Katalog kooplast virtualni katalog

 • View
  285

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog kooplast virtualni katalog

Text of Katalog kooplast virtualni katalog

 • Ven ptel,

  snaha neustle pichzet s inspirativnmi novinka-mi a 70 let praxe dovedly rmu REHAU na vedouc pozici dodavatele systm na bzi poly-mer pro stavebnictv, automobilov a nbyt-ksk prmysl.

  Vysok profesionalita od potenho vvoje a po konen vrobek vetn zaujet pro ne-omezen uitn vlastnosti polymernch mate-ril se staly zkladnm pedpokladem pro vy-budovn spn pozice znaky REHAU na trhu po celm svt.

  Nbytkov komponenty od rmy REHAU jsou vdy novm pnosem pro vytven designu interir, a to nejen pro rmy zabvajc se vrobou nbytku a interirovho vybaven, ale i pro projektanty a architekty. Na snahou je pi vytven interir neklst hranice kreativit uivatel, a ji se jedn o nbytkov hrany, povrchy plonch materil, i ultramodern ee-n v oblasti nbytkovch aluzi.

  Nbytkov roletov systmy RAUVOLET jsou provedeny v mnoha materilech, v rznch povrchovch pravch a v irok barevn kle.

  Roletov komponenty zahrnuj lamely z kovu, lamely v dekorech deva, celoplon rolety, sklenn lamely, ale i een akusticky innch lamel, kter bez problm nahrad jin aktivn prvek pro snen hladiny hluku v interiru.

  Systmy RAUVOLET umouj realizaci cel kly designovch nvrh a funknch een jinmi prostedky tko dosaitelnch nebo vbec neeitelnch.

  Vme, e tato publikace, pipraven ve spoluprci s rmou KOOPLAST a interirovm designrem Petrem Shromdilem, se stane pnosnou inspirac pro vechny kreativn tvrce v oblasti nvrh interir.

  Ing. Miroslav Matjkavedouc Oddlen systm pro nbytksk prmysl, REHAU, s.r.o.

  Copyright REHAU

 • Ven ptel,

  k vytvoen tohoto katalogu ns dovedla nae dlouholet obchodn spoluprce s rmou REHAU a pedevm poteba pedstavit na trhu monosti nbytkovch rolet. Spoluprce s rmou REHAU si velmi vme a domnvme se, e projekt, se kterm se te mete seznmit, je jasnm dkazem naeho spolenho cle.

  Firma KOOPLAST vznikla v roce 1997, jej hlavn innost jsou dodvky plastovch prol do rznch prmyslovch odvtv. Hlavn podl nabdky tvo irok sortiment prol a komponent pro nbytksk sektor. Samozejmost je perfektn zkaznick servis, kter vychz z poteb a pn zkaznka. Zkaznkovu pedstavu respektujeme od prvn mylenky pes vet a pedstaven monost a nejvhodnj vbr sprvnho een a po nln ppravu. Velkou konkurenn vhodou se pro KOOPLAST vedle pravidelnho sledovn novinek stala i schopnost pedvdat dal trendy a jejich vvoj.

  Firma KOOPLAST jako jedin na trhu nabz zaxovn roletovho pance ultrazvukem, tzv. FIX SET. To je uniktn sluba, kter zvyuje uitnou hodnotu vrobku, zejmna pevnost, a zajiuje komfortn chod rolety. S touto technologi odpad nutnost neefektnho podlepovn. Veker roletov komponenty pipravujeme na mru podle konkrtnch poadavk zkaznk, ke kterm se tak dostv hotov roletov systm bez nutnosti dalch prav.

  Katalog, kter se Vm dostv do rukou, pedstavuje nov a neotel prostorov een nejen standard-nch, ale i atypickch poadavk. Ml by bt vtanm pomocnkem i neotelou inspirac pi vytven interir. Pedstavuje roletov systmy jako kombinaci funknosti a istho designovho proveden. Zcela jist pekvap variabilitou, paletou dekor, ale zejmna netuenmi monostmi, kter se tak ped Vmi otevraj.

