreno protumaila.

  - Hajde, reci mi. Ne zaboravi daje ovo Vivijen koja zna sve o tebi.

  -To nije ono to ti misli, ali idem sa Kolinom Kosvelom.- Kolinom Kosvelom! - uzviknula je Vivijen. - Nemoj mi rei da idete u vi-

  kendicu da biste radili na nekom sudskom sluaju.

  Prila je Lejsi i povela je prema sofi. Kada su sele, odmah je rekla:

  - elim sve da ujem.

  -To nije... Mi nismo... To je neto veoma neobino.

  - Zato i ehm da znam. Kakvo se udo dogodilo? Jue si bila oajna to si

  napunila trideset godina i to si sama, a danas mi govori da e provesti vi-

  kend sa Kolinom Kosvelom.

  - Jue sam poela da plaem u kancelariji. To je zaista bilo glupo sa moje

  strane. Telefonirala mi je mama i rekla mi da se jedna poznanica udaje i kada

  sam spustila slualicu, poela sam da plaem.

  - Lejsi, zasta mi je ao!

  - Kolin se vratio u kancelariju i video je da plaem. Bio je veoma ljubazan,

  kao i uvek i odveo me u kafi na pie da bi me razveselio.

  - To je zaista novost.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  30/79

  30

  - Popila sam nekoliko pia i zbogtoga sam se glupo ponaala. Kolin je eleo

  da zna zbog ega sam plakala i ja sam mu rekla da sam nesrena to sam

  napunila tridesetu godinu i to sam jo uvek devica.

  Lejsi je skrenula pogled.

  - I? - radoznalo je upitala Vivijen.

  - I... on se ponudio...

  - Da te uputi u tajne seksa, zar ne?

  - Da, tako neto. I zbog toga idemo u njegovu vikendicu.

  - Kako si mogla da kae da to nije ono to sam ja mislila? Ja sam ba to

  mislila.

  - Ah to nije nita romantino ih neto u tom smislu.

  - Kako nije romantino! ta bi drugo mogao da bude randevu sa ovekom

  tvojih snova u usamljenoj vikendici?

  - Mislim, on nije zainteresovan za mene.

  - ovek eli da te odvede u svoju vikendicu i da vodi ljubav sa tobom, a ti

  kae da nije zainteresovan za tebe! Kako ti to zamilja?

  - On mi ini uslugu, zbog toga to je ljubazan.

  - Ma, hajde! Poznajem mnogo mukaraca koji su takvi.

  - Zaista! Misbm da nikada nije o meni mislio kao o seksualno privlanojosobi. Bilo mu je ao i ponudio se da bude...

  - rtveno jagnje - dovrila je Vivijen. - Nikada ne bih ni pomislila za Kolina

  Kosvela.

  -Vivijen!

  - Ne kritikujem Kolina Kosvela, ve pokuavam da ti ukaem da na sve to

  gleda iz drugog ugla. Nijedan mukarac se ne bi iz saaljenja ponudio da vodi

  ljubav sa tobom. Postoji neto u tebi to ga privlai. - Lejsi je htela da je

  prekine, ali Vivijen nije dozvolila. - Ali on sam to jo nije shvatio.

  - Zar time eli da mi kae da me Kolin eli, ali jo to nije shvatio? - Lejsin

  glas je bio skeptian.

  - Govorim ti da gaji izvesna oseanja prema tebi, ah jo uvek toga nije

  svestan, zato to gaje Helena duboko razoarala. Njegova oseanja prema tebi

  su dovoljno jaka da moe da ga uzbudi. Ne bi on iao sa tobom u krevet da

  ga na neki nain ne privlai.

  - Ne elim da svoje nade gradim na takvoj osnovi.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  31/79

  31

  -Ti nikada ne gajinikakve nade, a trebalo bi. Kolin Kosvel te ne saaljeva

  ni pola koliko ti saaljeva samu sebe.

  - To nije istina!

  - Zar zaista nije? Zato onda ne pokua? Dobila si najveu ansu u ivotu,

  a ti sedi i govori mi kako to njemu ne znai nita. Ti bi mogla to da

  promeni. Ceo vikend ete biti zajedno, i to potpuno sami i vodiete ljubav. To

  znai da ete deliti neto to moe da promeni va odnos. To je tvoja ansa da

  mu pokae da moe da bude privlana. Nateraj ga da to primeti.

