Kebolehan - BM.pdfKA30005 LATIHAN INDUSTRI (LI) ... Prinsip-prinsip ini akan digunakan dalam litar sesiri, selari, arus terus dan arus ulang-alik yang mengandungi

 • View
  277

 • Download
  24

Embed Size (px)

Text of Kebolehan - BM.pdfKA30005 LATIHAN INDUSTRI (LI) ... Prinsip-prinsip ini akan digunakan dalam litar...

 • iPejabat AmFakulti Kejuruteraan

  Tel : 6088- 320 000 / 320 347Samb : 3000 / 3131 / 3991 / 3114Faks : 6088 - 320 348 / 320 192E-mel : pejfkj@ums.edu.my

  Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

  Kebolehan Berkir, Menganalisis dan Menilai

  FAKULTI KEJURUTERAAN

  KURSUS SINOPSIS PEMANGKU DEKANDr. Sariah AbangB.Eng (UKM), M.Sc (Birmingham), Ph.D (Oniris France)AmICHemE (UK), SEEm (Msia), BEM (Msia), SCI (UK)

  TIMBALAN DEKAN(AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)Prof. Madya Dr. Wong Hock Tze @ Farrah WongB.Eng, (UKM), M.Sc (Birmingham), Ph.D (Oniris France)B.Eng (UMS), MSc. (UMS), Ph.D (UMS)

  TIMBALAN DEKAN(PENYELIDIKAN DAN INOVASI )Prof. Dr. Awang BonoB.Sc (UKM), Ph.D (Surrey) Cchem MRSC,AMIChemE (UK), AMIC (Msia)

  TIMBALAN DEKAN (HAL EHWALPELAJAR DAN ALUMNI)Dr. Razak Mohd Ali LeeB. Eng (Nagaoka University of Technology, Japan)M. Eng (Nagaoka University of Technology, Japan)Ph.D (University of Leeds, United Kingdom)

  PENOLONG PENDAFTAR KANAN Zuraini Hj. HamdinB.Hsc (Komunikasi) UIAM

  PENOLONG PENDAFTAR Norazmayati Bt. KassimB.Soc. Sc (UMS)

  PEGAWAI SAINS KANAN Muhin HajiB.Sc, (Hons) UPM

  PEGAWAI SAINS Malcom Boxey JiliminB.Sc (UNIMAS)

  Maximus Livon Lo Ka FuB.Sc (UNIMAS) M.Sc (UMS)

  KETUA PROGRAMHK01 Kejuruteraan AwamDr. Mohd. Azizul LadinB.Eng (UKM), M.Eng (UKM) (Trafik Dan Pengangkutan)Ph.D (UKM) (Pengangkutan)

  HK02 Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Ir. Pungut Ibrahim B.Eng (Hons) (UTM) (Kejuruteraan Elektrik)M.Sc (Unimap) (Kejuruteraan Sistem Elektrik)

  HK03 Kejuruteraan KimiaProf. Madya Dr. Chu Chi Ming @ ChristopherB.Sc, Ph. D (Birmingham) MIChemEC.Eng, C.Sci

  HK08 Kejuruteraan MekanikalProf. Dr. Abdul Noor @ Yeo Kiam BengA.C.G.I. (City and Guild of London) D.I.C (London, UK)B.Eng (London), Ph.D (London) (UTM) Kejuruteraan Mekanikal dan Matematik

  HK20 Kejuruteraan Elektronik (Komputer)Dr. Renee Chin Ka YinB.Eng (UMS), MSc (UMS), Ph.D (University of Manchester)

  SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN

  BPKP KOD PROGRAM PENGKHUSUSANHK01 Kejuruteraan AwamHK02 Kejuruteraan Elektrik dan ElektronikHK03 Kejuruteraan Kimia HK08 Kejuruteraan MekanikalHK20 Kejuruteraan Elektronik (Komputer)

 • TERAS PROGRAM KA04403 KALKULUS ITujuan kursus ini adalah untuk melengkapkan pelajar dan memberi pemahaman, penghargaan dan aplikasi kalkulus serta pengenalan kepada penyelesaian pelbagai masalah kejuruteraan dengan menggunakan kalkulus.

  RujukanWeir, M.D., Hass, J., and Giordano, F. R. (2008). Thomas Calculus. 11th Edition. Pearson Addison Wesley. Boston. Weir M. D; Joel Hass; Thomas, G.B. 2010. Thomass Calculus, 12 Ed., Pearson Addison WesleyKreyszig, E. (2006). Advanced Engineering Mathematics. Wiley. Singapore.Vraberg, D., Purcesll, E.J., and Rigdon, S.E. (2007). Calculus. Pearson Prentice Hall. New Jersey.

