of 40 /40
Kerékgyártó László AZ ÚJ OKJ-BŐL KÖVETKEZŐ ISKOLAI FELADATOK Új fogalmak, helyi program készítése, a vizsgarend várható változásai 2007 januári állapot

Kerékgyártó László

  • Upload
    tuyet

  • View
    33

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kerékgyártó László. AZ ÚJ OKJ-BŐL KÖVETKEZŐ ISKOLAI FELADATOK Új fogalmak, helyi program készítése, a vizsgarend várható változásai 2007 januári állapot. A MODERNIZÁCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE. Mennyiségi megoldatlanságok/ hiányszakmák, kapacitáshiány stb/ - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kerékgyártó László

Page 1: Kerékgyártó László

Kerékgyártó László

AZ ÚJ OKJ-BŐL KÖVETKEZŐ ISKOLAI FELADATOK

Új fogalmak, helyi program készítése, a vizsgarend várható változásai

2007 januári állapot

Page 2: Kerékgyártó László

A MODERNIZÁCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE

Mennyiségi megoldatlanságok/ hiányszakmák, kapacitáshiány stb/

Minőségi megoldatlanságok/ tartalmi fejlesztés elmaradása/

Beszámítás nehézségei Vizsga Tanulmányi idő Előzetes tudás

Page 3: Kerékgyártó László

A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI

Humánerő-forrás-

fejlesztés Operatív Program HEFOP

Gazdasági Versenyképes-ség Operatív

Program GVOP

Környezetvé-delmi és

Infrastruktúra Operatív Program

KIOP

Agrár- és Vidékfejlesz-tési Operatív

Program AVOP

Regionális Fejlesztési Operatív Program

RFOP

FMM GKM GKM FVM MEH NFH

Page 4: Kerékgyártó László

HEFOP 3.2.1.

3. prioritás: Az egész életen át tartó tanulás és az

alkalmazkodó képesség támogatása

2. intézkedés: A szakképzés tartalmi, módszertani és

szerkezeti fejlesztése

1. komponens: Új szakképzési szerkezet

Page 5: Kerékgyártó László

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÓI

Nemzeti Szakképzési Intézet – Fő kedvezményezett,

konzorcium vezető - 2395,3 MFt - Új szakképzési

szerkezet

Educatio Közhasznú társaság – Kedvezményezett – 970 MFt

digitalizálás

Apertus Közalapítvány – Kedvezményezett – 1970 MFt

digitalizálás

Page 6: Kerékgyártó László

A PROGRAM SORÁN AZ NSZI ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK 1.

A foglalkozáscsoportok elemzése alapján kialakított új képzési

modulok, rész- szakképesítések, szakképesítések

dokumentumrendszerének fejlesztése (munkakörelemzések,

validálás, feladatelemzések, kompetenciaprofilok, modultérképek)

modulok, a rész-szakképesítések és a szakképesítések

rendszerének fejlesztése

Szakképesítések különválasztása ISCED és EQF szintek szerint

Page 7: Kerékgyártó László

A PROGRAM SORÁN AZ NSZI ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK 2.

Alapszakmák, iskolai rendszerű szakképesítések meghatározása

Ráépülő, felnőttképzésben megszerezhető szakképesítések

Javaslat az új szerkezetű OKJ bevezetésére

A foglalkozáscsoportok elemzése alapján modulárisan kialakított

dokumentumrendszer elkészítése (képzési programmodulok,

vizsgakövetelmények; eszközjegyzék)

Az előzetes tudás mérése, értékelése, beszámítása módszereinek

kidolgozása

Page 8: Kerékgyártó László

Új fogalmak a szakképzésben

• Kompetencia:

A képzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek, képességeinek, magatartási viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére. (Fkt. V. 10.)

Page 9: Kerékgyártó László

Új fogalmak a szakképzésben

• Feladatprofil:Egy adott szakképesítés megszerzését követő munkába álláskor a munkavállaló személyéhez köthető és végrehajtandó cselekvéseket, munkafeladatokat, elvárható tudást tartalmazza, mellőzve az esetenként konkrét munkahelyi betanulás keretében megszerezhető kompetenciákat.

