93
PERAKUAN CALON Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3 adalah tulen. Tandatangan Calon : NAMA CALON : MONISHA A/P CHANDRA BASKARAN ANGKA GILIRAN : NO KAD PENGENALAN : 940615-14-5442 1

kerja kursus pa

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: kerja kursus pa

PERAKUAN CALON

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2011 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3 adalah

tulen.

Tandatangan Calon :

NAMA CALON : MONISHA A/P CHANDRA BASKARAN

ANGKA GILIRAN :

NO KAD PENGENALAN : 940615-14-5442

1

Page 2: kerja kursus pa

PENGHARGAAN

Tugasan projek ini dapat saya laksanakan dengan sempurna serta lancar dengan bantuan dan kerjasama daripada beberapa pihak. Di kesempatan ini, ingin saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih atas kerjasama pihak-pihak yang telah memberi sumbangan yang sungguh bermakna kepada saya sehingga tugasan ini dapat disiapkan.

Saya juga ingin mengucapakan jutaan terima kasih kepada guru Prinsip Perakaunan saya, Cik Emily Tan Lee Sha kerana memberi peluang kepada saya membuat projek ini di samping memberi bimbingan dan panduan kepada saya. Sokongan penuh ibu bapa dalam penghasilan tugasan ini amat saya hargai.

Penghargaan ini juga saya tujukan kepada pemilik Kedai Hup Kay kerana rela mengorbankan masa dalam memberi maklumat dan tunjuk ajar yang banyak membantu saya untuk menjayakan tugasan projek ini.

2

Page 3: kerja kursus pa

PENGENALAN PERNIAGAAN

Saya, Monisha a/p Chandra Baskaran telah menubuhkan Perniagaan Maju Jaya pada 1 Januari

2010 dengan modal sebanyak RM50 000. Perniagaan saya adalah perniagaan milikan tunggal

yang menjual perabot seperti alamari, sofa, katil dan rak. Saya dibantu oleh seorang pekerja yang

dibayar gaji RM800 sebulan.

Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan yang menjual keperluan sukan kerana :

(i) kurangnya perniagaan yang menjual keperluan perabot di lokasi perniagaan saya,

(ii) mempunyai permintaan yang tinggi di kalangan penduduk setempat dan

(iii) saya berminat di dalam bidang perniagaan ini

Saya percaya dengan menjalankan perniagaan milikan tunggal yang menjual barang perabot,

saya dapat memperoleh keuntungan yang tinggi serta dapat memenuhi permintaan orang ramai.

Saya faham dengan melibatkan diri di dalam perniagaan yang menjual barangan perabot saya

berdepan dengan risiko-risiko seperti persaingan, menanggung sendiri segala kos dan kerugian.

3

Page 4: kerja kursus pa

Profil Perniagaan :

i Nama Perniagaan PERNIAGAAN MAJU JAYA

ii. Nama Pemilik CIK MONISHA A/P CHANDRA BASKARAN

iii. Lokasi / AlamatNO. 2, Bangunan Wisma Tingkat 1, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

iv. Jenis Perniagaan Milikan Tunggal

v. Tempoh Perakaunan 1 Januari 2010 - 31 Disember 2010

vi. Tempoh Rekod 1 Januari 2010 - 31 Januari 2010

vii. Modal Perniagaan RM 50 000

viii. Jumlah Pekerja Seorang

ix. Status Perniagaan Memulakan Perniagaan

x. Nama dan Alamat BankBANK CIMBNO.2 , TINGKAT PERDANA, 63000 SELANGOR

xi. Nombor Akaun 117456121345

xii. Barang niaga

1. N0167 Set Ruang Tamu2. S6597 Set Dapur3. R1159 Meja Komputer4. T6731 Rak Pejabat

4

Page 5: kerja kursus pa

SENARAI NAMA DAN ALAMAT PEMBEKAL

URUSNIAGA SECARA KREDITBil Nama Perniagaan Pembekal Alamat Pembekal Barang yang dibeli

1 KILANG PERABOT LOGAN NO 4, JALAN MOK HEE KIANG,28400 MENTAKAB

SET RUANG TAMU (RM 1500)

2 PERNIAGAAN PERABOT AHMAD SDN. BHD.

NO 8, JALAN MAHSURI,28000 TEMERLOH

SET DAPUR (RM1 350)

3 PERNIAGAAN PERABOT LEGENDA

NO 4, JALAN RAZAK, 28000 TEMERLOH

MEJA KOMPUTER (RM350)

URUSNIAGA SECARA TUNAIBil Nama Perniagaan Pembekal Alamat Pembekal Barang yang dibeli

1 PEMBEKAL PERABOT BUILDER

NO.6, JALAN CEMPAKA, TAMAN RIMBA,28400 MENTAKAB

RAK PEJABAT (RM300)

5

Page 6: kerja kursus pa

SENARAI NAMA DAN ALAMAT PELANGGAN

URUSNIAGA SECARA KREDIT

Bil Nama Perniagaan Pelanggan Alamat Pelanggan Barang yang dijual

1. HOTEL ASHWINI JALANMENTAKAB,28400 MENTAKAB

SET DAPUR (RM1 750)

2. BUKIT BENDERA RESORT JALAN BUKIT BENDERA,28400 MENTAKAB

SET RUANG TAMU (RM1 550)

3 TADIKA AL-IKHWAN TAMAN SRI LAYANG

TAMAN SRI LAYANG,28400 MENTAKAB

MEJA KOMPUTER (RM500)

SET RUANG TAMU (RM 1550)

URUSNIAGA SECARA TUNAIBil Nama Perniagaan Pelanggan Alamat Pembekal Barang yang

dijual

1. MAIMUNAH ROSLI NO.14, JALAN SEMARAK API, TAMAN RIMBA,28400 MENTAKAB

MEJA MAKAN (RM560)

6

Page 7: kerja kursus pa

PERNYATAAN URUSNIAGA

BIL TARIKH URUSNIAGA DOKUMEN ELEMENJanuari 1 Cuti Tahun Baru 2010, tiada urusniaga.

1. Januari 2 Memulakan Perniagaan Maju Jaya dengan tunai di bankRM 50 000. Slip wang masuk Catatan Permulaan

2. 2 Membeli lori secara kredit daripada L&R Trading bernilai RM 25 000. Memo M001 Perolehan aset3. 3 Membeli 12 set ruang tamu @ RM 1500 seunit secara kredit daripada

Kilang Perabot Logan RM 18 000.Invois Belian (Asal) INV 1230

Kos jualan

4. 3 Pinjaman daripada Bank Public Berhad RM 25000. Makluman Kredit Pinjaman5. 4 Membeli komputer daripada Pembekal PC Shoppe dan dibayar dengan

cek RM 3500.Keratan Cek 550001

Perolehan aset

6. 5 Pindahan dari bank ke kedai RM 8 000. Keratan Cek 550002

Catatan kontra

7. 6 Beli 6 unit rak pejabat @ RM 300 seunit daripada Pembekal Perabot Builder dan dibayar dengan cek RM 1800. (nombor cek 550003)

Bil Tunai (asal) BT850

Kos jualan

8. 8 Beli 7 unit set dapur @ RM 1 350 seunit secara kredit daripada Perniagaan Perabot Ahmad Sdn Bhd bernilai RM 9450.

Invois Belian (asal) INV 1231

Kos jualan

9. 9 Membayar kos angkutan kepada Syarikat Ekspress Cepat RM 250 dengan tunai.

Baucer Pembayaran BP001

Kos jualan

10. 9 Upah atas belian kepada pembantu pemandu lori RM 80 dengan tunai. Baucer Pembayaran BP002

Kos jualan

11. 10 Pulangan 1 set ruang tamu @ RM 1 500 seunit yang rosak kepada Kilang Perabot Logan RM 1500.

Nota kredit (asal) NK672

Kos jualan

12. 11 Jualan tunai 1 set ruang tamu @ RM 1 550 seunit. Slip daftar tunai (salinan) JT001

Jualan bersih

13. 12 Jual 2 set dapur @ RM 1 750 seunit secara kredit kepada Hotel Ashwini RM 3 500.

Invois Jualan (salinan) INV 001

Jualan bersih

14. 14 Hotel Ashwini memulangkan 1 set dapur @ RM 1 750 seunit yang rosak RM 1 750.

Nota kredit (salinan) NK001

Jualan bersih

15. 15 Bayar kepada Kilang Perabot Logan dengan cek RM 16500. Keratan Cek 550004

Pembayaran

7

Page 8: kerja kursus pa

BIL TARIKH URUSNIAGA DOKUMEN ELEMEN16. 15 Membayar insurans kedai RM 350 dengan cek bernombor 550005. Baucar Pembayaran

BP003Pembayaran

17. 16 Ambilan 1 set ruang tamu @ RM 1 500 seunit untuk kegunaan sendiri RM 1 500.

Memo M002 Ambilan

18. 16 Memulangkan 1 unit set dapur @ RM 1 350 seunit yang rosak kepada Perniagaan Perabot Ahmad Sdn Bhd.

Nota kredit (asal) NK459

Kos jualan

19. 17 Membayar kepada L&R Trading dengan cek bernilai RM 25 000. Keratan Cek 550006

Pembayaran

20. 18 Hotel Ashwini membayar dengan cek RM 875 (nombor cek 709021). Resit Rasmi (salinan) R001

Penerimaan

21. 18 Menjelaskan keseluruhan hutang kepada Perniagaan Perabot Ahmad Sdn Bhd. RM 7 695 dengan cek dan menerima 5% diskaun tunai (RM 405).

Keratan Cek 550007

Pembayaran

22. 19 Jual 2 set ruang tamu @ RM 1 400 seunit secara kredit kepada Bukitb Bendera Resort bernilai RM 2 800.

Invois Jualan (salinan) INV 002

Jualan bersih

23. 19 Beli 4 set meja komputer @ RM 350 seunit daripada Perniagaan Perabot Legenda secara kredit RM 1 400.

Invois Belian (asal) INV784

Kos jualan

24. 20 Menjelaskan hutang dengan cek RM 1 400 kepada Perniagaan Perabot Legenda (nombor cek 550008).

Resit Rasmi (asal) RR376

Pembayaran

25. 21 Pemilik mengambil wang tunai RM 180 untuk menjelaskan bayaran elektrik rumah.

Memo M003 Ambilan

26. 21 Invois kepada Bukit Bendera Resort kerana terkurang caj RM 300. Nota debit (salinan) ND001

Jualan bersih

27. 22 Beli 3 set dapur @ RM 1 350 seunit secara kredit daripada Perniagaan Perabot Ahmad Sdn Bhd bernilai RM 4 050.

Invois Belian (asal) INV 1236

Kos jualan

28. 22 Beli alat tulis RM 150 secara tunai. Bil tunai (asal) BT 835

Pembayaran

29. 23 Membayar sewa kedai melalui pindahan kredit kepada Encik Suridan (pemilik premis) bernilai RM 1 600.

Makluman debit Pembayaran

30. 23 Memulangkan 2 set dapur @ RM 1 350 seunit kepada Perniagaan Perabot Ahmad Sdn Bhd bernilai RM 2 700.

Nota kredit (asal) NK468

Jualan bersih

8

Page 9: kerja kursus pa

BIL TARIKH URUSNIAGA DOKUMEN ELEMEN31. 24 Membayar belanja penyelenggaraan lori RM 800 dengan cek. Keratan cek 550009 Pembayaran32. 25 Membayar gaji kepada pembantu kedai, Encik Amar RM 800 dengan

cek bernombor 550010.Baucar Pembayaran BP004

Pembayaran

33. 25 Bukit Bendera Resort menjelaskan hutang RM 3 100 dengan cek bernombor 680007.

Resit Rasmi (salinan) R002

Penerimaan

34. 26 Menerima hasil sewa daripada Puan Lily untuk sebahagian premis perniagaan RM 450 dengan tunai.

Resit Rasmi (salinan) R003

Penerimaan

35. 27 Jual 2 set rak pejabat @ RM 600 seunit secara kredit kepada Maimunah Rosli bernilai RM 1 200.

