38
PENGENALAN Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra singkat untuk menuangkan apa yang ada di fikiran kita, apa yang ada di hati kita, dan apa yang ada di jiwa kita. Dikatakan singkat keranana puisi adalah bentuk karya sastra yang paling pendek jika dibandingkan cerpen atau novel. Sastra Melayu Klasik bermula pada abad ke-16 Masehi. Semenjak itu sampai sekarang gaya bahasanya tidak banyak berubah. Dokumen pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu klasik adalah sepucuk surat dari raja Ternate, Sultan Abu Hayat kepada raja João III di Portugal dan bertarikhkan tahun 1521 Masehi. Berikut adalah pendapat beberapa sarjana mengenai definisi puisi; i) Edgar Allan Poe Puisi adalah adalah ciptaan tentang sesuatu keindahan dalam bentuk berirama. Citarasa adalah unsur yang diutamakan. Hubungan dengan budaya intelek atau dengan suara 1

Kerja kursus Gurindam

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OBJEKTIF: Menilai pengajaran moral yang terkandung dalam Antologi Gurindam Seuntai Kasih Secebis Harapan karya Mas Adeki.

Citation preview

Page 1: Kerja kursus Gurindam

PENGENALAN

Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra singkat untuk menuangkan apa yang ada

di fikiran kita, apa yang ada di hati kita, dan apa yang ada di jiwa kita. Dikatakan singkat

keranana puisi adalah bentuk karya sastra yang paling pendek jika dibandingkan cerpen

atau novel.

Sastra Melayu Klasik bermula pada abad ke-16 Masehi. Semenjak itu sampai

sekarang gaya bahasanya tidak banyak berubah. Dokumen pertama yang ditulis dalam

bahasa Melayu klasik adalah sepucuk surat dari raja Ternate, Sultan Abu Hayat kepada

raja João III di Portugal dan bertarikhkan tahun 1521 Masehi.

Berikut adalah pendapat beberapa sarjana mengenai definisi puisi;

i) Edgar Allan Poe

Puisi adalah adalah ciptaan tentang sesuatu keindahan dalam bentuk berirama.

Citarasa adalah unsur yang diutamakan. Hubungan dengan budaya intelek atau dengan

suara hati hanya merupakan hubungan yang selintas. Jika bukan secara kebetulan, ia tidak

akan mengena langsung dengan fungsi utamanya atau dengan kebenaran.

ii) Muhammad Hj. Salleh

Puisi adalah bentuk sastra yang kental dengan musik bahasa serta kebijaksanaan

penyair dan tradisinya. Dalam segala kekentalan itu, maka puisi setelah dibaca akan

menjadikan kita lebih bijaksana.

1

Page 2: Kerja kursus Gurindam

iii) Usman Awang

Puisi bukanlah nyanyian orang putus asa yang mencari ketenangan dan kepuasan

dalam puisi yang ditulisnya. Tapi puisi ialah satu pernyataan sikap terhadap sesuatu atau

salah satu atau keseluruhan kehidupan manusia.

iv) A. Samad Said

Puisi pada hakikatnya adalah satu pernyataan perasaan dan pandangan hidup

seorang penyair yang memandang sesuatu peristiwa alam dengan ketajaman perasaannya.

Perasaan yang tajam inilah yang menggetar rasa hatinya, yang menimbulkan semacam

gerak dalam daya rasanya. Lalu ketajaman tanggapan ini berpadu dengan sikap hidupnya

mengalir melalui bahasa, menjadilah ia sebuah puisi, satu pengucapan seorang penyair.

Gurindam juga adalah satu bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua baris

kalimat dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Antara

gurindam yang mahsyur ialah ‘Gurindam 12 Raja Ali Haji’. Baris pertama berisikan

semacam soal, masalah atau perjanjian dan baris kedua berisikan jawabannya atau akibat

dari masalah atau perjanjian pada baris pertama tadi.

Gurindam Lama

Contoh : Pabila banyak mencela orang

Itulah tanda dirinya kurang

Dengan ibu hendaknya hormat

Supaya badan dapat selamat

2

Page 3: Kerja kursus Gurindam

Gurindam adalah salah satu puisi Melayu lama. Gurindam dikatakan berasal dari

perkataan India dan dibaca dengan lagu tersendiri, dan berbeza jika dibandingkan dengan

lagu syair Melayu. Puisi gurindam mempunyai kata-kata nasihat dan kebiasaannya

mempunyai rima akhir yang sama.