  - Kako treba to da uradim?

  - Ve si nainila prvi korak. Dola si kod mene da promeni garderobu. Kao

  drugo, mogla bi da se oslobodi naoara. Oi su ti najlepi deo lica i trebalo bi

  da ih istakne. Pozajmicu ti i minku, tako da e jo vie istai boju i oblik

  tvojih oiju.

  -Ali...

  - Ali ta? Vie nisi tinejderka i trebalo bi da prestane da slua sve ono to

  moja majka govori. Sada si odrasla i potpuno sposobna da nosi kontaktna

  soiva. Seti se koliko si ih elela kada si bila mlaa.

  - Da, jesam.

  Setila se koliko puta je plakala to nije mogla da nabavi kontaktna soiva,jer je tetka Mejvis rekla da su veoma skupa.

  - Meutim, sada kad sam odrasla, navikla sam se na naoare. Bie mi

  neobino bez njih.

  - Misli da je to prilika da se sakrije iza njih, kao to je ta odea prilika da

  sakrije obline svog tela. Nemoj samo da kae da su suvie skupa.

  - Da, mogu da ih kupim.

  - Onda ih kupi.

  Lejsi je zamiljeno gledala u svoje ruke. Znala je da e se Kolinu vie dopasti

  bez naoara, ali nekako je ta ideja da vie ne nosi naoare plaila. Kada je

  Kolin bude poljubio, osetila je da joj je toplo i od same pomisli na to, njene

  naoari e smetati. Zbog toga ih se mora osloboditi.

  - Sutra u da telefoniram doktoru.

  - Odlino! Mislim da bi trebalo i kosu da skrati. Tvoje lice je duguljasto i

  zbog toga bi trebalo da ima drugaiju frizuru.

  - Ne, neu da se iam.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  32/79

  32

  - Zbog ega?

  - Volim svoju dugu kosu.

  - Zato? Moda zbog toga to je to uvek nerviralo mamu. Mishm daje to bio

  jedan oblik tvog inata. Mislim da nema smisla da ti kosa bude duga samo zbog

  toga to mama to ne voli.

  - Nije zbog toga.

  - Zbog ega onda?

  - Ne elim da uradim neto to bi bilo upadljivo.

  - Bie upadljivo lepa, nita vie.

  - Ja mislim da e to izgledati kao da elim da privuem panju na sebe, ah

  se nita drugo nee videti sem da sam veoma obina.

  - Ne priaj besmislice.

  - Ne, to zaista ne mogu.

  - U redu! Hajde da odaberemo garderobu. Nateraemo Kolina da vidi koliko

  si privlana.

  IV

  Vivijen je poela da vadi pantalone i bluze pastelnih boja.

  - Kako je sve ovo lepo! - reklaje oduevljeno Lejsi. - Ah, da li zaista misli...

  - Ova boja e ti veoma lepo pristajati. Ne znam zato insistira na tome da

  nosi tamne boje. Pogledaj kako ti ovo lepo pristaje.

  Vivijen je prislonila demper svetlo-plave boje pored Lejsinog lica i ona je

  morala da prizna da demper daje posebnu boju njenom licu.

  - Mislim da bi trebalo da ponese oba ova dempera. Sada probaj ove

  pantalone. Ponesi ove dve bluze, ova dva dempera, ovih troje pantalona...

  - Vivijen, molim te! Biu samo dva dana u vikendici. Neu da nosim tvoju

  celokupnu garderobu.

  - Mislim da e to biti dovoljno - Vivijen se nije obazirala na Lejsine primedbe.

  - Sada da pogledamo haljine.

  - Haljine mi nisu potrebne! Mi idemo u vikendicu koja se nalazi u planini.

  - Svakako, ali do tada ima dve nedelje.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  33/79

  33

  Vivijen je nekoliko trenutaka gledala u svoju garderobu, a onda izvukla

  tirkizni kostim.

  - Kako ti se ovo dopada? Mislim da e veoma lepo izgledati u njemu u svojoj

  kancelariji.