Invois Jualan (salinan) INV 003

Jualan bersih

36. 29 Maimunah Rosli menjelaskan RM 900 secara tunai. Resit Rasmi (salinan) R004

Penerimaan

37. 29 Jualan tunai 2 set meja komputer @ RM 500 seunit bernilai RM 1 000 kepada Tadika al-Ikhwan Taman Sri Layang dan dibankkan.

Bil tunai (salinan) BT 001

Penerimaan

38. 30 Membayar bil elektrik, air dan telefon secara tunai RM 800. Baucar Pembayaran BP005

Pembayaran

39. 30 Membayar sebahagian hutang kepada Perniagaan Perabot Ahmad Sdn Bhd dengan cek bernilai RM 1 150 (nombor cek 550011).

Keratan cek 550010 Pembayaran

40. 31 Memasukkan wang ke dalam bank RM 5 000. Slip wang maasuk Catatan kontra41. 31 Menerima cek RM 875 daripada Hotel Ashwini kerana menjelaskan

sebahagian hutang (nombor cek 678002).Resit Rasmi (salinan) R005

Penerimaan

42. 31 Mengira stok pada akhir bulan. Kad stok Stok akhir

9

Page 10: kerja kursus pa

No:

BORANG WANG MASUK Tarikh : 2 Januari 2010

Nama: Perniagaan Maju Jaya

Nombor Akaun: 1 1 7 4 5 6 1 2 1 3 4 5

Ringgit Malaysia: Lima puluh ribu sahaja

RM 50 000

Sila tandakan ‘√’ Tunai Cek Tandatangan

Untuk kegunaan pejabat

Diluluskan oleh Disahkan oleh

Dokumen 1

10

Page 11: kerja kursus pa

MEMO

Perniagaan Maju JayaNO.2, Bangunan Wisma,Tingkat Abdul Razak,Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan Tarikh : 2 Januari 2010

Kepada:Kerani Akaun

Peringatan: Pemilik telah membeli lori secara kredit daripada L&R Trading bernilai RM 25 000 (Ringgit Malaysia : Dua puluh lima ribu) untuk kegunaan perniagaan

Pengurus

Dokumen 2

11

Page 12: kerja kursus pa

INVOIS No:INV 1230

Kilang Perabot Logan NO.4, Jalan Mok Hee Kiang, 28400 Mentakab.

Tarikh: 3 Januari 2010Kepada: Perniagaan Maju Jaya NO.2, Bangunan Wisma, Tingkat 1, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

No Rujukan

Butir Kuantiti HargaSeunit

Jumlah

N 0167 Set Ruang Tamu 12 RM1500

RM18000

Tolak:Diskaun niaga (JIKA ADA)Jumlah

18000

(Ringgit Malaysia: Lapan belas ribu sahaja)

Serahan: Angkutan dibayarK. & K. di K.

Tandatangan Penerima Tandatangan Pengurus

12

Page 13: kerja kursus pa

Dokumen 3

MAKLUMAN KREDIT

BANK CIMBNo.2, Tingkat Perdana, 63000 Ampang Jaya,Selangor Darul Ehsan.

Tarikh : 3 Januari 2010

Kepada: Perniagaan Maju Jaya No.2, Bangunan Wisma, Tingkat 1 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. No. Akaun: 117456121345

Sila ambil perhatian bahawa kami telah mengkreditkan akaun tuan seperti berikut:

Ringgit Malaysia: Dua puluh lima ribu sahaja

Perkara: Pinjaman Bank

Pengurus

RM 25000

13

Page 14: kerja kursus pa

Dokumen 4

14

Page 15: kerja kursus pa

KERATAN CEK

Dokumen 5

Tarikh: 4 Januari 2010

Penerima: Pembekal PC Shoppe

Kerana: Membeli Komputer

RM

Baki terakhir

Masuk

Jumlah

Cek ini3500.00

Baki

--------------------------------------------------------------------No. Cek: 550001

15

Page 16: kerja kursus pa

KERATAN CEK

Dokumen 6

INVOIS No: INV 1231

Perniagaan Perabot Ahmad Sdn.BhdNo.8, Jalan Mahsuri,

28000 Temerloh.

Tarikh: 8 Januari 2010Kepada: Perniagaan Maju Jaya

Tarikh: 5 Januari 2010

Penerima: Perniagaan Maju Jaya

Kerana: Kegunaan Perniagaan

RM

Baki terakhir

Masuk

Jumlah

Cek ini8000.00

Baki

--------------------------------------------------------------------No. Cek: 550002

16

Page 17: kerja kursus pa

No.2, Bangunan Wisma, Tingkat 1 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

No Rujukan

Butir Kuantiti HargaSeunit

Jumlah

S 6597 Set Dapur 7 RM1350

RM9450

Tolak:Diskaun niaga (JIKA ADA)Jumlah 9450

(Ringgit Malaysia: Sembilan ribu empat ratus lima puluh sahaja)

Serahan: Angkutan dibayarK. & K. di K.Diskaun Tunai : 5% 15 hari

Tandatangan Penerima Tandatangan Pengurus

Dokumen 8

BAUCAR PEMBAYARAN NO: BP 001Perniagaan Maju Jaya

No.2, Bangunan Wisma ,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

17

Page 18: kerja kursus pa

Tarikh: 9 Januari 2010Kepada: Syarikat Ekspress Cepat

Butiran JUMLAHRM

Pembayaran kos angkutan 250

JUMLAH 250

(Ringgit Malaysia: Dua ratus lima puluh sahaja)

Tunai / No Cek:

Diterima Diluluskan oleh

Dokumen 9

BAUCAR PEMBAYARAN NO: BP 002Perniagaan Maju Jaya

No.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

18

Page 19: kerja kursus pa

Tarikh: 9 Januari 2010Kepada: Shahrizal Azrin

Butiran JUMLAHRM

Pembayaran upah atas belian kepada pemandu lori 80

JUMLAH 80

(Ringgit Malaysia: Lapan puluh sahaja)

Tunai / No Cek:

Diterima Diluluskan oleh

Dokumen 10

19

Page 20: kerja kursus pa

NOTA KREDIT No: NK 672Kilang Perabot Logan

No.4, Jalan Mok Hee Kiang,28400 Mentakab.