Gurindam merupakan sejenis bentuk puisi yang tidak terikat atau tiada tentu

bentuknya (sama ada terikat atau tidak). Bentuk yang terikat biasanya terdiri dari pada

dua baris serangkap, menyerupai syair dua baris atau nazam. Setiap baris biasanya

mengandungi tiga atau empat, enam atau lebih perkataan; dan pola rima a-a; a-b atau

serima (monoryme). Tiap serangkap merupakan sebahagian daripada idea yang

berturutan dan biasanya memerlukan beberapa baris atau rangkap untuk menyatakan

keseluruhan idea.

Bentuk yang tidak terikat tergolong sebagai puisi bebas, sama ada berangkap atau

tidak. Walaupun setiap rangkap dapat berdiri sendiri tetapi biasanya memerlukan

beberapa baris atau rangkap untuk meyatakan satu keseluruhan idea.

Dari segi bentuk ia sama seperti talibun, teromba atau mantera; tetapi tergolong

sebagai gurindam karena isinya mengandung nasihat, pengajaran dan kebenaran, berbeza

dengan mantera. Gurindam tidak mengandung unsur sihir,dan berbeda dengan teromba,

ia tidak merujukkan kepada salasilah atau undang-undang setempat.

Gurindam juga dapat merangkum puisi yang lebih bebas, yang secara sinkronis

tergolong sebagai puisi moden, terutama di peringkat awal perkembangannya.

Kebanyakan karya puisi dalam peringkat itu memperlihatkan kebebasan dari segi bentuk

dan isi tetapi masih terkongkong kepada nilai-nilai puisi tradisional dari segi pola rima,

rentak an unsur-unsur estetik yang lain.

3

Page 4: Kerja kursus Gurindam

DEFINISI GURINDAM

Gurindam mempunyai definisi yang berbagai mengikut pandangan tokoh

masing- masing. Misalnya menurut pendapat Ismail Hamid, istilah gurindam berasal

daripada bahasa Sanskrit. Beliau berpendapat walaupun istilah gurindam ini berasal dari

Sanskrit, namun gurindam melayu dengan gurindam melayu adalah berbeza dari segi

bahasanya, persoalan, rima akhir, rangkap dan sebagainya.

Pada pandangan Raja Ali Haji pula menjelaskan pembentukan gurindam

dibahagi menjadi 2 baris yang bersajak. Setiap baris adalah kalimat dan hubungan antara

kalimat itu biasanya disebut samada anak kalimat dengan induk kalimat. Jumlah suku

katanya adalah berbeza. Namun dijelaskan ada gurindam yang mempunyai lebih dari 2

baris dan berlapis-lapis.

Pendeta Za’ba pula mengatakan bahasa gurindam adalah padat dan bernas. Ianya

dihasilkan bertujuan sebagai bahan nyanyian, jenaka, gurau senda dan sindiran. Menurut

Za'ba,1962 di dalam karyanya Ilmu Mengarang Melayu, perkataan gurindam itu berasal

daripada bahasa Sanskrit menerusi bahasa Tamil. Ertinya biasa difahamkan rangkap yang

telah menjadi bidalan atau sebutan biasa pada orang ramai ataupun sesuatu pepatah

berangkap yang disebutkan berpadanan dengan tempatnya. Selain itu menurutnya lagi,

gurindam itu adalah padat dan bernas. Ianya dihasilkan sebagai bahan nyanyian, jenaka,

gurau senda dan sindiran.

Manakala Harun Mat Piah mendefinisikan gurindam adalah sejenis karya klasik

melayu lama yang tak tentu bentuknya samada terikat ataupun tidak. Gurindam

mempunyai fungsi dan peranannya dalam masyarakat melayu iaitu sebagai tujuan

4

Page 5: Kerja kursus Gurindam

didikan, hiburan, gambaran masyarakat melayu lama dan digunakan dalam majlis-majlis

formal.

Mas Adeki yang merupakan nama pena bagi Mohd Sidek bin Mohd Dollah

dalam bukunya Seuntai Kasih Secebis Harapan, menerangkan bahawa Gurindam

Bentuk Terikat terdiri daripada dua baris yang berpasangan dan rima setiap baris

kebanyakannya adalah sama. Baris pertama sebagai syarat dan baris kedua sebagai

jawapan. Isi kandungannya tersurat dan tersirat nasihat serta pengajaran.

CIRI-CIRI GURINDAM

Ciri – Ciri gurindam pada pendapat pendeta Za’ba (1962) adalah seperti yang

berikut :

‡ Bahasanya seperti menyanyi atau sekurang-kurangnya membawa imbas-imbas nyanyi,

serta menunjukkan ada kesempatan boleh melengah-lengahkan masa dan menyuka-

nyukakn hati.

‡ Perkataan banyak menggambarkan keindahan alam dan mengambil perbandingan

daripada keindahan itu seolah-olah untuk melukiskan isinya dengan warna yang cantik.

