KEMAHIRAN MENGEJA (II)

Embed Size (px)

Text of KEMAHIRAN MENGEJA (II)

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  1/21

  Disediakan oleh:Ainun Mardhiah MamatNurul Syaheera Hasbullah

  Pensyarah: PN Zaleha Tambi Adam

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  2/21

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  3/21

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  4/21

  Mengeja

  Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk

  menyampaikan pengetahuan yang diperolehi adalah terhad. Proses mengeja akan memberi kesan terhadap kelemahan

  membaca.

  Masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah awalan

  seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-hurufseperti;

  mw y gj u n mn

  ce p q h n b d

  Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti:

  th fv

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  5/21

  Gagal menghubungkan bunyi dengansimbol

  Contoh: I - i Ee

  Ketika membaca, sering mengurang dan

  menambah pada sesuatu perkataan atauhuruf.

  Contoh:

  PINTU- PITU = PINTU (mengurangkan huruf)

  UMUR- UMO = UMUR (mengurangkan huruf)

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  6/21

  Sering keliru dengan sesuatu perkataan

  pada huruf-huruf tertentu

  Contohnya: 'b' dianggap 'p'

  'p' dianggap 'q'.

  Contoh:PEJABAT- PEJADATNAMAMANA

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  7/21remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  8/21

  Latih tubi merupakan antara aspek pemulihanyang penting tetapi pihak guru juga harusmampu membuat aplikasi penyamaran atauperkaitan kepada konteks persekitaran murid

  terhadap aktiviti-aktiviti latih tubi para murid.

  Contoh: Murid diberi peluang untuk mengambil peranan

  lebih aktif dalam proses merangka sesuatuperancangan. Murid diminta membawapelbagai resit pembelian barangan di pasar rayauntuk digunakan dalam latih tubi pengiraan.

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  9/21

  Latih tubi menggunakan kad suku kata.

  Melakukan latih tubi pengiraan untukpelbagai aktiviti harian seperti penggunaanminyak kereta berdasarkan jarak, urusniaga, insurans, tambang pengangkutan, kos

  perjalanan dan sebagainya.

  Membaca buku cerita atau surat khabarbagi melatih murid lancar dalam membaca.

  Menggalakkan murid menegja papan-papan tanda yang ada di kawasan sekolah,memahirkan kemahiran mengeja.

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  10/21

  Kaedah VAKT (Menggunakan deriavisual)

  V - visual (penglihatan)

  A - audio (pendengaran)K - kinesthetic ( pergerakan )

  T - tactile ( sentuhan)

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  11/21

  Kaedah VAKT dijadikan asas kepada

  model-model pengajaran bacaan yanglebih perinci oleh tokoh-tokoh seperti

  Fernald, Gillingham, dan lain-lain.

  Kaedah ini berpegang kepada prinsip

  rangsangan dalam pembelajaran dan

  berdiri atas Premis bahawa rangsangan

  ke atas beberapa deria yang sensitif

  akan mengukuhkan pembelajaran

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  12/21

  Langkah-langkah pengajaran adalah sepertiberikut:

  Menggunakan surihan (tracing) untuk mengajarbacaan

  guru menulis huruf cetak yang besar di atas kertas4 x 10 (menggunakan krayon)

  Murid membuat surihan huruf dengan jari di ataskertas itu

  Untuk mendapatkan kesan sentuhan semasamembuat surihan, huruf dibuat daripada kertas

  pasir, menggunakan talam berpasir/lumpur,mewarna dengan jari, huruf timbul yang besar danlain-lain.

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  13/21

  Lihat huruf (V)

  Dengar guru sebut huruf (A)

  Menyebut huruf (A)

  Dengar huruf yang disebut (A)

  Rasa pergerakan otot semasa membuat surihan huruf

  (K)

  Rasa permukaan huruf dengan hujung jari (T)

  Lihat pergerakan tangan semasa membuat surihan (V)

  Dengar sendiri huruf yang disebut semasa membuatsurihan (A)

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  14/21

  Teknik Kloz

  - Mula digunakan tahun 1950an di Amerika Syarikat.

  - Dikenali sebagai Prosedur Kloz dan diperkenalkanoleh Wilson Taylor (1953).- Memerlukan seseorang pelajar memahami tekssecara am dahulu sebelum memahami secaraterperinci.