  -To ne dolazi u obzir! Neu tvoju odeu da nosim u kancelariji. elim lepo

  da izgledam onog vikenda kada budem s Kolinom, jer ne elim da ga moj izgled

  odbija. Neu da pomisli da hou da ga zavedem na radnom mestu. Njegova

  ponuda je velikoduna, ali ne elim da pomisli da trim za njim.

  - Mukarac kao to je Kolin Kosvel se nee uplaiti da tri za njim, samo

  zato to sipoela lepo da se oblai. Mislim da e mu biti drago kad primeti da

  si poela da se menja.

  - Ne dolazi u obzir.

  Vivijen je izvukla jednu svilenu bluzu i pokazala je Lejsi.

  - Pogledaj ovo:

  - Predivna je - rekla je oduevljeno Lejsi. - Ali ne postoji nijedan razlog daje

  uzmem. U vikendici mi nee bita potrebno neto tako elegantno.

  Vivijen je uzdahnula i vratila bluzu na svoje mesto. - U redu! Ako si toliko

  tvrdoglava...

  Lejsi je poela da skuplja stvari koje je uzela od Vivijen. - Hvala ti za ovo. Nemoe ni da zamisli koliko si mi pomogla.

  - Nismojo gotove. Treba da izabere cipele.

  - Imam cipele.

  - Ah tvoje cipele ne idu uz ovu garderobu.

  Vivijen je izvadila nekoliko pari cipela.

  - Sada nakit koji odgovara uz sve to. Lejsi je htela da protestuje, ali kada je

  videla kako nakit lepo odgovara uz sve stoje uzela, odustala je.

  - Obeaj mi neto! - rekla je Vivijen iznenada.

  - ta?

  - Da e kupiti izazovno ensko rublje.

  Lejsi se zamislila. 0 tome nije uopte razmiljala, ah sada je shvatila daje i to

  isto tako vano, kao i spoljni izgled.

  - Obeavam.

  - Kupi svilu i ipku.

  - U redu! U redu. Obeavam.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  34/79

  34

  - Odlina. - Vivijen je prila i zagrlila je. -Tako sam srena zbog tebe.

  - Hvala. I ja sam srena.

  *

  Sledeeg dana Lejsi je otila kod onog lekara i saznala da e kontaktna

  soiva dobiti za nekoliko dana. To joj se veomadopalo, jer joj je prualo priliku

  da se navikne na njih pre nego to odu u vikendicu.

  Sledee dve i po nedelje su prole brzo. Kobna je veoma malo viala i to

  samo posle podne, jer je sve vreme bio u sudnici. Pri tim susretima su malo

  razgovarali i to samo u vezi sa poslom.

  Lejsi je neprestano misblana vreme koje e provesti zajedno. Zamiljala ga je

  kako sedi pored nje, lei pored nje. U tim trenucima bi zadrhtala i prisiljavala

  sebe da ne razmilja toliko o tome.

  Uvee kada bi legla u krevet, mislila je na to kako e njih dvoje da vode

  ljubav. Pitala se kako Kolin izgleda nag.

  Kada je dobila kontaktna soiva, neprestano je sebe posmatrala u ogledalu,

  da bi se navikla na svoj novi izgled. inilo joj se da joj oi izgledaju krupnije,

  ali je govorila sebi da se to njoj samo ini. Kolin ak nije ni primetilada vie ne

  nosi naoare.Poslednje to je ostalo da uradije da kupi atraktivan donji ve i da odabere

  kontraceptivno sredstvo. To joj je najtee padalo. Najpre je mislila da uopte i

  ne ide kod ginekologa. Moda nee odmah ostati u drugom stanju, mislila je,

  Meutim, ubedila je sebe da mora da ide i otila je.

  *

  Sluaj je zavren u utorak i ostala je samo jo odluka porote i presuda. Ko -

  hn se vratio u kancelariju veoma iscrpljen i znala je da ne moe da odahne dok

  porota ne donese odluku. Otiao je u svoju kancelariju, a zatim je otiao kui.

  Ni sledeeg dana nije dolazio u kancelariju. Lejsi je znala daje sve vreme u

  sudnici i da eka presudu. Vratila se sa pauze za ruak i ba je kucala jedno

  poslovno pismo kada je visok, crnokos mukarac uao u njenu kancelariju.

