27
Soalan Anda dilantik sebagai setiausaha untuk Majlis Sambutan Jubli Emas Persatuan Matematik di sekolah anda. Majlis tersebut akan dirasmikan oleh YB Menteri Pelajaran Malaysia. Sediakan satu kertas kerja yang lengkap untuk menyokong program yang akan dilangsungkan tersebut. Kertas kerja tersebut perlu merangkumi perkara-perkara di bawah: i) Objektif / tujuan ii) Senarai AJK dan bidang tugas iii) Anggaran perbelanjaan iv) Aturan majlis v) Lain-lain AJK yang berkaitan

kerja Khursus gerko

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: kerja Khursus gerko

Soalan

Anda dilantik sebagai setiausaha untuk Majlis Sambutan Jubli Emas Persatuan Matematik di

sekolah anda. Majlis tersebut akan dirasmikan oleh YB Menteri Pelajaran Malaysia. Sediakan satu

kertas kerja yang lengkap untuk menyokong program yang akan dilangsungkan tersebut. Kertas

kerja tersebut perlu merangkumi perkara-perkara di bawah:

i) Objektif / tujuan

ii) Senarai AJK dan bidang tugas

iii) Anggaran perbelanjaan

iv) Aturan majlis

v) Lain-lain AJK yang berkaitan

1.0 Pengenalan

Page 2: kerja Khursus gerko

Malaysia sedang menuju ke arah sektor perindustrian untuk membentuk negara yang berteknologi

tinggi dan mewujudkan masyarakat makmur yang bermoral dan beretika. Bagi mencapai hasrat ini,

pendidikan yang berteraskan pembangunan keinsanan secara menyeluruh dan bersepadu perlu

diterjemahkan melalui kurikulum pelajaran formal yang bersifat futuristic, fleksibel dan dinamik.

Oleh itu, Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Jerkoh ingin mengadakan Majlis Sambutan Jubli Emas

Persatuan Matematik.

Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Jerkoh merupakan sekolah yang wujud sejak zaman

penjajahan British lagi. Sekolah yang lama ini menyimpan pelbagai sejarah dan warisan yang

amat mendalam. Salah satu pertubuhan yang sangat lama dan agak radikal ialah Persatuan

Matematik di sekolah ini. Walaupun ramai murid yang seketika dahulu yang menjadi ahli sudah

pun menjejak keluar daripada sekolah ini, namun mereka tetap mempunyai kenangan bersama

persatuan yang hampir berusia 50 tahun. Oleh itu, pihak Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Jerkoh

mengambil inisiatif untuk menganjurkan Majlis Sambutan Jubli Emas Persatuan Matematik di

sekolah ini. Pelbagai agenda yang dirancang untuk memeriahkan lagi majlis yang bersejarah ini.

Majlis akan dimeriahkan dengan mengadakan sesi interaksi bersama-sama dengan bekas

pengerusi Persatuan Matematik. Selain itu, ibu bapa juga dijemput untuk mengambil bahagian

dalam majlis ini. Segala maklumat berkaitan dengan majlis ini telah saya sertakan di dalam kertas

kerja ini.

2.0 RASIONAL

Sambutan Persatuan Matematik ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada semua warga

sekolah untuk mengambil bahagian dalam program sambutan ini. Selain itu, aktiviti-aktiviti yang

dirancangkan ini diharapkan dapat mencungkil kemahiran Matematik yang tersembunyi dalam diri

murid sekolah rendah. Program ini dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran

Matematik agar menjadi lebih menarik, berkesan dan bermakna. Tambahan pula, aktiviti yang

dirancangkan diharapkan dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama bekas murid, para ibu

bapa dan komuniti sekolah. Murid-murid juga dapat mengenali secara lebih mendalam tentang

rakan-rakan sama ada dari sekolah yang sama ataupun dari sekolah yang berlainan. Seterusnya

program ini diharapkan dapat memperkembangkan kemahiran dan kreativiti murid dalam

merancang serta mengaplikasikan hasil pembelajaran mata pelajaran Matematik dalam kehidupan

seharian.