‡ Perasaan di dalamnya kebanyakan perasaan suka dan terkadang perasaan bermain-

main dan jenaka

‡ Isinya dan maksudnya terus-menerus sahaja seperti syair, tidak ada apa-apa yang boleh

dikatakan pembayang maksud.

‡ Gurindam tua-tua yang telah tetap tersusun semenjak beberapa lama telah jadi seolah-

olah bidalan iaitu diketahui dan lancar di mulut orang ramai

‡ Gurindam mengandungi dua baris ayat atau lebih bagi serangkap.

5

Page 6: Kerja kursus Gurindam

JENIS – JENIS GURINDAM

Gurindam merupakan puisi

1) Terikat

Bentuk yang terikat biasanya terdiri dari pada dua baris serangkap, menyerupai

syair dua baris atau nazam. Setiap baris biasanya mengandungi tiga atau empat, enam

atau lebih perkataan; dan pola rima a-a; a-b atau serima (monoryme). Tiap serangkap

merupakan sebahagian daripada idea yang berturutan dan biasanya memerlukan beberapa

baris atau rangkap untuk menyatakan keseluruhan idea

2)Bebas atau tidak terikat.

Bentuk yang tidak terikat tergolong sebagai puisi bebas, sama ada berangkap atau

tidak. Walaupun setiap rangkap dapat berdiri sendiri tetapi biasanya memerlukan

beberapa baris atau rangkap untuk meyatakan satu keseluruhan idea.

Mempunyai 2 baris dalam serangkap atau beberapa baris dalam serangkap. Setiap

baris dalam rangkap merupakan isi atau maksud dan perlu bersambung dengan baris-

baris dalam rangkap berikutnya untuk membawa makna yang lengkap. Isinya

mengandungi kias, ibarat, pengajaran dan nasihat.

Baris pertama dikenali sebagai “syarat” dan baris kedua dikenali sebagai “jawab”.

Baris pertama “syarat” tersebut menyatakan sesuatu fikiran atau peristiwa dan baris

kedua pula menyatakan keterangan atau menjelaskan apa yang telah dinyatakan oleh

baris atau ayat pertama tadi.

Penggunaan perkataan dalam penghasilan gurindam tidak tertakluk kepada

sesuatu jumlah yang tertentu. Jumlah sukukata dalam setiap pemilihan perkataan sebaris

6

Page 7: Kerja kursus Gurindam

juga tidak tetap. Rima pada gurindam juga agak berbeza berbanding dengan pantun iaitu

bergantung kepada jenis gurindam tersebut yang dibahagikan kepada tiga jenis:

i. Gurindam serangkap dua baris

Gurindam ini mempunyai ciri – ciri seperti yang berikut iaitu:

berbentuk asli

Baris pertama menjadi buah fikiran kepada buah fikiran seterusnya dalam baris

kedua.

Nasihat yang baik dan indah terbentuk daripada irama akhir sama.

ii. Gurindam Serangkap Empat Baris

Gurindam ini pula mempunyai ciri – ciri seperti yang berikut iaitu :

Empat baris kalimat atau ayat

Rima akhir seperti puisi pantun abab

Isinya tentang nasihat

Contoh gurindam serangkap empat baris

Tiada siapa yang besar,

Tiada siapa yang tinggi,

Tetap sama sedasar,

Tidaklah berbeza lagi.

Jangan takut dan gentar,

Mati hanya sekali,

Jangan bertukar berkisar,

Tetap di lapangan mengendali.

7

Page 8: Kerja kursus Gurindam

Iii. Gurindam Bebas

Gurindam jenis bebas bercirikan :

Bilangan baris ayat pada rangkap tidak terhad

Persamaan akhir tidak dipentingkan

Isinya tetap mempunyai nasihat

Contoh Gurindam Bebas

Pangkalnya sama dipupuk,

Pucuknya sama digentis,

Buahnya sama ditarik,

Ke bukit sama didaki,

Ke lurah sama dituruni,

Ke laut sama direnangkan.

8

Page 9: Kerja kursus Gurindam

DEFINISI ANTOLOGI

Berikut adalah definisi dewan pelajar menurut Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kata Takrif Sumber

antologi Kumpulan cerita (karangan, puisi dsb).

Kamus Pelajar

antologi

Kumpulan cerita (karangan, puisi dsb) yg dihasilkan oleh pengarang

yangg berlainan. Mengantologikan mengumpulkan atau menyusun

karya, seperti cerpen, puisi dan sebaginya untuk dijadikan sebagai

antologi: Karya-karya yg menarik itu diantologikan utk tatapan para

pembaca.