Page 10: Kerékgyártó László

Új fogalmak a szakképzésben

• Tulajdonságprofil: Egy adott szakképesítés megszerzését követő munkába álláskor a munkavállaló személyéhez köthető szakmai ismeretalkalmazások, készségek, módszer- , társas és személyes kompetenciák összessége, amelyek az adott szakma feladatainak ellátásához szükségesek.

Page 11: Kerékgyártó László

Új fogalmak a szakképzésben

• Követelménymodul:

A szakképzés olyan önálló követelményegysége, amelynek eredménye önálló produktum (szolgáltatás, termék), és amelynek teljesítésekor mérhető a teljesítmény.

Page 12: Kerékgyártó László

Új fogalmak a szakképzésben

• Tananyagmodul:

A szakképzés olyan önálló tananyagegysége (szakasza), amelynek a megkezdéséhez előzetesen meghatározott feltételek szükségesek, és befejezésekor mérhető a teljesítmény.

Nem azonos a követelménymodullal!

Page 13: Kerékgyártó László

Új fogalmak a szakképzésben

• Modultérkép:

Az egyes szakképesítések – szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott – szakmai követelménymodulját vagy követelménymoduljait, valamint azok egymáshoz történő kapcsolódásait tartalmazó dokumentum.

Page 14: Kerékgyártó László

Új fogalmak a szakképzésben

• Központi program:

Az adott szakképesítésért felelős miniszter által kiadott – iskolai rendszerben a tananyag tartalmára, időütemezésére vonatkozó – ajánlás, mely kiadása az adott szakképesítés iskolarendszerben történő indításának feltétele.

Page 15: Kerékgyártó László

Új fogalmak a szakképzésben

• „Rész-szakképesítés: Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból épül fel, legalább egy munkakör ellátására képesít. (1/2006 (II.17.) OM rend.)

• „A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakmai követelménymodulhoz vagy –modulokhoz kapcsolódó vizsgarészek szakmai vizsgán történő teljesítésével rész-szakképesítés szerezhető…

• A speciális szakiskolában rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés is folyhat.” (Szt.12.§.(1))

Page 16: Kerékgyártó László

Új fogalmak a szakképzésben

• Elágazás:

A szakképesítés részeként a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, amely kötelezően választandó modullal/modulokkal együtt munkakör ellátására képesít. (1/2006 (II.17.) OM rend.)

Page 17: Kerékgyártó László

Új fogalmak a szakképzésben

• Ráépülés:

A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, hogy mely modulok/szakképesítés/rész szakképesítés/elágazás moduljaira épül, meghatározza, hogy mely modulokból épül fel, újabb munkakör ellátására képesít. (1/2006 (II.17.) OM rend.)

Page 18: Kerékgyártó László

Új fogalmak a szakképzésben

• Tananyagelem:

A képzési folyamat tervezési-szervezési – a központi programban tovább nem bontott – része. A tananyagelemek összessége lefedi a szakképesítés megszerzéséhez szükséges teljes szakképzési tananyagot.

Page 19: Kerékgyártó László

Új fogalmak a szakképzésben

• Tananyagegység:

A szakképesítés központi programjában megadott tananyagrész, amely azonos illetve közvetlenül kapcsolódó tananyagelemekből képződik.

Page 20: Kerékgyártó László

Szakképesítések modularizációjaA B

8 8

17 17

55 48

78 92

C

8

55

78

92

Page 21: Kerékgyártó László

Szakképesítések és követelménymodulok 1.

A:1

B:2

C:31 2 3

Page 22: Kerékgyártó László

Szakképesítések és követelménymodulok 2.

A:1+4

B:2+4

C:31

2

3

4

Page 23: Kerékgyártó László

Szakképesítések és követelménymodulok 3.

A:1+4

B:2+4+5

C:3+5 1

2

3

4 5

Page 24: Kerékgyártó László

Szakképesítések és követelménymodulok 4.

