of 22 /22
KAUNO REGIONO ISTORINĖ IKONOGRAFIJA IR KARTOGRAFIJA, SAUGOMA SANKT PETERBURGO SAUGYKLOSE Kaunas 2014-12-11 2014 metais Kauno apskrities archyvas (toliau – Archyvas) pateikė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai (toliau – Ministerija) paraišką numatomam tęsti projektui „Kauno regiono istorinė ikonografija ir kartografija, saugoma Sankt Peterburgo saugyklose“ (toliau – Projektas). Projekto pagrindinis tikslas – surinkti kuo išsamesnę informaciją apie Sankt Peterburgo dokumentų saugyklose saugomą istorinę ikonografinę ir kartografinę medžiagą, susijusią su Kauno regiono istorija. Informacija reikalinga tęstinio leidinio „Kauno miesto planai“ parengimui ir unikalios medžiagos, kuria būtų papildyti Kauno apskrities archyve saugomų dokumentų fondai, surinkimui. Kita vertus, šia medžiaga galėtų efektyviai naudotis ir visuomenė, ir mokslo bendruomenė, taip palengvinant mokslininkų, tyrinėtojų ir studentų darbą, į mokslinę apyvartą įvedant kokybiškus istorijos šaltinius (šiuo metu mokslinėje apyvartoje cirkuliuoja nepakankamos kokybės užsienio valstybėse saugomų dokumentų kopijos). Siekiant įgyvendinti Projekte sufomuluotus tikslus buvo numatyta, kad 2014 metais Kauno apskrities archyvo archyvistų darbo grupė vykdys su Kauno regiono istorija susijusių archyvinių dokumentų paiešką bei atranką šiose dokumentų saugyklose: Karo istorijos artilerijos, karo ryšių ir inžinerijos muziejaus Rankraščių skyriuje; Peterburgo menų akademijos muziejaus Rankraščių skyriuje; Rusijos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje; Rusijos valstybės istorijos archyve Sankt Paterburge. Įgyvendinant šį Projektą, trijų Kauno apskrities archyvistų darbo grupė (Dokumentų naudojimo skyriaus vyr. specialistė Nijolė Ambraškienė, direktorius Gintaras Dručkus, Veiklos administravimo ir elektroninių dokumentų skyriaus vedėja Kristina Stanišauskė) trylika dienų (2014 m. liepos 27 - rugpjūčio 8 d.) praleido Sankt Peterburge, šio miesto archyvinių dokumentų saugyklose ieškodami dokumentų, susijusių su Lietuvos, visų pirma – su Kauno miesto ir Kauno regiono – istorija. Prioritetas buvo teikiamas kartografinių ir ikonografinių dokumentų paieškai bei atrankai. Darbo vizito metu lankytasi keturiose Sankt Peterburge esančiose dokumentų saugyklose: Karo istorijos artilerijos, karo ryšių ir inžinerijos muziejaus (toliau – KIAKRUIM) archyve bei fonduose; Rusijos menų akademijos muziejaus (toliau – RMAM) rankraščių skyriuje, Rusijos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių (RMAB RS), Kartografijos (RMAB KS) ir retų spaudinių (RMAB RK) skyriuose bei Rusijos valstybės istorijos archyve Sankt Peterburge (RVIA).

KAUNO REGIONO ISTORINĖ IKONOGRAFIJA IR …istorinė ikonografija ir kartografija, saugoma Sankt Peterburgo saugyklose“ (toliau – Projektas). Projekto pagrindinis tikslas – surinkti

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KAUNO REGIONO ISTORINĖ IKONOGRAFIJA IR …istorinė ikonografija ir kartografija, saugoma Sankt...

 • KAUNO REGIONO ISTORINĖ IKONOGRAFIJA IR KARTOGRAFIJA, SAUGOMA SANKT PETERBURGO SAUGYKLOSE

  Kaunas 2014-12-11

  2014 metais Kauno apskrities archyvas (toliau – Archyvas) pateikė Lietuvos Respublikos

  Kultūros ministerijai (toliau – Ministerija) paraišką numatomam tęsti projektui „Kauno regiono

  istorinė ikonografija ir kartografija, saugoma Sankt Peterburgo saugyklose“ (toliau – Projektas).

  Projekto pagrindinis tikslas – surinkti kuo išsamesnę informaciją apie Sankt Peterburgo dokumentų

  saugyklose saugomą istorinę ikonografinę ir kartografinę medžiagą, susijusią su Kauno regiono

  istorija. Informacija reikalinga tęstinio leidinio „Kauno miesto planai“ parengimui ir unikalios

  medžiagos, kuria būtų papildyti Kauno apskrities archyve saugomų dokumentų fondai, surinkimui.

  Kita vertus, šia medžiaga galėtų efektyviai naudotis ir visuomenė, ir mokslo bendruomenė, taip

  palengvinant mokslininkų, tyrinėtojų ir studentų darbą, į mokslinę apyvartą įvedant kokybiškus

  istorijos šaltinius (šiuo metu mokslinėje apyvartoje cirkuliuoja nepakankamos kokybės užsienio

  valstybėse saugomų dokumentų kopijos).

  Siekiant įgyvendinti Projekte sufomuluotus tikslus buvo numatyta, kad 2014 metais Kauno

  apskrities archyvo archyvistų darbo grupė vykdys su Kauno regiono istorija susijusių archyvinių

  dokumentų paiešką bei atranką šiose dokumentų saugyklose:

  Karo istorijos artilerijos, karo ryšių ir inžinerijos muziejaus Rankraščių skyriuje;

  Peterburgo menų akademijos muziejaus Rankraščių skyriuje;

  Rusijos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje;

  Rusijos valstybės istorijos archyve Sankt Paterburge.

  Įgyvendinant šį Projektą, trijų Kauno apskrities archyvistų darbo grupė (Dokumentų naudojimo

  skyriaus vyr. specialistė Nijolė Ambraškienė, direktorius Gintaras Dručkus, Veiklos administravimo

  ir elektroninių dokumentų skyriaus vedėja Kristina Stanišauskė) trylika dienų (2014 m. liepos 27 -

  rugpjūčio 8 d.) praleido Sankt Peterburge, šio miesto archyvinių dokumentų saugyklose ieškodami

  dokumentų, susijusių su Lietuvos, visų pirma – su Kauno miesto ir Kauno regiono – istorija.

  Prioritetas buvo teikiamas kartografinių ir ikonografinių dokumentų paieškai bei atrankai. Darbo

  vizito metu lankytasi keturiose Sankt Peterburge esančiose dokumentų saugyklose: Karo istorijos

  artilerijos, karo ryšių ir inžinerijos muziejaus (toliau – KIAKRUIM) archyve bei fonduose; Rusijos

  menų akademijos muziejaus (toliau – RMAM) rankraščių skyriuje, Rusijos mokslų akademijos

  bibliotekos Rankraščių (RMAB RS), Kartografijos (RMAB KS) ir retų spaudinių (RMAB RK)

  skyriuose bei Rusijos valstybės istorijos archyve Sankt Peterburge (RVIA).

 • 2

  2

  Darbo minėtose saugyklose metu visų pirma buvo peržiūrimi fondai, galimai susiję su Kauno

  miesto ir regiono istorija.

  Karo istorijos artilerijos, karo ryšių ir inžinerijos muziejus (KIAKRUIM). Muziejaus

  įkūrimo data laikoma 1703 metų rugpjūčop 29-oji. Tą dieną Rusijos imperatoriaus Petro I-ojo

  asmeniniu nurodymu Petropavlovsko tvirtovės teritorijoje buvo pastatytas specialus pastatas – taip

  vadinamas Ceighauzas senoviniams artilerijos pabūklams laikyti ir saugoti. Laikui bėgant čia

  būdavo talpinami ir trofėjiniai bei tėvyninės gamybos pabūklai.

  Iš pradžių muziejus vadinosi „Vyriausiosios artilerijos valdybos garsių pavyzdžių salė“, vėliau

  – „Artilerijos muziejum“, o nuo 1903-ųjų – „Artilerijos istorijos muziejum“. Sovietmečiu, 1963-

  iaisiais, į Artilerijos istorijos muziejų buvo perkelti Centrinio karinės inžinerijos istorijos muziejaus

  fondai. 1965-aisiais prie Artilerijos istorijos muziejaus buvo prijungtas Karo ryšių muziejus ir

  muziejus įgavo dabartinį savo pavadinimą - Karo istorijos artilerijos, karo ryšių ir inžinerijos

  muziejus.

  Šiuo metu KIAKRUIM – vienas didžiausių karo istorijos muziejų pasaulyje. Jame saugomos

  skaitlingos ir vertingos artilerijos pabūklų, amunicijos, šaunamųjų ir šaltųjų ginklų, karo inžinerinės

  technikos, karo ryšių priemonių, kovinių vėliavų, karinių uniformų, tapybos ir grafikos,

  vaizduojančių batalines scenas, karinių apdovanojimų, skiriamųjų bei pasižymėjimo ženklų bei

  vertingų archyvinių dokumentų kolekcijos.1

  Muziejaus mokslinis archyvas buvo įsteigtas 1872 metų lapkritį tuometinio muziejaus vadovo

  N. E. Brandenburgo iniciatyva. Jo pastangomis iš Rusijos Vyriausiosios artilerijos valdybos (toliau

  – VAV) buvo perduotas taip vadinamas „senųjų bylų archyvas“. XIX amžiaus paskutiniajame

  dešimtmetyje archyvui buvo perduota brėžinių kolekcija ir Vyriausiosios artilerijos valdybos XIX

  amžiuje sudaryti veiklos dokumentai. Paskutinį kartą muziejaus archyvui VAV dokumentai buvo

  perduoti jau Valdybai persikėlus į Maksvą 1925-aisiais. 1937 metais archyvas pasipildė Karo

  buities istorijos muziejaus archyvinių dokumentų fondais, kuriuos sudarė Intendantūros ir pulkų

  muziejų bei Karinių mokymo įstaigų muziejaus dokumentų kolekcijos. Po II Pasaulinio karo

  muziejaus archyvas perėmė visą eilę Vyriausiosios Rusijos artilerijos valdybos dokumentų.2

  KIAKRUIM moksliniame archyve saugomas 217261 saugojimo vienetas (byla), suskirstyti į

  130 fondų. Seniausieji dokumentai siekia 1628 metus. Išsamiai dokumentų, saugomų KIAKRUIM

  moksliniame archyve, ir galimai susijusių su Lietuvos istorija, peržiūrai reikėtų surengti ne vieną

  tikslinę ilgalaikę darbinę išvyką. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nepaisant to, kad šiuo metu

  1 Muziejus (rusų k.). – http://artillery-museum.ru/museum.html. - Prieiga per internetą. Žiūrėta: 2014-11-11. 2 Nauchnyj archiv (rusų k.). - http://artillery-museum.ru/museum-exposition.html. - Prieiga per internetą. Žiūrėta: 2014-11-11.

