katalog leto 2013

 • View
  225

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

catalogue with the offer of holstein and protein bulls

Text of katalog leto 2013

 • LTOKATALOG 2013

  Dcerybk

  ABSreprez

  entovalye

  skourepub

  liku

  ABS cz s.r.o.

  Modletice 136, 251 01 | tel.: + 420 323 655 000 | abs@abscz.cz | www.abscz.cz

  na Evropsk

  m holtnsk

  m ampion

  tu ve Fribour

  gu

 • Pejeme spn rok 2013 tm ABS

  AKTUALITY

  spn uzvrkaDubnov hodnocen plemennch hodnot pineslo bkm ABS vborn vsledky.

  Mezi 33 nejlepmi bky USA je 11 bk ABS !!!

  Dorcy (TPI 2251 98%spol.)

  potvrdil postaven superhvzdy a umstil se na 3.mst ebku TOP 100 a vzhledem k tomu , e nem v pvodu O-Mana ani Shottlea, je celosvtov vyuvn jako mezinrodn otec bk.

  Levi (TPI 2177 95%spol.)

  pidal dalch 16 bod TPI a potvrdil sv postaven v prvn destce nejlepch US bk. Levi je mimodn oblben bk i mezi eskmi chovateli pro obrovsk ekonomick pnos a bezproblmov potomstvo.

  Garrett ( TPI 2163 99% spol.)

  se s dal vlnou doprovench dcer opt zlepil a je 4.nejlepm bkem USA s 99% spolehlivost vsled-k !! Garrett pin chovatelm vysok ekonomick index, skvl konetiny a dlouhovkost s nejvy mrou spolehlivosti.

  Nov zaazen proven bciNa ele TOPky se po dubnov uzvrce objevilo nkolik velmi zajmavch bk ABS.

  Z nich jsme vybrali trojlstek skvlch bk, kte navc exceluj v tak dleitm indexu, jakm je ekono-mick pnos potomstva. Vichni ti jsou vhodn dky snadnm porodm i na jalovice.

  Prvnm je bk GENOM, s velmi uniktnm pvodem (Baxter x Alton). Genom pin obrov-skou produkci mlka spojenou s vrazn vysokm % tuku a je nejlepm americkm tu-kaem s TPI nad 2000 bod. Mimodn vysok ekonomic-k pnos potomstva, skvl zadn vemena a dlouh struky si jist najdou mnoho pzniv-c i mezi naimi chovateli.

  Druhm novkem je bk ORVILLE, Boliverv syn s nej-vym ekonomickm pno-sem. Orville dl dcery, kter nco vydr, maj pknou pro-dukci mlka s plusovmi slo-kami, nzk somatick buky, vybalancovan typ a navc jsou plodn. To jsou znaky, kter potebuj ve svch stdech vichni chovatel.

  Tetm, ale ne mn vznamnm novkem je bk ABC. Jeho jmno naznauje, e um ve co potebu-jete. Jeden z nejlepch US bk pro ekonomick pnos dl dcery stednho tlesnho rmce s pevnou konstituc, vbornou chodivost a bezchybnmi vemeny. Ideln zvata, kter odvd skvlou prci v n-ronch podmnkch komernch chov bez individuln pe.

  Dcera bka Genom

  2

 • AKTUALITY

  Dcery bk ABS dstojn reprezentovaly eskou republiku na Evropskm holtnskm ampiontu ve Fribourgu Na zatku bezna 2013 se konal ve vcarskm Fribourgu Evropsk ampiont holtnskch a red holtnskch krav. Soutilo zde 155 krav ze 14 evropskch zem a mezi nimi nechybla ani esk republika, kter na ampiont pivezla 7 krav od esti chovatel.

  Pro firmu ABS je velkm ocennm, e 3 z tchto krav jsou dcerami bk ABS, a to:

  Krva Vanessa ZDV Novoveselskopo otci BURT (NEA-375)

  Krva Dobronn Marta 22 Dobrosev a.s. po otci SHOTTLE (NEA-588)

  Krva Kra-ho Bohemia ZD Krsn Hora n/Vlt. po otci BOLTON (NEA-490)

  Pro firmu ABS cz s.r.o. bylo ct bt patronem tchto krav a proto pod-poila jejich ast na evropskm ampiontu.

  et chovatel a cel realizan tm odvedli vbornou prci a velmi dstojn reprezentovali eskou re-publiku v siln mezinrodn konkurenci. Za to jim pat velk uznn a velk dk.

  V tomto novm katalogu pedstavujeme tak 2 nov elitn genomick bky.

  CASUAL (G 2390 TPI) pin vysokou produkci mlka a blkovin kombinovanou s mimodnou stav-bou vemene a skvlmi kone-tinami. Navc m proven na obtnost porod na vlastnch dcerch ( je vhodn i na jalovi-ce) a pat mezi bky s vbornou vlastn plodnost.