3.0 OBJEKTIF DAN TUJUAN

Page 3: kerja Khursus gerko

1. Memupuk minat murid-murid dalam mata pelajaran Matematik.

2. Memperkembangkan bakat dan potensi murid terhadap Matematik .

3. Menperkembangkan kemahiran Matematik dalam kemahiran berfikir melalui permainan

Matematik .

4. Memperkembangkan perasaan bersatu padu dan mengeratkan lagi persahabatan antara

murid-murid dalam sekolah.

5. Mengenali secara mendalam mengenai peranan guru panitia Matematik dalam

peningkatan pencapaian murid dalam matapelajaran Matematik.

6. Menghargai murid cemerlang dan mendorong murid yang lain untuk mencapai

kecemerlangan dalam Matematik .

7. Mewujudkan suasana persefahaman antara ibu bapa dengan guru besar dan guru-guru

sekolah.

8. Mengeratkan hubungan antara bekas pengerusi Persatuan Matematik dengan organisasi

sekolah

9. Mengambil langkah yang efisyen untuk memajukan Persatuan Matematik.

10. Memartabatkan Persatuan Matematik sebagai satu persatuan yang giat aktif di dalam

sekolah

11. Mencungkil bakat yang terpendam dalam diri seseorang murid

12. Mengambil jejak langkah orang yang berpengalaman sebagai teladan untuk memajukan

pendidikan Matematik pada peringkat sekolah.

4.0 Tema Majlis

Bersatu memartabatkan Persatuan Matematik demi kesejahteraan kita

5.0 Tempat

Dewan Bandaraya Kuala Lipis dan Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Jerkoh, Kuala Lipis

6.0 Tarikh

12 April 2008 (sabtu)

7.0 Anggaran pengunjung majlis

Kedatangan YB Menteri Pelajaran Malaysia merasmikan Sambutan Jubli Emas Persatuan

Matematik.

Page 4: kerja Khursus gerko

Bekas-bekas pengerusi Persatuan Matematik

Guru-guru dan murid Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Jerkoh

Para ibu bapa murid Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Jerkoh

8.0 AJK induk dan AJK sampingan

(Rujuk lampiran 1)

9.0 AJk dan bidang tugasnya

(Rujuk lampiran 2)

10.0 Aturcara program

(Rujuk lampiran 3)

11.0 Anggaran perbelanjaan dan pendapatan

(Rujuk lampiran 4)

12.0 Penutup

Kami amat mengharapkan pelaksanaan program ini dapat mencapai objektif yang telah

digariskan. Semoga segala usaha dapat memberi manfaat besar kepada semua pihak.

Setinggi harapan kami sekiranya program ini mendapat sokongan dan komitmen yang

menggalakkan daripada semua lapisan masyarakat. Segala perhatian dan komitmen pihak

tuan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

SEKIAN TERIMA KASIH.

“MEMARTABATKAN MATEMATIK DEMI KESEJAHTERAAN KITA”

Saya yang Menjalankan Tugas,

………………………………………….

(GAN LI LIM )

SETIAUSAHA

SAMBUTAN MAJLIS JUBLI EMAS PERSATUAN MATEMATIK,

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) JERKOH, KUALA LIPIS.

Page 5: kerja Khursus gerko

disemak oleh :

…………………………………………

(Bong Koi Sin )

PENGERUSI

SAMBUTAN MAJLIS JUBLI EMAS PERSATUAN MATEMATIK,

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) JERKOH, KUALA LIPIS.

Dipanjangkan dan Disokong oleh :

...............................................................

(PN TAN MEI MEI )

GURU BESAR,

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) JERKOH, KUALA LIPIS.