  - Zdravo, devojice! Kako si?

  - Ed - rekla je Lejsi oduevljeno. Ed Kosvel je uvek jako delovao na nju. -

  Dobro sam. Kako si ti?

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  35/79

  35

  Slegnuo je ramenima i seo prekoputa Lejsi. - Vidim da gazda nije u svojoj

  kancelariji.

  Lejsi je odmahnula glavom. - U sudnici je. eka presudu.

  - Da li e se vratiti u kancelariju?

  - Hoe. Samo ne znam da li za nekoliko minuta ih asova.

  - Onda u ostati da ga ekam. Bie mi zanimljivo da razgovaram sa tobom,

  mada znam da e mi Kolin opet drati pridike.

  - Zar si opet u nevolji?

  -Tano.

  Lejsi se nasmejala. Ako je Kolin bio savreni sin, onda je Ed Kosvel, njegov

  najmlai brat, bio crna ovca u porodici. Volter Kosvel je bio srednji sin

  porodice Kosvel i neprijatno je iznenadio porodicu kada je odluio da se ne

  pridrui oevoj firmi, ve da radi u dravnom tuilatvu.

  Ed je uivao da se zabavlja. Rad ga uopte nije interesovao. Odustao je od

  fakulteta posle prvog semestra. Uivao je da plovi okeanom i da putuje.

  Lejsi nikada nije mogla da zamisli da bude zaljubljena u Eda, kao to je bila

  zaljubljena u Kolina, ah je Ed bio veoma armantan i bilo je lepo biti u

  njegovom drutvu.

  Ed je nekoliko trenutaka paljivo posmatrao i onda je upitao: - Ti vie nenosi naoare, zar ne?

  Lejsi je odmahnula glavom. Ne nosi ih ve celu nedelju dana, ali Kohn to jo

  uvek nije primetio.

  - Dobila sam kontaktna soiva.

  - Sada lepe izgleda. Iza naoara si krila veoma lepe oi.

  - Hvala.

  U tom trenutku su zauli uurbane korake. Ed i Lejsi su izmenjali upitne

  poglede i u tom trenutku je Kohn uao u Lejsinu kancelariju.

  - Lejsi! - rekao je uzbuenim glasom, a tek onda primetio svog brata. -

  Zdravo, Ede. - Pribliio se Lejsinom radnom stolu. - Lejsi, dobih smo sluaj.

  Dobili smo odtetu od 15 hiljada dolara, svaki cent to sam traio.

  - Koline, to je divna vest.

  - To je neverovatno! Nisam ni mislio da e porota toliko biti na naoj strani.

  Hajde da to proslavimo - okrenuo se prema Edu. - ta ti kae, Ede?

  Da li bi eleo da izae s nama na veeru?

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  36/79

  36

  - Svakako.

  -I ti ide s nama, Lejsi. Moj klijent i njegova ena za nekoliko minuta stiu i

  idemo na veeru.

  U drugim sluajevima Lejsi bi odbila poziv, jer je mislila daje Kolin zove

  samo iz utivosti. Meutim, sada je ponelo uzbuenje i odmah je odgovorila:

  - Da, volela bih.

  - Odlino! Iskljui kompjuter, uzmi svoje stvari i kreemo.

  U rekordnom vremenu Lejsi je sklonila sve stvari sa svog stola, oeljala

  kosu i stavila ru. Kolin i Ed su odmah otili u Kolinovu kancelariju. Njih dvo-

  jica su se uskoro pojavili i svi zajedno su se uputih na dogovoreno mesto.

  Za vreme veere vodio se veoma iv i veseo razgovor. Lejsi je ushieno gle -

  dala Kohna. Ovako srenog i veselog ga nije videla otkad se razveo. Hrana je

  bila ukusna, ah ona to nije ni primetila. Nije primeivala nita sem Kolina i

  njegovih sluajnih dodira.

  Lejsi je osetila tugu kada se veera zavrna i kada su krenuli kui. Kolin je

  vratio na parking preduzea.

  - Gde je tvoj auto?

  - Mogu ovde da izaem.

  - Gluposti! Odveu te do tvog auta. Gde se nalazi?- U drugom redu.

