Katalog Industrijskih Crijeva V2 (Recovered)

 • View
  231

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Katalog Industrijskih Crijeva V2 (Recovered)

 • 1

  zulex d.o.o. Sarajevo www.zulex.com.ba

  NAMJENA CRIJEVA str.

  CRIJEVA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU 2

  CRIJEVA ZA MINERALNA ULJA 4

  CRIJEVA ZA ABRAZIVNE MEDIJE 5

  CRIJEVA ZA PLIN I KISIK 6

  CRIJEVA ZA INDUSTRIJSKE VODE 6

  CRIJEVA ZA PARU I VRUU VODU 7

  CRIJEVA ZA TRANSPORTNA SREDSTVA 8

  CRIJEVA ZA KOMPRIMIRANI ZRAK 8

  CRIJEVA ZA PNEUMATIKU 10

  CRIJEVA ZA POSEBNE NAMJENE 11

  CRIJEVA ZA OTPRAIVANJE I VENTILACIJU 9

 • 2

  zulex d.o.o. Sarajevo www.zulex.com.ba

  LM 1-EPDM/LM 1S-EPDM

  Crijevo je namjenjeno za protok

  nemasnih tekuina u

  prehranbenoj industriji,

  bezalkoholnih i alkoholnih pia

  ( max.40% ).

  LMU

  Crijevo je namjenjeno za potrebe

  u pivarstvu. Takoer se moe

  koristiti za pitku vodu i alkohol

  ( do 96 % ).

  LM2

  Crijevo je namjenjeno za protok

  mlijeka, punjenje i pranjenje

  cisterni u mlijenoj i

  prehrambenoj industriji i u

  industriji alkoholnih i bez

  alkoholnih pia. Crijevo je veoma

  otporno na mehanike i

  vremenske promjene.

  LME

  Veoma gibljivo crijevo,

  namijenjeno za punjenje i

  pranjenje cisterni u mlijenoj

  industriji.

  LM3

  Crijevo je namijenjeno za protok

  mlijeka i mlijenih proizvoda,

  ivotinjskog i biljnog ulja i masti.

  LMSP/LOSP/LMW

  Crijevo je namijenjeno za

  punjenje i pranjenje silosa te

  kamiona za prevoz silae.

  Crijevo je iznutra bijelo, anti-

  statino i veoma otporno na

  abraziju.

  LM 1-EPDM/ LM 1S-EPDM

  LMU LM2 LME LM3 LMSP/LOSP/

  LMW

  Radni Pritisak (Bara/Vakum) 12/- - 12/- - 6 / - - 6/ - - 6 - 18/ - - 6 / - -

  Temperaturni opseg

  -35C do +95C -35C do +95C -35C do +80C -35C do +80C -35C/

  +95C~164C

  -35C/

  +80C~130C

  Struktura EPDM/NR~SBR UPE/

  SBR~NR~EPDM NR/CSM NR NBR/NVC NR/SBR

  Dimenzije ( mm ) 13 do 100 13 do100 38 do 70 38 do 101 13 do 75 38 do152

  Duina (m) 40 40 40 40 40 40

  Ojaanje crijeva Tekstilni oplet

  Od 2 do 6 opleta

  Tekstilni oplet

  Od 2 do 6 opleta

  Tekstilni oplet i

  pocinana elina

  ica

  2 opleta

  Tekstilni oplet i

  pocinana elina

  ica

  2 opleta

  Tekstilni oplet

  Od 2 do 4 opleta

  Tekstilni oplet,

  dupla pocinana

  elina ica,

  bakarna ica

  Od 2 do 4 opleta

  CRIJEVA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

  OSTALA CRIJEVA IZ OVE OBLASTI NA UPIT

 • 3

  zulex d.o.o. Sarajevo www.zulex.com.ba

  CRIJEVA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

  ARMORVIN

  Crijevo je namijenjeno za protok

  tvari, kao to su prah i

  pelet,plinovitih i tekuih medija, za

  tlane i vakum pumpe, te u

  poljoprivredi i

  graevinarstvu. Unutranjost

  crijeva je glatka te je ojaana

  elinom spiralom ugraenom u

  stjenku crijeva. Certificirano za

  upotrebu u prehrambenoj

  industriji prema EU standardima.

