KERTAS PENERANGAN 1 TIPOGRAFI

  • View
    107

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SIJIL KEMAHIRAN REKA BENTUK GRAFIK INDUSTRI

Text of KERTAS PENERANGAN 1 TIPOGRAFI

KRG201 / 1

PROGRAM / PROGRAMMETEKNOLOGI ELEKTRIKKOD MODUL / MODUL CODEEEK 102SEMESTER / SEMESTER01 ( SATU )TAJUK MODUL / MODUL TITLEEEK102 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERINGNO. DAN PERNYATAAN KOMPETENSI / COMPETENCY NO. AND STATEMENTK01K02

K03K04

K05KENALPASTI KUANTITI DAN UNIT ELEKTRIKKENALPASTI STRUKTUR YANG DITERDAPAT DALAM ELEKTRONIKMEMILIH KOMPONEN ELEKTRONIKKENALPASTI LITAR SIRI DAN SELARI DALAM LITAR ARUS TERUS DC.MENGHITUNG LITAR PEMALAR RLC ARAHAN / INSTRUCTIONS

Pelajar dikehendaki menjawab semua soalan dalam tugasan ini.Tugasan ini hendaklah dibuat secara individu.Tugasan ini hendaklah dihantar sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan.Markah yang diperolehi akan dimasukkan dalam penilaian PBS Pelajar.

NAMA PELAJAR / STUDENT'S NAMENO. KAD PENGENALAN /IC NO....................MARKAH :

50TARIKH / DATE.

NAMA PENSYARAH / LECTURERS NAME

....TANDATANGAN / SIGNATURE

1

NOTA 1DEFINISI TAIPOGRAFI Tipografi atau bahasa Inggeris Typography (berasal dari kata bahasa Greek typos adalah bentuk dan graphein adalah menulis) merupakan teknik dan seni mengatur huruf menggunakan gabungan bentuk huruf cetak, saiz fon, ketebalan garis, garis pandu (garis leading), jarak aksara, dan ruang huruf untuk menghasilkan hasil seni aturan huruf dalam bentuk fizikal atau digital. Matlamat utama Tipografi adalah mengatur teks (isi) dalam bentuk yang mudah dibaca dan menarik dipandang.Taipografi dihasilkan melalui pengatur huruf, juruTaipografi, artis grafik, pengarah seni dan pekerja perkeranian. Ia pernah merupakan pekerjaan khusus, tetapi penggunaan komputer telah membuka ruang bagi pengguna biasa dan pereka visual generasi baru.MUKATAIP Reka bentuk atau corak pada aksara dan huruf digunakan bersama. JENIS MUKATAIPSatu set lengkap huruf abjad zon saiz berdasarkan satu muka taip reka bentuk. Jenis mukataip terdiri daripada beberapa jenis huruf seperti huruf besar, huruf kecil, huruf besar bersama huruf kecil, angka, tanda rujukan tanda baca, dan simbol. Semua ini adalah merupakan reka bentuk yang sama atau muka dan saiz yang sama.

KAREKTOR MUKATAIPKarektor Taipografi adalah mengikut ciri-ciri stroke. Kumpulan muka taip terbahagi kepada lima iaitu :

Rajah 1.1 : Kumpulan Mukataip

Black Latter Sama seperti tulisan tangan dan ia mempunyai tiga elemen :i. Tradisionalii. Artisticiii. Old fesyen

Rajah 1.2 : Black LetterSerifBermaksud yang mempunyai kaki kecil. Terbahagi kepada dua iaitu Roman Serif dan Square Serif atau lebih dikenali Slab Serif

Rajah 1.3 : Serif

Roman Serif mempunyai tiga kategori :

i. Roman Modern - stroke yang terlalu kontraii. Roman Old Style - stroke yang tebal dan nipis dengan mempunyai sedikit kontraiii. Roman Transitional - stroke yang mempunyai sederhana kontra

Slab Serif, stroke yang mempunyai garisan yang tebal dan berat, berkotak dan sesuai untuk tajuk utama dan persembahan mukataip.

Bermaksud tiada kaki kecil Stroke yang lebar dan statik yang mudah dan sekata. Digunakan secara meluas untuk teks naskah`

Rajah 1.4 : San Serif

Script/CursiveMenyerupai tulisan tangan.Mempunyai sedikit kontra pada strokenya. Komposisi yang bebas. Mempunyai ruang yang sama di antara taip dan huruf yang bersambung-sambung.Perkataan cursive adalah dari perkataan latin currere bermaksud lari, satu muka taip bebas dan cursive.

Rajah 1.5 : ScriptNoveltyIni adalah beberapa ciri muka taip novelty atau miscellaneous. Berhias dan kelihatan seperti bersejarah. Kelihatan seperti potongan kayu dan bertekstur. Muka taip yang sangat padat dan mempunyai penambahan. Bercirikan mukataip western dan circus. Mempunyai stroke yang bebas dan ceria, kreatif dan inovatif.

Rajah 1.6 : Novelty

NOTA 2Definisi Tipografi

Istilah tipografi berasal daripada bahasa Greek yang merupakan gabungan dua perkataan, iaitu: a) Tupos bermaksud hurufb) Graphia pula bermaksud illustrasi

Tipografi boleh ditakrifkan sebagai satu bidang seni reka penghurufan dan reka letak taip. Fungsi tipografi merangkumi dua bidang utama iaitu:a) komunikasi penulisanb) komunikasi visual

Tipografi digunakan di dalam industri penerbitan seperti:a) surat khabarb) majalahc) ikland) pembungkusan

Contoh tipografi:

Tulisan Greek Orang Greek adalah di antara masyarakat yang terawal menggunakan komunikasi penulisan secara sistematik dan moden. Kebanyakan hurufnya menyerupai abjad Roman.

Tulisan Roman huruf Roman kekal hingga ke hari ini dan menjadi asas dalam sistem penulisan. Mempunyai strok halus atau garisan pada hujung huruf yang dipanggil Serif.

Percetakan Gutenberg

Johannes Gutenberg telah mencipta sebuah mesin yang mampu mencetak beberapa helai mukasurat dalam tempoh yang singkat untuk dijadikan sebuah buku.

Terdiri daripada beberapa komponen asas iaitu:

1. Mesin Pencetak (diperbuat daripada kayu)2. Metal Type (diperbuah daripada logam)3. Kertas (diperbuat daripada gentian kapas)4. Dakwat berasaskan minyak

Mesin Linotype mesin linotype diperkenalkan bagi menggantikan teknik cetakan Gutenberg. Berjaya mengatasi beberapa kelemahan seperti tempoh masa operasi, kos dan tenaga kerja.

Mesin Taip Klasik terdiri daripada papan kekunci, typebar dan reben karbon. Terdapat banyak kelemahan pada mesin ini antaranya ialah ia tidak boleh mengulang cetak sesuatu dokumen atau membuat salinan yang banyak dalam satu masa.

Reka Letak Taip Digital komputer Apple mula diperkenalkan. ia membantu proses reka letak huruf dan reka bentuk komposisi (layout design) menjadi lebih mudah dan pantas. Proses ini dipanggil Desktop Publishing.

KLASIFIKASI HURUF

Terdapat beberapa klasifikasi huruf yang perlu kita ketahui, iaitu:

a) Old StyleMempunyai Serif yang lebih bulat atau dikenali sebagai Rounded Serif di bahagian hujung huruf.

b) TransitionalDi bahagian hujung Serif pada Transitional kelihatan lebih bersudut berbanding Old Style.

c) ModernStrok menjadi lebih halus berbanding Transitional. Huruf Modern lebih kelihatan bersegi atau juga dipanggil Slab-Serif.

d) EgyptianMempunyai Slab-Serif yang lebih rata di bahagian dasar. Nilai ketebalan strok adalah sama.

e) Sans SerifMudah dikenali kerana tidak mempunyai strok Serif pada bahagian hujung fon.

f) Decorative Kelihatan lebih menarik huruf ini lebih bebas dan spontan. kelihatan janggal sekiranya dijadikan teks kerana SUKAR DIBACA

Ciri-ciri Fon Fon mempunyai beberap ciri penting yang perlu diketahui. Ciri-ciri tersebut adalah seperti berikut:

a) Uppercase: Huruf besar dalam set karakter fon.

b) Lowercase: Huruf kecil dalam set karakter fon.

c) Punctuation: Tanda yang digunakan sebagai transisi atau imbuhan.

d) Mathematical Sign: Simbol yang digunakan dalam Matematik.

e) Symbols: Simbol tipografi digunakan sebagai transisi.

f) Ligatures: Simbol yang digunakan dalam bahasa Latin.

Keluarga Taip

Contoh-contoh keluarga taip terdiri daripada:

Regular Italic Bold Bold Italic Extra Bold

Superscript dan Subscript

Superscript digunakan sebagai nilai eksponen dalam matematik seperti 104 dan juga sebagai sudut atau darjah seperti 360o. Subscript digunakan di dalam formula kimia seperti H2O.

KOLEJKOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

JABATANTEKNOLOGI MAKLUMAT

UNITREKABENTUK GRAFIK INDUSTRI

KERTASKERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA KURSUSKRG201 TYPOGRAPHY

STANDARD KANDUNGANM201K1 INTRODUCTION OF TYPOGRAPHY

JUMLAH MUKA SURAT5

Disediakan oleh :

..( ABDUL RAHIM BIN AHMAD )PENSYARAH MODUL KRG101UNIT REKABENTUK GRAFIK INDUSTRIKOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

Disemak oleh :

.( ABDUL RAHIM BIN AHMAD ) KETUA UNIT REKABENTUK GRAFIK INDUSTRIJABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIKOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU.

Disahkan oleh :

( ASRUL NIZAM BIN ALI )KETUA JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMATKOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

Unit ICT KVBP2/13