  Veoma je eleo da vidi njen auto. Od trenutka kada je video koliko malo zna

  o njoj trudio se da dozna to vie. Meutim, ono to je bilo najneobinije je to

  to je Lejsi za vreme suenja bila sve vreme prisutna u njegovim mislima.

  Nikada do sada nije imao problema sa koncentracijom za vreme suenja.

  Obino je posao okupirao svu njegovu panju, ali ovog puta neprestano je

  mislio na vikend koji e provesti sa Lejsi u vikendici.

  To je glupo, mislio je. Zato mu je taj vikend toliko vaan? Ali, njoj je to prvo

  seksualno iskustvo i zbog toga se toliko trudio da sve bude u najboljem redu.

  Zbog svega toga je imao problema s koncentracijom za vreme suenja i sada je

  osetio ogromno olakanje kada se sve zavrilo.

  Sada je mirno mogao da se posveti planovima u vezi sa vikendom.

  - Evo ga.

  Kolin je zaustavio auto i pogledao u pravcu koji mu je Lejsi pokazala.

  - To je tvoj auto! - uzviknuo je iznenaeno.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  37/79

  37

  To je bio sportski auto, ni bleda senka onog modela kamara" koji je zamislio

  kada mu je rekla koji auto vozi. Ovo je jo vie pobudilo njegovu radoznalost.

  - Jeste - Lejsi je otvorila auto i izala. - Hvala za veeru. - Okrenula se

  prema Edu koji je sedeo na zadnjem seditu. - Bilo mi je drago to smo se

  videli, Ede. Zdravo!

  - ekaj malo.

  Lejsi je bila ve pored svog auta kada joj je Kolin priao i uhvatio je za ruku.

  Ona gaje iznenaeno pogledala.

  - Neobina si mi. Sve vreme veeras sam primeivao da si drugaija, ali ne

  znam zbog ega.

  - Nemam vie naoare. Sada nosim kontaktna soiva.

  -Naravno!

  Oseao se glupo to to nije ranije primetio. Sada su njene oi bile krupne i

  svetle. Video je da su sive boje.

  - Izgleda lepe bez naoara. Zbog ega nisi ranije poela da nosi soiva?

  Slegnula je ramenima. - Mislim da sam se bila navikla na naoare. Moja

  roaka me ve dugo vremena nagovara da ih skinem i konano je uspela.

  - Drago mije zbog toga - osmehnuo joj se i Lejsi je osetjla slabost u kolenima.

  - Ovaj... Lejsi, eleo bih da razgovaram sa tobom. eleo bih da te u petak uveeizvedem na veeru u restoran Najla".

  Lejsi gaje iznenaeno pogledala.

  - Molim?

  - elim da u petak uvee izaemo. Recimo da se naemo u sedam sati. Da h

  moe da izae? Sledeeg jutra bismo krenuh u vikendicu.

  - Ali ne treba... Mislim... To je kao ljubavni sastanak.

  -Ijeste. Nisi valjda mislila da emo odmah otii u krevet, zar ne? Obrazi su

  joj se zarumeneh. -Pa, ja...

  - Mislim daje jedan romantian sastanak uvertira za ono to sledi.

  - Ali nije potrebno...

  -Ja to elim. Prihvati to kao deo iskustva". Vai?

  - Vai.

  - Onda, da li sedam sati odgovara?

  -Da.

  Kolin se nagao i blago je poljubio u elo.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  38/79

  38

  - Sutra u kasno doi na posao. Do vienja!

  - Do vienja!

  Lejsi je stajala i gledala za Kolinovim autom. Nikada nije ni pomislila da e je

  Kolin pozvati da izau. Uisto vreme je osetila i tugu i sreu. ta e da obue?

  Mora da ode kod Vivijen. Deset minuta kasnije, bila je u Vivijeninom stanu.

  - Kolin me izvodi u Najlu" i potrebno mije neto da obuem za tu priliku.

  - Sjajno! Da li si sigurna daje sve to samo ono to si govorila?

  - Sigurna sam. On to radi samo zbog toga to je tako dobar. Kae da eli da

  to doivim kao pravo iskustvo. Sledeeg jutra kreemo u njegovu vikendicu.

  - Imam jednu veernju haljinu koja e potpuno odgovarati za tu priliku. U

  petak predvee doi da te naminkam i da ti sredim kosu.

