4
UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ - UZAKYOL KAPTANI GEMİ MANEVRASI VE GEMİ MAKİNALARI 1. Eğer kılavuz tarafından başka türlü istenmediyse, kılavuz botunun bordaya gelebilmesi için gemi hızı yaklaşık ne kadar tutulur? A) 50 mil/saat B) 25 mil/saat C) 15 mil/saat D) 10 mil/saat E) 3 mil/saat 2. İleri yolda hareket eden geminin başında ve kıçında farklı basınçların oluşması kıçta hangi oluşuma neden olur? A) Köpük B) Sıcaklık C) Burgaç D) Döngeç E) Kıskaç 3. Bir gemi dar su yolunda, dar suyun olumsuz etkilerini yenmek için ne şekilde seyretmelidir ? A) Sualtı banklarının gerçek orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir. B) Sualtı banklarının görünür orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir. C) Dar su yolunun sancak tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir. D) Dar su yolunun iskele tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir. E) Dar su yolunun boş olan kısmından kanalı çabuk terk etmek için mümkün olduğunca süratli seyretmelidir. 4. Demir kullanarak yanaşan bir gemi kalkarken hangi manevrayı yapar? A) Halatlarının tümünü mola ettikten sonra demiri viraya başlar. B) Halatlarına hiç dokunmadan önce demirini vira eder. C) Halatlarını önce tekler daha sonra kontrollu boş koyarken demiri vira eder. D) Halatları teklemeden boş koyarak demiri vira eder. E) Herhangi bir tek halatı mola etmeden tutar ve demiri vira eder. 5. Römorköre kumanda edilirken römorkörün dönmesi gereken ve çekmesi istenen yön nasıl ifade edilir? A) Her iki yön de gemiye göre verilir. B) Her iki yön de römorköre göre verilir. C) Römorkörün dönmesi gereken yön römorköre göre çekmesi istenen doğrultu gemiye göre verilir. D) Römorkörün dönmesi gereken yön gemiye göre çekmesi istenen doğrultu römorköre göre verilir. E) Her ikisi de hakiki yön olarak verilir. 6. “Rıhtıma paralel geldikten sonra yanaşılacak yerin ilersinde sancak demir funda edilir. Dümen iskele alabanda ve makine stop durumundayken demir zincirine kaloma verilerek rıhtıma doğru yaslanır.” Şeklinde manevra yapan bir gemi rüzgar 1

Kaptan.1.Zabit 3Gemi Manevrası Ve Gemi Makineleri

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zabit 3

Citation preview

Page 1: Kaptan.1.Zabit 3Gemi Manevrası Ve Gemi Makineleri

UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ - UZAKYOL KAPTANI

GEMİ MANEVRASI VE GEMİ MAKİNALARI

1. Eğer kılavuz tarafından başka türlü istenmediyse, kılavuz botunun bordaya gelebilmesi için gemi hızı yaklaşık ne kadar tutulur?

A) 50 mil/saatB) 25 mil/saatC) 15 mil/saatD) 10 mil/saatE) 3 mil/saat

2. İleri yolda hareket eden geminin başında ve kıçında farklı basınçların oluşması kıçta hangi oluşuma neden olur?

A) KöpükB) SıcaklıkC) BurgaçD) DöngeçE) Kıskaç

3. Bir gemi dar su yolunda, dar suyun olumsuz etkilerini yenmek için ne şekilde seyretmelidir ?A) Sualtı banklarının gerçek orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir.B) Sualtı banklarının görünür orta çizgisinde ve yeryüzüne göre ölçülen emniyetli bir hızla seyretmelidir.C) Dar su yolunun sancak tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir.D) Dar su yolunun iskele tarafına yakın ve çok yavaş seyretmelidir.E) Dar su yolunun boş olan kısmından kanalı çabuk terk etmek için mümkün olduğunca süratli seyretmelidir.

4. Demir kullanarak yanaşan bir gemi kalkarken hangi manevrayı yapar?A) Halatlarının tümünü mola ettikten sonra demiri viraya başlar.B) Halatlarına hiç dokunmadan önce demirini vira eder.C) Halatlarını önce tekler daha sonra kontrollu boş koyarken demiri vira eder.D) Halatları teklemeden boş koyarak demiri vira eder.E) Herhangi bir tek halatı mola etmeden tutar ve demiri vira eder.

5. Römorköre kumanda edilirken römorkörün dönmesi gereken ve çekmesi istenen yön nasıl ifade edilir?A) Her iki yön de gemiye göre verilir.B) Her iki yön de römorköre göre verilir.C) Römorkörün dönmesi gereken yön römorköre göre çekmesi istenen doğrultu gemiye göre verilir.D) Römorkörün dönmesi gereken yön gemiye göre çekmesi istenen doğrultu römorköre göre verilir.E) Her ikisi de hakiki yön olarak verilir.

6. “Rıhtıma paralel geldikten sonra yanaşılacak yerin ilersinde sancak demir funda edilir. Dümen iskele alabanda ve makine stop durumundayken demir zincirine kaloma verilerek rıhtıma doğru yaslanır.” Şeklinde manevra yapan bir gemi rüzgar veya akıntıyı hangi yandan almaktadır ve gemi hangi yandan aborda olmak için bu manerayı yapar?A) Rüzgar veya akıntıyı baştan almaktadır ve iskeleden yanaşır.B) Rüzgar veya akıntıyı baştan almaktadır ve sancaktan yanaşır.C) Rüzgar veya akıntıyı kıçtan almaktadır ve iskeleden yanaşır.D) Rüzgar veya akıntıyı kıçtan almaktadır ve sancaktan yanaşır.E) Rüzgar ve akıntıyı iskeleden almaktadır ve iskeleden yanaşır.