Kamus Pelajar

Edisi Kedua

antologi Kumpulan karya prosa (spt cerpen) atau sajak atau kedua-duanya yg

dihasilkan oleh berlainan pengarang, kumpulan karangan pilihan

seseorang pengarang, bunga rampai; mengantologikan

menghimpunkan atau menyusun sesuatu karya spt cerpen utk

dijadikan sbg antologi: karya-karya mereka telah pun diantologikan

oleh penerbit utk tatapan umum.

Kamus Pelajar

Edisi Empat

9

Page 10: Kerja kursus Gurindam

OBJEKTIF KERTAS KERJA

Objektif kertas kerja ini dihasilkan adalah untuk menilai pengajaran moral yang

terkandung dalam Antologi Gurindam Seuntai Kasih Secebis Harapan karya Mas

Adeki. Pengajaran moral yang disertakan bersama beberapa contoh ini, diharapkan dapat

dijadikan sebagai panduan untuk lebih memahami nilai karya hebat Mas Adeki. Hasil

penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan tambahan ilmu

pengetahuan khususnya bidang puisi lama tentang gurindam.

PEMBATASAN KAJIAN

Gurindam mempunyai berbagai jenis seperti yang telah disenaraikan dalam

jenis – jenis gurindam sebelumnya, iaitu seperti :

i. Gurindam Terikat

ii Gurindam Bebas (sama ada terikat atau tidak)

Walaubagaimanapun kertas kerja ini hanya akan menumpukan pengajaran moral

yang terdapat dalam beberapa tajuk terpilih sahaja daripada 40 buah tajuk yang tersenarai

dalam Antologi Gurindam Seuntai Kasih Secebis Harapan iaitu

1) Gurindam Tonggak Dua Belas

2) Gurindam Seuntai Kasih Secebis Harapan

Penghasilan kertas kerja ini menggunakan kaedah keperpustakaan. Rujukan telah

dibuat di perpustakaan Universiti Putra Malaysia, Perpustakaan Universiti Kebangsaan

Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu rujukan turut dibuat berdasarkan

jurnal Dewan sastera dan Dewan Bahasa. Rujukan dalam talian maya turut menyumbang

dalam proses penghasilan kertas kerja ini dilaksanakan.

10

Page 11: Kerja kursus Gurindam

ISI KANDUNGAN

1) Pengajaran Moral Dalam Gurindam Tonggak Dua Belas Antologi Gurindam Seuntai Kasih Secebis Harapan Karya Mas Adeki.

GURINDAM TONGGAK DUA BELAS

Hendak pandai mengahargai masa,Jangan dinanti esok lusa.

Ketekunan akan membawa kejayaan,Kegigihan bekerja dengan keupayaan.

Wajah ceria keseronokan bekerja,Usah berduka bermuram durja.Hidup alam kemuliaan kesederhanaan,Bertindak dengan penuh kebijaksanaan.

Ketinggian peribadi jadi amalam,Ketelusan hati jadi bekalan.

Kekuatan sifat baik hati,Bertimbang rasa dan bersimpati.

Pengaruh kepeimpinan melalui teladan,Baik buruk jadikan sempadan.

Menjadi kewajipan menjalan tugas,Walaupun sederhana tetapi tegas.

Kebijaksanaan berhemat perlu diutama,Tidak membazir teliti saksama.

Keutamaan kesabaran fikiran tenang,Perkara susah menajdi senang.

Peningkatan bakat diberi sokongan,Tunjukkan kebolehan jadikan dorongan.

Nikmat mencipta budaya kreatif,Kembangkan bakat semoga aktif.

Ciri Dalam Gurindam Gurindam Tonggak Dua Belas

11

MAS ADEKI 15 Ogos 1999

Page 12: Kerja kursus Gurindam

1. Mempunyai 12 rangkap.

2. Setiap rangkap mengandungi 2 baris

Contohnya : Hendak pandai menghargai masa

Jangan dinanti esok lusa

3. Mengandungi 4 patah perkataan dalam satu baris

Contohnya Nikmat mencipta budaya kreatif:

4. Suku kata antara 9 hingga 14 suku kata

Contohnya ;

Ja/ngan di/nan/ti e/sok lu/sa 9 sukukata sebaris

Hi/dup da/lam ke/mu/lia/an ke/se/der/ha/na/an 14 sukukata sebaris

5. Rima akhir aa

Contohnya :

Nikmat mencipta budaya kreatif,

Kembangkan bakat semoga aktif

Maksud Dalam Gurindam Gurindam Tonggak Dua Belas

12

Page 13: Kerja kursus Gurindam

( RANGKAP 1 )

Masa yang ada hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya dan jangan membazirkan

masa dengan tidak menghargainya.