  Posjeduje cerifikate 2002/72/EC i

  975/2009/EC.

  PVC - CRISTALO

  Crijevo namijenjeno za protok

  tekuina. Prozirno je, otporno na

  niske temperature. Izraeno je

  od mekog PVC-a.

  PVC ARMIRANO

  Crijevo je namijenjeno za protok

  ohlaene tekuine, komprimiranog

  zraka i hemijskih rastopina u

  prehrambenoj industriji. Crijevo je

  gibljivo i otporno na vremenske

  promjene. Izraeno je od mehkog

  PVC-a sa poliesterskim ojaanjima.

  LUISIANA

  Crijevo je namijenjeno za protok

  pia, hrane i granulata, ojaano

  je PVC spiralom. Crijevo je

  usisno potisno.

  ARMORVIN LUISIANA CRIJEVO PVC

  ARMIRANO CRIJEVO PVC

  SILIKONSKO CRIJEVO

  Radni Pritisak (Bara/Vakum) 3,6-7/0,7-0,85 3~5/0,5~0,7 3-20/ - - -- - / - - - - / - -

  Temperaturni opseg

  -20C do +70 C

  Kratkotrajno +80 C

  -5C do +70 C

  Kratkotrajno +80 C -20C do +60C -20C do +60C -60C do +180C

  Struktura PVC visoke kvalitete Mekani PVC visoke

  kvalitete Mekani PVC Mekani PVC

  Silikon 60 5

  Shore A

  Dimenzije ( mm ) 10 do 102 20 do 150 4 do 50 2 do 60 2 do 25

  Duina (m) 10 do 60 10 do 50 25 do 50 25 do 100 25 i 50

  Ojaanje crijeva elina spirala Kruta PVC spirala Tekstilni oplet // //

  MASTER-PUR L FOOD A

  0,42~2,52/ 1,5~7,2

  -40C do +90C

  Polietilen/

  Poliuretan

  32 do 200

  10

  elina spirala

  SILIKONSKO CRIJEVO

  Crijevo je izraeno od silikona

  nije armirano. Veoma je gibljivo i

  otporno na povienu

  temperaturu. Upotrebljava se za

  protok medija u svim granama

  industrije pa i u prehrambenoj.

  Master-PUR L Food A

  Crijevo namijenjeno za usis i

  protok u prehrambenoj industriji.

  Takoe namjenjeno za

  farmaceutsku i hemijsku

  industriju. Crijevo je antistatino i

  bez halogena. Certifikati: FDA

  21 CFR 177.2600; FDA 21

  CFR 178.2010

  OSTALA CRIJEVA IZ OVE OBLASTI NA UPIT

 • 4

  zulex d.o.o. Sarajevo www.zulex.com.ba

  CRIJEVA ZA MINERALNA ULJA

  TM1

  Crijevo je namijenjeno za protok,

  punjenje i pranjenje pumpi,

  cisterni i brodova. Ojaano je sa

  platnom i metalnom spiralom

  koja je antistatina.Izvana i

  iznutra je glatko.

  VACUMPRESS OIL

  Crijevo namijenjeno za protok

  mineralnih ulja, nafte i naftnih

  derivata. Vrlo je gibljivo i otporno

  na habanje. Ojaano je sa

  platnom i metalnom spiralom.

  CRIJEVO ZA GORIVO

  Crijevo je namijenjeno za protok

  goriva u automobilima.

