Kerja Kursus Matematik Tambahan Tahun 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DEMI BANGSAKU YANG TERCINTA

Citation preview

KERJA KURSUS MATEMATIK TAMBAHAN TAHUN 2013

NAMA PENUH: KELAS: NO.I/C: GURU PENGAJAR: TARIKH HANTAR: __ /__/13

PENGHARGAANSekalung terima kasih saya ucapkan pertama sekali kepada Kementerian Pelajaran Malaysia kerana telah memberikan tugasan ini. Seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru matapelajaran saya, Encik Jaaludinassayuthi kerana telah memberikan saya idea dan tatacara yang bernas sekaligus telah membantu saya dalam menyiapkan kerja khusus matematik tambahan saya yang pertama ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya kerana telah memberi sokongan yang tidak berbelah bahagi dari segi kewangan, sokongan moral dan lain- lain dalam menyiapkan kerja khusus ini .Terima kasih juga kepada rakan seperjuangan saya Mohamed Amir Bin Norhan kerana telah banyak memberi sokongan dari segi moral.

PENGENALAN

Dewasa ini, dunia terus mebangun seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Secara totalnya, kita tidak dapat merasai apa yang kita rasakan pada hari ini tanpa jasa tokoh terdahulu yang mengasaskan Calculus seperti Sir Isaac Newton.Oleh kerana kecintaan beliau terhadap ilmu, beliau telah bertukus lumus meneruskan pengajian beliau. Tanpa tokoh seperti beliau, dunia kita pasti berbeza. Sama juga seperti matematik, ia tidak dapat dipisahkan dengan dunia kita yang serba moden kini. Matematik digunakan secara meluas dan tidak dapat dipisahkan dengan dunia pada hari ini.Oleh itu, dengan tugasan yang diberi ini, pelajar dapat mengenalpasti kegunaan matematik tambahan didalam kehidupan dan dengan cara ini, pelajar akan lebih berminat untuk menguasai cabang ilmu ini dan boleh menjurus kepada pembentukan model insan yang mencintai ilmu dan berminda intelek. Oleh itu, tugas kita sebagai pelajar, kita perlu terus berdaya saing demi maruah agama, bangsa dan negara.

SEJARAH INDEKS DAN STATISTIKStatistik adalah kaedah saintifik dalam mengumpul, menyusun, menghurai, menganalisis data bernombor dan juga membuat kesimpulan daripada hasil penganalisisian data tersebut. Mengikut sejarah, statistik ini asalnya datang daripada perkataan state yang memberi makna sebuah negara atau pemerintah. Statistik digunakan pada mulanya oleh pemerintah untuk mengetahui dan mendapat maklumat tentang penduduk di bawah pemerintahnya. Maklumat seperti bilangan penduduk, jumalah anak dalam sesebuah keluarga, bilangan orang dewasa, jumlah padi yang dihasilkan dan sebagainya. Matlamat utama adalah supaya pemerintah dapat mengguanakan maklumat yang terkumpul ini untuk mengawal dan menguruskan pemerintahan negara. Bidang statistik boleh dibahagikan kepada dua bidang iaitu statistik perihalan dan statistik pentadbiran. Statistik perihalan merangkumi aspek mengumpul, membentang (dalam bentuk jadual, carta dan graf) serta meringkaskan data. Contohnya keputusan peperiksaan pelajar mengikut pencapaiannya. Maklumat ini seterusnya boleh disajikan dalm bentuk jadual, cerita atau graf supaya mudah difahami umum. Seterusnya nilai purata, sisihan piawai serta ukuran kedudukan boleh dihitung untuk menjelaskan lagi perihalan data. Statistik pentadbiran menggunakan data untuk membuat anggaran, keputusan, ramalan, ujian hipotesis dan sebagainya. Bahagian statistik ini memerlukan pengetahuan matematik yang agak kukuh. Contoh pencapaian pelajar boleh dikumpul untuk beberapa tahun dan analisis dilikukan dengan menggunakan pelbagai kaedah statistik yang sesuai bagi mendapatkan hasil bagi membuat keputusan atau ramalan tentang pencapaian pelajar. Keputasan yang diperoleh mungkin boleh digunakan untuk membuat polisi bagi menentukan atau mengubah syarat kemasukan pelajar ke universiti. Dua ahli statistik yang banyak menyumbang dalam perkembangan awal bidang ini ialah Karl Pearson (1857-1936) dan Ronald Fisher (1890-1962)