( RANGKAP 2 )

Kejayaan pasti dapat dikecapi jika kita berusaha dengan tekun dan gigih.

( RANGKAP 3 )

Apabila kita seronok bekerja, hidup kita akan lebih gembira.

( RANGKAP 4 )

Kesederhanaan dituntut dalam kehidupan dan semua tindakan perlu dilakukan dengan

bijaksana.

( RANGKAP 5 )

Peribadi yang baik dan kejujuran hati.perlu diterapkan dalam kehidupan .

( RANGKAP 6 )

Sifat baik hati, bertimbang rasa dan bersimpati jika jadikan amalan dapat membawa

kebaikan.

( RANGKAP 7 )

Pemimpin yang baik menjadi ikutan.

( RANGKAP 8 )

Tanggungjawab yang diamanahkan perlu dilaksanakan dengan sempurna.

( RANGKAP 9 )

Pembaziran perlu dielakkan dalam melaksanakan sesuatu kerja.

( RANGKAP 10 )

Kesabaran dan ketenangan fikiran perlu dalam menghadapi sebarang situasi.

( RANGKAP 11 )

Kebolehan diri yang ada perlu ditonjolkan sebagai motivasi

( RANGKAP 12 )

Pemikiran kreatif dapat menjana idea yang lebih inovatif.

Pengjaran Moral dalam Gurindam Tonggak Dua Belas

13

Page 14: Kerja kursus Gurindam

Nilai-nilai murni dalam kehidupan

Gurindam ini menekankan penghayatan nilai-nilai murni yang perlu ada dalam

diri seseorang. Ia diungkapkan dengan begitu jelas sekali dalam setiap rangkap demi

rangkap. Penulis memberikan beberapa contoh persoalan utama yang penting sebagai

panduan kehidupan kepada para pembaca. Antaranya adalah seperti yang berikut :

1. Persoalan menghargai masa penting dalam kehidupan ( rangkap 1)

2. Persoalan tekun berusaha membawa kejayaan ( rangkap 2)

3. Persoalan kepimpinan melalui teladan (rangkap 7)

4. Persoalan berfikiran tenang dalam membuat keputusan (rangkap 10)

5. Persoalan berfikiran kreatif dan inovatif (rangkap 12)

Selain daripada itu penulis tidak lupa menerapkan nilai – nilai murni yang perlu

dihayati oleh pembaca sepanjang pembacaan gurindam ini. Begitu banyak nilai yang

boleh dipegang dan dijadikan panduan dalam setiap rangkap gurindam ini. Antaranya

yang paling jelas adalah seperti nilai kegigihan, Contohnya kegigihan apabila bekerja

diberikan seawal rangkap yang kedua. Nilai kebijaksanaan seperti kebijaksanaan dalam

melaksanakan tanggungjawab dan nilai kesederhanaan dalam kehidupan dapat dikesan

dalam rangkap keempat.

Nilai kesabaran, seperti kesabaran menghadapi cabaran. Dengan kesabaran fikiran

pasti lebih tenang dan segala kesukaran dapat dihadapi. Nilai ini jelas dibangkitakan pada

rangkap ke 10.

Gurindam ini menyelitkan lebih banyak panduan yang boleh kita sebagai para

pembaca jadikan sebagai pegangan iaitu antaranya adalah seperti yang berikut :

14

Page 15: Kerja kursus Gurindam

1. Kita hendaklah berhemat apabila berbelanja agar tidak berlaku pembaziran.

2. Kita hendaklah bertindak secara bijaksana.

3. Kita hendaklah menghargai masa.

4. Kita haruslah menunjukkan teladan yang baik.

5. Kita hendaklah tekun berusaha untuk mencapai kejayaan.

6. Kita hendaklah tekun dan gigih bekerja.

7. Kita perlu ada perasaan suka bekerja agar sentiasa ceria di temapat kerja.

8. Hendaklah mengamalkan kesedehanaan dalam hiudp.

9. Hendaklah bijak membuat keputusan.

10. Sentiasa ada perasaan baik hati, bertimbang rasa.

11. Kita hendaklah menunjukkan contoh yang baik semasa bekerja.

12. Kita hendaklah sabar dan sentiasa bertenang apabila berhadapan dengan masalah.

13. Jangan menyembunyikan bakat dan kebolehan yang ada.

14. Kita hendaklah berani menonjolkan kebolehan diri.

15. Kita perlu kreatif agar kebolehan terserlah kebolehan diri.

16. Kita hendaklah berhemat apabila berbelanja agar tidak berlaku pembaziran.

17. Kita hendaklah bertindak secara bijaksana.

18. Kita hendaklah menghargai masa

19. Kita haruslah menunjukkan teladan yang baik.

20. Kita hendaklah tekun berusaha untuk mencapai kejayaan

2) Pengajaran Moral Dalam Gurindam Seuntai Kasih Secebis Harapan dalam

Antologi Gurindam Seuntai Kasih Secebis Harapan Karya Mas Adeki.

