Click here to load reader

KBAT dalam pdp

  • View
    33

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KBAT dalam pdp

Text of KBAT dalam pdp

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERCIRIKAN KBAT

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERCIRIKAN KBATTempat: BILIK GERAKAN WAWASAN SMK PITAS, SABAHMasa:9:30 a.m.Adapted from Dr. Ng Soo Bong,Philosophy , Principles and Issues in HOTS

Berfikir dan Belajar

Can we learn without thinking?Once we learn, does it mean that we have automatically think?Learning without thought is labour lost; thought without learning is perilous(Confucius)Taught his students that: Learning without thought is labour lost. Learning and thoughtSo, it looks like learning is no good without thinking! Are we assuming all learning happen with thinking Teachers also like to ask us to think, but how to think? They did not tell us how to think (from a students)Students might be quite confused over whether or not they think when they learn, does it mean that if they cannot answer a question that means they did not learn and did not think?3HOTSLOTSKemahiran Berfikir Aras RENDAH (LOTS)Does LOT involved thinking too?Schmalz, 1973

LOTS memerlukan murid .untuk mengingat semula fakta, melaksanakan operasi yang asas, atau menyelesaikan masalah yang lazim. Ia tidak memerlukan murid untuk bekerja luar daripada kebiasaan Senk, Beckman, & Thompson (1997)

LOT melibatkan murid untuk menyelesaikan tugas di mana penyelesaiannya hanya memerlukan algoritma yang LAZIM, selalunya tanpa meminta justifikasi , penjelasan atau bukti di mana hanya ada SATU jawapan yang tepat .Algoritma-patterns, prosedur, langkah27KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGISenk, et al (1997) menyifatkan KBAT sebagai menyelesaikan masalah di mana ALGORITMANYA TIDAK LAZIM pada awalnya, memerlukan penjelasan atau justifikasi, dan terdapat lebih daripada satu penyelesaian untuk satu masalah.

Kenapa Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)?9MENGAPA KBAT PENTING?Menghasilkan modal insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara mampu bersaing di persada dunia.

Video-21st century education10ENAM KEMAHIRAN KRITIKAL ABAD KE-21Kepimpinan

11Pengajaran & Pembelajaran Yang Bercirikan KBATARAS KOGNITIF ANALISIS DAN KE ATASGuru perlu membiasakan diri untuk merancang soalan-soalan yang hendak dikemukakan semasa PdP serta respon yang dijangkakan daripada murid

Soalan-soalan hendaklah beraras tinggi di mana ia adalah aras Analisis, Sintesis, Penilaian dan Mencipta dalam Taksonomi Bloom

TAKSONOMI BLOOM TERBARU

CONTOH-CONTOH AM SOALAN ARAS TINGGI persoalan seperti ini menggalakkan murid untuk menghubung kait dan melihat analogi

- murid akan melihat diri mereka terlibat secara aktif dalam mengenal pasti masalah seterusnya menyelesaikan masalah

memberi peluang kepada murid untuk mempertimbangkan akibat sesuatu konsep dan fenomena kepada diri sendiri dan orang lain.

16-menggalakkan murid untuk menganalisis dan menggunakan kreativiti mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah17AKTIVITI INKUIRI-PENEMUANPengenalan sesuatu konsep baharu atau fenomena kepada muridMurid mencari dan mengumpul maklumat secara sistematik Murid meneroka dan menyiasat perkaitan menggunakan benda-benda maujud untuk membuktikan suatu konsep serta memahami bagaimana sesuatu fenomena wujud.Menggalakkan persoalan-persoalan seperti bagaimana dan mengapaMembuat generalisasi berdasarkan hasil eksperimen, penyiasatan atau penerokaanPERSEKITARAN MURIDUntuk pembelajaran yang berkesan, sesuatu pengajaran haruslah dikaitkan dengan situasi sebenar kehidupan murid sendiri.

Dapat menarik perhatian murid serta menggalakkan murid untuk berfikir akan mengapa terjadinya sesuatu fenomena itu di persekitarannya.

Membantu murid untuk mendapatkan kemahiran penyelesaian masalah

KUMPULAN KECILTugasan berbentuk penyelesaian masalah berkesan dibuat dalam perbincangan kumpulan kecil 2 4 orang.

Lebih banyak persoalan, lebih banyak percambahan idea di kalangan ahli kumpulan, penyelesaian yang kreatif.

Pembentangan secara gallery walk menggalakkan semua murid untuk terlibat aktif berbanding dengan pembentangan tradisional di hadapan kelas.

Namun, ada sesetengah tugasan yang boleh dibukakan kepada semua murid secara individu sebelum mereka diarahkan untuk membincangkannya dalam kumpulan kecil.SEORANG GURU ITU HARUSLAH FLEKSIBEL DAN KREATIF !TERIMA KASIH intipati utama dalam menganalisis secara kritikal, berfikir secara kreatif dan luar kotak

22