OBJEKTIF KAJIAN*

HASIL KAJIAN*

ISI KANDUNGAN1. BAHAGIAN A52. BAHAGIAN B6-10 a)JENIS AIR KOTAK YANG DIBELI.6 b)(i)HARGA SETIAP AIR KOTAK PADA TAHUN 2012..7 b)(ii) KOS PEMBELIAN 2 DOZEN AIR KOTAK BAGI SETIAP JENAMA PADA TAHUN 2014..9 c) MENENTUKAN INDEKS GUBAHAN BAGI LIMA JENAMA MINUMAN KOTAK PADA TAHUN 2014 BERASASKAN TAHUN 2013.103. BAHAGIAN C..11-14a) PENJADUALAN DATA..11b)(i) MIN DAN MEDIAN..12b(ii) MENCARI JULAT ANTARA KUARTIL..14

RUBRIK*

SOALAN*

Bahagian A

BAHAGIAN Ba) Jenis Air Kotak Yang DibeliLABELJENAMANUTRISIHARGA(RM)

Per 100 ml (kcal)Per serving(kcal)

AMARIGOLD YOGURT DRINK 0% FATS411032.00

BYEOS YOGURT ORIGINAL601501.30

CMARIGOLD PEEL FRESH TROPICAL MANGO491232.30

DMARIGOLD HL LOW FAT MILK501002.00

EMARIGOLD PEEL FRESH MIXED APPLE ALOE VERA491152.30

Rajah 1.0Air Kotak Yang Saya Rasakan Berbaloi Atau Best BuySetelah seketika saya membuat kajian tentang jumlah kandungan nutrisi didalam air kotak yang saya minum, saya dapati bahawa air kotak jenama YEOS YOGURT ORIGINAL adalah berbaloi ataupun Best Buy. Hal ini kerana, air kotak ini mempunyai kandungan tenaga yang banyak iaitu sebanyak 103 kcal setiap hidangan dan 60 kcal setiap 100 ml. Selain itu, YEOS YOGURT ORIGINAL adalah yang paling berbaloi untuk dibeli kerana harganya yang berpatutan iaitu dengan harga RM 1.30 sahaja berbanding air kotak yang lain.tiru bodohb) (i).Harga Setiap Jenama Menjelang Tahun 2014JENAMAHARGA PADA TAHUN 2014 (RM)HARGA PADA TAHUN 2013 (RM)HARGA INDEKS PADA TAHUN 2014 [2013 = 100]

A2.502.00125

B1.041.3080

C2.532.30110

D3.002.00150

E2.302.30100

Rajah 1.2Indeks harga tahun 2014 pada rajah boleh ditentukan berasaskan harga tahun 2013.masalah yang diberi didalam soalan ialah ia tidak menyatakan maklumat harga untuk tahun 2014 untuk mana mana jenama.Oleh itu, harga pada tahun 2014 dapat ditentukan dengan menggunakan formula indeks gubahan dan memasukkan maklumat harga setiap jenama dari Rajah 1.0 untuk mencari harga indeks iaitu seperti berikut: yang tiru bulat2 bodoh.

I=() x 100

Berdasarkan formula indeks diatas,

I=125125=() x 100Q1 = 2.50Jadi harga jenama A pada tahun 2014 ialah RM 2.50

I=8080=() x 100Q1 = 1.04Jadi harga jenama B pada tahun 2014 ialah RM 1.04

I=110110=() x 100Q1 = 2.53Jadi harga jenama C pada tahun 2014 ialah RM 2.53

I=150150=() x 100Q1 = 3.00Jadi harga jenama D pada tahun 2014 ialah RM 3.00

I=100100=() x 100Q1 = 2.30Jadi harga jenama E pada tahun 2014 tetap sama iaitu RM 2.30

*langkah yang sama digunakan untuk menetukan harga jenama B,C,D dan E.

b) (ii). Kos Pembelian 2 Dozen Air Kotak Bagi Setiap Jenama Pada Tahun 2014JENAMA

HARGA SEUNIT AIR KOTAK(RM)HARGA UNTUK 2 DOZEN AIR KOTAK (RM)

A2.5060.00

B1.0424.96

C2.5360.72

D3.0072.00

E2.3055.20

JUMLAH11.37272.88

Rajah 1.3*Berdasarkan Rajah 1.3, jumlah yang perlu saya bayar untuk harga 2 dozen air kotak setiap jenama yang saya beli ialah RM 272.88 yang tiru bulat2 bodoh.

c) Menentukan Indeks Gubahan Bagi Lima Jenama Minuman Kotak Pada Tahun 2014 Berasaskan Tahun 2013 yang tiru bulat2 bodohJENAMAHARGA INDEKS PADA TAHUN 2014 [2013=100]

SUDUT SEKTOR BULATAN/x(W)

A12590

B8060

C110112

D15056

E10042

Rajah 1.4*Untuk mencari indeks gubahan, maklumat diatas perlu digunakan dalam persamaan dibawah, yang tiru bulat2 bodoh. == 113.806