Tarikh: 10 Januari 2010Kepada: Perniagaan Maju Jaya No.2, Bangunan Wisma, Tingkat 1 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Akaun tuan telah dikreditkan kerana perkara berikut:No

RujukanButir Kuantiti Harga

SeunitJumlah

INV 1230 Set Ruang Tamu telah dipulangkankerana rosak

1 RM1500

RM1500

Tolak:Diskaun niaga Jumlah

(Ringgit Malaysia: Satu ribu lima ratus sahaja) Pengurus

Dokumen 11

20

Page 21: kerja kursus pa

Slip Daftar Tunai

Dokumen 12

INVOIS No: INV 001

Perniagaan Maju Jaya No.2, Bangunan Wisma, Tingkat 1 Petaling Jaya,

Perniagaan Maju JayaNo.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

No : JT 001

Tarikh: 11 Januari 2010

RMJenis Perabot

Kuantiti Jumlah Tunai Baki

Set Ruang Tamu

1 1550 1550 -

TERIMA KASIH

21

Page 22: kerja kursus pa

Selangor Darul Ehsan

Tarikh: 12 Januari 2010Kepada: Hotel Ashwini Jalan Mentakab, 28400 Mentakab.

No Rujukan

Butir Kuantiti HargaSeunit

Jumlah

S 6597 Set Dapur 2 RM1750

RM3500

Tolak:Diskaun niaga (JIKA ADA)Jumlah 3500

(Ringgit Malaysia: Tiga ribu lima ratus sahaja)

Serahan: Angkutan dibayarK. & K. di K.

Tandatangan Penerima Tandatangan Pengurus

Dokumen 13

22

Page 23: kerja kursus pa

NOTA KREDIT No: NK 001Perniagaan Maju Jaya

No.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling JayaSelangor Darul Ehsan.

Tarikh: 14 Januari 2010Kepada: Hotel Ashwini Jalan Mentakab, 28400 Mentakab.

Akaun tuan telah dikreditkan kerana perkara berikut:No

RujukanButir Kuantiti Harga

SeunitJumlah

S 6597 Set Dapur dipulangkan kerana rosak 1 RM1750

RM1750

Tolak:Diskaun niaga Jumlah 1750

(Ringgit Malaysia: Satu ribu tujuh ratus lima puluh sahaja) Pengurus

Dokumen 14

23

Page 24: kerja kursus pa

KERATAN CEK

Tarikh: 15/1/2010

Penerima: Kilang Perabot Logan

Kerana: Menjelaskan hutsng invois no INV 1230

RM

Baki terakhir

Masuk

Jumlah

Cek ini16500

Baki

--------------------------------------------------------------------No. Cek: 550004

Dokumen 15

BAUCAR PEMBAYARAN NO: BP 003Perniagaan Maju Jaya

24

Page 25: kerja kursus pa

No.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

Tarikh: 15 Januari 2010Kepada: Great Easter n Bangunan Great Easter n, Jalan Tun Hussein Onn, Kuala Lumpur.

Butiran JUMLAHRM

Membayar insurans kedai 350

JUMLAH 350

(Ringgit Malaysia: Tiga ratus lima puluh sahaja)

Tunai / No Cek: 550005

Diterima Diluluskan oleh

Dokumen 16

25

Page 26: kerja kursus pa

Dokumen 17

MEMOPerniagaan Maju Jaya

No.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

Tarikh : 16/1/2010

Kepada:Kerani Akaun

Peringatan: Pemilik(Monisha) telah mengeluarkan barang niaga bernilai RM 1500 (Ringgit Malaysia : Satu ribulima ratus sahaja)

Pengurus

26

Page 27: kerja kursus pa

NOTA KREDIT No: NK 459 Perniagaan Perabot Ahmad Sdn.Bhd No.8, Jalan Mahsuri, 28000 Temerloh.

Tarikh: 16 Januari 2010Kepada: Perniagaan Maju Jaya No.2, Bangunan Wisma, Tingkat 1 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Akaun tuan telah dikreditkan kerana perkara berikut:No

RujukanButir Kuantiti Harga

SeunitJumlah

S 6597 Set Dapur dipulangkan kerana rosak 1 RM1350

RM1350

Tolak:Diskaun niaga Jumlah 1350

(Ringgit Malaysia: Satu ribu tiga ratus lima puluh sahaja) Pengurus

Dokumen 18

27

Page 28: kerja kursus pa

KERATAN CEK

Dokumen 19

Tarikh: 17 Januari 2010

Penerima: L&R Trading

Kerana: Menjelaskan hutang

RM

Baki terakhir

Masuk

Jumlah

Cek ini25000

Baki

--------------------------------------------------------------------No. Cek: 550006

28

Page 29: kerja kursus pa

RESIT RASMI No: R 001

Perniagaan Maju JayaNo.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

Tarikh: 18 Januari 2010

Diterima daripada : Hotel Ashwini

Ringgit Malaysia : Lapan ratus tujuh puluh lima sahaja RM 875

Bayaran untuk : Menjelaskan hutang invois

Tunai / No Cek: 709021 Tandatangan Pengurus

Dokumen 20

29

Page 30: kerja kursus pa

KERATAN CEK

Tarikh: 18 Januari 2010

Penerima: Perniagaan Perabot Ahmad Sdn.Bhd

Kerana: Menjelaskan hutang invois

RM

Baki terakhir

Masuk

Jumlah

Cek ini7695

Baki

--------------------------------------------------------------------No. Cek: 550007

Dokumen 21

INVOIS No: INV 002

Perniagaan Maju JayaN0.2, Bangunan Wisma,

30

Page 31: kerja kursus pa

Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

Tarikh: 19 Januari 2010Kepada: Bukit Bendera Resort Jalan Bukit Bendera, 28400 Mentakab.

No Rujukan

Butir Kuantiti HargaSeunit

Jumlah

N 0167 Set Ruang Tamu 2 RM1400

RM2800

Tolak:Diskaun niaga (JIKA ADA)Jumlah 2800

(Ringgit Malaysia: Dua ribu lapan ratus sahaja )

Serahan: Angkutan dibayarK. & K. di K.

