17
Karolina Milczarek KL. III TL

Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

Karolina MilczarekKL. III TL

Page 2: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

1-szy Chrzest

Page 3: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

ChrzestChrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą. Zgodnie z wiarą chrześcijańską obrzęd ten ma znaczenie wcielenia w Chrystusa jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i łączy z Ludem Bożym Nowego Przymierza. Typowy obrzęd chrztu w Ludem Bożym Nowego Przymierza. Typowy obrzęd chrztu w chrześcijaństwie sprawowany jest w imię Trójcy Świętej: Ojca i Syna i Ducha Świętego – na polecenie samego założyciela Chrystusa.

Page 4: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

2-gi Bierzmowanie

Page 5: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

Bierzmowanie

Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary, uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem.

Page 6: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

3-ci Ciało I Krew Pańska

Page 7: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

Ciało i Krew Pańska

Ciało i Krew Pańska (Komunia św.) - które pod postaciami chleba i wina dają nam żywą obecność Pana Jezusa, jako źródła światła, mocy i życia Boskiego dla Jezusa, jako źródła światła, mocy i życia Boskiego dla człowieka. Przenajświętszy Sakrament nazywamy Eucharystią od greckiego słowa "eucharistein" co znaczy "dziękować",

Page 8: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

Ciało i Krew Pańska c.d.

Komunia św. udzielana jest pod dwiema postaciami.My jako wierni szczególnie wspominamy Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątką Przeistoczenia jest każda Msza św.św.W Polsce szczególną cześć do Ciała Pańskiego obchodzimy w Święto Bożego Ciała. Jest to czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Najwcześniej może przypaść 21 maja, najpóźniej 24 czerwca.

Page 9: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

4-ty Pokuta

Page 10: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

Pokuta

Pokuta –gładzi grzechy po chrzcie świętym popełnione, praktyka religijna, której celem jest udoskonalenie. Działanie narzucone przez innych (zwierzchników religijnych) lub wybrane (zwierzchników religijnych) lub wybrane dobrowolnie, mające zadośćuczynić Bogu lub ludziom wyrządzone zło (grzech).

Page 11: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

5-ty Kapłaństwo

Page 12: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

Kapłaństwo

Sakrament święceń, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.Starokatolicy sakrament kapłaństwa pojmują podobnie jak katolicy, jednak duchowni nie są podobnie jak katolicy, jednak duchowni nie są zobowiązani do przestrzegania celibatu.

Page 13: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

6-ty Małżeństwo

Page 14: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

MałżeństwoMałżeństwo – które udziela małżonkom łaski do wspólnego pożycia i pobożnego wychowania dzieci. Kulturowo akceptowany i regulowany przez prawo związek pomiędzy mężczyzną i kobietą. Zawarcie małżeństwa niesie za sobą skutki prawne regulowane prawem małżeńskim. prawem małżeńskim. W kulturze polskiej jest to regulowany przez prawo związek między kobietą i mężczyzną zawarty w celu wspólnego pożycia, wierności i współdziałania dla dobra założonej rodziny oraz wychowania dzieci.

Page 15: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

7-my Ostatnie Olejem Świętym Namaszczanie

Page 16: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

Ostatnie Olejem Świętym Namaszczanie

Sakrament udzielany wiernym w wypadku poważnej lub grożącej śmiercią choroby. Mogą go również przyjmować osoby w podeszłym wieku wielorazowo. Gładzi grzechy zapomniane, wieku wielorazowo. Gładzi grzechy zapomniane, pomaga do dobrej śmierci, lub odzyskania zdrowia.

Page 17: Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

Bibliografia :

-Grafika Google -mariawita.pl- mariawita-lipka.pl-wikipedia-wikipedia