LAMPIRAN 1

SENARAI AHLI JAWATANKUASA MAJLIS SAMBUTAN JUBLI EMAS

PERSATUAN MATEMATIK

AJK INDUK

Penaung : Pn. Tan Mei Mei

Penasihat : Pn. Kamalia Binti Hassan

Pengerusi : Bong Koi Sin

Timbalan Pengerusi : Gan Hui Peng

Setiausaha : Gan Li Lim

Page 6: kerja Khursus gerko

Naib Setiausaha : Maggie Goh May Gi

Bendahari : Honey Koh Peh Ni

Naib Bendahari : Chao Poh Ling

Jemputan : Beauty Lee Suh Yee

Buku Cenderamata : Ong Jen Lock

Sambutan : Chong Yan Tong, Chong Pok Ji

Kawalan & Keselamatan : Edickson Lin Hon Heng, Nick Pang Sok Fong

Hadiah : Siti Norhaliza

Keputusan : Yogus Venasuari

Jamuan : Alham binti Ahmad

AJK Buku Program : Yang Kok Keong, Lim Dan, Ang Long Joo

Pengerusi Majlis : Chew Meng Seng

Siaraya : Lee Tian Chye

Kebersihan : Jamaludin bin Haji Hussin

Jurugambar : Fan Li Hua

AJK-AJK LAIN YANG BERKAITAN DENGAN MAJLIS SAMBUTAN INI

AJK Persiapan Dewan

Ketua : Tan Poh Yoke

AJK Kecil : Wong Fong Mui

AJK Perhiasan

Ketua : Kamilah Binti Mohd. Saidi

AJK Kecil : Lee Li Cheng, Cheong Ai Chee

Persembahan

Ketua : Lam Kai Chee

Page 7: kerja Khursus gerko

AJK Kecil : Arnitta Laura Lagason, Shameron Vegessuatri

Paparan slaid

Ketua : Chew Yong Shen

AJK Kecil : Lim Tzeng Chyuan, Wuu Long Cha

Permainan Matematik

Ketua : Rostam Bin Ahmad

AJK Kecil : Goh Di Gi, Lee Chee Siong

Persembahan murid-murid

Ketua : Salmah Binti Abdullah

AJK Kecil : Syafih binti Shamsudin, Yang Shen Jiu

Peralatan

Ketua : Lee Choon Choy

AJK Kecil : Siti Aisyah binti Ahmad, Jamalia binti Ibrahim

LAMPIRAN 2

AHLI JAWATANKUASA DAN BIDANG TUGAS

PENGERUSI

Mengurus dan mentadbirkan persatuan mengikut perlembagaan persatuan atau

melaksanakan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja atau Mesyuarat Agong.

Mempengerusui Mesyuarat Jawatankuasa Kerja.

Merancang, melaksanakan dan menyelia aktiviti persatuan.

Menjalankan tugas seperti mana ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan

persatuan.

NAIB PENGERUSI

Membantu Pengerusi dalam pengurusan pentadbirkan persatuan.

Page 8: kerja Khursus gerko

Menjadi pengerusi mesyuarat dan menjalankan tugas pengerusi, apabila ketiadaan

pengerusi.

Menjalankan tugas sepertimana ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan

persatuan.

SETIAUSAHA

Menyimpan pendaftaran keahlian.

Bertanggungjawab bagi surat-menyurat dengan badan luar, pentadbir sekolah dan ahli

persatuan.

Menjemput dan mengedar surat panggilan semua mesyuarat iaitu Mesyuarat

Jawatankuasa Kerja, Mesyuarat Agong dan Mesyuarat Luar Biasa atau Tergempar.

Bekerjasama dengan pengerusi bagi mentadbir dan mengurus persatuan.

Menjalankan tugas seperti ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan persatuan.

PENOLONG SETIAUSAHA

Membantu setiausaha mentadbir dan mengurus persatuan.

Menjalankan tugas setiausaha, apabila ketiadaan setiausaha.

Menjalankan tugas sepertimana ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan

persatuan.

BENDAHARI

Menyimpan stok dan harta persatuan.

Memungut dan menyimpan kenyataan pembayaran yuran keahlian.

Mengurus dan mentadbir pembelia dan kewangan persatuan.