A:1+4+6+7

B:2+4+5+6

C:3+5+6+7 1

2

3

4 56

7

Page 25: Kerékgyártó László
Page 26: Kerékgyártó László
Page 27: Kerékgyártó László
Page 28: Kerékgyártó László

Alap-modulcsoport

Kiegészítő modulcsoport

Egyedi modulcsoport

Page 29: Kerékgyártó László

Összhang az Európai Képesítési Kerettel EQF

• Ismeret

• Készség

• Személyes és szakmai kompetenciaSzakmai kompetenciákMódszer kompetenciákTársas, szociális kompetenciákSzemélyes kompetenciák

Page 30: Kerékgyártó László

A szakképzési rendszer modernizációjának legfontosabb elemei a

MODULARIZÁCIÓ

GYAKORLATORIENTÁLTSÁG

TULAJDONSÁG-

KOMPETENCIÁK A KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEKBEN

MODULARIZÁCIÓ

GYAKORLATORIENTÁLTSÁG

TULAJDONSÁG-

KOMPETENCIÁK A KÉPZÉSI KÖVETELMÉNYEKBEN

Page 31: Kerékgyártó László

A LEGFONTOSABB FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

– SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK– KÖZPONTI PROGRAMOK– TANKÖNYVEK, DIGITÁLIS TANANYAGOK– PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK

Page 32: Kerékgyártó László

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE

• Excel fáljban tekinthető meg a minta

Page 33: Kerékgyártó László

Helyi program készítése

• A központi programnak sem formáját, sem időbeosztását, ütemezését nem kötelező a helyi programban kötelezően átvenni.

• 20% szabad sávot minden intézmény a helyi igények szerint szabadon használhatja fel.

• A 80% központi programban szereplő időkereten belül az egyes tananyagegységekre fordítandó óraszám átcsoportosítható.

Page 34: Kerékgyártó László

Helyi program készítése

• Legfontosabb teendők:

A korábbi azonos vagy hasonló szakképesítés helyi programját össze kell hasonlítani az új szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményével és központi programjával.

Page 35: Kerékgyártó László

Helyi program készítése

Meg kell vizsgálni, hogy a feladatprofil minden eleméhez tartozik-e a régi programban megfelelő tananyag, ha nincs, be kell tenni, ha van felesleges tananyag, el kell hagyni.Minden tananyagelemhez tulajdonságkompetenciákat kell rendelni, és meg kell határozni azok elsajátíttatási módját.

Page 36: Kerékgyártó László

ÚJ OKJ SZERINTI KÉPZÉS INDULÁSA

• TISZK-ekben 2006. szeptember 1-től a gépészeti és kereskedelmi-vendéglátóipari szakmacsoportban indult.

• Iskolai rendszerben kötelező indítása 2008. szeptember 1-re módosult.

• Iskolarendszeren kívül az egyes szakmákban az SZVK miniszteri rendeletben történő kiadását követően indítható.

Page 37: Kerékgyártó László

Új VIZSGAREND a szakképzésben

• A jogszabály még nem jelent meg.Ami várható:

A szakmai vizsgát modulonként, de iskolai rendszerben a teljes szakképzés befejeztével kell letenni.

A vizsga együttes időtartama nem lehet több mint 24 óra (3 nap), és a vizsganapok meghatározott rövid időn belül szervezendők.

Page 38: Kerékgyártó László

TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK SZEREPE

• Jelenleg 16 TISZK, kb. 50 lesz, amelyiknek a létrehozása EU finanszírozott

• A TISZK központi gyakorlati képzőhely

• 1 TISZK-hez kb. 6-8 iskola kapcsolódik

• Néhány év alatt önfenntartóvá kell válnia

• A munkáltatók és szervezeteik nagyobb befolyáshoz jutnak

Page 39: Kerékgyártó László

A szakképző intézmények lehetséges jövője

• EU által felszerelt TISZK-ekhez kapcsolódik várhatóan 300-350 iskola.

• Ezek az iskolák tervek szerint fokozatosan csak szakképző évfolyamokat fognak működtetni,

• OKJ-s iskolarendszeren kívüli képzést is végeznek.

• A nem TISZK-es iskolák jövője bizonytalan.

Page 40: Kerékgyártó László

Köszönöm a figyelmet

[email protected]

www.nszi.hu

Figyelem! Rövidesen változik!