of 17/17
Karolina Milczarek KL. III TL

Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Karolina Milczarek KL. III TL · Chrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami....

 • Karolina MilczarekKL. III TL

 • 1-szy Chrzest

 • ChrzestChrzest –gładzi grzech pierworodny i czyni nas chrześcijanami. Sakrament nawrócenia i oczyszczenia z grzechów, mający postać obmycia wodą. Zgodnie z wiarą chrześcijańską obrzęd ten ma znaczenie wcielenia w Chrystusa jako ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i łączy z Ludem Bożym Nowego Przymierza. Typowy obrzęd chrztu w Ludem Bożym Nowego Przymierza. Typowy obrzęd chrztu w chrześcijaństwie sprawowany jest w imię Trójcy Świętej: Ojca i Syna i Ducha Świętego – na polecenie samego założyciela Chrystusa.

 • 2-gi Bierzmowanie

 • Bierzmowanie

  Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary, uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem.

 • 3-ci Ciało I Krew Pańska

 • Ciało i Krew Pańska

  Ciało i Krew Pańska (Komunia św.) - które pod postaciami chleba i wina dają nam żywą obecność Pana Jezusa, jako źródła światła, mocy i życia Boskiego dla Jezusa, jako źródła światła, mocy i życia Boskiego dla człowieka. Przenajświętszy Sakrament nazywamy Eucharystią od greckiego słowa "eucharistein" co znaczy "dziękować",

 • Ciało i Krew Pańska c.d.

  Komunia św. udzielana jest pod dwiema postaciami.My jako wierni szczególnie wspominamy Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątką Przeistoczenia jest każda Msza św.św.W Polsce szczególną cześć do Ciała Pańskiego obchodzimy w Święto Bożego Ciała. Jest to czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. Najwcześniej może przypaść 21 maja, najpóźniej 24 czerwca.

 • 4-ty Pokuta

 • Pokuta

  Pokuta –gładzi grzechy po chrzcie świętym popełnione, praktyka religijna, której celem jest udoskonalenie. Działanie narzucone przez innych (zwierzchników religijnych) lub wybrane (zwierzchników religijnych) lub wybrane dobrowolnie, mające zadośćuczynić Bogu lub ludziom wyrządzone zło (grzech).

 • 5-ty Kapłaństwo

 • Kapłaństwo

  Sakrament święceń, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.Starokatolicy sakrament kapłaństwa pojmują podobnie jak katolicy, jednak duchowni nie są podobnie jak katolicy, jednak duchowni nie są zobowiązani do przestrzegania celibatu.

 • 6-ty Małżeństwo

 • MałżeństwoMałżeństwo – które udziela małżonkom łaski do wspólnego pożycia i pobożnego wychowania dzieci. Kulturowo akceptowany i regulowany przez prawo związek pomiędzy mężczyzną i kobietą. Zawarcie małżeństwa niesie za sobą skutki prawne regulowane prawem małżeńskim. prawem małżeńskim. W kulturze polskiej jest to regulowany przez prawo związek między kobietą i mężczyzną zawarty w celu wspólnego pożycia, wierności i współdziałania dla dobra założonej rodziny oraz wychowania dzieci.

 • 7-my Ostatnie Olejem Świętym Namaszczanie

 • Ostatnie Olejem Świętym Namaszczanie

  Sakrament udzielany wiernym w wypadku poważnej lub grożącej śmiercią choroby. Mogą go również przyjmować osoby w podeszłym wieku wielorazowo. Gładzi grzechy zapomniane, wieku wielorazowo. Gładzi grzechy zapomniane, pomaga do dobrej śmierci, lub odzyskania zdrowia.

 • Bibliografia :

  -Grafika Google -mariawita.pl- mariawita-lipka.pl-wikipedia-wikipedia