Menyimpan dan menyiapkan penyata kira-kira persatuan.

Menjalankan tugas sepertimana ketetapan yang diperuntukkan dalam perlembagaan

persatuan.

JAWATANKUASA KECIL JEMPUTAN

Menyediakan anggaran perbelanjaan.

Menyediakan surat jemputan.

Menyediakan senarai para jemputan khas.

mengedarkan surat jemputan kepada ibu bapa dan jemputan khas.

Page 9: kerja Khursus gerko

Menyediakan senarai kehadiran jemputan khas.

Menyelaras dengan Jawatankuasa Kerja.

JAWATANKUASA KECIL BUKU CENDERAMATA

Menentukan kandungan buku cenderamata.

Membuat contoh buku cenderamata.

Menyediakan anggaran perbelanjaan.

Mendapatkan kata-kata aluan.

Menyemak dan menyiapkan buku cenderamata.

Menyerahkan buku cenderamata kepada Jawatankuasa Kerja Sambutan.

JAWATANKUASA KECIL SAMBUTAN

Melantik penyambut tetamu.

Menyediakan anggaran perbelanjaan (jika ada).

Mendapatkan senarai kehadiran jemputan khas.

Menyediakan corsage & rosette untuk jemputan khas.

Memberi taklimat kepada penyambut tetamu.

Membuat penyelarasan dengan Jawatankuasa Kerja jemputan dan urusetia.

JAWATANKUASA KECIL KAWALAN DAN KESELAMATAN

Menyediakan anggaran perbelanjaan (jika ada).

Pengagihan tugas kepada pasukan-pasukan kawalan dan keselamatan.

Menyediakan alatan kecemasan.

Menyediakan tempat rawatan.

JAWATANKUASA KECIL HADIAH

Mengenal pasti jenis hadiah dan mengumpul hadiah-hadiah kejohanan yang sedia ada.

Membuat anggaran perbelanjaan.

Menempah hadiah setelah mendapat kelulusan.

Mendapatkan hadiah yang ditempah.

Mengatur hadiah mengikut susunan aturcara dan pemenang.

Menyediakan dulang dan pelamik hadiah.

Page 10: kerja Khursus gerko

JAWATANKUASA KECIL KEPUTUSAN

Menyediakan borang-borang khas untuk catatan.

Menyediakan kelengkapan bagi cacatan.

Merekod keputusan.

Menyerah keputusan kepada juruacara.

Menyerah keputusan kepada Setiausaha Majllis selepas kejohanan.

JAWATANKUASA KECIL JAMUAN

Menyediakan anggaran perbelanjaan.

Menetapkan menu dan bilangan tetamu.

Persiapan tempat ( kerusi, meja, alas meja, hiasan ).

Persiapan pinggan manggok.

Penyelarasan dengan Jawatankuasa Kerja Sambutan.

JURUACARA

Menyediakan skrip mengikut susunan atur cara dan program.

Memastikan pembesar suara boleh digunakan.

Page 11: kerja Khursus gerko

LAMPIRAN 3

Aturcara Majlis Sambutan Jubli Emas Persatuan Matematik.

12 APRIL 2008

8.00 pagi -Semua tetamu, guru, pelajar dan ibu bapa mengambil

tempat di dewan.

8.30 pagi - Ketibaan Yang Berhormat YB Menteri Pelajaran Malaysia

bersama pengiringnya

8.35 pagi - Ucapan alu-aluan oleh pengerusi majlis

8.40 pagi - Bacaan doa

8.45 pagi - Ucapan Puan guru besar sekolah

9.00 pagi - Upacara perasmian oleh YB Menteri Pelajaran Malaysia

9.10 pagi - Ucapan YB Menteri Pelajaran Malaysia

9.40 pagi - Persembahan Murid

( persembahan berunsur patriotik )

9.50 pagi - Ucapan Pegawai Pelajaran Daerah

10.10 pagi - Ucapan Pengerusi Persatuan Matematik sekolah

10.30 pagi - Paparan Slaid

(slaid merangkumi sejarah persatuan dari awalnya ia

ditubuhkan sampai hari ini dan aktiviti-aktiviti yang

dikendalikan olehnya selama ini )