  - U redu.

  im joj je isteklo radno vreme, Lejsi je izala iz kancelarije. Otila je kod

  Vivijen i tamo se obukla i naminkala.

  - Pogledaj kako lepo izgleda! - rekla je Vivijen kada je zavrila sa

  minkanjem.

  Lejsi je sumnjiavo pogledala svoj odraz u ogledalu. Izgledalaje potpuno

  drugaije. Njeno kce je izgledalo nenije i lepe nego obino. Nikada nije mogla

  ni da pomisli kako njene sive oi mogu biti tako lepe.- Kolin me nee prepoznati.

  - Bie potpuno opinjen tobom. Gledajui u svoje naminkano lice, frizuru i

  elegantnu haljinu, Lejsi je znala daje se Kolin nee stideti kada se budu

  pojavili na javnom mestu.

  Moda ima suvie lepo miljenje o svom novom izgledu, samo zato to je

  haljina lepa i to je njen izgled drugaiji. Zahvalila se Vivijen i otila kui.

  Njena tetka i majka su bile u dnevnoj sobi. Prethodno vee im je rekla da

  veeras izlazi, nadajui se da e se njih dve normalno ponaati, ah je sada

  primetila da su i njih dve uzbuene.

  Obe ene su bile posebno odevene, ali svaka u svom stilu. Mejvis je bila u

  tamnobraon kostimu, a Doana u ruiastoj haljini, veoma nepodesnoj za

  njene godine.

  - Zdravo! - pozdravila ih je Lejsi. -ta radite?

  - ekamo tvog mladia - odgovorila je tetka Mejvis. - Zar misli da emo ti

  dozvoliti da izae sa nekim koga nikada u ivotu nismo srele?

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  39/79

  39

  - Da ete vi meni da dozvohte? - ponovila je iznenaeno Lejsi. Da li njena

  tetka misli da moe da upravlja njenim ivotom samo zato to ive zajedno?

  - Mejvis, ne budi tako puritanski raspoloena! - rekla je Doana pre nego to

  je Lejsi uspela neto da kae. - Lejsi, ja sam ovde samo zato da vidim tvog

  privlanog mladia. Veoma mi je drago to izlazi sa nekim kao to je KolinKosvel. Jedna majka ne moe vie da oekuje.

  - Ne elim da vas dve ovde sedite kao dve orluine i ekate Kolina!

  - Ne brini! Neu dozvoliti Mejvis da postavi ijedno neprijatno pitanje.

  - A ja neu njoj dozvoliti da ispadne smena.

  Divno, mislila je Lejsi, njih dve su ve poele da se svaaju. Lejsi je sela u

  fotelju i poela da razmilja ta da radi da njih dve ne doekaju Kolina, ali

  niega nije mogla da se seti.

  - Lejsi, izgleda veoma lepo - rekla je Doana. - Po mom miljenju nisi

  dovoljno upadljiva, ali si ipak lepa.,

  - Mislim daje izrez suvie dubok. Trebalo bi da stavi maramu oko vrata -

  rekla je Mejvis.

  - Ne dolazi u obzir. Ja znam da niko ne misli da imam ukusa, ali ak i ja

  znam da bi to bilo uasno.

  - Ali bi bar izgledala pristojno.- Pristojno! Pristojan izgled je najmanje to ena eli kada hoe da zavede

  mukarca.

  -Trebalo bi da izgleda pristojno, jer izlazi sa svojim efom. Ako bude sudio

  po Lejsinom izgledu, mislie da eli da ima ljubavnu avanturu s njim.

  Lejsi je zatvorila oi. Nije imala dovoljno hrabrosti da im kae da e ovog

  vikenda biti s Kobnom. Rekla im je da e biti kod Vivijen. Sutra ujutru e otii

  u Vivijenin stan i tamo e Kolin doi po nju. Sada se pitala zato i veeras nije

  kod Vivijen, tako bi on doao po nju tamo. Tako bi izbegla ova ponienja.

  Kolin je zakasnio deset minuta, ali je to nije iznenadilo. Kada je napustila

  kancelariju, on je jo uvek bio sa jednim klijentom, a posle toga je imao

  zakazani sastanak sa jo jednim poslovnim partnerom.

