of 6/6
  KELUARAN D AL AM NEGERI KASAR (KDNK)

Kdnk Pahang

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IANYA MENGENAI KDNK PAHANG BERTUJUAN UNTUK KAJIAN KEPADA PELAJAR SUPAYA PELAJAR BERMINAT MEMPELAJARI KELUARAN DALAM NEGARA KASAR

Text of Kdnk Pahang

 • KELUARAN DALAM NEGERI

  KASAR (KDNK)

 • 53

  KDNK

  Jadu

  al 4

  .1:

  KDN

  K m

  engi

  kut

  nege

  ri d

  an j

  enis

  akt

  ivit

  i eko

  nom

  i pad

  a ha

  rga

  mal

  ar 2

  000

  - RM

  Jut

  a, 2

  009

  RM J

  uta

  Neg

  eri

  Pert

  ania

  n Pe

  rlom

  bong

  an

  & K

  uari

  Pe

  mbi

  naan

  Pe

  mbu

  atan

  Pe

  rkhi

  dmat

  an

  Cam

  pur:

  Dut

  i Im

  port

  Ju

  mla

  h

  MA

  LAYS

  IA

  39,5

  76

  40,2

  02

  15,5

  53

  131,

  009

  288,

  307

  6,44

  5 52

  1,09

  5

  Joho

  r 5,

  650

  70

  1,63

  4 14

  ,805

  25

  ,276

  85

  1 48

  ,287

  Keda

  h 1,

  809

  26

  495

  5,69

  8 9,

  758

  117

  17,9

  03

  Kela

  ntan

  1,

  890

  16

  161

  396

  7,12

  2 25

  9,

  610

  Mel

  aka

  771

  10

  447

  6,43

  7 6,

  770

  9 14

  ,445

  Neg

  eri S

  embi

  lan

  1,33

  7 20

  49

  2 9,

  612

  8,23

  8 60

  19

  ,759

  Paha

  ng

  4,06

  1 41

  53

  5 6,

  595

  12,7

  10

  6 23

  ,948

  Pera

  k 3,

  962

  85

  534

  5,00

  6 18

  ,758

  21

  28

  ,366

  Perl

  is

  752

  15

  60

  271

  1,62

  6 83

  2,

  807

  Pula

  u Pi

  nang

  86

  6 13

  76

  3 20

  ,069

  19

  ,949

  37

  4 42

  ,036

  Saba

  h 7,

  480

  5,23

  8 43

  7 2,

  386

  15,0

  99

  157

  30,7

  98

  Sara

  wak

  7,

  684

  9,09

  2 1,

  087

  13,0

  91

  17,6

  97

  196

  48,8

  48

  Sela

  ngor

  1,

  972

  166

  5,88

  1 36

  ,696

  67

  ,012

  3,

  628

  115,

  355

  Tere

  ngga

  nu

  1,21

  2 21

  55

  4 4,

  329

  8,17

  2 19

  14

  ,308

  W.P

  . Ku

  ala

  Lum

  pur*

  * 33

  28

  2,

  458

  5,19

  8 68

  ,542

  87

  9 77

  ,138

  W.P

  . La

  buan

  97

  ..

  13

  42

  0 1,

  578

  20

  2,12

  7

  Supr

  a St

  ate*

  ..

  25

  ,362

  ..

  ..

  ..

  ..

  25

  ,362

  Not

  a:

  1

  * Su

  pra

  Stat

  e m

  eran

  gkum

  i akt

  ivit

  i pen

  gelu

  aran

  yan

  g m

  elan

  gkau

  i pus

  at k

  epen

  ting

  an e

  kono

  mi u

  tam

  a ba

  gi m

  ana-

  man

  a ne

  geri

  di M

  alay

  sia.

  2

  ** T

  erm

  asuk

  W.P

  . Pu

  traj

  aya

  3

  Dat

  a in

  i ada

  lah

  data

  per

  mul

  aan.

 • 22.1

  14.8

  9.4

  9.3

  8.1

  5.9

  5.4

  4.9

  4.6

  3.8

  3.4

  2.8

  2.7

  1.8

  0.5

  0.4

  0.0

  5.0

  10.0

  15.0

  20.0

  25.0

  Peratus(%

  )

  54

  KDNK

  Pahang mencatatkan penurunan KDNK sebanyak 1.2 peratus pada tahun 2009.

  Carta 4.1: Pembahagian peratus KDNK mengikut negeri pada harga malar 2000, tahun 2009

  Pahang menyumbang RM 23.9 bilion atau 4.6 peratus kepada KDNK Malaysia yang berjumlah RM 521.1 bilion pada tahun 2009.