Tandatangan Penerima Tandatangan Pengurus

Dokumen 22

INVOIS No: NV 784

31

Page 32: kerja kursus pa

Perniagaan Perabot LegendaNo.7, Jalan Razak,28000 Temerloh.

Tarikh: 19 Januari 2010Kepada: Perniagaaan Maju Jaya No.2, Bangunan Wisma, Tingkat 1 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

No Rujukan

Butir Kuantiti HargaSeunit

Jumlah

R 1159 Meja Komputer 4 RM350

RM700

Tolak:Diskaun niaga (JIKA ADA)Jumlah

700

(Ringgit Malaysia: Tujuh ratus sahaja)

Serahan: Angkutan dibayarK. & K. di K.

Tandatangan Penerima Tandatangan Pengurus

Dokumen 23

32

Page 33: kerja kursus pa

RESIT RASMI No: RR 376

Perniagaan Perabot LegendaNo.7, Jalan Razak,28000 Temerloh.

Tarikh: 20 Januari 2010

Diterima daripada : Perniagaan Maju Jaya

Ringgit Malaysia : Satu ribu empat ratus sahaja RM 1400

Bayaran untuk : Menjelaskan hutang invois

Tunai / No Cek: 550008 Tandatangan Pengurus

Dokumen 24

33

Page 34: kerja kursus pa

Dokumen 25

MEMOPerniagaan Maju Jaya

No.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

Tarikh : 21 Januari 2010

Kepada:Kerani Akaun

Peringatan: Pemilik(Monisha) mengeluarkan wang tunai sebanyak RM180 (Ringgit Malaysia: Satu ratus lapan puluh sahaja)untuk kegunaan sendiri.

Pengurus

34

Page 35: kerja kursus pa

Dokumen 26

NOTA DEBIT No: ND 001 Perniagaan Maju Jaya No.2, Bangunan Wisma, Tingkat 1 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Tarikh: 21 Januari 2010Kepada: Bukit Bendera Resort Jalan Bukit Bendera, 28400 Mentakab.

Akaun tuan telah didebitkan seperti berikut:Bil Butir Kuantiti Harga

SeunitRM

Jumlah

RM 1 Invois no 002 kepada Bukit

Bendera Resort kerana terkurang caj

300

Tolak:Diskaun niaga Jumlah 300

(Ringgit Malaysia: Tiga ratus sahaja)

PENGURUS

35

Page 36: kerja kursus pa

INVOIS No: INV 1236

Perniagaan Perabot Ahmad Sdn.BhdNo.8, Jalan Mahsuri,

28400 Mentakab.

Tarikh: 22 Januari 2010Kepada: Perniagaan Maju Jaya No.2, Bangunan Wisma, Tingkat 1 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

No Rujukan

Butir Kuantiti HargaSeunit

Jumlah

S 6597 Set Dapur 3 RM1350

RM4050

Tolak:Diskaun niaga (JIKA ADA)Jumlah

4050

(Ringgit Malaysia: Empat ribu lima puluh sahaja)

Serahan: Angkutan dibayarK. & K. di K.

Tandatangan Penerima Tandatangan Pengurus

Dokumen 27

36

Page 37: kerja kursus pa

BIL TUNAI No: BT 835

Skyland TradingNo.127,128&129,

Jalan Tun Sambanthan,Selangor Darul Ehsan.

Kepada: Perniagaan Maju Jaya No.2, Bangunan Wisma, Tingkat 1 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Tarikh: 22 Januari 2010

Bil Butir Kuantiti HargaSeunit

Jumlah

1Alat tulis

- RM-

RM200

JUMLAH200

(Ringgit Malaysia: Dua ratus sahaja)

Tunai / No Cek:-___________

………………

Pengurus

Dokumen 28

37

Page 38: kerja kursus pa

Dokumen 29

MAKLUMAN DEBIT

Bank CIMBNo.2, Tingkat Perdana,63000 Ampang Jaya,Selangor Darul Ehsan.

Tarikh : 23 Januari 2010

Kepada: Perniagaan Maju Jaya No.2, Bangunan Wisma, Tingkat 1 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan,

No. Akaun: 117456121345

Sila ambil perhatian bahawa kami telah mendebitkan akaun tuan seperti berikut:

Ringgit Malaysia: Satu ribu enam ratus sahaja

Perkara: Membayar sewa kedai

Pengurus

RM 1600

38

Page 39: kerja kursus pa

NOTA KREDIT No: NK 468Perniagaan Perabot Ahmad Sdn.Bhd

No.8, Jalan Mahsuri,28000 Temerloh.

Tarikh: 23 Januari 2010Kepada: Perniagaan Maju Jaya No.2, Bangunan Wisma, Tingkat 1 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Akaun tuan telah dikreditkan kerana perkara berikut:No

RujukanButir Kuantiti Harga

SeunitJumlah

S 6597 Set Dapur 2 RM1350

RM2700

Tolak:Diskaun niaga Jumlah 2700

(Ringgit Malaysia: Dua ribu tujuh ratus sahaja) Pengurus

Dokumen 30

39

Page 40: kerja kursus pa

KERATAN CEK

Tarikh: 24 Januari 2010

Penerima: Encik Azmi

Kerana: Belanja Penyelenggaraan Lori

RM

Baki terakhir

Masuk

Jumlah

Cek ini800

Baki

--------------------------------------------------------------------No. Cek: 550009

Dokumen 31

BAUCAR PEMBAYARAN NO: BP 004Perniagaan Maju Jaya

40

Page 41: kerja kursus pa

No.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan,

Tarikh: 25 Januari 2010Kepada: Encik Amar

Butiran JUMLAHRM

Pembayaran gaji kepada pembantu kedai800

JUMLAH

800

(Ringgit Malaysia: Lapan ratus sahaja)