10.50 pagi - Permainan Matematik

( murid-murid dari sekolah lain di daerah ini menyertai

pelbagai pertandingan seperti ‘Wheel of Mathematics’,

Page 12: kerja Khursus gerko

‘Solve In 1 Minute’ dan sebagainya di beberapa

stesen yang disediakan )

11.30 pagi - Upacara Penyampaian Hadiah oleh YB Menteri Pelajaran

Malaysia ( Hadiah diberi kepada pelajar cemerlang mengikut

darjah antara daerah )

12.00 t/hari - Sesi perbincangan ibu bapa dengan YB Menteri Pelajaran

Malaysia

1.00 t/hari - Ucapan penutup oleh ahli parlimen

- Makanan tengah hari

2.00 petang - Para tetamu berangkat keluar dari dewan

2.15 petang - Persidangan bekas-bekas pengerusi Persatuan Matematik

( perbincangan mengenai pendapat keadaan Persatuan

Matematik, langkah-langkah yang perlu diambil untuk

memantapkan Persatuan. Guru Besar dan guru sekolah ini

juga menyampaikan hasrat untuk memajukan Persatuan

Matematik di sekolah ini. Cabaran dan rintangan yang

Dihadapi dalam pentadbiran Persatuan Matematik juga

dititikberatkan.)

4.30 petang - upacara perasmian penutup sambutan Jubli Emas

5.00 petang - acara melepaskan ikan di kolam sekolah sebagai tanda

kenangan ‘Reunion’ bekas pengerusi Persatuan Matematik.

Aturcara Permainan Matematik

Check Point 1 = “Jigsaw Puzzle”

Check Point 2 = “Solve In 1 Minutes”

NAMA : Jigsaw Puzzle

OBJEKTIF :

- Menguasai operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang merupakan kekunci

Matematik.

- Menguji kepantasan dan kecekapan ahli kumpulan dalam menjawab soalan-

soalan Matematik.

Page 13: kerja Khursus gerko

PERATURAN :

- Suatu silang kata Matematik seperti mana yang disertakan akan disediakan.

- Kumpulan tertentu dikehendaki mengisi tempat kosong yang terdapat di atas

silang kata tersebut dengan jawapan yang sesuai.

-Setiap jawapan yang betul akan diberikan markah sebanyak 2 poin. Markah tidak akan dipotong

bagi mana-mana jawapan yang salah.

-Kumpulan tertentu harus menyiapkan silang kata tersebut dalam masa satu minit.

Page 14: kerja Khursus gerko

LAMPIRAN 4

ANGGARAN PERBELANJAAN:

BIl Senarai kos Anggaran

1 Kos Jemputan RM 200.00

2 Kos Sewaan Dewan RM 400.00

3 Kos Perhiasan Dewan RM 200.00

4 Kos Jamuan Makanan RM 2000.00

5 Kos peralatan RM 300.00

6 Kos cenderahati RM 300.00

7 Kos persediaan hadiah RM 300.00

8 Kos buku program RM 100.00

9 Kos kolam ikan RM 300.00

10. Kos perbelanjaan untuk 5 bekas Pengerusi Persatuan

Matematik

RM 500.00

Jumlah Anggaran RM 4600.00

PENDAPATAN

Bil Pendapatan Jumlah

1. Kutipan derma Persatuan Matematik RM 1000.00

2. Dermawan yang menyumbang kepada majlis RM 1000.00

3. Kos dewan ditaja oleh Dewan Bandaraya, Kuala Lipis RM 200.00

4. Kos kolam ikan ditaja oleh guru sekolah RM 300.00

5. Kos jamuan ditaja oleh Restoran Sin Hoi Kee RM 1000.00

Jumlah Besar RM 3500

Page 15: kerja Khursus gerko

Penghargaan

Selamat sejahtera. Sebagai pembuka bicara saya ingin memberitahu pihak tuan bahawa

kami dalam sekumplan telah melengkapkan kerja khusus ini dengan lengkapnya. Kami amatlah

bersyukur kepada tuhan kerana NYA mencucuri rahmat terhadap diri kami agar dengan

selamatnya melengkapkan kerja khusus ini.