  20.7 22.2 22.8 24.2 23.9

  7.3

  2.9

  6.1

  1.2

  5.0

  0.0

  5.0

  10.0

  0.0

  10.0

  20.0

  30.0

  2005 2006 2007 2008 2009

  Peratus(%)RM

  (bilion)

  TahunKDNKPahangPerubahanPeratusanTahunan

  Carta 4.2: KDNK Pahang bagi tahun 20052009 pada harga malar 2000 - RM Juta & Perubahan peratusan tahunan

  Nota: * Termasuk W.P. Putrajaya

 • 55

  KDNK

  Jenis Aktiviti Ekonomi 2005 2006 2007 2008e 2009p

  Pertanian 3,940 4,214 3,831 4,023 4,061

  Perlombongan dan Pengkuarian 34 27 37 34 41

  Pembuatan 6,399 7,064 7,013 7,245 6,595

  Pembinaan 463 459 460 530 535

  Perkhidmatan 9,826 10,411 11,489 12,400 12,710

  Utiliti, Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi 1,142 1,172 1,258 1,357 1,381

  Perdagangan Borong & Runcit, Penginapan dan Restoran 2,641 2,757 3,181 3,443 3,499

  Kewangan & Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan 1,325 1,329 1,523 1,682 1,733

  Perkhidmatan-perkhidmatan Lain 3,072 3,199 3,470 3,633 3,766

  Perkhidmatan Kerajaan 1,647 1,954 2,057 2,284 2,330

  campur Duti Import 5 6 5 4 6

  KDNK pada Harga Pembeli 20,667 22,182 22,836 24,235 23,948

  Jadual 4.2: KDNK Pahang mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi bagi tahun 20052009 pada harga malar 2000 - RM Juta

 • 56

  KDNK

  Carta 4.3: KDNK Pahang mengikut jenis aktiviti ekonomi bagi tahun 20052009 pada harga malar 2000 - Pembahagian peratus KDNK

  Jenis Aktiviti Ekonomi Perubahan Peratusan Tahunan

  2006 2007 2008e 2009p 2005 2006 2007 2008e 2009p

  Pertanian 7.0 -9.1 5.0 1.0 19.1 19.0 16.8 16.6 17.0

  Perlombongan dan Pengkuarian -21.6 39.2 -8.5 20.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2

  Pembuatan 10.4 -0.7 3.3 -9.0 31.0 31.8 30.7 29.9 27.5

  Pembinaan -0.8 0.2 15.1 1.0 2.2 2.1 2.0 2.2 2.2

  Perkhidmatan 5.9 10.4 7.9 2.5 47.5 46.9 50.3 51.2 53.1

  Utiliti, Pengangkutan, Penyimpanan dan Komunikasi

  2.6 7.4 7.8 1.8 5.5 5.3 5.5 5.6 5.8

  Perdagangan Borong & Runcit, Penginapan dan Restoran

  4.4 15.4 8.3 1.6 12.8 12.4 13.9 14.2 14.6

  Kewangan & Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan Perniagaan

  0.3 14.6 10.4 3.0 6.4 6.0 6.7 6.9 7.2

  Perkhidmatan-perkhidmatan Lain 4.2 8.5 4.7 3.7 14.9 14.4 15.2 15.0 15.7

  Perkhidmatan Kerajaan 18.6 5.3 11.0 2.0 8.0 8.8 9.0 9.4 9.7

  campur Duti Import 29.9 -23.7 -14.0 51.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  KDNK pada Harga Pembeli 7.3 2.9 6.1 -1.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  Pembahagian Peratus KDNK

  Jadual 4.3: KDNK Pahang mengikut jenis aktiviti ekonomi bagi tahun 20052009 pada harga malar 2000 - Perubahan peratusan tahunan & pembahagian peratus KDNK

  Nota: e Merujuk angka anggaran

  p Merujuk angka permulaan

  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  47.5 46.9 50.3 51.2 53.1

  31.0 31.8 30.7 29.9 27.5

  19.1 19.0 16.8 16.6 17.02.2 2.1 2.0 2.2 2.20.2 0.1 0.2 0.1 0.2

  0.0

  20.0

  40.0

  60.0

  80.0

  100.0

  2005 2006 2007 2008 2009

  Peratus(%

  )

  Tahun

  campurDuti Import PerkhidmatanPembuatan PertanianPembinaan PerlombongandanPengkuarian

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice