Click here to load reader

Katedra za farmacevtsko kemijo - Š · PDF file Vaje iz Farmacevtske kemije 3 1 Etilbiskumacetat II Katedra za farmacevtsko kemijo. Vaje iz Farmacevtske kemije 3 2 Krvni strdek. Vaje

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Katedra za farmacevtsko kemijo - Š · PDF file Vaje iz Farmacevtske kemije 3 1...

 • Vaje iz Farmacevtske kemije 3 1

  Etilbiskumacetat II

  Katedra za farmacevtsko kemijo

 • Vaje iz Farmacevtske kemije 3 2

  Krvni strdek

 • Vaje iz Farmacevtske kemije 3 4

  Mehanizem delovanja 4- hidroksikumarinov

  Skripta, stran 60.

  O

  O

  CH3

  R

  CH3

  R

  O

  O

  O

  CH3

  R

  VITAMIN K REDUKTAZA

  OH

  OH

  VITAMIN K EPOKSID

  REDUKTAZA

  O2 CO2 KARBOKSILAZA (ODVISNA OD VITAMINA K)

  PROENCIMI

  γ-KARBOKSILIRANI PROENC FAKTORJI STRJEVANJA KRV VII, IX,X

  R=

  INHIBICIJA S KUMARINI

 • Vaje iz Farmacevtske kemije 3 5

  SAR 4-hidroksikumarinov

  O

  OH

  O

  Hidroksilna skupina na mestu 4 nujno potrebna

  Na mestu 3 različni alkilfenilni substituenti, lahko tudi bis-4- hidroksikumarinski derivati

  MeO na mestu 8 ojača učinek

 • Vaje iz Farmacevtske kemije 3 6

  Sintezne naloge

  FENOPROKUMON 3-(1-etilbenzil)-4-hidroksikumarin

  Iz 2-acetoksibenzoil klorida in dietil 2-(1- fenilpropil)malonata

 • Vaje iz Farmacevtske kemije 3 7

  Sintezne naloge

  KROMONAR (periferni vazodilatator) Etil 2-({3-[2-(dietilamino)etil]-4-metil-2-

  okso-2H-kromen-7-il}oksi)acetat

  Iz etil acetoacetata, 2-klorotrietilamina in 3-hidroksifenola (resorcinola)

 • Vaje iz Farmacevtske kemije 3 8

  Sintezne naloge

  SULFADIKRAMID N-(4-{[(3-metil-2-butenoil)amino]sulfonil}fenil)

  acetamid Iz 3,3-dimetilakrilne kisline in anilina

 • Vaje iz Farmacevtske kemije 3 9

  Sintezne naloge

  KLOPAMID 4-kloro-N-(2,6-dimetilpiperidino)-3-

  sulfamoilbenzamid

  Iz 4-klorobenzojske kisline

 • Vaje iz Farmacevtske kemije 3 10

  Sintezne naloge

  MESUKSIMID 1,3-DIMETIL-3-FENILPIROLIDIN-2,5-

  DION

  Iz acetofenona in metil cianoacetata

 • Vaje iz Farmacevtske kemije 3 11

  Sintezne naloge

  TOLIPROLOL 1-izopropilamino-3-(3-metilfenoksi)-2-

  propanol

  Iz m-krezola (3-metilfenola)

 • Vaje iz Farmacevtske kemije 3 12

  Sintezne naloge

  TIKLOMAROL 3-[3-(4-klorofenil)1-(5-kloro-2-tienil)-3-

  hidroksipropil]-4-hidroksi-2H-2- kromenon

  Iz 4-kloroacetofenona, 2-kloro-5- formiltiofena in 4-hidroksikumarina

 • Vaje iz Farmacevtske kemije 3 13

  Sintezne naloge

  N-[1-(2-feniletil)-4- piperidil]propionanilin

  Iz 1-benzil-4-piperidinona in anilina

 • Vaje iz Farmacevtske kemije 3 14

  Naloga za točko

  Etilbiskumacetat II Krvni strdek Slide Number 3 Mehanizem delovanja 4-hidroksikumarinov SAR 4-hidroksikumarinov Sintezne naloge Sintezne naloge Sintezne naloge Sintezne naloge Sintezne naloge Sintezne naloge Sintezne naloge Sintezne naloge Naloga za točko

Search related