  Casual se me pynit mimo-dnm pvodem. Jeho mat-ka Larcrest Crimson EX-91 je 4 nejlep krvou v USA s CTPI 2384 a jeho otcem je Super (syn Bolivera), pt nejlep dopro-ven bk USA !!!

  CHARLIE (G 2337 TPI) pin- zvata stednho tlesnho rmce s mimodn vysokm indexem ekonomickho pno-su, vrazn plusovmi sloka-mi a asnou stavbou vemene. Zejmna upnut pednch tvrt a stavba zadnho vemene jsou fenomenln.

  Vanessa ze ZDV Novoveselsko

  Matka bka Casual ve vku 5-ti let (305d 13.975 kg M, 4,8% T, 3,7% B)

  3

 • Farmi potvrzuj velk ztrty v chovu skotu zpsoben pedasnm vyazovnm dojnic!

  StvseVm,emustevyaditprvotelku,protoe nesplnilaVaeoekvnvprodukci,zdraviexteriru?

  Nemlijstenkdypocit,enhodnpipaovn znehodnocujeVaeinvesticedogenetiky?

  Chcetemtstjeplndlouhovkchkrav,kterjeradostdojit?

  GENETICMANAGEMENTSYSTEM

  PouvejteGMS-bezkonkurennpipaovacprogramvektermjeziskovostptgeneracehlavnmpipaovacmkritriem!!

  4

 • PvoD:O-ManxBoliverxZackxPreludeo:O-BeeManfredJustice-ET

  M:Mtn-View-SBoliveAlexa-EToM:End-RoadPVFBoliver-ET

  ABC NEO 336

  Jeden z nejlepch US bk pro ekonomick pnos. Dcery jsou stednho tlesnho rmce s pevnou konstituc a odvd skvlou prci v tvrdch podmnkch komernch chov. Extrmn zlepovatel procentickch sloek.

  vHoDNIN

  AJALovICE

  vYSoK%

  SLoEK

  EXTRAEKoN

  oMICK

  PNoS

  NovINKA

  HA04/13dcer: 61std: 37spolehlivost: 89%-3 -2 -1 0 1 2 3

  TypIndex vemeneIndex konetinTlesn rmec MalKonstituce PevnHloubka tla MlkDojn typ NevraznSklon pnve Zdvienka pnve irokZdn konetiny z boku StrmZadn konetiny zezadu Pmhel paznehtu StrmSkre konetin VysokUpnut pednch tvrt PevnZadn vka vemene VysokZadn ka vemene irokZvsn vaz SilnHlouka vemene MlkRozmstn pednch struk BlzkRozmstn zadnch struk BlzkDlka struk Dlouh

  USDA-CDCB04/13mlko + 308 kg 121 dcer 66 stdprotein + 18 kg +0,07% 92%tuk + 34 kg +0,19% 92%obt.porod 7% 383 porod 91%som.buky 2,66 85%prod.iv. + 5,2 ms. 81%Net Merit $698 Cheese Merit $800

  TPI 2098

  +1,00+0,93+1,32-0,46+0,47-0,28-0,77-1,18+0,43-0,34+1,46+1,25+1,44+1,25+1,32+1,21+1,30+0,62+1,24+1,34+0,08

  5

 • PvoD:BaxterxAltonxOrionxTugoloo:Emerald-ACR-SAT-Baxter

  M:WelcomeAltonGinni-EToM:Bo-IrishAlton-ET

  GENOM

  Nejlep bk USA pro produkci mlnho tuku s TPI nad 2000 bod!! Mimodn vysok ekonomick pnos a skvl vemena s dlouhmi struky. Vhodn i na jalovice.

  HA04/13dcer: 33std: 19spolehlivost: 86%-3 -2 -1 0 1 2 3

  TypIndex vemeneIndex konetinTlesn rmec VelkKonstituce PevnHloubka tla HlubokDojn typ VraznSklon pnve Sklonnka pnve irokZdn konetiny z boku StrmZadn konetiny zezadu Pmhel paznehtu StrmSkre konetin VysokUpnut pednch tvrt PevnZadn vka vemene VysokZadn ka vemene irokZvsn vaz SilnHlouka vemene MlkRozmstn pednch struk BlzkRozmstn zadnch struk BlzkDlka struk Dlouh

  USDA-CDCB04/13mlko + 870 kg 107 dcer 60 stdprotein + 23 kg -0,02% 91%tuk + 44 kg +0,10% 91%obt.porod 7% 362 porod 91%som.buky 2,89 83%prod.iv. + 3,4 ms. 81%Net Merit $644 Cheese Merit $631

  TPI 2140

  SUPERvEM

  ENA,DLoU

  H

  STRUKY

  EXTRMNP

  RoDUKCE

  MLKAATU

  KU

  ABkappak

  asein

  NovINKA

  NXB 070

  +1,96+1,44+1,42+1,43+0,66+1,50+3,12+1,05+0,74-0,31+1,20+1,58+1,60+1,55+3,25+2,99+2,68+0,21+0,89+1,71+2,41