  KA05503 KALKULUS IITujuan kursus ini adalah untuk memberi penghargaan yang mendalam untuk aplikasi lanjutan dalam pembezaan dan kamiran yang melibatkan fenomena algebra dan trigonometri yang kompleks. Penggunaan hasil darab bintik dan hasil darab silang dalam fungsi nilai vektor, kerangka TNB, analisis vektor dalam gerakan peluru dan lengkung kutub, dan integral berganda dalam pengiraan kawasan, isipadu dan medan vektor adalah di antara topik utama dalam kursus ini.

  RujukanM.D. Weir, J. Hass, and F.R. Giordano. 2005. Thomas Calculus, 11th Edition. Addison Wesley. [ISBN-0- 321-18558-7]. Strauss, Monty J., Bradley, Gerald L., Smith, Karl J. 2002. Calculus, 3rd Edition. Prentice Hall: USA. [ISBN: 0-13-095005-X] Stewart, James. 2003. Calculus, 5th Ed. Thomson Learning: USA. [ISBN: 0-534-39339-X].

  KA06603 PENGATURCARAAN KEJURUTERAANKursus ini merupakan pengenalan kepada pengaturcaraan menggunakan bahasa pengaturcaraan C++. Ia memperkenalkan pelajar-pelajar kepada asas untuk mereka bentuk dan membangunkan aturcara menggunakan bahasa pengaturcaraan C++. Topik-topik merangkumi pengenalan kepada sistem komputer dan bahasa pengaturcaraan C++ iaitu Kelas, Objek, Rentetan, Arahan kawalan, Fungsi, Rekursi, Tatasusunan, Vektor, Penunjuk, Pemprosesan Fail, Carian dan Susunan.

  RujukanDeitel, P., Deitel, H. and Sengupta, P. (2010). C++ How to Program (8th ed.). Prentice Hall: England.Malik, D.S. (2011). C++ Programming From Problem Analysis to Program Design (6th ed.). Cengage Learning: USA. Forouzan, B.A. and Gilberg, R.F. (2004). Computer Science: A structured approach using C++. Thomson: USA.

  KA08803 ETIKA DAN UNDANG-UNDANG UNTUK JURUTERAKursus ini adalah gabungan dua bidang pengajian, etika dan undang-undang. Walau bagaimanapun, etika akan diajar dengan lebih mendalam manakala subjek undang-undang hanya di peringkat kesedaran dan peringatan. Selanjutnya, undang-undang yang sering terjejas oleh profesion kejuruteraan akan diajar. Kursus ini merangkumi kedua-dua etika perniagaan dan kejuruteraan.

  RujukanBeuchamp, L. Tom; Bowie, E. Norman; Ethical theory in business, 7th Edition Pearson Education/Prentice hall, 2004.Jenning, M. Marianne, Business ethics, 4th edition, Thomson Learning, 2003.Betty, F. Jeffry; Samuelson, S. Susan; Business law and the legal environment, Alt. edition, Thomson Learning, 2002. Donaldson, Thomas; Werhen, H. Patricia; Cording, Margaret; Ethical issues in business, 7th edition, 2002Hartman, P. Laura; Perspectives in business ethics, 3rd Edition, McGraw-Hill, 2005.

  KA09903 PENGURUSAN DAN PERAKAUNAN UNTUK JURUTERAKursus ini merupakan pra-syarat untuk melengkapkan ijazah kejuruteraan Universiti Malaysia Sabah. Ia menyentuh aspek-aspek pengurusan pembuatan dari perspektif pengurusan perakaunan. Seorang jurutera perlu memahami pendekatan yang berbeza dalam perancangan, organisasi, kawalan dan pengukuran prestasi sebagai sokongan dalam proses pembuatan produk dan penyediaan perkhidmatan. Kursus ini juga akan mengambil pendekatan umum dalam memperkenalkan fungsi penyata kewangan, cukai dan audit, serta analisis maklumat kewangan dan kaitan kepada disiplin kejuruteraan dan persekitaran profesional. Penekanan diberikan kepada teknik pengurusan kos , teknik membuat keputusan dan peruntukan maklumat kejuruteraan dalam format kewangan sebagai satu bentuk sokongan pengurusan.