Tunai / No Cek: 550010

Diterima Diluluskan oleh

Dokumen 32

41

Page 42: kerja kursus pa

RESIT RASMI No: R 003

Perniagaan Maju JayaNo.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

Tarikh: 26 Januari 2010

Diterima daripada : Puan Lily

Ringgit Malaysia : Empat ratus lima puluh sahaja RM 450

Bayaran untuk : Sewa premis

Tunai / No Cek: Tandatangan Pengurus

Dokumen 33

42

Page 43: kerja kursus pa

RESIT RASMI No: R 002

Perniagaan Maju JayaNo.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

Tarikh: 25 Januari 2010

Diterima daripada : Bukit Bendera Resort

Ringgit Malaysia : Tiga ribu satu ratus sahaja RM 3100

Bayaran untuk : Menjelaskan hutang

Tunai / No Cek: 680007 Tandatangan Pengurus

Dokumen 34

43

Page 44: kerja kursus pa

INVOIS No: INV 003

Perniagaan Maju JayaNo.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

Tarikh: 27 Januari 2010Kepada: Tadika Al-Ikhwan Taman Sri Layang, 28400 Mentakab.

No Rujukan

Butir Kuantiti HargaSeunit

Jumlah

T 6731 Rak Pejabat 2 RM600

RM1200

Tolak:Diskaun niaga (JIKA ADA)Jumlah 1200

(Ringgit Malaysia: Satu ribu dua ratus sahaja)

Serahan: Angkutan dibayarK. & K. di K.

Tandatangan Penerima Tandatangan Pengurus

Dokumen 35

44

Page 45: kerja kursus pa

Dokumen 36

45

Page 46: kerja kursus pa

BIL TUNAI No: BT 001

Perniagaan Maju JayaNo.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,

28400 Mentakab.

Kepada: Encik Kamarul

Tarikh: 29 Januari 2010

Bil Butir Kuantiti HargaSeunit

Jumlah

R 1159 Meja Komputer

2 RM500

RM1000

JUMLAH1000

(Ringgit Malaysia: Satu ribu sahaja)

Tunai / No Cek:-___________

………………

Pengurus

Dokumen 37

RESIT RASMI No: R 004

Perniagaan Maju JayaNo.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

Tarikh: 29 Januari 2010

Diterima daripada : Maimunah Rosli

Ringgit Malaysia : Sembilan ratus sahaja RM 900

Bayaran untuk : Menjelaskan hutang

Tunai / No Cek: Tandatangan Pengurus

46

Page 47: kerja kursus pa

BAUCAR PEMBAYARAN NO: BP 005Perniagaan Maju Jaya

No.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

Tarikh: 30 Januari 2010Kepada: Pejabat Pos Bangunan Maltic, Selangor Darul Ehsan.

Butiran JUMLAHRM

Pembayaran kadar bayaran 800

JUMLAH 800

(Ringgit Malaysia: Lapan ratus sahaja)

Tunai / No Cek:

Diterima Diluluskan oleh

Dokumen 38

47

Page 48: kerja kursus pa

KERATAN CEK

Tarikh: 30 Januari 2010

Penerima: Perniagaan Perabot Ahmad Sdn.Bhd

Kerana: Menjelaskan hutang

RM

Baki terakhir

Masuk

Jumlah

Cek ini11500

Baki

--------------------------------------------------------------------No. Cek: 550011

Dokumen 39

48

Page 49: kerja kursus pa

No:

BORANG WANG MASUK Tarikh : 31 Januari 2010

Nama: Perniagaan Maju Jaya

Nombor Akaun: 1 1 7 4 5 6 1 2 1 3 4 5

Ringgit Malaysia:Lima ribu sahaja

RM 5000

Sila tandakan ‘√’ Tunai Cek Tandatangan

Untuk kegunaan pejabat

Diluluskan oleh Disahkan oleh

Dokumen 40

49

Page 50: kerja kursus pa

RESIT RASMI No: R 005

Perniagaan Maju JayaNo.2, Bangunan Wisma,Tingkat 1 Petaling Jaya,Selangor Darul Ehsan.

Tarikh: 31 Januari 2010

Diterima daripada : Hotel Ashwini

Ringgit Malaysia : Lapan ratus tujuh puluh lima sahaja RM 875

Bayaran untuk : Menjelaskan hutang

Tunai / No Cek: 678002 Tandatangan Pengurus

Dokumen 41

50

Page 51: kerja kursus pa

TARIKH BUTIR FOLIO DEBIT KREDIT

Jan 02 Bank

Modal

(Aset dan Modal pada tarikh ini)

BT 4

LA 5

50 000

50 000

Jan 02 Kenderaan

L&R Trading

(Membeli kenderaan secara

kredit)

LA 5

LA 5

25 000

25 000

Jan 16 Ambilan

Belian

(Ambilan barang niaga untuk

kegunaan sendiri)

LA 7

LA 9

1 500

1 500

JURNAL AM MS 1

51

Page 52: kerja kursus pa

JURNAL KHAS MS 2JURNAL BELIAN

TARIKH BUTIR FOLIO DETAIL JUMLAHJan 03 Kilang Perabot Logan LB 10 18 000 08 Perniagaan Perabot Ahmad Sdn.

Bhd.LB 10

9 450 19 Perniagaan Perabot Legenda LB 10 1 400 22 Perniagaan Perabot Ahmad Sdn.

BhdLB 10

4 050

31 AKAUN BELIAN LA 9 32 900

JURNAL PULANGAN BELIANTARIKH BUTIR FOLIO DETAIL JUMLAH

Jan 10 Kilang Perabot Logan LB 10 1 500 16 Perniagaan Perabot Ahmad Sdn.

Bhd.LB 10

1 350 23 Perniagaan Perabot Ahmad Sdn.