15

Page 16: Kerja kursus Gurindam

Gurindam Seuntai Kasih Secebis Harapan

Kami tak mahu keadaan begini,

Azab sengsara di abad ini.

Kami kehausan kami kelaparan,

Di medan perang mayat berkaparan.

Mengapalah perang terus meletus,

Suara kedamaian sering diutus.

Memohon kasih mengharap sayang,

Aman bahagia sukar ditayang.

Tolonglah kami bantulah kami,

Semoga simpati terus bersemi.

Hulurlah bantuan berilah harapan,

Demi kebahagiaan masa hadapan.

Kasihan kanak – kanak menjadi mangsa,

Susah derita hidup terseksa.

Mereka mahu beg, pensel dan buku,

Agar otak mereka cerdas tidak beku.

Wahai teman bantulah mereka,

Berilah setulus hati merawat duka.

Kalau bukan kita siapa lagi,

Membuat amalan tidaklah rugi.

16

Page 17: Kerja kursus Gurindam

Seuntai kasih secebis harapan,

Berhati bersih berbudi bersopan.

Kepada para pemimpin yang berkuasa,

Pastikan penghuni alam aman sentosa.

Suara bergema demi keamanan,

Melorek damai bersendi keimanan.

Anak-anak kecil mengharap kasih,

Hatinya masih suci dan bersih.

Wahai insan yang baik hati,

Hulurkan bantuan berilah simpati.

Wahai pemimpin yang bijaksana,

Wujudkan kedamaian walau di mana-mana.

Peperangan pasti mencetus huru-hara,

Negeri musnah rakyat sengsara.

Semarak sayang salam sejahtera,

Tangan dihulur senyuman mesra.

MAS ADEKI 2 Februari 2004

Ciri Dalam Gurindam Gurindam Seuntai Kasih Secebis Harapan

1. Mempunyai 18 rangkap.

17

Page 18: Kerja kursus Gurindam

2. Setiap rangkap mengandungi 2 baris

Contohnya : Seuntai kasih secebis harapan,

Berhati bersih berbudi bersopan.

3. Mengandungi 4 hingga 6 patah perkataan dalam satu baris

Contohnya ; * Nikmat mencipta budaya kreatif

* Wujudkan kedamaian walau di mana-mana.

4. Suku kata antara 10 hingga 14 suku kata

Contohnya ;

Wa/hai pe/mim/pin yang bi/jak/sa/na 10 sukukata sebaris

Wu/jud/kan ke/da/ma/ian wa/lau di ma/na-ma/na 14 sukukata sebaris

5. Rima akhir aa

Contohnya :

Suara bergema demi keamanan,

Melorek damai bersendi keimanan.

Pengjaran Moral dalam Gurindam Seuntai Kasih Secebis Harapan

18

Page 19: Kerja kursus Gurindam

Gurindam Seuntai Kasih Secebis Harapan menggambarkan rintihan hati insan-

insan yang tertindas dan memerlukan pembelaan. Pembaca dapat menghayati

kesengsaraan ini pada rangkap kedua iaitu

Kami kehausan kami kelaparan,

Di medan perang mayat berkaparan.

Kesengsaraan para penduduk yang terlibat menyebabkan mereka merayu simpati

dari seluruh segenap penjuru, daripada insan individu mahupun organisasi untuk

membantu mereka. Ini kerana begitu jelas dalam isi gurindam ini bahawa yang banyak

meletus dalam mana-mana negara hanya akan menyebabkan kemusnahan negara tersebut

serta penderitaan rakyatnya.

Gurindam ini menekankan beberapa contoh kemudaratan peperangan yang perlu

dijadikan iktibar agar dapat dielakkan daripada terus berlakunya peperangan tidak kira di

negara mana sekalipun. Antaranya adalah seperti yang berikut :

1. Rakyat masih sengsara meskipun zaman yang serba maju telah menguasai dunia.

( Rangkap 1).

2. Ramai rakyat yang kebuluran dan mayat berkaparan disebabkan peperangan.

( Rangkap 2).

3. Kanak-kanak yang tidak berdosa menjadi mangsa penderitaan kerana peperangan

( Rangkap 7).

4. Kerana peperangan ini kanak-kanak yang terlibat tidak mendapat pendidikan yang

mereka perlukan. ( Rangkap 8).