  RujukanHorngren, C.T., Sundem, G.L. and Stratton, W.O. (2005). Introduction to Management Accounting (13th ed.). Pearson

  Prentice Hall: New Jersey.Lucey, T. (2002). Costing. (6th ed.) DP Publications Ltd.Atkinson, A.A, Kaplan, R.S. and Young, S.M. (2004). Management Accounting. (4th ed.). Pearson Prentice-Hall: New Jersey. Garrison, R.H., Noreen, E.W. and Brewer, P.C. (2006). Managerial Accounting (11th ed.) McGraw-Hill.Various journal articles to be provided from time to time.

  PROGRAM KEJURUTERAAN AWAM (HK01)

  2Fakulti Kejuruteraan | SINOPSIS

 • KA30005 LATIHAN INDUSTRI (LI)Latihan Industri merupakan kursus yang diperlukan untuk semua pelajar-pelajar di Fakulti Kejuruteraan (FKJ). Ia adalah wajib bagi pelajar yang telah menamatkan 6 semester pengajian masing-masing untuk menjalani latihan industri mereka. Latihan industri ini adalah sangkutan sepenuh masa dengan pihak industri atau mana-mana badan kerajaan. Ia adalah kursus 5 jam kredit bagi pelajar Kejuruteraan. Apabila latihan industri mereka telah tamat, pelajar akan dianugerahkan gred Lulus/Gagal.

  KA21002 TEKNOLOGI ELEKTRIKKursus ini adalah kursus asas bagi pelajar kejuruteraan prasiswazah yang tidak mengikuti bidang kejuruteraan elektrikal dan elektronik/ kejuruteraan komputer. Kursus ini mejelaskan prinsip-prinsip elektrik seperti arus, voltan, rintangan dan kuasa. Prinsip-prinsip ini akan digunakan dalam litar sesiri, selari, arus terus dan arus ulang-alik yang mengandungi komponen-komponen seperti perintang, kapasitor atau induktor. Kursus ini juga merangkumi subjek alat ubah dan sistem tiga-fasa dalam aplikasi kuasa. Perisian litar akan digunakan sebagai alat simulasi dan pengesahan penyelesaian kepada masalah-masalah litar elektrik.

  RujukanThomas L. Floyd and David M. Buchla. 2010. Electric Circuits Fundamentals. Pearson Prentice Hall. Robert L. Boylestad. 2010. Introductory Circuit Analysis. Pearson Prentice Hall.Edward Hughes. 2005. Hughes Electrical and Electronic Technology. Pearson Prentice Hall.

  KA00102 PROJEK IKursus ini memerlukan pelajar untuk bekerja dan menyiapkan projek menjelang akhir semester di bawah bimbingan seorang staf akademik. Kursus ini bertujuan untuk memberi peluang dalam mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehi sepanjang kursus untuk menyelesaikan masalah sebenar dalam bidang kejuruteraan. Pada akhir projek I, pelajar diperlukan untuk menyiapkan laporan dan membentangkan laporan kemajuan mereka untuk penilaian dan pemeriksaan kerja projek mereka.

  RujukanJurnal, artikel, buku dan sumber lain yang berkaitan dengan kajian pelajar boleh digunakan sebagai rujukan.

  KA00204 PROJEK IIKursus ini memerlukan pelajar untuk bekerja dan menyiapkan projek menjelang akhir semester di bawah bimbingan seorang staf akademik. Kursus ini adalah lanjutan dari kursus Projek I. Kursus ini bertujuan untuk memberi peluang dalam menggunakan pengetahuan yang diperolehi sepanjang kursus untuk menyelesaikan masalah sebenar dalam bidang kejuruteraan. Pada akhir Projek II, pelajar diperlukan untuk menyiapkan laporan dan membentangkan laporan serta penemuan mereka untuk penilaian dan pemeriksaan kerja projek mereka.

  RujukanJurnal, artikel, buku dan sumber lain yang berkaitan dengan kajian pelajar boleh digunakan sebagai rujukan.

  KA10102 BAHAN KEJURUTERAAN AWAMPengenalan kepada bahan kejuruteraan awam yang biasa digunakan dalam pembinaan. Kursus ini membincangkan prestasi bahan-bahan pembinaan, komposisi, perilaku kejuruteraan, proses pembuatan, sifat-sifat yang mempengaruhi prestasi bahan pembinaan dan bagaimana bahan-bahan tersebut digunakan dalam pembinaan.

  RujukanDoran, D. & Cather, B. 2008. Construction Materials Reference Book. UK: Els

Recommended

View more >