4
UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ - UZAKYOL KAPTANI METEOROLOJİ 1. Kara ve deniz meltemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Nadiren 3 kuvvetini aşarlar B) Sahilden ortalama 20 km’ye kadar etkili olurlar C) Yerden 1500 m’ye kadar etkili olurlar D) Deniz meltemi, denizden karaya doğru eser E) Kara meltemi, karadan denize doğru eser 2. Üç hücreli genel sirkülasyon modeline göre ekvatorda aşağıdakilerden hangisi olmaz A) ITCZ B) Alçak basınç oluğu C) Cumuliform bulutlar D) Hafif rüzgarlar E) İnici hava akımları 3. Muson depresyonları için hangisi doğrudur. A) Yaz musonlarının şiddetli yağmurları esnasında meydana gelen büyük drenaj yatağıdır B) Yukarı seviye jetstreami’dir C) Yaz musonu esnasında yağışı artıran alçak basınç alanlarıdır D) Yaz musonları esnasında sulama için kullanılan büyük rezervuarlardır E) Genel olarak birkaç gün süren iyi hava periyodudur 4. Aşağıdakilerden hangisi bir soğuk yarısürekli yüksek basınç alanıdır? A) Sibirya B) Azorlar C) İzlanda D) Peru E) Grönland 5. Hava kütlelerinin karekteristik yatay ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A) 1.000.000. km 2 B) 10.000.000. km 2 C) 100.000.000. km 2 D) 100.000 km 2 E) 10.000 km 2 6. Yatay olarak bir hava kütlesini karakterize eden özellikler aşağıdakilerden hangisidir. A) Sıcaklık, basınç B) Basınç, rüzgarlar C) Basınç, nem D) Rüzgarlar, nem E) Sıcaklık, nem 7. Hareket eden cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yatay basınç gradyanı süreksizliği vardır B) Yatay basınç gradyanı süreksizliği yoktur C) Basınç tandansı süreklidir D) Sıcaklık sürekliliği vardır 1

kaptan.1.zabit 4Meteoroloji ve Oşinografi ok

Embed Size (px)

DESCRIPTION

meteroloji

Citation preview

Page 1: kaptan.1.zabit 4Meteoroloji ve Oşinografi                              ok

UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ - UZAKYOL KAPTANI

METEOROLOJİ

1. Kara ve deniz meltemleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?A) Nadiren 3 kuvvetini aşarlarB) Sahilden ortalama 20 km’ye kadar etkili olurlarC) Yerden 1500 m’ye kadar etkili olurlarD) Deniz meltemi, denizden karaya doğru eserE) Kara meltemi, karadan denize doğru eser

2. Üç hücreli genel sirkülasyon modeline göre ekvatorda aşağıdakilerden hangisi olmazA) ITCZB) Alçak basınç oluğuC) Cumuliform bulutlarD) Hafif rüzgarlarE) İnici hava akımları

3. Muson depresyonları için hangisi doğrudur.A) Yaz musonlarının şiddetli yağmurları esnasında meydana gelen büyük drenaj yatağıdırB) Yukarı seviye jetstreami’dirC) Yaz musonu esnasında yağışı artıran alçak basınç alanlarıdırD) Yaz musonları esnasında sulama için kullanılan büyük rezervuarlardırE) Genel olarak birkaç gün süren iyi hava periyodudur

4. Aşağıdakilerden hangisi bir soğuk yarısürekli yüksek basınç alanıdır?A) SibiryaB) AzorlarC) İzlandaD) PeruE) Grönland

5. Hava kütlelerinin karekteristik yatay ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?A) 1.000.000. km2 B) 10.000.000. km2 C) 100.000.000. km2 D) 100.000 km2 E) 10.000 km2

6. Yatay olarak bir hava kütlesini karakterize eden özellikler aşağıdakilerden hangisidir.A) Sıcaklık, basınçB) Basınç, rüzgarlarC) Basınç, nemD) Rüzgarlar, nemE) Sıcaklık, nem

7. Hareket eden cephelerde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) Yatay basınç gradyanı süreksizliği vardırB) Yatay basınç gradyanı süreksizliği yokturC) Basınç tandansı süreklidirD) Sıcaklık sürekliliği vardırE) Yoğunluk sürekliliği vardır

8. Soğuk cephe yağışları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?A) Soğuk cephe yağışları genellikle Cu ve Cb tipi bulutlardan meydana gelirB) Soğuk cephe yağışları sağanak şeklindedirC) Soğuk cephe yağışları sürekli yağışlardırD) Soğuk cephe yağışları sıcak cephe yağışlarına nazaran daha dar bir alan kaplarE) Soğuk cephe yağışlarında oraj meydana gelebilir