BAHAGIAN Ca) Penjadualan Data bodoh tiru bulat2JENAMALUAS, cm / AISIPADU, ml / V(1ml = 1 cm)KONJEKTUR,

A257.582501.03

B280.302501.12

C299.282501.20

D242.442001.21

E299.282501.20

Rajah 1.5

b)(i) Berdasarkan Rajah 1.5(i) Min dan MedianJENAMAKONJEKTUR

MIN, MEDIAN

NILAI MEDIAN

KEDUDUKAN MEDIAN

A1.03

1.152

1.20

3

B1.12

C1.20

D1.21

E1.20

Rajah 1.6Dengan menggunakan formular min sample untuk mencari min,

= = 1.152

Untuk mencari median pula, nilai konjektur perlu disusun secara menaik iaitu 1.03, 1.12, 1.20, 1.20, 1.21*1.03, 1.12, 1.20, 1.20, 1.21= 1.20*Jadi nilai median ialah 1.20

Untuk mencari kedudukan median pula,

Jadi, n mewakili jumlah kelas, n ialah 5= = 3* jadi kedudukan median untuk konjektur tadi ialah 3 PERBINCANGAN b(i) Sukatan kecenderungan memusat pada dasarnya adalah satu titik yang mana cerapan yanglaingemar berlegar hampir kepadanya. Jadi berdasarkan Rajah 1.6, kita dapat lihat nilai median iaitu 1.20 adalah nilai yang paling hampir dan kerap hadir dalam Rajah 1.6. Oleh itu kita dapat simpulkan bahawa nilai median adalah yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai sukatan kecenderungan memusat bagi data berdasarkan Rajah 1.6. bodoh tiru bulat2

b)(ii)MENCARI JULAT ANTARA KUARTILJENAMAKONJEKTUR, KEKERAPAN LONGOKAN

A1.031.03

B1.122.15

C1.203.35

E1.204.55

D1.215.76

*Berdasarkan formula sisihan piawai dibawah,

Q1 = (n + 1) = (6) = 1.5Selepas itu,1.03, 1.12, 1.20, 1.20, 1,21Antara 1.03 dengan 1.12, kuarti pertama Q1,Q1 = = 1.075Selepas itu, cari,Q3= 6 = 4.5Q3= = 1.205 Oleh itu,Q3 Q1 = 0.13c) Berdasarkan nilai- nilai Jenama yang saya dapati terbaik dari segi kos pembungkusan ialah jenama D, kerana nilai konjekturnya ialah yang paling besar. Selain itu, nilai isipadunya juga tinggi, ini sesungguhnya dapat memberi keuntungan kepada syarikat pembuat air minuman kotak tersebut kerana ia dapat mengurangkan kos penyediaan air minuman. Bodoh siapa suruh tiru bulat2.Selain itu, luas permukaannya yang kecil dapat menjimatkan kos pembungkusan air kotak tersebut. Air kotak jenama D mempunyai luas air kotak iaitu 242.44 cm. Isipadu air kotak bagi D pula ialah 200 ml iaitu bersamaan dengan 200 cm. Oleh itu ini adalah wajar untuk mengatakan bahawa air kotak D sesuai untuk dilabel sebagai air kotak yang terbaik dari segi kos pembungkusan. Bodoh tiru bulat2

KONKLUSI

SETELAH MENYELESAIKAN KERJA KURSUS MATEMATIK TAMBAHAN INI, SAYA TELAH MENDAPATI BAHAWA PENJELASAN YANG DIBUAT DI BAHAGIAN DEPAN IAITU BAHAGIAN OBJEKTIF. BODOH SIAPA SURUH TIRU BULAT2. ANTARA PELAJARAN YANG SAYA PELAJARI DIDALAM PEMBUATAN KERJA KURSUS INI IALAH PENGGUNAAN STATISTIK YANG AMAT PENTING DIDALAM PERNIAGAAN SATU SYARIKAT. SELAIN ITU, SAYA JUGA TELAH MENDAPAT PENGALAMAN SEBAGAI MENJADI SEORANG AHLI PERNIAGAAN APABILA SAYA MENGGUNAKAN INDEKS UNTUK MENCARI HARGA RAMALAN. ANTARA APLIKASI MATEMATIK YANG SAYA GUNAKAN IALAH :1) STATISTIK2) INDEKS DAN GUBAHAN3) MENCARI LUAS4) MENCARI ISIPADUSECARA TOTAL, KERJA KURSUS INI BOLEH DIANGGAP BERBALOI DENGAN PENGALAMAN YANG MAPAN DAPAT DIBINA MELALUI KERJA KURSUS INI. IA JYGA MENYIAPKAN DIRI SEMUA PELAJAR UNTUK MENGHADAPI ZAMAN KERJAYA KAMI.

REFLEKSI*

LAMPIRAN*(OPTIONAL)

23