 • 3

  3

  egzistuojanti KIAKRUIM mokslinio archyvo informacijos paieškos sistema buvo pradėta kurti nuo

  pat mokslinio archyvo įkūrimo pradžios, tačiau šiuo metu vis dar nėra pakankama. Iki šiol buvo

  sudaryti ir išleisti du KIAKRUIM mokslinio archyvo žinynai: vienas – 1957 m. (Путеводитель по

  историческому архиву музея/Составители Лебединская А. П., Розенбецкая З. В. Под ред. И.

  П. Ермошина. - Ленинград, 1957), kitas – 2007 metais (Документальный фонд (архив) Военно-

  исторического музея артилерии, инженерных войск и войск связи. Краткий справочник.-

  Санкт-Петербург, 2007). Tačiau, viena vertus, nei į vieną iš jų liko neįtraukti neartilerinių žinybų

  fondai, asmenų fondai, visa eilė dokumentų kolekcijų, 1918-1940 metų laikotarpio fondai. Kita

  vertus, daugelis apyrašų yra nepertvarkyti, t. y. likę tokie patys, kokie buvo perduoti, pvz., XVIII-

  XIX amžiuje tuo metu veikusių artilerijos pulkų, brigadų ir kitų karinių padalinių. Jie iš pradžių

  buvo perduoti į taip vadinamos Artilerijos ekspedicijos, o po to – į Artilerijos departamento

  archyvą. Tokiuose apyrašuose dažniausiai tėra pateikta tik trumpa bylos anotacija, pagal kurią

  paprastai būna sunku susigaudyti, kokio pobūdžio dokumentai sudaro vieną ar kitą konkretų

  saugojimo vienetą (bylą).3 Taip pat iki galo nesutvarkyta informacijos paieškos sistema apie Rusijos

  kariuomenės asmeninę sudėtį. Turint omenyje, kad įvairiais istoriniais laikotarpiais Rusijos

  kariuomenėje tarnavo nemažai iš Lietuvos kilusių asmenų, tokio pobūdžio informacija Lietuvos

  tyrinėtojams yra labai aktuali.4

  Šiais metais KIAKRUIM buvo atrinkti konkretūs dokumentai, susiję su I Pasauliniu karu. Buvo

  atrinkti ir gauti skaitmeninių kopijų pavidale 7 dokumentai, kuriuos planavome pristatyti

  visuomenei parodos, skirtos I Pasauliniam karui, „Kauno kraštas ir žmonės Didžiojo Karo

  sūkuriuose“ metu (parodos atidarymas įvyko 2014 m. spalio 23 d. Kauno apskrities archyve,

  Maironio g. 28B, Kaune. Paroda veiks iki 2015 m. balandžio 30 d.). Tai – įspūdingas, didelio

  formato Kauno tvirtovės gynybos planas (1914 m.), patvirtintas štabo viršininko generolo-majoro

  Burkovskio; 1908 metų būklę atspindintis Kauno tvirtovės ir miesto planas; IV-ojo forto

  sutvirtinimo ir kareivinių betonavimo projektas (1910 m.); Vilijampolės gynybinių įtvirtinimų

  planas (1910 m.); Kauno tvirtovės pertvarkymo projektinis planas (1913 m.); Kauno tvirtovės

  parengimo gynybai planas (1914 m.?); Kauno tvirtovės gynybinių ir priešakinių pozicijų

  sustiprinimo planas (1915 m.). Iki šiol visi šie dokumentai Lietuvos visuomenei dar nebuvo

  pristatyti. Dėl netikėtai susiklosčiusių aplinkybių minėtoje parodoje pavyko pristatyti visuomenei

  tik dviejų iš KIAKRUIM gautų dokumentų kopijas: IV-ojo forto sutvirtinimo ir kareivinių

  betonavimo projektą (1910 m.) bei Vilijampolės gynybinių įtvirtinimų planą (1910 m.).

  3 Документальный фонд (архив) Военно-исторического музея артилерии, инженерных войск и войск связи. Краткий справочник.- Санкт-Петербург, 2007, p. 38. 4 Ten pat, p. 41.

 • 4

  4

  Kaip žinome, Kauno tvirtovė – poligoninio tipo gynybinė sistema, statyta 1882–1915 m. Kauno

  mieste ir jo apylinkėse. 1879 m. liepos 7 d. Rusijos imperatorius Aleksandras II patvirtino karinės

  vadovybės pasiūlymą statyti tvirtovę Kaune. Kaunas pasirinktas dėl Nemuno ir Neries upių

  santakos kaip natūralios gamtinės kliūties priešo kariuomenei, dėl strateginės reikšmės geležinkelio

  tilto, tunelio, strateginių kelių ir kt. Iš viso baigti statyti 9 fortai: pirmasis – Kazliškiuose (dab.

  Ringaudų seniūnija), antrasis – Julijanavoje, trečiasis – Seniavoje (dab. Garliavos apylinkių

  seniūnija), ketvirtasis – Rokuose, penktasis – Zuikinėje, šeštasis – Gričiupyje, septintasis –

  Eiguliuose, aštuntasis – Milikonyse, devintasis – piečiau Giraitės (nuo 1958 m. muziejus).

  Pradėti statyti, tačiau nebaigti fortai: geležinkelio (Palemono) fortas, Romainių fortas, Marvos

  fortas (Akademijoje), Domeikavos fortas.

  Pirmojo pasaulinio karo metu, priartėjus frontui, tvirtovės plėtimo darbai nutraukti. Kauno

  tvirtovės puolimui vadovavęs vokiečių generolas Karlas Licmanas atakai pasirinko ruožą tarp

  Nemuno ir Jiesios upelio, nes čia stovėjo labiausiai pasenę pirmieji trys fortai. Tvirtovei šturmuoti

  kaizerinės kariuomenės 40-asis rezervinis korpusas, turėjęs apie 40 000 gerai parengtų karių,

  atsigabeno galingas mortyras – 420 mm kalibro „Bertas“.

  Karo metu tvirtovėje buvo laikoma apie 60 000 Rusijos kariuomenės karių įgula (daugiausia

  netarnavę šauktiniai ir vyresnio amžiaus atsarginiai). Iš Kauno tvirtovės statytojų suformuoti Kauno

  ir Vilkmergės pulkai. Tvirtovė turėjo apie 1500 artilerijos pabūklų (daugiausia vidutinio kalibro),

  taip pat lėktuvų, aerostatų, inžinerinių, automobilių transporto, prožektorių, sanitarijos dalinių.

  1915 m. rugpjūčio 7 d. pietinių fortų prieigose prasidėjo kautynės. Atskiri tvirtovės daliniai

  atkakliai grūmėsi su vokiečių kariuomene. Sprogus 420 mm sviediniams kariai trokšdavo nuo

  betono ir plytų dulkių sūkurių. Trūko maisto, ginklų. Gynėjų dalinių nuostoliai siekė iki 75 proc.,

  kariai stichiškai ėmė trauktis iš pozicijų. Rugpjūčio 15 d. apšaudytas Kauno senamiestis, mieste

  prasidėjo gaisrai.

  Rugpjūčio 18 d., po 11 dienų trukusių kautynių, įtvirtinimų zona buvo pralaužta. Vokiečiai

  užėmė miestą ir paėmė į nelaisvę apie 20 000 Rusijos karių, taip pat apie 1350 artilerijos pabūklų.

  Gynybai vadovavęs tvirtovės komendantas generolas Vladimiras Grigorjevas skubiai pasitraukė.5

  Kauno tvirtovė – išskirtinis objektas ir reiškinys ne tik Kauno miesto, tačiau ir viso Kauno

  regiono istorinėje raidoje. Tyrinėtojai skirtingai vertina tvirtovės poveikį Kauno miesto bei regiono

  raidai, tačiau visi sutartinai pripažįsta, kad šis poveikis buvo labai reikšmingas. Lietuvai atkūrus 5 išsamiau apie Rusijos Karo istorijos artilerijos, karo ryšių ir inžinerijos muziejų bei Kauno fortus (tvirtovę) ir su jais

  susijusius dokumentus žr.: G. Dručkus. Kauno regiono isotrinė ikonografija ir kartografija, saugoma Sankt Peterburgo

  saugyklose. – Kaunas, 2013-11-15, p. 3-10. Prieiga per internetą http://www.archyvai.lt/lt/projektai_1343/kauno-

  regiono-istorine-me3m/baigiamasis-straipsnis_1382.html.

 • 5

  5

  Nepriklausomybę ir Kaunui tapus Laikinąja sostine, tvirtovė jau buvo praradusi savo tiesioginę

  funkcinę paskirtį, tačiau ir toliau reikšmingai įtakojo miesto raidą. Šis poveikis, tegu ir gerokai

  sumenkęs, tačiau jaučiamas ir mūsų dienomis. Šiuo metu svarstomos įvairios buvusių fortų

  panaudojimo bei pritaikymo galimybės.

  Atsižvelgdami į visas šias aplinkybes manome, kad tikslinga tęsti veiklas, tiriant bei atrenkant

  KIAKRUIM‘e saugomus vertingus dokumentus, susijusius su Kauno tvirtove, kuriuose esančios

  informacijos dėka būtų galima atkurti tvirtovės istoriją, ne tik jos istorinės, bet ir techninės-

  architektūrinės raidos bruožus bei ypatumus. Juolab, kad dokumentų, kurie yra susiję ne tik su

  Kauno tvirtove (fortais), bet ir apskritai su XIX-XX a. pr. Lietuvos karybos istorija, KIAKRUIM‘e

  yra daug. Galime drąsiai tvirtinti, kad didžioji jų dalis Lietuvos tyrinėtojams nėra žinomi. Manome,

  kad tyrinėtojus galėtų sudominti Vyriausiosios artilerijos valdybos fonde nr. 6 saugomos įvairių

  laikotarpių bylos – pvz.: apie Kauno tvirtovės apginklavimą 1896-1914 m. (F. 6, b. 807), „Žinios

  apie pabūklų, lafetų ir sviedinių būklę Vilniaus apygardoje 1874-1875 m.“ (F. 6, b. 658); „Žinios

  apie pabūklų, lafetų ir sviedinių būklę Vilniaus apygardos tvirtovėse ir sandėliuose. 1875-1876.“ (F.

  6, b. 673); „Žinios apie pabūklų, lafetų ir sviedinių būklę Vilniaus apygardos tvirtovėse ir

  sandėliuose. 1896 m.“ (F. 6, b. 673); „Apie dirbtuves tvirtovėse“ (F. 6, b. 689, b. 690, b. 699);

  „Apie statybos darbus tvirtovėse“ (F. 6, b. 676); „Apie užsakymą įvesti telefonus tvirtovėse“ (F. 6,

  b. 760), etc. Iš viso šiame fonde – 39 455 saugojimo vienetai, chronologinės fondo ribos: 1862-

  1918 m. Fonde nr. 24 saugomi įsakymai tvirtovėms (tarp jų – ir Kauno); fonde nr. 26 -

  kasmėnesiniai raportai apie artilerijos būklę tvirtovėse; fonde nr. 25 - karių ir karininkų tarnybos

  dokumentai ir daugelis kitų vertingų, mūsų nuomone, dokumentų.

  Tyrinėtojus galėtų sudominti ir Artilerijos departamento fonde nr. 3 saugomi 1808-1864 m.

  laikotarpio dokumentai, fonde nr. 27 (XVII-XX a. pr. brėžinių kolekcija) saugomi įvairūs karinių

  veiksmų, geografiniai žemėlapiai, įvairių vietovių ir tvrtovių planai, miestų tvirtovių ir įtvirtinimų

  brėžiniai ir planai, tarp kurių gali būti ir su Lietuva susijusių dokumentų, ir kt.6

  Kaip atskirą pavyzdį galime paminėti įdomų 1901 metais sudarytą 17 lapų dokumentą – „Apie

  1901 metais Karo ministro atliktą Liubavo ir Kauno tvirtovių artilerijos apžiūrą.“7 (F. 6, b. 941).

  Dokumentai liudija, kad Kauno tvirtovėje tuometinis Rusijos karo ministras lankėsi 1901 metų

  gegužės 20-21 dienomis. Apžiūrėjęs tvirtovę, ministras pastebėjo nemažai trūkumų. Pvz., kad „sena

  ir nauja ginkluotė neatskirtos“, kad inžineriniu požiūriu Kauno tvirtovėje daug kas neužbaigta – jau

  ketverius metus trunkantys tvirtovės fortų perstatymo darbai tebesitęsia iki šiol; kad labai prastas 6 žr.: Документальный фонд (архив) Военно-исторического музея артилерии, инженерных войск и войск связи. Краткий справочник.- Санкт-Петербург, 2007, p. 5-11, 22-24, etc. 7 ВИМАИВиВС. Ф. 6, оп. 4/1, д. 941. - Главное артилерийское управление. 3-е отделение, 1-й стол. 3его отд. 1ого ст. Об осмотре в 1901 году Военным министром в Любавской и Ковенской крепостных артилериях.

 • 6

  6

  telefono tinklas, jungiantis tvirtovę su miestu ir atskirus įtvirtinimus tarpusavyje; kad 4-ojoje

  baterijoje, esančioje tarp trečiojo ir ketvirtojo fortų, rūsys, kuriame laikomi artilerijos sviediniai –

  drėgnas, kai kurie sviediniai – apipeliję, etc. Giliai įžvalgūs pasirodė ministro žodžiai apie pernelyg

  didelę artilerijos šaudmenų kalibrų įvairovę, sukeliančią bereikalingų sunkumų. Ministro nuomone,

  artilerijos šaudmenų kalibrų įvairovę reikia smarkiai sumažinti.8

  Apibendrindami galime atsakingai tvirtinti, kad KIAKRUIM‘e yra saugoma daug vertingų

  dokumentų, susijusių su Lietuvos karybos istorija XIX-XX a. pradžioje. Ypač daug dokumentų,

  galinčių padėti išsamiau atskleisti Kauno tvirtovės istoriją. Visiems šiems dokumentams peržiūrėti

  bei išanalizuoti reikėtų ne vieno darbinio apsilankymo.

  Rusijos menų akademijos muziejaus Rankraščių skyrius (RMAMRS). Kaip žinome,

  Rusijos menų akademija buvo įsteigta I. I. Šuvalovo iniciatyva 1757 metais valdant imperatorienei

  Jelizavetai Petrovnai. Laikui bėgant jos pavadinimas ne kartą keitėsi. Dabartinį pavadinimą ši

  įstaiga įgavo 1992 metų gegužės 25 dieną.9

  Akademijos mokslo tiriamasis muziejus buvo įsteigtas vos metais vėliau, negu pati Akademija –

  1758-aisiais. Dabartinį pavadinimą muziejus įgavo 1992-asisiais.10

  Vizitas Rusijos menų akademijos muziejuje (iš kairės į dešinę: K. Stanišauskė, N. Ambraškienė ir M. Bondareva)

  Kaip žinome, Rusijos menų akademiją baigė daugelis žymių dailininkų ir architektų. Tarp jų

  būta ir iš Lietuvos kilusių asmenų. Rengdamiesi darbui RMAMRS dar būdami Lietuvoje sudarėme

  darbinį 58 asmenų, vienaip ar kitaip susijusių su RMAMRS arba kitomis tuo metu St. Peterburge

  veikusiomis mokymo įstaigomis ir galimai susijusių savo veikla su Kauno miesto istorine-

  architektūrine raida XIX-XX a. pirmojoje pusėje. Dauguma jų – architektai, tačiau buvo ir

  inžinierių, skulptorių ir kt. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad didelis skaičius Kauno gubernijos

  laikotarpio (1843-1915 m.) su Kaunu ir Kauno regionu susijusių architektų bei inžinierių buvo

  baigę ne RMAMRS, o kitas Sankt Peterburgo architektūros-inžinerijos krypties mokymo įstaigas:

  Architektūros mokyklą, kuri buvo įsteigta prie Menų akademijos 1830 metais ir veikė iki 1842 m. 8 Žr.: Ten pat, l. 6-7. 9 Akademija (rusų k.). Prieiga per internetą: http://rah.ru/the_academy_today/. – Žiūrėta: 2104-11-14; Rusijos menų akademijos mokslo tiriamasis muziejus (rusų k.). Prieiga per internetą: http://rah.ru/museums/. – Žiūrėta: 2014-11-14. 10 Rusijos meno akademijos mokslo tiriamasis muziejus (rusų k.). Prieiga per internetą: http://rah.ru/museums/. – Žiūrėta: 2014-11-14; Muziejus (rusų k.). Prieiga per internetą: http://www.nimrah.ru/museum/. - Žiūrėta: 2014-11-14.

 • 7

  7

  Tais metais Architektūros mokykla buvo sujungta su Sankt Peterburgo Civilinių inžinierių mokykla

  (įsteigta 1832 m. balandžio 27 d. (n. st. gegužės 9 d.), veikė 1832-1842 m.) ir pavadinta Statybos

  mokykla. 1882 m. gruodžio 10 Rusijos imperatoriaus Aleksandro III įsaku jos pavadinimas

  pakeistas ir iki 1924-ųjų ji vadinosi Civilinių inžinierių institutu. 1892 metais institutui buvo

  suteiktas imperatoriaus Nikolajaus I-ojo vardas.11 Laikui bėgant Civilinių inžinierių institutas tapo

  didžiausia architektūros-inžinerijos krypties aukštąja mokykla visoje Rusijoje. Tad suprantama, kad

  šios aukštosios mokyklos auklėtiniai ženkliai prisidėjo ir prie tuometinės Kauno gubernijos

  architektūros bei statybos raidos. XIX a. (taip vadinamojo gubernijos laikotarpio) Kauno

  architektūros tyrinėtojos prof. Nijolės Lukšionytės-Tolvaišienės sudarytame XIX-XX a. pradžioje

  Kauno architektų sąraše iš 60-ies architektų daugiau kaip pusė (ne mažiau kaip 34) buvo baigę

  Civilinių inžinierių institutą (įskaitant Sankt Peterburgo Architektūros mokyklą bei Civilinių

  inžinierių mokyklą). Išsmesnių duomenų apie šiuos asmenis reikia ieškoti Rusijos valstybės

  istorijos archyve Sankt Peterburge, Sankt Peterburgo valstybiniame architektūros-statybos

  universitete ir, galimai, - kitose Sankt Peterburge esančiose archyvinių dokumentų saugyklose.

  Tarp gerai mūsų visuomenei žinomų architektų, kurie mokėsi Rusijos menų akademijoje Sankt

  Peterburge, galime paminėti architektą Vladimirą Dubeneckį, kuris Rusijos menų akademijoje

  mokėsi 1906-1914 m., buvo jauniausias akademijos profesorius (1917-1919 m.)12; architektą

  Mykolą Songailą (mokėsi 1894-1903 m.).13 Galima paminėti ir plačiai Lietuvoje žinomą Rusijos

  menų akademijos auklėtinį skulptorių Juozą Zikarą (mokėsi 1910-1916 m.), kurį ypač išgarsino

  tarpukariu jo sukurtas paminklas Lietuvos Nepriklausomybėi Vytauto Didžiojo karo muziejaus

  sodelyje Kaune bei tarpukario Lietuvos metaliniai pinigai (monetos)14

  Padedami dabartinės Rusijos menų akademijos mokslo-tiriamojo muziejaus mokslinės

  sekretorės p. Marijos Genadijevnos Bondarevos, identifikavome du su Lietuva susijusius vaizdo

  dokumentus. Vienas iš jų - V. Dubeneckio 1914 metais nupieštas eskizinis salės piešinys (popierius,

  tušas, grafitinis pieštukas, 32,7x32,5). Beje, įdomu pažymėti, kad tų pačių 1914-ųjų gegužę

  11 Prieiga per internetą: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. –http://www.spbgasu.ru/Universitet/Istoriya/. Žiūrėta: 2014-11-21. 12 Žr.: Dubeneckis Vladimiras. – Visuotinė lietuvių enciklopedija. – T. V. – V., 2004, p. 167; Vladimiras Dubeneckis. Architektas gyvenimo ir kūrybos teatre. – Kaunas, 2013; N. Lukšionytė-Tolvaišienė. Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. Svarbiausi pastatai ir jų kūrėjai (1843-1915). – K., 2001; Vladimiras Dubeneckis. – Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Vladimiras_Dubeneckis. Žiūrėta 2014-11-18 ir kt. 13 Žr.: Songaila Mykolas. - Visuotinė lietuvių enciklopedija. – T. XXII. – V., 2012, p. 293-294; Mykolas Songaila. – Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Songaila. Žiūrėta 2014-11-18 ir kt. 14 Žr.: Zikaras Juozas. – Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – T. 12. – V., 1984, p.441-442; Juozas Zikaras. – Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Zikaras . Žiūrėta 2014-11-18 ir kt.

 • 8

  8

  Vladimirui Dubeneckiui už jo parengtą projektą „Valstybės Dūmos pastatas“ buvo suteiktas

  dailininko-architekto vardas ir skirta kelionė į užsienį.15

  V. Dubeneckio 1914 metais nupieštas eskizinis salės piešinys (popierius, tušas, grafitinis pieštukas, 32,7x32,5)

  Kitas identifikuotas su Lietuva susijęs vaizdo dokumentas – Juozo Zikaro 1910 metais nupieštas

  piešinys – „Pozuotojas su lazda“. Menų akademijos mokslo-tiriamojo muziejaus mokslinė sekretorė

  M. G. Bondareva nurodė, kad J. Zikaras į Rusijos menų akademijoje mokėsi 1910-1916 metais.

  Mokėsi profesoriaus V. A. Beklemyševo kūrybinėse dirbtuvėse (klasėje). Tais pačiais 1916-aisiais

  jam buvo suteiktas dailininko-skulptoriaus vardas.16

  Remdamiesi N. Lukšionytės-Tolvaišienės ir kitų tyrinėtojų pateiktais duomenimis galime

  tvirtinti, kad Rusijos menų akademiją yra baigę dar keli archtektai, susiję su Kaunu, tačiau

  informacijos apie juos paieškos Rusijos menų akademijoje kol kas teigiamų rezultatų nedavė. Tai:

  Aleksandras Sergejevičius Busirskis. Gimęs 1809 m., kilęs iš Didžiarusijos bajorų. 1830

  metais baigė tuometinę Peterburgo Menų akademiją. 1844-1846 metais dirbo Kauno

  gubernijos architektu. Kaune parengė muitinės pastato atstatymo projektą (1844 m.),

  projektavo Rotušės aikštėje stovėjusios iždinės padidinimą ir vykdė darbų priežiūrą (1845

  m.), parengė apygardos ligoninės projektą, prižiūrėjo gubernijos gimnazijos statybos darbus

  buvusioje Jėzuitų kolegijoje, suprojektavo dviejų aukštų Š. Borkono namą ir vykdė statybos

  darbų priežiūrą.

  Teodoras-Aleksandras Teodorovičius (Fiodorovičius) Helmholcas. Gimęs 1814 m.

  Tuometinę Peterburgo Menų akademiją baigė 1839 metais sidabro medaliu. 1844 metais

  perkeltas iš Baltstogės, kur dirbo architektu Statybos ir kelių komisijoje, į Kauną gubernijos

  architekto padėjeju. 1846-1850 metais buvo Kauno gubernijos architektas. Iš darbų Kaune

  galime paminėti parengtus pagal pavyzdinį projektą žandarų komandos pastato Kaune

  brėžinius (1846 m.), pašto kontoros rūmų Kaune projektą (1847 m., neįgyvendintas)

  Gubernatoriaus rūmų (gubernatūros) projektą pranciškonų vienuolyno teritorijoje (1848 m., 15 Šiuos duomenis straipsnio autoriui nurodė Rusijos menų akademijos mokslo-tiriamojo muziejaus mokslinė sekretorė p. Marija Genadijevna Bondareva savo el. laiške 2014 m. birželio 24 d. 16 Ten pat.

 • 9

  9

  neįgyvendintas). Atliko keleto gyvenamųjų namų (S. Geištoro, Rotušės a. 23, burmistro F.

  Fuso Nemuno krantinėje; abu 1846 m.) priežiūrą, sudarė natūros brėžinius 1843 metais

  Rotušės aikštėje pastatytam paminklui Rusijos karui su Napoleono Prancūzija atminti.

  Išsamesnių duomenų apie šiuos asmenis paieška dar laukia savo tyrinėtojų.

  Aukščiau minėjome, kad visa eilė Kaune dirbusių architektų buvo baigę kitas tuo metu Rusijoje

  veikusias architektūros ir/arba inžinerijos krypties mokymo įstaigas. Visų pirma paminėtinos Sankt

  Peterburgo Architektūros mokykla, Statybos mokykla, Civilinių inžinierių mokykla. Kaip jau

  minėjome, laikui bėgant jos viso buvo sujungtos ir tapo Civilinių inžinierių institutu. Iš gana

  gausaus Kaune dirbusių architektų būrio vos keletas buvo baigę kitas mokymo įstaigas. Iš tokių

  kitas mokymo įstaigas baigusių galime paminėti Ignotą Jaroslavovičių Ciškevičių (1886-1890 m.

  dirbo Kauno miesto techniku), kuris buvo baigęs Rygos politechnikos mokyklą; Ivanas

  Jermolajevičius Dmitrijevas (g. 1835 m. 1864-1877 m. dirbo architekto padėjėju Kauno gubernijos

  statybos ir kelių komisijoje), kuris buvo baigęs Maskvos caro rūmų architektūros mokykloje;

  Leonidas Vasiljevičius Dobroliubovas (1897-1900 m. buvo Kauno gubernijos architektas); su

  Kaunu susijęs Edmundas Dombrovskis (1914 m. suprojektavo Kaune E. Legeckos namą) buvo

  baigęs Paryžiaus kelių inžinierių institutą; Vilhelmas-Vincentas Viranovskis (g. 1873 m. 1912-1915

  m. buvo Kauno miesto architektu); keletas su Kaunu susijusių architektų buvo baigę Susisiekimo

  kelių karo mokyklą; keletas, be Civilinių inžinierių instituto, buvo baigę papildomai (arba prieš

  įstodami į Civilinių inžinierių institutą) ir kitas mokymo įstaigas. Visa tai minime todėl, kad būtų

  lengviau apibrėžti gaires planuojant tolimesnių tyrimų bei paieškų maršrutus, kurie, kaip matome,

  galėtų driektis į Maksvą, Rygą, Kijevą ir net Paryžių.17

  Paieškas RMAMRS dar nelaikome visiškai baigtomis, tačiau norint rasti daugiau informacijos

  apie Kaune dirbusius ar savo darbais su Kaunu susijusius Rusijos menų akademijos auklėtinius

  paieškas tikslinga tęsti Rusijos valstybės istorijos archyve Sankt Peterburge (RVIA), nes būtent čia

  buvo perduoti ir yra saugomi išlikę Akademijos archyvo dokumentai. (šiek tiek plačiau žr. toliau

  šiame straipsnyje).

  Rusijos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius (RMAB RS) ir Kartografijos

  skyrius (RMAB KS). Kaip žinome, Rusijos nacionalinė biblioteka buvo įsteigta Petro I įsaku kartu

  su Kunstkamera 1714-aisiais. 1725 metais biblioteka buvo prijungta prie Peterburgo Mokslų

  akademijos ir iki 1917 metų buvo vadinama Imperatoriškosios mokslų akademijos biblioteka. Nuo

  1917-ųjų iki 1925-ųjų vadinos Rusijos mokslų akademijos biblioteka. 1925 metais pavadinimas dar

  kartą keitėsi – biblioteka pavadinta SSRS Mokslų akademijos biblioteka. Dabartinį pavadinimą –

  17 Žr.: N. Lukšionytė-Tolvaišienė. Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. Svarbiausi pastatai ir jų kūrėjai (1843-1915). – K., 2001, p. 155-168;

 • 10

  10

  Rusijos mokslų akademijos biblioteka - įgavo 1992 metais. Šiuo metu tai yra viena didžiausių

  pasaulyje bibliotekų, savo saugyklose sauganti apie 19 milijonų spaudos vienetų.

  Vizitas Rusijos mokslų akademijos bibliotekoje (nuotraukoje G. Dručkus)

  1901 metais bibliotekoje buvo įkurtas Rankraščių skyrius. Į šį skyrių buvo perduoti institucijų

  (Rusijos akademijos, Archeografinės komisijos, Archeologijos instituto ir kt.) rankraštiniai

  dokumentai bei gausūs privatūs rankraštinių dokumentų rinkiniai. Daug vertingų dokumentų buvo

  surinkta nuo 1901 metų pradėtų organizuoti tikslinių archeografinių ekspedicijų, kurios buvo

  vykdomos visoje Rusijos teritorijoje, metu.

  1931 metais įvykdytos archyvų reformos metu didelė dalis RMABRS rankraštinių dokumentų

  buvo perduota kitoms archyvinių dokumentų saugykloms: Rusijos valstybės istorijos archyvui,

  Rusijos nacionalinei bibliotekai ir kt.

  Laikui bėgant, skyriaus pavadinimas keletą kartų keitėsi, jis buvo sujungtas su kartografijos,

  retų spaudinių skyriais, vėliau – vėl atskirtas, kol galiausiai 1996-ųjų spalį buvo vėl padalintas į

  keletą atskirų skyrių: mokslo tiriamąjį rankraščių skyrių; fondų skyriaus kartografijos sektorių ir

  mokslo tiriamąjį rankraštinių knygų ir knygos istorijos skyrių.

  Neatitaisomą žalą Mokslų akademijos biblioteka, o kartu ir Rankraščių skyrius patyrė per 1988

  metais kilusį gaisrą, sunaikinusį apie 400 tūkstančių saugojimo vienetų.

  Šiuo metu RAMBRS saugo 20920 saugojimo vienetus, suskirstytus į 88 fondus ir apimančius

  laikotarpį nuo V a. iki XX a. Kartografiniai dokumentai ir grafika siekia 1400 saugojimo vienetus ir

  apima laikotarpį nuo XVIII a. iki XX a. Tai – įvairių Rusijos teritorijų, užsienio valstybių

  žemėlapiai, miestų planai, atskirų pastatų brėžiniai, etc. Lotyniškomis raidėmis surašytų rankraščių

  skaičius siekia 1500 saugojimo vienetų (chronologinės ribos – X-XX a.). Slavų rašmenimis

  sudarytų rankraščių ir pergamentų skaičius – 195 saugojimo vienetai (XI-XX a.).18

  Darbinės išvykos metu lankėmės RMAB Rankraščių (RMAB RS) ir Kartografijos skyriuose

  (RMAB KS). Lankėmės ir Retų spaudinių skyriuje, tačiau greitai įsitikinome, kad šiame skyriuje

  dėl tam tikros specifikos darbas yra prasmingas tik tuo atveju, kai tyrinėtojas aiškiai žino, ko nori,

  18 Biblioteka Akademiji Nauk Rosiji. Charakteristika fondov. Naučno-issledovatelskij otdel rukopisej (rusų k.). – Prieiga per internetą: http://www.rusarchives.ru/muslib/libs/ban/character.shtml. Žiūrėta: 2014-11-11.

 • 11

  11

  nes paieška efektyviausia tik pagal kokį nors konkretų objektą. Teminė paieška yra labai imli laikui

  ir, mūsų nuomone, neefektyvi, todėl paieškas šiame skyriuje atidėjome vėlesniam laikui.

  RMAB RS saugoma daug rankraščių. Norint su jais išsamiai susipažinti, reikėtų atskiros

  tisklinės darbinės išvykos. Trumpai susipažinę su šiame skyriuje saugomais rankraščiais

  įsitikinome, kad čia saugoma visa eilė su Lietuvos istorija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių

  rankraščių. Iš tiesiogiai su Lietuva susijusių galima paminėti, pavyzdžiui, Kazimiero Semenavičiaus

  garsiojo leidinio „Didysis artilerijos menas“ leidimas vokiečių kalba, taip vadinamojo Radvilų

  metraščio vienas iš vėlyvesniųjų (XVIII a.) nuorašų, I-ojo Lietuvos statuto XIX a. nuorašas, M.

  Strijkovskio Metraščio XVIII a. nuorašas, XIX a. rankraštis apie Žemaitijos - Šiaulių-Telšių regiono

  ir Lietuvos - Anykščių-Švenčionių regiono tarmes (taip tekste – aut. past.), rankraštis apie 1761-

  aisiais metais vykusį neeilinį Abiejų Tautų Respublikos seimą etc. Iš netiesiogiai ir galimai

  susijusių su Lietuvos istorija rankraščių galima paminėti Rusijos caro Petro I-ojo 1698-1721 metų

  karo žygių ir karinių veiksmų žurnalas; nežinomo autoriaus Kelionių po Europą 1758 metais

  žurnalas; 1721-1722 metų pulko žurnalas ; dokumentų rinkinys apie taiką su Švedija; etc.

  Norint išsamiai susipažinti su RMAB RS saugomais rankraščiais, susijusiais ar galimai

  susijusiais su Lietuvos istorija, reikėtų organizuoti tikslinę darbinę išvyką ir kruopščiai peržiūrėti

  taip vadinamąjį S. G. Stroganovo rinkinį (fondą) Nr. 18 (užsienietiški rankraščiai), tęstinio leidinio

  – istorijos žurnalo „Русская старина" („Rusijos senovė“) rinkinį (fondą) nr. 21. Ypač įdomus ir

  teikiantis vilčių rinkinys (fondas) Nr. 61 (Einamųjų įsigijimų rinkinys – „Собрание текущих

  поступлений"). Pavyzdžiui, pastarajame saugomas dokumentų bei iliustracijų rinkinys apie įvairius

  Rusijos paminklus iš Petro Keppeno archyvo, susijęs su jo rengta knyga, skirta visų pirma kalbos

  paminklams, „Rusijos paminklų sąrašas“ 1822 m. (rinkinys (fondas) nr. 61, 2-ras apyrašas, 2-ra

  dalis, eil. nr. 1400). Šiame rinkinyje, pavyzdžiui, yra pateikti Lietuvoje leisto Lietuvos Statuto

  kursyvo pavyzdžiai ir kt. Įdomi, dėl joje pateiktos informacijos įvairovės atskiro tyrimo verta 1844

  metais datuota byla, surašyta lenkų kalba – „Historija Kowna i miscelaneous“ („Kauno miesto

  istorija ir įvairūs“). Šioje byloje, kuri, beje, galimai yra viena iš Kauno miesto pajamų-išlaidų

  apskaitos knygų (1849 metų), yra pateikta trumpa Kauno miesto istorijos apžvalga, įvairių duomenų

  apie pasaulio valstybes, apie abiejų Tautų respublikos padalijimus, netgi keletas valgio gaminimo

  receptų, eilėraštis ir kt.

  Atskirai paminėtinas RMAB Rankraščių skyriaus Rankraštinių žemėlapių rinkinys (fondas) Nr.

  35. Bene vertingiausi radiniai šiame fonde – spalvotas 1855 metų Kauno miesto planas (autorius –

  architektas Voleris. Su paaiškinamaisiais tekstais – nurodytais vienuolynais, gatvių pavadinimais,

  atskirų pastatų paskirtimi, etc. Tai pakoreguotas 1847-ųjų metų planas. Saugojimo nr. V Б/249.) ir

  trys įrišti rankraštiniai leidiniai:

 • 12

  12

  Kauno plento schematinis planas nuo Kauno iki Dvinsko miestų („Схематический планъ

  Ковенскаго шоссе отъ города Ковны до города Двинска"). 13 lapų. Be datos (XIX a.

  pab.-XX a. pr.?). Saugojimo nr. V А/841;

  Laivų maršrutas Nemunu nuo Kauno miesto iki Prūsijos sienos ("Судоходный дорожник

  р. Немана отъ г. Ковна до Прусской границы". 34+4 lapai. Be datos (XIX a. pab.-XX a.

  pr.?).Saugojimo nr. V А/455;

  Laivų maršrutas Nemunu nuo Kauno miesto iki Prūsijos sienos (Rusijos mokslų akademijos biblioteka, XIX a. pab.-XX a. pr.(?). saug. Nr. V А/455)

  Generalinis Nemuno upės planas nuo Kauno miesto iki Prūsijos sienos ("Генеральный

  план реки Немана отъ г. Ковны до границы Пруссии"). 22 lapai. Be datos (XIX a. pab.-

  XX a. pr.?). Saugojimo nr. V Б /175.

  Kauno miesto planas yra ne tik išvaizdus, bet ir informatyvus. Plano tekstai byloja, kad tai yra

  1847 metų vasario 21 dieną patvirtintas Kauno planas, 1855-ais metais sudarytas naujai ir

  papildytas. Planas – informatyvus, jame nurodyta daug įdomių detalių. Pavyzdžiui, remdamiesi šuo

  planu galime tvirtinti, kad tilto per Nerį, jungiančio Vilijampolę su Kaunu mums šiuo metu

  įprastinėje vietoje – Jurbarko gatvės tęsinyje - 1855 metais dar nebuvo. Tačiau pažymėtas tiltas per

  Nerį kitoje vietoje – arčiau Nemuno ir Neries santakos. Šiuo metu šioje vietoje tilto per Nerį nėra.

  Dar kelios plane užfiksuotos įdomios detalės:– santakos smaigalyje nurodytos vietos „balaganams“,

  o dešiniajame Nemuno krante arčiau Vytauto bažnyčios nurodytas „krantas laivams pakrauti“. Kaip

  žinome, šioje vietoje vėliau buvo įrengta krantinė ir laivų prieplauka (uostas). Planas liudija ir apie

  leidimą žydams apsigyventi mieste. Teritorija kairiajame Neries krante (dabar tai maždaug atitiktų

  teritoriją nuo Vilijampolės tilto iki Kalpoko gatvės) pažymėta kaip „kvartalai žydams įsikurti“.

  Plane atsispindi ir miesto plėtra – pavaizduotas Naujamietis, kartu su senomis gatvėmis (jų plane

  išvardinta 17) išvardintos ir 26 naujai suprojektuotos gatvės: Taip pat išvardinta ir pažymėta plane

  visa eilė valstybinių ir visuomeninių pastatų: rotušė, paštas, iždo rūmai, miesto karčema, miesto

  kalėjimas, miesto įgulos kareivinės, etc. Taip pat išvardintos ir sužymėtos kapinės (nurodoma tuo

  metu buvus katalikų, evangelikų ir totorių kapines), bažnyčios, vienuolynai, cerkvės, viena

  sinagoga.

 • 13

  13

  Kauno plento schematinis planas nuo Kauno iki Dvinsko miestų yra smulkus, kruopščiai

  nubraižytas ir informatyvus. Jame atvaizduotoje Kauno plento atkarpoje nuo Kauno iki Dvisnko

  (dab. Daugpilis, Latvijos Respublika) pažymėti ne tik atstumai, bet ir tiltai, nuotėkų vamzdynai,

  karčemos, užkardos, stotys, paskiri pakelėje stovintys gyvenamieji (nuosavi) namai, pravoslavų

  cerkvės, katalikų bažnyčios, miestai, miesteliai, gyvenvietės, kaimai, palivarkai (folvarkai),

  vienkiemiai, ežerai, upeliai.

  Laivų maršrutas Nemunu nuo Kauno miesto iki Prūsijos sienos – gražiai įrištas, smulkus ir

  informatyvus. Prie pažymėtų vietovių neretai pateikiami platesni ar siauresni paaiškinimai.

  Pavyzdžiui, skiltyje apie Kauną rašoma, kad tai esąs gubernijos miestas, o jo prieplauka pastatyta

  prie pagrindinio tilto palei 1839 metais nutiestą Sankt Peterburgo – Varšuvos plentą; taip pat

  nurodoma, kad čia kasmet pakraunama nuo 100 iki 700 laivų. Krovinį daugiausia sudaro įvairių

  rūšių duona ir linai.

  Apie Nerį parašyta, kad ji ištekanti iš pelkių Minsko gubernijoje, teka pro Minsko, Vilniaus ir

  Kauno gubernijas, kad dėl jos akmenuoto farvaterio laivyba šia upe vykstanti menkai – ne daugiau

  64-65 laivų per metus; kad ja plukdomas miškas – per metus praplukdoma iki 2000 sielių už

  250 000 rublių sumą.

  Prie Veršvų kaimo pateiktas paaiškinimas, kad kaime gyvena „gyventojų 30 dūšių, užsiima

  ūkininkavimu ir miško plukdymu“. Iš esmės tokia pati informacija pateikta ir apie Kaniūkų kaimo

  gyventojus, tik nenurodytas gyventojų skaičius.

  Toliau apie Nevėžio upę rašoma, kad ji išteka Ukmergės apskrityje iš pelkių, vadinamų

  „Nevėžis“, kad upė laivybai netinkama, tačiau kai patvinsta, ja į Nemuną nuplukdoma iki 30 sielių,

  kurių vertė – 3000 rublių.

  Kai kurių vietovių nurodomi tik pavadinimai, prie kai kurių – pridedami paaiškinimai, kurie

  neabejotinai įdomūs tyrinėtojams. Antai prie Zapyškio, tuo metu vadinto Sapiežiškėmis, nurodoma,

  kad jame gyvena „gyventojų 100 dūšių, visi žydai, verčiasi prekyba“. Vilkijoje nurodoma

  „gyventojų 265 dūšios, verčiasi laivų tempimu, prekyba arba žemdirbyste“.

  Randame pažymėtų ir tokių vietovardžių, kurie iki mūsų dienų neišliko – pavyzdžiui,

  vienkiemis Magdeburgas (atkarpoje tarp Nosėnų kaimo ir Panemunės palivarko). Tenka

  apgailestauti, kad nepateikta jokios informacijos apie palei Nemuną tuo metu dar buvusius dvarus,

  dvarų ir pilių liekanas. Pavyzdžiui, tokios tyrinėtojams įdomios vietovės kaip Seredžius,

  Gelgaudiškis, Panemunė – tik paminėtos, prie jų nepateikta jokios informacijos. Tai suprantama,

  kadangi šio dokumento pagrindinis tikslas – pateikti būtinus navigacijai duomenis.