5. Peperangan menyebabkan mana-mana negara yang terlibat mengalami kemusnahan

dan menyebabkan rakyatnya sengsara semata-mata.( Rangkap 7)

19

Page 20: Kerja kursus Gurindam

Gurindam ini juga menyelitkan beberapa pengajaran dan nilai murni yang tinggi

kepada kita untuk direnungi bersama. antaranya adalah seperti yang berikut :

1. Kita hendaklah bersyukur kerana negara kita tidak mengalami peperangan dan

rakyat sentiasa terlindung daripada azab sengsara kesan daripada peperangan

yang meletus.

2. Kita perlu memahami bahawa peperangan tidak membawa sebarang kebaikan

malah lebih banyak keburukannya seperti menyebabkan rakyat menderita

kebuluran, kanak-kanak teraniaya dan tidak mendapat pendidikan yang

sewajarnya.

3. Jika kita mampu, kita perlulah membantu mereka yang terlibat dalam kemelut

peperangan ini seperti menghulurkan bantuan mengikut kemampuan masing-

masing. Ini kerana jika kita tidak memulakan langkah membantu mereka, pada

siapa lagi mereka dapat mengharapkannya.

4. Sebagai pemimpin yang telah diberi amanah, mereka perlulah berusaha untuk

memastikan rakyat dibawah pimpinan mereka mampu menikmati hidup yang

lebih aman tanpa sebarang penderitaan peperangan.

Kesimpulan Pengajaran Moral dalam Antologi Seuntai Kasih Secebis Harapan.

20

Page 21: Kerja kursus Gurindam

Berdasarkan daripada dua tajuk yang dipilih daripada senarai gurindam yang

terkandung dalam Antologi Seuntai Kasih Secebis Harapan, iaitu

1) Gurindam Tonggak Dua Belas

2) Gurindam Seuntai Kasih Secebis Harapan

dapatlah kita lihat begitu banyak pengajaran moral yang boleh kita ambil sebagai

pegangan dan pengajaran dalam kita meniti kehidupan di dunia ini. Bak pendapat Shelley

yang yakin menyatakan bahawa ” Puisi memperkuat organ moral manusia sama seperti

pendidikan jasmani yang memperkuat urat-urat dalam badan, dan puisi juga bisa

membawa kita untuk melihat apa yang kita tidak pernah kita lihat, untuk mendengar apa

yang tak pernah kita dengar. ”

Diharapkan dengan penghasilan kertas kerja ini, dapatlah direnungi bahawa

penghasilan gurindam bukan satu usaha yang sia-sia namun dapat menyebarkan

pengajaran moral di dalamnya kerana pendapat Waldo Emerson iaitu ”Puisi mengajar

sebanyak mungkin dengan kata-kata sedikit mungkin” turut menyokong di atas.

Shahnon Ahmad pernah menyatakan antara fungsi puisi adalah untuk

menyemarakkan kesedaran. Umtuk memanusiakan kembali manusia itu, meninggikan

budi pekerti, membentuk perwatakan dan juga membangkitkan semangat untuk

bertindak. Pendapat beliau ini dapat menilai penghasilan gurindam yang bertajuk Secebis

Kasih Seuntai Harapan yang mengisahkan peperangan yang banyak meragut nyawa

manusia dengan sia-sia tanpa perikemanusiaan. Diharapkan dengan penghayatan

terhadap gurindam tersebut dapatlah disedari bahawa peperangan hanya satu jalan singkat

yang membawa kemusnahan dan keperitan hidup kepada rakyat yang terlibat.

21

Page 22: Kerja kursus Gurindam

Pendapat Usman Awang ” Puisi adalah untuk menimbulkan kesedaran atau

keinsafan dalam diri dan hati” dan pandangan Aristotle ” Puisi yang bersifat tragis

berupaya membersihkan kerohanian manusia melalui rasa simpati atau belas kasihan”

juga dapat menilai penghasilan gurindam tersebut.

BIBLIOGRAFI

22

Page 23: Kerja kursus Gurindam

1) Mohd Sidek B. Mohd Dolah (Mas Adeki) ( 2005 ), Seuntai Kasih Secebis

Harapan, Akam print.

2) Mohd Sidek B. Mohd Dolah (Mas Adeki) ( 2005 ), Seuntai Kasih Secebis

Harapan, Akam print.

3) Zurina Hassan.Memoir Zurina Hassan menjejak puisi: penerbitan UKM, Bangi,

2003.

4) Henry Guntur Tarigan. 1988. Prinsip-prinsip dasar sastera. Bandung: Penerbitan

Angkasa. Rahman Shaari. 1988. Penilaian dan penghayatan sastera. Selangor:

Marwilis Publisher.