  6

 • PvoD:SuperxRamosxShottlexOutsideo:CharlesdaleSuperstition-ETM:LarcrestCrimson-EToM:Ramos

  PvoD:ShamrockxMacxOutsidexJuroro:Ladys-ManorPLShamrock-ETM:LarcrestConstance-EToM:Regancrest-HHFMac-ET

  CASUAL

  CHARLIE

  NXB 068

  NXB 071

  Jeden z nejlepch genomickch bk USA s mimodn vysokm ekonomickm indexem a skvlm exterirem. Vlastn proven na obtnost porod - vhodn i na jalovice. Vborn vlastn plodnost ho peduruje i do std s horm zabezvnm.

  Nov top genomick bk s obrovskm ekonomickm indexem, skvlmi vemeny a vbornou stavbou konetin. Vysok produkce mlka s vysokmi procenty sloek. Outrossov pvod.

  HA04/13dcer: 0std: 0spolehlivost: 76%-3 -2 -1 0 1 2 3

  TypIndex vemeneIndex konetinTlesn rmec VelkKonstituce PevnHloubka tla HlubokDojn typ VraznSklon pnve Zdvienka pnve irokZdn konetiny z boku avlovitZadn konetiny zezadu Pmhel paznehtu StrmSkre konetin VysokUpnut pednch tvrt PevnZadn vka vemene VysokZadn ka vemene irokZvsn vaz SilnHlouka vemene MlkRozmstn pednch struk BlzkRozmstn zadnch struk BlzkDlka struk Krtk

  HA04/13dcer: 0std: 0spolehlivost: 72%-3 -2 -1 0 1 2 3

  TypIndex vemeneIndex konetinTlesn rmec VelkKonstituce SlabHloubka tla MlkDojn typ VraznSklon pnve Sklonnka pnve irokZdn konetiny z boku StrmZadn konetiny zezadu Pmhel paznehtu StrmSkre konetin VysokUpnut pednch tvrt PevnZadn vka vemene VysokZadn ka vemene irokZvsn vaz SilnHlouka vemene MlkRozmstn pednch struk BlzkRozmstn zadnch struk BlzkDlka struk Krtk

  USDA-CDCB04/13mlko + 662 kg 0 dcer 0 stdprotein + 24 kg +0,03% 76%tuk + 24 kg +0,00% 76%obt.porod 8% 200 porod 87%som.buky 2,48 73%prod.iv. + 6,1 ms. 69%Net Merit $778 Cheese Merit $844

  TPI 2390G

  USDA-CDCB04/13mlko + 399 kg 0 dcer 0 stdprotein + 15 kg +0,03% 73%tuk + 32 kg +0,15% 73%obt.porod 6% 0 porod 58%som.buky 2,71 69%prod.iv. + 7,5 ms. 66%Net Merit $801 Cheese Merit $852

  TPI 2337G

  PRovEN

  NA

  SNADNPo

  RoDY

  PLoDNoST

  PIKov

  GENoMIKA

  NovINKA

  PIKov

  GENoMIKA

  vYSoKPR

  oCENTA

  SLoEK

  NovINKA

  +3,03+2,56+2,28+2,12+1,56+1,69+1,61-1,38+1,04+0,63+2,24+2,22+2,76+3,52+3,30+3,04+1,88+2,49+1,34+0,90-0,54

  +2,88+2,97+2,20+0,67-0,45-0,12+1,71+0,01+0,94-0,34+2,18+1,62+2,76+3,82+3,74+3,44+2,25+3,11+2,73+2,18-1,65

  7

 • PvoD:PlanetxO-ManxIronxJuroro:EnsenadaTabooPlanet-ETM:CurrajugleOmanGolden973oM:O-BeeManfredJustice-ET

  PvoD:BoltonxBretxRudolphxMerrillo:Sandy-ValleyBolton-ETM:Coyne-FarmsBretDaffers-EToM:PeckensteinFormBret-ET

  GONZO

  DORCY*BY NEO 292

  Vborn genomick bk s obrovskm ekonomickm pnosem, vbornou produkc mlka i sloek. Vlastn proven na porody 5 %.

  USDA-CDCB04/13mlko + 879 kg 0 dcer 0 stdprotein + 26 kg +0,00% 73%tuk + 35 kg +0,03% 73%obt.porod 5% 435 porod 92%som.buky 2,84 70%prod.iv. + 7,0 ms. 67%Net Merit $836 Cheese Merit $852

  TPI 2267G

  IB-M/USA04/13mlko + 753 kg 659 dcer 248 stdprotein + 21 kg -0,01% 98%tuk + 22 kg -0,05% 98%obt.porod 10% 2466 porod 98%som.