Bhd.LB 10

2 700

AKAUN PULANGAN BELIAN LA 9 5 500

]

52

Page 53: kerja kursus pa

JURNAL KHAS MS 3

JURNAL JUALANTARIKH BUTIR FOLIO DETAIL JUMLAH

Jan 12 Hotel Ashwini LJ 11 3 500 19 Bukit Bendera Resort LJ 11 2 800 21 Bukit Bendera Resort LJ 11 300 27 Maimunah Rosli LJ 11

1 200

31 AKAUN JUALAN LA 9 7 800

JURNAL PULANGAN JUALANTARIKH BUTIR FOLIO DETAIL JUMLAH

Jan 14 Hotel Ashwini LJ 11 1 750

Jan 31 AKAUN PULANGAN JUALAN LA 9 1 750

53

Page 54: kerja kursus pa

BUKU TUNAITarikh Perkara Fol Disk Tunai Bank Tarikh Perkara Fol Disk Tunai BankJanuari

1 Modal LA 5     50000Januari

4 Alatan Pejabat LA6     35003 Pinjaman LA 5     25000 5 Tunai       80005 Bank     8000   6 Belian LA9     180011 Jualan LA9   1550   9 Angkutan Masuk LA6   250  18 Hotel Ashwini LJ11     875 9 Upah atas belian LA6   80  25 Bukit Bendera Resort LJ12     3100 15 Kilang Perabot Logan LB10     1650026 Sewa diterima LA8   450   15 Insurans LA6     35029 Maimunah Rosli LJ11   900   17 L&R Trading LA5     25000

29 Jualan LA9   1000 18Perniagaan Perabot Ahmad Sdn Bhd LB10 405   7695

31 Tunai       5000 20Perniagaan Perabot Legenda LB10     1400

31 Hotel Ashwini LJ11     875 21 Ambilan LA7   180            22 Alat Tulis LA7   150              23 Sewa dibayar LA7     1600

            24Belanja Penyelenggaraan lori LA7     800

            25 Gaji LA8     800            30 Kadar bayaran LA8   800  

           30 Perniagaan Perabot

Ahmad Sdn. Bhd LB10     1150            31 Bank     5000              31 Baki h/b     4440 17255                   10900 85850       405 10900 85850Februari

1 Baki b/b     4440 85850            

54

Page 55: kerja kursus pa

LEJAR AM MS 5

Akaun ModalTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 31 Baki h/b 50 000 Jan 02 Bank BT4 50 000

50 000 50 000Feb 01 Baki h/b

Akaun KenderaanTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 02 L&R Trading JA1 25 000 Jan 31 Baki h/b 25 000

25 000 25 000Feb 01 Baki b/b 25 000

L&R TradingTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 17 Bank BT4 25 000 Jan 02 Kenderaan JA1 25 000

25 000 25 000

Akaun Pinjaman TARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 31 Baki h/b 25 000 Jan 03 Bank BT4 25 000

25 000 25 000Feb 01 Baki b/b 25 000

55

Page 56: kerja kursus pa

LEJAR AM MS 6

Akaun Alatan PejabatTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 04 Bank BT4 3500 Jan 31 Baki h/b 3500

3500 3500Feb 01 Baki b/b 3500

Akaun Angkutan MasukTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 09 Tunai BT4 250 Jan 31 Baki h/b 300

250 300Feb 01 Baki b/b 250

Akaun Upah Atas BelianTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 09 Tunai BT4 80 Jan 31 Baki h/b 80

80 80Feb 01 Baki b/b 80

Akaun InsuransTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 15 Bank BT4 350 Jan 31 Baki h/b 350

350 350Feb 01 Baki b/b 350

56

Page 57: kerja kursus pa

LEJAR AM MS 7

Akaun AmbilanTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 16 Belian JA1 1 500 Jan 31 Baki h/b 1 680 21 Tunai BT4 180

1 680 1 680Feb 01 Baki b/b 1 680

Akaun Alat TulisTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 22 Tunai BT4 150 Jan 31 Baki h/b 150

150 150Feb 01 Baki b/b 150

Akaun SewaTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 23 Bank BT4 1 600 Jan 31 Baki h/b 1 600

1 600 1 600Feb 01 Baki b/b 1 600

Akaun Belanja Penyelenggaraan LoriTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 24 Bank BT4 800 Jan 31 Baki h/b 800

800 800Feb 01 Baki b/b 800

57

Page 58: kerja kursus pa

LEJAR AM MS 8

Akaun GajiTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 25 Bank BT4 800 Jan 31 Baki h/b 800

800 800Feb 01 Baki b/b 800

Akaun Sewa DiterimaTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 31 Baki h/b 450 Jan 26 Tunai BT4 450

450 450Feb 01 Baki b/b 450

Akaun Kadar BayaranTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 30 Tunai BT4 800 Jan 31 Baki h/b 800

800 800Feb 01 Baki b/b 800

Akaun Diskaun DiterimaTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 31 Baki h/b 405 Jan 31 Pelbagai pemiutang BT4 405

405 405Feb 01 Baki b/b 405

58

Page 59: kerja kursus pa

LEJAR AM MS 9

Akaun BelianTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 06 Bank BT4 1 800 Jan 16 Ambilan JA1 1 500 31 Pelbagai

PemiutangJB2

32 900 31 Baki h/b 33 200

34 700 34 700Feb 01 Baki b/b 33 200

Akaun Pulangan BelianTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 31 Baki h/b 5 550 Jan 31 Pelbagai Pemiutang

JPB2 5 550

5 550 5 550Feb 01 Baki b/b 5 550

Akaun JualanTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 31 Baki h/b 10 350 Jan 11 Tunai BT4 1 550 29 Bank BT4 1 000 31 Pelbagai

Penghutang JJ3 7 800

10 350 10 350Feb 01 Baki b/b 10 350

Akaun Pulangan JualanTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 31 Pelbagai Penghutang JPJ3 1 750

Jan 31 Baki h/b 1 750

59

Page 60: kerja kursus pa

Feb 01 Baki b/b 1 750

MS 10

LEJAR BELIAN / LEJAR PEMIUTANG

Kilang Perabot LoganTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 10 Pulangan Belian JPB2

1 500 Jan 03 Belian JB2 18 000

15 Bank 16 500

18 000 18 000

Perniagaan Perabot Jati Sdn. Bhd.TARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 16 Pulangan Belian JPB2

1 350 Jan 08 Belian JB2 9 450

18 Bank BT4 7 695 22 Belian JB2 4 050 Diskaun Diterima BT4 405 23 Pulangan Belian JB2 2 700 30 Bank BT4 1 150 31 Baki h/b 200