  TM1

  VACUMPRESS OIL

  CRIJEVO ZA GORIVO

  Radni Pritisak (Bara/Vakum) 5-16/-0,9 16/9 10/ - -

  Temperaturni opseg

  -30C do +90C -25C do +55C -40C do +130C

  Struktura NBR/CR PVC/PU/NITRILE

  GUMA

  SINTETIKA

  GUMA

  Dimenzije ( mm ) 19 do 150 19 do 152 3,2 do 16

  Duina (m) 40 20 do 60 50

  Ojaanje crijeva

  1 Tekstilni oplet

  1 oplet eline ice

  2 ukrtene bakarne

  ice

  Poliesterni oplet

  elini oplet Tekstilni oplet

  TU10/TU25

  10~25/- -

  -40C do +80C

  NBR/SBR

  5 do 25

  50 do 100

  Tekstilni oplet

  TTS

  16/- -

  -35C do +180C

  NBR/CR

  19 i 25

  40

  Tekstilni oplet

  elini oplet

  TML

  10/-0,9

  -30C do +90C

  NBR/CR

  32 do 100

  40

  Tekstilni oplet

  elina spirala

  TML

  Veoma gibljivo i usisno crijevo

  koje je namijenjeno za punjenje i

  pranjenje cisterni u naftnoj

  industriji.

  TU10/TU25

  Crijevo namijenjeno za protok

  mineralnih ulja, benzinskih i naftnih

  derivata i komprimiranog zraka

  TTS

  Crijevo namijenjeno za protok

  katrana,smole i sl.

  OSTALA CRIJEVA IZ OVE OBLASTI NA UPIT

 • 5

  zulex d.o.o. Sarajevo www.zulex.com.ba

  CRIJEVA ZA ABRAZIVNE MEDIJE

  SM1

  Crijevo namijenjeno za

  pjeskarenje i protok visoko

  abrazivnih medija.

  SM 40/20

  Crijevo namijenjeno za protok

  cementa i mainsko nabacivanje

  maltera. Jaka armiranost crijeva

  obezbjeuje stabilnost

  poprenog presjecanja i

  otpornost na deformaciju.

  SOSH

  Crijevo namijenjeno za punjenje

  i pranjenje silosa i cisterni sa

  cementom, pijeskom i drugim

  granulatima

  SM1 SM40/20 SOSH SMK BETONICO

  Radni Pritisak (Bara/Vakum) 12/ -- 40-20/- - 6/ - - 10/- - 40/- -

  Temperaturni opseg -35C do +80C -35C do +80C -35C do +80C -35C do +80C -15C do +60C

  Struktura SBR/NR/BR SBR/NR/BR SBR/NR/BR SBR/NR/BR PU/PVC-PU

  Dimenzije ( mm ) 13 do 42 19 do 65 75 do 150 32 do 65 25

  Duina (m) 40 40 40 20 do 40 30 do 60

  Ojaanje crijeva Tekstilni oplet

  2 opleta

  Tekstilni oplet

  Od 2 do 4 opleta

  Tekstilni oplet

  bakarna ica

  Od 2 do 4 opleta

  Tekstilni oplet

  2 do 4 opleta Poliesterni oplet

  SMK

  Crijevo namijenjeno za protok

  pijeska, betona i maltera.

  BETONICO

  Crijevo namijenjeno za protok

  maltera, cementa, izolacionih

  materijala. Crijevo je lahko,

  gibljivo i iznutra zatieno

  mjeavinom PVC/PU.

  OSTALA CRIJEVA IZ OVE OBLASTI NA UPIT

 • 6

  zulex d.o.o. Sarajevo www.zulex.com.ba

  CRIJEVA ZA PLIN I KISIK

  ACETILEN

  Crijevo je namijenjeno za protok

  acetilena. Takoe je primjenjeno za

  protok prirodnog plina, vodika,

  ugljiko dioksida, argona, duika i

  drugih plinova za varenje i rezanje

  na aparatima za zavarivanje

  KISIK

  Crijevo je namijenjeno za protok

  kisika kod aparata za varenje

  TWIN

  Dvojno crijevo za kisik i acetilen.

  Crijeva su spojena (zalijepljena)

  pa je rad sa njima laki.

  ACETILEN KISIK TWIN

  Radni Pritisak (Bara/Vakum) 20/ -- 20/- - 20/ - -

  Temperaturni opseg -30C do +70C -30C do +70C -30C do +70C

  Struktura EPDM EPDM E