 • 14

  14

  Apie Dubysą rašoma, kad ji ištekanti iš Dubysos ežero, laivybai netinkama, tačiau sieliams

  plukdyti – tinkama. Taip pat randame pažymėtų visą eilę salų, kurių daugelio mūsų dienomis jau

  nebeliko.

  Apie Veliuoną rašoma, kad „gyventojų – 106 dūšios, verčiasi ūkininkavimu ir miško

  plukdymu“. Skirsnemunėje nurodoma gyvenus 246 “dūšias”.

  Apie Jurbarką rašoma, kad jame esanti prieplauka, tiltas, laivyba trunkanti visą navigacijos

  laikotarpį. Pakraunama iki 120 laivų, bendra krovinio vertė – iki 300 000 rublių. Taip pat

  nurodoma, kad Jurbarke gyvena 600 gyventojų.

  Apie Mituvos upę rašoma, kad ji laivybai netinkanti, tačiau pavasarį, kai pakyla vanduo, ja

  praplukdoma iki 50-ies nedidelių sielių, kurių vertė siekianti iki 20 000 sidabro rublių.

  Ką tik aptartąjį dokumentą papildo Generalinis Nemuno upės planas nuo Kauno miesto iki

  Prūsijos sienos. Iš esmės tai yra vaizdinis Laivų maršruto Nemunu nuo Kauno miesto iki Prūsijos

  sienos variantas – žemėlapis: be aprašymų, tačiau su tiksliai pavaizduota Nemuno vaga ir palei

  Nemuną išsidėsčiusiomis vietovėmis.

  Abu šie neabejotinai vertingi dokumentai dar laukia savo tyrinėtojų. Paviršutiniškai su jais

  susipažinus peršasi mažiausiai dvi preliminarios išvados: viena vertus, juose pateikti duomenys

  įdomiomis bei vertingomis detalėmis gali prasmingai papildyti Lietuvos istorijos tyrimus; kita

  vertus – aprašymai piršte perša mintį, kad laivybai tinkama upė, kokia XIX a. antroje pusėje – XX

  a. pradžioje buvo Nemunas, labai teigiamai veikė palei ją įsikūrusių gyvenamųjų vietovių raidą. Tai

  patvirtina duomenys apie gyventojų skaičių tose vietovėse.

  RMAB Kartografijos skyriuje saugoma beveik 800 įvairių žemėlapių ir planų. Dalis jų –

  bendresnio pobūdžio. Pavyzdžiui, G. Merkatoriaus atlasas (1594 m.), Lenkijos ir Lietuvos

  žemėlapiai (XVIII a., saugojimo nr. 281, 286, 318, etc.), XIX amžiuje sudarytas Abiejų Tautų

  Respublikos 1769-1772 metų konfederatų karinių veiksmų žemėlapis (saugojimo nr. 471), T.

  Kosciuškos sukilimo laikotarpiu (1794-1795 m.) Rusijos kariuomenės judėjimo Varšuvos kryptimi

  žemėlapis (XVIII a. pab., saugojimo nr. 686), etc.

  RMAB Kartografijos skyriuje identifikavome keliolika kartografinių dokumentų, tiesiogiai

  susijusių su Kauno gubernija ir Kauno miestu. Iš jų paminėtini:

  Kauno gubernijos žemėlapis. Išleistas Varšuvoje 1915 metais. Leidėjas – F. P. Karpovičius.

  Mastelis – 20 varstų 1-ame angliškame colyje. Saugojimo numeris V 5598;

  Kauno gubernijos žemėlapis. Sud. J. Kuznecovas. Mastelis 1:840 000. Saugojimo

  nr. V 4314;

  Kauno gubernijos žemėlapis. XIX a. pab. (?). Išleistas Sankt Peterburge. Mastelis 1:630 000.

  Saugojimo nr. V 7275;

 • 15

  15

  Kauno gubernijos žemėlapis. XIX a. pab. (?). Mastelis 1:1 260 000. Saugojimo nr. V

  1956a/36;

  Kauno ir Suvalkų gubernijų žemėlapis. Keturių dalių. 1892 m. Mastelis 1:42 000.

  Saugojimo nr. V 1956a/314. Vienoje iš dalių pavaizduotas nespalvotas 1892 m. būklės

  Kauno planas;

  Dvidešimt penkių varstų Europos 1914-ųjų metų žemėlapis. D. 10 – Lietuvos-Pabaltijo

  rajonas. Saugojimo nr. V 1930a/48;

  Kauno ir Marijampolės apskričių topografinis žemėlapis. 1913 m. l. XII-15. Saugojimo nr.

  V 1955a/8.

  Kauno planas.1892 m. Rusijos mokslų akademijos bibliotekos Kartografijos skyrius V 1956a 314

  Bene vertingiausiu radiniu reikėtų laikyti išsamų 1861 metų karinį topografinį Vilniaus ir

  Kauno gubernijų žemėlapį. Žemėlapis sudarytas Rusijos generalinio štabo. Mastelis – 3 varstai

  viename colyje (1:126 000). Iš tiesų tai – du beveik identiški tokių žemėlapių komplektai. Jų

  saugojimo Nr. V Б/516. Visi žemėlapiai surūšiuoti pagal to meto Rusijos vietovių suskirstymą

  eilėmis ir lapais Visų žemėlapių formatas vienodas – apytiksliai A2. Iš viso šį rinkinį sudaro 111

  vienetų vien tik Kauno gubernijos vietovių karinių-topografinių žemėlapių. Jų chronologinės ribos

  įvairuoja nuo XIX a. 7-ojo dešimtmečio iki 1915 metų. Žemėlapiai buvo kuriami palyginti ilgą

  laiką, prie jų sudarymo dirbo gana daug žmonių, todėl tarpusavyje žemėlapiai skiriasi pagal juos

  braižiusius topografus, leidimo vietas ir leidėjus, tačiau visus juos vienija vienas jungiamasis

  bruožas: jie visi yra parengti Rusijos generalinio štabo ir sudaro vientisą komplektą.

  Rusijos valstybės istorijos archyvas (RVIA). Rusijos valstybės istorijos archyvo ištakos siekia

  1922-uosius metus, kai buvo įkurtas RSFSR Centrinio archyvo keleto sekcijų (pagal tuometinę

  tvarką, sekcijos buvo pradėtos kurti 1918 metais ir buvo sudėtinėmis Vieningo valstybinio

 • 16

  16

  archyvinio fondo dalimis) Leningrado skyrius. 1925 metais archyvas tapo Leningrado istorijos

  archyvu. 1929 metais buvo reorganizuotas ir iki 1934 metų vadinosi Centrinio istorijos archyvo

  Leningrado skyriumi (CIALS). 1934 metais CIALS buvo išskaidytas į keturis savarankiškus

  archyvus. Du iš jų – Liaudies ūkio archyvas ir Vidaus politikos, kultūros ir buities archyvas - tapo

  centriniais. 1941 metais jų pagrindu buvo įkurtas Centrinis valstybės istorijos archyvas Leningrade.

  1961 metais archyvo pavadinimas dar kartą keitėsi – jis tapo SSRS centriniu valstybės istorijos

  archyvu. Jo fondus papildė Rusijos imperijos centrinių valdžios ir valdymo institucijų bei kai kurie

  asmenų fondai, iki tol saugoti Centriniame valstybės istorijos archyve Maskvoje ir Centriniame

  valstybės senųjų aktų archyve. 1992 metais archyvas įgavo dabartinį pavadinimą – Rusijos

  valstybės istorijos archyvas.

  RVIA saugoma 6 576 620 saugojimo vienetų archyvinių dokumentų, sugrupuotų 1368

  fonduose. Chronologinės saugomų dokumentų ribos: XVIII a. pab. – XX a. pradžia (pavieniai

  dokumentai siekia XIII a. – XX a. 3-iąjį dešimtmetį.

  Pagrindinę saugomų dokumentų dalį (6 280 241 saugojimo vienetas, 1020 fondai) sudaro įvairių

  Rusijos imperijos valstybės įstaigų ir institucijų dokumentai; 337 asmenų fonduose saugoma

  156644 saugojimo vienetai; 35 fondai – įvairios dokumentų kolekcijos; 11 fondų – techninės

  dokumentacijos dokumentai (139735 saugojimo vienetai) ir 5408 rankraštinės knygos.

  Savo apimtimi bene didžiausią archyvinių dokumentų kompleksą sudaro buvusio Valdančiojo

  Senato (1711-1917 m.) archyvo dokumentai. RVIA saugoma didžioji dalis Valdančiojo Senato

  dokumentų, tačiau ne visi: dalies Senato įstaigų/struktūrinių padalinių (daugiausiai – įvairų

  komisijų, veikusių iki 1822 metų) dokumentai įvairiais lakotarpiais buvo perduoti Rusijos valstybės

  senųjų aktų archyvui, o Ypatingosios politinių reikalų valdybos fondas buvo perduotas saugojimui į

  Rusijos Federacijos valstybės archyvą. Tuo pačiu, dalis dokumentų, kurie iki tol buvo saugomi

  Maskvoje, buvo perduoti RVIA. Tai: imperatorių įsakai, susirašinėjimas su gubernatoriais,

  senatorių vykdytų revizijų gubernijose ataskaitos, praktiškai visų gyventojų sluoksnių

  baudžiamosios, kasacinės ir apeliacinės bylos, Heroldijos departamento (1757-1917 m.) ir

  Dovanojimo raštų, diplomų ir tarnybos rangų patentų kolekcija. Pastarojoje yra ypač daug

  genealoginio pobūdžio duomenų.

  RVIA taip pat saugomi beveik visų ministerijų ir vyriausiųjų valdybų, veikusių Rusijos

  imperijos teritorijoje XIX-XX a. pradžioje, dokumentai: Vidaus reikalų, Teisingumo, Finansų,

  Prekybos ir pramonės, Žemės ūkio, Sauskelių valdybos, Paštų ir telegrafų, Liaudies švietimo,

  Imperatoriaus dvaro ir prie jų veikusių įvairių komisijų bei komitetų įvairiems klausimams spręsti.

  Išimtis – kai kurių policijos ir teisėsaugos įstaigų dokumentai, kurie buvo perduoti į Rusijos

  Federacijos valstybės archyvą: Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento ir Ypatingosios

 • 17

  17

  kanceliarijos, Trečiojo skyriaus, Teisingumo ministerijos Vyriausiosios kalėjimų valdybos ir kai

  kurių kitų.