  Dejte interiru novou tv a realizujte sv npady. Inspirujte se. Ing. Radek eho majitel rmy KOOPLAST, s.r.o.

  Copyright REHAU

 • 15

  4

  3

  2

  1CHODBA roleta umstn ve vestavn skni a botnku

  2KOUPELNAroleta umstn pod umyvadlem a v nice sprchovho koutu

  3 KUCHYNroleta umstn v lince a potravinov skni

  4 LONICEroleta umstn pod postel

  5 OBVAC POKOJ roleta umstn v konferennm stolkua v prostoru pod zvenm spanm

  Katalog roletovch inspirac

  Copyright REHAU

 • Praktick een uzaven vestavn skn roletou, kter je umstna v prostoru za vstupnmi dvemi do bytu. Uzaven skn pomoc rolety umouje vyuit celho lonho prostoru nad botnkem a nehroz zde kolize pi souasnm oteven skn a dve.

  Uzaven botnku nbytkovou roletou zabrauje kolizi pi souasnm oteven botnku a pohybu osob v zkm prosto-ru chodby.

  VYVARUJTE SE kolize nbytkovch dvek a vchodovch dve.

  VYVARUJTE SE kolize nbytkovch dvek a prochzejcch osob v zkm prostoru chodby.

  6

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

 • Copyright REHAU

 • Elegantn vytvoen lonho prostoru ve stn sprchovho koutu v kombinaci s pln funknm zavrnm skky nbyt-kovou roletou. Vestavn skka umouje vytvoen jedi-nenho prostoru pro uloen klidovch prostedk a toa-letnch poteb.

  Dky jedinenmu uzaven skky nbytkovou roletou vznik voln prostor kolem toalety a nedochz ke kolizi s nbytkovmi dvky.

  VYVARUJTE SE kolize nbytkovch dvek a osoby sedc na toalet.

  VYVARUJTE SE otevench polic v nice, kter mohou slouit jako lon prostor.

  8

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

 • Copyright REHAU

 • Velmi nepraktick prostor rohu kuchyn lze jednodue vyut jako pln funkn nbytkovou skku uzavenou roletou. Dky hrozc kolizi s hornmi skkami nen mon vyut jin zpsob uzaven skky ne nbytkovou roletou.

  Kreativn a npadit umstn kvovaru na vsuvnou polici, kter umouje vysunut kvovaru a nad prostor kuchy- skho dezu.

  10

  VYVARUJTE SE mon kolize nbytkovch dvek a hornch sknk v rohu kuchyn.

  VYVARUJTE SE otevench polic, na kterch se dr prach a neistoty.

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

 • Copyright REHAU

 • Praktick een umstn potravinov skn do jdelnho prostoru nabz uskladnn mn pouvanch trvanlivch potravin, pro kter v malm prostoru kuchysk linky ji nen msto.

  Dky svmu jedinenmu systmu uzaven skn nbyt-kovou roletou nejsou omezovny osoby sedc za jdelnm stolem a kolize nehroz ani pi souasnm oteven skn a okna.

  VYVARUJTE SE kolize nbytkovch dvek a okna.

  VYVARUJTE SE mon kolize nbytkovch dvek a osoby sedc za jdelnm stolem.

  12

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

 • Copyright REHAU

 • Funkn uzaven prostoru pod postel nbytkovou roletou zabrauje monosti tvorby prachu a neistot v lonm pros-toru.

  Dky svmu jedinenmu systmu otevrn umouje roleta pln vyuit lonho prostoru v cel ce postele a zamezu-je monosti pokozen podlahy kontejnery na kolekch.

  14

  VYVARUJTE SE uzaven prostoru pod postel kontejnery na kolekch, kter mohou nevratn pokodit Vai podlahu.

  VYVARUJTE SE vsuvnch kontejner pod postel, kter dky malmu prostoru nelze pln vysunout.

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

 • Copyright REHAU

 • Elegantn a designov een kulatho konferennho stolku uzavenho nbytkovou roletou umouje vyuit vnitn sti stolku jako lonho prostoru na asopisy, knihy nebo ovladae elektrospotebi.

  Dky svmu oblmu tvaru je konferenn stolek velmi bez-pen a nehroz zde kolize s osobami pohybujcmi se v jeho blzkosti (pedevm s dtmi).

  16

  VYVARUJTE SE ostrch hran, kter jsou nebezpen a nepraktick.

  VYVARUJTE SE neuzaven lonho prostoru pod konferennm stol-kem, ve kterm se patn udruje podek.

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

 • Copyright REHAU

 • Jedinen een uzaven sknk nbytkovou roletou pod zvenm mstem na span umouje vytvoen pracovnho koutu s lonm prostorem.

  Dky praktickmu zpsobu otevrn skky nbytkovou role-tou nehroz kolize s osobou sedc u pracovnho stolu.

  18

  VYVARUJTE SE otevench polic s anony a dokumenty, ve kterch se dr prach a tko udruje podek.

  VYVARUJTE SE mon kolize nbytkovch dvek a osoby sedc za psacm stolem.

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

 • Copyright REHAU

 • Praktick een uzaven vestavn skn roletou, kter je umstna v prostoru za vstupnmi dvemi do domu. Dkyjedinenmu zpsobu otevrn rolety nehroz dn kolizn situace pi souasnm oteven skn a dve.

  Vestavnou sk uzavenou nbytkovou roletou lze vyut napklad jako botnk nebo lon prostor na drobn doplky k odvu (nap. ly, epice, rukavice, krmy na boty apod.).

  20

  VYVARUJTE SE kolize nbytkovch dvek a vchodovch dve.

  VYVARUJTE SE otevench polic, na kterch se tko udruje podek.

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

 • Copyright REHAU

 • Funkn een kombinace kotle na vytpn a pracovny v rodinnm domku. Kotel na vytpn je umstn ve skce bez pevnho dna, kter zabezpeuje dobr pstup pro servis a revizi kotle. Instalace nbytkov rolety navc umouje pln zakryt nepli estetickho vzhledu spotebie.

  Skka uzaven nbytkovou roletou navc tvo efektn a praktick ohranien pracovn plochy stolu a dky jedine-nmu zpsobu otevrn nehroz kolize se dvemi z vedlej mstnosti.

  VYVARUJTE SE samostatnho umstn kotle v obytnm interiru, kde naruuje celkov vzhled mstnosti.

  VYVARUJTE SE mon kolize nbytkovch dvek od skky s kotlem a dve z vedlej mstnosti.

  22

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

 • Copyright REHAU

 • Uzaven nbytkov skn za barovm pultem roletou je velmi vhodn pedevm pro uskladnn mn pou-vanch potravin, kter v kuchyni nejsou douc dekorac. Navc pi plnm nebo stenm oteven nezasahuje do prostoru zavenho barovho osvtlen.

  Dky praktickmu een uzaven rohov skky roletou nehroz dn kolize ani pi souasnm oteven okna a skky.

  VYVARUJTE SE kolize nbytkovch dvek a svtidla nad barovm pultem.

  VYVARUJTE SE kolize nbytkovch dvek a otevenho okna.

  24

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

  Copyright REHAU

 • Copyright REHAU

 • Inspirativn a npadit een uzaven lonho prostoru pod zvenou postel v dtskm pokoji, kter me souasn slouit jako atn sk nebo kreativn hrac plocha pro dti.

  Dky ebku umstnmu v prostoru ped postel je zavrn roletou jedin mon zpsob.

  26

  VYVARUJTE SE otevenho prostoru pod zvenou postel, ve kterm se tko udruje podek.

  VYVARUJTE SE kolize dvek a schod vedoucch na zvenou postel.

  Copyri