  - Pelajar terpaksa mengisi tempat kosong dengan

  perkataan yang sesuai mengikut maksud.- Pelajar juga perlu menggunakan isyarat linguistik darisegi sintaksis dan semantik menurut makna perkataandalam kontek dan struktus sesuatu ayat.

  - Sebagai alat untuk menguji kefahaman bacaan

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  15/21

  Prinsip Pembinaan Item Kloz.

  - Arahan hendaklah jelas sama ada perlu isi jawapandalam kertas soalan atau kertas jawapan.

  - Pernyataan jelas, padat, tidak berbunga-bunga.

  - Aras kesukaran setiap soalan perlu setara.

  - Perkataan yang dikosongkan terdiri daripada

  perkataan penting sahaja.

  - Elakkan daripada meninggalkan terlalu banyak ruang

  kosong dalam sesuatu pernyataan.

  - Ruang kosong hendaklah ditempatkan di penghujung

  pernyataan

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  16/21

  Akhbar merupakan bahan bacaan yang

  amat berguna kepada kita. Akhbar

  mudah didapati dan 1)______ berpatutan.

  Akhbar memuatkan pelbagai

  2)________dan sesuai untuk semua 3)

  ________umur. Kebanyakan berita atau 4)

  ________ yang disiarkan menyentuhperkara-perkara5) ________ terkini.

  Contoh

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  17/21

  Dalam senarai perkataan yang berikut terdapat ejaan yang salah dan

  ejaan yang betul. Tandakan ejaan yang betul dengan () dan ejan

  yang salah dengan () seperti contoh di bawah.

  PERKATAAN TANDAKAN

  saya

  rumah

  chuci

  langsat

  ranbutam

  ugama

  rehat remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  18/21

  Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawabsoalan-soalan yang berikut:

  (1) Penuduk kampung itu bergotong-

  royong. (2) Mereka membina balai raya.(3) Balai raya itu akan digunakan untuk

  kelas tadika. (4) Mereka sedar bahawa

  kelas tadika penting untuk anak-anak. (5)

  Mereka mahu anak-anak berjaya dalam

  hidup. (6) Menjelang remaja, anak-anak

  diharapkan berpengetahuan bukan sahajaselama ilmu dunia bahkan juga dalam ilmu

  akhirat. (7) Ini kerana menuntut ilmu

  adalah tuntutan agama.

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  19/21

  Berdasarkan petikan di atas tuliskanperkara-perkara yang berikut:

  Akronim..................................................

  Kata ganda..................................................

  Katamajmuk...............................................

  Katapinjaman..............................................

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  20/21

  Dengan contoh-contoh yang sesuai

  senaraikan perkara-perkara yang

  berikut:

  Golongan kata nama

  Golongan kata kerja

  Golongan kata tugas

  remedialedu.blogspot.com

 • 8/7/2019 KEMAHIRAN MENGEJA (II)

  21/21

  http://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaeda

  h-pembelajaran-khas-b-melayu_19.html

  http://anuarsped.blogspot.com/2009_04

  _01_archive.html

  remedialedu.blogspot.com

  http://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaedah-pembelajaran-khas-b-melayu_19.htmlhttp://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaedah-pembelajaran-khas-b-melayu_19.htmlhttp://anuarsped.blogspot.com/2009_04_01_archive.htmlhttp://anuarsped.blogspot.com/2009_04_01_archive.htmlhttp://anuarsped.blogspot.com/2009_04_01_archive.htmlhttp://anuarsped.blogspot.com/2009_04_01_archive.htmlhttp://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaedah-pembelajaran-khas-b-melayu_19.htmlhttp://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaedah-pembelajaran-khas-b-melayu_19.htmlhttp://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaedah-pembelajaran-khas-b-melayu_19.htmlhttp://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaedah-pembelajaran-khas-b-melayu_19.htmlhttp://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaedah-pembelajaran-khas-b-melayu_19.htmlhttp://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaedah-pembelajaran-khas-b-melayu_19.htmlhttp://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaedah-pembelajaran-khas-b-melayu_19.htmlhttp://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaedah-pembelajaran-khas-b-melayu_19.htmlhttp://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaedah-pembelajaran-khas-b-melayu_19.htmlhttp://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kaedah-pembelajaran-khas-b-melayu_19.html