  Plaila se da e joj telefonirati i rei da nije u mogunosti da izae s njom.

  Kada je u sedam i deset zazvonilo zvono na ulaznim vratima, Mejvis je uprkos

  svojih godina, uspela da stigne do vrata pre nje. Njeno lice je bilo veoma strogo

  kada je otvorila vrata, a zatim je znaajno pogledala na sat.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  40/79

  40

  Lejsi je poelela da propadne u zemlju. Prila je ulaznim vratima i uz osmeh

  rekla:

  - Zdravo, Koline.

  On je brzo odmerio, a zatim se osmehnuo i pogledao je u oi.

  - Lejsi, izgleda predivno. Dobro je to tako ne izgleda u kancelariji, jer ja

  nikada ne bih mogao da se koncentriem na posao.

  Lejsi je znala da je to laskanje, ah svejedno, bilo joj je drago to to uje. Uvek

  je elela da flertuje sa mukarcima, ali nije znala kako. Kolin je doneo buket

  cvea i pruio ga Lejsi.

  - Hvala, Koline! Cvee je divno! -rekla je ushieno.

  Kolin je osetio slabost u kolenima i pitao se kako ranije nije primetio daje

  njegova sekretarica ovoliko lepa. U tom trenutku je i Doana dola do ulaznih

  vrata.

  - Lejsi, zato ne uvede svog gosta unutra? Neete valjda sve vreme stajati

  ispred ulaznih vrata.

  - Ne, mislim da je bolje da odmah krenemo - rekla je brzo Lejsi. - Kolin je

  sigurno rezervisao...

  - Imamo nekoliko minuta - prekinuo je Kolin. - Rezervacija je za pola osam,

  a osim toga treba da stavi cvee u vazu.- Da, naravno.

  Sada je bila primorana da ga upozna sa majkom i tetkom. To je brzo uradila

  i odmah otila u kuhinju da nae vazu. Kada se posle nekoliko minuta vratila

  u dnevnu sobu, Kolin je razgovarao sa Doanom i Mejvis. Uspeo je da osvoji

  ijednu i drugu.

  im se Lejsi vratila, on je pogledao na sat i ustao. - Zao mi je, ah sada mo-

  ramo da idemo. Bilo je prijatno razgovarati sa vama.

  - Jeste - Doana se brzo sloila. -Molim vas, doite opet.

  - Drago mije to smo se upoznali -reklaje Mejvis. - Lejsi je esto govorila o

  vama.

  Lejsi je brzo izala, a Kobn je polako iao za njom. Mejvis je stajala na vra -

  tima dok nisu uli u auto. Tek kada su krenuh, Lejsi je videla da Mejvis zat -

  vara vrata. Naslonila se na sedite i uzdahnula.

  - Nije bilo tako strano - rekao je Kolin i osmehnuo se.

  -Bilo je uasno. Izvinjavam se zbog njih.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  41/79

  41

  - Zato?

  - Zbog naina na koji su se ophodile prema tebi. Moja majka je flertovala sa

  tobom, a tetka Mejvis se odnosila prema tebi kao da si kriminalac.

  -To je prirodno. Majka eli da se dobro zabavi, a tetka eli da te zatiti.

  - Veoma si ljubazan.

  - Zar time eli da kae da si to tek sada primetila? - alio se Kobn.

  Ostatak puta su utali. Lejsi nije znala ta da kae. Skrstila je ruke na krilu

  i kriom posmatrala Kolina. On je izgledao potpuno oputeno. Pitala se da li

  kod Kolina postoji neka bojazan zbog svega to treba da proe s njom.

  Verovatno ne, jer je on uvek bio samouveren.

  Poelela je da ima bar deseti deo njegove sigurnosti. Tek kada su stigli, Lejsi

  se setila daje ovaj restoran jedan od najluksuznijih.

  - Veoma je lepo - rekla je kada su uli.

  - Zar nisi ranije bila ovde? - upitao je iznenaeno Kolin i Lejsi je odmahnula

  glavom. - Onda mi je drago to sam izabrao ba ovaj restoran.

  Izvesno vreme su utali. Lejsi je grozniavo razmiljala o emu da razgova-

  raju. Nije elela sve vreme da uti na svom jedinom sastanku sa Kolinom.