7. Normal sabit adım sağ devirli tek pervaneli bir gemiyi çift demirle kıçtan kara bağlamak için (Akdeniz çiftlemesi) demirleme manevrasında önce hangi demir nereye funda edilir?A) Rıhtımı iskele baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra

tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala iskele demir funda edilir.B) Rıhtımı iskele baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra

tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala sancak demir funda edilir.C) Rıhtımı sancak baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra

tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala iskele demir funda edilir.D) Rıhtımı sancak baş omuzlukta görecek şekilde yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa, manevra

tamamlandığında oluşacak geminin rıhtıma dik pruva hattına yarım gemi boyu kala sancak demir funda edilir.E) Rıhtıma kıçtan yaklaşılır. Rıhtımdan iki gemi boyu açığa her iki demir birlikte funda edilir.

1

Page 2: Kaptan.1.Zabit 3Gemi Manevrası Ve Gemi Makineleri

8.Bir kilit zincir kaç kulaçtır?A) 3 kulaçB) 5 kulaçC) 7.5 kulaçD) 15 kulaçE) 25 kulaç

9. Aşağıdakilerden hangisi demir zincirine verilecek kalomaya etki eden faktörlerden değildir.A) Demirleme mevkiindeki suyun derinliği.B) Demirde kalınacak zaman süresiC) Demir yerinin deniz dibi tabiatı ( kumlu, çamurlu, balçık vs.)D) Bulunulan mevkideki suyun yoğunluğu.E) Akıntı ve rüzgar durumu.

10. Demirlemede, demir zincirine koşulların gerektirdiğinden fazla kaloma vermek hangi sonucu doğurur?A) Ne kadar çok kaloma verilirse, o kadar çok tutuculuk sağlanır. O yüzden hangi demir yeri olursa olsun daha

fazla kaloma daha fazla emniyet demektir.B) Gerekli olan kaloma miktarından fazlası tutma kuvvetine bir katkı yapmayacağı gibi gereksiz yere salma

dairesini büyütür.C) Gerekli olan miktardan fazla kaloma vermek hiç bir değişikliğe neden olmaz. Faydası da zararı da yoktur.D) Gerektiğinden fazla kaloma vermek tutma kuvvetinin azalmasına neden olur.E) Ne kadar fazla kaloma verilirse o kadar küçük salma dairesi elde edilir.

11. Dövme demir zincirler için , kaloma miktarını metre olarak belirlemede kullanılan formüllerden biri de, metre olarak deniz derinliğinin karekökünü alıp, bulunan sayıyı 25 sabitiyle çarpmaktır. Bu bilgiler ışığında diyelim ki demir mevkiine geldiğinizde 25 metre derinlik iskandil ettiniz. Zincire kaç metre kaloma vereceksiniz? Bunu başüstüne bildirirken kilit olarak ifade etmeniz gerekmektedir. Suya kaç kilit verirsiniz?

A) 80 metre- (yaklaşık 3 kilit)B) 93 metre – (yaklaşık 3.5 kilit)C) 125 metre- (yaklaşık 4.5 kilit)D) 200 metre- (yaklaşık 7 kilit)E) 250 metre- (yaklaşık 9 kilit)

12. Ağır denizlerde gemimize aborda olması gereken bir küçük tekne hangi taraftan yanaştırılır?A) Sancak taraftan B) İskele taraftan.C) Rüzgaraltı taraftan.D) Rüzgarüstü taraftan.E) Kıç taraftan.

13. Buharın basıncının nozullarda düşürülerek yüksek hız kazanılan türbinlere ne isim verilir?A) Reaksiyon türbiniB) Aksiyon türbiniC) Kombine türbinD) Düal türbinE) Karmaşık türbin

14. Dizel makinelerinde krankşaftı taşıyan yataklar,aşağıda belirtilenlerden hangisidir ?A) Palamar yatakları.B) Krankpin yatakları.C) Kroshet pin yatakları.D) Kemşaft yatakları.E) Gacın pin yatakları.

15. Sintine sistemlerinde kullanılan pompalar hangi türdendirler?A) DişliB) Vida türüC) Plencerli

2

Page 3: Kaptan.1.Zabit 3Gemi Manevrası Ve Gemi Makineleri

D) LobluE) Santrifüj

16. Akü şarj edilirken aşağıdaki hangi nedenlerle şarj odası havalandırılır?A) Şarj sırasında oksijen oluşumuB) Şarj sırasında hidrojen oluşumuC) Şarj sırasında asit buharı oluşmasıD) Şarj edilen akülerin soğutulmasıE) Akülerin daha iyi şarj edilmesini sağlamak

17. Her türlü hava ve deniz koşullarında ve limanlarda gemilerin normal çalışma düzenini sürdüren makinelere ne ad verilir?A) Ana makineB) Pistonlu buhar makinesiC) Buhar türbiniD) Gemi yardımcı makineleriE) Hizmet makineleri

18. Dizel makinelerinin ilk hareket ve manevralarında kullanılan hava tüplerinin kapasiteleri ne kadardır ?A) En fazla 10 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir.B) En fazla 8 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir.C) En az 12 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir.D) En fazla 4 tamyol manevrası yapacak yeterliktedir.E) En fazla 6 tam yol manevrası yapacak kapasitededir.

19. Buhar türbinlerinin devir sayıları hangi rpm arasında değişmektedir?A) 10000-20000B) 8000-10000C) 3000-6500D) 2000-3000E) 1000-2000

20. Baca kazanı veya ekonomayzerinde boruların delinmesinden hangi kimyasal sorumludur ?A) Nitrik asit.B) Tuz asiti.C) Flüorik asit.D) Sülfürik asit.E) Stearik asit.

3