13

Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Autor izložbe: Ivan Medved

Citation preview

Page 1: Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010
Page 2: Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010

Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod Drzavni arhiv u Slavonskom Brodu

MATICA HRVATSKA SLAVONSKI BROD

1990.-2010.

Dvorana Drzavnog arhiva u Slavonskom Brodu , Cesarceva 1. 13. prosinca 2010. - 28. veljace 2011 .

Page 3: Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010

MATICA HRVATSKA

Nakon gotovo dva de£etlj%'1

on::.J!nog izgnanstva Matica hrv~tska o!Jn:::vlja svoj rad i u nasem gr:::d .

SKupstina ogranka u Slav. Brodu o­driat ce se 1. srpnja 1990 goc u

k·n:.~ •Jc:dran•, Mesiceva 11, u 10 [' lti.

Srdacno Vas poz vamo!

UPRAVNIODBOR

Page 4: Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010

Proteklih 20 godina nas nedvojbeno podsjeca kako ,tempus fugif', pa taka i vrijeme od obnove rada MH u Slavonskom Brodu do danasnjih dana. Ovom izlozbom se zelimo sjetiti niza kulturnih zbivanja u Brodu , nositelj kojih je bio Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brad (dalje OGMHSB ), iii koje je ostvario zajedno s ostalim brodskim kulturnim i drugim institucijama odnosno udrugama.

Namjera nam je bila izlozbenim eksponatima prezentirati presjek djelovanja obnovljenog rada MH u Slavonskom Brodu od obnoviteljske skupstine 1990 . god . pa do ovogodisnjeg Ill. sjecanja na Dragutina Tadijanovica. Nemoguce je ovom izlozbom obuhvatiti bas sva zbivanja u proteklih 20 godina, nastojimo njome , detektirati" krucijalne dogadaje . Uostalom, i zadani izlozbeni prostor umnogome odreduje dinamiku i kvantitet izlozbe i apostrofiranje prepoznatljivih manifestacija OGMH Slavonski Brad u proteklom periodu. Jedino smo bili u mogucnosti izloziti sva nasa izdanja, bilo vlastita , bilo u sunakladnistvu.

Dana 1. srpnja 1990. odrzana je godisnja-obnoviteljska skupstina Ogranka MH u Slavonskom Brodu u dvorani kina ,Jadran" (danasnji Hrvatski dam!), kojoj su nazocili, uz ostale i prof. dr sc. Stjepan Babic, v. d. potpredsjednik Sredisnjice Matice hrvatske u Zagrebu, dr.sc. Dubravko Jelcic i Vladimir Rem prof.-prvi predsjednik obnovljene MH u Brodu 1965.

MATICA HRVATSKA SLAVONSKI BROD

1990.-2010.

Na skupstini je predsjednik DHK Dubravko Jelcic apostrofirao da , rad Matice hrvatske nisu zabranili ni Bach, ni Khuen Hedervary, ni kralj Aleksandar ... tek nasi vlastodrsci" (hrvatski vlastodrsci nakon sloma Hrvatskog proljeca nap. I. Medved). Prof.dr sc. Stjepan Babic je istaknuo da ce MH ,biti vanpoliticka i svestranacka, suradivat ce sa svima koji iele razvijati hrvatski kulturni iivot, bez obzira na stranacku i nacionalnu pripadnost. Poieljno je da ipak celnici stranaka ne budu celnici Matice hrvatske ni u sredisnjici ni po ograncima. Bitna je ielja za suradnjom na kulturnom polju, ono je siroko i svatko moie naci tu svoje mjesto" (Ogranak MH u Slavonskom Brodu se kroz svih ovih proteklih 20 godina taka i ponasao! zbog toga sto su clanovi Ogranka MH u Slav. Brodu bili svjesni stvarne funkcije MH u samostalnoj Republici Hrvatskoj! - nap. Ivan Medved ). Vladimir Rem je tom prigodom rekao izmedu ostalog i: , Rodoljublje nije grijeh, ono je obveza, a nasa duinost je da djelujemo na promicanju hrvatske kulture". Na toj skupstini je izabran i UO OGMH, ana 1. sjednici UO za predsjednika je izabran Ivan Jelic prof., za potpredsjednike Slavko Mirkovic dipl.oecc. i Vinko Sebek dr. med.

Potom su do 2010. odrzane sljedece izborne skupstine: 1993., 1995., 1997., 2000., 2002., 2006. i napokon 2010.