  Onda se setila Kolinovog sledeeg klijenta i odluila da ga pita za njega.

  - Vilsonovi su tvoj sledei sluaj, zar ne?-Jesu. Umrla je njihova tetka i ostavila je svoje bogatstvo nekom dobro-

  tvornom drutvu, a porodica Vilson eli da pobije taj testament i da oni

  naslede tetkino bogatstvo.

  -I ele da ti dokae da su oni pravi naslednici.- Testament je punovaan i dobar. Luis Herbert ga je napisao, ali Vilsonovi

  ele da dokau da su neki lanovi odbora tog dobrotvornog drutva skoro

  ucenjivali njihovu tetku.

  - Da li postoji ansa da dobije sluaj?

  - Ko zna? Ne volim da vodim sluajeve koji su protiv dobrotvornih drutava.

  Hajde da govorimo o neemu zanimljivijem.

  Razgovor o poslu je relaksirao i tu se nije oseala nesigurnom.

  -Tebi se dopada advokatski posao i pravo uopte, zar ne?

  Lejsi je klimnula glavom.

  - Zato nikada nisi pokuala da studira pravo? Sigurno bi bila dobar

  pravnik.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  42/79

  42

  - Ne znam. Nikada nisam razmiljala o tome. Mislim da je nedostatak novca

  bio glavni razlog.

  - Postoje stipendije.

  - Mislim da nisam dovoljno uporna da bih bila dobar advokat.

  - Mislim da grei.

  Lejsine ruke su bile na stolu i Kolin je ispruio svoju ruku i pomilovao

  njenu.

  Nije znala ta da kae. Njegova ruka je jo uvek poivala na njenoj, a to je

  potpuno zbunjivalo i nije mogla ni da misli.

  Kolin je poeo da pria doivljaje iz studentskih dana i Lejsi vie nije bilo

  neprijatno. Uskoro je stigla i njihova veera. Dok su jeli, Lejsi je mislila da je

  dobro to je Kolin izveo veeras. Sutranji dan e biti dovoljno napet i dobro je

  to se bar malo navikla na njegovo drutvo.

  Posle veere su otili u noni klub gde su plesali. Lejsi je bila veoma kruta

  dok je bila u Kolinovom zagrljaju. Skoro da nikada nije igrala i zbog toga nije

  imala potrebnu leernost.

  Kolin joj je rekao da sutra treba rano da ustanu i da bi bilo najbolje da ne

  ostaju dugo u nonom klubu. Lejsi se sloila. Kada je Kolin zaustavio auto

  ispred njene kue, Lejsi je osetila olakanje kada je videla da su sva svetla ukui pogaena. Mejvis je verovatno legla i dobro je to nee morati da odgovara

  na njena pitanja. Okrenula se prema Kobnu i osmehnula se.

  - Hvala za ovo divno vee.

  - Hvala i tebi. I meni je bilo divno.

  - Onda se vidimo sutra ujutru. Ne zaboravi da doe po mene na adresu ko-

  ju sam ti dala.

  - Ne brini.

  Kolin se okrenuo prema njoj i blago je pomilovao po licu. Lejsi je zastao dah.

  - Veeras izgleda veoma lepo. Da li sam ti to ve rekao?

  Ona je nemo klimnula glavom. Nagnuo se prema njoj i blago je poljubio.

  Lejsi je zatvorila oi. Bila je potpuno neiskusna i zbog toga joj je bilo jo vie

  neprijatno.

 • 7/28/2019 Ketrin Dejms Dodir kao koprena sna

  43/79

  43

  V

  Njegov poljubac je bio blag i nean. Nesvesno, Lejsi je poela da odgovara na

  njega. Stavila je ruke na njegova rmena, ah zbog stidljivosti tu su i ostale.

  Njegove ruke su klizile njenim telom i u isto vreme u Lejsi izazivale i

  zadovoljstvo i uzbuenje.

  Poelela je da mu se potpuno preda i iznenada osetila strah. Kolin kao da je

  osetio njen strah polako je odgurnuo od sebe. Lejsi ga je pogledala. Oi su mu

  bile tamne, a liceje imalo neobian izraz.

  - Sutra - glas mu je bio promukao - elim da sk