Pertama sekali saya ingin memberitahu kepada pihak yang menghulurkan pertolongan

dalam menjayakan kerja khusus ini. Pensyarah kami, Dr. Wong Sien Biang memainkan peranan

penting dalam perkara ini. Beliau banyak memberi tunjuk ajar. Beliau memberi penjelasan yang

amatlah bernas sekali. Boleh dikatakan beliaulah faktor pertama dan dorongan bagi kami untuk

berjaya menyelesaikan kerja khusus kami.

Seterusnya kami ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Pusat Sumber Institut

Perguruan Tengku Ampuan Afzan kerana pegawai-pegawainya tanpa puas jemu memberi tunjuk

ajar dalam mencari bahan-bahan dalam buku rujukan. Tanpa pertolongan mereka sudah tentu

keadaan kami dalam kemudaratan semasa mencari buku-buku rujukan yang diperlukan.

Kesepuluh jari kami berempat disusun untuk menunjukkan rasa terima kasih kami kepada

golongan ibu bapa kami kerana merekalah menjadi tempat inspirasi dan puncak datangnya daya

keemosian kami sekumpulan. Akhir sekali, kami ingin merenung kerjasama dalam sekumpulan.

Boleh dikatakaan kami seratus peratus menyumbang tenaga dalam menjalankan tugas ini. Semua

ahli kumpulan telah mendapat pengalaman yang baru dan mengeratkan hubungan silaturahim di

antara satu sama lain.

Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang ikhlas menghulurkan

bantuan.

Page 16: kerja Khursus gerko

INSTITUT PERGURUAN TENGKU AMPUAN AFZAN

KERTAS KERJA

PENGURUSAN GERKO

NAMA PELAJAR : GAN LI LIM 820315-10-5282GOH MEI GEE 840527-01-5316GOH HWEE PHENG 840729-04-5230KOH PEI NEI 820622-01-5930

KUMPULAN/UNIT : KPLI-PC1-SR

NAMA M.P : PENGURUSAN GERKO

NAMA PENSYARAH : DR.WONG SIEN BIANG

TARIKH SERAHAN : 30-04-2008

Page 17: kerja Khursus gerko

SEKOLAH KEBANGSAAN (C) JERKOH ,

KUALA LIPIS

KERTAS KERJA:

MAJLIS SAMBUTAN JUBLI EMAS

PERSATUAN MATEMATIK

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) JERKOH

DIRASMIKAN OLEH:

YB Menteri Pelajaran MALAYSIA

ANJURAN:

PERSATUAN MATEMATIK

SEKOLAH KEBANGSAAN (C) JERKOH

ISI KANDUNGAN

Page 18: kerja Khursus gerko

Bil Perkara Muka surat

1 PENGHARGAAN i

2. ISI KANDUNGAN ii

3. SOALAN

4. 1.0) PENGENALAN

5. 2.0) RASIONAL

6. 3.0) OBJEKTIVE DAN TUJUAN

7. 4.0) TEMA MAJLIS

8. 5.0) TEMPAT

9. 6.0) TARIKH

10. 7.0) ANGGARAN PENGUNJUNG MAJLIS

11. 8.0) AJK INDUK DAN AJK SAMPINGAN (Lampiran 1)

12. 9.0) AJK DAN BIDANG TUGASNYA (Lampiran 2)

13. 10.0) ATURCARA PROGRAM (Lampiran 3)

14. 11.0) ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PENDAPATAN

(Lampiran 4)

15. 12.0) PENUTUP

16. LAMPIRAN 1

17. LAMPIRAN 2

18. LAMPIRAN 3

19. LAMPIRAN 4