13 500 13 500Feb 1 Baki b/b 200

Perniagaan Perabot LegendaTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 20 Bank 1 400 Jan 19 Belian JB2 1 400

1 400 1 400

60

Page 61: kerja kursus pa

MS 11

LEJAR JUALAN / LEJAR PENGHUTANG

Hotel AshwiniTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 12 Jualan JJ3 3 500 Jan 14 Pulangan Jualan

JPJ31 750

18 Bank BT4 875 31 Bank BT4 875

3 500 3 500

Bukit Bendera ResortTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 19 Jualan JJ3 2 800 Jan 25 Bank BT4 3 100 21 Jualan JJ3 300

3 100 3 100

Maimunah RosliTARIKH BUTIR FOL JUMLAH TARIKH BUTIR FOL JUMLAH

Jan 27 Jualan JJ3 1 200 Jan 29 Tunai BT4 900 31 Baki h/b 300

1 200 1 200Feb 01 Baki b/b 300

61

Page 62: kerja kursus pa

PERNIAGAAN MAJU JAYAIMBANGAN DUGA PADA 31 JANUARI 2010

BUTIR DEBIT KREDITTunai 4440Bank 17255Modal 50 000Kenderaan 25 000Alatan Pejabat 3500Pinjaman 25 000Angkutan Masuk 250Upah Atas Belian 80Insurans 350Ambilan 1 680Alat Tulis 150Sewa dibayar 1 600Belanja Penyelenggaraan Lori 800Gaji 800Sewa Diterima 450Kadar Bayaran 800Belian 33 200Pulangan Belian 5 550Jualan 10 350Pulangan Jualan 1 750Diskaun Diterima 405Perniagaan Perabot Ahmad Sdn. Bhd 200Maimunah Rosli 300

91955 91955

62

Page 63: kerja kursus pa

63

Page 64: kerja kursus pa

KAD STOK

Jenis barang : Set Ruang Tamu

Bil Tarikh Nombor RujukanMasuk Keluar Baki

Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit Amaun

  (RM) (RM)   (RM) (RM)   (RM) (RM)

 1. Jan  3 INV 1230  12 1500 18000        12 1500 18000 

 2.  10 NK 672       1 1500 1500 11 1500 16500 

 3. 16 JT 001       1 1500 1500 10 1500 15000 

 4. 19 MEMO M002        1 1500 1500 9 1500  13500

 5.  21 INV 002       2 1500 3000 7 1500  10500

                       

                       

                       

                       

                       

                       

64

Page 65: kerja kursus pa

KAD STOK

Jenis barang : Set Dapur

Bil Tarikh Nombor RujukanMasuk Keluar Baki

Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit Amaun

  (RM) (RM)   (RM) (RM)   (RM) (RM)

 1. Jan 8 INV 1231 7 1350 9450 7 1350 9450

 2. 12 INV 001 2 1750 3500 5 1350 6750

 3. 14 NK 001 1 1750 1750 6 1350 8100

 4. 16 NK 459 1 1350 1350 5 1350 6750

 5. 22 INV 1236 3 1350 4050 8 1350 10 800

 6. 23 NK 468 2 1350 2700 6 1350 8100

     

                       

                       

                       

                       

65

Page 66: kerja kursus pa

KAD STOK

Jenis barang: Meja Komputer

Bil Tarikh Nombor RujukanMasuk Keluar Baki

Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit Amaun

  (RM) (RM)   (RM) (RM)   (RM) (RM)

 1. Jan 19 INV 784 4 350 1400 4 350 1400

 2. 29 BT 001 2 350 700 2 350 700

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

66

Page 67: kerja kursus pa

KAD STOK

Jenis barang:Rak Pejabat

Bil Tarikh Nombor RujukanMasuk Keluar Baki

Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit Amaun

  (RM) (RM)   (RM) (RM)   (RM) (RM)

 1. Jan 6 BT 850 6 300 1800 6 300 1800

 2. 27 INV 003 2 300 600 4 300 1200

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

67

Page 68: kerja kursus pa

PENYATA KEWANGAN

Perniagaan Maju JayaPenyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Januari 2010

Jualan 10 350 (-) Pulangan jualan / masuk 1 750 Jualan Bersih 8 600Tolak Kos Jualan : Belian 33 200 (-) Pulangan Belian / keluar 5 550 Belian Bersih 27 650 (-) Diskaun Diterima 405 27 245 (+) Angkutan masuk 250 Upah Atas Belian 80 Kos Belian 27 575 Kos Barang untuk di jual 27 575 (-) Stok akhir 20 500 KOS JUALAN 7 075UNTUNG KASAR 1 525 (+) Hasil Diskaun diterima 450 (-) Belanja 1 975 Insurans 350 Alat Tulis 150 Sewa Dibayar 1 600 Belanja Penyelenggaraan Lori 800 Gaji 800 Kadar Bayaran 800 UNTUNG BERSIH (2 525)

68

Page 69: kerja kursus pa

Perniagaan Maju JayaKunci Kira-kira pada 31 Januari 2010

Aset Bukan Semasa Kenderaan 25 000 Alatan Pejabat 3 500 28 500

Aset Semasa

Tunai 4 440

Bank 17 255

Stok akhir 20 500

Penghutang 300 42 495

(-) Liabiliti Semasa Pemiutang 200

MODAL KERJA 42 2955

70 795

5Ekuiti Pemilik

Modal awal 50000

(+) Untung bersih 2 525

47 475

(-) Ambilan 1 680

Modal Akhir 45 795

Liabiliti Bukan Semasa

Pinjaman bank 25 000

70 795

RUMUSAN

69

Page 70: kerja kursus pa

Tugasan projek ini telah disempurnakan dalam tempoh masa dua bulan. Semasa

melaksanakan tugasan ini, saya telah menguasai kemahiran seperti mengorganisasi,

menganalisis, mentaksir dan mengaplikasi serta merekod urus niaga ke dalam buku catatan

pertama dan akhirnya saya dapat menyediakan Imbangan Duga dan Penyata Kewangan dengan

betul. Saya juga dapat memahami dan menghayati proses kitaran perakaunan yang lengkap untuk

satu tempoh perakaunan.

70