9. Oklüzyon cephede aşağıdakilerden hangisi sözkonusudur.A) Soğuk cephenin bir sıcak cepheyi yakalamasıB) Sıcak cephenin soğuk cepheyi yakalamasıC) Sıcak cephe tarafından yakalanan stasyoner cephe

1

Page 2: kaptan.1.zabit 4Meteoroloji ve Oşinografi                              ok

D) Soğuk cephe tarafından yakalanan stasyoner cepheE) Yüksek basınçta oluşan stasyoner cephe

10. Kuzey yarımkürede, saat istikameti yönünde drisa eden rüzgar sağanakları, sıcaktıkta hızlı bir düşüs, orajlar ve yazın şiddetli yağmurlar (kışın şiddetli yağmur/kar yağışları) ve daha sonra da yükselen basıncı izleyen açık gökyüzü aşağıdakilerden hangisinin geçişine işaret etmektedir?

A) Tropikal fırtınaB) AntisiklonC) Soğuk cepheD) Sıcak cepheE) Öklüzyon cephe

11. Bir denizci için, sıcak cephenin yaklaşmakta olduğuna dair ilk işaretler aşağıdakilerden hangisidir?A) Büyük ve geniş dikine genişlemeli kümülonimbus bulutlarıB) Gittikçe sirrostratüs ve sonra da altastratüslere dönüşen yüksek sirrüs bulutlarıC) Daha soğuk su kütleleri üzerinden geçerken yoğunlaşan sıcak havanın oluşturduğu sisD) Aralıklı yağan yağmurla birlikte alçak ve koyu renkli bulutlarE) Ufukta simşek görülmesi ve gök gürültüsü duyulması

12. Kuzey yarımkürede, yer düzeyinde, rüzgarın esiş yönü aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?A) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkeze doğru eserB) Rüzgar, bir alçak basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve izobarlara paralel

eserC) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve merkezden dışarıya doğru eserD) Ruzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünün ters doğrultusunda ve merkezden

dışarıya doğru eserE) Rüzgar, bir yüksek basınç alanında, saat ibrelerinin dönüş yönünde ve izobarlara paralel olarak eser

13. Cephesiz oluklar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) İzobarlar oluğun her iki tarafında simetriktirB) İzobar değerleri merkezden dışa doğru azalırC) İzobarlar kink yaparlarD) Oluk çizgisinde basınç gradyanı süreklidirE) Oluk önünde genellikle iyi hava koşulları vardır

14. Bir tropikal siklonun gözünün çapı aşağıdakilerden hangisidir?A) 10-20 denizmiliB) 5-7 denizmiliC) 20-40 denizmiliD) 40-60 denizmiliE) 60-80 denizmili

15. Kuzey yarımkürede fırtına rota izinin sağ tarafında kalan kısmına (fırtınanın hareket ettiği yöne doğru bakıldığında) verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tehlikeli yarıdaireB) Daha az tehlikeli yarıdaireC) Seyre elverişli yarıdaireD) Nötr yarıdaireE) Sakin yarıdaire

16. FM 13 X SHİP Kod formunda, 99LaLaLa QcLoLoLoLo grubu neyi ifade eder.A) Hava durumunun verildiği grubturB) Mevkii grubudurC) Hava basıncının verildiği grubturD) Bulut bilgilerinin verildiği grubturE) Ölü dalga bilgilerinin verildiği grubtur

17. Bir hava haritasındaki kırmızı ve mavi çizgiler birlikte aşağıdakilerden hangisini ifade eder.A) Soğuk cepheB) Sıcak cepheC) Stasyoner cepheD) Oklüzyon cephe

2

Page 3: kaptan.1.zabit 4Meteoroloji ve Oşinografi                              ok

E) Yüksekte soğuk cephe

18. Bir sinoptik harita üzerinde çizili izobarlar aşağıdakilerden hangisinin tahmin edilmesinde faydalıdır?A) SıcaklığınB) Çiğ noktası sıcaklığınınC) Rüzgar hızınınD) Bağıl neminE) Bulutluluğun

19. Yüksek basınç alanında feç sahasının hareketi nasıldır?A) Cephe ile aynı yöndeB) Rüzgar yönüne dikC) Rüzgarın estiği yöndeD) Rüzgar yönüne ters.E) Cephe ile ters yönde

20. Yüksekliği 2 m., boyu 4 m. olan bir dalganın dikliği nedir?A) 1/2B) 2C) 6D) 1,5E) 2.5

3