———. 1989. Penggunaan peribahasa dalam penulisan. Pelita Bahasa 1(1): 38.

———. 1990. Metafora dan personafikasi. Pelita Bahasa 2(5): 35–36.

5) Kamus Dewan Edisi Keempat, (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

6) http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=antologi

7) sumber: http://forum.wgaul.com

23

Page 24: Kerja kursus Gurindam

24

2

LAMPIRAN

Page 25: Kerja kursus Gurindam

BIODATA

Mas Adeki ialah nama pena Mohd Sidek Bin Mohd Dollah. Dilahirkan pada 15

Ogos 1950 di Simpang Rengam, Johor. Mendapat pendidikan awal di Sk. Simpang

Rengam dan Sekolah Menengah SES Kluang Johor. Berkhidmat sebagai anggota Polis,

Skuad 69 PDRM, Pasukan Polis Hutan, Briged Tengah, tahun 1969 hingga 1975. Beliau

pernah bertugas di perbatasan Malaysia - Thailand dan Sabah Sarawak.

Beliau menyambung pelajaran di Maktab Perguruan Bahasa (MPB/LI) Kuala

Lumpur. Seterusnya menjadi guru Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu. Pada tahun

1986 beliau memperolehi kelulusan Ijazah Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa

Melayu sebagai Bahasa Pertama dan Kesusasteraan Melayu dari Universiti Pertanian

Malaysia (UPM).

Mohd Sidek Bin Mohd Dollah pernah menjadi anggota polis, guru, penyelia

petang, penolong kanan kemudian menjawat jawatan pengetua sekolah. Di samping itu,

beliau sering dijemput memberi ceramah motivasi yang bertemakan Kecemerlangan

Pelajar, Keibubapaan dan Profesion Perguruan.

 Antologi Gurindam Seuntai Kasih Secebis Harapan ini memuatkan 40 koleksi

gurindam dengan sebahagiannya mengangkat pengorbanan warga pendidik dalam

pembelajaran dan pendidikan ke arah insan cemerlang, gemilang dan terbilang. Ia juga

mengetengahkan tema kekeluargaan, pendidikan dan kecemerlangan serta unsur

patriotisme mahupun manusia sejagat.

Beliau sesungguhnya telah dianugerahi bakat dalam bidang penulisan puisi untuk

merakamkan catatan dan pengalaman hidup merentasi kemanusiaan sejagat terutamanya

dalam genre penulisan puisi gurindam. Gurindam-gurindam beliau mengandungi nasihat

dan pengajaran melalui bait-bait kata yang indah untuk dihayati oleh pembaca.

Buku ini amat sesuai untuk bacaan setiap lapisan masyarakat terutamanya

golongan remaja, warga pendidik, para pelajar dan individu yang ingin berjaya. Buku ini

juga boleh dijadikan sebagai bahan rujukan, motivasi dan pencetus semangat dalam

mencari kekuatan diri.

25

Page 26: Kerja kursus Gurindam

Judul :Seuntai Kasih Secebis HarapanPengarang : Mohd Sidek B. Mohd Dolah (Mas Adeki) Penerbit : Akam PrintGenre : Puisi KlasikMukasurat : 180  halamanCetakan Pertama : 2005ISBN : 9834300107

KANDUNGAN

26

Page 27: Kerja kursus Gurindam

1.   Gurindam Pelajar 2.   Gurindam Pelajar II 3.   Aminuddin Baki 4.   Anak Muda5.   Zero Defect6.   Tonggak Dua Belas7.   Lapangkan Masa Anda8.   Siapalah Guru 9.   Gurindam Pekerja 10. Marilah Ketawa Menangani Tekanan 11. Tekanan Membuat Kita Lebih Matang 12. JikaOrang 13. Seuntai Kasih Secebis Harapan 14. Antara 1 dengan 10 15. KitaMinta 16. Pengetua Bestari 17. Insan Istimewa 18. Peminangan Puteri Gunung Ledang 19. Ramai Yang Suka20. Kecelakaan Jalan Raya 21. Panglima Salleh Selempang Merah22. Guru Sejati23. 15 Sifat Terpuji24. Skuad 69 PDRM Tetap Unggul25. Melayu Hidup Biar Bermartabat26. Guru Bestari27. Dadah Oh Dadah28. Masalah29. Jaga Mulut Jangan Kalut30. Pemimpin Cemerlang31. Rokok Mengundang Padah32. Tragedi Tsunami 26 Disember 200433. Keunggulan Peribadi34. Anak Disayang Jangan Dimanja35. Hijrah36. Nur Amalina 17A137. Rukun Islam38. Rukun Iman39. Siti Nurhaliza40. Keranamu Guru

27