Sukladno svojim programima OGMHSB je u proteklih dvadeset

Page 5: Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010

godina organ1z1rao niz predavanjal tribinal izlozbil obiljezavanja prigodnih godisnjica osoba i ustanova. Od 1991. god . je ukljucen u niz kulturnih zbivanja: ,U svijetu bajki Ivane Brlic Mazuranic" I ,Dane hrvatskog jezika" I obiljezavanja Dana Grada Slavonskog Broda I ,Mjesec hrvatske knjige" I ,Mjesec borbe protiv ovisnosti" I u programima posvecenim najvecoj hrvatskoj balerini upisanoj u svjetsku povijest baletal Miji Corak Slavenski l u programima posvecenim lvani Brlic Mazuranicl Dragutinu Tadijanovicul postavljanju i otkrivanju spomen ploca znacajnim zavicajnicimal organiziranju okruglih stolova -memorijalnih svecanosti -znanstvenim skupovima - raznim prigodnicama ... Pozornost je posvecivana mladima posredstvom Kluba mladih MH: kao npr. ljetna zbivanja u Brodu (poglavito se pamti ljeto 1998. u Brodu)~ pjesnicke veceri mladih pjesnikal izdavanjem pjesnickih zbirki mladih pjesnikinja ... Od 1993. do zakljucno 2009. OGMHSB je dodjeljivao nagrade najboljim maturalnim radnjama brodskim srednjoskolkama­srednjoskolcima l financijski pomagao

srednjoskolce sudjelovati na govornickim skolamal davao jednokratne financijske pomoci studentimal srednjoskolcimal takoder i znanstvenicima .

Dana 18. travnja 2001. godine smo obiljezili prigodnim programom 35. godisnjicu obnove MH u Slavonskom Brodu l 30. godisnjicu zabrane rada i progona maticara 1971. i 10. godisnjicu obnove rada u samostalnoj Republici Hrvatskoj .

OGMHSB je l sukladno financijskim mogucnostima l u proteklih 20 godina izdao samostalno iii kao suizdavac niz zapazenih knjiga -neke od njih su i nagradene - znajuci da je izdavastvo vrlo znacajan cimbenik svekolikog rada Ogranka l a zahvaljujuci inicijativi gospodina Slavka Mirkovica pokrenute su i novine Ogranka ,Brodski pogledi" koje su izlazile kao dvotjedni dodatak Novom brodskom listu od 16. kolovoza 2000. do 19. prosinca 2002.

Svih ovih proteklih dvadeset god ina brodske maticare i maticarke je motivirala zelja biti u funkciji promicanja brodske i zavicajne kulture znajuci da je kultura povijesna kategorija trajne vrijednosti.

Page 6: Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010

Odmah po obnovi rada MH u Brodu u ljeto 1990. Ogranak je dobio na koristenje radni prostor u zgradi bivsih DPO u Koncarevoj 2 (danas je to Skalicina 2) s mogucnoscu i koristenja za razne programe veliku dvoranu u prizemlju i malu dvoranu na prvom katu (to je zgrada danasnjeg Zupanijskog suda, a prije je u njoj bilo smjesteno Gradsko poglavarstvo od 1993. do preseljenja u zgradu bivseg casnickog paviljona u Tvrdavi ).

U prosincu 1999. godine OGMHSB je odlukom Gradskog poglavarstva dobio na koristenje prostor u Hrvatskom domu, Mesiceva 11, gdje je uz dvoranu u suterenu koristio i radni prostor, a jed no vrijeme

PROSTORI ZA RAD OGRANKAMH I

ORGANIZIRANJE MANIFESTACIJA

je tu bila otvorena i citaonica za dnevne i tjedne novine i ostalu literaturu.

u ozujku 2002. godine Ogranakje preselio u novi prostor KKD ,Ivana Brlic-Mazuranic" Trg Stjepana Miletica 12, gdje se i danas nalazi.

Programi OGMHSB­samostalni iii zajedno s drugim institucijama su se odrzavali u Velikoj vijecnici Skalicina 2, dvoranama KKD "1. B. Mazuranic", MBP, Gradskoj knjiznici, Drz. arhivu, prostorima Galerije umjetnina SB, Franjevackom samostanu ... , a neki i na otvorenome npr. oko Brlicevca, atriju MBP, na stepenicama ispred Hrvatskog doma ...

Page 7: Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010

PREDSJEDNICI OGRANKA MATICE HRVATSKE SLAVONSKI BROD 1990.-2010.

U proteklih dvadeset godina na celu ogranka su bila cetiri predsjednika i jedna predsjednica koji su zajedno s ostalim clanovima Predsjednistva bili nositelji svih zbivanja u Ogranku imajuci pri tome i podrsku svih ostalih clanova/ica MH. To su:

- dr. sc. Ivan Jelic,

- dr. sc Mato Artukovic

1990. - 1993.;

1993.- 1997.;

- Marijana Kolundzic prof. 1997. - 2000. ;

- Hrvoje Spicer prof. 2000. - 2006. ;

- mr.sc. Ivan Medved 2006. - 2010.- '

Page 8: Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010

I

Rad Ogranka MH Slavonski Brod bio je prepoznatljiv u Sredisnjici MH u Zagrebu i kod ostalih drustvenih i politickih cimbenika . Ponosni smo sto je bilo prepoznato bogata izdavastvo MH u proteklih 20 godina, a neka izdanja (bilo vlastita , bilo u suizdavastvu) i nagradena su od sredisnjice MH u Zagrebu: To je pet povelja : -Ziatna povelja OGMH Slavonski Brod za knjigu : Kronika Franjevackog samostana u Brodu na Savi I. (1706.-1787.) 1996. god. ; -Broncana povelja MH Slavonski Brod za knjigu : Matija Mesic Hrvati na izmaku srednjeg vijeka) 1996. god .; -Srebrna povelja predsjednika MH lgora Zidica OGMH Slavonski Brod za knjigu : Kronika Franjevackog samostana u Brodu na Savi IV (1878.-1933.) 2004. god .; Zlatna povelja predsjednika MH lgora

NAGRADE I PRIZNANJA

Zidica OGMH Slavonski Brod za kriticko izdanje Sabranih djela Ivane Brlic Mazuranic 2. svezak: Romani­Cudnovate zgode segrta Hlapica i Jasa Dalmatin:potkralj Gudzerata, 2010. god.;

Nagradu Josip i Ivan Kozarac 19. listopada 2007. god. u Vinkovcima su dobili: -Vladimir Rem za knjigu godine ,Krug oko bastine" izdavaci koje su bili Ogranak DHK Osijek i Ogranak MH Slavonski Brod 2007. god.; Antun Toni Bartek Povelju uspjesnosti za knjigu ,Pjesme koje vole djecu" koju je izdao OGMH Slavonski Brod 2006. godine.

Brodsko-posavska zupanija je 2. svibnja 2002. god. nagradila Maticu hrvatsku Slavonski Brod Zlatnom plaketom Brodsko-posavske zupanije za doprinos u kulturnom, prosvjetnom i drugim vidovima zivota ovih prostora-.

Page 9: Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010

NAKLADNICKA DJELATNOST 00 PRVOG DO ZADNJEG IZDANJA

1994. god.: 1. Stjepan Krpan: ,Zavicajnici" 2. Mirko Markovic: monografija ,Brod" 3. Ivana Brlic- Mazuranic: ,Price iz davnine" 4. ,,vana Brlic- Mazuranic, prilozi sa znanstvenih kolokvija"

1995. god.: 5. Luka Lukic: , Varos- narodni zivot i obicaji" 6. ,Kronika franjevackog samostana I."( suizdavac)

1996. god.: 7. Matija Mesic: ,,zabrane rasprave"( suizdavac) 8. Ivana Brlic- Mazuranic: , Cudnovate zgode segrta Hlapica" 9. Mihael Feric: , Pjesme moje u knjigama stoje"

10. Marko Vukov: , Ja, buntovnik s razlogom " 11. Matija Mesic, Hrvati na izmaku srednjeg vijeka: izabrane

rasprave( suizdavac) 1997. god.: 12. Sabrana djela Vladimira Rema (3 knjige) (suizdavac)

13. Goran Rem, ,Siavonsko ratno pismo: monografija" 14. Ivan Udovicic, Tomislav Durie, Vladimir Durie, lvo

Jednobrkovic: ,Hrvatski nacionalni pokret" (suizdavac) 1998. god.: 15. ,Kronika franjevackog samostana If ." (suizdavac)

16. ,Kronika franjevackog samostana Ill." (suizdavac) 2000. god.: 17. Matija Mesic: ,Pieme Berislavica "(reprint izdanje)

18. Goran Zovko: , Sol" 2001. god.: 19. Godisnjak 2000. 2002. god. 20. Godisnjak 2001 .

21. , Tema Tadijanovic: zbornik o Dragutinu Tadijanovicu u povodu 95. pjesnikova roaendana "

22. Ivana Brlic- Mazuranic: ,Zabe traze kralja" 2003. god.: 23. Godisnjak 2002.

24. ,Kronika franjevackog samostana IV."(suizdavac) 25. Ljiljana Kolenic: , Brodski jezikoslovci"

2004. god.: 26. Stjepan Babic : ,Prijedlog za ukidanje hrvatskog jezika " 27. Barbara Pleic: , 7. sonet'' 28. Maja Durinovic: ,Mia Corak Slavenska" (suizdavac)

2005.god.: 29. Maja Sostaric: , Stanovnica sna" 30. ,Hugo Badalic: zbornik o 150. godisnjici roaenja "

31 . Godisnjak 2003.-2004. 32. Blaz Tadijanovic: ,Svaschta po mallo illiti kratko sloxenye

immenah i ricsih illyrski i nyemacski jezik"( suizdavac) 2006. god.: 33. Kristina Kegljen : ,Capricorn"

34. Dragutin Tadijanovic, ,Pjesme brodske i rastuske: 1920.-1932."- (prvo izdanje)

35. Branka Kijuk: , Otkuda si ljubavi"

Page 10: Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010

36. Slavko Mirkovic: ,Razgovori sa sjenama"(suizdavac) 37. Zoran Zalac: , Ona" ( suizdavac)

2007. god.: 38. Godisnjak 2005.-2006. 39 . Dragutin Tadijanovic, ,Pjesme brodske i rastuske: 1920.-

1932."( drugo izdanje) 40. Duro Pilar: ,Putopisne crtice iz Bosne", 41 . Vladimir Rem: ,Krug oko bastine" (suizdavac) 42. Antun Toni Bartek: ,Pjesme koje vole djecu" (prvo izdanje)

2008. god.: 43. ,Babicev zbornik o 80. obljetnici t.ivota" 44. Jasna Azman : ,Brodski spomenari Ivane Brlic-Mat.uranic" 45. Nenad Milcic:, Vila Brlicevac u Brodskom Brdu" 46. Torno Skalica: , Galijom oko svijeta (Putopisi Hrvata koji je

prvi oplovio Zemlju)" (suizdavac) 47. Antun Toni Bartek: ,Pjesme koje vole djecu" (drugo izdanje)

2009. god.: 48. Godisnjak 2007.-2008. 49 . Ruzica Martinovic- Vlahovic: ,Mirisi ljubavi" 50. ,Stjepan Marjanovic: zbornik o 200. godisnjici roclenja"

2010. god.: 51. ,Sabrana djela Ivane Brlic- Mat.uranic: romani" 52. Godisnjak 2009.-2010.

Page 11: Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010

Stjepan Krpan prof., dr.sc. Stana Vukovac i mr.sc. Mato Artukovi6 na predstavljanju prve tiskane knjige Ogranka MH SB:

Stjepan Krpan: "Zavicajnici" 16. lipnja 1994.

Josip Lozuk, dr.sc. Ivan Jeli6, lvanka Bur:':i6, akademik Dragutin Tadijanovi6, Maja Naki6, Stjepan Suci6, Miroslav Bjelobrk, Ivan Medved , Hrvoje Spicer, lvanka Cafuta

i Slavko Mirkovi6 na otvorenju izlozbe Ogranka MH SB u MBP 18. travnja 2001 .

Page 12: Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010

Akademik D. Tad ijanovic razgovara i potpisuje svoju knjigu na predstavljanju njegovih knjiga: "Srebrne svirale" i "Neprolaznost prolaznosti"

u Gradskoj knjiznici 10. veljace 2005.

Pero Katalinic, pater Domagoj Simunovic i akademik Ivan Aralica nakon predstavljanja Aralicine knjige "Zivot nastanjen sjenama"

u Gradskoj knjiznici SB 7. travnja 2010.

Page 13: Katalog izložbe ''Matica hrvatska Slavonski Brod 1990.-2010

lzdavac Ogranak Matice hrvatske

Slavonski Brad

Zaizdavaca Ivan Medved

Autor izlozbe i kataloga Ivan Medved

Suradnici Katarina Aladrovic i Domagoj Zovak

Postav lzlozbe Ivan Medved

Gordana Slancek Durda Sprajc

Katarina Aladrovic Anica Divic

Durdica Jurisic Domagoj Zovak

Graficko oblikovanje i tisak Tiskara Best

Slavonski Brad

Naklada 200 primjeraka

ISBN: 978-953-6842-23-0

Dvorana Drzavnog arhiva u Slavonskom Brodu 13. prsinca 2010. - 28. veljace 2011 .