  Vizitas Rusijos valstybės istorijos archyve (nuotraukoje G. Dručkus)

  RVIA saugoma ypač daug ir vertingų archyvinių dokumentų, susijusių su Kauno miestu ir

  regionu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad dokumentai, susiję su architektūros istorija, jos raida,

  miestų planavimu bei statyba nėra susisteminti kokiame nors konkrečiame fonde, bet pasklidę

  įvairiuose dokumentų kompleksuose. Jiems visiems peržiūrėti reikia kur kas daugiau žmogiškųjų

  bei laiko išteklių, negu turėjome. Nepaisant to, buvo peržiūrėta keletas fondų, iš kurių pagrindinis

  dėmesys skirtas Rusijos imperijos Vyriausiosios susisiekimo kelių ir visuomeninių pastatų

  valdybos Statybos darbų departamento (F. 218; 14 017 s. v.; chronologinės ribos: 1814 - 1865 m.,

  atskiri dokumentai siekia XIX a. pabaigą,), Rusijos imperijos Vidaus reikalų ministerijos Ūkio

  departamento (F. 1287; 106 930 s. v.; chronologinės ribos: 1797 – 1904 m.), Rusijos imperijos

  Vidaus reikalų ministerijos Techninio statybos komiteto (F. 1293; 31 332 s. v.; chronologinės ribos:

  1865 – 1904 m.) fondams.

  Šios darbinės išvykos metu buvo identifikuota ir atrinkta keletas bylų iš Peterburgo menų

  akademijos fondo (F. 789, 32251 s. v.; chronologinės ribos 1757-1918 m.), Rusijos Vidaus reikalų

  ministro kanceliarijos fondo (F. 1282, 5022 s. v.; chronologinės ribos 1812-1917 m.) Rusijos

  Vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų departamento fondo (F. 1284, 291150 s. v.;

  chronologinės ribos 1902-1917 m.), Rusijos Vidaus reikalų ministerijos Ūkio departamento fondo

  (F. 1287, 106930 s. v.; chronologinės ribos 1797-1904 m.) bei Rusijos Vidaus reikalų ministerijos

  Technikos-statybos komiteto fondo (F. 1293, 31332 s. v.; chronologinės ribos 1904-1918 m.),

  tiesiogiai susijusių su Kauno miestu ir regionu. Iš vertingesnių dokumentų paminėtinos žymių mūsų

  architektų – Peterburgo menų akademijos auklėtinių - Mykolo Songailos (F. 789, ap. 12, b. И-18),

  Vladimiro Dubeneckio (F. 789, ap. 13, b. 1906) bei skulptoriaus, Laisvės paminklo autoriaus Juozo

  Zikaro (F. 789, ap. 13, b. 171) asmens bylos; Kauno gubernatoriaus 1899 metų veiklos ataskaita (F.

  1282, ap. 3, b. 376), Arklinio geležinkelio (taip vadinamosios konkės) Kauno mieste projektas (F.

  1293, ap. 166, b. 30) ir kt.

 • 18

  18

  Imperatoriškosios menų akademijos auklėtinis architektas Mykolas Songaila (1874-09-05

  Kuzmine, Pskovo sr., Rusija – 1941-09-12 Kaune) 1894-1903 m. studijavo Peterburgo menų

  akademijoje. 1922 m. atsikėlė gyventi į Kauną. 1921-1941 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete,

  buvo Architektūros katedros vedėjas. 1922-1923 metais kartu su V. Dubeneckiu suprojektavo

  „Ragučio“ gyvenamąjį namą, 1925 metais išplanavo Vytauto Didžiojo universiteto miestelį

  Aleksote, 1928 m. – Lietuvos banko rūmus (kartu su A. Funku, F. Vizbaru), 1931 m. – Vytauto

  Didžiojo universiteto Fizikos-chemijos fakultetą, 1933 metais suprojektavo V. Dubeneckio

  antkapinio paminklo (aut. skulpt. J. Zikaras) architektūrinę dalį.19

  Mykolo-Baltramiejaus, Aleksandro sūnaus, Songailos byloje – 52 lapai įvairių dokumentų,

  susijusių su jo studijomis Akademijoje. Paminėtinas jo ranka 1894 metų rugsėjo 15 dieną rašytas

  prašymas Sankt Peterburgo Imperatoriškajai menų akademijai dėl leidimo laikyti stojamąjį

  egzaminą į Akademijos Architektūros skyriaus pirmąjį kursą. Vėlesniame dokumente – 1895 m.

  balandžio 22 dieną rašytame prašymne dėl atleidimo nuo karinės tarnybos M. Songaila įvardija save

  kaip „Aukštesniosios dailės mokyklos prie Imperatoriškosios menų akademijos“ studentą. Įdomus

  dokumentas – Velikolucko apskrities policijos valdybos išduotas leidimas (tekste – „bilietas“)

  „kilmingo dvarininko sūnui Mykolui-Baltramiejui Songailai metus laiko laisvai gyventi visuose

  Rusijos imperijos miestuose ir gyvenvietėse“. Byloje yra ir Velikolucko realinės mokyklos baigimo

  astestato nuorašas, liudijantis, kad M. Songaila 1885-1893 metais mokėsi Velikolucko realinėje

  mokykloje ir baigė pilną jos kursą. Iš 1895 m. balandžio 28 d. rašyto M. Songailos prašymo

  matome, kad tais metais jis ketino paduoti stojamuosius dokumentus į tris aukštąsias to meto Sankt

  Peterburge veikusias mokymo įstaigas: Civilinių inžinierių institutą, Susisiekimo kelių institutą ir

  Technologijos institutą. Kitame byloje esančiame dokumente nurodoma, kad nei į vieną iš jų M.

  Songaila nestojo. Dar kitas dokumentas liudija, kad 1895 ir 1896 metais M. Songaila gaudavo iš

  Lenkijos karalystės stipendiją (30 rb.).

  Vertingas, mūsų nuomone, ir 1907 metais M. Songailai išduotas Rusijos piliečio pasas. Iš kelių

  kitų dokumentų sužinome, kad „dėl ypatingai sunkios materialinės šeimos padėties“ nuo 1897 m.

  pradžios iki 1899 metų vidurio M. Songaila buvo nutraukęs mokslus Aukštesniojoje dailės

  mokykloje. Visa eilė su tuo susijusių dokumentų liudija M. Songailos pastangas būti grąžintam į

  studentus, tačiau išsamiau atskleisti šio proceso peripetijas šioje byloje esančiuose dokumentuose

  trūksta duomenų. Ar M. Songaila sugebėjo išsikovoti teisę tęsti studijas Aukštesniojoje dailės

  mokykloje, ar turėjo stoti į ją iš naujo – šios bylos dokumentuose išsamių duomenų nėra. Viename

  19 N. Lukšionytė-Tolvaišienė. Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje. Svarbiausi pastatai ir jų kūrėjai (1843-1915). – K., 2001, p. 155-168; Prieiga per internetą: Mykolas Songaila. – Vikipedija. - http://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Songaila. Žiūrėta: 2014-11-23.

 • 19

  19

  Akademijos dokumente, skiltyje „įstojo“ yra nuorodytos dvi datos: 1894 ir 1900 m. Tai leidžia

  daryti pagrįstą prielaidą, kad vis dėlkto jam teko stoti į Akademiją iš naujo. Žinome tik tiek, kad

  1902 metais Mykolas Songaila baigė architektūros kursą (mokėsi profesoriaus A. N. Pomerancevo

  kūrybinėse dirbtuvėse) ir įgijo teisę projektuoti statinius („приобрёл право на производство

  построек"). 1903 metais jam buvo suteiktas dailininko-architekto vardas ir teisė nešioti sidabrinį

  Akademijos ženklą. Įstojimo į valstybės tarnybą atveju jis turėjo teisę į X klasės valdininko rangą.

  Kito Imperatoriškosios menų akademijos auklėtinio architekto Vladimiro, Juozo sūnaus,

  Dubeneckio asmens byloje – 120 lapų įvairių dokumentų. Pirmasis byloje – 1906 metų rugsėjo 7

  dieną rašytas V. Dubeneckio prašymas Aukštesniosios dailės mokyklos prie Imperatoriškosios

  menų akademijos rektoriui dėl leidimo laikyti stojamąjį egzaminą į Architektūros skyriaus pirmą

  kursą. Prašymas rašytas rusų kalba, prie prašymo prisegta V. Dubeneckio nuotrauka, fotografuota

  Sankt Peterburge, Litejnaja g. 9 veikusioje M. Berezovskio fotoatelje. Sankt Peterburgo daktaro

  Videmano realinės mokyklos baigimo atestatas liudija, kad Vladimiras Dubeneckis yra gimęs 1888

  metų rugpjūčio 25 dieną Biržuose, kad 1904-1905 metais mokėsi minėtoje mokykloje ir baigė pilną

  bendrąjį kursą. Sprendžiant pagal pažymius (visų dalykų, išskyrus rusų ir prancūzų kalbas bei

  aritmetiką – aukščiausi įvertinimai) V. Dubeneckis buvo gabus jaunuolis. Dar po metų, 1906-

  aisiais, toje pačioje dr. Videmano mokykloje įgijo septynių klasių išsilavinimą ir jau galėjo „...stoti į

  aukštąsias specialiąsias mokyklas“. Tą jis ir padarė, 1906-aisiais įstodamas į Menų akademijos

  Aukštesniąją dailės mokyklą.

  Kitas vertingas dokumentas – išrašas iš gimimo metrikų knygos. Iš šios knygos bei kitų byloje

  esančių dokumentų (pvz., V. Dubeneckio tėvo tarnybos bylos kopijos ir kt.) įrašų sužinome, kad

  būsimojo architekto tėvas Juozas Fiodorovičius Dubeneckis dirbo gydytoju Zmejevsko fabrike

  Altajaus apygardoje, turėjo rūmų tarėjo titulą, o motina – Anisija Michailova. Abu tėvai buvo

  pravoslavų tikėjimo. Kitas dokumentas liudija, kad V. Dubeneckis mokėsi profesoriaus,

  Akaedmijos rektoriaus L. I. Benua kūrybinėse dirbtuvėse, kad 1914 metų geguižės 28 dieną už

  Valstybės Dūmos pastato projektą jam buvo suteiktas dailininko-architekto vardas ir skirta kelionė į

  užsienį Akademijos lėšomis. Taip pat jam buvo suteikta teisė nešioti sidabrinį Akademijos ženklą.

  Yra byloje ir Akaedmijos baigimo atestato nuorašas.

  Byloje yra net keletas dokumentų, susijusių su V. Dubeneckio karo prievolės vykdymu. Ilgokai

  trukęs šio klausimo sprendimas baigėsi tuo, kad 1914 metų rudenį V . Dubeneckis vis dėlto nuo

  karinės tarnybos buvo atleistas „...kaip Akademijos pensininkas“. Dar keli dokumentai liudija, kad

  valdžią Rusijoje užėmus bolševikams V. Dubeneckis kurį laiką ėjo Peterburgo Laisvųjų valstybinių

  dailės mokomųjų dirbtuvių profesoriaus-vadovo pareigas.

 • 20

  20

  Dar vieno Imperatoriškosios menų akademijos auklėtinio Juozo, Viktoro sūnaus, Zikaro byloje

  – 15 lapų. Pirmasis dokumentas – 1910 metų rugpjūčio 18-tos dienos Juozo Zikaro prašymas leisti

  jam laikyti stojamąjį egzaminą į Skulptūros skyrių laisvuoju klausytoju. Prie prašymo prisegta J.

  Zikaro nuotrauka, daryta Sankt Peterburge. Tarp kitų J. Zikaro byloje esančių dokumentų

  paminėtinas išrašas iš Pumpėnų Romos katalikų parapijos gimimo metrikų knygų, iš kurio matyti,

  kad Juozas Zikaras gimė 1881 m. lapkričio 18 d., o pakrikštytas buvo tų pačių metų gruodžio 19

  dieną. Įdomi ir 1910 m. rugpjūčio 7 dieną Pumpėnų valsčiaus viršaičio išduotos pažymos, skirtos

  pateikti Imperatoriškosios menų akademijos Aukštesniajai dailės mokyklai (pavadinimas taip

  tekste), kopija. Dokumento tekstas liudija, kad „...Juozas, Viktoro, Zikaras, 28 metų, jokia įtartina

  veikla užsiimant nebuvo pastebėtas, teisminėn ar baudžiamojon atsakomybės nebuvo ir nėra

  patrauktas, politiškai visiškai patikimas.“ Toliau byloje yra tokia pati pažyma, tačiau pasirašyta jau

  aukštesnio pareigūno – Panevėžio apskrities 3-ojo skyriaus zemstvos viršininko. Iš 1916 metų

  rugpjūčio 27 dieną Aukštesniosios dailės mokyklos prie Imperatoriškosios menų akademijos

  išduotos pažymos matyti, kad Juozas Zikaras įstojo mokytis 1910 metų rugsėjį, o pažymos

  išdavimo metu jau rengė baigiamąjį darbą dailininko vardui įgyti, kurį turėjo atlikti ir pateikti iki

  1916 metų lapkričio 1 dienos. Kituose dokumentuose randame įrašus, kad J. Zikaras mokėsi

  Beklemyševo kūrybinėse dirbtuvėse, o 1916 metų spalio 24 dieną jam buvo suteiktas dailininko

  skulptoriaus vardas ir jis įgijo „...teisę nešioti sidabrinį Akademijos ženklą, imperatoriaus patvirtintą

  1877 m. sausio 25 dieną“. Taip pat J. Zikaras įgijo teisę būti priskirtas prie X-tos kategorijos

  valdininkų (tuo atveju, jeigu įstotų į valstybės tarnybą) ir teisę dėstyti piešimą mokymo įstaigose.

  Kauno gubernatoriaus Rogovičiaus ataskaitoje už 1899-uosius metus pagrindinis dėmesys

  skiriamas dviems dalykams: lietuviškos spaudos lotyniškais (lietuviškais) rašmenimis draudimui ir

  žemės įsigijimo Kauno gubernijoje apribojimams, taikomiems Romos katalikų tikėjimą

  išpažįstantiems asmenims ir draudimams, taikomiems lenkų kilmės asmenims.

  Įdomu pažymėti, kad gubernatorius ataskaitoje gana plačiai aprašo įvairius lietuviškos spaudos

  draudimo aspektus, atskleidžia tokio draudimo pasekmes ir daro išvadą, kad šis sprendimas visiškai

  nepasiteisino ir siūlo spaudos draudimą panaikinti.

  Arklinio geležinkelio Kauno mieste projekto byloje išlikę visa eilė vertingų dokumentų. Tai ir

  1891 metų balandžio 12 dieną patvrtintas Kauno miesto planas su jame pažymėta projektuojamo

  arklinio geležinkelio (konkės) trasa; konkės trasos, einančios tuometiniu Nikolajaus prospektu

  (dabar – Laisvės alėja) išklotinė su pažymėtomis kertančiomis gatvėmis; konkės trasos išilginių ir

  kertančiųjų gatvių profiliai; masteliu 1:10 atlikti konkės vagonų brėžiniai; geležinkelio bėgių ir

  tvirtinimo detalių brėžiniai su paaiškinimais.

 • 21

  21

  Dokumentas iš arklinio geležinkelio Kauno mieste projekto bylos (rusijos valstybės istorijos archyvas)

  Buvo identifikuota, tačiau neperžiūrėta visa eilė vertingų, mūsų nuomone, archyvinių

  dokumentų. Tai – 1913 metų byla apie Kauno dailiųjų menų mylėtojų draugijos įstatų pakeitimą bei

  papildymą (F. 1284, ap. 187, b. 144); 1900 metų byla dėl Kauno inteligentiškųjų profesijų atstovų

  visuomeninio klubo įstatų projekto (F. 1284, ap.187, b. 150); 1909 metų Kauno vargonininkų

  draugijos byla (F. 1284, ap. 187, b. 12a); 1887 metų byla dėl leidimo buvusiam Rusijos operos

  artistui Binai Merovui Robmanui atidaryti Kaune privačią muzikos mokyklą, etc. Atskiro dėmesio

  vertos bylos apie pasienio ruožo su Prūsija nustatymą Kauno gubernijos ribose nuo Nemuno upės

  iki Baltijos jūros (F. 1284, ap. 187, b. 511a, 511b.) ir kt. Tyrinėtojų dėmesio dar laukia visa eilė

  bylų iš Rusijos Vidaus reikalų ministro kanceliarijos fondo (F. 1282, ap. 3), pavyzdžiui: skundai dėl

  valstybės tarnautojų ir pareigūnų (gubernatorių, ispravnikų, bajorvedžių ir kt.) piktnaudžiavimo

  tarnyba (žr. F. 1282, ap. 3, b. 755, b. 758). Vienoje tokioje byloje radome intriguojantį

  susirašinėjimą dėl Raseinių gyventojo Giršos Falkovskio, norėjusio nuolatinai apsigyventi Sankt

  Peterburge; apie Vilniaus generalgubernatoriaus Nazimovo atleidimą iš pareigų ir M. N. Muravjovo

  paskyrimą vietoje jo ir apie kitų valstybės tarnautojų paskyrimus Vakarinėse gubernijose nuo 1863

  m. gegužės pradžios iki pat 1911 metų sausio vidurio (žr. F. 1282, ap. 3, b. 769); Rusijos

  imperatoriaus Aleksandro II įsakas apie grafo titulo suteikimą Šiaurės vakarų gubernijų

  generalgubernatoriui M. N. Muravjovui (žr. F. 1282, ap. 3, b. 769, l. 180-181); kassavaitinės Kauno

  gubernatoriaus ataskaitos, apimančios laikotarpį nuo 1883-iųjų gruodžio pradžios iki 1890-ųjų

  balandžio pabaigos (žr. F. 1282, ap. 3, b. 199); ataskaita apie Kauno gubernijos būklę 1896 metais

  (žr. F. 1282, ap. 3, b. 240, l. 63-72); ataskaita apie Kauno gubernijos būklę 1899 metais (žr. F. 1282,

  ap. 3, b. 268); Vilniaus civilinio gubernatoriaus raportas apie įvykius gubernijoje 1819-aisiais

  metais (žr. F. 1282, ap. 3, b. 121); įdomus ir Kauno generalgubernatoriaus generolo leitenanto

  Mirkovičiaus siūlymas 1849 metais pateiktas Rusijos Vidaus reikalų ministerijai dėl Kauno miesto

  suskirstymo į dvi dalis, o šias, atitinkamai, į du ir tris kvartalus (įskaitant Vilijampolę) taip siekiant

  pagerinti miesto policijos darbą (žr. F. 1287, ap. 39, b. 1248). Byloje esantys dokumentai liudija,

 • 22

  22

  kad Vidaus reikalų ministras tokiam siūlymui pritarė, tačiau ar jis buvo įgyvendintas, ar nebuvo – į

  šį klausimą turėtų atsakyti tolesni tyrimai.

  Trylikos dienų laikotarpis buvo per trumpas visiems užsibrėžtiems tikslams pilnai įgyvendinti,

  tačiau ir per šį trumpą laiką pavyko rasti vertingų archyvinių dokumentų, iš kurių dalis galimai iki

  šio dar nebuvo įvesta į Lietuvos tyrinėtojų mokslinę apyvartą. Todėl manome, kad darbas Sankt

  Peterburgo archyvinių dokumentų saugyklose buvo prasmingas, užsibrėžti tikslai – identifikuoti ir,

  pagal galimybes, atrinkti bei parvežti į Lietuvą skaitmenines kopijas archyvinių, dokumentų,

  susijusių su Lietuvos ir, visų pirma – su Kauno miesto bei Kauno regiono istorija - įgyvendinti.

  Taip pat manome, kad tokio pobūdžio veikla turėtų būti tęstinė, kadangi reikšmingų mūsų

  istorijai archyvinių dokumentų Sankt Peterburgo dokumentų saugyklose (ir ne tik Sankt Peterburgo,

  bet ir kitų miestų bei valstybių saugyklose) yra daug ir visus juos tinkamai peržiūrėti, atlikti jų

  analizę bei atranką reikia didžiulių ne tik žmogiškų, bet ir laiko bei finansinių išteklių. Todėl

  siūlome, kad veiklos, susijusios su ne tik Kauno miestui ir Kauno regionui, bet ir visai Lietuvai

  reikšmingo archyvinio paveldo, esančio užsienyje, paieška, identifikavimu, priežiūra bei

  pastangomis juos vienokiu ar kitokiu pavidalu sugrąžinti į Lietuvą, būtų tęstinės, idant minėtų tikslų

  įgyvendinimas taptų nuosekliu ir ilgalaikiu procesu, orientuotu į reikšmingo ir ilgalaikio,

  išliekamąją vertę turinčio produkto sukūrimą. Kita vertus, manome, kad, esant galimybėms, ateityje

  būtų tikslinga plėsti paieškų geografiją, į paieškų lauką įtraukiant ir kitų valstybių (Gruzijos,

  Ukrainos, Lenkijos, Šveicarijos, Švedijos, etc.) valstybinius archyvus bei kitose šalyse gyvenančių

  lietuvių bendruomenių ir asmenų archyvus.